Arçelik (ARCLK.IS)

Transkript

Arçelik (ARCLK.IS)
ARÇELIK (ARCLK.IS)
Arçelik (ARCLK.IS)
TUT
ŞİRKET RAPORU
Mevcut / 2007-yıl sonu Hedef Fiyatı: 8.85 / 11.3YTL
ARÇELİK (2006-2007)
ABD$
10.0
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
01/07
11/06
10/06
09/06
08/06
07/06
05/06
04/06
03/06
02/06
01/06
ARCLK
Endekse relatif (sağ taraf)
HİSSE SENEDİ VERİLERİ (22 Ocak 2007)
Relatif Performans
1 ayl
1.94%
52 Hafta Aralığı (ABD$):
3 ayl
12 ayl
-8.56%
-9.7%
5.3-9.5
Piyasa Değeri/Hedef Değer (ABD$mn):
2,507/2,851
4.4
Ort. Günlük Hacim (ABD$mn) 3 ayl:
5.5
YBB ABD$ Getiri (%):
399.96
Ödenmiş Sermaye (YTLmn):
Halka Açıklık Oranı:
21
7,000
700
6,000
600
5,000
500
4,000
400
3,000
300
2,000
200
1,000
100
0
0
2004
2005
2006T
Net Satışlar(ABD$mn)
2007T
2008T
FVAÖK(ABD$mn)
Arçelik’in hisse fiyatı, 10 Ekim 2006 tarihinde
Beko’nun %50 hissesini almasıyla beraber hızlı bir
şekilde düştü. Ancak son iki haftada Arçelik
endeksin %8 üzerinde getiri sağlayarak tekrar
yükselişe
geçti.
Beko
hisselerinin
satın
alınmasından sonra güncellediğimiz değerlememiz
sonucunda Arçelik için belirlediğimiz hedef piyasa
değeri 2.8 milyar ABD$’dır ve mevcut durumdaki
piyasa değerine göre yükselme potansiyeli (%14)
sınırlıdır. Bu sebeple Arçelik için tavsiyemizi TUT
olarak sürdürmekteyiz.
• Beko Hisselerinin Satın Alınması: Beko hisselerinin satın alınmasıyla Arçelik’in Beko’daki payı %
72.46’ya yükseldi. Şirket, Beko’yu tam konsolide
etmeye başlayacağından Beko’nun yüksek borcu ve
düşük kar marjları Arçelik’in finansallarının
bozulmasına neden olacaktır. Beko’nun yeniden
yapılanma planına rağmen, düşen ürün fiyatları ve
yerli üretimin daha çok CRT (tüplü televizyon)
ağırlıklı olmasından dolayı televizyon sektörü için
beklentimiz çok olumlu değildir. Bunun yanısıra
Avrupa’da Beko önemli bir marka ve OEM (Orijinal
Parça Üreticisi) üreticisidir. İleriye dönük olarak,
Beko’nun Arçelik ile birleşmesi veya üretimini
devretmesi cazip olabilir.
• Beyaz Eşya Devi: Arçelik, beyaz eşya sektöründeki
büyümesini sürdürmekte ve güçlü marjlarını
korumaktadır. Arçelik’in satışları 9A06 sonuçlarında
%10 büyümüş ve FVAÖK marjı %12 olmuştur. 9A06
itibariyle Arçelik %58’lik pazar payı ile iç pazarda
liderdir. 2007 yılında özel nihai tüketim
harcamalarında yavaşlama beklediğimizden,
değerlememizde Arçelik’in yurtiçi adetsel satış
büyüme oranını %4 ile sınırlandırdık. Arçelik, 2010
yılına kadar yurt dışı satışlarının toplam satışlar
içerisindeki payını mevcut %40 seviyelerinden %50
seviyelerine yükseltmeyi hedeflemektedir. Arçelik’in
yurt dışı satışlarındaki büyüme oranının önümüzdeki
iki yıl için %10’u geçeceğini tahmin etmekteyiz.
• Halen karar aşamasında olan Çin yatırımı ise hisse
için yeni bir fırsat olabilir. Çin pazarındaki yüksek
büyüme potansiyelini düşündüğümüzde Arçelik için
beklentilerimiz değişebilir.
VERİLER & TAHMİNLER (Konsolide UFRS)
Net Satışlar
(ABD$mn)
2005
2006T
2007T
2008T
3,805
4,494
5,388
5,765
FVAÖK
(ABD$mn)
Net Kar
(ABD$mn)
FVAÖK
Marjı (%)
FD/Satışlar
FD/FVAÖK
F/K
419
488
545
588
233
300
321
354
11%
11%
10%
10%
0.9
0.7
0.6
0.6
7.8
6.7
6.0
5.6
10.8
8.4
7.8
7.1
ARÇELIK (ARCLK.IS)
DEĞERLEME
6 Ekim 2006 tarihinde Arçelik’in Beko’nun %50 hissesini almasından sonra yaptığımız
değerlememizde Arçelik ve Beko’yu ayrı ayrı değerledik. Toplam değerlememizden
Arçelik’in Beko için ödemiş olduğu nakit bedeli çıkardık. Değerlememiz sonucunda
bulduğumuz 2,851mn ABD$ olan hedef değerimiz, mevcut durumda 2,507mn ABD$ olan
piyasa değerine göre %14 yükselme potansiyeline sahiptir.
Arçelik -Değerleme Özeti
ABD$mn
Ağırlık
Sadece Arcelik
Ağırlık
Sadece Beko
Beko için ödeme
Toplam Hedef Değer
İNA Analizi
50%
2,846
100%
196
Uluslararası Çarpan
Karşılaştırması
Toplam
50%
2,715
2,781
0%
196
-126
2,851
Arçelik - Değerleme
Arçelik değerlememizde indirgenmiş
karşılaştırması yöntemlerini kullandık.
nakit
akım
analizi
ve
uluslararası
çarpan
Arçelik- Serbest Nakit Akımı Tahminleri (ABD$mn)
2006T
2007T
2008T
2009T
2010T 2011T
Net Satışlar
4289
4561
4923
5186
5548
Brüt Kar
1261
1332
1438
1504
1592
Faaliyet Karı
365
388
418
430
444
2012T
2013T
2014T
2015T 2016T
5987
6471
7001
7529
8107
8730
1688
1825
1967
2116
2278
2445
449
485
518
557
600
637
Vergiler
-73
-78
-84
-86
-89
-90
-97
-104
-111
-120
-127
Amortisman
103
123
133
140
150
162
175
189
203
219
236
Brüt Nakit Akım
395
433
468
484
505
521
563
603
649
699
746
İşletme Sermayesi Değ.
-237
-21
-70
-69
-104
-124
-138
-160
-144
-158
-169
Yatırımlar
-165
-149
-125
-127
-132
-142
-148
-160
-171
-177
-190
-7
263
272
289
269
255
277
284
334
365
387
Serbest Nakit Akım
Hedef Değer (ABD$mn)
Mevcut Piyasa Değeri (ABD$mn)
Yükselme Potansiyeli
2,846
2,507
14%
2
ARÇELIK (ARCLK.IS)
Yapmış olduğumuz uluslararası çarpan karşılaştırması analizi sonucunda elde edttiğimiz
hedef değerimiz 2,715 mn ABD$’dır. Değerlememizde 2007T FD/FVAÖK çarpanının ağırlığı
%70, 2007T F/K çarpanının ağırlığı ise %30’dur. Vadeli satışlardan dolayı yazılan yüksek
faiz geliri sebebiyle F/K çarpanının ağırlığını, FD/FVAÖK çarpanına göre daha düşük tuttuk.
Whirpool
Electrolux
SEB SA
Indesit Co Spa
Delonghi Spa
Goranje Velenje
Ortalama
Arçelik
Ülke
ABD
İsveç
Fransa
İtalya
İtalya
Slovenya
Piyasa
Değeri
2006T FD/ 2006T FD/
(ABD$mn)
Satışlar
FVAÖK
6,466
0.50
6.14
5,945
0.39
5.14
2,422
0.86
6.82
1,896
0.68
5.36
889
0.83
6.66
428
0.65
6.69
0.65
6.14
2,499
0.66
6.05
2006T
F/K
13.6
14.2
17.99
17.81
20.73
14.66
16.50
8.12
2007T FD/ 2007T FD/
Satışlar
FVAÖK
0.46
5.04
0.39
5.01
0.78
5.52
0.66
4.99
0.79
6.27
0.6
6.1
0.61
5.49
0.62
5.54
2007T
F/K
9.7
13.65
12.83
13.93
16.26
11.88
13.04
7.87
Kaynak: Bloomberg, IBES tahminleri
Not: Arçelik değerlemesi için sadece Arçelik (konsolide olmayan) satışlarını, FVAÖK’ünü ve net karını kullandık. Ayrıca FD
olarak çekirdek FD’yi aldık.(Arçelik’in sahip olduğu KFH hisseleri dahil değil).
Beko - Değerleme
İndirgenmiş nakit akım analiz yöntemi ile bulduğumuz hedef değerimiz 196mn ABD$’dır.
Beko- Serbest Nakit Akımı Tahminleri (ABD$mn)
2006T
2007T
2008T
2009T
2012T
2013T
2014T
Net Satışlar
1365
1379
1403
1466
1554
Brüt Kar
197
215
219
229
242
1647
1746
1851
1962
2080
2204
257
272
289
306
324
Faaliyet Karı
0
21
24
29
344
31
33
35
37
39
42
Vergiler
0
-4
-5
44
-6
-6
-7
-7
-7
-8
-8
-9
Amortisman
20
22
Brüt Nakit Akım
22
41
22
23
25
26
28
30
31
33
35
44
49
52
55
58
61
65
69
İşletme Sermayesi Değ.
-54
73
19
14
14
26
28
29
41
31
32
34
Yatırımlar
Serbest Nakit Akım
-32
-26
-25
-26
-28
-30
-31
-31
-33
-35
-37
-64
33
33
37
50
53
55
71
62
66
70
Hedef Değer (ABD$mn)
Mevcut Piyasa Değeri (ABD$mn)
Yükselme Potansiyeli
2010T 2011T
2015T 2016T
196
226
-13%
3
ARÇELIK (ARCLK.IS)
ARÇELİK - ÖZET FİNANSAL TABLOLAR
Özet Bilanço (ABD$mn)
2004
2005
2006F
2007T
2008T
Dönen Varlıklar
Hazır Değerler
Ticari Alacaklar
Stoklar
Diğer Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Ticari Borçlar
Diğer Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Diğer Yükümlülükler
Özsermaye
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER & ÖZSERMAYE
1,876
222
1,061
542
51
736
2,612
1,088
84
303
701
246
157
89
1,261
2,612
1,983
199
1,282
462
40
1,089
3,072
1,080
92
263
723
495
405
90
1,481
3,072
2,886
92
1,949
819
26
1,590
4,476
1,943
660
473
810
835
680
155
1,698
4,476
3,028
179
1,995
826
28
1,595
4,623
1,982
715
479
788
783
623
160
1,858
4,623
3,236
202
2,127
877
30
1,617
4,853
2,082
747
502
833
753
581
172
2,018
4,853
Özet Gelir Tablosu (ABD$mn)
2004
2005
Net Satışlar
Satışların Maliyeti
Brüt Esas Faaliyet Karı
Faaliyet Giderleri
Faaliyet Karı
3,672
-2,754
3,805
-2,844
4,494
-3,309
5,387
-4,063
5,776
-4,350
918
-626
292
961
-657
304
1,185
-820
365
1,324
-924
400
1,425
-992
434
400
15
51
5
-51
-90
219
419
7
7
-10
0
-71
233
488
13
1
3
0
-77
300
545
4
-3
3
0
-79
321
589
11
-3
3
0
-87
354
FVAÖK
Net Diğer Gelirler
Finansman gelirleri/(giderleri)
İştiraklerden gelirler/(giderler)
Net Parasal Pozisyon
Vergiler
Net Kar
2006T
2007T
Rasyolar (%)
2004
2005
Brüt Kar Marjı
Faaliyet Kar Marjı
FVAÖK Marjı
Net Kar Marjı
25.0%
8.0%
25.3%
8.0%
26.4%
8.1%
24.6%
7.4%
24.7%
7.5%
10.9%
6.0%
11.0%
6.1%
10.8%
6.7%
10.1%
6.0%
10.2%
6.1%
2006T
2007T
2008T
2008T
4
ARÇELIK (ARCLK.IS)
Bu rapordaki veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş
olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.’nin görüşünü
yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların
sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
5