C-14 ÜRE NEFES TESTİ

Transkript

C-14 ÜRE NEFES TESTİ
C-14 ÜRE NEFES TESTİ
TETKİKTE DİKKAT EDİLECEK ÖZELLİKLER
- Hasta testten önce en az 6 saat aç olmalı
- 1 ay öncesinden antibiyotikler kesilmeli
- 1 hafta öncesinden mide asit inhibitörleri kesilmeli (Sukralfat, Omeprazole, Esomeprazole,
Lansoprazole)
- 1 hafta önce Histamin H2 reseptör antagonistleri (Simetidin , Ranitidin, Famotidin) ve antiasitler
(Talcid, Renie gibi) kesilmeli
Not: Tetkik öncesi kesilecek ilaçların isimlerini arka sayfada bulabilirsiniz.
6 saatlik açlık periyodunu takiben 1 microCurie (37kBq) test kapsülü 50 - 100 ml su ile içirilir.
TESTİN YAPILIŞI (*)
Soluk örnekleri 10 – 12 dakika sonra kuru sistem kartuş ile toplanır. Hastalar kartuşun ağız kısmına
indikatör rengi turuncudan sarıya dönene kadar üfler. Bu süreç 3-4 dakika sürer. Bazen indikatörün sarı
renge dönmesi için 10 dakika gerekebilir. İndikatörün sarıya dönmesi yeterli CO2 düzeyine ulaşıldığını
gösterir.
(*) :Lütfen Testin yapılışı ile ilgili detaylı bilgi veren resimli power point dökümanını inceleyin
Test kartujlarının değerlendirilmesi Ankara Düzen Lab. Nükleer Tıp Ünitesinde Beta sayım
cihazında yapılır.
Radyasyon Dozu
Üre nefes testinde alınan radyasyon çok düşük düzeydedir. Vücuttan 2 yolla atılr. Üre olarak idrar yoluyla
ve CO2 olarak nefes yoluyla atılır. Vücuttan çok hızlı atılır. 14C-Urea kapsülünün içerdiği doz çok
düşüktür (1 μCi). Kişinin aldığı radyasyon çok düşüktür. Alınan radyasyon dozu 1 günde doğal yollar ile
alınan radyasyondan daha azdır.
TETKİK ÖNCESİ KESİLECEK İLAÇLAR VE İSİMLERİ
H2 reseptör Antagonistleri : 1 hafta önce kesilir
Etken Madde : Simetidin, Famotidin, Ranitidin, Nizatidin, Roksatidin
İlaç İsmi: ( Ranitab, Ulcuran, Zandid, Zantac)
Proton pompa inhibitörleri: 1 hafta önce kesilir
Etken Madde: Esomeprazol, Lansoprazol, Omeprazol, Pantoprazol, Rabeprazol, Tenatoprazol,
Karbenoksolon, Sukralfat, Pirenzepin
İlaç İsmi: (Opagis, Ogastro, Omegast, Omeprazid, Omeprol; Omesak, Pantec, Panto, Pantpas, Lansazol,
Nexium, Raprol, Lansoprol, Helipak, Helicol, Degastrol, Aprazol, Demeprozol, Losec, Erbolin,
Gastromax EP, Panto, Pantpas, Ulcorex, Pulcet, Protonex, Antasid )
Antibiyotikler: 1 ay önce kesilir
(Amoksisilin, Tetrasiklin, Metranidazol, Clarithromicin) ( Flagyl, Metrajil, metrazol, Metranidazol,
Nidazol, Neo Penotran, Roza)
HeliCap™
Test İşlemi
Kapsül, HeliCap™,
C14-işaretli üre içerir
1 μCi (37kBq)
HeliCap™ kapsül 1 bardak su ile içirilir ve 10 dakika beklenir.
(Naklinde ve kullanımında sakınca yoktur)
Ağız kısmı
BreathCard™: Üfleme kartı
Kartın ağız kısmı işaretli bölgeden makas ile kesilir.
Kapsül içirildikten 10 dakika sonra hasta karta üfleme
işlemine başlar.
Üflenen havadaki C-14 işaretli CO2 kart içinde tutulur.
Kartın ağız kısmı işaretli bölgeden kesilir
Renk turuncudan sarıya dönünceye kadar hasta kartı üfler.
Çok kuvvetli üflememesi ve tükrük kaçırmaması gerekir.
Hastanını sürekli üflemesine gerek yoktur. Aralıklarla dinlenip
üfleyebilir.
Rengin sarıya dönmesi genellikle 3-5 dakika içinde gerçekleşir.
BreathCard™ Renk turuncudan sarıya dönünce üflemeye son verilir.
Kart Ankara Düzen Laboratuvarı Nükleer Tıp Ünitesine gönderilir