Prospektüs - Biyoteknik

Transkript

Prospektüs - Biyoteknik
Prospektüs
Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır.
ZEHİRLİ
Petdust
Toz
Kedi ve Köpek İçin Ektoparaziter (İnsektisit - Akarisit)
BİLEŞİMİ: 1 g Petdust Toz 10 mg Tetrametrin ve 100 mg Piperonil bütoksit içerir. Grimsi beyaz renkli
kaygan ve akıcı bir tozdur.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:
Petdust Toz kedi ve köpeklerin ve kene, bit, pire ve sineklere karşı kullanılan geniş spektrumlu bir
insektisittir. Formülündeki Tetrametrin sentetik piretroit insektisitlerden biridir. Doğal piretrinlere
benzer şekilde temas ve mide zehiri olarak etki eder. Piperonil bütoksit sinerjik etkisini göstererek
Tetrametrin'in etkisini arttırır. Diğer sentetik piretroitler gibi Tetrametrin'in en önemli özelliği insekt
parazitler üzerinde çok güçlü, hızla yok edici etkinliğe sahip olmasıdır. Bu gruptaki insektisitler
önemli lipofilik özelliğe sahiptir. Böylece, parazit insektlerin lipoid moleküllerince zengin
kutikulasından kolayca geçerek etki noktalarına ulaşır. Bu aşamadan sonraki zehirli etkileri iki yönlü
olarak gelişir. Bir taraftan yüzeysel sinir ganglionlarına tutunarak parazitin bütün etkinliğini bloke
eder. Diğer yandan da bir çeşit sinir zehiri gibi davranarak insekt parazitlerin sinir sistemini uyararak
dengesiz hareketler, uyumsuzluk, kaslarda eksitasyon, konvulsiyon, genel felç durumu, koma ve
ölüm meydana getirir. Üçüncü kuşak piretroitler gibi Tetrametrin geniş bir dış paraziter
spektrumuna sahiptir. Etki alanına giren dış parazit çeşitleri arasında mera ve mesken keneleri,
sokucu ve emici bit türleri, pireler, kan emici böcekler yer alır. Bu insektisitler, söz konusu dış
parazitlerin yaşam siklüsünün her döneminde insektisidal etkinliğinin yanında ovisidal etkinlik de
gösterir.
Toksisite: 1-Tetramethrinin Dünya Sağlık Örgütü(WHO)'nün sınıflandırılmasına göre zehirlilik sınıfı
III(üç)tür.2-Tetramethrinin sıçanlarda akut oral LD50'si ile akut dermal LD50'si >5000mg/kg-yem'dir.
3-Yine tetramethrinin sıçanlar için 6 ay boyunca yapılan yedirme denemelerinde belirlenen NOEL
(herhangi bir etki elde edilemeyen doz düzeyi) dozu 1500mg/kg-yem'dir.
KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR:
Petdust Toz, kedi ve köpeklerin dış parazit mücadelesinde, bit, pire, kene, uyuz, kan emici bitlere
karşı kullanılır.
Hayvan
Kene (Tick)
Kedi ve
Köpek
Ixodidae
Ixodes spp.
Dermacantor spp.
Sadece
Köpek
Ixodidae
Rhipicephalus sanguineus
Dermacentor variabilis
Bit (Mite)
Pire (Flea)
Trichodectidae
Felicola subrostratus
Pulicidae
Ctenocephalides felis Pulex spp.
Ctenocephalides canis Echidnophage gallinacea
Trichodectidae
Linognathidae
Trichodectes canis
Linognathus setosus
Boopidae
Linognathus piliferus
Heterodoxus spiniger
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Petdust Toz'un farmakolojik dozu her 5 kg canlı ağırlık için 1 g'dır (200
mg Petdust Toz/kg/gün). Petdust Toz aşağıdaki doz tablosundaki miktarlara göre serbestçe hayvana
serpilir ve parmak uçları ile tüylerin arasına deriye iyice yayılacak şekilde enseden başlayarak
boynuna, sırtına ve karın bölgesine, bacaklara, ayaklara ve kuyruk kısmına yayılır. 200 mg/kg Canlı
ağırlık için pratik doz tablosu;
Ağırlık
0-5 kg kedi ve köpek
5-10 kg köpek
10-25 kg köpek
25 -40 kg köpek
Pratik Doz
1g
1 g- 2 g
2 g- 5 g
5 g- 8 g
ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR: Kedi ve köpeklerin Petdust Toz ile ilaçlanmasından
sonra ilacın etken maddesi hayvanın üstünde uzun süre kalır ve yeniden larva oluşumunu önler. Bu süre 15-20
gündür. Böylece, ilaçlamanın tekrarlanması daha uzun aralıklarla yapılabilir. Yoğun bit, kene ve uyuz
enfestasyonlarında 7-10 gün sonra ikinci bir ilaçlama yapılması önerilir. Petdust Toz'un aktif maddelerinin
deriden çok az emilmesi nedeni ile hedef türler için toksisite riski düşüktür. Buna rağmen, uygulama sırasında
hayvanın gözüne, burnuna, ağzına bulaşmamasına dikkat edilmeli ve uygulama sonrası hayvanların birbirlerini
yalamaları önlenmelidir. 4 haftalıktan büyük kedi ve köpek yavrularına yetişkin hayvanlar gibi uygulanabilir.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ: Organik fosforlu bileşikler piretroitlerin hidrolizini yavaşlatır veya önler. Bu durum, ilacın
memelilere yönelik zehirliliğini arttırır. Organik fosforlu bileşiklerle beraber kullanılmamalıdır.
İSTENMEYEN/YAN ETKİLER: Seyrek olarak ilacın tatbikatını izleyen 48 saatlik süre içinde kızarma ve kaşıntı gibi
çok hafif seyreden deri hassasiyetlerinin meydana gelebileceği bildirilmiştir. Bu gibi reaksiyonlar geri
dönüşümlüdür ve bir süre sonra tamamen kaybolmaktadır.
DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT: Olası zehirlenme durumlarında kullanılacak spesifik bir
antidotu yoktur. Deri yolu ile uygulamda Tetrametrin'in toksisitesi düşüktür. Doz aşımı durumunda hayvanlarda
uyuşukluk, kaşıntı, yanma hissi, koordinasyon bozukluğu, felç ve ölüm görülebilir. Veteriner hekime
başvurulmalı ve semptomatik tedavi uygulanmalıdır.
GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR: Gıda değeri olan hayvanlara uygulanmaz.
KONTRENDİKASYONLARI: Gebe ve süt veren kedi ve köpeğe uygulanmamalıdır. 4 haftalıktan küçük kedi ve
köpeğe uygulanmamalıdır.
GENEL UYARILAR: Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.
Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz. Çocukların ulaşamayacağı ve gıda maddelerinden uzak yerde
muhafaza ediniz. Uygulama sırasında yem ve su kaplarını uzaklaştırınız.
UYGULAYICI VE VETERİNER HEKİM İÇİN UYARILAR/TEDBRİLER: Solunduğunda, yutulduğunda ve cilt ile temas
halinde zararlıdır. Göz, solunum sistemi ve cilt için tahriş edicidir, tozu solumayınız, göz ve cilt ile temas halinde
hemen bol su ile yıkayınız. Uygulamayı iyi havalandırılmış yerlerde yapınız. Cilt için zehirlidir, zehirlenme
durumlarında yüzde yanma hissi veya kaşıntı, baş dönmesi, bulantı, kusma, bitkinlik hali, diyare, solunum alerjisi
gibi anormallikler görüldüğünde hiç zaman kaybetmeden hasta doktora götürülmelidir. Ayrıca, bazılarında
parestezi, kalp çarpması, bulanık görme, terlemenin artması gibi belirtiler de görülebilir. Uygulama sırasında
uygun koruyucu giysi, eldiven ve gözlük/maske kullanınız. Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız
prospektüsle birlikte doktora gidiniz.
MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ: Oda ısısında muhafaza edilir. Kendi ambalajında, kuru ve serin bir yerde
muhafaza ediniz. Direkt güneş ışınlarından ve 40°C'nin üzerindeki sıcaklıklardan koruyunuz. Raf ömrü üretim
tarihinden itibaren 2 yıldır.
KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR: Bal arıları ve sudaki organizmalar için çok
toksiktir, uzun süreli ters etkilere yol açabilir. Materyal ve ambalajı zararlı atık olarak imha edilmelidir. Boşalan
ambalajlar akarsu, gölet gibi su kaynaklarına atılmamalıdır. Artık maddeler yer altı sularına karışmayacak şekilde
gömülür veya yakılır.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: Karton kutuda 50 g ve 100 g'lık serpme kapaklı polietilen şişeler ve karton kutuda 500 g ve
1000 g'lık polietilen torbalar.
SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI: Veteriner hekim reçetesi (VHR) ile eczanelerde ve veteriner hekim muayenehane ve
polikliniklerinde satılır.
PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 14.05.2013
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİH VE NO: 28.06.2007-18/061
PAZARLAMA İZİN SAHİBİ: BİYOTEKNİK Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Bayar Cad. Demirkaya İş Merkezi No:97 Kat:7 Daire: 15 Kozyatağı-Kadıköy/İSTANBUL
Tel: +90 216 380 5 380 Faks: +90 216 380 69 30 www.biyoteknik.com
ÜRETİM YERİ: BİYOTEKNİK Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Mustafa Kemal Paşa Mah. Eski Edirne Cad. No:1484 Arnavutköy/İSTANBUL

Benzer belgeler

Trixie Kedi/Köpek Uzaklaştırıcı Kokulu Sprey

Trixie Kedi/Köpek Uzaklaştırıcı Kokulu Sprey GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR: Gıda değeri olan hayvanlara uygulanmaz. KONTRENDİKASYONLARI: Gebe ve süt veren kedi ve köpeğe uygulanmamalıdır. 4 haftalıktan küçük kedi ve köpeğe uy...

Detaylı

Prospektüs - Biyoteknik

Prospektüs - Biyoteknik türler için toksisite riski düşüktür. Buna rağmen uygulama esnasında hayvanın gözüne, burnuna, ağzına bulaşmamasına dikkat edilmelidir. 6 haftalıktan küçük kedi ve köpeklere uygulanmamalıdır. İSTEN...

Detaylı

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır FİPROVET DROP KEDİ

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır FİPROVET DROP KEDİ İlaç ile temas edilmemelidir. Uygulama esnasında eldiven giyilmesi tavsiye edilir. Ellere bulaşması halinde su ve sabunla yıkayınız. Göze teması halinde bol su ile yıkayınız. Uygulama sonrası, kuru...

Detaylı