Komşularla İyi Geçinmenin Yolu.

Transkript

Komşularla İyi Geçinmenin Yolu.
Komşularla İyi Geçinmenin Yolu.
Kiralık Evlerde İyi Bir Ortak Yaşam
için Öneri ve Kurallar.
www.wbm.de
İÇİNDEKİLER
KONU GÜRÜLTÜ
2
3
Evinizde rahat bir yaşam
için faydalı bilgiler.
Örneğin evdeki yaşam konusunda kiracılarımızdan ve konut sakinlerimizden uzun
yıllardan beri çok değerli öneriler ve faydalı bilgilerden oluşan önemli bir bilgi birikimi
edindik. Bunları bir yazı dizisi olarak derleyip size aktarmak istiyoruz. Bu broşürlerimizin
amacı, sorunları önlemek, masrafları aza indirmek ve evinizdeki yaşam kalitesini muhafaza
etmek ve hatta iyileştirmektir.
3
KONU GÜRÜLTÜ
İyi komşuluk için!
7
KONU TEMİZLİK, DÜZEN VE GÜVENLİK
Aynı çatı altında yaşıyorsanız,
uymanız gereken birçok kural vardır.
İyi Komşuluk İçin!
İster komşu daireden gelen yüksek sesli müzik, bağıran bir bebek ya da sürekli
havlayan bir köpek olsun – gürültü insanın canını epeyce sıkabilir. Üstelik bir
komşu gürültüye karşı diğerine göre daha hassas olabilir.
LÜTFEN SESİ SONUNA
KADAR AÇMAYIN!
PİYANO, TROMPET
VE BENZERLERİYLE YAŞAMAK
Lütfen müzik oda sesinde kalsın. Bu
Evde dinlenme saatleri dışında günde iki
yalnızca, karşınızdaki, üstünüzdeki ya
saat müzik yapılmasına izin verilir. Buna
İrtibat: Martina Kubisch,
da altınızdaki komşunun yan taraftan
ders saatleri ve enstrümanlarla alıştırma
Kurumsal İletişim Departmanı
gelen sesleri duymaması ya da neredeyse
yapmak da dahildir. Pazar günleri yalnızca
Dircksenstraße 38 · 10178 Berlin
duymaması anlamına geliyor. Özellikle
bir saat piyano ya da gitar çalınabilir.
Telefon: 030.2471 4169
patlayan bas sesler rahatsız edici bir etki
[email protected] · www.wbm.de
yapar. Burada kolonları, sesi emen bir altlığın
Güncelleme: 5/2010
üstüne koymak bile bir çözüm getirir.
KONU GÜRÜLTÜ
KONU GÜRÜLTÜ
4
5
TEMEL KURAL:
Rahatsız edici gürültüden saat 20 ile 7
geçerlidir. Futbol oynayan çocuklar öğlen
istirahatini önemli ölçüde bozabilir.
arasında ve Pazar ve tatil günlerinde tüm
gün kaçınılmalıdır. Aynı şekilde öğlen
saatlerinde – saat 13 ile 15 arasında –
yüksek sesler çıkarılması istenmez.
Geri kalan zamanlarda herkes gürültü,
yüksek ve rahatsız edici seslerden büyük
ölçüde kaçınmalıdır. Karşılıklı saygı
gösterilmesi gerekir ve birbirimize
göstereceğimiz anlayış ortak yaşamı
herkes için daha keyifli hale getirir.
ÇİVİYİ NE ZAMAN ÇAKACAKSINIZ?
Yenileme sırasında yapılması gereken
gürültülü çalışmalar saat 19’dan sonra
durmalıdır. Pazar ve tatil günlerinde genel
olarak delme ve çakma işleri yapılamaz.
Yeni bir eve mi taşınıyorsunuz? Öyleyse
istirahat saatlerine uyamayacağınızı
komşularınıza bildirin.
Ev sahibi tarafından yapılacak gerekli inşaat
işleri için bunların istirahat saatleri içerisinde
ÇOCUKLAR, ÇOCUKLAR!
de yapılabileceği kuralı geçerlidir. Ancak
firmalar, yoğun gürültüye yol açan işleri
Küçük çocuklarda ses seviyesi genelde
mümkün olduğu kadar istirahat saatlerinin
yetişkinlerden daha yüksektir. Çocuklar
dışında yapmak zorundadır.
arada bir evin her tarafında zıplar ve tepinir.
Özellikle bebeklerden ve küçük çocuklardan
genel istirahat saatlerine ve oda sesine
PARTİ KURALLARI:
ASIL PARTİ ŞİMDİ BAŞLIYOR!
ŞİMDİ SIRA ÇAMAŞIRLARDA.
uymaları beklenemez. Buna rağmen ebeveyn-
Bir çamaşır makinesinin ya da kurutucunun
lerin görevi, çocuklarına müdahale ederek
çalışması normal ev seslerine dahildir. Ancak
gürültüyü ve sürekli tepinmeyi ya da yüksek
geceleri çamaşır yıkamak zorundaysanız,
sesle bağırmayı özellikle gece istirahati
çamaşır makinesinin yalıtıcı bir minderin
saatleri içerisinde engellemektir. Özellikle
üzerinde durmasına ve sarsıntı iletimini
de öğlen saatlerinde, örneğin küçük çocuklar
engellemek için doğrudan duvara ya da
cesarete kapılıp sandalyelerin üzerinden
banyo küvetine yaslanmamasına dikkat
atladığı gürültülü oyunlardan kaçınılmalıdır.
etmeniz gerekir.
SALINCAK VE KAYDIRAK
ÜZERİNDE SİESTA.
BANYO SEZONU NE ZAMAN?
Müziği oda sesinde ve pencereleri de
en iyisi kapalı tutun, aksi halde belli
Gece istirahati partiler için de geçerlidir.
durumlarda tüm avluya yayın yaparsınız.
Ancak saat 22’den sonra da yüksek sese
Konuklar giderken de mümkün olduğu
neden olabilecek bir kutlama yapmayı
kadar sessiz olmalılar. Gece saatlerinde
Sitelerin tam ortasında bulunan oyun
saatinde serbesttir, geceleri dahil. Bununla
planlıyorsanız, komşulara öncesinde bilgi
merdiven sahanlığında ayak sesleri ve
parklarında ebeveynler, saat 13 ile 15
birlikte geç saatlerde yapılan banyonun süresi
vererek ve anlayış göstermelerini rica
gürültülü sohbet çabucak sıkıntılı
arasında yüksek sesle oyun oynanmamasına
sınırlı olmalıdır, çünkü küvet doldurulurken
ederek isteğinize ulaşabilirsiniz.
durumlara yol açar.
dikkat etmelidir. Aynı kural binaların hemen
ve boşaltılırken çıkan sesler rahatsız edici
yanında bulunan futbol sahaları için de
bulunmaktadır.
Duş almak ya da banyo yapmak günün her
KONU GÜRÜLTÜ
KONU TEMİZLİK, DÜZEN VE GÜVENLİK
6
7
GÜZEL ZEMİNLER
Laminat ya da parke yalnızca ev sahibinin
KOMŞU “DİNLEMEYE”
NİYETLİ DEĞİL Mİ!?
izniyle döşenebilir. Bunu yaparken gürül-
Komşuyla yapılan güler yüzlü konuşma
tüyü yalıtmak için bir ayak sesi koruması
işe yaramazsa ve “huzur bozucu” anlayışsız
kullanılmalıdır. Eğer yalnızca ev sahibine
çıkarsa, ev sahibiyle görüşmeye çalışmanız
ait PVC döşeme halı olmadan kullanılırsa,
ve durumu yazılı olarak anlatmanız tavsiye
alt kattaki kiracıya saygı gösterilerek
edilir. Bunu yaparken gürültüden mağdur
gürültülü ayakkabılardan kaçınılmalıdır.
olan komşunun bir gürültü tutanağı hazırlaması gerekir. Burada tarih ve saat, istirahati
YAN TARAFTAN
ÇOOOK GÜRÜLTÜ GELİYORSA...
ne tür bir gürültünün bozduğu ve gürültünün
ne kadar sürdüğü yazılı olmalıdır. Tabii neden
olan kişinin de belirtilmesi gerekir.
Kendini Rahatsız hisseden bir bina sakininin
atması gereken ilk adım, komşusuyla güler
Son adım zabıtaya şikayette bulunmak
yüzlü bir şekilde konuşmaktır. Soruna basit bir
olabilir. Burada cezalardan biri de rahat-
çözüm bulmak hiç de ender rastlanan bir durum
sızlık verenin cüzdanına dokunur. Ancak
değildir. Örneğin yaşlı ya da ağır işiten komşu
komşular arasındaki anlaşmazlıkları
televizyonunun sesini, yayınlanan programın
çözmek için mahkemeye başvurmak
yan daireden eksiksiz olarak dinleneceği kadar
yapılacak en son şey olmalıdır.
açtığında. İstirahatin bozulduğu ve sesi biraz
kısma ricası çoğu zaman yeterli oluyor.
Aynı çatı altında yaşıyorsanız,
uymanız gereken birçok kural vardır.
Temiz bir bina yalnızca iyi bir izlenim
atılmamalıdır. Merdiven sahanlığında,
yaratmaz, aynı zamanda burada kendinizi
asansörlerde, bodrumlarda, tavan
daha iyi hissedersiniz. Ancak bunu yalnızca
aralarında, yer altı garajlarında ve garajlarda
herkesin kendini düzen ve temizlikten
genel bir sigara içme yasağı geçerlidir.
sorumlu hissetmesi durumunda başarabilirsiniz. Binanın girişinde, ister taşıma
Genel olarak tüm bina sakinleri bina kapısının
arabalarına ister bisikletlere ait olsun,
kapalı olmasına dikkat etmelidir. Bu sayede
“izlerini” bırakanlar kısa sürede tekrar
bir yandan istenmeyen ziyaretçiler dışarıda
temizliği sağlamalıdır.
kalır, diğer yandan binaya fazladan kir girmez.
Yangın koruma kapıları, yangın durumunda
Aynı şekilde sigara külleri ya da kağıt
yangının ve dumanın yayılmasını önlemek
da düşüncesizce merdiven sahanlığına
için her zaman kapalı kalmalıdır.
KONU TEMİZLİK, DÜZEN VE GÜVENLİK
KONU TEMİZLİK, DÜZEN VE GÜVENLİK
8
9
ÇOCUK ARABALARI NEREYE
BIRAKILMALIDIR?
REKLAM YIĞILMASI OLDUĞUNDA.
İstenmeyen reklam malzemelerinin atılması
Çocuk arabaları, eğer özel bir yeri yoksa
kiracının işidir. Reklam malzemelerini kağıt
merdiven sahanlığına bırakılabilir. Ancak
konteynerine atmaktan sorumludur. Bazı
çocuk arabaları yolu kapamamalı ya da
binalarda çöp bidonuna giden yolu kısaltmak
kapıların önüne bırakılmamalıdır ya da kaçış
amacıyla bunun için ayrı bidon ya da çöp
yollarını kapatmamalıdır. Mümkünse çocuk
kutuları koyulmuşsa, bunların kullanılması
arabaları bina temizliğinin yapılacağı gün
gerekir.
kaldırılmalıdır.
Posta kutusundaki reklam yığınını sınırlamak
BİSİKLETLERİN YERİ NERESİ?
için “reklam istemiyorum” yazılı basit bir etiket
yeterlidir.
Bisikletlerin yeri merdiven sahanlığı değildir
– koridorları çok fazla daraltabilir ve kaçış
yollarını kapatabilirler. Bisikletler ya bodruma,
bisiklet bölmesine ya da avluya bırakılabilir.
LÜTFEN YEM VERMEYİN!
Ev hayvanlarının yem kabı ne avluda, ne
de sahanlıkta olmalıdır. Sokakta yaşayan
YER AÇIN!
MERDİVEN SAHANLIĞINDA.
hayvanlar ne doğrudan binanın önünde,
ne de avluda beslenmemelidir.
Ayakkabıların, ayakkabılığın ya da başka
Güvercinler için de ekmek kırıntısı serpil-
mobilyaların ve eşyaların ya da yeşil
memelidir. Bu hayvanlar hastalık taşır. Ancak
bitkilerin yeri merdiven sahanlığı değildir.
komşunuz rahatsız edilmediği sürece kışın
Bunun üç nedeni vardır – merdiven sahanlığı
pencereye takılan kuş evine kimsenin itirazı
temizlenirken mobilyalar ya da eşyalar
olmayacaktır.
yolu kapatır, kaçış yolu kapanır ve fazladan
bir yangın tehlikesi yaratırlar.
Aynı şekilde çöp torbaları da koridorları
“ara durak” olarak kullanmamalıdır. Bu
yalnızca kötü kokulara yol açar ve böcek
çeker.
Lütfen
ayın!
m
t
a
m
a
l
rek
KONU TEMİZLİK, DÜZEN VE GÜVENLİK
KONU TEMİZLİK, DÜZEN VE GÜVENLİK
10
11
Açık Havada İyi Eğlenceler
– Balkonda Yapılabilecekler.
ÇİÇEKLER
SİGARA
Elbette buraya her kiracı çiçeklerini koyabilir.
Balkon sigara içenlerin adası olarak tercih
Ancak saksılar, çiçeklerin suyu zemine zarar
edilse de sigara izmaritleri aşağı atılmamalıdır.
vermesini engelleyecek ve sulamadan komşu-
Kapının önündeki “kül tablası” komşuları
Bahçesi olanlar balkonlarını kullanır –
ların rahatsız olmayacağı bir yapıda olmalıdır.
kızdırır ve böyle bir izmarit çabucak kuru
mangal yapmak, kutlama yapmak,
Çiçek saksıları yalnızca korkuluğa koyulmamalı
bir yaprağı ya da kağıdı tutuşturabilir.
yemek ve içmek, bazen de yalnızca
ve dıştan asılmamalıdır. En iyisi bunları özel
sigara içmek için. Bu da komşuların
askısına koymaktır.
BALKONİSTANDA TATİL
VE GÜNLÜK HAYAT.
TEMİZLİK
Elbette dairenizin düzenli olarak temizlen-
her zaman hoşuna gitmez.
Çiçek askıları, kancaların olduğu yerlere
mesi gerekir, ancak kilimler ya da halılar
takılmalıdır, çünkü cepheye delik açmak
balkon korkuluğuna ya da pencereye
yasaktır. Güvenlik için kancanın ve çiçek
asılarak dövülemez.
askısının boyutları doğru oranda olmalıdır.
Aksi halde bu gösterişli parça sert bir
MANGAL
rüzgarda kaldırımı boylayabilir.
Balkonda mangal yapılabilir ama odun
kömürü mangalı kullanılamaz. Komşu
ÇAMAŞIR
dumana boğulmamalıdır. Duman ve is
Çamaşırlar balkona asılabilir, ancak doğru
eve girmemelidir.
yükseklikte, yani korkuluğun altında olmalıdır.
Çamaşırlar caddeden görülmemelidir.
Elektrikli mangalı olanlar bunu hiç
rahatsız olmadan ayda 1 çalıştırabilir.
KUTLAMA
Madem komşularınız, daha doğrusu
Yemek, içmek ve kutlama yapmak söz konusu
burunları yemeğe ortak oluyor, bari
olduğunda, balkonda da genel gürültü
onları rahatsız etmeyecek bir koku
talimatları geçerlidir. Saat 7 ile 13 arasında
olduğundan emin olun.
ve 15 ile 22 arasında burada kahvaltının ya
da akşam yemeğinin tadını çıkarabilirsiniz ve
normal ses seviyesinde sohbet edebilirsiniz.
Saat 22’den sonra gece istirahatini dikkate
almanız gerekir, ne de olsa balkondan birkaç
komşuyu birden rahatsız edebilirsiniz.
Kennen Sie schon unsere anderen Ratgeber?
Diğer rehberlerimizi tanıyor musunuz?
Schädlingen auf der Spur.
Hund, Katze… Haus.
Sicher ist besser.
Hilfreiche Tipps, um sich vor
Ein tierischer Ratgeber
für die Haustierhaltung in
Mietwohnungen.
Sicherheitstipps für zu Hause.
Ungeziefer zu schützen.
• Schädlingen auf der Spur.
Haşerelerin izindeyiz.
Hilfreiche Tipps, um sich vor Ungeziefer zu schützen.
Zararlı böceklere karşı korunmak için faydalı ipuçları.
• Hund, Katze… Haus.
Köpek, kedi… ev.
www.wbm.de
www.wbm.de
www.wbm.de
wbm_ratg_tiere_deutsch.indd 1
26.05.2008 14:24:05 Uhr
wbm_ratg_sicherheit_dt.indd 1
05.08.2009 13:02:08 Uhr
Ein tierischer Ratgeber für die Haustierhaltung in Mietwohnungen.
deutsch-englisch,
deutsch-englisch,
deutsch-englisch,
Kiralık konutlarda evcil hayvanların saklanmasına ilişkin bilgilendirme broşürü.
deutsch-türkisch
deutsch-türkisch
deutsch-türkisch
• Sicher ist besser.
Güvenli daha iyi.
Machen Sie sich richtig Luft.
Wissen, wie‘s geht.
Umziehen leicht gemacht.
Alles über das richtige Klima in den
eigenen vier Wänden.
Alles über Betriebskosten.
Wichtige Informationen und
praktische Tipps für Ihren Umzug.
Sicherheitstipps für zu Hause.
Ev için güvenlik tavsiyeleri.
• Machen Sie sich richtig Luft.
Evinizi doğru havalandırın.
Finde deine Mitte.
Alles über das richtige Klima in den eigenen vier Wänden.
Dört duvarınız arasındaki iyi gelen hava hakkında herşey.
• Wissen, wie´s geht.
Nasıl yapıldığını öğrenin.
www.wbm.de
wbm_ratg_hl_deutsch.indd 1
www.wbm.de
www.wbm.de
26.05.2008 14:04:04 Uhr
Cover_ratg_bk.indd 1
22.04.2010 14:53:13 Uhr
Alles über Betriebskosten
deutsch-englisch,
deutsch-englisch,
İşletme giderleri hakkında bilgiler.
deutsch-türkisch
deutsch-türkisch
deutsch
• Umziehen leicht gemacht.
Wichtige Informationen und praktische Tipps für Ihren Umzug.
Seniorenwohnungen in Berlin.
Für alle,
die keinen Koffer mehr
in Berlin haben.
Da kann man ruhig älter werden.
169e
4
1
47 m . d
Gästewohnungen mitten in Berlin.
• Seniorenwohnungen in Berlin.
.2
b
030r i n f o @w
Da kann man ruhig älter werden.
• Für alle, die keinen Koffer mehr in Berlin haben.
ode
Gästewohnungen mitten in Berlin.
www.wbm.de
www.wbm.de
wbm_seniorenw_deutsch.indd 1
deutsch-englisch
28.05.2008 10:59:44 Uhr
Gaestewohnungen_dt.indd 1
deutsch-englisch
26.05.2008 10:44:03 Uhr
Bestellen sie
ihren Ratgeber unter:
Rehberinizi sipariş edin: