ÖĞRENCİ BİLGİLERİ OKUL BİLGİLERİ AİLE

Transkript

ÖĞRENCİ BİLGİLERİ OKUL BİLGİLERİ AİLE
135 Plunkett Rd, Toronto, ON, CANADA, M9L 2J7
Fax: +1 (416) 285 0108
[email protected]
Tel: +1 (416) 285 0115
www.nileacademy.ca
ÖĞRENCİ BİLGİLERİ
Soyadı
Doğum Tarihi
YYYY
MM
DD
Adı
Cinsiyeti
Doğum Yeri
Yaşı
Kan Grubu
Adresi
Posta Kodu
email
Telefon (Ev)
OKUL BİLGİLERİ
Devam Ettiği Okulun Adı
Sınıfı
Adresi
Telefon
Fax
Web Adresi
AİLE BİLGİLERİ
Baba Soyadı
Doğum Tarihi
Baba Adı
YYYY
MM
DD
Mesleği
İş Adresi
Telefon (Cep)
Telefon (İş)
Anne Soyadı
Doğum Tarihi
Email
Anne Adı
YYYY
MM
DD
Mesleği
İş Adresi
Telefon (Cep)
Telefon (İş)
Email
Under the Personal Information Protection and Electronics Documents Act (PIPEDA), NILE Academy is committed to protecting the personal information of all our constituents.
All information collected on this form is in accordance with the NILE Academy Privacy Policy.
OKUYAN KARDEŞ BİLGİLERİ
1
2
3
Soyadı
Adı
Doğum Tarihi
YYYY
MM
DD
YYYY
MM
DD
YYYY
Sınıfı
Devam Ettiği
Okulun Adı
REFERANS BİLGİLERİ
Soyadı
Adı
Mesleği
İşyeri Adı
Telefon (Cep)
Öğrenciye Yakınlığı
Email
ÖĞRENCİ SAĞLIK BİLGİLERİ
1.
Devamlı olan bir sağlık probleminiz var mı? Var ise belirtiniz.
2.
Daha önce geçirdiğiniz bulaşıcı bir rahatsızlığınız var mı?
3.
Daha önce psikolojik sorun yaşadınız mı?
4.
Herhangi bir alerjiniz var mı? Var ise belirtiniz.
5.
Sürekli kullandığınız bir ilacınız var mı? Var ise belirtiniz.
Under the Personal Information Protection and Electronics Documents Act (PIPEDA), NILE Academy is committed to protecting the personal information of all our constituents.
All information collected on this form is in accordance with the NILE Academy Privacy Policy.
MM
DD
NİL AKADEMİ KAYIT SÖZLEŞMESİ
Nil Akademi tarafından, iş bu sözleşmenin sonunda adı soyadı ve adresi bulunan öğrenci velisi (bundan sonra
“veli” olarak anılacaktır)ne sunulan, eğitim öğretim, kitap temini, okul kıyafeti, vize ve resmi işlem masrafları, sağlık
sigortası, okul sonrası aktivite (aldığı takdirde)öğle yemeği, okul servisi ve yurt hizmetlerinin (barınma, kahvaltı ve
aksam yemeği) aşağıda belirtilen hükümlerin uygulanacağı konusunda okul ve veli 1 yıl için anlaşmıştır.
TANIMLAR
Madde 1: Sözleşmede Adı Geçen
Okul:
Öğrencinin Kaydının Yapılacağı NIL Academi’yi,
Öğrenci:
Okulda öğrenim görmek isteyen sözleşmenin sonunda adı ve soyadı yazılı olan kişiyi
Veli:
Öğrencinin her türlü yasal durum ve davranışından sorumlu olan sözleşmenin sonunda adı ve
soyadı yazılı olan kişiyi,
Mevzuat:
Öğrenci, veli ve okul arasındaki bu sözleşmenin konusunu ilgilendiren ve okul içerisindeki her
türlü faaliyetleri düzenleyen ilgili kanun, yönetmelik, yönerge, genelge ve diğer yazıları,
OMEB:
Ontario Milli Eğitim Bakanlığı’nı ifade eder.
Ücretlendirmeler
Eğitim Öğretim Ücreti
Senelik olarak ödenmesi gereken okul ücretidir.
Kitap Kiralama Ücreti
Senelik olarak öğrencinin kitap ihtiyaçlarını karşılamak üzere ödenen ücrettir. Öğrenci kiraladığı kitabı yeniden
kullanılabilecek durumda dönem teslim eder.
Kıyafet Ücreti
Senelik olarak okulun antlaşmasının olduğu şirketten temin edilen kıyafet ücretidir. Her öğrencinin 2 takım okul
kıyafetini bulundurması zorunludur.
Vize ve Resmi İşlem Masrafları
Öğrenci için Kanada Öğrenci Vizesi alınması veya bu vizenin uzatılması için ödenen ücrettir. Bu ücrete zorunlu
olarak bulunması gereken “Kanada’da vesayet” işlem ücreti de dahildir.
Zorunlu Sağlık Sigortası
Kanada’da zorunlu olan, senelik olarak ödenen, sağlık giderleri için yaptırılan sigorta ücretidir.
Yurt Ücreti
Öğrencinin Nil Academi’de öğrenci olduğu müddetçe kalabildiği yurt için senelik olarak ödenen barınma, kahvaltı ve
akşam yemeği ücretleridir. Bu ücrete elektrik, su, doğal gaz ve internet ücretleri dahildir. Yurt ücreti paket ücrettir.
Okul Servis Ücreti
Öğrencinin kaldığı yer ile okul arasında taşınmasını temin için düzenlenen servis ücretidir.
Öğle Yemeği Ücreti
Öğrencinin izin günü haricinde yediği öğle yemeği için ödenen ücrettir.
Okul Sonrası Aktivite Ücreti
Öğrencinin okul sonrasında ve tatillerde okul tarafından düzenlenen ve geçerli bir neden (hastalık gibi) harici katılımın
zorunlu olduğu aktiviteler (sinema, gezi, piknik, spor aktiviteleri) için ödenmesi gereken ücrettir. Bu hususta öğrenciden
gelen talep üzerine yapılan ekstra ya da daha maliyetli aktiviteler için ekstra ücret ödenmesi gerekebilir. Aktiviteler okul
programına ve hava şartlarına göre düzenlenir. Bu ücrete aktivitenin yapılacağı yere ulaşım dahildir.
İndirim ve Burslar
İndirim ve burslar sadece eğitim-öğretim ücreti üzerinden yapılır.
Erken Kayıt indirimi
Belirlenen tarihten önce gelecek eğitim-öğretim yılıyla ilgili belirlenen peşinatın ödenmesi sonucu kazanılan
eğitim-öğretim ücreti üzerinden yapılan %5 indirimdir. Erken kayıt indirimi alan öğrenci eğer taksitle ödeme
yapacaksa taksitleri Temmuz 2011’de başlar ve en son taksit en geç 15 Mayıs 2012’de ödenir. Erken kayıt indirimi
almaya hak kazanan öğrencinin taksitlerini anlaşılan miktar ve zamanlarda ödemesi gerekir. Aksi durumda bu hakkı
kaybedebilir ve miktar eski haliyle talep edilir.
Peşin ödeme indirimi
Öğrencinin gelecek eğitim-öğretim yılı eğitim-öğretim ücretinin tamamını peşin ödemesi halinde eğitim-öğretim
ücreti üzerinden yapılan %5 indirimdir. Peşin ödeme indirimi erken ödeme indirimi ile beraber uygulanabilir.
Kardeş indirimi
:Öğrencinin kardeşine her sene belirlenen miktarlarda yapılan indirimdir. Kardeş indirimi erken kayıt indirimi ve
peşin ödeme indirimi ile beraber uygulanabilir.
Taksit
Öğrencinin imzalanan antlaşmayla belirlenen miktarı konuşulup belirlenen miktarlarda ve zamanlarda ödemesi
yükümlü olduğu miktarlardır.
Başarı bursu
Öğrencinin sene sonunda yapılan gelecek eğitim-öğretim yılı için başarı bursu alacak öğrencilerin belirlendiği
sınavda sınav öncesinde ilan edilen miktarlarda sınav sonucuna göre almaya hak kazandığı eğitim-öğretim
bursudur. Öğrencinin ders durumunda ya da disiplin durumunda değişiklik olursa bu indirimler gözden
geçirilebilir.
İhtiyaç bursu
Öğrencinin okul mütevelli heyetine mali durumunu ispat eder destekleyici belgelerle başvurduğu, yukarıdaki
indirim ve bursların haricinde okul mütevelli heyetince yapılması uygun görülen burs tutarıdır. Bu burs
diğerlerinden farklı olarak yurt hizmetleri ve öğle yemeği –beraber ya da verilmesi uygun görülen biri- bedellerini
de kapsar. Öğrencinin mali durumunda, ders durumunda ya da disiplin durumunda değişiklik olursa bu indirimler
gözden geçirilebilir.
Depozito
Öğrenciden kitap kiralama, demirbaş eşya kullanımı (okul ve yurt) konularında muhtemel hasarlar için alınan
bedeldir. Öğrenci kayıt esnasında bu bedeli öder, okulla ilişiği kesildiğinde geçmişte eğer bir hasara meydan
verilmemişse bu bedel eksiksiz geri ödenir. Verilen hasarlar buradan karşılanır ve tekrar belirlenen miktara
tamamlanması öğrenciden/veliden istenir. Depozito ücreti 500 CAD’dır.
GENEL ESASLAR
Madde 2
Okulumuzda öğrenciye eğitim-öğretim, kitap temini, okul sonrası aktivite (aldığı takdirde) öğle yemeği, okul
servisi, ve yurt hizmetleri (barınma, kahvaltı ve aksam yemeği) sunulacaktır.
Madde 3
Okul her şeyden önce eğitim ve öğretim kurumu olduğundan;
Okula elektronik eşya (radyo, mp3 player, ipod, game paye telefon, vb.), gazete, broşür ve benzeri şeyler ile gayri ahlaki veya siyasi içerikli yayın getirilmemesi,
Ders içinde veya ders dışında hiçbir ideolojik konuşma yapılmaması,
Sigara, uyuşturucu ve benzeri bağımlılık yapıcı maddelerin kullanılması,
Genel edep-adap kuralları çerçevesinde bulunmayan tutum ve davranışlarda bulunulmaması, okul kılık kıyafet yönetmeliği ve örf ve genel ahlaka aykırı kıyafetlerle okulumuza gelinmemesi eğitim ve öğretim sıhhati açısından çok önemlidir. Okulumuzda bu konularda kesinlikle taviz verilmez.
Madde 4
Öğrenci okulun demirbaşlarına zarar veremez. Verirse zarar bedeli öğrenciden alınır (Tamirat yaptırılıp tahsilatı
öğrenciden yapılır). Okul bu amaç doğrultusunda velinin kredi kartını kullanabilir. Öğrenci hakkında OMEB
mevzuatınca işlem yapılır dosyasına işlenir.
Madde 5
Bu sözleşmeye ait hizmetlerin tamamı OMEB tarafından yayınlanan veya onaylanan mevzuat çerçevesinde
verilecektir. Okul içerisindeki her türlü faaliyet bu hükümlere uygun olacaktır.
Madde 6
Sözleşme şartlarına uymayan öğrencilerin kayıtlarının silinmesine okul idaresi karar verir.
Madde 7
Gerek okul idaresinin gerek de velinin talebiyle herhangi bir şekilde kaydı silinecek öğrencinin okula herhangi
bir borcu bulunmaması gerekir. Okulla ilişiği kesilen öğrenciden bulunduğu dönemin ücreti tahsil edil­ir.
Okula borcu bulunan yada okuldan ödünç aldığı kitapları, (araç-gereç vs.) geri iade etmeyen öğrencinin
transkript, öğrenci karnesi, öğrenci belgesi, diploma gibi resmi evrakları borç kapanana kadar öğrenciye
iade edilmez.
Madde 8
Kayıt sildirme durumunda öğrenci velisinin dilekçe ile başvurusu ve dilekçe tarihi esas alınır.
Madde 9
Eğitim-Öğretim başladıktan sonra okulumuzdan ayrılan veya devamsızlıktan veya diğer sebeplerden dolayı kaydı
silinen öğrencinin tahsil edilen ücreti iade edilmez. Bulunduğu dönemle alakalı eksik kalan kısım tahsil edilir.
Madde 10
İş bu sözleşmeye göre 2012-2013 eğitim-öğretim dönemi için verilecek olan ¤ eğitim-öğretim ¤ yurt hizmetleri
(barınma, kahvaltı ve aksam yemeği) ¤ öğle yemeği ¤ okul servisi ¤ sağlık sigortası ¤ kitap kiralama ¤ okul kıyafeti
¤ vize ve resmi işlem ücretleri ¤ okul sonrası aktivite ücretleri ¤ depozito ¤ kayıt ücreti karşılığı vergiler (HST) dahil
toplam ücret____________CAD (Kanada Doları)’dır. Nil Academi vergi oranlarındaki değişiklikleri bu ücretlere
yansıtma hakkını saklı tutar. Alışılmamış/ beklenmedik etki veya sebeplerle Nil Academi zikredilen ücretleri
yeniden düzenleyebilir. Bu ücretin tahsilatı sözleşmenin ekinde yer alan ve bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası
olan ödeme planında kesin olarak belirtilen vadelerde ve şekilde yapılacaktır. Veli ödemelerini yaparken eğer CAD
dışında bir para birimiyle ödeme yapacaksa günün kur paritesi üzerinden belirlenen miktarı CAD karşılığı olmak
üzere ödemekle yükümlüdür. Veli ödemelerinin taksitle yapacaksa son taksitin tarihi 16 Mayıs 2012’yi geçemez.
Geç kayıtlarda öğrencinin devam etmediği önceki ayların ücreti eğitim-öğretim, yurt hizmetleri (barınma, kahvaltı
ve aksam yemeği), öğle yemeği, okul servisi okul sonrası aktivite ücretlerinden oranlanarak düşülür. Yeni dönem
kaydı için önceki dönemlere ait borç olmaması gerekir.
Madde 11
Ödemelerde herhangi bir uyuşmazlık söz konusu olursa okul kayıtları esas alınacaktır.
Madde 12
Kaldığı yurt ile ilişiği kesilen öğrencinin durumu Kanada yetkililerine yazı ile bildirilip öğrencinin ülkeyi terk etmesi
sağlanır.
Madde 13
Öğrenci harçlıkları ana hesap yoluyla gönderilemez.
Madde 14
Yeni öğrenciler için okula ilk gelişte ücretsiz karşılama yapılır. Daha sonraki karşılamalar için talep edildiği takdirde
karşılama servisi ayarlanır.
TEMERRÜDE DÜŞÜLMESİ
Madde 15
İş bu sözleşmenin ekinde yer alan ve bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan ödeme planına bağlanmış ve
vadeleri kesin olarak belirtilmiş olan taksitlerimden birbirini izleyen en az ikisinin ödenmeyerek temerrüde
düşülmesi ve ödenmeyen taksitlerin sözleşme bedelinin %10’unu bulması halinde bir hafta süre verilerek
muacceliyet uyarısında bulunulmasından sonra, bakiye kalan borcun tamamının muaccel hale geleceğini kabul
ve beyan ederim.
KANUNİ İKAMETGAH
Madde 16
İş bu sözleşmede yer alan hususların yerine getirilmesi ve gerekli tebligatların yapılabilmesi için aşağıda
belirttiğim adresimin yasal ikametgahım olduğunu beyan eder, adres değişikliğimi yazılı olarak okulunuza
bildirmediğim takdirde, bu adrese yapılacak tebligatın geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederim.
İş bu sözleşme 16 maddeden oluşmaktadır. İş bu kayıt sözleşmesinin tüm hükümlerini eksiksiz olarak okudum,
anladım ve herhangi bir tereddüdüm olmaksızın tamamen hür irade ve arzumla kesin olarak kabul ediyorum, iş
bu sözleşmenin bir nüshası tarafıma teslim edilmiştir.
Kredi Kartı Bilgileri
(Lütfen BÜYÜK harflerle ve okunaklı yazınız)
Kredi Kartı Sahibinin Adı-Soyadı
Kredi Kartı
Visa
Mastercard
American express
Kredi Kartı No.
(AY)
Öğrencinin
Velinin
Adı
(YIL)
Soyadı
Adı
Adresi
İmzası
İmzası
Tarih
Tarih
Soyadı
Güvenlik Kodu
NİL ACADEMİ DİSİPLİN SİSTEMİ
Okul Müdürü, öğrenci işlerinden sorumlu Müdür Yardımcısı ve 2 Öğretmenden oluşan Nil Academi disiplin kurulu,
uygulamış olduğu disiplin sistemini, kayıtlı olduğu “Ontario Minister Of Education” , “Ontario Eğitim Bakanlığı”,
kuralları paralelinde, ve Ontario eyaletinde bulunan özel okullarda takip edilen disiplin sistemini takip etmektedir.
Okulumuzda veya yurtlarımızda işlenilen kural ihlallerinin derecesine göre, iki ayrı disiplin takibi uygulamaktadır;
Referral (Sevk) ve Demerit (Uyarı).
Referral (Sevk) disiplinsizlik halinin resmi olarak kaydedilmesi
Referral, herkesçe yanlış bir fiil olduğu kabul edilen durumlarda disiplin komitesi tarafından uygulanır.
Referral almayı gerektiren kural ihlalleri durumunda 4 aşama uygulanır;
Referral Aşamaları
Birinci Aşama: (Warning Letter), İlk kural ihlalinde öğrenci uyarı mektubu alır
İkinci Aşama: (In School Suspension), aynı kuralın iki defa ihlalinde öğrenci okul içi uzaklaştırma cezası alır
Üçüncü Aşama: (School Suspension), aynı kuralın üçüncü defa ihlalinde, öğrenci okuldan belirtilen süre kadar
uzaklaştırma cezası alır
Dördüncü Aşama: (School Expulsion), aynı kuralın ihlaline devamı halinde öğrenci okuldan süresiz uzaklaştırılır.
Referral almayı gerektiren kural ihlallerinden bazıları
1.
Okul veya yurt giriş/çıkış saatlerine riayet etmemek
2.
Okul, yurt veya bunların dışında kumar/şans oyunlarını oynamak, bunlarla ilgili malzemeyi(oyun kartları vb.) okulda veya yurtta bulundurmak. Bununla ilgili olarak, olay okul idaresi tarafından sonradan öğrenilse de yaptırım uygulanır.
3.
Okul, yurt veya bunların dışında gayri ahlaki durumlarda bulunmak. Bununla ilgili olarak, olay okul idaresi tarafından sonradan öğrenilse de yaptırım uygulanır.
4.
Sigara, alkol yada herhangi bir uyuşturucu kullanmak,
5.
Kavga etmek, kavgaya karışmak, kavga için tahrik etmek,
6.
Ahlaksız, küfürlü, hakaret içeren sözler kullanmak,
7.
Okul ve yurt idaresine yada öğretmenlere ve belletmenlere yanıltıcı bilgi vermek, karşı gelmek, saygısızlık yapmak, hakaret etmek,
8.
Okul ve yurt kurallarına, programlarına, aktivitelerine uymamak, katılmamak,
9.
Elektronik eşyalarını (Cep telefonu, laptop, ipod, mp3 player, ve benzeri) kullanmaması gereken zamanlarda
(belirli zamanlar haricinde) veya uygun olmayan şekilde kullanmak,
10.
Mazeretsiz olarak okula 2 gün devamsızlık yapmak,
11.
Ödev veya sınavlarda kopya çekmek,
12.
Okul veya yurt eşyalarına kasıtlı olarak zarar vermek, (ayrıca maddi zarar gideri, öğrenci velisinden tahsil edilir)
13.
Okulda veya yurtta başkalarının eşyasını izinsiz almak, kullanmak,
Demerit (Uyarı) ceza puanı verilmesi
Öğrencilerin kural ihlalleri halinde demerit ceza puanı alması şeklinde olur. Öğretmenler ve okul idarecileri demerit
vermeden önce isterse öğrenciyi uyarabilir, fakat uyarmak zorunda değildir.
(In School Suspension) 60 Demerit alan öğrenciye referral 2. aşama yani okul içi uzaklaştırma uygulanır,
(School Suspension) 120 Demerit alan öğrenciye referral 3. aşama yani belirtilen süre kadar okuldan uzaklaştırma
uygulanır,
(School Expulsion) 180 Demerit alan öğrenciye okuldan süresiz uzaklaştırılma yani referral 4. aşama uygulanır.
Demerit almayı gerektiren kural ihlallerinin tekrarı durumunda
3 defa aynı maddeden demerit alınması durumunda öğrenciye ve ailesine uyarı mektubu verilir ve aile okula
çağırılarak haberdar edilir,
5 defa aynı maddeden demerit alınması durumunda, öğrenciye referral birinci aşama uygulanır. (Warning Letter)
7 defa aynı maddeden demerit alınması halinde referral ikinci aşama uygulanır. (In School Suspension)
10 defa aynı maddeden demerit alınması durumunda, referral üçüncü aşama uygulanır. (School Suspension)
Okuldan uzaklastirildigi halde, ısrarla ayni kural ihlalinde demerit almaya devam eden öğrencinin okulla iliskisi kesilebilir.
Demerit (Uyarı) verilen kural ihlallerinden bazıları
1.
Üniformasız okula gelmek
2.
Saç veya sakal tıraşı olmadan okula gelmek
3.
Derste veya etütde uyumak
4.
Okulda veya yurtta sakız çiğnemek
5.
Makyaj yapmak, oje kullanmak
6.
El şakası, veya tehlikeli olabilecek şakalar yapmak
7.
Okul içerisinde koşmak
8.
Derse hazırlıksız gelmek, defter, kalem, kitap, vs. getirmemek
9.
Ödevlerini yapmamak
10.
Okul eşyalarını izinsiz kullanmak
11.
Sınıfta dersi rahatsız etmek, gürültü yapmak, yerinden izinsiz kalkmak
12.
Yurtta veya okulda müsaade edilmeyen yerlerde yemek veya içmek
13.
Okulda veya yurtta etrafı kirletmek, yere çöp atmak
Not: Referral kuralları okul idaresi tarafından değiştirilebilir, ilave kurallar eklenebilir ve çıkartılabilir.
Okul yönetimi demerit kuralları listesinde, ceza puanlarının artırılması, azaltılması, yeni maddelerin eklenmesi,
çıkartılması vb. herhangi bir değişiklik yapabilir.
Nil Academy Devamsızlık Prosedürleri (Attendance)
2 gün mazeretsiz devamsızlık: öğretmen, idare ve öğrenci görüşme yapar ve öğrenci sözlü uyarılır,
4 gün mazeretsiz devamsızlık: öğrenci ve aileye uyarı mektubu verilir. Öğrenci ve aile, öğretmen, disiplin
kurulu ve müdür ile son uyarı görüşmesini yapar,
5 gün mazeretsiz devamsızlık: öğrencinin derslerden kredi alamayacağı ile alakalı resmi yazı öğrenci ve aileye
verilir, dönem ücreti geri ödenmez.
Nil Academi Üniforma Prosedürleri
Öğrenciler okula üniformaları ile gelmelidir
Üniforması olmayan öğrenci derslere alınmaz,
Üniformalar okulun anlaşmalı olduğu firmadan tedarik edilir,
Üniformalar en az iki takım alınmalıdır. Kirlenme, yırtılma, sökülme gibi durumlarda okula üniformasız gelmeyle
alakalı mazeret olarak kabul edilmez.
Okula ve Yurtlara Giriş–Çıkış Kuralları
Öğrenciler okula ve yurtlara, belirlenen saatlerde girebilir ve çıkabilir,
Okulda ve yurtlardaki belirli zamanların dışındaki giriş-çıkışlarda, öğrenciler sadece yetkili kimselerden izin alabilir,
İzinli giriş-çıkışlarda okulda ve yurtlarda bulunan giriş-çıkış takip belgesine giriş-çıkış vakitleri kaydedilir. Giriş çıkış
saatlerine uymayan veya izinsiz giriş çıkış yapan öğrenciler referral alır.
Cep telefonu, laptop, ipod, mp3 player, ve benzeri elektronik cihazlar
İzinsiz olarak kullanıldığı fark edilen herhangi bir elektronik cihaza okul idaresi tarafından el konulur ve demerit
verilir.
Her el koymanın ardından öğrenciden 10 $ ücret karşılığında telefon geri verilir. (Bu ücret Kuzey Amerika’daki
okullarda yaygın olarak uygulanan cellphone handling fee olarak alınıyor.)
İlk el koymada cihaz okul çıkışında teslim edilir. Demerit.
İkinci el koymada hafta sonuna girerken cuma günü okul çıkışında teslim edilir. Demerit.
Üçüncü el koymada ay sonunda cihaz teslim edilir. Demerit.
Dördüncü el koymada sömestre sonunda cihaz teslim edilir. Referral 1. Aşama.
Beşinci el koymada cihaz yıl sonunda teslim edilir. Referral 2. Aşama.
Under the Personal Information Protection and Electronics Documents Act (PIPEDA), NILE Academy is committed to protecting the personal information of all our constituents.
All information collected on this form is in accordance with the NILE Academy Privacy Policy.
NİL AKADEMİ YURT SÖZLEŞMESİ 2012 - 2013
NİL AKADEMİ YURT SÖZLEŞMESİ
A.
Sözleşme Hakkında Genel Bilgi;
1.
Bu sözleşme yurt idaresi ile öğrenci-veli arasında karşılıklı anlaşmadır ve 1 yıllıktır.
2.
Sözleşme gereğince taraflar aşağıda belirtilen şartlara uymakla mükelleftir.
3.
Bu sözleşme imzalandıktan sonra taraflar için resmi bağlayıcılığı vardır.
4.
Öğrenci ekte bulunan yurt kurallarına uymakla mükelleftir. Bu sözleşmeyi imzalamak yurt kurallarının veli ve öğrenci tarafından okunması ve kabul edilmesi anlamına gelir.
5.
Yurt kurallarına uymayan öğrenciye gerekli disiplin cezaları verilir. Disiplin cezaları, “Nil Akademi Yurt Disiplin Kuralları” kısmında belirtilmiştir.
6.
Öğrenci kendisi için hazırlanan odada oda arkadaşlarıyla beraber kalır.
B.
Sözleşme Maddeleri;
1.
Öğrenci hafta içi ve hafta sonu için belirlenen yurda giriş-çıkış saatlerine ve belirlenen program saatlerine uymak zorundadır.
2.
Öğrenci, okul zamanı yurda izinsiz giremez, okul dışında yurttan izinsiz ayrılamaz. Hasta öğrenci, öğrenci
servisiyle okula gelir, nöbetçi öğretmen gözetiminde sağlık kurumuna gider.
3.
Giriş kapısı dışında herhangi bir yerden (cam, bahçe kapısı, vb.) yurda giriş veya çıkış yapılamaz.
4.
Sigara içen öğrenci kesinlikle yurda kabul edilmez.
5.
Yurtta her türlü kumar ve şans oyunlarına dair malzeme bulundurulamaz ve kullanılamaz.
6.
Öğrenci yurt idaresi tarafından tespit edilen yurt ve yatakhanede kalır. İzinsiz ve keyfi olarak yer
değiştirilemez.
7.
Öğrenci yatakhane düzen ve temizliğinden sorumludur. Öğrencinin yurt demirbaşının yerini değiştiremez.
Demirbaşa ya da binaya verilen zararın bedeli öğrenciden/veliden tahsil edilir. Yurt idaresi bu amaç
doğrultusunda velinin kredi kartı bilgilerini kullanabilir.
8.
Öğrenciler yatakhaneler de yiyecek ve içecek tüketemez, dışarıdan izinsiz olarak yemek sipariş edemez.
9.
Öğrencinin yurt idareci, belletici ve personeline karşı saygı kurallarını aşan sözlü ve fiili davranışlarda bulunamaz.
10.
Öğrencinin belirlenen yatış saatinden önce yatma hazırlıklarını bitirmiş olması gerekir. Öğrenci Yatış
saatinden sonra ortalıkta dolaşamaz ve başkalarına rahatsızlık veremez.
11.
Yurt içeresinde genel ahlaka aykırı şekilde (bornoz, atlet, kısa şort, vb.) dolaşılmaz, gayri ahlaki gazete, dergi, vb. yayın bulundurulmaz. Tespit edilenler toplanır ve imha edilir.
12.
İdarece izin verilen yerler dışında herhangi bir amaçla elektrikli cihaz (TV, teyp, ısıtıcı, su ısıtıcısı, vb.) kullanılmaz veya bulundurulmaz.
13. Yurtta kesici, delici, yanıcı ve patlayıcı madde bulundurulmaz.
14.
Öğrencinin etüt ile alakalı belirlenen bütün kurallara uyması zorunludur. Etüt kurallarına uymamakta ısrar
eden öğrencinin yurtta devamı gözden geçirilir.
15.
Öğrenciye, Yurt ve Okul İdaresinin ortaklaşa belirlediği tarihlerde okul başlama ve bitiş tarihlerine uygun
olmak kaydıyla sene içinde 10 gün izin verilir. Öğrenci ihtiyaç bursu kazanmışsa ve eğer zorlayıcı bir sebep
olmaksızın Kanada dışına hava yoluyla seyahat etme talebi olursa öğrenciye verilen bu burs kaldırılır.
Öğrencinin okul başlamadan 1 hafta önce kalacağı yere varmış olması gerekir. Öğrenci yazın okulun bitişiyle
başlayan 10 günlük yaz programına katılmak zorundadır. Program ücreti veli tarafından karşılanır.
16.
Öğrenciler yurt ile ilgili farklı ve yapıcı tavsiyelerde bulunabilirler. Ancak yurt idaresince belirlenen kuralları ve aldığı kararları eleştiren, bunlara muhalefet eden ve diğer arkadaşlarını idareye karşı kışkırtan öğrenci hakkında disiplin işlemi uygulanır.
17.
Belirli zamanlarda Yurt ve Okul idaresi tarafından habersiz olarak arama yapılabilir. Bu aramalar öğrencinin
şahsi eşyalarını da kapsayabilir.
18.
Yurtta kalacak öğrencinin 2 büyük valiz 1 de küçük valiz hakkı olmak üzere 3 valiz hakkı vardır.
19.
Öğrenci gelirken şahsi kullandığı eşyalarından başka tek kişilik yatak için
2 nevresim takımı
2 çarşaf
2 yastık kılıfı getirmelidir.
Eğer öğrenci bunları bulundurmazsa, yurt idaresi bunları ücreti karşılığında temin eder.
20.
Yurdun belirlenmiş düzenine ve disiplin kurallarına uymamakta ısrar eden öğrencinin yurt ile ilişiği kesilir.
NİL AKADEMİ YURT DİSİPLİN KURALLARI
Bu Yönetmelikte yazılı hususlara riayet etmeyen, yasaklara ve sözleşmesindeki hükümlere uymayan, Yurt içinde
ve Yurt dışında öğrenciliğe yakışmayan tutum ve davranışlarda bulunan öğrencilere aşağıdaki disiplin hükümleri
uygulanır;
a)
b)
c)
Uyarma
Kınama
Yurttan çıkarma
Uyarma, öğrenciye davranışlarının kusurlu olduğunun; kınama ise öğrenciye cezayı gerektiren davranışta
bulunduğunun ve tekrarından kaçınılması gerektiğinin yazılı olarak bildirilmesidir. Gerekli görülen ceza disiplin kurulu
tarafından öğrenciye bildirilir.
Yurtdan çıkarma, öğrencinin Yurt ile ilişkisinin kesilmesidir. Öğrenci, bu cezanın kendisine ve velisine tebliğ
edilmesinden sonra Türkiye’ye ilk uçak ile gönderilir uçak bileti veliden tazmin edilir. Yurt idaresi bu amaç
doğrultusunda velinin kredi kartı bilgilerini kullanabilir.Yurtdan çıkarma cezası, öğrencinin velisi/vasisine ve kayıtlı
bulunduğu öğretim kurumuna yazılı olarak bildirilir. Ancak; Yurttan çıkarma cezasını gerektiren fiillerden birinin
işlenmesi ve bu fiilin, diğer öğrencilerin can ve mal güvenliği için yakın tehdit oluşturması halinde, 1-2 saat içinde
yurttan ayrılması sağlanır. Durum velisi/vasisine bildirilir.
Uyarma cezası uygulanacak fiiller (2 tekrar durumunda; çarşı izni iptal edilir)
Madde 1 - Uyarma cezasının verilmesini gerektiren fiiller şunlardır:
a.
Arkadaşlarını rahatsız edecek şekilde gürültü etmek,
b.
Temizliğe dikkat etmemek,
c.
Yatakhane, yemekhane, banyo, etüt odası ile diğer çalışma, dinlenme salonuna girip çıkmada zaman çizelgesine uymamak,
d.
Yurt çalışma talimatında öngörülen hususlara uymamak,
e.
Personele kötü davranmak,
f.
Yatakhane talimatına uymamak,
g.
Başkasına ait eşyayı müsaadesiz kullanmak,
h.
Yurt yönetimine yanlış bilgi vermek,
i.
Etüde geç kalmak, etütte ders çalışmamak, etütte ayakta gezmek, etütte uyumak, etütte konuşmak,
j.
Etütte cep telefonu ve müzik çalar gibi herhangi bir elektronik cihazları kullanmak,
k.
Etütten dışarı izinsiz çıkmak.
Kınama cezası uygulanacak fiiller
Madde 2 - Kınama cezasının verilmesini gerektiren fiiller şunlardır:
a.
Yalan söylemeyi alışkanlık haline getirmek,
b.
Toplu yaşamaya dair kurallara aykırı davranışları alışkanlık haline getirmek,
c.
Özürsüz olarak Yurda geç gelmeyi veya Yurda gelmemeyi alışkanlık haline getirmek,
d.
Küfür etmek ve arkadaşlarına sataşmak,
e.
Yurdun fiziki yapısına bilerek zarar vermek ,
f.
İtaatsizlikte ısrarlı olmak veya Yurt görevlilerine hakaret etmek,
g.
Yurt görevlilerinin astığı ilanları koparmak, yırtmak veya zarar vermek,
h.
Yurt personelinin ve arkadaşlarının eşyalarına zarar vermek,
i.
Yurt yöneticilerinin ve görevlilerinin çalışmalarını güçleştirmek,
j.
Yurtda yönetimden izin almadan toplantı veya tören düzenlemek,
k.
Etüde gelmemek,
l.
İzin saatlerine uymamak ve izin defterini imzalamadan izne çıkmak,
m.
Sigara içmek (devamı halinde yurt ile ilişiği kesilir).
Yurttan çıkarma cezası uygulanacak fiiller
Madde 3 - Yurtdan çıkarma cezasını gerektiren fiiller şunlardır:
a.
Kanada federal kanunlarına veya Ontario eyalet kanunlarına aykırı davranmak,
b.
İnsan haklarına ve temel ilkelere dayalı milli, demokratik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine aykırı miting, forum, direniş, yürüyüş, boykot, işgal gibi ferdi veya toplu eylemler düzenlemek, düzenlenmesini kışkırtmak, düzenlenmiş bu gibi eylemlere katılmak veya katılmaya zorlamak,
c.
Kayitli olduğu kurumu Kanada adli ve idari makamları karşısında zan altında bırakacak faaliyetlerde veya
mekanlarda bulunmak,
d.
Kanunen cezayı gerektiren yüz kızartıcı suçları işlemek veya böyle bir suçtan hükümlü durumuna düşmek,
e.
Kanun dışı kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlarda faaliyet göstermek, bu tür kuruluşların propagandasını yapmak,
f.
Hırsızlık yapmak,
g.
Yurt yönetimi ve personeli ile arkadaşlarını tehdit etmek veya bu kişilere fiili tecavüzde bulunmak,
h.
Yurt içinde kesici, delici veya patlayıcı silahları bulundurmak veya herhangi bir kimseyi yaralamak suretiyle ilgili kanuna muhalefet etmek,
i.
Kumar oynamak, alkollü içki veya uyuşturucu maddeleri bulundurmak, kullanmak ve bunları alışkanlık
haline getirmek,
j.
İçki, kumar veya uyuşturucu maddelerinin kullanıldığı, ahlak kurallarına aykırı tutum ve davranışların sergilendiği mekanlara girmek,
k.
Genel ahlak ve adabı muaşeret kurallarını ihlal eder mahiyette karşı cinsten kişilerle münasebet kurmak,
l.
Aynı fiilden dolayı üç defa kınama cezası almış olmak.
Yukarıda geçen kurallara uyacağımı, aksi takdirde Yurt idaresinin ve disiplin kurulunun vereceği cezayı kabul edeceğimi
taahhüt ederim.
Bu sözleşmeyi ve disiplin kurallarını eksiksiz olarak okudum, anladım ve hür iradem ile imzaladım.
Velinin
Adı
Soyadı
Adresi
Tarih
İmzası
Öğrencinin
Adı
Soyadı
Adresi
Tarih
İmzası
NİL AKADEMİ
135 Plunkett Rd, Toronto, ON, CANADA, M9L 2J7
Tel: +1 (416) 285 0115
Fax: +1 (416) 285 0108
www.nileacademy.ca
[email protected]
NİL AKADEMİ’YE HOŞ GELDİNİZ
Öğrencimizin sizlerden uzakta Nil Akademi’de öğrenim görürken, hayatının daha kolay ve güvenli geçmesi,
derslerindeki başarısının korunması ve/veya yükselmesi için sizler için hazırlanan aşağıdaki hatırlatmalara dikkat
etmenizi rica ederiz.
Kanada`ya Gelmeden Önce
Öğrencilerimizin maddi değeri yüksek kılık-kıyafet, ayakkabı, çanta, elektronik eşya (cep telefonu, dizüstü bilgisayar,
müzik çalar vb.) mücevherat gibi şahsi eşyalarını yanlarında getirmemeleri önem arz etmektedir. Nadirattan da
olsa, gerek okul içinde gerekse okul dışında bunlar gibi değeri yüksek şahsi eşyalardan dolayı istenmeyen bir takım
hadiseler olabilmektedir. Nil Akademi, bunlar gibi maddi değeri yüksek kişisel eşyaları emanete kabul etmemektedir.
Bu gibi maddi değeri fazla şahsi eşyaların sorumluluğu, eğer getirirlerse, öğrencinin kendisine aittir.
Nil Akademi kılık-kıyafet ile ilgili alışverişin gelmeden önce Türkiye’de yapılmasını tavsiye etmektedir.
Toronto`ya THY ile haftanın Pazartesi, Perşembe, Cumartesi ve Pazar günlerinde İstanbul`dan direk olarak 4 seferle
ulaşım mümkün olmakla beraber, Toronto’dan dünyanın en iyi havayolları (Lufthansa, Air-France, KLM, Austrian,
Alitalia, British Airways) ile, genelde 3 saati aşmayan bekleme süreli, Avrupa aktarmalı (Münih, Frankfurt, Londra, Paris,
Roma, Viyana, Amsterdam) İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya’ya ulaşım imkanı vardır. Velilerimizin bilet alırken okul
takvimine dikkat ve riayet etmeleri gerekir. Okul idaresi hiçbir şekilde öğrencilik hayatını ve okul programını
aksatacak taleplere olumlu cevap vermeyecektir. Yurtlarımız okulun açılmasından 3 gün önce açılır ve okulun
kapanmasından 1 hafta sonra kapanır. Yemek servisi okulun açık olduğu günlerdedir, dolayısıyla öğrencinin erken
geldiği ve geç gittiği durumlarda ancak imkanlar dahilinde yemek servisi yapılır.
Diş ve göz rahatsızlıkları maliyeti yüksek özel sigortalar hariç olmak üzere, devlet dahil, hiçbir sigorta kapsamında
değildir. Bu hizmetlerin, Kanada’da bedeli de yüksektir. Öğrencilerimizin gelmeden önce göz ve diş hekimlerini
ziyaret etmelerinde fayda vardır.
Gelmeden önce öğrencilerimize annelerinin ütü, çamaşır yıkama, dikiş, yatağını toplama, dolabını düzenleme,
oda temizliği gibi hususlarda bir ön bilgilendirme yapmaları, uygulamalı bir şekilde bunu çocuklarına göstermeleri
gerekmektedir. Çünkü artık bunlardan kendisi sorumlu olacaktır.
Öğrencilerimizin özellikle iç çamaşırlarına, okul gömleklerinin içine, isimlerinin baş harflerinin işlenmesi gerekmektedir.
Öğrencilerimiz görünmeyen yerine isimlerinin baş harfi işlenen 2 takım tek kişilik nevresim setini beraberlerinde
getirebilecekleri gibi Toronto’dan da temin edebilirler. Öğrencilerimize sene boyunca 1 yastık,1 battaniye verilecektir.
Ekte Kanada’ya girerken herkesten zorunlu olarak doldurulması istenen, örnek olarak doldurulmuş formu
bulacaksınız. Formda sorulan sorulardan bazıları şunlardır:
Yanınızda silah var mıdır?
Yanınızda satmak için olmasa dahi ticari ürün örneği ve/veya mal var mıdır?
Yanınızda yiyecek (meyve, sebze, et, yumurta, mandıra mamulleri), hayvan, kuş,
böcek, bitki, bitki parçası, toprak, canlı organizma, aşı var mıdır?
Yanınızda nesli tükenen türlerden yapılmış bir eşya var mıdır?
Yanınızda 10000 $ CAD’nı veya eşdeğerini aşan miktarda para var mıdır?
Önümüzdeki 14 gün içinde Kanada’da bir çiftliği ziyaret edecek misiniz?
Geçtiğimiz 14 gün içinde Kanada dışında bir çiftliği ziyaret ettiniz mi?
Öğrencimizin bu formu örnekte gösterildiği gibi doldurması gerekmektedir. Aksi takdirde birçok faktör hususunda
ciddi ve tavizsiz bir hassasiyet gösteren gümrük idaresi ile problem yaşanabilir, hatta öğrencimizin Kanada’ya girişi
gümrük yetkilileri tarafından engellenebilir. Nil Akademi bu hususta sorumluluk kabul etmez ve antlaşma şartları
hükmünü korur. Formu doldurmanın uygun olarak yapılması gerektiği gibi forma aykırı bir durum içinde de
bulunulmamalıdır. Bu açıdan öğrencilerimiz yanlarında mandıra mamulü - peynir gibi -, et mamulü - sucuk gibi
-, pişmiş gıda - pide veya lahmacun gibi - ve tohum olarak nitelenebilecek - çekirdek gibi - ürünleri taşımamaları
gerekir. Tespiti halinde bu ürünler çöpe atılır, ceza kesilir ve önemlisi kayıt altına alınıp olayı takip eden 3 yıl içindeki
bütün girişlerde (sistemden otomatik olarak çıkana kadar) arama yapılır. Bu ürünlerin hepsi Toronto’da helal mamül
satan süpermarketlerde uygun fiyatlara bulunabilmektedir.
Toronto
Toronto yerli dilinde toplanma yeri anlamına gelmektedir. Toronto, Kanada’nın en büyük şehri ve ticaret merkezi,
Ontario eyaletinin başkentidir. Nüfusu yaklaşık 6 milyondur ve genelde İngilizce konuşulur.
Nüfusunun %54’ünü göçmenler oluşturur. Toronto’da 17000 civarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yaşamaktadır.
Vatandaşlarımızın işlettiği Türk ürünlerinin satıldığı marketler ve lokantalar bulunmaktadır. Nil Akademi ve Türk
Kültür merkezi Anadolu insanının ortak buluşma noktasıdır. Toronto’da Türkiye Cumhuriyeti’nin Başkonsolosluğu
bulunmaktadır.
Son derece güvenli bir yerdir, suç oranları dünyanın diğer metropollerine göre çok düşüktür. Toronto parkları ve doğal
hayatı korunmasıyla yeşil bir şehirdir.
Toronto’nun hava sıcaklık ortalaması aşağıdaki gibidir:
Ay
Ocak Subat Mart Nisan Mayis Haziran Temmuz Agustos Eylul Ekim Kasim Aralik
Gunluk Ortalama
−4.2 −3.2 1.3
7.6
14.2
19.2
22.2
21.3
17.0 10.6
4.8
−0.9
Sicaklik °C
Ortalama
Yagmurlu Gun
5.2
4.6
8.0 10.9 12.2
11.1
10.3
10.5
10.6 11.4 10.6
7.4
Sayisi
Ortalama Karli
12.0
8.7
6.4
2.2
0
0
0
0
0
0.07
3.2
9.5
Gun Sayisi
Genel itibariyle Kasım-Nisan arası havalar soğuk olduğundan, Nil Akademi öğrencilerimizin kışlık olarak kullandıkları
palto, kaban, kazak, süveter, iç pijama, yünlü iç fanila, kışlık çorap gibi giyecekleri hazır bulundurmalarını tavsiye eder.
Toronto, Niagara şelalelerine, Ottawa, Montreal, ve ABD’ye oldukça yakındır. Toronto dünyanın en yaşanılır kentleri
arasındadır.
Toronto, gelişmiş bir ulaşım ağına sahiptir. Toplu taşıma aracı olarak Otobüsler ve Metro bulunur. Taksi ücretleri Türkiye
ile kıyaslandığında pahalıdır. Havaalanından şehre servis sağlayan bir çeşit özel taksi olan limuzin servisleri vardır. Yeni
öğrencilerimizin havaalanından alınması Nil Akademi personeli tarafından yapılacaktır. Ancak acil durumlar
istisna olmak üzere, öğrencilerimizin havaalanına gidiş ve gelişleri kendi sorumluluklarındadır.
Kanada’ya Geldikten Sonra
Öğrencilerimizin şuur kaybı, kaza geçirme gibi istenmeyen bir durumda, kendisine yardımcı olanların rahat bir
şekilde Nil Akademi’ye ulaşabilecekleri bir kimliklerini her zaman yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aileler
öğrencilerimizin dikkatini bu hususa çekmelidirler.
Yine ailenin de aynı şekilde istenmeyen veya acil durumlarda kendilerine ulaşılabilecek bir telefon numarasını Nil
Akademi’ye ulaştırmaları ve bu telefonu sürekli ulaşılabilir durumda bulundurmaları gerekmektedir.
Öğrencilerimizin herhangi bir kavga ya da tartışmada taraf olmamaları, olayları kendi yöntemleriyle yatıştırmaya
çalışmamaları, kendilerini ilgilendirmeyen, ciddi sorumlulukları olan kurtarma, yardım etme gibi gayretler içinde
olmamaları gerekir. İyi niyetle yola çıkılan bu tür gayretler yardım edilen tarafın “zarar görme“ teziyle adli mercilere
intikal edebilmektedir.
Öğrencilerimizin tanımadıkları kişi veya kişilerle arkadaşlık etmemeleri, hediye / yiyecek / içecek kabul etmemeleri,
tanıştığı ve kendisiyle iletişim kurmak isteyen kişileri zaman geçirmeden Nil Akademi personeliyle tanıştırmaları
gerekmektedir.
Nil Akademi velilerimizin öğrencimize harçlık olarak 100 $ CAD dan fazla göndermelerini uygun bulmamaktadır.
Hayatlarını değil sadece varlıklarını çocuklarıyla paylaşan ebeveynlerin bu hususta annelik-babalık duygularıyla
çocuklarına ihtiyaçlarından fazla miktarda harçlık göndermeleri, öğrencilerimizin hayatlarında dönüm noktası teşkil
edebilecek hatalar yapmalarına sebep olabilmektedir.
Nil Akademi öğrencilerimizin bir takım ihtiyaçlarını (Telefonlarına kredi yükleme gibi) karşılayabilmeleri için yanlarında
limitini 200 $ CAD olarak belirleyeceğiniz bir kredi kartı (Master ya da Visa) bulundurmalarını tavsiye eder.
Öğrencilerimizin kapalı yerde (okul ya da yurt) ateşli ve/veya patlayıcı özelliği olan, yangına sebep verme riski taşıyan
maddeler ile şaka amaçlı bile olsa meşgul olmaları kesinlikle yasaktır. Kanada’da, yangın hususunda bina yapım
malzemelerinden kaynaklanan sebeplerle ciddi ve tavizsiz bir hassasiyet vardır ve yaptırımları da oldukça ağırdır.
Gerçek bir yangının zararları bir tarafa, yangın olmaksızın yanlış alarm adlı işlem sürecini başlatmasının yanında 2000 $
CAD kadar cezası mevcuttur. Yanlış alarma sebep olanlar tespit edilip ailelerinden bu ceza bedeli tahsil edilir.
Ailelerin çocuklarını bu hususa karşı bilinçlendirmeleri gerekmektedir.
Öğrencilerimizin izinsiz kimsenin mülküne girmemeleri, yine izinsiz olarak kişilerin fotoğrafını çekmemeleri gerekir.
Aksi halde adli süreç başlayabilir.
Öğrencimizin düzenli kullandığı ilaçların isimleri, dozajı örnek doktor reçetesiyle beraber idareye bildirilmelidir. Ayrıca
varsa alerjisi olan maddelerden Nil Akademi idare ve personeli haberdar edilmelidir.
Öğrencilerimiz Türkiye ile olan 7 saatlik zaman farkına Toronto’daki hayata adapte olarak, vakit geçirmeden alışmaya
çalışmalıdırlar.
Öğrencilerimiz yaptırılması zorunlu olan sağlık sigortası sayesinde Devletin Sağlık Hizmetlerinden ücretsiz ve sınırsız
yararlanabilmektedirler. Kanada’da özel hastane yoktur, muayene özel Polikliniklerde yapılmaktadır. Sağlık sigortası
ilaç bedelini de kapsamaktadır. Rahatsızlanan öğrenci, durumunun acilliğine göre, en uygun zamanda, öğretmen ya
da belletmen eşliğinde sağlık kurumuna götürülür. Genel bir bilgi olması açısından Kanada’da doktorlar ilaç yazma
eğiliminde değildirler. Dolayısıyla öğrencimizin Türkiye’deki aile doktoruna danışarak kendisine yetecek kadar soğuk
algınlığı ilaçlarını (antibiyotik gibi) getirmesi ve ihtiyaç halinde yine Türkiye`deki doktoru kontrolünde kullanması
tavsiye edilir. Ayrıca Kanada’da kış rahatsızlıkları çok yaygın görüldüğünden hastanelerin acil servisleri bu rahatsızlıkları
acil kapsamında değerlendirmemektedir. Bu şekilde acil servise başvuran bir hastanın ortalama bekleme süresi
5 saattir ve hasta, genelde, reçete yazılmadan “dinlen geçer“ tavsiyesi ile muayeneden sonra geri gönderilmektedir.
Dolayısıyla, ailelerin sabırlı olmaları, eğer çocukları rahatsızsa bunun gözlem altında olduğunu bilmeleri gerekir.
Velilerimizin, öğrencinin kaldığı yer ile ilgili, Nil Akademi personeli ile ilgili olarak ailesine yansıttığı aksaklıkları , Nil
Akademi idaresi ile paylaşması ve hemen hüküm vermeden kaçınarak olayı beraberce değerlendirmesi gerekir.
Unutulmamalıdır ki bir sorun varsa bunun çözüm merci ilk olarak Nil Akademi’dir.
Toronto’da sadece araç sürücüleri değil, yayalar da trafik kurallarına karşı hassas olmak durumundadırlar. Polis yayalara
da hatalı davranışlarından ötürü ceza kesebilmektedir.
ir içi iletişimde aylık bedeli 40 $ CAD olan şehir içi kullanımlı, cep telefonu hatları öğrencilerimize tavsiye edilmektedir.
Ancak bu GSM operatörleri bazı telefon marka ve modellerinde çalışmamaktadırlar. Yeni bir telefon edinmek
gerekebilir. Türkiye ile olan ucuz iletişim, internet üzerinden uluslar arası görüşme servisi sağlayan internet siteleri
vasıtasıyla sağlanabilir. Ayrıntılar için öğrencilerimiz bilgilendirilecektir. Öğrencilerimizin aileleriyle olan görüntülü
görüşmeleri için ortam mevcuttur. Ailelerimize tavsiye edilen gün içindeki görüşme zamanı, Nil Akademi okul
saatlerinin günlük bitiş ve boş-dinlenme zamanının, Türkiye saati ile karşılığı olan, akşam 22:30 ile 24:00 arasıdır.
Kanada’da alışverişlerde %13 devlet vergisi uygulanır. Etiket fiyatları vergisiz fiyatlardır. Gıda ürünlerinde vergi yoktur.
Genelde pazarlık yapılmaz. Toronto’da alışveriş için süpermarketler ve küçük esnafın işlettiği dükkanlar bulunur.
Nil Akademi, öğrencilerimizin ihtiyacı olan her şeyi bulabilecekleri, fiyatları da uygun olan süpermarketleri tercih
etmelerini önerir. Süpermarketlerde içki ve sigara satılmaz. İçki satılan yerlerin girişinde kimlik kontrolü yapılır ve sahte
kimlik kullananlara ağır yaptırımlar söz konusudur.
Az sayıdaki ve sembolik denebilecek halk pazarları genelde pahalıdır. Yaş sebze-meyve yıl içerisinde bütün çeşitleriyle
süpermarketlerde her zaman bulunabilmektedir.
Velilerimizin öğrencilerimize harçlık gönderme yöntemleri:
1. Okul ücretinin yatırıldığı hesabı harçlık göndermede kullanmayınız.
2.
Western Union gibi para transferleri yöntemleriyle,
3.
Öğrencinin Toronto’da açacağı banka hesabına Türkiye`den havale,
4.
Türk bankalarının kendilerine sağladığı ATM kartlarıyla.
Toronto çok kültürlü bir şehir olduğundan dünyanın her mutfağından restoranlar mevcuttur. Batı kültürünün fast-food
zincirleri de bulunmaktadır. Toronto Kuzey Amerika’da en fazla Müslümanın yaşadığı şehirdir. Onun için çeşitli Müslüman
milletlerin mensuplarının işletmeciliğini yaptığı restoranlar vardır ve bunların girişinde Arapça “Helal” yazısı vardır.
Öğrencilerimizin bu tür restoranları tercih etmelerinde, bu hususta Nil Akademi personeline danışmalarında büyük
fayda vardır. Fast restoranlarda dini açıdan mahzurlu ürünler satılmaktadır. Hemen hepsinde domuz içerikli ürünler ile
vejetaryen ürünler yan yana satılmakta ya da satışa hazırlanmaktadır. Kendilerine sorulduğunda ticari kaygılarından olsa
gerek “mahzurlu bir şey yok, biz ayrı hazırlamaya, pişirmeye ve satışa sunmaya dikkat ediyoruz” deseler de bu ifadeler
çok inandırıcı değildir.

Benzer belgeler