ramazan ayı bilgi formu (1)

Yorumlar

Transkript

ramazan ayı bilgi formu (1)
RAMAZAN AYI FAALİYETLERİNİN DHYS’YE GİRİLMESİ
HAKKINDA BİLGİ NOTU
Ramazan ayı faaliyetleri ile ilgili bilgilerin DHYS’ye kaydedilmesi dört aşamada
gerçekleştirilecektir:
1. Hatimle teravih namazı, camilerde okunacak mukabele ve mukabele okunma vakitleri,
müştemilâtında her gün iftar verilecek camiler, il ve ilçelerde itikâfa izin verilecek camiler,
Kadir gecesinde sabaha kadar açık bulundurulacak camiler, mahya asılacak camiler ve
mahyalarda yazılacak metinler, sakal-ı şerif ziyareti yapılacak camiler ve ziyaret tarihleri ekte
gönderilen Ek-2 forma her bir cami görevlisi tarafından işlenerek müftülükteki/ataşelikteki
DHYS sorumlusuna teslim edilecek, DHYS sorumlusu ise belirtilen tarihe kadar kendisine
teslim edilen formları DHYS üzerindeki “Ramazana Özel Cami Bilgileri” ekranına her
cami için ayrı ayrı girip kaydedecektir. Bu maddede sayılan faaliyetler en geç 03 Haziran
2016 Cuma günü mesai bitimine kadar sisteme kaydedilecektir. Bu tarihten sonra bilgi
girişi yapılamayacaktır.
2. Çadır ve konteynır kentlerde yaşayanlar, tarım işçileri vb. yılın belli döneminde göçebe
hayat süren vatandaşlarımızın bulundukları bölgeler ile camilerin yeterli olmadığı yerleşim
yerlerinde Ramazan ayında ibadetlerin huzur içerisinde ifa edilmesi için kurulan mobil
(prefabrik/çadır vb.) mescitlere ait bilgiler DHYS üzerinden “Mobil Mescit Kurulan
Yerler” ekranına en geç 03 Haziran 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar kaydedilecektir.
3. Esnaf, hasta, şehit ailesi ve gazilere yönelik ziyaretler ile cezaevi, huzurevi, yetiştirme
yurdu/sevgi evi ve aile ziyaretleri, kumanya dağıtımı, yardım kampanyaları, iftar davetleri,
Kur’an ziyafeti programları, personelimizce çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanacak makale
ve Ramazan sayfaları, mahalli TV ve radyolarda düzenlenecek iftar, sahur, mukabele vb.
programlar ve icra edeceklerin isimleri ile camiler dışındaki mekânlarda okunan mukabeleler
DHYS üzerindeki “Faaliyet Kaydetme” ekranından “Ramazan Ayı” faaliyetleri seçilerek
girilecektir. Bu maddede sayılan faaliyetler en geç 22 Temmuz 2016 Cuma günü mesai
bitimine kadar sisteme kaydedilecektir.
4. Ramazan ayından sonra ay boyunca yürütülen faaliyetlerin genel değerlendirmesi ile
sonraki yıllarda yürütülecek faaliyetler için serdedilecek görüş ve öneriler, Ek-3’te yer alan
formdaki bilgilere göre DHYS’deki ilgili ekrana en geç 05 Ağustos 2016 Cuma günü mesai
bitimine kadar kaydedilecektir. Bu form ilçe müftülükleri tarafından yazılı olarak doldurulup
il müftülüğüne gönderilecektir. İl Müftülükleri tarafından tevhit edilen form DHYS’ye
kaydedilecektir.
EK-1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
2016 RAMAZAN AYI MÜNASEBETİYLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK
FAALİYETLER
FAALİYET TÜRÜ
İFTAR DAVETİ
KUR'AN ZİYAFETİ
KUMANYA DAĞITIMI
KARDEŞ AİLE UYGULAMASI
TV PROGRAMI
RADYO PROGRAMI
MAKALE
RAMAZAN SAYFASI
CEZAEVİ ZİYARETİ
ESNAF ZİYARETİ
HASTA ZİYARETİ
HUZUREVİ ZİYARETİ
ŞEHİT AİLESİ VE GAZİLERİ ZİYARET
YETİŞTİRME YURDU / SEVGİ EVİ ZİYARETİ
EV-AİLE ZİYARETİ
YARDIM KAMPANYASI
MUKABELE (Camiler Dışındaki Diğer Mekanlarda Okunan
Mukabeleler)
Tablo 1: Sosyal ve Kültürel İçerikli Faaliyetler
(Bu tablodaki faaliyetler DHYS “Faaliyet” ekranına kaydedilecektir.)
CAMİLERDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK FAALİYET TÜRLERİ
MUKABELE
1.
MAHYA ASILMASI
2.
HATİMLE TERAVİH
3.
MÜŞTEMİLATINDA HERGÜN İFTAR DAVETİ
4.
İTİKAF
5.
KADİR GECESİ SABAHA KADAR AÇIK TUTULMASI
6.
SAKAL-I ŞERİF ZİYARETİ
7.
Tablo 2: Camilerde Gerçekleştirilecek Faaliyetler
(Bu tablodaki faaliyetler, DHYS “Ramazana Özel Cami Bilgileri” ekranına kaydedilecektir.)
2016 YILI RAMAZANA ÖZEL CAMİ BİLGİLERİ
EK-2
Cami Adı:
Evet
Hayır
Müştemilatında her gün
iftar verilecek mi?
İtikafa izin verilecek mi?
(Sadece itikaf için mülki
amirden onay alınan/alınacak
camiler "evet"i
işaretleyeceklerdir.)
Kadir gecesinde sabaha kadar
açık tutulacak mı?
(Sadece Kadir gecesinde açık
tutulmak üzere mülki amirden
onay alınan/alınacak camiler
"evet"i işaretleyeceklerdir.)
Mukabele okunacak mı?
Mukabele Okuyacak Görevliler
Adı Soyadı
Sicil No
Hangi Vakitlerde Okunacak
Öğleden
Öğleden
İkindiden
Sabah Önce
Sonra
Önce
1
2
3
Mahya asılır mı?
Asılacak Mahya Metinleri
1
2
3
Sakal-ı şerif ziyareti
yapılacak mı?
Tarihi
1
2
3
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
İkindiden
Sonra
Hatimle teravih namazı
kılınacak mı?
Hatimle Teravih Namazı Kıldıracak Personelin
Adı Soyadı
Sicil No
1
2
3
Cami Görevlisinin
Adı Soyadı:
Tarih ve İmza:
ÖNEMLİ NOTLAR :
FORM YURTİÇİNDE İL/İLÇE MÜFTÜSÜ, YURTDIŞINDA MÜŞAVİR / ATAŞE /
1 KOORDİNATÖR İLE İSTİŞARE EDİLDİKTEN SONRA DOLDURULACAKTIR.
BU FORM CAMİ GÖREVLİLERİ TARAFINDAN DOLDURULACAK VE
MÜFTÜLÜKTEKİ / YURTDIŞI TEMSİLCİLİĞİNDEKİ DHYS SORUMLUSUNA TESLİM
2 EDİLECEKTİR.
DHYS SORUMLUSU, FORMDAKİ BİLGİLERİ TALİMATTA BELİRTİLEN TARİHE
KADAR DHYS ÜZERİNDEKİ "RAMAZANA ÖZEL CAMİ BİLGİLERİ" EKRANINA
3 KAYDEDECEKTİR.
BU FORM MÜFTÜLÜKTE / YURTDIŞI TEMSİLCİLİĞİNDE MUHAFAZA EDİLECEK
4 HİÇBİR YERE GÖNDERİLMEYECEKTİR.
EK-3
KONU
2016 YILI RAMAZAN AYI RAPORU
AÇIKLAMA
Ramazan Ayı Teması Hakkında Genel
Değerlendirme ve Düşünceler
Ramazan Etkinliklerinin Genel
Değerlendirmesi
Görüş ve Öneriler
Not:
1. Bu form Ramazan ayından sonra ilçe müftülüğünce doldurularak yazılı olarak il
müftülüğüne gönderilecektir.
2. İl müftülüğünce tehvit edilen formlar, DHYS üzerindeki ekrana talimatta belirtilen tarihe
kadar girilecektir.
3. İl müftülükleri formları Başkanlığa göndermeyecek ilgili müftülük dosyasında muhafaza
edilecektir.

Benzer belgeler

RAMAZAN AYI FAALİYETLERİNİN DHYS`YE GİRİLMESİ HAKKINDA

RAMAZAN AYI FAALİYETLERİNİN DHYS`YE GİRİLMESİ HAKKINDA mesai bitimine kadar sisteme kaydedilecektir. Bu tarihten sonra bilgi girişi yapılamayacaktır. 2. Çadır ve konteynır kentlerde yaşayanlar, tarım işçileri vb. yılın belli döneminde göçebe hayat süre...

Detaylı

2016 Yılı Ramazan Ayı Hizmetleri

2016 Yılı Ramazan Ayı Hizmetleri 2 BU FORM CAMİ GÖREVLİLERİ TARAFINDAN DOLDURULACAK VE MÜFTÜLÜKTEKİ / YURTDIŞI TEMSİLCİLİĞİNDEKİ DHYS SORUMLUSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. 3 DHYS SORUMLUSU, FORMDAKİ BİLGİLERİ TALİMATTA BELİRTİLEN TARİHE...

Detaylı