Telefonun İcadı Alexander Graham Bell

Transkript

Telefonun İcadı Alexander Graham Bell
2
Telefonun İcadı
Alexander Graham Bell
Etkinliğin Amacı: Bu etkinliğin amacı, pek çok düşünce akımı gibi
bilimin de durağan değil gelişen bir yapıda olduğunu
göstermektir. Bilimsel gelişmelerin teknolojik gelişmeleri, teknoloik
gelişmelerin ise bilimsel gelişmeleri etkilediği üzerinde durularak
bugünkü pek çok bilgi ve gelişmenin bir anda ortaya çıkmadığı
komunel bir iş birliğinin ve bilgi birikiminin sonucu olduğu
vurgulanmaktadır.
Denemeyi
Bıraktığın
zaman başarısız
olursun…
Etkinlikte dikkat edilmesi gerekenler: Ortaya çıkan her yeniliğin
toplum içerisinde kabul edilmesinin zaman aldığı ve insanların
yeniliklere karşı açık görüşlü olmaya bileceği belirtilir. Bu gibi
durumlarda, sahip olduğumuz görüş veya çalışmayı gelen
eleştirileri göz önüne alarak yeniden değerlendirmek ve eksik
kısımları üzerinde yeniden çalışıp düzenleyerek ayrıntılı bir şekilde
çevremiz ile paylaşmaktan çekinmemiz gerektiği belirtilir.
Mucit-Kaşif, İcat–Keşif arasında ki farklılıklar üzerinde durulmalıdır.
Ör: Bir insan ürününün geliştirilmesi bilimsel bilgiyi kullanarak elde
edilen ürün icat edilmiş olurken bunu yapan kişiye mucit denilirken
(telefonun icadı, Atom modelinin icadı vb.) doğada var olan bir
olgu ya da durumun bulunmasına keşif bulanada kaşif denir.
(Coğrafi keşifler, bakterilerin keşfi vb.)
Ders Planı
•
Derse giriş sırasında gönüllü öğretmen, çocukların günlük
hayatta karşılaşabileceği örnekler üzerinden giderek ilgili konu ya
da kişi ile ilgili sahip oldukları fikirleri birbirleri ile paylaşmalarını
sağlamalıdır.
Ör: Evde telefonunuz nasıl? Hiç çevirmeli telefon gördünüz mü?
Sizce telefon hep bugünkü gibi miydi?
1
•
Çocukların ön bilgileri öğrenildikten sonra buradan yola
çıkılarak (eğer hatalı bir kavram ya da olgu söz konusu ise) neden
öyle düşündüğü sorulup dersin amacına yönelik olarak
alternatifleri düşünmesi sağlanır.
Ör: Benim ananemin evinde çevirmeli telefon vardı. (resmi
gösterilebilinir.)
Bu noktada olabildiğince çok çocukların konuşması ve fikirlerini
açıkça söylemeleri teşvik edilmeli ve cesaretlendirilmelidir.
•
Öğrencilere ilk telefonun resmi gösterilerek;
Neden hemen bugünkü gibi bir telefonu yapmamış olabilirler?
Sizce insanlar ilk nasıl birbirleri ile konuşmaya başlamıştır? Neden
telefon icat edilmiş olabilir? Vb. sorular sorulur.
•
Çizgi film izlenir. (Çizgi filmin izlenemeyeceği durumlarda
gönüllü öğretmen bir hikaye anlatıcısı gibi çocuklara
betimlemeler yaparak çizgi filmde geçenleri anlatabilir.)
*dipnot: Alternatif olarak öğrencilere basit bir telefon yapmaları
sağlanabilir.
•
İçerisinde geçen yabancı sözcükler üzerine görsel veya bir
iki cümlelik basit açıklama yapılabilinir.
Telgraf ( uzaktan yazan): Çeşitli kodlar kullanılmak suretiyle
mesafeler arasında elektrik sinyalleriyle yazılı bilgi gönderilmesini
sağlayan bir cihaz
*dipnot: Mesaj iletmek için başvurulan ilk yöntemler, açık havada
yakılan ateşler ve parlayan aynalarmış.
Armonik telgraf, Mors Alfabesi: kısa ve uzun işaretlerden alfabe.
2
2
Ders bitmiştir. Etkinlik alanında bir yere bilim ağacı çizilerek
çocukların resimleri buraya asılabilinir.
NOT: ağacı beze çizebiliriz yazılanları iğneyle asabiliriz.
3