Dergi özetini görmek için tıklayınız.

Transkript

Dergi özetini görmek için tıklayınız.
ISSN: 2147-1053
BANKA VE FİNANS
HUKUKU DERGİSİ
JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW
Üç Ayda Bir Yayınlanır
This journal is a peer reviewed journal published four times a year.
Cilt: 1 / Sayı: 4
Volume: 1 / Issue: 4
Yıl / Year: 2012
LEGAL
Banka ve Finans Hukuku Dergisi
Journal of Bank and Finance Law
“Hakemli Dergidir” / “Peer reviewed Journal”
Cilt: 1 / Sayı: 4
Volume: 1 / Issue: 4
Yıl / Year: 2012
Yayın Sahibi / Publisher: Legal Yayıncılık San. ve Tic. Ltd. Şti.
adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni
On Behalf of Legal Yayıncılık San. ve Tic.
Ltd. Sti. Publisher and Executive Editor
Av. / Atty. Lütfürrahman BAŞÖZ
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Av./Atty. Ramazan ÇAKMAKCI
Responsible Manager:
Yayımcının Adı / Name of Legal Yayıncılık San. ve Tic. Ltd. Şti.
Publishing Company: (Sertifika No. / Certificate No. 16191)
Tel.: 0 216 449 04 86
Basımcının Adı / Printed by: Net Kırtasiye Tanıtım ve Matbaa San. Tic.
Ltd. Şti (Net Copy Center)
(Sertifika No./Certificate No. 13723)
Tel. 0212 249 40 60
Basıldığı Yer / Place of İnönü Cad. Beytülmalcı Sk. No: 23/A
Publication: Gümüşsuyu/Beyoğlu-İstanbul
Basım Tarihi / Publication Date: Mart/March 2013
Yönetim Yeri / Place of Bahariye Cad. No: 63/6 Kadıköy/İstanbul
Management: Tel.: (216) 449 04 85 – 449 04 86 Faks
(Fax): (216) 449 04 87
(Sertifika No./Certificate No. 16191)
E-posta / E-mail: [email protected]
URL: www.legal.com.tr
Yayın Türü / Type of Publication: Bu dergi yılda dört sayı olarak yayımlanan
yerel, süreli hakemli bir hukuk dergisidir.
This journal is a peer reviewed national
law journal published four times a year.
ISSN: 2147-1053
Derginin Önerilen Kısa (Atıf) Adı: BFHD
For citations please use the abbreviation: “BFHD”
Katkıda bulunmak isteyenler için iletişim bilgileri/
All correspondence concerning articles and other submissions should
be addressed to:
E-mail: [email protected]
Telefon / Phone: 0 216 449 04 85
Faks / Fax: 0 216 449 04 87
Posta Adresi / Postal Address:
Bahariye Cad. Çam Apt. No: 63 D. 6 Kadıköy – İstanbul
Bu dergide yayımlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlara
aittir.
Articles published in this journal represent only the views of the
contributors.
Copyright © 2013
Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, LEGAL YAYINCILIK SAN.
ve TİC. LTD. ŞTİ.’nin yazılı izni olmadan, fotokopi yoluyla veya elektronik,
mekanik ve sair suretlerle kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz,
kayda alınamaz.
All rights reserved. No part of this publication may be copied, reproduced,
stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by means, without
the prior expressed permission in writing of the LEGAL YAYINCILIK SAN. ve
TIC. LTD. STI.
BANKA VE FİNANS HUKUKU DERGİSİ
Bahariye Cad. Çam Apt. No: 63 D. 6 Kadıköy – İstanbul
Tel: (216) 449 04 85 – 449 04 86 Faks: (216) 449 04 87
İnternet adresi: www.legal.com.tr / E-posta: [email protected]
Editör / Editor
Av. Tülin Zırhlıoğlu
T. Garanti Bankası A.Ş. Hukuk Müdürlüğü-Danışman
Yayın Kurulu / Editorial Board
Doç. Dr. Ömer Özkan
İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. A. Caner Yenidünya
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Hayati Eriş
Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü
Dr. Sıtkı Anlam Altay
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD
Soner Altaş
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi
Av. Serkan İçtem
Hukuk Danışmanı
Av. Gizem Bilgiç
Finansbank A.Ş. Hukuk Müşavirliği
Av. Serap Yılmaz
Bilirkişi-Sermaye Piyasası Faaliyetleri Yetkilisi Lisans no:110139
Danışmanlar Kurulu / Advisory Board
Prof. Dr. Erişah Arıcan
Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü
Prof. Dr. Ahmet Battal
Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
Başkanı
Prof. Dr. Köksal Bayraktar
Prof. Dr. Nuray Ekşi
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Turgut Kalpsüz
Prof. Dr. Sami Karahan
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Bilsay Kuruç
E. T.C. Merkez Bankası Meclis Üyesi
Prof. Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Güzin Üçışık
Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Hakan Üzeltürk
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Necla Akdağ Güney
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Mehmet Çağlar Manavgat
Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yrd. Doç. Dr.Sinan Bayındır
İstanbul Aydın Üniv.Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Eroğlu
Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
Mustafa Akın
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Üyesi
Yavuz Akbulak
SPK-Kurul Başkanlık Danışmanı
Abdurrahman Özalp
Dış Ticaret Danışmanı ve ICC Türkiye Milli Komite Üyesi
Av. Nilay Acar
Av. Cemil Aygün
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Hukuk Müşavirliği Kanuni Takipler Grup Başkanı
Av. Nihat Boz
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Baş Hukuk Müşaviri
Av. Murat Duman
HSBC Bank A.Ş. Hukuk Müşavir Yardımcısı
Av. Bora Durmaz
Finansbank A.Ş. Hukuk Müşavirliği Genel Dava Birim Yöneticisi
Av. İbrahim Murat Haznedar
Türkiye İş Bankası Bölge Hukuk Müşaviri
Av. Mehmet Emin Karaağaç
Vakıfbank Baş Hukuk Müşaviri
Av. Hasan Köroğlu
TMSF Başkanlık Hukuk Müşaviri
Av. Gürhan Okay
TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı – Hukuk
Av. Tülin Zırhlıoğlu
T. Garanti Bankası A.Ş. Hukuk Müdürlüğü-Danışman
BANKA VE FİNANS HUKUKU DERGİSİ YAYIN İLKELERİ
PUBLICATION AND SUBMISSION REQUIREMENTS OF JOURNAL OF
BANK AND FINANCE LAW
• Banka ve Finans Hukuku Dergisi, üç ayda bir (yılda dört kez)
yayımlanan hakemli bir dergidir.
The Journal of Bank and Finance Law is a peer reviewed journal
published four times a year.
• Dergi’de yayımlanabilecek yazılar, banka ve finans hukuku alanını ilgilendiren içerikte her türlü makale, karar incelemesi, ve kitap
incelemesi ile çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Avrupa
dilleridir.
This is a journal of law focusing on legal issues concerning bank
and finance law. Articles, case notes and comments, discussions of
legislative development, book reviews and other similar type of papers
which are written in Turkish and in other European languages are
welcome.
• Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde
yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
Articles that will be sent to the editor should not be published
elsewhere, nor be submitted to other journals simultaneously.
• Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyonlar) formatında (.doc veya.docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalıdır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alınmış olmalıdır.
Kağıt Boyu: A4
Üst: 2.5 cm; Alt: 2.5 cm; Sol: 2 cm; Sağ; 2 cm
Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı
Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır aralığı, iki yana yaslı
Articles should be submitted as Microsoft Word (either with.doc
or.docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher
X
versions). Articles should be written according to the following style
guidelines:
Paper size: A4
Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right; 2 cm
Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing,
justified
Foodnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing,
justified
• Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile
Microsoft Word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı
olarak teslimi gerekmemektedir.
Softcopy of the article either on a CD or as an attached Microsoft
Word Document via e-mail should be submitted to the editör. There is no
need to submit any hardcopy of the article.
• Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalıştığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numaralarına ve elektronik posta adreslerine ilişkin bilgiler de editöre ulaştırılmalıdır.
The name(s), formal positon(s), institutional affiliation(s) and
contact details (especially e-mail(s)) of the author(s) must be clearly
included with the submission to the editor.
• Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile
hem İngilizce hem de Türkçe özet kısmı içermelidir.
Each submission should contain a Turkish (only for Turkish
authers) and an English Title, as well as structured Abstract in Turkish
(only for Turkish authers) and English.
• Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu tanımlayan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır.
All articles should be accompanied by sufficient number of
keywords in Turkish (only for Turkish authors) and English that reflect
the content of the article.
XI
• Dergi’ye gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, makale
sonunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiş olmalı ve kullanılan
kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısa olarak yer almalıdır.
All references cited in the text should be numbered in order of
mention in the text and should be given abbreviated form in footnotes.
They should be listed in full form at the and of the article in an
alphabetically arranged bibliography as well.
• Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son denetimlerin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul
edilir.
All submissions are regarded as ready to publish and already
proofread by the author himself or herself.
• Yayım Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler,
anonim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultusunda makalenin yayımlanmasına, hakemden gelen rapor çerçevesinde
düzeltme istemesine ya da yayımlanmamasına karar verilecek ve yazar
durumdan en kısa zamanda ve genellikle e-posta yolu ile haberdar edilecektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayım Kurulu’nca, tekrar
hakeme gönderilebilir.
Articles will initially be examined by the editorial board. After
initial evaluation by the editorial board, the submissions will be sent to
an anonymous peer reviewer, who is determined b the editorial board.
In case of rejection or proposed amendments, the contributer(s) will be
informed (generally via e-mail) in adequate detal and provided with a
copy of the reviewer’s report. Whenever needed or necessary, a
reviewed and amended submission may be sent to a second reviewer.
• Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) dayanır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bilgilerin gizliliği sağlanır.
All articles submitted are subject to a blind peer review. The
identity of the author(s) and reviewer(s) will not be revealed to the other
party.
XII
• Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda
hakemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.
Free copies of the published issue will be sent both to the author(s)
and to the reviewer(s).
Dergimiz Hakkında / About Our Journal
Banka ve Finans Hukuku Dergisi (BFHD), yılda dört sayı olarak
yayımlanan, hakemin yazarı bilmemesi esasına dayalı hakemli bir hukuk
dergisidir. 2012 yılında yayın hayatına başlayan dergide hakem denetiminden geçmiş makaleler, karar tahlilleri, içtihat ve mevzuat kronikleri
ile eser incelemelerine yer verilmektedir. Her sayıda Türk ve yabancı
akademisyenler ve hukuk uygulamacıları tarafından kaleme alınan,
banka ve finans hukuku ile ilgili değerli eserler yayımlanmaktadır.
Okuyucularımızın göndereceği banka ve finans hukuku alanına
ilişkin makaleler ve diğer türdeki eserlerle (karar tahlilleri, eser incelemeleri vb.), dergimizin daha da zenginleşeceğine inanıyoruz.
Journal of Bank and Finance Law (BFHD) is a peer reviewed
academic law journal published regularly four times a year,
concentrating on issues of bank and finance law and considers for
publication articles, case notes and comments, discussions of legislative
developments and book reviews. It’s publication life begins at 2012.
Each issue contains scholarly works concerning bank and finance law,
authored by scholars and practitioners around the globe.
We welcome your contributions in the form of articles, notes,
comments or reviews on topics reflecting a broad range of perspectives
on bank and finance law; with your contributions and support our
journal will progress.
EDİTÖRDEN…/FROM THE EDITOR…
Değerli Okuyucularımız,
Geride bıraktığımız 2012 senesinde yürürlüğe giren 6102 sayılı
Türk Ticaret Kanunumuz ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunumuz ticari
hayata ilişkin son derece önemli değişiklikler, ciddi yükümlülükler
getirmiştir. Söz konusu hükümlere uyum sağlayabilmek için de gerekli
yapılar kurulmaya başlanmıştır. Bu değişim süreci yaşanırken 2012’nin
son günlerinde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 30.12.2012
tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
2012 yılının yasal düzenlemelere yönelik değişikliklerin yoğun
olarak gerçekleştiği bir dönem olduğunu söyleyebiliriz. Bu bakımdan
yaşadığımız bu günlerin, akademik çalışma yapılabilmesi için elverişli
olduğu ve yine uygulamada yer alan meslektaşlarımız açısından da bu
çalışmaların ilgi ve merak ile takip edildiği düşüncesindeyim.
Yeni ve mevcut düzenlemeler kapsamında aydınlatıcı çalışmalarını
bizimle paylaşarak dergimize destek veren tüm eser sahiplerine teşekkür
ediyor, mümkün olduğu ölçüde sizlerin de eserlerinizi yayımlama
dileğimiz olduğunu belirtmek istiyorum.
Bir sonraki sayımızda görüşmek dileğiyle …
Av./Atty. Tülin ZIRHLIOĞLU
BANKA VE FİNANS HUKUKU DERGİSİ
Cilt: 1 / Sayı: 4
Yıl: 2012
İÇİNDEKİLER
Makaleler....................................................................................................................... 1
5411 Sayılı Bankacılık Kanununda
Hakim Ortak Kavramı ve Bu Kavrama Bağlanan Hukuki Sonuçlar
Prof. Dr. Sami KARAHAN....................................................................................... 3
Kredi Kartı Ücreti
Av. İbrahim Murat HAZNEDAR
Av.Özay Şule GÜRSES .......................................................................................... 31
Türk Bankacılık Sisteminin Ekonomik ve Hukuki Gelişimi
Av. Hanifi DARICI ................................................................................................. 53
Uzman Görüşü ............................................................................................................ 81
Şarta Bağlı Sermaye Artırımına Nasıl Gidilir?
Soner ALTAŞ (Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Başmüfettişi)........................................................................................... 83
Yurtiçi Tasarrufların Artırılmasına Dönük Düzenlemeler: Bireysel Emeklilik
Sistemi, Kira Sertifikası, Bireysel Katılım Sermayesi ve Girişim Sermayesi Fonu
Yavuz AKBULAK (SPK Başkanlık Danışmanı).................................................... 95
BPO (Bank Payment Obligation)
Abdurrahman ÖZALP (TEB Dış Ticaret Merkezleri
Danışman) ............................................................................................................. 137
Haberler..................................................................................................................... 149
Yargıtay Kararları.................................................................................................... 295
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları............................................................... 297
Yargıtay Hukuk Daire Kararları............................................................................ 306
Danıştay Kararları.................................................................................................... 341
Danıştay Genel Kurul Kararı................................................................................. 343
Danıştay Daire Kararı ........................................................................................... 349
Uygulamaya İlişkin Bilgiler ..................................................................................... 353
Önemli Bilgiler .......................................................................................................... 377
LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU ............................................. 414
LEGALBANK ABONELİK FORMU .................................................................. 415
JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW
Volume: 1 / Issue: 4
Year: 2012
CONTENTS
Articles ........................................................................................................................... 1
Notion of Controlling Shareholder and the Related Legal Consequences in Banking
Law No. 5411
Prof. Dr. Sami KARAHAN....................................................................................... 3
Credit Card Fee
Atty. İbrahim Murat HAZNEDAR
Atty. Özay Şule GÜRSES....................................................................................... 31
Economic and Legal Development of Turkish Banking System
Atty. Hanifi DARICI............................................................................................... 53
Legal Opinion.............................................................................................................. 81
How to Proceed with Contingent Capital Increase?
Soner ALTAŞ (Ministry of Science, Industry and
Technology Chief Inspector)................................................................................... 83
Regulations For Domestic Savings Increase:
Individual Retirement Annuity, Sukuk Islamic Bonds, Personal Private Equity and
Venture Capital Fund
Yavuz AKBULAK (Capital Markets Board of Turkey Advisor) ........................... 95
BPO (Bank Payment Obligation)
Abdurrahman ÖZALP (TEB Foreign Trade Centers Advisor) ............................. 137
The News ................................................................................................................... 149
Decisions of the Court of Appeal ............................................................................. 295
Decisions of Joint Civil Chambers of the Court of Appeal ................................... 297
Decisions of Civil Chambers of the Court of Appeal............................................ 306
Council State Decisions ............................................................................................ 341
Plenary Assembly of the Council of State............................................................. 343
Chamber of Council State Decision ...................................................................... 349
Practical Informations.............................................................................................. 353
Substantial Informations.......................................................................................... 377
ORDERING FORM FOR THE LEGAL LAW JOURNALS ............................... 414
SUBSCRIPTION FORM FOR THE LEGALBANK LAW DATABASE ........... 415
MA KA L E L E R
ARTICLES
* 5411 Sayılı Bankacılık Kanununda
Hakim Ortak Kavramı ve Bu Kavrama Bağlanan Hukuki Sonuçlar
Notion of Controlling Shareholder and the Related Legal Consequences
in Banking Law No. 5411
Prof. Dr. Sami KARAHAN
* Kredi Kartı Ücreti
Credit Card Fee
Av./Atty. İbrahim Murat HAZNEDAR
Av./Atty. Özay Şule GÜRSES
* Türk Bankacılık Sisteminin Ekonomik ve Hukuki Gelişimi
Economic and Legal Development of Turkish Banking System
Av./Atty. Hanifi DARICI
H
5411 SAYILI BANKACILIK KANUNUNDA
HAKİM ORTAK KAVRAMI VE BU KAVRAMA
BAĞLANAN HUKUKİ SONUÇLAR
(NOTION OF CONTROLLING SHAREHOLDER AND
THE RELATED LEGAL CONSEQUENCES
IN BANKING LAW NO. 5411)
Prof. Dr. Sami KARAHAN*
ÖZET
Türk Kanun Koyucusu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun
“Amaç” başlığını taşıyan birinci maddesinde Kanun'un amacını “finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanmasına, kredi sisteminin
etkin bir şekilde çalışmasına, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir” şeklinde ifade etmiştir. Kanun incelendiğinde görülmektedir ki, kanun
koyucu zikredilen amaca önceki kanunlar döneminde de var olan,
geçmiş kriz sürecinde veya sonradan oluşturulan birçok enstrümanın
kullanılması ile ulaşmayı hedeflemektedir. Bu makalenin konusu olan
hakim ortak kavramına ilişkin düzenlemeler de kanunun amacına
ulaşmak için öngörülen araçlardan bir tanesidir1. Aşağıda hakim ortak
kavramı ile bu kavrama bağlanan hukuki sonuçlara değinilecektir.
Anahtar Kelimeler: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, hakim
ortak, hakim ortak kavramına bağlanan hukuki sonuçlar
H
*
1
Hakem denetiminden geçmiştir.
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi
Diğer araçlardan birisi de “nitelikli pay sahipliği” kavramıdır. Bu kavram hakkında
geniş bilgi için bkz. Prof.Dr.Sami Karahan, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'da
Nitelikli Pay Sahipliği Kavramı ve Bu Kavrama Bağlanan Hukuki Sonuçlar,
İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi Hukuk Sayısı, 2010/2.
5411 Sayılı Bankacılık Kanununda
Hakim Ortak Kavramı ve Bu Kavrama Bağlanan Hukuki Sonuçlar
4
ABSTRACT
Turkish Legislative, defined the purpose of Banking Law no.
5411 as “to regulate the principles and procedures of ensuring
confidence and stability in financial markets, the efficient functioning
of the credit system and the protection of the rights and interests of
depositors.” in the first article of the Law, “Objective”. When the Law is
analyzed, it can be seen that the Legislative aims to reach the
aforementioned objective through instruments created in previous crises
or after which existed also during predecessor laws. Controlling
shareholder, which is the main subject of this article, is one of those
mentioned instruments. In the article below, the notion of controlling
shareholder and the related legal consequences have been studied.
Keywords: Banking Law no. 5411, controlling shareholder,
legal consequences regarding notion of controlling shareholder
...
Görüldüğü üzere, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda bankaların denetim altında tutulabilmesi amacıyla hakim ortak kavramına
büyük önem atfetmiş ve bu sıfatın kazanılması ve kaybedilmesine
önemli hukuki sonuçlar bağlanmıştır. Bu nedenle, banka yönetiminde
söz sahibi olan kişilerin işlemlerinin sonuçlarına ilişkin ayrıntılı düzenlemeler getirilmiştir. Bununla birlikte, getirilen kanuni düzenlemelerin kendi içerisinde tutarlı, eksiksiz ve amaca uygun olduğunu
ifade etmenin mümkün olmadığı, getirilen birçok düzenlemenin anayasa, diğer temel kanun hükümleri ve uluslararası hukuk normları ile
çatıştığı görülmektedir. Kanaatimizce, amaca hukuka uygun araçlarla
varmanın hukuk devletinin gereklerinden birisi olduğu unutulmadan,
kanun gözden geçirilmeli ve kişilerin anayasa ile teminat altına alınmış hakları ihlal edilmeden uluslararası normlara uygun hükümlerle
donatılmalıdır.
Makalenin devamına, dergimizin 2012 yılı 1. Cilt
4. sayısından ulaşabilirsiniz
BFHD - Cilt: 1 / Sayı: 4 / Yıl: 2012
H
KREDİ KARTI ÜCRETİ
(CREDIT CARD FEE)
Av./Atty. İbrahim Murat HAZNEDAR
Av./ Atty. Özay Şule GÜRSES
ÖZET
Bankalarca kredi kartı müşterilerinden talep edilen yıllık kredi
kartı ücretleri, son dönemlerde kamuoyunda sıkça tartışılmakta, bankaların ücret talepleri karşısında kart hamilleri tarafından sıklıkla
tüketici hakem heyetlerine başvurulmakta ve yargıya intikal eden
ihtilaflarda ciddi bir artış yaşanmaktadır.
Bu çalışmamızda, bankalarca talep edilen kredi kartı ücreti ile
ilgili mevcut yasal düzenlemeler, konu hakkındaki yasa çalışmaları,
kart ücretlerinin haksız şart olarak nitelendirilip nitelendirilemeyeceği
hususları üzerinde durulmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kredi kartı, kredi kartı ücreti, Banka
Kartları ve Kredi Kartları Kanunu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanun
ABSTRACT
Annual credit card fees demanded by the banks from their credit
card customers have been an issue of interest for the public opinion
in recent years. Card holders have been applying to arbitration
commitees for consumers against the fee demans of banks and there
has been an increase in the conflicts that are submitted to the courts.
In this study, provisions such as current legal regulations
regarding the credit card fees demanded by banks, drafts regarding
the issue, whether credit card fees can be deemed as an unfair term
have been studied.
Keywords: Credit card, credit card fee, Bank Cards and Credit
Cards Law, Law no. 4077 on the Protection of the Consumer
***
H
Hakem denetiminden geçmiştir.
Kredi Kartı Ücreti
6
...
Bankalarca kredi kartı hamillerinden yıllık kredi kartı ücreti talep edilebilmesine ilişkin olarak yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda sonuç olarak şu tespitlere ulaşmak mümkündür:
1- Bankalarca kredi kartı hamillerinden kredi kartı ücreti talep
edilebilmesini engelleyen yasal bir düzenleme bulunmamaktadır.
Bilakis, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 13/2 maddesinde bankaların yıllık kart ücreti alabilecekleri belirtilmiştir.
2- Bankalar;
a- Taraflar arasında bir sözleşme akdedilmiş olması,
b- Sözleşmenin yasada belirtilen koşullara uygun olarak en az
oniki punto ve koyu siyah harflerle hazırlanmış olması,
c- Sözleşmede, yıllık kredi kartı ücreti talep edileceği hususuna
yer verilmesi ve talep edilecek ücretin miktarının sözleşmede açıkça
belirtilmesi,
d- Hesap ekstrelerinde tahakkuk ettirilen yıllık ücrete ve devam
eden yıllar için de kart ücreti alınacağı uyarısına yer verilmesi,
e- Sözleşmenin bir örneğinin kart hamili tüketiciye teslim edilmiş olması,
durumunda, kart hamili tüketicilerden kart ücreti talep edebileceklerdir.
3- Kredi kartı sisteminin kurulması ve devam ettirilmesinde
bankalarca katlanılan birçok maliyet bulunduğundan, kart ücreti
alınmasına ilişkin sözleşme koşulunun “tarafların hak ve yükümlülüklerinde, tüketici aleyhine bir dengesizlik yarattığından” ve “iyiniyet kurallarına aykırı olduğundan” söz etme imkanı bulunmamaktadır. Bu nedenle, kart ücreti alınacağına ilişkin sözleşme koşulunun
bankalarca önceden tek taraflı olarak hazırlanan sözleşmelerde yer
alması ve tüketici ile müzakere edilmemiş olması onun haksız şart
olduğu sonucunu doğurmaz.
4- Haksız Şartlar Yönetmeliğinin 6/3 maddesi gereğince, talep
edilen kredi kartı ücretinin miktarıesas alınarak haksız şart değerlendirilmesi yapılamaz.
Makalenin devamına, dergimizin 2012 yılı 1. Cilt
4. sayısından ulaşabilirsiniz
BFHD - Cilt: 1 / Sayı: 4 / Yıl: 2012
H
TÜRK BANKACILIK SİSTEMİNİN EKONOMİK VE
HUKUKİ GELİŞİMİ
(ECONOMIC AND LEGAL DEVELOPMENT OF
TURKISH BANKING SYSTEM)
Av./Atty. Hanifi DARICI*
ÖZET
Özellikle 20. yüzyılın son çeyreğinde başlayan ve günümüzde
de hızla devam eden küreselleşme, iletişim teknolojilerindeki gelişme, sermaye hareketlerindeki serbestleşme ve finans sektörüne yeni
ürünler kazandırılması ve bu ürünlerin kullanımının yaygınlaşması,
ülke ekonomilerini ve ekonomi içerisinde payı giderek artan bankacılık kesimini riske daha açık hale getirmiştir. Bankacılık kesiminin
son yıllarda yaşanan gelişmelerle riske daha açık hale gelmesi
krizlerin nedenlerini, etkilerini, sonuçlarını ve yaşanma sıklıklarını da
değiştirmiştir.
Bu çerçevede, Cumhuriyetin ilanından sonraki dönemde, dünya
ekonomisindeki gelişmelerin de etkisiyle ülkemiz ekonomisinde
görülen dalgalanmalar ve bu durumun bankacılık sektörü üzerinde
yarattığı etkiler nedeniyle bankacılık alanında ihtiyaç duyulan düzenlemeler genel bir bakışla bu makalede ele alınmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Türk Bankacılık Sistemi, bankacılık, Osmanlı Bankası, Merkez Bankası, Bankacılık Kanunu
ABSTRACT
The developments that started in the first quarter of the 20th
century and accelerated ever since to present day, such as globalism,
developments in information technologies, liberilization of capital
movements, the new products in financial sector and widespread use
H
*
Hakem denetiminden geçmiştir.
TMSF Fon Avukatı/Savings Deposit Insurance Fund Attorney
8
Türk Bankacılık Sisteminin Ekonomik ve Hukuki Gelişimi
of these products put more vulnerability to risks on national economies and the banking sector which has an incresing share in economy.
This vulnerability also changed the causes, effects, aftermaths and the
frequency of financial crises.
In this context, in the period after the proclamation of the
Republic, the fluctuations in national economy caused by the developments in the world economy and the needed regulations in banking
sector against the effects of this situation are generally analyzed in
this article.
Keywords: Turkish Banking System, banking, Ottoman Bank,
Central Bank of Turkey, Banking Law
***
...
Ortaya çıkan kriz, finansal kesim kaynaklı olduğu için, bankalar
krizin yayılmasında ve sonrasındaki kurtarma süreçlerinde çok kritik
rollere sahip olmuşlardır. 2008 ve 2009 yıllarında sadece ABD’de
150’den fazla banka kapanmıştır. Dünya çapında başta bankalar olmak üzere birçok finans kurumuna devletler tarafından el konulmuştur. Bazı ülkelerde hükümetler bankalara doğrudan sermaye yardımında bulunmuş ve bankaları kamulaştırma yoluna gitmişlerdir.
Bunların yanı sıra, dünyada bankacılık sektörü ile ilgili alınan diğer
önlemler mevduat garanti limitlerinin yükseltilmesi, banka bilançolarının yeniden yapılandırılması, banka kredilerine ve borçlarına devlet
garantisi verilmesi olarak sıralanabilir.
Krizin Türkiye üzerindeki etkileri ise diğer gelişmekte olan ülkelerde meydana gelen ekonomik sorunlara benzer olmakla birlikte,
göreceli olarak daha düşük şiddetlerde gerçekleşmiştir. GSYH küçülmüş, işsizlik yükselmiş, dış ticaret hacimleri daralmış, talep düşmüş ve yabancı sermaye çıkışları yaşanmıştır.
Makalenin devamına, dergimizin 2012 yılı 1. Cilt
4. sayısından ulaşabilirsiniz
BFHD - Cilt: 1 / Sayı: 4 / Yıl: 2012
UZMAN GÖRÜŞÜ
LEGAL OPINION
* Şarta Bağlı Sermaye Artırımına Nasıl Gidilir?
How to Proceed with Contingent Capital Increase?
Soner ALTAŞ
(Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi/
Ministry of Science, Industry and Technology Chief Inspector)
* Yurtiçi Tasarrufların Artırılmasına Dönük Düzenlemeler: Bireysel
Emeklilik Sistemi, Kira Sertifikası, Bireysel Katılım Sermayesi ve Girişim
Sermayesi Fonu
Regulations For Domestic Savings Increase:
Individual Retirement Annuity, Sukuk Islamic Bonds, Personal Private
Equity and Venture Capital Fund
Yavuz AKBULAK
(SPK Başkanlık Danışmanı/Capital Markets Board of Turkey Advisor)
* BPO (Bank Payment Obligation)
Abdurrahman ÖZALP
(TEB Dış Ticaret Merkezleri Danışmanı/
TEB Foreign Trade Centers Advisor)
ŞARTA BAĞLI SERMAYE ARTIRIMINA
NASIL GİDİLİR?∗
(HOW TO PROCEED WITH CONTINGENT CAPITAL INCREASE?)
Soner ALTAŞ
(Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi/
Ministry of Science, Industry and Technology Chief Inspector)
...
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu sermaye taahhüdü yoluyla
sermaye artırımı ve iç kaynaklardan sermaye artırımı şarta bağlı sermaye artımını da izin vermektedir. Şarta bağlı sermaye artırımında,
anonim şirket genel kurulu, yeni çıkarılan tahviller veya benzeri
borçlanma araçları nedeniyle şirketten veya topluluk şirketlerinden
alacaklı olanlara veya çalışanlara, esas sözleşmede değiştirme veya
alım haklarını kullanarak yeni payları edinmek hakkı sağlamakta ve
sermayenin şarta bağlı artırılmasına karar verebilmektedir. Şarta bağlı
sermaye artırımına gidebilmek için, şirket esas sözleşmesinde bir hüküm bulunmalı, artırımın şartları ve kuralları bu hükümde yer almalıdır.
Yazının devamına, dergimizin 2012 yılı 1. Cilt
4. sayısından ulaşabilirsiniz
∗
Bu çalışmada belirtilen görüşler yazarına ait olup, çalıştığı Kurumunu bağlamaz.
YURTİÇİ TASARRUFLARIN ARTIRILMASINA DÖNÜK
DÜZENLEMELER: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ,
KİRA SERTİFİKASI, BİREYSEL KATILIM SERMAYESİ
VE GİRİŞİM SERMAYESİ FONU*
(REGULATIONS FOR DOMESTIC SAVINGS INCREASE:
INDIVIDUAL RETIREMENT ANNUITY, SUKUK ISLAMIC BONDS,
PERSONAL PRIVATE EQUITY AND VENTURE CAPITAL FUND)
Yavuz AKBULAK
(SPK Başkanlık Danışmanı/Capital Markets Board of Turkey Advisor)
...
6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la;
- Bireysel emeklilik sisteminde çok önemli değişikliklere gidilmiş,
- Hazine Müsteşarlığı tarafından kira sertifikaları ihracına olanak sağlanmış,
- Bireysel katılım sermayesi sistemi oluşturulmasına ilişkin
esaslar düzenlenmiş,
- Özellikle bireysel emeklilikle ilgili düzenlemelere koşut olarak, çeşitli vergi kanunlarında değişiklikler yapılmıştır.
Yazının devamına, dergimizin 2012 yılı 1. Cilt
4. sayısından ulaşabilirsiniz
*
Bu yazıda yer alan görüşler yazarına ait olup çalıştığı kurumu bağlamaz, yazarın
çalıştığı kurum veya göreviyle ilişki kurulmak suretiyle kullanılamaz.
BPO (BANK PAYMENT OBLIGATION)
Abdurrahman ÖZALP
(TEB
Dış Ticaret Merkezleri Danışmanı/
TEB Foreign Trade Centers Advisor)
...
BPO kendisi sahteciliği önleyen bir sistem değildir, taraflar bilgileri girerken kendi kontrol mekanizmalarını kullanabilirler. Yani
TMA’ya gönderilen bir verinin müşteri tanıma kriterlerine (KYCKnow Your Customer) veya yaptırım (Sanction) konusu olup olmadığını göndermeden önce kendi harici sistemlerinden kontrol edebilirler. Örneğin; wordcheck, swbase, Ofac list, KYC programları gibi.
BPO, ICC kurallarına tabi bir akreditif, standby veya talep garantinin alternatifi değildir, mal mukabili veya vesaik mukabili gibi
korumasız ödeme yöntemlerine banka ödeme taahhüdü getiren bir
üründür. Fiziki belgeler ile ilgilenmez, sadece verileri karşılaştırıp
ödeme yapar. Fiziki belgeleri taraflar birbirlerine gönderebilirler.
Alıcı ve satıcı ödeme şartlarına, diğer şartlara ve BPO’ nun
kullanılmasına karar verdikten ve bankalarına teklif verdikten sonra
bankalar dahil olurlar ve ödemenin yapılması için hangi bilgilerin
gerektiğini belirlerler. Taraflar mutabık kaldıktan sonra alıcı ve satıcı
“Yapılandırılmış Temel Veri” yi oluşturmak için bankalarına talimat
verirler. BPO tamamen işlem verilerinin “Yapılandırılmış Temel veriler” ile karşılaştırılması üzerine çalışır. “Yapılandırılmış Temel
Veri” (Established Baseline), BPO’ nun yürütülmesi için hangi veri
elemanlarının yani bilgilerin eşleşmesi gerektiğini belirler. “Yapılandırılmış Temel Veri” normalde sipariş emrindeki bilgiler ile varsa
BPO’nun çalışması için gerekli bilgileri içerir. “Yapılandırılmış Temel Veri” deki bilgilere ve eşleşecek bilgilerin adedine tamamen alıcı
ve satıcı karar verir ve bankalarına bu konuda talimat verirler.
...
Yazının devamına, dergimizin 2012 yılı 1. Cilt
4. sayısından ulaşabilirsiniz
HA B E R L E R
THE NEWS
* Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı Yayınlandı
* Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Yayınlandı
* 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak
Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Karar Yayınlandı
* Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan
Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik Değiştirildi
* Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Meslek Personelinin Yarışma, Yetki
ve Yeterlik Sınavları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Değiştirildi
* Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar Değiştirildi
* Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Yönetmeliği Değiştirildi
* Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Üyelerinin Müşterilerinin Risk Merkezi
Nezdindeki Bilgilerinin Kendilerine ya da Onay Vermeleri Koşuluyla Belirledikleri
Tüzel Kişilere Verilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Değiştirildi
* Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranı ve Avans İşlemlerinde
Uygulanacak Faiz Oranı Tespit Edilmiştir
* Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı Yayınlandı
* Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Alacaklarının Takip ve Tahsiline İlişkin Esas ve
Usuller Hakkında Yönetmelik Değiştirildi
* Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kâğıtların İthaline İlişkin Tebliğ
(İthalat: 2013/10) Yayınlandı
* Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması
Hakkında Yönetmelik Değiştirildi
* 2013 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin
Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ Yayınlandı
* Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve
Esasları Hakkında Tebliğ (Seri: IV, No: 28) Değiştirildi
* Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine
ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin
Belirlenmesine İlişkin Tebliğ Yayınlandı
* İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Yönetmeliği
Yayınlandı
* Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ Yayınlandı
* Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1) Değiştirildi
* Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında
Tebliğ Yayınlandı
* Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğ (Sayı: 2008/6) Değiştirildi
* Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri:VII, No:10) Değiştirildi
* Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar
İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Değiştirildi
* Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda
Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik
Yayınlandı
* TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama
Standardı (TFRS 7) Hakkında Tebliğ (Sıra No:42) Değiştirildi
* Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında
Tebliğ (Sıra No: 211) Değiştirildi
* Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında
Tebliğ (Sıra No: 172) Değiştirildi
* Gerçeğe Uygun Değer Ölçümüne İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı
(TFRS 13) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 5) Yayınlandı
* Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2012/1) Yayınlandı
* Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme
İşlemleri Hakkında Tebliğ (Seri: V, No: 65) Değiştirildi
* Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Ayni Sermaye Konulmasında Siciller Arası
İşbirliğine İlişkin Tebliğ Yayınlandı
Haberlerin tamamını dergimizin 2012 yılı 1. Cilt
4. sayısından ulaşabilirsiniz
YARGITAY KARARLARI
DECISIONS OF THE COURT OF
APPEAL
* Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları
Decisions of Joint Civil Chambers of the Court of Appeal
* Yargıtay Hukuk Daire Kararları
Decisions of Civil Chambers of the Court of Appeal
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI
DECISIONS OF JOINT CIVIL CHAMBERS OF THE COURT OF APPEAL
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
Esas No.
2012/12-132
Karar No. 2012/219
Tarihi:
11.04.2012
İlgili Kanun/Madde
492 s. HarçlarK/28/b, 123
• BANKALARIN HARÇTAN MUAFİYETİ
• GENEL KREDİ SÖZLEŞMELERİ NEDENİYLE
AÇILAN DAVALAR
ÖZETİ: Bankaların, Harçlar Kanunu'nun 123/son fıkrasında yer alan
yargı harçlarından istisna tutulma keyfiyeti dar tutulmuş olup,
bu kapsama bankaların genel kredi sözleşmeleri ile müşterilerine kullandırdıkları kredilerin ödenmemesi nedeniyle açtıkları dava ve icra takiplerinde ödenmesi gereken yargı harçlarının girmediği belirgindir. Borçluya ait olan tahsil harcının,
492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 28/b maddesindeki hüküm
çerçevesinde alacaklıdan alınmış olması, sonuçta bu miktarın
borçludan alınıp alacaklıya ödenmesine olanak veren yasal
düzenlemeler karşısında, hukuka aykırı değildir. Hal böyle
olunca, davacının tahsil harcından muaf olmadığına, tahsil
harcının tahsiline ilişkin icra müdürlüğü işleminin doğru
olduğundan şikâyetin bu yönüyle reddine ilişkin direnme kararı usul ve yasaya uygundur.
Kararların tam metinlerine dergimizin 2012 yılı 1. Cilt
4. sayısından ulaşabilirsiniz
YARGITAY HUKUK DAİRE KARARLARI
DECISIONS OF CIVIL CHAMBERS OF THE COURT OF APPEAL
YARGITAY
4. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2011/8109
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2012/11577
5680 s. MülgaBasınK/16
Tarihi:
04.07.2012
• YAYIN YOLU İLE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI
• MANEVİ TAZMİNAT
ÖZETİ: Dava, yayın yolu ile kişilik haklarına saldırı nedeniyle manevi
tazminat istemine ilişkindir. Dava konusu yazı, bir bütün olarak değerlendirildiğinde, bankaların bankacılıktan ziyade
ticaretle iştigal ettikleri, yanlış uygulamaları sonucu geri dönüşü olmayan krediler verilerek, kredi borçlularının malları
ve mülklerinin zoraki alıcısı olmak zorunda kaldıkları hususlarında eleştiri yapıldığı, hukuka aykırılık unsuru taşımadığı
ve davacının kişilik haklarına saldırı oluşturmadığı sonucuna
varılmaktadır. Yerel mahkemece, açıklanan yönler gözetilerek,
istemin tümden reddedilmesi gerekir.
YARGITAY
6. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2012/7447
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2012/10288
2004 s. İİK/121
Tarihi:
09.07.2012
7201 s. TebligatK/28
• İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET HİSSELERİNİN
PARAYA ÇEVRİLMESİ
• İLANEN TEBLİGAT
ÖZETİ: Dava, bir adet bağımsız bölüm niteliğindeki taşınmazda alacaklı tarafından İİK'nun 121. maddesi gereğince verilen yetki
belgesine dayanarak açılan ortaklığının giderilmesi isteğine
ilişkindir. Davalı Z. M. (O.)'e dava dilekçesinin ve duruşma
günün tebliğine ilişkin davetiye çıkarılmaması, adı geçen diğer
davalılara ilanen yapılan tebligatın ise usulsüz olması nedeni
ile usulünce taraf teşkili sağlanmadan davanın esası hakkında
karar verilmesi doğru değildir.
Decisions of the Court of Appeal
21
YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2011/5069
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2012/11768
6098 s. TBK/49, 51,96
Tarihi:
03.07.2012
• ŞAHSIN RIZASI DIŞINDA PARASININ İNTERNET
ÜZERİNDEN BAŞKA HESABA AKTARILMASI
• İSPAT YÜKÜ
ÖZETİ: Somut olayda davacının şifresini koruyamadığı ve kişisel bilgilerini başkasına kullandırdığı hususlarının ispatlanamadığı,
olayda gerekli önlemleri almayan ve sistemini bu tür olayları
engelleyecek şekilde kurmayan davalı bankanın asli kusurlu
olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne 3.500,00 TL’nin
faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesi gerekir.
YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2011/4819
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2012/10863
818 s. BK/38
Tarihi:
25/06/2012
6098 s. TBK/46
• MEVDUAT HESABINDAN SAHTE VEKALETNAME
İLE PARA ÇEKİLMESİ
• ONAMA HALİNDE YETKİSİZ TEMSİLİN HÜKMÜ
ÖZETİ: Davacı vekili, müvekkilinin davalı Banka nezdindeki mevduat
hesabından üçüncü kişilerce sahte vekaletnamelerle para çekildiğini ileri sürerek, 11.115,00 TL’nın davalıdan faiziyle
tahsilini talep ve dava etmiş, ıslah dilekçesiyle talebini
14.340,00 TL’na yükseltmiştir. Mahkemece, hesap cüzdanına
davacının elinde iken usulsüz yapılan ödemelerin işlendiği,
davacının cüzdana yapılan bu işlemlere zamanında karşı çıkmadığı ve BK'nun 38. maddesine göre icazet verdiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi gerekir.
YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2012/5951
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2012/8543
818 s. BK/43, 44, 100
Tarihi:
22.05.2012
6098 s. TBK/51, 52, 116
• HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN TAZMİNATIN
BELİRLENMESİ
• YARDIMCI KİŞİLERİN FİİLLERİNDEN
SORUMLULUK
BFHD - Volume: 1 / Issue: 4 / Year: 2012
Yargıtay Kararları
22
ÖZETİ: İfa yardımcısı’nın fiilinden kaynaklandığı, davacı ile zarara
neden olan Banka arasında mevduat sözleşmesi uyarınca alacak borç ilişkisinin mevcut olduğu, davalı Bankanın davacı ile
arasındaki bu sözleşme uyarınca edimini yerine getirmek zorunda olduğu, yardımcı kişinin banka tarafından tevdii edilen
işi gördüğü sırada kusurlu davranışlarıyla zarar verdiği; davacının ise hesabından 80.000 DM’nin çekildiğini 09.04.2001
tarihinde öğrendiği, ancak 4 ay sonra 17.08.2001 tarihinde
şikayet ettiği, ayrıca 4 ay boyunca hesabını kapatmadığı gibi
müteaddit kereler havale yapmaya devam ettiği, bu durumun
paranın tahsili için Bankanın yapması gereken işlemlerde
gecikme açısından kusur oluşturduğu, davacının bu eylem ve
ihmalinin BK'nın 43., 44. maddeleri uyarınca müterafik kusur
teşkil edip, %25 indirimin oluşa ve kusur oranına uygun olacağı açıktır.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2012/12195
Karar No. 2012/29665
Tarihi:
16.10.2012
İlgili Kanun/Madde
2004 s. İİK/168
5941 s.ÇekK/3
6762 s. TTK/595, 607, 720, 730
6102 s. TTK/605, 683, 695, 808, 818
• ALONJ ÜZERİNE CİRO YAPILMASI
• KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE
TAKİP
• ÇEKİN KARŞILIKSIZ OLDUĞUNUN TESPİTİ VE
KARŞILIKSIZDIR İŞLEMİ
• İBRAZ ŞERHİNİN ALONJ ÜZERİNE YAZILMASI
• İBRAZ ŞERHİNİN ÇEKİN ÜZERİNE YAZILMASI
GEREKLİLİĞİ
ÖZETİ: Kambiyo senetlerinin (poliçe, bono, çek) arka yüzüne yapılacak işlemler için yer kalmadığı zaman, senede uzunlamasına
eklenen kağıda alonj denilmekte ve alonj üstüne yapılacak
işlemler hukuki açıdan senet üzerinde yapılan işlemlerle aynı
hükümlere tabi olmaktadır. Ayrıca, ibraz şerhinin alonj üzerine yazılamayacağı yönünde yasal bir düzenleme de bulunmamaktadır. Mahkemece, duruşma açılarak, takibe konu çekin arka yüzünde cirolardan dolayı ibraz şerhinin yazılabilmesi için boş yer kalmadığından alonj üzerine yapılan ibraz
geçerli olup, kambiyo vasfını etkilemeyecektir.
BFHD - Cilt: 1 / Sayı: 4 / Yıl: 2012
Decisions of the Court of Appeal
23
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2012/8928
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2012/23517
2004 s. İİK/127
Tarihi:
04.07.2012
7201 s. TebligatK/10, 35
• TAŞINMAZIN SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ
• BİLİNEN ADRESTE TEBLİGAT
• ADRES DEĞİŞTİRMENİN BİLDİRİLMESİ
MECBURİYETİ
ÖZETİ: Somut olayda, yapılan tebligatlardan borçlunun icra takip
dosyası kapsamındaki bilinen en son adresinin icra mahkemesine bildirmiş olduğu adresi olması karşısında bu adrese Tebligat Kanunun 10. ve 35/son maddesine göre icra emri ve kıymet takdir raporu tebliğ edilmiş olması nedeniyle söz konusu
tebligatlar usulüne uygun ise de, artık satış ilanının da bu
adreste tebliğ edilmesi gerekirken, borçlunun daha önce bildirdiği ipotek resmi senedindeki adresine satıp ilanı tebliğ
edilmiş olduğundan satıp ilanı tebliğ işlemi Tebligat Kanunun
10. maddesi gereğince usulsüzdür. İİK’nun 127. maddesine
göre "ilanın bir sureti borçluya, alacaklıya ve taşınmazın tapu
siciline kayıtlı bulunan alakadarların tapuda kayıtlı adresleri
varsa bu adreslerine tebliğ olunur." Borçluya satış ilanının
usulüne uygun tebliğ edilmemesi ise, başlı başına ihalenin
feshi nedenidir. Mahkemece açıklanan nedenlerle istemin
kabulü ile ihalenin feshine karar vermek gerekir.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2012/5699
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2012/22148
2004 s. İİK/112, 134
Tarihi:
25.06.2012
• HACİZLİ TAŞINIR MALLARIN SATIŞINDA SÜRELER
• TAŞINMAZ İHALESİNİN SONUCU VE FESHİ
ÖZETİ: Somut olayda kesinleşen 12.12.2010 tarihli bilirkişi raporuna
göre ihale konusu araca 200.000 TL değer biçilmiş olup.
8.6.2011 tarihli ihalede ise 11 kişinin katılımı ile bu değere çok
yakın olarak aracın 198.000 TL’ye ihale edildiği görülmektedir. Aracın tespit edilen değeri ve satış fiyatına göre, şikayetçinin ihalenin feshi davasını açmakta "ihlal edilmiş" menfaati
olduğu kanıtlanamadığmdan ve dolayısıyla zarar unsuru gerçekleşmediğinden ihalenin feshi isteminin reddi yerine kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.
BFHD - Volume: 1 / Issue: 4 / Year: 2012
Yargıtay Kararları
24
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2012/5161
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2012/19382
7201 s. TebligatK/12, 13, 17
Tarihi:
06.06.2012
• HÜKMİ ŞAHISLARA VE TİCARETHANELERE
TEBLİGAT
• HÜKMİ ŞAHISLARIN MEMUR VE
MÜSTAHDEMLERİNE TEBLİGAT
• BELLİ BİR YERDE VEYA EVDE MESLEK VE SANAT
İCRA EDENLERE TEBLİGAT
ÖZETİ: Somut olayda, borçlu şirkete yapılan satış ilanı tebliğine ilişkin belgenin incelenmesinde, tebligatın, Tebligat Kanunu'nun
12 ve 13.maddeleri ile Tüzüğün 18.maddesine aykırı şekilde,
“birlikte çalışan işçisi Şükrü Kurar imzasına” şerhi ile yapıldığı, yine gerçek kişi borçlulara ise Tebligat Kanunu'nun
17.maddesine aykırı şekilde, muhatabın tebliğ sırasında orada
bulunmadığına dair bir meşruhat yazılmaksızın, “birlikte çalıştığını beyan eden Mehmet A. imzasına” şerhi ile tebliğ edildiği görülmektedir. Borçluya satış ilanının usulsüz tebliğ
edilmesi başlı başına ihalenin feshi sebebidir. O halde, mahkemece, ihalenin feshine karar verilmesi gerekir.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2012/1177
Karar No. 2012/14669
Tarihi:
02.05.2012
İlgili Kanun/Madde
1086 s. HUMK/438
6100 s. HMK/372
2004 s. İİK/134
• İHALENİN FESHİ TALEBİNİN REDDİ
ÖZETİ: İİK.nun 134/2. maddesi uyarınca ihalenin feshi talebinin reddine karar verilmesi halinde mahkeme davacıyı feshi istenilen
ihale bedelinin yüzde onu oranında para cezasına mahkum
eder. Yasanın bu hükmü emredici nitelikte olup kamu düzenine ilişkin bulunduğundan mahkemece re'sen uygulanmalıdır. Hukuk Genel Kurulu’nun 06.10.2004 tarih ve 2004/1-433
esas sayılı kararında da benimsendiği üzere kamu düzenine
aykırılıkta aleyhe bozma ilkesi nazara alınamayacağından,
mahkemece ihalenin feshi istemi reddedilen borçlu aleyhine
para cezasına hükmedilmesi gerekir.
BFHD - Cilt: 1 / Sayı: 4 / Yıl: 2012
Decisions of the Court of Appeal
25
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2011/25369
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2012/10172
2004 s. İİK/149
Tarihi:
29.03.2012
4077 s. TüketiciK/10, 10/A, 10/B
• TÜKETİCİ KREDİSİ
• KREDİ KARTI VE NAKİT ÇEKİM SURETİYLE
KULLANILAN KREDİLER
• KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ
ÖZETİ: Olayda, tüketici kredisi sözleşmesi kapsamında alınan kesin
borç ipoteğine dayalı olarak ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile
takibe geçilip borçluya İİK’nun 149. maddesi kapsamında icra
emri gönderilmiştir. Tüketici yasasına göre daha genel bir
yasa olan İİK’nun 149.maddesi, bu özel yasanın kapsamında
kalmayan kredililer için uygulanabilir olup, yasa koyucunun
anılan kredilere açıkça Tüketici Yasasında yer vermiş olmasa
da, maksadının bu yönde olduğunu ortaya koymaktadır.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2011/22082
Karar No. 2012/8629
Tarihi:
20.03.2012
•
•
•
•
•
İlgili Kanun/Madde
AİHS(1.Protokol)/1
2709 s. AY/90
5393 s. BelediyeK/15
5779 s. BelediyelerePayVerilmeK/7
BELEDİYEYE AİT BANKA HESAPLARINDAKİ
PARANIN HACZİ
HACZEDİLEMEZLİK ŞİKAYETİ
BELEDİYENİN HACZİ KABİL OLMAYAN PARALAR
İLE HACZİ MÜMKÜN OLAN PARALARI
KARIŞTIRMAK SURETİYLE HAVUZ HESABI
OLUŞTURMASI
HACZEDİLEMEZLİK ŞİKAYETİNDE İSPAT
HACZEDİLEMEZLİK HAKKINDAN FERAGAT
BFHD - Volume: 1 / Issue: 4 / Year: 2012
Yargıtay Kararları
26
ÖZETİ: Somut olayda haciz konulan borçlu belediyenin banka hesaplarında vergi, resim ve harç gelirleri olduğu gibi haczi kabil
paraların da bulunduğu görülmektedir. Haczedilen hesap bu
hali ile havuz hesabı niteliğindedir. Hesabın sürekli işlem
görüyor olması ve sürekli yatan ve çekilen paraların bulunması karşısında kalan bakiyenin vergi, resim ve harç gelirinden mi, yoksa haczi kabil paralardan mı oluştuğunun belirlenmesine imkan yoktur. Bu şekilde haczi kabil olmayan paralar ile haczi mümkün olan paraları karıştırmak suretiyle
havuz hesabı oluşturan borçlu belediyenin, iddiasını ispat
imkanını kendisi kaldırmıştır. Borçlu belediyenin haczi kabil
olmayan paralar ile haczi mümkün olan paralarını ayrı hesaplarda tutması yerine havuz hesabı oluşturmasının da iyi
niyetle bağdaşmayacağı tartışmasızdır. Buna göre borçlu belediyenin, hesaplardaki paraların haczedilmezliğini ispatlayamadığının kabulü gerekir.
Öte yandan borçlu belediyece haczi kabil olmayan paralar ile
haczi mümkün olan paraların aynı hesapta toplanması ve
birbirine karıştırılması, haczedilmezlik hakkından feragat
olarak kabul edilmelidir. O halde mahkemece söz konusu hesap yönünden şikayetin reddi gerekir.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2011/12826
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2011/31083
743 s. MülgaTMK/765, 770, 788
Tarihi:
27.12.2011
4721 s. TMK/850, 855, 873
• BİRDEN ÇOK TAŞINMAZIN AYNI BORÇ İÇİN
REHNEDİLMESİ
• REHNİN PARAYA ÇEVRİLME ŞEKLİ
ÖZETİ: Alacaklı S… Tekstil Tic. Ltd. Şti. lehine (şikayetçi Ş… Y…
tarafından ve diğer borçlu F… Tekstil ... şirketinin borcu nedeniyle) 8.7.2008 tarih ve 7055 yevmiye numarası ile ipotek
senedi düzenlenmiştir. Bu ipotek senedinde aynı borçluya ait
433 ada ve 2 parsel üzerinde kurulmuş olan ipoteğin (yukarıdaki genel açıklamalar ışığında) toplu rehin olarak düzenlendiği anlaşılmaktadır. 743 sayılı mk.788/4721 sayılı kanun 873)
maddesine göre alacaklı rehin konusu taşınmazların birlikte
satışını istemek zorundadır. Bu nedenle her iki taşınmaz yönünden ayrı ayrı icra takiplerine konu etmesi açıklanan yasaya açık aykırılık teşkil edeceğinden mahkemece borçlunun
bu yöndeki şikayetinin kabulüne karar verilmesi gerekirken
eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
BFHD - Cilt: 1 / Sayı: 4 / Yıl: 2012
Decisions of the Court of Appeal
27
YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2012/7979
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2012/9930
6098 s. TBK/26
Tarihi:
11.04.2012
• KREDİ KARTI ÜYELİK AİDATI UYGULAMASI
• SÖZLEŞME SERBESTİSİ
• İLTİHAKİ SÖZLEŞMELER
ÖZETİ: Kural olarak herkes dilediği sözleşmeye yapmakta serbest olduğu gibi istemediği bir sözleşmeyi sürdürmek zorunda da
değildir. Bunun istisnasi iltihaki sözleşmeler" olarak adlandırılan kamu hizmeti görmekte olan (Elektrik, Su işletmeleri
gibi) kamu idare ve müesseseleri ile bunlardan hizmet alan
şahıslar arasında kurulan sözleşmelerdir. Bankalar bunun
aksine kar amacıyla kurulan müesseselerdir. Bu yüzden gördükleri hizmetin karşılığını da isteyebilirler.
YARGITAY
17. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2012/1968
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2012/7306
2004 s. İİK/278, 280
Tarihi:
05.06.2012
• BEDELSİZ TASARRUFLARIN BUTLANI
• ZARAR VERME KASTI
ÖZETİ: Davacı vekili, davalı borçlu Filiz Ç.'ın alacaklılarından mal
kaçırmak amacıyla adına kayıtlı 5 parça taşınmazı 2.12.2008
tarihinde yeğeni Fatih Ç.'a sattığını belirterek tasarrufun iptalini dava ve talep etmiştir.Mahkemece iddia, savunma, toplanan delillere göre, davalı borçlu Filiz Ç.’ın dava konusu
taşınmazları eşinin abisinin oğlu olan davalı Fatih'e devretmiş
olması nedeniyle yapılan tasarrufun İİK 278/1. maddesi gereğince bağışlama hükmünde olup iptale tabi olduğu, aynı yasanın 280. maddesi gereğince Fatih'in borçlu filizin amacını ve
durumunu bilebilecek kişilerden olması nedeniyle iptale tabi
olduğu gerekçesiyle davanın kabulü gerekir.
YARGITAY
17. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2012/166
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2012/5920
2004 s. İİK/277
Tarihi:
09.05.2012
• TASARRUFUN İPTALİ DAVASI
• İYİNİYET KURALINA YAKIRILIK
BFHD - Volume: 1 / Issue: 4 / Year: 2012
Yargıtay Kararları
28
ÖZETİ: Dava, İİK.277 ve devamı maddelerine dayanılarak açılmış
tasarrufun iptali istemine ilişkindir. Tasarrufun iptali davalarında amaç, borçlunun haciz ya da iflasından önce yaptığı ve
aslında geçerli olan bazı tasarrufların geçersiz ya da "iyiniyet
kurallarına aykırılık" nedeniyle alacaklıya karşı sonuçsuz
kalmasını ve dolayısıyla o mal üzerinden cebri icraya devamla
alacağın tahsilini sağlamaktır. Bu niteliği itibariyle ticaret
mahkemesinin görevi içinde sayılan ticari davalardan değildir.
Bundan dolayı asliye hukuk mahkemesi tarafından davaya
devam edilerek bir karar verilmesi gerekirken ticaret mahkemesine gönderme kararı yanlış ise de ticaret mahkemesi tarafından yeniden bir gönderme kararı verilemez. Somut olayda
verilen son karar nitelik olarak bir görevsizlik kararı olup
davalı borçlu vekili tarafından yalnızca vekalet ücretine yönelik temyiz isteminde bulunulmuş olsa bile görev hususu resen
nazara alınarak kararın bozulması gerekmiştir.
YARGITAY
17. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2012/3880
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2012/5753
818 s. BK/107
Tarihi:
6098 s. TBK/124
07.05.2012
• BORÇLUNUN TEMERRÜDÜNDE SÜRE
VERİLMESİNİ GEREKTİRMEYEN DURUMLAR
ÖZETİ: Mahkemece, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davalı T. İ. Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü hakkındaki davanın husumetten reddine, poliçe prim peşinatı ve
ilk taksiti kazadan önce ödenmekle sigortacının sorumluluğunun başladığı, kalan taksitlerin ödenmesi hususunda sigortalıya yasal ihtar yapılmadığı, sigortacının ihbarsız fesih hakkının bulunmadığı ve hasarın teminat kapsamında kaldığı anlaşılmakla davalı A. Anonim Türk Sigorta Şirketi aleyhindeki
davanın kısmen kabulüne, 15.929.45 TL hasar bedeli ve
1.500.00 TL değer kaybı olmak üzere toplam 17.429.45 TL'
nin faiziyle birlikte bu davalıdan tahsiline, fazla istemin reddine karar verilmişmesi kısmen doğrudur.
YARGITAY
19. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2012/3601
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2012/10167
2004 s. İİK/72
Tarihi:
14.06.2012
• MENFİ TESPİT DAVASI
• İPOTEĞİN ÜST LİMİT İPOTEĞİ OLMASI
BFHD - Cilt: 1 / Sayı: 4 / Yıl: 2012
Decisions of the Court of Appeal
29
ÖZETİ: Somut olayda iddia, cevap, toplanan deliller ve benimsenen
bilirkişi raporu doğrultusunda davacının imzaladığı ipotek
sözleşmesinde verilen ipoteğin Sabri K., Ceyhan Y. ve davacının banka ile imzaladıkları tüm sözleşmeler için teminat olduğu, keza sözleşme dışında bu kişiler tarafından kredinin
ödenmesi amacı ile verilen senetlerden doğan borçlarında
teminatı olduğu, ancak verilen ipoteğin üst limit ipoteği olması
nedeniyle davacının ipotek miktarından daha fazla miktardan
dolayı sorumlu tutulmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle
davanın kabulüne karar verilmesi doğru olmayıp mahkemece
harçlandırılan miktar olarak sadece asıl alacak miktarı gösterilmesine rağmen toplam alacak üzerinden hüküm kurulması
vc bu yön üzerinde durulmadan karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
YARGITAY
19. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2012/3488
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2012/10160
6762 s. TTK/599
Tarihi:
6102 s. TTK/687
14.06.2012
• MENFİ TESPİT DAVASI
• POLİÇE BORÇLUSUNUN İLERİ SÜREBİLECEĞİ
DEFİLER
ÖZETİ: Davacı vekili, müvekkili şirkete ait olan çek karnesinin gerçekleşen hırsızlık sonucunda müvekkilinin elinden çıktığını,
çek karnesinde bulunan çeklerden birinin daha sonra davalılardan C. İnşaat ve Dış Tic. Taah. Paz. Ltd. Şti tarafından
diğer davalı bankaya ciro yapılarak kredi teminatı olarak verildiğini,çekin boş ve imzasız çalınması nedeniyle imzanın
şirket yetkililerine ait olmadığını belirterek müvekkilinin bu
çekten dolayı borçlu olmadığının tespitini talep ve dava etmiştir. Mahkemece iddia, cevap ve toplanan deliller doğrultusunda davaya konu çekte bulunan keşideci imzasının davacı
şirket yetkililerine ait olmadığı, sahtecilik definin herkese
karşı ileri sürülebileceği gerekçesiyle davanın kabulüne karar
verilmesi gerekir. Ancak davalı banka takibe konu çekte son
hamil durumundadır. Bu itibarla davalı bankanın çekteki
imzanın davacıya ait olup olmadığını bilebilecek durumda
olmadığı anlaşıldığından davalı bankanın icra takibinde kötü
niyetli olduğunun kabulü doğru görülmemiştir.
BFHD - Volume: 1 / Issue: 4 / Year: 2012
30
Yargıtay Kararları
YARGITAY
19. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2012/3620
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2012/9143
2004 s. İİK/257
Tarihi:
30.05.2012
• İHTİYATİ HACİZ KARARI
• İMZA İTİRAZI
• YETKİ İTİRAZI
ÖZETİ: İhtiyati haciz isteyen vekili, genel kredi sözleşmesinin kefili
hakkında ihtiyati haciz isteminde bulunmuş, talep uygun görülerek mahkemece ihtiyati haciz kararı verilmiştir. İhtiyati
hacze itiraz eden vekili, Akhisar mahkemesinin yetkili olduğunu, imzanın müvekkiline ait olmadığını belirterek ihtiyati
haczin kaldırılmasını talep etmiştir. Mahkemece, genel kredi
sözleşmesinin 86. maddesinde İzmir mahkemelerinin yetkili
olduğunun kararlaştırıldığı, bu nedenle yetki itirazının yerinde
olmadığı, ipotekli taşınmazların değerinin borcu karşılamaya
yeterli olmadığı gerekçeleriyle itirazın reddine karar verilmesi
gerekir.
YARGITAY
19. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2012/3644
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2012/8311
2004 s. İİK/72
Tarihi:
17.05.2012
6100 s. HMK/209
• MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT DAVALARI
• YAZI VEYA İMZA İNKARININ SONUCU
ÖZETİ: Dava, davacının keşidecisi olduğu davalı emrine düzenlenen
31.08.2011 keşide tarihli 30.09.2011 vadeli 800.00 TL.lık bononun tahrif edilerek 80.000 TL. haline getirildiği, bu nedenle
79.200 TL.lık kısım için borçlu olunmadığının tespiti ile dava
keşinleninceye kadar 6100 sayılı HMK gereğince teminatsız
tedbir kararı verilmesi istemine ilişkindir.
Mahkemece tensiple birlikte HMK.nun 209 ve devamı maddelerindeki koşullar oluşmadığından davacının ihtiyati tedbir
talebinin reddine, İİK.nun 72/3.maddesi uyarınca %15 teminat karşılığında icra veznesine girecek paranın alacaklısına
ödenmemesi şeklinde tedbir kararı verilmesi doğru olmayıp
bonoda tahrifat iddiası bulunduğundan HMK.nun 209.
maddesindeki hüküm uyarınca tedbir kararı verilmesi
gerekirken bu yön gözardı edilerek İİK.nun 72/3.maddesine
dayanılarak tedbir kararı verilmesi doğru görülmemiştir.
BFHD - Cilt: 1 / Sayı: 4 / Yıl: 2012
Decisions of the Court of Appeal
31
YARGITAY
19. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2011/15722
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2012/7653
2004 s. İİK/67
Tarihi:
07.05.2012
• İTİRAZIN İPTALİ DAVASI
• İCRA İNKAR TAZMİNATI
ÖZETİ: Somut olayda, toplanan deliller ve aldırılan 1. ve 2. bilirkişi
raporları arasında önemsenmeyecek kadar küçük farkın olması, ikinci bilirkişi raporunun 3 kişilik heyet tarafından hazırlanması, gerekçeli, yasaya uygun ve denetime elverişli olması nedeniyle hükme esas alınan ikinci bilirkişi raporu doğrultusunda davanın kısmen kabulüne, asıl borçlu davalı M.
D.’in 127.611,40 TL asıl alacak, 10.119,67 TL temerrüt faizi,
505,98 TL BSMV, toplam 138.237,05 TL hakkındaki itirazının
iptaline, davalı kefil S. A. K.’ın yine aynı sayılı dosyada yapmış
olduğu 83.000,00 TL asıl alacak, taleple bağlı kalınarak
10.119,67 TL temerrüt faizi, 505,98 TL BSMV olmak üzere
toplam 93.625,65 TL hakkındaki itirazın bu miktarlar üzerinden iptaline, asıl alacak olan 127.611,40 TL üzerinden davalı
M. D.’den % 40 tazminatın, diğer kefil S. A. K.’dan ise
83.000,00 TL asıl alacak üzerinden % 40 tazminatın alınarak
davacı tarafa verilmesine karar verilmesi gerekir.
YARGITAY
19. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2011/14760
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2012/7003
2004 s. İİK/67
Tarihi:
26.04.2012
• ÖDEME EMRİNE YAPILAN İTİRAZIN İPTALİ
ÖZETİ: Dava itirazın iptaline ilişkin olup davacı banka ile dava dışı
kredi borçlusu A. Gıda Ltd.Şti arasında 7.10.2005 tarihinde
imzalanan genel kredi sözleşmesini davalı M. Ç. müteselsil
kefil sıfatıyla imzalamıştır. Kredi hesabını kat eden banka
28.5.2008 tarihinde icra takibi yapmış takibe itirazı üzerine
itirazın iptali ve tazminat istemi ile bu dava açılmıştır. Mahkemece yapılan yargılama ve alınan bilirkişi raporuna göre
30.000.00 TL asıl alacak 1.180.00 TL işlemiş faiz 59.00 TL
BSMV üzerinden itirazın iptaline, asıl alacağa %70.80 oranında temerrüt faizi yürütülmesine %40 icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesi gerekir.
BFHD - Volume: 1 / Issue: 4 / Year: 2012
32
Yargıtay Kararları
YARGITAY
19. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2011/10604
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2012/2968
2004 s. İİK/72
Tarihi:
27.02.2012
• MENFİ TESPİT DAVASI
• İMZA İTİRAZI
ÖZETİ: Dava menfi tespit davasına ilişkin olup, mahkemece, toplanan
deliller ve benimsenen Adli Tıp Kurumu raporuna göre; kredi
sözleşmesi ve ipotek akit tablosundaki imzaların davacının eli
ürünü olmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne, takip dosyası
nedeniyle davacının, davalıya borçlu olmadığının tespitine
karar verilmesi gerekir.
YARGITAY
23. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2012/2757
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2012/4907
2004 s. İİK/142
Tarihi:
12.07.2012
• SIRA CETVELİNİN İPTALİ TALEBİ
• İPOTEK İLE TEMİNAT ALTINA ALINAN ALACAKLAR
ÖZETİ: Şikayetçi vekili, müvekkili banka tarafından E. Ö. Eğitim
Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.'nin borçlarının teminatı olarak
A. E. adına kayıtlı taşınmaz üzerine ipotek tesis edildiğini,
alacaklarının ipotek ile teminat altına alındığını, icra müdürlüğünce düzenlenen sıra cetvelinde ipotek ile teminat altına
alınan alacakları 2.725,00 TL’nin öncelikle müvekkiline
ödenmesi gerektiğini ileri sürerek, sıra cetvelinin iptalini talep
etmiştir. Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi
raporu ve tüm dosya kapsamına göre, satış bedelinin 2.725,00
TL'sinin rehin alacaklısı şikayetçi bankaya ödendikten sonra
geri kalanın Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenmesi gerektiği
gerekçesiyle şikayetin kabulü, sıra cetvelinin iptali gerekir.
YARGITAY
23. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2012/2365
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2012/3710
2004 s. İİK/179/b
Tarihi:
28.05.2012
• İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ
BFHD - Cilt: 1 / Sayı: 4 / Yıl: 2012
Decisions of the Court of Appeal
33
ÖZETİ: Dava, iflasın ertelenmesi istemine ilişkindir. Mahkemece verilen iflasın bir yıl süreyle ertelenmesine ilişkin karar tarihinden sonra dosyaya sunulan 07.10.2011,04.01.2012 ve
24.04.2012 tarihli kayyum raporlarında davacı şirketin
gayrıfaal duruma düştüğü ve borca batıklıktan kurtulamayacağı belirtilmiştir. Bu durumda mahkemece. İİK'nun 179/b
maddesinin son fıkrası hükmüne göre değerlendirme yapılarak oluşacak uygun sonuç dairesinde karar verilmek üzere
hükmün bozulması gerekmiştir.Bozma nedenine göre müdahiller Maliye Hâzinesi, I.B. A.Ş., G.Tur Tar. Üm. San. ve Tic.
Ltd. Şti., E. Soya Ltd. Şti., H. B. A.Ş, T. B.A.Ş, E. Otomotiv
Ltd. Şti., A. A.Ş, M. Un Ltd. Şti., T. İ. B. A.Ş. vekillerinin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.
YARGITAY
23. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2012/1750
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2012/3653
2004 s. İİK/179/b
Tarihi:
24.05.2012
• İFLASI ERTELEME KARARININ ETKİLERİ
ÖZETİ: İcra ve İflas Kanunu’nun 179/b maddesinin dördüncü fıkrasına göre erteleme ve uzatma süreleri toplam beş yılı geçemez.
Somut olayda ertelemenin sağladığı sonuçları doğuran ilk
ihtiyati tedbir kararı 17.08.2006 günü verilmiş ve buna göre
beş yıllık süre 17.08.2011 günü dolmuştur. Şu halde ertelemenin 08.12.2010 gününden itibaren bir yıl daha uzatılmasına
ilişkin hüküm 27.09.2011 günlü Dairemiz kararı ile onanmış
ise de, esasen mahkemece bu sürenin dolduğu dikkate alınarak, anılan yasal düzenleme gereğince işlem yapılması ve Dairemizce de aynı gerekçe ile yerel mahkeme kararının bozulması gerekirken, kararın onanması doğru olmamış; müdahilvekilinin karar düzeltme isteminin, kabulü ile Dairemizin
27.09.2011 gün ve 2011/679-624 E.K. sayılı kararının kaldırılmasına ve hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir.
Kararların tam metinlerine dergimizin 2012 yılı 1. Cilt
4. sayısından ulaşabilirsiniz
BFHD - Volume: 1 / Issue: 4 / Year: 2012
DANIŞTAY KARARLARI
COUNCIL STATE DECISIONS
* Danıştay Genel Kurul Kararı
Plenary Assembly of the Councıi of State
* Danıştay Daire Kararı
Chamber of Council State Decision
DANIŞTAY GENEL KURUL KARARI
PLENARY ASSEMBLY OF THE COUNCIL OF STATE
DANIŞTAY
GENEL KURUL
Esas No.
Karar No.
2012/20
İlgili Kanun/Madde
2012/20
213 s. VUK/Ek13
Tarihi:
21.12.2012
2575 s. DanıştayK/27
• DANIŞTAY DAVA DAİRELERİ ARASINDAKİ
İŞBÖLÜMÜ KARARI
ÖZETİ: Onüçüncü Daire Mülga Bankalar Kanunu ile Bankacılık
Kanunundan, doğan uyuşmazlıklardan, Danıştayın diğer dava
dairelerinin görevleri dışında kalan davaları ve temyiz başvurularını çözümler.
Kararların tam metinlerine dergimizin 2012 yılı 1. Cilt
4. sayısından ulaşabilirsiniz
DANIŞTAY DAİRE KARARI
CHAMBER OF COUNCIL STATE DECISION
DANIŞTAY
13. DAİRE
Esas No.
2011/4469
İlgili Kanun/Madde
Karar No. 2011/5888
4046 s. ÖzelleştirmeK/7
Tarihi:
19.12.2011
• ELEKTRİK ÜRETİM SEKTÖRÜNÜN
ÖZELLEŞTİRMESİ
• BİLGİ EDİNME HAKKI
• GÖREVSİZLİK KARARI
ÖZETİ: 4046 sayılı Kanun'un 37. maddesi uyarınca Kamu İhale Kurumu'nun uygun görüşü alınarak çıkartılan Yönetmelik kapsamında yapılan ihalesi sonucu özelleştirme uygulamalarına
yardımcı olmak üzere verilecek danışmanlık hizmetine ilişkin
olarak imzalanan sözleşmenin süresinin uzatılmamasına ilişkin uyuşmazlığın, EÜAŞ ve/veya müessese, bağlı ortaklık,
iştirak, işletme, işletme birimleri ve varlıklarının özelleştirme
kapsam ve programına alınması veya programa alınanların
özelleştirilmesi amacıyla ihaleye çıkılması, ihalenin ilânı, ihale
ve satış yönteminin belirlenmesi, ihalenin yapılması ve onayı
gibi zincir işlemlerden oluşan özelleştirme uygulamalarından
kaynaklanmadığı anlaşıldığından, davanın görüm ve çözümünde Danıştay değil yukarıda belirtilen Kanun hükümleri
gereğince idare mahkemesi görevli bulunmaktadır.
Kararların tam metinlerine dergimizin 2012 yılı 1. Cilt
4. sayısından ulaşabilirsiniz
UYGULAMAYA İLİŞKİN
BİLGİLER
PRACTICAL INFORMATIONS
TİCARET UNVAN SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN
HUSUSLAR *
1-Şahıs işletmelerinde ticaret unvanı seçilirken şahsın ad ve soyadını kullanması mecburidir. Buna ilaveten tacirin, işletmesi ile yanlış bir
kanaat uyandıracak olan ifadeler hariç, istediği ekleri de unvanında kullanması mümkündür. Özellikle gerçek kişilerin ticaret unvanlarına bir
şirketin mevcut olduğu zannını uyandıracak ilaveler yapmaları yasaktır.
* Gerçek kişiler kayıtlı oldukları Ticaret Sicili Memurluklarının
faaliyet alanı içerisinde bulunan başka bir gerçek kişinin kullandığı ticaret unvanının aynısını seçmeleri mümkün değildir
2- Bir işletmenin şubesi de ticaret unvanını seçerken kendi merkezinin ticaret unvanını kullanmak ve şube unvanının sonuna şube olduğunu belirtmek mecburiyetindedir. Bu unvana şube ile ilgili ilavelerin
yapılması mümkündür.
3- Kolektif şirketin ticaret unvanı, bütün ortakların veya hiç olmazsa ortaklardan birinin adı ve soyadını, şirketi ve şirket nevini gösterecek bir ibareden oluşması gerekmektedir.
4- Adi veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ticaret unvanları ise komandite ortaklardan en az birinin ad ve soyadıyla,
şirketi ve türünü gösterecek bir ibareden oluşması gerekmektedir. Bu
şirketlerin ticaret unvanlarında komanditer ortakların ad ve soyadlarının
bulunması kanunen yasaklanmıştır.
Uygulamaya İlişkin Bilgilerin tamamına dergimizin 2012yılı
1. Cilt 4. sayısından ulaşabilirsiniz
*
Kaynak: http://www.ito.org.tr/wps/portal/tescil-ilan-kurulus?initView=true
“TÜRKİYE FİNANSAL YETERLİLİK ARAŞTIRMASI” SONUÇ
RAPORU HAZIRLANDI *
Dünya Bankası ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) işbirliği ile hazırlanan “Türkiye Finansal Yeterlilik Araştırması” tamamlanmış ve ön
sonuç raporu hazırlanmıştır.
Araştırma, Dünya Bankası tarafından 12 ülkede uygulanan “Finansal Yeterlilik Araştırması”nın Türkiye ayağı olup, SPK tarafından desteklenmiştir. Araştırma ön sonuçları, SPK koordinasyonunda yürütülen
Finansal Eğitim Ulusal Stratejisi ve Eylem Planı çalışmaları kapsamında
ülkemizin mevcut finansal okuryazarlık seviyesinin belirlenmesinde
ölçüt olarak alınacaktır. Dünya Bankası tarafından üzerinde çalışılmakta
olan, ülkelerarası karşılaştırma ve ekonometrik analiz içeren sonuç raporu ise projelerin yürütülmesi sürecinde, hedef kitle ve ihtiyaçlarının
belirlenmesine ve diğer ülkelerle karşılaştırmalar yapılmasına katkıda
bulunacaktır.
Dünya Bankası ve SPK işbirliği ile yapılan araştırma; 21 Nisan – 4
Temmuz 2012 tarihleri arasında, TÜİK İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması kapsamında 12 bölgede, 40 il ve 142 ilçede; rassal örneklem
yöntemiyle seçilen 3009 yetişkin üzerinde yüz yüze mülakat tekniğiyle
uygulanmıştır. Katılımcılarla yapılan her bir görüşme 37 dakika sürmüştür.
Araştırmada Türk halkının Finansal Yeterliliği,
- Finansal okur-yazarlık
- Bütçe Yönetimi ve Borçlanma
- Finansal Planlama
- Finansal Ürün Seçimi
- Finansal tutum, davranış ve eğilimler
- Katılımcıların sosyo-ekonomik durumu
- Finansal bilgi edinimi ve ihtiyacı
konuları altında incelenmiş ve şu sonuçlara ulaşılmıştır:
Uygulamaya İlişkin Bilgilerin tamamına dergimizin 2012yılı
1. Cilt 4. sayısından ulaşabilirsiniz
BANKALAR VE FİNANS KURULUŞLARINCA GÖZÖNÜNDE
BULUNDURULMASI GEREKEN DÜZENLEMELER
THE POINTS TO BE CONSIDERED BY BANKS AND FINANCIAL
INSTITUTIONS
KANUN
ADI
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu
R.G.
Tarihi ve Sayısı
13.12.2012
28496
YÖNETMELİKLER
ADI
Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve
Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve
Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik
Yapılması Hakkında Yönetmelik
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Meslek
Personelinin Yarışma, Yetki ve Yeterlik Sınavları İle Çalışma
Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Üyelerinin
Müşterilerinin Risk Merkezi Nezdindeki Bilgilerinin
Kendilerine Ya Da Onay Vermeleri Koşuluyla Belirledikleri
Tüzel Kişilere Verilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
R.G.
Tarihi ve Sayısı
14.12.2012
28497
14.10.2012
28441
19.12.2012
28502
19.12.2012
28502
Bankalar ve Finans Kuruluşlarınca Gözönünde
Bulundurulması Gereken Düzenlemelerin tamamına
dergimizin 2012 yılı 1. Cilt 4. sayısından ulaşabilirsiniz
ÖZELGELER LİSTESİ
RULINGS LIST
NO
KONU
B.07.1.GİB.4.16.16.02-130[I-1259]-417
B.07.1.GİB.4.48.15.01-125[52012/3]-162
B.07.1.GİB.4.99.16.02-KVK-5/1-e223
Kiralama hizmetlerinde KDV tevkifatı.
B.07.1.GİB.4.06.17.01-2011-KDV1-14008-08-1165
B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 193023
Şirketin aktifinde kayıtlı taşınmazın bedelsiz olarak kamulaştırılmasında istisna uygulaması
Gayrimenkul geliştirme şirketinin aktifinde kayıtlı
bulunan ve hasılat kira karşılığı başka şirkete kiraya
verilen otelin satışından zarar doğması.
Kooperatife ait arsa satışının vergi kanunları karşısındaki
durumu.
Şirket ortaklarının sahip olduğu hisselerinin devrinde
vergilendirme
Özelgelerin tamamına dergimizin 2012 yılı 1. Cilt 4.
sayısından ulaşabilirsiniz
ÖNEMLİ BİLGİLER
SUBSTANTIAL INFORMATIONS
ASGARİ ÜCRET
YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ
İHBAR TAZMİNATI(AKDİN FESHİNDE BİLDİRİM SÜRELERİ)
KURUMLAR VERGİSİ ORANI
KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI
DEĞERLİ KÂĞITLAR (2012)
YASAL FAİZLER VE YÜRÜRLÜK SÜRELERİ
LEGAL INTERESTS AND ITS VALIDITY PERIODS
TİCARİ TEMERRÜT (AVANS) FAİZ ORANLARI
INTEREST RATES FOR COMMERCIAL DEFAULT (ADVANCEMENT)
AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN’A GÖRE
GECİKME ZAMMI ORANLARI
DAMGA VERGİSİ (2012)
HARÇ TARİFESİ (2012)
YARGI HARÇLARI (2012)
ENFLASYON ORANLARI (%) (TÜİK Verilerine Göre)
AVUKATLIK ASGARÎ ÜCRET TARİFESİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
DÖVİZ KURLARI
REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANAN İSKONTO VE FAİZ
ORANLARI
2012 YILI USULSÜZLÜK DERECELERİ VE CEZALARI (TL)
2012 YILI ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI
2012 YILI İÇİN DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR
VERGİ KODLARI
Önemli Bilgilerin tamamına dergimizin 2012 yılı 1. Cilt
4. sayısından ulaşabilirsiniz
LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU
ORDERING FORM FOR THE LEGAL LAW JOURNALS
LEGALBANK ABONELİK FORMU
SUBSCRIPTION FORM FOR THE LEGALBANK LAW DATABASE

Benzer belgeler

banka ve finans hukuku 8. sayı broşür

banka ve finans hukuku 8. sayı broşür Yayın Türü / Type of Publication: Bu dergi yılda dört sayı olarak yayımlanan yerel, süreli, hakemli bir hukuk dergisidir. This journal is a peer reviewed national law journal published four times a...

Detaylı

2013 Ağustos Ayı Yargıtay Hukuk Genel Kurul ve Hukuk Daireleri

2013 Ağustos Ayı Yargıtay Hukuk Genel Kurul ve Hukuk Daireleri Değerli Okuyucularımız, Geride bıraktığımız 2012 senesinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunumuz ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunumuz ticari hayata ilişkin son derece önemli değişikli...

Detaylı

Dergi özetini görmek için tıklayınız.

Dergi özetini görmek için tıklayınız. Interruption of Prescription in Lawsuits Before Foreign Courts Asst. Prof. Dr. Ersin ERDOĞAN Dr. Yasin Alperen KARAŞAHİN ...............................................................................

Detaylı