Abitur notunun hesaplanmasi

Transkript

Abitur notunun hesaplanmasi
11. ve 12. Sınıflar: Abitur süreci
Not tabelası
Not
15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 0 puanları
(NP)
5
4
3
2
1
0 Türk Not
Sistemi
Abitur ile ilgili notlar (00 - 15 NP)
Her bir ders için, yarı yılda Abitur notuna eşdeğer
iki sözlü ve iki yazılı not verilmektedir. Bu notların
toplamı yarı yıl için ön notu belirler.
Abitura giriş hakkının kazanılma süreci
Ders
Yazılı
11/1 11/2 12/1 Sınav
(Şubat)
Almanca
x
İngilizce
x
Matematik
x
Bioloji
1 FEN
dersi
seçilecektir
Kimya
(TM: Kimya
dersinde sınav
yok)
Fizik
Sınava giriş
(Ocak’ta konferans)
Ön koşullar:
• Derse düzenli
katılım
• Genel başarı
durumu, sınav
başarısını
öngörmektedir.
Sözlü
12/2 Sınav
(Mayıs)
1.: Yazılı
sınavın
dersi
(belirleniyor)
2.: Diğer
FEN dalı
(seçilecek)
Sözlü sınava giriş
(Ön konferans, Mayıs)
Ön koşullar:
• Üç veya daha
fazla yazılı
sınavlar negatif
(<04) olmamalı.
• İki negatif sınav
olması
durumunda sınav
sorumlusu karar
verecektir.
• Abitur sınavlarındaki son notun yarısı Abitur sınavlarındaki
yarı yıl ön notlarından ve diğer yarısıda son sınavlardaki
notlardan oluşmaktadır.
• Dikkate alınacak olan diğer başarı kriterleri de mevcuttur.
Abitur (Türk Sınıfları)
Abitur notunun hesaplanması
Son notlar
Her bir ders için (Almanca, İngilizce, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji) son puan
sayısı (Son not) aşağıdaki sisteme göre hesaplanmaktadır:
Ön notlar 11
Ön notlar 12
⇒ Ön not
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
⇒ Sınav notu
⇒ Dersin son notu
Şayet ortalama değer X,5 ise, o halde kalın harfle yazılmış not ağırlıklı
hesaplanacaktır.
Abitur derslerindeki toplu değerlendirme
Ders Adı
Son not
Almanca
Yazılı
Abitur dersleri
Matematik
Ingilizce
FEN 1 (en az haftada 3 ders saati
olan bir ders olacak
⇒ TM sınıfında bu ders Kimya
olamaz, cünkü haftalik ders saati 2)
Bu notların toplamının
iki katını alın toplayın
FEN 2 (Sözlü Abitur dersi)
FEN 3
Toplu değerlendirme
4 yazılı sınav derslerinde alınan puanların
iki katının alınması
Diğer iki yazılı sınav derslerinde alınan
puanların bir kez hesaplanması
Toplam puan sayısı
(en az 50, en çok 150 puan)
Ortalama not
40 - 120
... - 30
Bu notların
toplamının (iki katını
almayın)
50 - 150
1,0 - 4,0
Puanı nota çeviren
tablo (ek 3)
Başarı kriterleri:
Son notların toplamının en az 30 olması.
Dört yazılı sınavın son notların toplamının en az 20 olması.
Hiç bir dersin son notu 0 olamaz.
En fazla bir yazılı sınav dersinde son not 4 puandan az olması.
En fazla iki son notun 4 puanın altında olması.
Eğer son iki not 4 puanın altındaysa, diğer bütün son notlar en az 5 puan
olmalıdır.
Ek 3
Gesamtpunktzahl
150 - 138
137 - 135
134 - 132
131 - 129
128 - 126
125 - 123
122 - 120
119 - 117
116 - 114
113 - 111
110 - 108
107 - 105
104 - 102
101 - 99
98 - 96
95 - 93
92 - 90
89 - 87
86 - 84
83 - 81
80 - 78
77 - 75
74 - 72
71 - 69
68 - 66
65 - 63
62 - 60
59 - 57
56 - 54
53 - 51
50
Durchschnittsnote
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.0

Benzer belgeler