EBEVEYNLE GÖRÜŞME FORMU SORU ALANLARI Problem

Transkript

EBEVEYNLE GÖRÜŞME FORMU SORU ALANLARI Problem
EBEVEYNLE GÖRÜŞME FORMU
Problem davranışla ilgili bilgi
toplama(sıklık,süre,şiddet v.b.)
Davranışı etkilemesi olası çevresel
etkenler(ilaç kullanımı,günlük
rutin,diyet v.b.)
Problem davranışın oluşmasına
neden olabilecek olan olay ve
durumlar ile ilgili bilgiler
Problem davranış için harcanan
bedensel güç,kararlılık,sonuca
ulaşma arzusu
Davranışın işlevini belirleme
Çocuğun iletişimsel davranışlarına
ilişkin bilgiler
Güçlü Pekiştiriciler
Problem davranışa alternatif
olabilecek uygun davranışlar
Problem davranışın düzeltme
geçmişine yönelik bilgiler
SORU ALANLARI