UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KAPSAMINDA YAPILAN

Transkript

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KAPSAMINDA YAPILAN
YÖNETİMLERİN
GENÇLİK
POLİTİKALARI
VE
UYUŞTURUCU MADDE İLE MÜCADELE
YEREL
Gebze İlçesi genç nüfusu ile ön plana çıkan bir ilçemiz olması sebebiyle aynı
zamanda bu durum belli sorumlulukları da beraberinde getirmektedir. Bu genç
nüfusun doğru şekilde yönlendirilmesi ve gençlerin geleceğe daha güvenle
bakabilmeleri için onlara uygun zemin hazırlamak onları zararlı
alışkanlıklardan korumak önemli görevlerden biridir. Bağımlılık çok kapsamlı,
çok bileşenli bir toplumsal sağlık sorunu olduğundan bu önemli görevin
yürütülmesinde kamu, özel ve sivil toplum olmak üzere çok boyutlu mücadele
gerekmekte,
herkese
görev
ve
sorumluluklar
düşmektedir.
 Madde
bağımlılık sorununu, sosyo-kültürel yapıların zayıflaması, iletişim ve
teknoloji imkân ve kabiliyetlerinin gelişmesine paralel olarak farklı hayat
tarzlarına ilişkin toplumsallaştırma araç ve gereçlerinin yaygınlaşması,
kentleşme, refah düzeylerindeki gelişmeler, özgürlük alanlarının genişlemesi
gibi hususlar gerek madde bağımlılıkları gerekse davranış bağımlılıklarına
ilişkin bireysel ve toplumsal tutum ve davranışların değişmesine/farklılaşmasına
yol açmaktadır.
MADDE BAĞIMLILIĞI NEDİR?
 Kişinin zarar görmesine rağmen
madde kullanımına devam etmesi,
kullandığı maddeyi uzun süre
bırakamaması, sürekli madde arayışı
içerisinde olması ve kullandığı
maddenin dozunu giderek arttırması
durumudur.
11.05.2015
BAĞIMLILIK
RİSKİ
HERKES
İÇİN EŞİTTİR
3
BAĞIMLILIK YAPICI MADDELER NELERDİR?
 Yasal olan bağımlılık yapıcı
maddeler:
 Tütün,
 Alkol,
 Kafein,
 Uçucu maddeler,
 Kullanımı kontrollü olan ilaçlar
11.05.2015
 Yasal olmayan bağımlılık
yapıcı maddeler:
 Esrar,
 Bonzai,
 Eroin,
 Kokain,
 Crack,
 Ecstasy,
 Captagon,
 Metamfetamin,
 Lsd…
4
MADDE BAĞIMLILIĞINA NEDEN OLAN
ETKENLER NELERDİR?
Kişisel:
 Kişisel problemler,
 Merak ve macera tutkusu,
 Arkadaş baskısı,
 Sevgili etkisi,
 Arkadaşlara uyum sağlama isteği,
 Yasaklara karşı gelme isteği,
 Sorumluluktan kaçma,
 Başarısızlık ve güvensizlik
11.05.2015
5
11.05.2015
6
MADDE BAĞIMLILIĞINA NEDEN OLAN
ETKENLER NELERDİR?
Ailesel:
 Aile içerisindeki huzursuzluklar,
 Boşanmaların ve ölümlerin olması,
 Aile içi iletişim eksikliği,
 Aşırı kısıtlayıcı ve baskıcı tutumlar
veya aşırı serbest davranılması,
 Ailede bağımlılık yapıcı madde
kullananların olması
11.05.2015
7
11.05.2015
8
MADDE BAĞIMLILIĞINA NEDEN OLAN
ETKENLER NELERDİR?
Çevresel:
 Maddeye ulaşmada kolaylık,
 Madde kullanan arkadaş
grubunun çokluğu,
 Göç etkisiyle çevreye uyum
sağlayamama,
 Evsizlik vb..
11.05.2015
9
11.05.2015
10
UYUŞTURUCU MADDE İLE MÜCADELE
KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMLAR
•
UYUŞTURUCU MADDE KULLANIMIN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASINA YÖNELİK
ÖNLEMLERİN DAHA CİDDİYETLE VE SAMİMİYETLE ELE ALINMASI GEREKLİDİR. BU
AMAÇLA BİZLERDE GEBZE İLÇESİ GENELİNDE GEBZE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
GEBZE KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE GRUP AMİRLİĞİ OLARAK
UYUŞTURUCU MADDE KULLANIMI VE TİCARETİNE YÖNELİK 2014 YILI İÇERİSİNDE 6 ADET
PLANLI OPERASYON 2015 YILI İLK 5 AYLIK SÜRE İÇERİSİNDE DE 3 PLANLI OPERASYON VE
TRANSİT GEÇİŞLERE YÖNELİK OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.
11.05.2015
11
2014 YILI
•
BU OPERASYONLAR KAPSAMINDA 2014 YILINDA 334 ADLİ İŞLEM
GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ, 475 KİŞİ HAKKINDA UYUŞTURUCU MADDE KULLANMAK
SUÇU KAPSAMINDA, 50 KİŞİ HAKKINDA UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ
YAPMAK SUÇUNDAN ADLİ İŞLEM YAPILMIŞ VE BU ŞAHISLAR SEVK
EDİLDİKLERİ MAHKEMECE TUTUKLANMIŞTIR.
11.05.2015
12
2015 YILI İLK 5 AY
•
2015 YILI İÇERİSİNDE 50 ADLİ İŞLEM GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ, 60 KİŞİ
HAKKINDA
UYUŞTURUCU
MADDE
KULLANMAK
SUÇU
KAPSAMINDA, 29 KİŞİ HAKKINDA UYUŞTURUCU MADDE
TİCARETİ YAPMAK SUÇUNDAN ADLİ İŞLEM YAPILMIŞ VE
ŞAHISLAR SEVK EDİLDİKLERİ MAHKEMECE TUTUKLANMIŞTIR.
11.05.2015
13
•
ESRAR
2014 YILI İÇERİSİNDE 16 KG. ESRAR MADDESİ ELE
GEÇİRİLMİŞTİR.
2015 YILI İÇERİSİNDE 162.5 KG ESRAR MADDESİ ELE
11.05.2015
GEÇİRİLMİŞTİR.
14
BONZAİ
2014 YILI İÇERİSİNDE 2 KG. SENTETİK KANNABINOID
(BONZAİ) MADDESİ ELE GEÇİRİLMİŞTİR.
2015 YILI İLK 5 AY İÇERİSİNDE 1 KG. SENTETİK
KANNABINOID MADDESİ ELE GEÇİRİLMİŞTİR
11.05.2015
15
EROİN
2014 YILI İÇERİSİNDE 129 KG. EROİN MADDESİ ELE
GEÇİRİLMİŞTİR.
2015 YILI İLK 5 AY İÇERİSİNDE 74 KG. EROİN MADDESİ
ELE GEÇİRİLMİŞTİR.
11.05.2015
16
KOKAİN
2014 YILI İÇERİSİNDE 3 GR. KOKAİN MADDESİ ELE
GEÇİRİLMİŞTİR.
2015 YILI İLK 5 AY İÇERİSİNDE 2 GR. KOKAİN MADDESİ
ELE GEÇİRİLMİŞTİR.
11.05.2015
17
ECSTASY
2014 YILI İÇERİSİNDE 642 ADET ECSTASY HAP ELE
GEÇİRİLMİŞTİR.
2015 YILI İLK 5 AY İÇERİSİNDE 1273 ADET ECSTASY HAP
ELE GEÇİRİLMİŞTİR.
11.05.2015
18
UYUŞTURUCU MADDE İLE MÜCADELE
KAPSAMINDA YAPILAN FAALİYETLER
11.05.2015
19
SEMİNER ÇALIŞMALARI
UYUŞTURUCU MADDE İLE MÜCADELE KAPSAMINDA İLÇEMİZ
GENELİNDE KOCAELİ HEMŞERİ DERNEKLERİ İLE İŞ BİRLİĞİ
İÇERİSİNDE HER AY BİR BİR İL DERNEĞİNDE «MADDE
BAĞIMLILIĞINA HAYIR» SLOGANI İLE MADDE BAĞIMLILIĞININ
ZARARLARI
KONUSUNDA
SEMİNER
DÜZENLEYEREK
GENÇLERİMİZİ BU TÜR ZARARLI ALIŞKANLIKLARDAN NASIL
UZAK TUTABİLECEĞİMİZ KONUSUNDA BİLGİLENDİRMELERDE
BULUNARAK
VATANDAŞLARIN
BİLİNÇLENDİRİLMESİNE
DUYARLI OLMALARINA YÖNELİK ÇALIŞMA FAALİYETLERİMİZ
OLMUŞ VE BU FAALİYETLER HALEN DEVAM ETMEKTEDİR.
11.05.2015
20
11.05.2015
21
OKUL SORUMLULUK PROJESİ
•
GEBZE İLÇE EMİNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLULUK ALANINDA
BULUNAN HER OKULDA BİR OKUL SORUMLUSU VE BİR DE
GÖREVLİ EMNİYET PERSONELİ BULUNMAKTA VE OKUL YÖNETİMİ
İLE KOORDİNELİ BİR ŞEKİLDE OKUL VE ÇEVRESİNDE MEYDANA
GELEBİLECEK OLUMSUZLUKLAR İLE İLGİLİ DENETİMLER
YAPILMAKTADIR.
11.05.2015
22
•
YİNE İLÇE EMİNYET MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI DEVRİYE EKİPLER BÜRO
AMİRLİĞİ HİZMETİNDE GÖREV YAPAN EMNİYET PERSONELİMİZ
GENÇLERİMİZİN YOGUN OLARAK BULUNDUĞU PARK BAHÇE VE OKUL
ÇEVRELERİNDE GÜN İÇERİSİNDE UYUŞTURUCU MADDE SATIŞINI
ENGELLEMEK
AMACI
UYGULAMA
YAPARAK
YAŞANABİLECEK
OLUMSUZLUKLARI ORTADAN KALDIRMAKTADIRLAR.
11.05.2015
23
DENENME
MADDEYİ
SİZİ
OLABİLİR.
“HAYIR”
11.05.2015
24
TEDAVİ
11.05.2015
25
AMATEM
 Madde bağımlılarının tedavisi için Alkol ve
Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri
kurulmuştur.
 Türkiye’de halihazırda 13 ilde 22 tedavi
merkezi bulunmakta olup toplam yatak
kapasitesi 544’dür. (Bu merkezlerden 4’ü
çocuk hastalar içindir.)
 İlimizde henüz bir AMATEM kurulu
değildir. Ancak İl Sağlık Müdürlüğü’nce
kurulması planlanmaktadır.
11.05.2015
26
MADDE BAĞIMLILIĞI TEDAVİSİ
 Türkiye’de bağımlılık tedavisi; Kamu-Üniversite
ortaklığında, Üniversitelerin Tıp Fakültesi
psikiyatri kliniklerinde, Sağlık Bakanlığına bağlı
Devlet Hastanelerinde ve Özel hastanelerin
ilgili birimlerinde yapılmaktadır.
 Herkese uygun standart bir tedavi yöntemi
yoktur.
 Uygulanacak tedavi kişilerin yaşlarına ve
kullandıkları maddeye göre değişir.
11.05.2015
27
YASAL
11.05.2015
BOYUT
28
YASAL BOYUT
Anayasa Madde 58:
Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu
maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü
alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli
tedbirleri alır.
TCK Madde 188/3 :
Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya
ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden,
başkalarına veren, nakleden, depolayan kişi, 10 yıldan
20 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
11.05.2015
29
YASAL BOYUT
TCK Madde 191/1:
Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan,
kabul eden veya bulunduran kişi 2 yıldan 5 yıla kadar
hapis ile cezalandırılır.
TCK Madde 191/2 :
Bu suçtan dolayı açılan davada mahkeme, birinci fıkraya
göre hüküm vermeden önce uyuşturucu veya uyarıcı
madde kullanan kişi hakkında tedaviye ve denetimli
serbestlik tedbirine karar verir.
11.05.2015
30
YASAL BOYUT
TCK Madde 191/7:
Kişinin mahkum olduğu ceza, tedavinin ve denetimli
serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranması halinde
infaz edilmiş sayılır, aksi takdirde derhal infaz edilir.
Etkin Pişmanlık TCK 192/4:
Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi hakkında
kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak,
kabul etmek veya bulundurmaktan dolayı soruşturma
başlatılmadan önce resmi makamlara başvurup tedavi
ettirilmesini isterse cezaya hükmolunmaz.
11.05.2015
31

Benzer belgeler