Öğr. Gör. Dr. Özgür ZEYDAN 08.04.2015 BÜLENT ECEVİT

Transkript

Öğr. Gör. Dr. Özgür ZEYDAN 08.04.2015 BÜLENT ECEVİT
Öğr. Gör. Dr. Özgür ZEYDAN
08.04.2015
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ – ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ÇEV314 – YAĞMURSUYU VE KANALİZASYON VİZE SINAVI
7.
12
(105,75 m)
103,60 m
L=40 m
A=0,2 ha
12A
(103,85 m)
101,80 m
L=60 m
A=0,3 ha
12B
(103,00 m)
100,80 m
Yukarıdaki şekilde üç adet kanalizasyon bacasının zemin kotları verilmiştir. Ayrıca bu bacalar
arasında kalan kanallara ait uzunluk ve hizmet alanı değerleri de görülmektedir. Bu bölgedeki nüfus
yoğunluğu 4000 kişi/ha’dır. Projeyi yaptıran belediye kişi başı maksimum su tüketim değerinin 250
l/gün olarak kullanılmasını uygun görmüştür. Evsel atık su oluşum oranı ise %90’dır. Proje
genelinde sızma debisi 0.01 lt/sn.ha olarak alınacaktır. 12 bacasına 66 lt/sn üst debi gelmektedir.
12A bacasına 1000 öğrencisi bulunan kafeteryaya sahip bir okulun atık suyu deşarj edilmektedir
(Q=75 l/öğrenci/gün). Tasarımda kullanılacak pik debi, hesap debisinin 1,5 ile çarpılması ile elde
edilecektir.
a) Atık su debilerini hesaplayarak arka sayfadaki debi hesap tablosunu doldurunuz. Sadece 12-12A
kanalı için hesapları tablo üzerinde gösteriniz. Birimlere dikkat ediniz. (20p)
b) Bacalar için verilen kotları ve Manning debi formülünü ( Q = 1/n × A × R2/3 × S1/2 ) (n=0.013)
kullanarak hidrolik hesap tablosunu doldurunuz. Sadece 12-12A kanalı için hesapları tablo üzerinde
veya tablonun altında gösteriniz. Kanal çaplarını minimumdan başlayarak sizin seçmeniz
gerekmektedir. Kanal çapı seçerken aşağıdaki tabloda verilen İlbank A.Ş. kriterlerini dikkate alınız.
(30p)
Çap (mm)
300
400
500
600
Minimum Eğim (m/m)
1/500
1/600
1/800
1/1000
Maksimum Eğim (m/m)
1/7
1/25
1/25
1/25
Doluluk oranı (%)
50
60
60
60
Öğr. Gör. Dr. Özgür ZEYDAN
08.04.2015
Debi Hesap Tablosu
Kanal
L
(m)
A
(ha)
W
(kişi/ha)
N
(kişi)
qmaks
(lt/N/gün)
Qevsel
(lt/sn)
Qend
(lt/sn)
Qsızma
(lt/sn)
Qüst
(lt/sn)
Qhesap
(lt/sn)
Pik Hesap
Debisi
Qpik
(lt/sn)
Pik Hesap
Debisi
Qpik
(m3/sn)
12-12A
12A-12B
Hidrolik Hesap Tablosu
Kanal
KOTLAR
Zemin Kotu
Akar Kotu
(m)
(m)
Baş
12-12A
12A-12B
Son
Baş
Son
Mecra İç
Sırt
Derinliği (m)
Baş
Son
Eğim
(m/m)
Kanal
Çapı
D (m)
MECRA HİDROLİK HESABI
Debi
Hız
%100 Dolu Kanal
Doluluk (%)
Oranı
Oranı
Qf
Vf
(Q/Qf)
(V/Vf)
(h/D)
(m3/sn) (m/sn)
Hız
V
(m/sn)
Atıksu
Derinliği
h
(m)

Benzer belgeler

Kirlilik Yükü Hesaplamaları- Alpaslan Ekdal

Kirlilik Yükü Hesaplamaları- Alpaslan Ekdal • Şebekeye verilen suyun tamamı tüketiciye ulaşmaz; kayıplar Türkiye genelinde %20-%60 arasında değişir. Su ihtiyacının %70-90 arasındaki belirli bir kesri kanallara intikal etmektedir. • Ev, kurum...

Detaylı