Program - BİLGİ Eğitim

Transkript

Program - BİLGİ Eğitim
‘KAMERA ÖNÜ
DURUŞ VE DAVRANIŞ’
Programın Amacı ve Çerçevesi
KAMERA ÖNÜ medya önünde yer alan ya da medyada yer alma ihtimali bulunanlara özel
hazırlanmış bir eğitim programıdır.
Eğtimin hedef kitlesi, yazılı ya da görsel basında yer alması muhtemel kişilerdir.
Sağlık, eğitim, bürokrasi, spor sektörlerinde yer alanlar ve yönetici adayları eğitimlere
katılabilir, gelecekte medya ile kuracakları ilişkiler hakkında temel bilgi sahibi
olabilirler.
Eğitimin toplam süresi 16 saattir. Eğitim 4 hafta boyunca devam edecektir. Haftada bir gün 4
saatlik eğitimler yapılacaktır.
Eğitim 4 modülden oluşmaktadır.
Birinci modülde katılımcılara medya davranışları, habercinin bakış açısından bahsedilecek,
röportajdan önce ve röportaj sırasında verilecek mesajların seçimi ile ilgili ayrıntlı bilgiler
verilecektir.
İkinci modülde, özellikle görsel ve işitsel medyada röportaj sırasında sesi kullanmanın
inceliklerinden örnekler verilecektir. Ayın bölümde beden dili kullanımı ve topluluğa hitabet
konusunda da ayrıntılı bilgiler yer alacaktır.
Üçüncü modülün konusu ise medya ile temel ilişkiler. Basın bülteni hazırlamak, doğru
noktalara bülten ulaştırmak, medya buluşmaları, bilgi aktarımı ve iletişim krizlerinin çözümü
bu bölümün konusu olacaktır.
Dördüncü modül kamera karşısında tamamlanacaktır. Katılımcıların tümü kameranın
karşısına çıkıp röportaj verecekler, eğitim boyunca edindikleri bilgileri derleme ve uygulama
şansı bulacaklardır.
KAMERA ÖNÜ özetle medya ile ilişki halinde bulunan ya da bulunma ihtimali olan
profesyonellere yol haritasını veren bir eğitim programıdır.
Program:
1. MODÜL - MEDYAYLA İLETİŞİM
3 Mayıs 2014 Cumartesi, 10:00 – 14:00
MEDYA
 Medyaya Neden İhtiyacımız Var?
 Habercinin Bakış Açısı
 Haber Merkezi
 Haberci – Haber Kaynağı
 Medyaya Söz Söyle-me + Mesaj Oluşturma
RÖPORTAJDAN ÖNCE
 Kullanılmaması Gerekenler – Kullanılması Gerekenler
 Telefon Görüşmeleri (Röportaj ya da Bilgi Verme )
 Mesaj Oluşturma
RÖPORTAJDA
 Kamera – Mikrofon Kullanımı
2. MODÜL – KAMERA ÖNÜNDEYKEN
17 Mayıs 2014 Cumartesi, 10:00 – 14:00
NEFES, SES, ARTİKÜLASYON
Nefesin doğru ve gerekli biçimde alınıp kullanılabilmesi, ses sınırının genişletilmesi, sesin
etkili bir düzeye ulaştırılabilmesi, seslerin doğru yerden ve doğru zamanlamayla
çıkartılabilmesi konularında yapılan çalışma ve alıştırmalar.
NEFESLE STRES YÖNETİMİ
FONETİK (Konuşma Bilimi)
Ses ve söyleyiş yanlışlarının düzeltilmesi ve doğru konuşmanın temeli olan fonetik
kurallarının öğretilmesi konularında yapılan çalışmalar.
DİKSİYON (Konuşma Sanatı)
Duygu ve düşüncelerin doğru ve etkileyici bir biçimde aktarılmasının sağlanması için
tonlama, vurgulama konularında yapılan metinli, metinsiz çalışmalar.
İMAJ ÇALIŞMASI
HAREKET VE BEDEN DİLİ
KONUŞMA – TOPLULUĞA HİTABET
 Konuşmanın temel prensipleri,
 Konuşmada yapılması ve yapılmaması gerekenler,
 Topluluk önünde konuşma,
 Bire bir konuşmalarda etkili iletişim,
 Duygu ve düşünceleri konuşma ve beden yoluyla doğru aktarma,



Konuşmayla etkileme,
İstenilen izlenimi bırakma
İkna
3. MODÜL – MEDYADA SÜREKLİLİK
24 Mayıs 2014 Cumartesi, 10:00 – 14:00
KRİZ YÖNETİMİ
 Resmi Açıklama
 Sızmalar
 Şahsi Görüş Açıklama
 İtibar Yönetimi
OFF THE RECORD
 Ayaküstü Sohbetler (bilgi aktarımı)
 Basın Toplantıları – Basın Gezileri
 Telefonda etkili iletişim
SOSYAL MEDYAYI KULLANMAK
 Bireysel Medya
 Ekran Devrimi
 Viral Video
 Sosyal Medya Kişiliği Oluşturma - Sürdürme
 Sosyal Medya Krizi ve Yönetimi
4. MODÜL – KAMERA ÖNÜ UYGULAMALAR - YAYINDAYIZ !
31 Mayıs 2014 Cumartesi, 10:00 – 14:00
UYGULAMALAR
 Doğaçlama uygulamaları,
 Hazırlıksız konuşma çalışmaları,
 Hazırlıklı konuşma çalışmaları,
 Topluluğa hitabet çalışması,
 Kamera önünde konuşma,
 Konuşmada temel beden kullanımı.
UYGULAMALI GRUP ÇALIŞMASI
Bu bölümde tüm katılımcılar kameranın karşısına çıkacak, röportaj verecek ve eğitim
boyunca aldığı teorik bilgileri pratiğe aktarma şansına sahip olacak.