çocuklarımızın dörtte biri obez veya fazla kilolu

Transkript

çocuklarımızın dörtte biri obez veya fazla kilolu
PROF.DR. DÜNDAR, “ÇOCUKLARIMIZIN DÖRTTE BİRİ OBEZ VEYA FAZLA KİLOLU”
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Başkanı ve Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet
Derneği Genel Sekreteri Prof.Dr. Bumin
Dündar,
Obezitenin
son
yıllarda
çocukluklardaki
en
önemli
sağlık
problemlerinden biri haline geldiğini söyledi.
“Son 10 yılda yüzde dört düzeyindeki sıklıklar,
%10-15’lere yükselmiştir. Bu oranlardan çocuk
nüfusumuzun dörtte biri çok ciddi tehlike
altında olduğunu görüyoruz” diyen Prof.Dr. Dündar, “Obezite bu hızla artmaya devam ederse,
gelecek yıllarda ülkemizde diyabet ve kalp hastalığı sıklığında büyük bir patlama olacağını söylemek
zor değildir” diye konuştu.
Çocuklarda Obezite ile Mücadele Nasıl Yapılmalı?
Obezitenin çocukluk yaş grubunda tedavisi en zor hastalıkların başında geldiğini ifade eden Prof.Dr.
Dündar, alınacak önlemlerin en önemlisinin toplumdaki farkındalığın artırılması olduğunu ifade etti.
Özellikle toplumumuzdaki “şişman çocuk sağlıklı çocuktur” algısının kırılması, gerektiğini belirten
Prof.Dr. Dündar, anne sütünün Obeziteyi önleyici bir unsur olduğunu açıkladı.
“Anne sütü ile beslenen çocuklarda obezite sıklığı daha düşük”
Çocukları obeziteye götüren beslenme yanlışlıkları daha çocuğun doğumundan itibaren başlandığına
vurgu yapan Prof.Dr.Dündar, “Erken dönemde mamaya başlanması, özellikle biberon kullanımı
çocuklarda obeziteyi artırmaktadır. Yapılan çalışmalar bebekliğinde anne sütü ile beslenen
çocuklarda obezite sıklığının daha düşük olduğunu göstermektedir. Anne sütü mucizevi bir üründür
ve içindeki beslenme faktörleri ve hormonlar anneden anneye bebeğin ihtiyacına göre farklılık
gösterir. Bu nedenle ilk 6 ay sadece anne sütü ve mümkünde 2 yaşa kadar ek gıdalarla anne sütüne
devam edilmesinin sağlanması çocuklarda obezitenin önlenmesi için alınacak en önemli
önlemlerdendir” diye konuştu.
“Çocukluk Çağı Obezitesinin önlenmesinde diğer önlemler”
Çocukların yaşam tarzının değiştirilmesi, daha hareketli bir yaşam tarzı benimsenmesinin önemine
işaret eden Prof.Dr. Dündar, “Çocukların mutlaka spor yapmaya teşvik edilmeleri, bilgisayar ve
televizyon başında fazla vakit geçirmemelerinin sağlanması önemlidir. Okullarımızda beden eğitimi
ders saatlerinin artırılması ve mevcut saatlerin daha aktif kullanılması obezitenin önlenmesinde
önemli bir rol oynayacaktır” dedi.

Benzer belgeler