BioPharm Newsletter

Transkript

BioPharm Newsletter
Sayı 7
BioPharm
10/02/2008
BioPharm
Aylık Haber
Sirküleri
ABS SEXATION spermasıyla ilgili gerçekler
ABS’de, sektördeki (endüstrideki) en yüksek kaliteli ve en tutarlı ürünü ürettiğimiz ve sağladığımız için
gurur duyuyoruz. Bu amaca ulaşmanın yolu çok yönlüdür ve başlangıçtan bitiş aşamasına kadar katı
protokoller uygulanmasını gerektirir. Bu makale sperma ayrıştırma (seçme) prosesini ve ABS Sexation’ın
üreticilerin kendi içlerinde büyümelerine nasıl yardımcı olabileceğini anlatacak.
ABS Sexation markası Ocak 2007’de piyasaya girmiştir ve güçlü bir kalite ile mükemmellik geleneğine
dayanmaktadır. Ürün serisinin adı, 80 başlarında çok popüler bir ata olan 29H2960 Ocean-View
SEXATĐON’dan alınmıştır. Ocean View çiftliklerindeki Steps inek ailesinden çıkan Sexation, siyah
çerçeveleri ve göze çarpan memeleri ile, ROY ve JUROR da dahil olmak üzere günümüzün pek çok
dominant pedigree’sinde(secere) görülebilir.
Geçtiğimiz yıl içinde, ABS Sexation ürün serisi çok başarılı olmuş ve 30 adet sütçü, 5 adet de etçi ata
içerecek kadar büyümüştür. Cinsiyete göre ayrıştırılmış spermaya artan talep nedeniyle, ABS ayrıştırma
kapasitesini arttırmıştır. ABS Sexation Ayırma Laboratuarı şu anda haftanın 7 günü ve günün 24 saati
hizmet vermektedir. Aşağıda, cinsiyete göre sperma ayrıştırmanın etkinliği kanıtlanmış tek yolu ve
laboratuarda olanların gün-be-gün açıklaması bulunmaktadır.
Cinsiyete göre ayırma prosesi:
Sperma bir akış sitometresinden geçirilerek süt veya et üreticisinin tercihine göre X kromozomlu hücreler
Y kromozomlu hücrelerden ayrılır. Akış sitometresi kullanarak sperma cinsiyet ayırma prosedürleri ilk
olarak Birleşik Devletler devlet araştırma laboratuarlarında 80’li yıllarda başlatıldı. 90’lı yıllarda bu
prosedürü kullanarak elde edilen ilk buzağı doğmuştur ve o zamandan beri araştırmacılar sperma
prosedürünün verimliliğini arttırmak için spermayı çok düşük bir konsantrasyona dilüe edip fluoresan
özelliği olan bir boya ile işaretlemektedir. Numune, daha sonra akış sitometresinden hızlı ve basınçlı
şekilde geçirilir. Sperma internal lazer demetinden geçerken fluoresan boya parlamaya başlar. Daha
büyük olan X kromozomu nedeniyle dişi cinsiyet taşıyan sperma hücreleri daha parlak görünür.
Dedektör parlama seviyesine göre sperm hücresi taşıyan her bir damlacığa pozitif veya negatif yük
verir; daha sonra deflektör plakları tek kolda ilerleyen sıvıyı 3 kola ayırır. Pozitif yüklü damlacıklar bir
yöne, negatif yüklü damlacıklar başka bir yöne giderken, karışık, cinsiyeti belirlenemeyen veya zarar
görmüş ölü sperma hücreleri içeren yüksüz damlacıklar ise doğrudan akar.
ABS Sexation Fertilite ve Uygulama Önerileri:
Ayrıştırılmış sperma ve geleneksel sperma arasında temel farklılıklar vardır. Ayrıştırma işlemi, bilinmeyen
hücreleri ve istenmeyen cinsiyetteki hücreleri eler. Bu işlem sonucunda geleneksel yönteme kıyasla
pipet başına daha az sayıda canlı sperma hücresi düşer. Düşük hücre konsantrasyonu fertiliteyi
etkileyebilir. Ayrıştırma işlemi aynı zamanda sperma hücrelerinin dölleme yeteneğini azaltabilir. Bu
nedenle, daha iyi sonuç almak için önerilen protokollere uymak çok önemlidir. ABS’in, mümkün olan en
yüksek sonuçları alabilmek için bazı temel önerileri bulunmaktadır:
•
•
•
•
•
•
Sadece iyi beslenmiş, iyi bakılmış düveler üzerinde kullanınız.
Düvelerde kızgınlığın gözlenmesinden 12 saat sonra kullanınız.
Spermayı çözdürmek ve uygulamak için kurallara uygun hareket ediniz.
¼ ml’lik ABS Sexation pipetlerini geleneksel ½’lik ve ¼’lük pipetler gibi özenle tutunuz.
Çözdürme ve uygulama standartları aynı olmasına karşın, hata payı çok düşmüştür.
Düzgün uygulama yapılsa da, gebelik oranları geleneksel spermanın ortalama % 75-90’ına
denk gelecektir.
Sayfa 2
Sperma Uygulama Önerileri:
1. Sperma transferi: Azot tankları arasındaki tüm sperma transferlerini 10 saniye içinde veya aşırı ısı ve
rüzgar mevcutsa 5 saniye içinde yapınız.
2. Çözdürme prosedürü: Spermayı 35 ile 37 °C sıcaklıktaki suyun içinde 30 saniye bekletiniz, fakat
mutlaka 15 dakikadan kısa bir sürede gerçekleştirilmelidir.
3. Hava kabarcığını hareket ettirin: Pipetleri doldurma prosesi esnasında optimal donmayı sağlamak
için bir hava kabarcığı oluşturulur. Pipeti kesmeden önce hava kabarcığını pipetin kıvrık ucuna
yönlendirmek için pipeti çalkalayınız. ABS Sexation pipetinde hava kabarcığı pipetin ortasına
konumlandırılmıştır ve biraz daha fazla çalkalanması gerekir. Bu, spermaya zarar vermeyecektir ve
eğer hava kabarcığı hareket ettirilerek pipetin uç kısmına getirilmez ise kesilen yerde sperma
bulunacağı için %1-5 arası sperma ziyan olacaktır.
4. Spermayı koruyun: Spermayı tohumlama ekipmanına koyarken ve düveye transfer ederken
çevresel değişimlerden koruyunuz.
5. Doz sayısı: Sadece 15 dakika içinde tohumlamada kullanılacak miktarda sperma çözdürünüz. Ilık su
ile çözdürmenin avantajı sadece 15 dakikaya kadar sürer. Çözdürülecek spermanın gerçek dozu,
tohumlamanın verimliliğine ve işletmenin yapısına dayandırılmalıdır.
Sperma Toplanışı
ABS Deforest
Sexation Laboratuarı
Kaynak: ABS Breeders Journal pg 2-3.
ilk değerlendirme, boyanma ve inkübasyon
Spermaları ayrıştırma işlemi
başlıyor.
Sayfa 3
BioPharm
Kedi Đstatistikleri
Şehirlere Göre Kedi Dağılımı (Đlk 10)
• Đstanbul
%50.3
• Ankara
%13.3
• Đzmir
%11.2
• Antalya
%3.99
• Bursa
%3.55
• Muğla
%1.91
• Kocaeli (Đzmit)
%1.80
• Adana
%1.58
• Đçel (Mersin)
%1.31
• Balıkesir
%1.03
Araştırmaya göre, en popüler kedi
ırkları baz alındığında tekir kedilerin
ilk sırayı aldığı, daha sonra sırasıyla
Đran kedisi, Siyam kedisi, Van kedisi,
Chinchilla ve Ankara kedilerinin
tercih edildiği görülmüştür.
Cinsiyetler:
•Dişi
%54.4
• Erkek
%45.5
Veterinerlik alanında çalışmaların
ve hesaplamaların bilimsel bir
temelde yapılabilmesi ve dolayısıyla
daha
doğru
sonuçlar
elde
edilebilmesi
açısından,
sayısal
verilere
sahip
olunması
çok
önemlidir. Bu konuda istatistik
biliminden faydalanmak gereklidir.
Yapılan
araştırmalara
göre
Türkiye’de evde beslenen kedi
sayısı bakımından üç büyük
şehrimiz
en
ön
sırada
yer
almaktadır. Buna göre kedilerin %
50’si Đstanbul’da beslenmektedir.
Aynı araştırmada cinsiyetlere göre
de sınıflandırma yapılmış ve evde
daha çok dişi kedilerin beslendiği
görülmüştür. Bunun nedeni, erkek
kedilerin davranış ve ev terbiyesi
yönünden kontrolünün daha fazla
zahmet gerektirmesi olabilir.
• Tekir Kedi
%20.8
• Đran Kedisi (Persian)
%15.8
• Siyam Kedisi
%10.5
• Van Kedisi
%9.38
• Chinchilla
%7.64
• Ankara Kedisi (Angora)
%7.42
• Himalayan
%2.45
• Sokoke
%2.23
• British Shorthair
%1.52
• Bombay
%1.20
• European Shorthair
%0.65
• Bengal
%0.60
• Birman
%0.60
• Maine Coon
%0.60
• Abyssinian
%0.54
• American Shorthair
%0.54
• Norwegian Forest
%0.49
• Mavi Rus
%0.43
• Nebelung
%0.43
• American Bobtail
%0.38
• American Wirehair
%0.32
• Honey Bear
%0.32
• Ragamuffin
%0.27
• Sibirya Kedisi
%0.27
• Balinese
%0.21