Abraaj Capital Ödülleri - Abraaj Group Art Prize

Transkript

Abraaj Capital Ödülleri - Abraaj Group Art Prize
32
ice söyleşi / interview
Abraaj Capital
Ödülleri:
Eşsiz, Heyecan Verici, Çığır Açıcı
ICE
Abraaj Capital, dünyanın en büyük yatırımcısı olmasının yanı sıra, en
büyük çağdaş sanat koleksiyonlarından birinin de sahibi. Kuruluş, her
yıl MENASA bölgesindeki genç çağdaş sanatçıları desteklemek adına
seçtiği projeleri toplam 1 milyon dolarla ödüllendiriyor. 2009 yılında
Kutluğ Ataman’ın da sahip olduğu ödül, bu yıl, Pakistan, Hindistan,
Irak, Sri Lanka ve İran’dan beş sanatçı ve bir küratöre verildi. Ödül töreni
sonrasında, Abraaj Capital’ın direktörü Savita Apte ile son yıllarda
Ortadoğu çağdaş sanatındaki gözlemleri üzerine konuştuk.
I
CE: Bölgedeki ve dünyadaki en büyük
yatırımcılardan biri olan Abraaj Capital aynı
zamanda bölgenin en büyük çağdaş sanat
koleksiyonlarından birinin de sahibi.
Abraaj Capital’ın çağdaş sanata olan ilgisi nasıl
başladı?
Savita Apte: Abraaj Capital, MENASA
bölgesinde (Ortadoğu, Kuzey Asya, Güney
Afrika) yatırım yapan ve bölgenin hatırı sayılır
başarı grafiğini öne çıkaran bir özel sermaye
grubu. Ticari kuruluşlar ve girişimcilik anlamında
MENASA bölgesinde gördükleri potansiyeli
güçlendirmekten müthiş gurur duyuyorlar.
Onları bu bölgede sanat ve kültür destekçiliğine
yönlendiren de aynı motivasyon oldu. Sanatçıları
yüreklendiren, sahip oldukları potansiyeli
uluslararası platformda gerçekleştirmelerini
sağlayan Abraaj Capital MENASA bölgesinde
kültürel sermaye yatırımına kendini bütünüyle
adamış durumda.
ICE: Gerek finansal yatırım gerek prestij
anlamında kurumsal sanat destekçiliğinin
getirileri nelerdir? Bunlar bir şirketin itibarını
nasıl etkiler?
S. A.: Abraaj Capital Sanat Ödülü yaratıcı
potansiyeli ödüllendirmesi ve bu şekilde Abraaj
Capital’ın kurumsal ideolojisini yansıtması
itibariyle benzersiz bir ödül. Bu aynı zamanda
dünyadaki en cömert ödül ve Abraaj Capital’ın
hem MENASA bölgesine hem de bölgenin
yaratıcı başarısına olan bağlılığını da ifade ediyor.
Abraaj Capital destekçi yaklaşımı aracılığıyla
kültürel değişimin ve girişimciliğin öncülüğünü
yapıyor; kurumsal ideolojisi de bu kültür
destekçiliğine yansıyor ve karşılık buluyor.
ICE: Bu aynı zamanda tamamlanmış çalışmalar
yerine proje önerilerine verilen yegâne
ödül. Sanatçıları hangi kriterler ışığında
belirliyorsunuz?
S. A.: Seçici kurul her yıl alınan başvuruların
muazzam yüksek standartları karşısında sürekli
olarak hayranlık içinde kalıyor. Kurul çağdaş
bir dil kullanarak kendini ifade eden ancak
bölgenin zengin geleneği içinde kök salan
proje önerileri arayışında; projelerin çalışmanın
maddesel gereklilikleri açısından derin bir bilgi
birikimi ortaya koyması ve maddesel sınırları
her fırsatta zorlaması bekleniyor. Seçici kurulun
dikkatini çeken projeler sanatçıların kalıpların
dışında ve yenilikçi bir düşünce biçimine sahip
olduğunu gösteren ama sanatçının kendi sesine
sadık kalan çalışmalar oluyor. Kurul doğal
olarak eşsiz, heyecan verici ve çığır açıcı olanın
peşinde.
ICE: MENASA bölgesinde çağdaş sanat ve
piyasasının geleceğini nasıl görüyorsunuz?
S. A.: Abraaj Capital Sanat Ödülü gerek
MENASA bölgesindeki pek çok sanatsal
yaratım merkezinin bilinçlendirilmesi, gerek
bölgenin heterojen estetiği ve metodolojileri
açısından muazzam bir katkı ortaya koydu.
Bölgesel sanatçılar üzerinde uluslararası bir
ilgi odağı oluşturması genç nesilden sanatçılar
ve potansiyel sanatçılar kadar bu konuda
çalışan küratör, eleştirmen ve yazarları da
yüreklendirdi. Böylelikle galerileri, hamileri ve
koleksiyonerleri içeren sanatsal bir eko sistem
de pekişmiş oldu. En heyecan verici sanat
eserlerinin bu bölgeden çıktığı ve başarılı bir
gelecek vaat ettiği kanısındayım.
ICE: Ödül alan sanatçılar konuk küratörlerle
çalışarak projelerini hayata geçirecekler. Anlaşılan
o ki bu ödül yalnızca sanatçılara değil uluslararası
ortak çalışmalara da destek veriyor. Bu işbirliği
süreci hakkında düşünceleriniz neler?
S. A.: En başından beri amacımız bölgede
gördüğümüz yaratıcı potansiyeli güçlendirmek
ve bunu uluslararası izleyici için erişilebilir
kılmaktı. Bunu başardığımız yöntemlerden
biri de işbirliğine dayalı bir süreci teşvik etmek
oldu: İlk iki ödülde bölge sanatçıları uluslararası
küratörlerle çalıştılar. Bu da uluslararası düzeyde
sergilenip belgelenen mükemmel bir ideoloji ve
estetik alışverişi sağladı. Abraaj Capital Sanat
Ödülü 2011 yılı itibariyle ACAP Ödülü’nün yenilikçi
yüzünü yansıtan bir katalog oluşturmaya da
odaklanacak uluslararası bir küratörle çalışacak
beş sanatçıyı içerecek şekilde gelişti. Buna ek
Nadia Kaabi-Linke, Parkverbot (looted art), 2010, yerleştirme,
ahşap bank, krom kaplı güvercin kovucu & lamba,
92 x 200 x 84 cm, sanatçının izniyle, Uwe Walter (Fotoğraf)
Nadia Kaabi-Linke, Parkverbot (looted art), 2010, installation, wooden
park bench, chrome plated pigeon spikes & lamp,
92 x 200 x 84 cm, image courtesy the artist, Uwe Walter (Photographer)
olarak tamamlanmış işlerin galeri sahipleri,
müze yöneticileri, sanatçılar, yazarlar,
eleştirmenler ve koleksiyonculardan oluşan
uluslararası bir izleyici karşısında günışığına
çıktığı Art Dubai çağdaş sanat fuarıyla da
ortak bir çalışma içinde.
ICE: Abraaj Capital sanat koleksiyonunda
hangi sanatçılardan, kaç eser yer alıyor?
S. A.: Abraaj Capital kurumsal koleksiyonu
hem modernist ustalardan hem de daha
çağdaş yıldızlardan oluşuyor. Gelişmekte
olan, sürekli olarak üzerinde çalışılıp yeniden
tanımlanan bir koleksiyon bu. Abraaj Capital
koleksiyonun değerini temsil ediyor elbette,
ancak asıl değeri, ortaya koyduğu interaktif
ve yaratıcı çalışma ortamında belli ediyor
kendini. <
2011 Abraaj Capital Ödülü Sahipleri
Hamra Abbas, Pakistan
Jananne Al-Ani, Irak
Shezad Dawood, Hindistan /
Pakistan / İngiltere
Nadia Kaabi-Linke, Tunus
Timo Nasseri, İran / Almanya
Sharmini Pereira, Küratör, Sri Lanka
2011 Abraaj Capital Winners Hamra Abbas, Pakistan
Jananne Al-Ani, Iraq
Shezad Dawood, India / Pakistan / UK
Nadia Kaabi-Linke, Artist, Tunisia
Timo Nasseri, Iran / Germany
Sharmini Pereira, Curator, Sri Lanka 34
ice söyleşi / interview
Abraaj Capital
Awards: Unique,
exciting,
groundbreaking Besides being the largest
investor in the world, Abraaj
Capital is also the owner of one
of the largest contemporary
art collections around the
globe. Abraaj Capital grants
a one million dollar prize to a
selection of projects, to support
young contemporary artists in
the MENASA region each year.
The award, which was also
received by Kutluğ Ataman in
2009, has been granted to six
artists from Pakistan, India,
Iraq, Sri Lanka and Iran this
year. After the award ceremony,
we talked with Savita Apte, the
director of Abraaj Capital, about
her impressions of Middle
Eastern contemporary art in the
recent years.
1
2
1 Nadia Kaabi-Linke, under standing over
views, 2009, Berlin, Venedik, Nepal, Bizerte,
Tunus, Kirvan, Kiev, Köln ve Zagreb; siyah
ipek iplik, metal ızgara, kağıt parçaları ve ışık,
boyutlar değişebilir, sanatçının izniyle, Uwe
Walter (Fotoğraf)
Nadia Kaabi-Linke, under standing over views,
2009, collected pieces of chipped off layers of
paint from Berlin, Venice, Naples, Bizerte, Tunis,
Kairouan, Kiev, Cologne and Zagreb; black silk
threads, metal grid, paper clips and spotlights,
dimensions variable, courtesy the artist, Uwe
Walter (Photographer)
2 Shezad Dawood, Until the End of the world,
2010, Alüminyum çerçeve üzerine neon,
boyutlar değişebilir, Sanatçının ve The Third
Line, Dubai Galeri’nin izniyle
Shezad Dawood, Until the End of the world,
2010, Neon on aluminium frame, dimensions
variable, courtesy of the artist and The Third
Line, Dubai
Abraaj Capital Ödülü için yapılan işler henüz
tamamlanmamış olup, yazıda ödül kazanan
sanatçıların daha önce yaptıkları işlere ait
görseller kullanılmıştır.
As the works for Abraaj Capital Art Prize haven’t
finished yet, the images used in this article
belong to the previous works of the winners.
36
ice söyleşi / interview
I
CE: As one of the biggest investors in the region
and in the world, Abraaj Capital also owns one
of the biggest contemporary art collections in the
region. How did Abraaj Capital’s involvement in
contemporary art start? Savita Apte: Abraaj Capital is a private equity
group, who invest in the MENASA (Middle
East North Asia South Africa) region and
have highlighted the considerable success of the
region. They take enormous pride in empowering
the potential that they see in the businesses and
entrepreneurship in MENASA. It was this same
motivation that drew them to artistic and cultural
patronage in MENASA. Abraaj Capital is committed
to investing in the cultural capital of MENASA,
encouraging artists and enabling them to realize
their potential with an international platform. ICE: What are the benefits of corporate patronage
both in terms of financial investment and also
in terms of prestige? How do they affect the
respectability of a company? S.A.: The Abraaj Capital Art Prize is a unique
award as it rewards creative potential and in
doing so it reflects the corporate ideology of
Abraaj Capital. It is the most generous art award
in the world and demonstrates the long term
commitment that Abraaj Capital has both to
the MENASA region as well as to the creative
excellence of the region. Through its patronage,
Abraaj Capital is at the vanguard of cultural change
and cultural entrepreneurship and its corporate
ideologies are reflected and recognized in its
cultural patronage. ICE: It is also the only award that is given to
proposals rather than finished works. What are
your criteria when choosing the artists? S.A.: The selection committee has
been consistently impressed by the very high
standards of applications that are received each
year. The selection committee look for proposals
that communicate with a contemporary language
but which are rooted in the rich traditions of
the region; the proposals are required to show
an intimate knowledge of material aspects
of the work and push material boundaries
wherever possible; the proposals which gain the
selection committees’ attention are the ones
which demonstrate that the artists are able to
think innovatively and outside the box, but which
remain authentic to the artists voice. Naturally
of course, the selection committee looks for the
unique, the exciting, and the ground-breaking. ICE: How do you see the future of contemporary
art and its market in the MENASA region? S.A.: The Abraaj Capital Art Prize has done
an enormous amount to raise awareness of the
multiple centres of artistic creation in MENASA
and the heterogeneous methodologies and
aesthetics of the region. The international
attention it has focused on regional artists has
encouraged younger generations of artists and
potential artists as well as curators, critics and
writers on the subject. All of this has seen the
consolidation of an artistic eco system which
includes galleries, dealers and collectors. I think
that the most exciting art is being created in this
region and it has a long and successful future
ahead. ICE: The awarded artist will work
with guest curators and realize their
projects. What are your thoughts about this
collaborative process? S.A.: From the very beginning, it was always
our intention to empower the creative potential
that we saw in the region and to make this
accessible to an international audience.
One way in which we achieved this was by
promoting a collaborative process of working:
for the first two editions, each artist from the
region worked with an international curator.
This afforded a wonderful osmosis of ideologies
and aesthetics together with an international
level of exhibition and documentation. In the
current 2011 edition, the Abraaj Capital Art
Prize has evolved into five winners working
with an international curator who will also
focus on creating a catalogue which reflects
the innovative aspects of the ACAP award. In
addition, Abraaj Capital partners with Art Dubai,
during which the finished works are unveiled
to an international audience of gallery owners,
museum directors, artists, writers, critics and
collectors. ICE: In the art collection of Abraaj Capital,
how many artworks from which artists do you
have?
S.A.: The Abraaj Capital Corporate
Collection comprises both the modernist
masters as well as more contemporary stars.
It is an evolving collection, which is constantly
being refined and redefined, and although
Abraaj Capital acknowledges its monetary
value, its real value is seen in the interactive and
creative work environment it fashions. <
En heyecan verici sanat eserlerinin bu bölgeden çıktığı ve başarılı bir gelecek
vaat ettiği kanısındayım.
I think that the most exciting art is being created in this region and it has a
long and successful future ahead.
Hamra Abbas,
“Cityscapes II”, 2010,
arşiv baskı, Sanatçının
ve OUTLET Bağımsız
Sanat Alanı’nın izniyle,
Istanbul
Hamra Abbas, Cityscapes
II, 2010, archival print,
courtesy the artist and
OUTLET Independent Art
Space, Istanbul
1 Jananne Al-Ani, The Guide’dan kare,
2008, Geniş açı, tek kanallı video
projeksiyon, 2dk, Sanatçının izniyle
Jananne Al-Ani, Still from The Guide, 2008,
Large-scale single channel video projection,
2 Minutes, Courtesy the Artist
2 Hamra Abbas, Why do fake hands
not clap, 2010, video, 1.30 dak. Outlet
Bağımsız Sanat Mekanı’nın izniyle
Hamra Abbas, Why do fake hands not clap,
2010, video still, 1.30 min loop, courtesy the
artist and OUTLET Independent Art Space
3 Timo Nasseri, One and One 22, 2010,
kağıt üzerine mürekkep, 124 x 180 cm,
sanatçının izniyle
Timo Nasseri, One and One 22, 2010, ink on
paper, 124 x 180 cm, courtesy the artist
1
2
3