Okumak için tıklayınız

Transkript

Okumak için tıklayınız
KAPAK
Yerelin Günlüğü
Araştırması’nın dikkat
çeken sonuçları
Orada bir tüketici
var uzakta!
Anadolu’daki tüketici eğilimlerini ölçmeye yönelik bugüne kadar yapılmış en kapsamlı çalışma
olan “Yerelin Günlüğü Araştırması” Anadolu tüketicisine dair tüm ezberleri bozacak! Zira 5 bine
yakın kişiyle yapılan araştırma, tüketicilerin yaşadıkları kentle kurdukları ilişkiden Anadolu’daki
yerel medya tüketimine, internet kullanım alışkanlıklarından sektör bazlı marka tercihlerine
kadar pek çok konuya ışık tutuyor. İşte tüm bilinmeyenleriyle Anadolu tüketicilerinin tüketim
alışkanlıkları…
Haber: Ferruh Altun [email protected]
“… Bir kentte hayran kaldığın şey
onun yedi ya da yetmiş yedi harikası
değil, senin ona sorduğun bir soruya
verdiği yanıttır…” Ünlü yazar Italo
Calvino, “Görünmez Kentler” adlı
kitabında gördüğü kentleri nasıl sevdiğini ve onları nasıl anladığını işte
bu sözlerle anlatıyor. Biz de Anadolu
kentlerindeki tüketicileri anlamak, onların isteklerine yanıt verecek “Anadolu
markaları”nın oluşmasına ve ulusal/
global markaların da Anadolu’nun dilini öğrenmesine ön ayak olmak için
çıktığımız bu yolda “Önce Anadolu’yu
anlamak lazım” dedik… Acaba Anadolu’daki tüketiciler hangi motivasyonlarla yerel medya tüketimine yöneliyordu?
Bölgeler arasındaki kültürel farklar tüketicilerinin marka seçimine nasıl yansıyordu? Hangi markalar hangi illerde
60
Marketing Anadolu
daha güçlüydü, hangi illerde rakiplerinin gerisinde kalıyordu? Hatta hangi
illerde marka bağımlılığı yüksek, hangi
illerde daha zayıftı?
Aklımızda bu ve bunlara benzer onlarca soru işareti belirirken bir de
baktık ki Local Time, kuruluşunun
10. yılında araştırma şirketi Conento
Insights&Analytics ile birlikte Anadolu şehirlerini anlamak üzere “Yerelin Günlüğü Araştırması”na başlamış
ve hatta ilk sonuçları almış bile... Hâl
böyle olunca bize de bugüne kadar
Türkiye’de yapılmış en kapsamlı yerel
tüketim araştırması olma özelliğini taşıyan bu eşsiz araştırmayı kapağımıza
taşımak kaldı. Dilerseniz yerel tüketiciye dair bugüne kadar bilinmeyen pek
çok noktayı aydınlatacak olan “Yerelin
Günlüğü Araştırması”nın o çarpıcı so-
YEREL MECRALARIN İLLERE GÖRE ERİŞİM DEĞERLERİ
Adana
Antalya
Balıkesir
Bursa
Diyarbakır
Eskişehir
Gaziantep
İzmir
Kayseri
Konya
Manisa
Samsun
Şanlıurfa
Toplam
Yerel
TV
Yerel
radyo
Yerel
gazete
İnternet
erişim
Yerel
internet
siteleri
Mobil
medya
36%
47%
49%
71%
61%
53%
41%
44%
53%
68%
35%
54%
67%
52%
34%
28%
28%
35%
32%
32%
28%
37%
42%
32%
38%
29%
33%
33%
22%
32%
38%
61%
38%
51%
26%
49%
30%
28%
49%
53%
32%
39%
60%
66%
56%
63%
61%
67%
63%
59%
62%
62%
58%
54%
66%
61%
13%
12%
11%
17%
17%
19%
15%
11%
14%
18%
20%
15%
29%
16%
38%
38%
39%
34%
34%
29%
30%
36%
31%
27%
24%
32%
24%
31%
◆ Yerelin Günlüğü Araştırması’na göre
Anadolu’da erişim gücü en yüksek mecra
yüzde 52’lik oranla yerel televizyonlar.
Televizyonu yüzde 39’la yerel gazete ve
yüzde 33’le radyo takip ediyor.
◆ İnternet kullanım oranı en yüksek il
ise Bursa.
◆ Adana’da son bir yılda teknoloji
marketlerinden alışveriş yapma oranı
yüzde 77’nin üstünde.
◆ Teknosa araştırmaya dahil olan
illerde en fazla bilinen ve sevilen
teknoloji marketi.
◆ Beyaz eşya sektöründe en çok sevilen
ve beğenilen marka katagorisinde Arçelik
ezici bir üstünlükle rakiplerini geride
bırakıyor.
◆ Eskişehir, Antep ve Kayseri’de
tüketicilerin büyük bir bölümü Ziraat
Bankası ile çalışıyor ancak aynı
tüketiciler Garanti ve İş Bankası’nı daha
çok beğendiklerini belirtiyor.
◆ İl bazında otomobil marka sahipliği
ile sevilen markalar karşılaştırıldığında
Ford’un Anadolu’da rakiplerini açık ara
farkla geride bıraktığı görülüyor.
◆ En beğenilen otomobil markası
kategorisinde tüm Anadolu illerinden
farklı olarak Kayseri’de Hyundai ve
Peugeot öne çıkıyor.
Haziran 2012
61
KAPAK
nuçlarına geçmeden önce araştırmanın
yöntemi ve kapsamına bir göz atalım…
5 bin kişilik araştırma
Adana, Antalya, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İzmir,
Kayseri, Manisa, Samsun ve Şanlıurfa
illerinde yerel televizyonları, yerel radyoları, yerel gazeteleri, yerel açıkhavayı, yerel içerikli internet siteleri, mobil
medyayı mercek altına alan araştırma,
5 bine yakın kişiyle görüşülerek hazırlandı. Araştırmada iller bazında yerel
tüketim alışkanlıkları, yerelde yaşayan
kişilerin ulusal markaları tüketim alışkanlıkları, il ve sektör bazında marka
konumlandırmaları, yerel medyada
reklam hatırlamaları ve daha pek çok
konu başlığı “marka, tüketici ve yerel medya” ekseninde incelendi. Öte
yandan Yerelin Günlüğü Araştırması
13 farklı sektörde, hem mecra hem
tüketim alışkanlıkları bazında rekabeti de analiz eden ilk ve tek araştırma olma özelliğini de taşıyor. 13 il, 7
mecra ve 13 sektör bazında 4 bin 870
kişi ile görüşülen araştırmada CATI ve
CAPI yöntemleri bir arada kullanıldı. 12 NUTS1 bölgesinden İstanbul,
Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz
hariç tüm bölgelerden iller araştırmaya
dahil edildi. Araştırma il merkezinde
yaşayan/çalışan 15-54 yaş arasındaki
A, B, C1, C2, hedef kitlesini kapsadı.
Araştırmanın saha çalışması Diyalog
Saha Şirketi ile Mart ve Nisan aylarında gerçekleştirildi. Araştırma, ilk ve
en büyük destekçisi ajans olan Local
Time dışında sadece yerelde pazarlama
planı olan tüm markalara açık olarak
tasarlandı.
Araştırmada yerel medya varlıkları, il
bazında tüketici değerleri ve kent ile
kurdukları ilişki üzerinden analiz edildi. Markalara yerel iletişim yatırımı
konusunda rehber olmayı hedefleyen
çalışmada etkin yerel iletişim planlama tercihlerinin ilden ile, markadan
Kimler yerel gazeteleri okuyor?
62
Marketing Anadolu
Kimler yerel radyoları dinliyor?
markaya nasıl farklılaşabileceği ortaya
konmaya çalışıldı.
Yerel medya tüketim alışkanlıkları
Yerelin Günlüğü Araştırması’na göre
yerel mecralar içinde erişim gücü en
yüksek olanı yüzde 52’lik oranla yerel
televizyonlar... Televizyonu yüzde 39’la
yerel gazete ve yüzde 33’le radyo takip
ediyor. Reklam içerikli mobil mesaj aldığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 31.
Bursa, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Konya
yerel TV izleme oranları (erişim) ile iz-
Kimler yerel TV’leri izliyor?
KAPAK
leme sürelerinin en yüksek olduğu iller
olarak dikkat çekiyor. Antalya ve İzmir
ise yerel TV ile en fazla zaman geçiren
kentler olarak çıkıyor karşımıza… Öyle
ki İzmir halkı günde ortalama 95 dk
yerel TV kanallarını izliyor.
Kayseri, Manisa ve İzmir’de yerel radyo
erişimi oldukça yüksek… İzmirlilerin
yerel radyo dinleme süreleri iki saati
buluyor. Öte yandan Bursa, Adana,
Konya ve Samsun’da yerel radyo dinleme süreleri de ortalamanın üstünde…
Yerel gazeteler cephesine baktığımızda
ise Bursa, Eskişehir, Samsun ve İzmir’in
öne çıktığını görüyoruz. Bu illerde yerel gazetelerin hem erişimi yüksek hem
de okunma sıklıkları… Urfa, Antep
ve Adana’da yerel gazetelerin erişimleri
nispeten düşük olmasına karşın okunma sıklıkları ortalamanın üstünde…
Bursa internetten çıkmıyor!
Tüketici mobil mesajlardan rahatsız oluyor mu?
Reklam içerikli Mobil Mesaj almış kişilerin yüzde 40’ı bu mesajların devam etmesini istiyor.
Mobil mesaj ile tüketicilerine ulaşan markalara ilgisinin arttığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 29
Reklam içerikli cep telefonu
mesaj alımı (Yüzde)
Mobil mesaja tepki (Yüzde)
55
Evet
Yüzde
Hayır
Yüzde
31
28
18
TEPKİ
69
Okumadan
silerim
Okurum
Okurum
ve çevremdekilerle
paylaşırım
bal... Televizyon izlenme oranı oldukça
yüksek olan ülkemizde tüketiciler yerel
kanalları ulusal kanallarda yeterince
rastlanmayan yerel haberleri ileten ya
da yöresel kültüre ilişkin bilgi alışverişini yürüten bir mecra olarak görüp
Gazete alışkanlığı babadan geliyor
izliyor. Yerel TV izleme oranları ulusal
kanalların “core prime time” zaman diPeki, Anadolu’daki tüketiciler yerel
limine kadar yükselerek ilerliyor. Ancak
mecraları hangi sebeplerle tüketiyor?
Yerel TV, bölgesel medya içinde erişim
yerel kanalların izlenme oranları akşam
gücü açıkhava ve internetten sonra en
20.00’den itibaren inişe geçiyor. Genel
yüksek olan mecra... Öte yandan açıkolarak yerel radyo dinleme motivasyonhava gibi sınırlı mesaj dezavantajı yok
ları yerel TV ile örtüşüyor. Aradaki en
ve tanımı gereği “internet” gibi gloönemli fark ise müzik dinleme ihtiyacında ortaya çıkıyor. Yerel radyoların
dinlenmesindeki en önemli motivasyon
müzik yayınları. Arabesk en yaygın dinANADOLU TÜKETİCİLERİ İNTERNETİ HANGİ AMAÇLA KULLANIYOR?
lenen müzik türü olmakla birlikte uluTOPLAM (%)
sal radyoların fazla yer vermediği yöresel
1 Aktif Sosyal Medya kullanımı
73
Diyarbakır/Eskişehir/Konya/Manisa/Samsun
Kayseri
Diyarbakır ezgiler ve Türk sanat müziği yayınları da
izlenme oranları üzerinde etkili oluyor.
Antalya/Balıkesir/Diyarbakır/Eskişehir/İzmir/Samsun
2 Arama Motoru kullanmak (Google, Bing, vb)
51
Bana ait/bize
Yerel gazeteleri TV ve radyodan ayıran
3 Müzik indirmek
43
Antalya/Balıkesir/Diyarbakır/Eskişehir/G.Antep
yakın
en önemli unsur ise gelenekselliği...
30
Balıkesir/Eskişehir
4 Video yayınlayan internet sitelerini ziyaret etmek
Özellikle iş yerlerinde öteden beri süBursa
Yöresel
regelen gazete satın alma alışkanlığı,
5 Film /Dizi İndirmek
29
Balıkesir/Diyarbakır/Eskişehir/G.Antep
kültürü,
Sevilen
babadan oğula geçmiş görünüyor. Yerel
yaşamı
6 Anında mesajlaşmak
29
Eskişehir/Samsun
müzikler
gazetelerin okunmasıyla ilgili diğer moBursa anlatan
7 İnternette oyun oynamak
27
Kayseri/Samsun
tivasyonlar büyük oranda TV ile örtüiçerikler
Kayseri
şüyor.
8 Elektronik posta (e-mail) atmak/almak
27
Balıkesir/Eskişehir/Samsun
Araştırma verilerine göre Anadolu’daki
il merkezlerinde bireysel internet kullanımı yüzde 58’e ulaşmış durumda…
İnternet kullanım oranı en yüksek il
ise Bursa... Onu Eskişehir ve Samsun
izliyor. Şanlıurfa ve Diyarbakır ise en
düşük internet kullanım oranlarının olduğu iller olarak öne çıkıyor. Anadolu
genelinde mobil cihazlardan internete
erişim oranı ise yüzde 19... Anadolu
internette sosyal medyayı aktif kullanıyor. Araştırmaya katılanların yüzde 73’ü
başta Facebook olmak üzere sosyal med-
yada resim veya video paylaşıyor. Yarısı
arama motoru kullanırken; yüzde 43’ü
müzik indiriyor. İnterneti en aktif kullanan il ise Eskişehir... Onu Balıkesir,
Diyarbakır ve Gaziantep takip ediyor.
9 İnternetten Haberleri Gazeteleri takip etmek
20
10 İnternette yayın yapan sitelerden dizi/film izlemek
18
64
Marketing Anadolu
Balıkesir/Eskişehir/G.Antep/Ş.Urfa
Spor haberleri
Antalya/Balıkesir/Diyarbakır/Eskişehir/G.Antep/
Konya
Bursa
Kayseri
Anadolu halkı Teknosa’yı seviyor
Yerelin Günlüğü araştırmasının en çarpıcı yönlerinden biri de 13 farklı sek-
tördeki markaları kendi sektörlerinde
değerlendiriyor olması… Araştırmaya
göre bu sektörlerin kiminde kıran kırana bir rekabet yaşanıyor. Ancak kiminde ise belli markalar pazarın neredeyse
pazarın tek hakimi konumunda. Dilerseniz bu noktada Yerelin Günlüğü araştırmasının önümüze koyduğu sektör
analizlerine bir göz atalım:
İnceleyeceğimiz ilk sektör teknoloji marketleri sektörü. Araştırmaya
göre Anadolu’da son 1 yılda teknoloji
marketlerinde alışverişi yapmış olma
oranı yüzde 54. Bu alanda liderlik ise
Adana’da. Zira Adana’da son bir yılda
teknoloji marketlerinden alışveriş yapma oranı yüzde 77’nin üstünde. Yine
bu kategoride Bursa ve Gazi Antep öne
çıkan diğer iller olurken Kayseri en az
teknoloji market alışverişi yapan il olarak çıkıyor karşımıza. Teknosa araştırmaya dahil olan illerde en fazla bilinen
ve sevilen teknoloji marketi. Öte yandan Teknosa’yı Adana ve Eskişehir’de
öne çıkan Medyamarkt ve Konya’da etkili olan Vatan markaları takip ediyor.
bir banka ile yoğun çalışmış olma oranı yüzde 69. Genel olarak katılımcılar
sık çalıştıkları bankaları beğendiklerini
ifade ediyor. Ancak Eskişehir, Antep
ve Kayseri’de Ziraat Bankası ile çalışıp
beğeni puanlarını bu banka yerine Garanti ve İş Bankası’na vermeyi tercih
edenlerin oranı yüksek.
nındaki penetrasyon gücünü koruyor.
Bunun kadar önemli olan bir başka
nokta ise markanın sevilme ve beğenilme skorlarının da yüksek olması. Büyük
Beyaz Eşya sahipliğinde pek çok ilde
Beko, Arçelik’i takip ederken Manisa’da
Vestel de rekabete dahil oluyor. Sevilme
liginde ise oyuna Bosch da katılıyor.
Zira Bosch özellikle Antalya, Kayseri,
Bursa, Samsun ve Konya’da Arçelik’in
arkasından ikinci en çok sevilen beyaz
eşya markası olarak yerini alıyor.
Beyaz eşyada kim lider?
Ziraat Bankası’yla çalışıyorlar ama…
İlginç sonuçlarıyla öne çıkan sektörlerden biri de beyaz eşya sektörü. Yerelin
Günlüğü araştırmasına göre beyaz eşya
sektöründe Arçelik yurdun dört bir ya-
Bankalar sektöründe ise karşımıza
bambaşka bir tablo çıkıyor. Zira kent
merkezlerinde yürütülen Yerelin Günlüğü araştırmasına göre son bir yılda
Kayserililer Hyundai ve
Peugeot’yu seviyor
Elitler, gururlular, aradakiler ve
içe dönükler!
Yerelin Günlüğü Araştırması’nda tüketicilerin yaşadıkları kentle kurdukları
ilişkinin ana eksenleri de sorgulandı.
Araştırma sonuçlarına göre taşra yaşamındaki en belirleyici unsur, yaşanılan
coğrafyaya bağlılık ve onunla gurur
BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜ
TEKNOLOJİ MARKETİ SEKTÖRÜ
Son 1 yılda Teknoloji
Market Alışveriş
Yapma (Yüzde)
Araştırmanın mercek altına aldığı bir
diğer sektör ise otomotiv olarak karşımız çıkıyor. İl bazında otomobil marka
sahipliği ile sevilen markalar karşılaştırıldığında Ford’un Anadolu illerinin çoğunda araba parkında birinci sırada yer
aldığı gözleniyor. Buna ek olarak markayla olan gönül bağı da dikkat çekici…
Kayserililerin gönlünde tüm illerden
farklı olarak Hyundai ve Peugeot yatıyor.
Samsun ve Şanlıurfa ise marka repertuarı
en zengin iller olarak öne çıkıyor.
Bilinen Teknoloji Market Zincirleri
Sevilen/Beğenilenler Teknoloji
Market Zincirleri
Sahip Olunan
Büyük Beyaz Eşya
Markaları
Sevilen/Beğenilen Büyük
Beyaz Eşya Markaları
Adana
77
Teknosa/Mediamarkt
Teknosa/Mediamarkt
Adana
Arçelik/Beko
Arçelik/Beko
Antalya
46
Teknosa
Teknosa
Antalya
Arçelik
Arçelik/Bosch
Balıkesir
66
Teknosa
Teknosa
Balıkesir
Arçelik
Arçelik
Bursa
72
Teknosa
Teknosa
Bursa
Arçelik/Beko
Arçelik/Bosch
Diyarbakır
60
Teknosa
Teknosa
Diyarbakır
Arçelik/Beko
Arçelik/Beko
Eskişehir
61
Teknosa/Mediamarkt
Teknosa
Eskişehir
Arçelik
Arçelik/Beko
Gaziantep
70
Teknosa
Teknosa
Gaziantep
Arçelik
Arçelik
İzmir
66
Teknosa
Teknosa
İzmir
Arçelik
Arçelik
Kayseri
19
Teknosa/Mediamarkt
Mediamarkt
Kayseri
Arçelik/Beko
Arçelik/Bosch/Beko
Konya
42
Teknosa/Vatan Computer/Electro World
Teknosa/Vatan Computer
Konya
Arçelik
Arçelik/Bosch/Vestel
Manisa
38
Teknosa
Teknosa
Manisa
Arçelik/Vestel
Arçelik/Vestel
Samsun
50
Teknosa
Teknosa
Samsun
Arçelik/Beko
Arçelik/Bosch/Beko
Şanlıurfa
54
Teknosa
Teknosa
Şanlıurfa
Arçelik
Arçelik
Haziran 2012
65
KAPAK
duyma hissiyle oluşan “Aidiyet” oluyor.
Ülke ve bölge ekonomisine güven olarak tanımlayabileceğimiz “Ekonomik
İyimserlik” ortalama bir eğilim olarak
karşımıza çıkarken “Sosyal Dayanışma,
Çevre Duyarlılığı” ile “Renkli Sosyal
Yaşam” algısı daha geride kalıyor. Bu
eksenler üzerinden gerçekleştirilen segmentasyon analizi sonucunda dört ana
“Yerel Günlüğünü Tutan” grup tespit
edildi: “Elitler”, “Gururlular”, “Aradakiler” ve “İçe Dönükler”… Bu grupların özellikleri ise şöyle:
Elitler: Bulunduğu şehirden ve orada
sürdüğü yaşamdan ziyadesiyle hoşnut
bir grup… Dışa dönük, sportif, sosyal
ve kültürel aktivitelere açık… İyi eğitim
altyapısı ve yeterli finansal gücü var.
Gururlular: Erkeklerin ağırlıkta olduğu bu grup yaşadıkları kente bağlı ve
onunla gurur duyuyor. Sosyal yaşantıları renkli değil. Sporla, çevre duyarlılığı ya da sosyal dayanışmayla ilgilenmiyorlar. Ülke ve bölge ekonomisi için
elitler kadar olmasa da iyimser bir tavır
benimsiyorlar.
Aradakiler: Genel olarak yaşam tarzı
ve olanakları itibariyle elitler grubuna
benziyorlar. Aralarındaki en önemli
fark aradakilerin taşra hayatından elitler kadar keyif almıyor olmaları. Taşra
hayatını kendisi ve çocukları için çok
da güvenli bulmuyor ve kendilerini
şehrin bir parçası olarak hissedip, elitler
ve gururlular kadar gurur duymuyorlar.
İçe Dönükler: Bu grubun yaşadığı kentle ilişkisi zayıf. Nispeten düşük eğitim
seviyeleri ve içe dönük sosyo-kültürel
çevreleriyle dikkat çekiyorlar. Ev kadınlarının en yüksek olduğu grup aile ve
yakın akraba ile komşu sosyalliğinin
dışına çıkmıyor.
Bursa elit,
Diyarbakır gururlu
Bu noktada il bazında yöre
insanının, yaşadığı kentle
kurduğu ilişkinin nasıl
farklılaştığını üç il üzerinden verilen bir örnekle
ortaya koymak mümkün.
Mesela demografik olarak
benzer kotalarla çalışıldığı halde Bursa ve Diyarbakır’da yaşayanların segment büyüklükleri
birbirine tamamen ters: Bursa “Elitler” ve “Aradakiler”in baskın olduğu
bir kent. Buna karşın Diyarbakır’da
“Gururlular” ve “İçe Dönükler” öne
çıkıyor. Üçüncü il Kayseri’de ise Elitler
ve Gururlular yoğunlukta…
Grupların ise yaşadıkları coğrafyaya
özgü mecralarla kurdukları ilişkinin
anahtarı medya arzını bir kenara bıra-
OTOMOTİV SEKTÖRÜ
BANKACILIK SEKTÖRÜ
Sahip Olunan
Sevilen/Beğenilen
Adana
Fiat
Toyota/Ford/VW
Antalya
Renault
Ford/Toyota
Balıkesir
Ford/Fiat
Ford
Bursa
Ford/Renault/Fiat
Ford
Diyarbakır Ford
Ford/VW
Eskişehir
Ford/VW
Ford/Fiat
kacak olursak segmentlerin tanımı ile
yakından ilgili… Yerel mecra tüketim
motivasyonlarına bakıldığında; “Hemşehrilik” duygusunun daha öne çıktığı
illerimizden Kayseri ve Diyarbakır’da
yerel mecra tüketim motivasyonları içinde “Bize ait/bana yakın” anlamlı düzeyde Bursa’nın önüne geçiyor. Öte yandan Bursa, “Elitler” ve
“Aradakiler”in ağırlıkta olduğu bir il
olarak diğer ikisinden farklı bir şekilde “Yöresel kültürü ve sosyal yaşam”
ile spor gibi keyif alanlarına dönük
içerik ihtiyacını yerel medya üzerinden karşılıyor. Kayseri bünyesindeki “Elitler” üzerinden
keyif alanlarına ilişkin ihtiyacı
ile yerel medyayı ilişkilendirirken “Gururlular”la “Bana ait/
bize yakın” bir diğer deyişle aidiyet duygusunu pekiştirmiş oluyor.
Araştırma sonuçları gösteriyor ki
aslında yerel mecra kullanırken içerik tercihlerini ilden ile farklılaştırarak marka mesajının güçlenmesini
sağlamak mümkün. Yöre halkının
sadece “tüketici” olmadıklarını akılda
tutarak yapılacak iletişim marka ile yöre
insanı arasındaki ilişkiyi derinleştirerek
markaların sadece satış bazında değil
aynı zamanda yöresel bazda daha güçlü
marka değeri yaratmasının sağlıyacak.
Son 1 yılda en sık/yoğun çalışılan Bankalar
Sevilen/Beğenilen Bankalar
Adana
Akbank/Garanti
Akbank/Garanti
Antalya
Garanti/iş Bankası/Ziraat Bankası
Garanti/iş Bankası/Ziraat Bankası
Balıkesir
Ziraat Bankası/İş Bankası
Ziraat Bankası /İş Bankası/Garanti
Bursa
Garanti/İş Bankası
Garanti/iş Bankası/Akbank
Diyarbakır Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Gaziantep Ford/Renault
VW/Renault
Eskişehir
Ziraat Bankası /Garanti
Garanti/İş Bankası/Ziraat Bankası
İzmir
Ford/VW/Fiat
Ford/VW
Gaziantep
Ziraat Bankası /İş Bankası
İş Bankası/Ziraat Bankası
Kayseri
Ford/Fiat
Hyundai/Peugeot
İzmir
İş Bankası/Garanti
İş Bankası/Garanti
Konya
Ford/Fiat/VW
Ford
Kayseri
Ziraat Bankası /İş Bankası
İş Bankası/Ziraat Bankası
Manisa
Fiat/Ford/Renault
Ford/Toyota
Samsun
Ford/Toyota/Hyundai/Peugeot
Ford/Peugeot/VW/Toyota
Konya
Ziraat Bankası
Ziraat Bankası/Akbank/İş Bankas/Garanti
Şanlıurfa
Toyota/Renault/Ford
Toyota/Renault/Ford/VW
Manisa
Akbank
Akbank/İş Bankası
Samsun
Garanti/Ziraat Bankası
Garanti/İŞ Bankası/Akbank/Yapı Kredi
Şanlıurfa
Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
66
Marketing Anadolu
C
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K

Benzer belgeler