Madencilik Türkiye Dergisi`nin 44. sayısındaki editör

Yorumlar

Transkript

Madencilik Türkiye Dergisi`nin 44. sayısındaki editör
Editörden
www.madencilik-turkiye.com
Türkiye - Potansiyeli Keşfet
Onur Aydın | [email protected] | twitter.com/OnurMadenTR
Ülkemizde madencilikte yerli sermayenin artması ve güçlenmesi en büyük temennimdir. Ancak
yabancı sermayenin, en başta iş güvenliği standartları, yeni teknolojileri / teknikleri getirmesi ve
yaygınlaştırması, madenlerin bulunabilmesi için riske atılacak sermayeyi bulması ve harcaması,
bu ülkede var olmaları için önemli nedenlerdendir. 80’lerden bu yana gördüğümüz üzere yabancı
sermayeli şirketler, yerli şirketlere örnek olmuş, standartların yükselmesine sebebiyet vermişlerdir.
Ancak 2012 Haziran ayına gelindiğinde, ülke yöneticilerimizin aldığı bazı kararlardan tüm
madencilik sektörü derinden etkilenmiş, ortaya çıkan durgunluğun ardından özellikle bir
kısım yabancı sermayeli şirketler ülkemizden çekilmek ya da projelerini askıya almak durumunda kalmışlardır. Alınan bu kararlardan en çok arama sektörü etkilendiği için ülkemizden
ilk etapta “junior” tabir edilen öncü arama şirketleri çekilmeye başlamıştır. Bilindiği gibi
bu tür arama şirketleri, yaptıkları keşif ve geliştirme çalışmaları ile geleceğin madenlerinin
temellerini atmaktadırlar. Bu yüzden varlıkları son derece önemlidir.
Tabi arama şirketlerinin faaliyetlerini maden fiyatları da önemli oranda etkilemektedir
ancak ülkemizdeki maden potansiyelinin, maden fiyatlarının düşük seyrettiği dönemlerde
bile cazip olduğuna inananlardanım!
Yabancı arama şirketlerinin ülkemizdeki faaliyetlerini durdurması ve/veya ülkemizden
çekilmeleri, gerek kote oldukları borsalara sundukları raporlar ile gerekse bağımsız araştırma
kuruluşlarının yaptığı çalışmalar ile dünya genelinde kısa süre içerisinde duyulmaktadır.
Bunun bir örneği, Kanada merkezli politik araştırma kuruluşu The Fraser Institute tarafından
Mart 2014 tarihinde yayınlanan “2013 Survey of Mining Companies/2013 Maden Şirketleri
Araştırması” raporuna ülkemiz madencilik sektörü hakkında verilen şu görüşlerdir:
“Mevcut kanunların dışında bir girişim ile yeni ruhsat başvuruları, ruhsat devirleri, sondaj
izinleri doğrudan başbakanlık ofisine bağlandı. Bu yüzden maden arama faaliyetleri
Türkiye’de bir bekleme dönemine girdi.” (Bir maden arama şirketi)
“Siyasi değişimin neden olduğu izin problemleri yüzünden, kurallara tamamen uygun büyük
bir maden geliştirme projesi sona erdi. İzinlerde yaşanan gecikmeler, maden ruhsatlarının
iptal edilmesine neden oluyor.” (Bir üretici firma danışmanı)
Bu görüşler, 2012/15 Genelgesi’nin üzerinden yaklaşık 1 yıl kadar geçtiği bir dönemde
verilmiştir. Ocak 2015’e gelindiğinde, yaklaşık 2,5 yıldır Genelge’nin olumsuz etkilerinin
devam ettiğine şahit oluyoruz. 2015 itibariyle, izin süreçlerinde yaşanan gecikmeleri
mali olarak kaldırabilen şirketler çalışmalarına dar bir koridorda devam ediyorlar. Ancak
projelerini durduran ve ülkemizden çekilen şirket sayısı hiç de az değil.
İlgili raporda yer alan bu düşünceleri yorumsuz olarak sizlere sunarken, mevcut maden
potansiyelimiz ve bu potansiyeli ekonomiye kazandırmaktaki ihtiyacımız göz önüne
alındığında yerli yatırımların artmasının, bunun yanında yabancı sermayenin de önemli
ve gerekli olduğunu hatırlıyorum. Yukarıda yer verdiğim değerlendirmeleri ülkem için
gerçekten üzücü bulsam da, herkesin kendisini yatırımcının yerine koyarak yazılanları
değerlendirmesi halinde, bunlara hak verileceğinin de ortada olduğu görülüyor.
Ülkemiz, son yıllarda yabancı sermayeye kapılarını sonuna kadar açmıştır. Ancak kapıların açılması,
yatırım ortamının sorunsuz olduğu anlamına gelmemektedir. Maden sektörümüzde yatırımların artması için atılması gereken pek çok adım bulunuyor. Bu adımlar atılmadığı ve sağlıklı bir
yatırım ortamı sağlanamadığı takdirde, şu an Ekonomi Bakanlığının web sitesinde yazan “Turkey
- Discover the Potential/Türkiye - Potansiyeli Keşfet” davetinin maalesef anlamı kalmıyor.
4
15 Ocak 2015
Derginin Adı
Madencilik Türkiye
İmtiyaz Sahibi
Mayeb Madencilik ve Yerbilimleri
Basım Yayın Ltd. Şti Adına Onur Aydın
Genel Koordinatör - Editör
Onur Aydın
[email protected]
Yazı İşleri Md - Dış İlişkiler
O. Çağım Tuğ
[email protected]
İdari İşler
Volkan Okyay
[email protected]
Grafik Tasarım - Uygulama
Savaş Özyer
[email protected]
İnternet Teknolojileri
Bilgin B. Yılmaz
[email protected]
Kurumsal İletişim
Buğrahan Haksever
[email protected]
Çeviri
Kardelen Gönül
Abonelik İletişim
[email protected]
Reklam İletişim
[email protected]
Ruhsat Bülteni İletişim
[email protected]
Hukuk Danışmanı
Av. Evrim İnal
[email protected]
Akademik Editörler
Baş Editör
Doç. Dr. Kerim Küçük
(DEÜ, Maden Müh. Böl.)
Editörler
Prof. Dr. C. Okay Aksoy
(DEÜ, Maden Müh. Böl.)
Prof. Dr. Erol Kaya
(DEÜ, Maden Müh. Böl.)
Prof. Dr. Talip Güngör
(DEÜ, Jeoloji Müh. Böl.)
Doç. Dr. Ali Sarıışık
(AKÜ, Maden Müh. Böl.)
Doç. Dr. M. Emin Candansayar
(AÜ, Jeofizik Müh. Böl.)
Doç. Dr. G. Gülsev Uyar Aldaş
(HÜ, Maden Müh. Böl.)
Doç. Dr. Hakan Başarır
(ODTÜ, Maden Müh. Böl.)
Doç. Dr. Melih Geniş
(BEÜ, Maden Müh. Böl.)
Doç. Dr. Melih Iphar
(ESOGÜ, Maden Müh. Böl.)
Doç. Dr. Niyazi Bilim
(SÜ, Maden Müh. Böl.)
Doç. Dr. Nuray Demirel
(ODTÜ, Maden Müh. Böl.)
Yayın İdare Merkezi
1042. Cd. (Eski 4. Cd.) 1335. Sk. (Eski 19. Sk.)
Vadi Köşk Apt. No: 6/8 A. Öveçler ANK.
Tel : +90 (312) 482 18 60
Fax : +90 (312) 482 18 61
[email protected]
Baskı
Başak Matbaacılık ve Tanıtım Hiz. Ltd. Şti.
Macun Mah. Anadolu Bulv.
No: 5/15 Yenimahalle - ANKARA
Tel: +90 (312) 379 16 17
Yerel Süreli Yayın
Tiraj 3500 / ISSN 1309-1670
Ulusal Hakemli Dergidir

Benzer belgeler

Kara Bulutları Dağıtmak Elimizde!

Kara Bulutları Dağıtmak Elimizde! Derginin Adı Madencilik Türkiye İmtiyaz Sahibi Mayeb Madencilik ve Yerbilimleri Basım Yayın Ltd. Şti Adına Onur Aydın Genel Koordinatör - Editör Onur Aydın [email protected] Yazı İşleri M...

Detaylı

Sayı 49 - Onur AYDIN

Sayı 49 - Onur AYDIN Madencilik Türkiye İmtiyaz Sahibi Mayeb Madencilik ve Yerbilimleri Basım Yayın Ltd. Şti Adına Onur Aydın Genel Koordinatör - Editör Onur Aydın [email protected] Yazı İşleri Müd. O. Çağım ...

Detaylı

Madencilik Türkiye Dergisi`nin 24. sayısındaki editör

Madencilik Türkiye Dergisi`nin 24. sayısındaki editör MAYEB Madencilik ve Yer Bilimleri Basım Yayın Dağıtım Ltd. Şti. Genel Koordinatör - Editör Onur Aydın [email protected] Yazı İşleri Müdürü-Dış İlişkiler O. Çağım Tuğ [email protected]

Detaylı