Ekin Gündüz Özdemirci - Beykent Üniversitesi

Transkript

Ekin Gündüz Özdemirci - Beykent Üniversitesi
EK:1
YÖK FORMATINDA
ÖZGEÇMİŞ
1.
Adı Soyadı: Ekin Gündüz Özdemirci
2.
Doğum Tarihi: 16/07/1981
3.
Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor
4.
Öğrenim Durumu: Doktora
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
5.
Alan
Radyo TV ve Sinema
Üniversite
Yıl
Marmara Üniversitesi İletişim 1999Fakültesi
2003
Master
Arts
du Université de Toulouse II Le 2007Spectacle et Médias
Mirail - Ecole Superieur 2008
d’Audiovisuel (ESAV)
Radyo TV ve Sinema Marmara Üniversitesi İletişim 2008Fakültesi
2012
Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi : 01 Nisan 2014
Doçentlik Tarihi
:
Profesörlük Tarihi
:
6.
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri
7.
Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and
Humanities)
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
“Cashback Filmi ve Kadın Bedeninin Nesneleştirilmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Yedi Dergisi, Sayı: 5, Ocak 2011, ss. 19-24
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan
bildiriler
Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi, 13–16 Ekim 2009, Feminist Bir Anti-kahraman olarak Markiz de Merteuil
Karakteri; “Tehlikeli İlişkiler / Les Liaisons Dangereuses” Romanı ve 1988 Yapımı Sinema
Uyarlamasına Karşılaştırmalı Bir Bakış.
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
“BitTorrent: Stealing or Sharing Culture? A Discussion of the Pirate Bay Case and the
Documentaries ‘Steal This Film’ I&II”, Piracy: Leakages from Modernity içinde, Martin
Fredriksson ve James Arvanitakis (Ed.), Los Angeles: Litwin Books, 2014
ISBN: 978-1-936117-59-8
1
(Yayım aşamasında). “Eco-Nostalgia in Popular Turkish Cinema”, Ecomedia: Key Issues
içinde, Stephen A. Rust, Salma Monani, Sean Cubitt (Ed.), Routledge, 2015
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
“İskandinav Estetiği: Dagur Kari Filmlerinde Varoluşçu Sorgulamalar”, İstanbul Ticaret
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 23, Bahar 2013, ss. 115-137
“İletişim Etiği ve Etik Eylem; ‘Thank You For Smoking / Sigara İçtiğiniz İçin Teşekkürler’
Filmi Örneği”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 17, Bahar 2010,
ss.165-176
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
7.7. Diğer yayınlar
8.
Projeler
“O’nun Yaşamı, O’nun Bisikleti” Belgesel Çalışması, 13 Nisan 2010, İstanbul Ticaret
Üniversitesi İletişim Fakültesi
Kısa Filmler
9.
İdari Görevler
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
11. Ödüller
2007- Fransa Büyükelçiliği Yüksek Lisans Bursu
2011- TÜBİTAK Doktora Araştırma Bursu
2014- TÜBİTAK Doktora Sonrası Araştırma Bursu
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu
doldurunuz.
Haftalık Saati
Akademik
Öğrenci
Dönem
Dersin Adı
Yıl
Teorik Uygulama Sayısı
Güz
İlkbahar
Güz
İlkbahar
Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.
2

Benzer belgeler

Servers ”. London: University of East London, 2013.

Servers ”. London: University of East London, 2013. “İletişim Etiği ve Etik Eylem; ‘Thank You For Smoking / Sigara İçtiğiniz İçin Teşekkürler’ Filmi Örneği”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 17, Bahar 2010, ss.165-176 7.6...

Detaylı