İsmet MUCUK - İstanbul Esenyurt Üniversitesi

Transkript

İsmet MUCUK - İstanbul Esenyurt Üniversitesi
ÖZGEÇMİŞ
1.
2.
3.
4.
Adı Soyadı
: İsmet MUCUK
Doğum Tarihi : Hatay / 1939
Unvanı
: Prof. Dr.
Öğrenim Durumu:
Derece
Alan
Üniversite
Lisans
İktisat Fakültesi-İşletme Maliye İstanbul Üniversitesi
Yüksek Lisans Departmant of Economics
University of Newyork
Doktora
Departmant of Economics
University of Newyork
Yıl
1964
1970
1973
5. Akademik Unvanlar
Yrd. Doç.
Doçent
Profesör
İktisat Fakültesi
1974
1978
1988
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1 Yüksek Lisans Tezleri
Maliyet ve Yönetim Muhasebesi dalında birçok yüksek lisans tezi yönetilmiştir.
6.2 Doktora Tezleri
7. Yayınlar
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins)
basılan bildiriler.
7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
7.6. Diğer Yayınlar
Kitaplardan Çeviriler:
7.6.1. Kitaplar
Pazarlama İlkeleri, 18.Basım, 2010
Temel İşletme Bilgileri, 5. Basım, 2008
Temel Pazarlama Bilgileri, 3. Basım, 2007
Modern İşletmecilik, 17. Basım, 2011
7.6.2.Ulusal Yayın Organlarında Yayınlanan Makaleler
7.6.3. Tebliğler
8. Projeler
9. İdari Görevler
10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
11. Ödüller
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu
doldurunuz.
Akademik Dönem
Yıl
Dersin Adı
Haftalık Saati
Öğrenci
Teorik Uygulama Sayısı

Benzer belgeler

doktora programı açılması için başvuru formu

doktora programı açılması için başvuru formu Maliyet ve Yönetim Muhasebesi dalında birçok yüksek lisans tezi yönetilmiştir. 6.2 Doktora Tezleri 7. Yayınlar 7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 7.2 Uluslararası bilimsel top...

Detaylı

Özgeçmiş - Maltepe Üniversitesi

Özgeçmiş - Maltepe Üniversitesi Maliyet ve Yönetim Muhasebesi dalında birçok yüksek lisans tezi yönetilmiştir. 6.2 Doktora Tezleri 7. Yayınlar 7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 7.2 Uluslararası bilimsel top...

Detaylı

yükseköğretim kurulu - KTO Karatay Üniversitesi

yükseköğretim kurulu - KTO Karatay Üniversitesi Maliyet ve Yönetim Muhasebesi dalında birçok yüksek lisans tezi yönetilmiştir. 6.2 Doktora Tezleri 7. Yayınlar 7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 7.2 Uluslararası bilimsel top...

Detaylı