ABD Üniversiteleri İşbirliği Raporu - Dış İlişkiler Ofisi

Transkript

ABD Üniversiteleri İşbirliği Raporu - Dış İlişkiler Ofisi
Haziran 2013 ABD Üniversitelerini Ziyaret Raporu
Etkinlik
ABD Üniversitelerine İşbirliği Ziyaretleri
Tarih
04 – 13 Haziran 2013
Yer
Amerika Birleşik Devletleri (Pittsburgh, Lincoln, Omaha, Columbus, New Haven)
Katılanlar
Prof. Dr. Hikmet Koçak
Prof. Dr. Sebahattin Tüzemen ([email protected])
Prof. Dr. Fahri Yavuz ([email protected])
Prof. Dr. Fatih Akçay ([email protected])
Prof. Dr. Mehmet Takkaç ([email protected])
Prof. Dr. Zekeriya Aktürk ([email protected])
Amaç
Yeni ilişkiler kurmak ve mevcut ilişkileri geliştirmek amacıyla Atatürk Üniversitesi Rektörü, Rektör
Yardımcısı, Dış İlişkiler Genel Koordinatörü, Eczacılık Fakültesi Dekanı, Yabancı Diller Yüksek Okulu
Müdürü ve Mevlana Değişim Programı Koordinatöründen oluşan heyet, 04-13 Haziran 2013 tarihleri
arasında ABD’nin önde gelen üniversitelerinden Pittsburgh, Nebraska, Ohio State ve Yale
Üniversitelerini ziyaret etmişlerdir. Bu ziyarette gelişen şartları, yükseköğretimde ortaya çıkan yeni
eğilimleri ve ilişkilerin geldiği noktaları da dikkate alan görüşmeler yapılarak; yeni işbirliği platformları
oluşturmak, mevcut olanları geliştirmek ve arttırmak amaçlanmıştır.
Pittsburgh Üniversitesi
4 Haziran, Salı
Uzun yıllardır anlaşmalı olduğumuz, karşılıklı ziyaretlerin yapıldığı ve tıp fakültesinden öğretim
üyelerimizin ziyaretçi öğretim üyesi olarak bulunduğu Pittsburgh Üniversitesi ile Rektör Mark A.
NORDENBERG ve Hikmet KOÇAK’ın imzalarıyla iki üniversite arasındaki işbirliği protokolü yenilenmiştir.
İki rektör de birer konuşma yaparak ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki iyi niyetlerini ifade etmişlerdir.
1/21
Pittsburgh Üniversitesinde ülkelerin büyükelçilikleri ve vatandaşlarının desteğiyle kurulmuş 29 ülke için
ülke odaları oluşturulmuştur. (Nationality Rooms) Odalar eğitim için gerekli tüm özelliklere ve
donanıma sahip olup, bazı dersler bu sınıflarda işlenmektedir. Program çerçevesinde Türk dersliği
(odası) gezilmiştir.
Ayrıca Tıp Fakültesi Dekanı Arthur S. LEVİNE ile görüşülmüştür. Bunu yanı sıra Peter M. WİNTER
simülasyon merkezi gezilmiştir. Çeşitli büyüklükteki 21 odada maketler üzerinde beceri eğitimin
verildiği simülasyon merkezinde fiber optik endoskopi eğitiminden jugüler kateter takmaya ve hastahekim görüşmesine kadar tüm alanlarda beceri eğitimi verilmektedir. Merkez Müdürü MIRACLE, eğitim
ve gözlem amaçlı gelecek akademisyenleri memnuniyetle kabul edeceklerini belirtmiştir.
2/21
Nebraska Üniversitesi
Atatürk üniversitesinin kuruluşunda rol alan Nebraska Üniversitesinden rektör düzeyinde bir
delegasyonun 5 Aralık 2012 tarihinde üniversitemize yaptığı ziyarete karşılık yapılan iade-i ziyaret yine
rektör düzeyinde bir delegasyonla bu programda gerçekleştirilmiştir. Geçmişe dayalı güçlü bir işbirliği,
Nebraska Üniversitesinin küresel bir üniversite olma amacı ve Atatürk üniversitesi gibi büyük bir
üniversite ile işbirliği yapma gerekçeleri nedeniyle ikili ilişkileri arttırmak ve geliştirmek her iki
üniversite tarafından da samimi bir şekilde istenmektedir. Yapılan ziyarette tarım başta olmak üzere,
eğitim, sağlık ve mühendislik alanlarında işbirliği imkânları görüşülmüştür. Nebraska Üniversitesinin
üniversite olarak öne çıkardığı “okul öncesi çocukluk eğitimi” ve “gıda için su” projeleri çerçevesinde de
işbirliğine açık olduklarını ifade etmişlerdir.
5 Haziran, Çarşamba
Eğitim Fakültesi Dekanı ile Görüşme:
Eğitim Fakültesi Dekanı Marjorie KOSTELNİK ile yapılan görüşmede okul öncesi çocukluk eğitimi,
küresel eğitim, çağdaş eğitim vb. konularında çalıştıklarını belirten dekan işbirliği yapmaya istekli
olduklarını dile getirmiştir. Öne çıkan bu projeler çerçevesinde öğrenci değişiminde daha çok lisansüstü
öğrencilerine ve öğretim üyelerine öncelik verilmesini önermiştir. Nebraska heyetinin Aralık 2012’de
Türkiye’ye yaptığı seyahatte okul öncesi erken çocukluk eğitimi projelerini Türkiye ile yürütmek için
Milli eğitim Bakanlığı ve önde gelen birkaç üniversitenin yanında Atatürk Üniversitesi ile de görüşmeler
yapılmıştır. Toplantıda bu proje de dile getirilmiştir.
3/21
Rektör J B MILLIKEN ve Ekibi ile Görüşme:
İki üniversite arasındaki işbirliğinin eskiye dayandığı ve yeni dönemde de arttırılarak devam etmesi
gerektiğinin paylaşıldığı toplantıda ilerleyen haftalarda Nebraska Üniversitesinden bir ekibin Atatürk
üniversitesini ziyaret etmesi kararlaştırılmıştır. Okul öncesi eğitim ve tarımda suyun verimli kullanımı
konusunda işbirliğine öncelik verilmesini öneren üniversite yönetimi üniversitemizin yaz okuluna
Nebraska’dan dört öğrenci alınmış olmasından duydukları memnuniyetlerini ifade etmişlerdir.
Görüşmeler sonunda karşılıklı olarak işbirliği konusunda açık olunduğu izlenimi oluşmuştur.
4/21
Nebraska Eyalet Sekreteri (Secretary of State) John GALE ile Görüşme:
Heyetimizi büyük bir ilgi ile karşılayan John Gale tarihi hükümet konağı binasını gezdirmiş ardından
heyetteki katılımcılarımıza fahri hemşerilik belgeleri vermiştir. Ülkeler arası işbirliğinde üniversitelerin
rolünden bahsedilen toplantıda geçmişteki ilişkilerin daha da artmasının arzulandığı ifade edilmiştir.
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyeleri Tarafından Bilgilendirme:
Araştırma, ekonomik gelişme ve ziraattan sorumlu Rektör Yardımcısı Ron YODER’in de katıldığı
toplantıda üniversitenin teşkilat şeması aşağıda verilen şekilde çok genel anlamda tanıtılmıştır.
Nebraska Üniversitesinde ağırlığı öne çıkan Ziraat ve Doğal Kaynaklar Enstitüsünün (Daha büyük bir
birim olduğundan fakülte yerine enstitü ifadesi kullanılmaktadır) teşkilatı eğitim, araştırma ve yayım
şeklinde üç dekanlıktan oluşmaktadır. Land Grant (tahsisli arası ile kurulmuş) üniversitelerinin tarihi
5/21
gelişiminden Nebraska Üniversitesinin yayılma yaklaşımı Tarım ve Doğal Kaynaklar Enstitüsünün
yapılanması konularından sunumlar yapılarak bahsedilmiştir. Üniversitenin asıl çalışma alanlarından
birisi olması nedeniyle işbirliğinde Türkiye’de yayım konusuna daha fazla önem verilmesinin yerinde
olacağı ifade edilmiş ve sonrasında araştırmadan sorumlu Rektör Yardımcısı Prem S. PAUL ziyaret
edilmiştir.
6 Haziran, Perşembe
Nebraska Üniversitesi Omaha Kampüsü
Omaha Tıp Merkezi:
Sağlık alanındaki görüşmeler çerçevesinde tıp merkezinin simülasyon merkezi ziyaret edilerek bilgi
alınmıştır. Ziyaret esnasında, kendi öğrencilerinin yanında görev tanımları gereği eyaletlerindeki hatta
komşu eyaletlerdeki beceri eğitimlerine de katkıda bulundukları bu konuda eğitici eğitimleri verdikleri
ve maketlerini başka hastanelere de göndererek kullandıkları ifade edilmiştir. Sağlık ve araştırma
konusunda Rektör Yardımcısı Dr. Jenifer LARSEN ile görüşülmüş olup araştırma konusundaki güçlü
yönleri arasında kanser, kardiyovasküler hastalıklar, sinir bilimi ve enfeksiyöz hastalıklar olduğu
belirtilmiştir.
Halk Sağlığı Fakültesi:
Halk Sağlığı Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayman ELMOHANDES ve ekibi ile görüşülmüştür. 156 tıp fakültesi
ve 50 halk sağlığı fakültesinin bulunduğu ABD’de, 2 yıl önce yapılan binalarında 67 akademisyen ile
hizmet verdiklerini ve yılda 16 milyon Dolar araştırma bütçelerinin bulunduğu ifade edilmiştir. Halk
6/21
sağlığı biliminin örgütlenmesinin farklılık arz ettiği ABD’de Bioistatistik uzaktan doktora programları
bulunmaktadır. Bioistatistik araştırma destek projesi uyguladıklarını sözlerine ekleyen fakülte yönetimi
öğretim elemanı gönderilmesi halinde memnuniyetle kabul edip ortak çalışmalar yapabileceklerini
belirtmişlerdir.
Peter Kiewit Enstitüsü (Bilgi teknolojileri) ve mühendislik fakültesi ziyaret edilmiş; Dekan Yardımcısı
Deepak KHAZANCHI ile öğretim üyesi Hesham H. ALIDEN Bilgi Bilimi ve Teknolojisi Fakültesinin
çalışmaları hakkında bilgi alınmıştır. NASA için mayın temizleme robotlarının geliştirildiği yüksek lisans
öğrencilerinin çalıştıkları robotik simülasyon laboratuvar çalışmaları yerinde incelenmiştir.
7/21
Uluslararası Çalışmalar Ofisi:
Uluslararası çalışmalar ve Programlar Birimi Dekanı Thomas GOUTTIERRE ve ekibi ile görüşülmüş ve
Nebraska Üniversitesinin özellikle Omaha kampüsünün uluslarasılaşmada iyi olduğu kanaatine
varılmıştır. Bu düşüncenin oluşmasında toplam öğrencilerin %15’inin 130 farklı ülkeden gelen 1789
yabancı öğrenci olması etkili olmuştur. Ayrıca Uluslararası Çalışmalar Ofisinin çalışmalarını yakından
izleyerek öğrenecek Atatürk Üniversitesinden bir öğretim elemanını kabul edebileceklerini ve
Omaha’ya gelecek öğrenciler ve öğretim elemanlarına yardımcı olabileceklerini özellikle ifade
etmişlerdir.
Ziyaret sırasında tüm bu faaliyetleri sürdürdükleri çok kullanışlı bir uluslararası çalışmalar ofisi ziyaret
edilmiş ve fiziki imkânlarının, çalışan personel sayısı ile işleyişinin örnek alınabileceği düşünülmüştür.
8/21
Heyetimize, Nebraska Üniversitesi Lincoln kampüsünde öğretim üyesi olarak çalışan ve Atatürk
üniversitesini ziyaret etmiş olan Helen RAİKES tarafından çiftlik evinde akşam yemeği verilmiştir.
7 Haziran, Cuma
Nebraska Üniversitesi Mütevelli Heyeti Toplantısı:
Üniversitenin mütevelli heyeti tarafından davet edildiğimiz toplantıda, daha önce üniversitenin
tarihinde benzer bir uygulama olmadığı belirtilmiş, yönetim kurulu toplantısına ara verilerek; ekrandan
üniversitemizin kuruluşunda çekilen fotoğrafların yansıtılması eşliğinde her iki rektör ve üniversitenin
mütevelli heyeti başkanı birer konuşma yapmışlardır. Daha sonra rektörümüze mütevelli heyeti
başkanının imzaladığı tanınma/kararlılık (resolution) belgesi verilmiştir.
9/21
Çocuk Gelişimi Laboratuvarı:
Ziyaret edilen Çocuk Gelişim Laboratuvar Okulunda hem halka ve akademik elemanlara hizmet
sunulduğu hem de eğitim gören öğrencilerin uygulama yaptıkları gözlemlenmiştir. Uygulamanın örnek
alınabilecek yönlerinin olduğu düşünülmektedir.
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeleri ile Görüşme:
5 Aralık’ta Atatürk Üniversitesi’ni ziyaret eden öğretim üyesi Helen RAİKES’in düzenlediği toplantıda,
Eğitim ve Beşeri Bilimler Fakültesi öğretim üyeleri ile buluşulmuş; eğitim bilimleri, özel öğretim ve
yabancı dil eğitimi konusundaki işbirliği fırsatları görüşülmüştür. Bu alanlarda lisan ve lisansüstü
düzeyde işbirliği yapılabileceğinin mümkün olacağı kanaatine varılmıştır.
Tarım İşletmeciliği İdaresi MBA Programı Görüşmesi:
Atatürk Üniversitesi’nde tarım işletmeciliği MBA programı (örgün ve uzaktan eğitim) açılması
düşüncesiyle Nebraska Üniversitesi Tarım İşletmeciliği İdaresi (Agribusiness Management) MBA
programı direktörü Prof. Dennis M. CONLEY ile görüşülerek detaylı bilgi ve program açılmasına katkı
sözü alınmıştır. Bu bağlamda görüşmelerin, bilgi alışverişinin ve karşılıklı ziyaretlerin gerçekleşebileceği
belirtilmiştir.
10/21
Heyetimizin onuruna Rektör MILLIKEN’in evinde akademik camianın önemli isimlerinin yanı sıra iş
dünyası temsilcilerinin ve eyalet senatörü Jeff FORTENBERRY’nin de davet edildiği akşam yemeği
verilmiştir.
Ohio State Üniversitesi
10 Haziran, Pazartesi
Uluslararası ilişkiler Ofisi:
Ziyaret çerçevesinde Uluslararası İlişkiler Ofisi Direktör Yardımcısı Provost Kelechi A. KALU, program
direktörü Joanna KUKIELKA-BLASTER ve Ortadoğu Çalışmaları Merkezi Direktörünün de bulunduğu ofis
ekibiyle görüşülmüştür. Üniversitenin ilgili fakülte ve birimlerinde toplam 270 çalışanının bulunduğu Dış
İlişkiler Ofisi’nin ana planlamalar yaptığı ayrıca Çin, Brezilya ve Hindistan’da da ofislerinin olduğu ve
2016’da da İstanbul’da ofis (global gateway) açmayı düşündükleri gibi bilgiler paylaşılmıştır. Toplam
altmış bine yakın öğrenci ve kırk bin civarında çalışanın bulunduğu üniversiteye Türkiye’den şimdiye
kadar 60 civarında öğretim üyesinin geldiği; ayrıca Atatürk Üniversitesi’nde 10 civarında Ohio State
Üniversitesinin mezunu bulunduğu bilgisine değinilmiştir. Bu ofisin başında bulunan Yardımcı Provost
ve Uluslar Arası Ortaklık programı Direktörü ile yapılan görüşmede, Ortadoğu Çalışmalar Direktörü ve
yardımcısı da yer almıştır.
Bu toplantıda Ohio State Üniversitesi ile Atatürk Üniversitesi Arasındaki ilişkilerin geçmişine değinilerek
gelecekte bu ilişkilerin nasıl geliştirilebileceği ve iki üniversite arasındaki anlaşmanın yenileneceği
üzerinde durulmuş; Atatürk Üniversitesinden gelen öğretim üyesi ve öğrencilerin sayısını arttırmak için
Türkiye’de finansal kaynakların bulunduğu ve dolayısıyla geçmişte gerçekleşen hareketliliğin
arttırılabileceğine değinilmiştir. Ohio State üniversitesinden Türkiye’ye gerçekleştirilen az sayıdaki
hareketliliğin denge açısından arttırılabilmesi için Ohio State Üniversitesi’nin “Study Abroad” programı
çerçevesinde her yıl 20-25 civarında öğrenci gönderilmesi için gerekli çalışmaların yapılabileceği; ortak
11/21
konferans, araştırma ve derece programları oluşturularak hareketliliğin arttırılabileceği ifade edilmiştir.
Bu anlamda Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin 3+2 lisans ve yüksek lisans programı şeklinde, son iki yılı
Ohio State Üniversitesi’nde okuyarak lisans ve yüksek lisan diplomasına sahip olabilecekleri; yapılan
görüşmelerin rapor haline getirilerek karşılıklı paylaşılması halinde, bu rapor üzerinden iki taraf da
fakülte ve birim düzeyinde harekete geçerek yapılacakların planlamasının ve gerçekleştirilmesinin
sağlanması vurgulanmıştır.
Tıp Merkezi Küresel Tıp Ofisi:
Program çerçevesinde Sağlık alanında eğitim gören öğrencilere sertifikasyon programları, seçmeli yurt
dışı stajı (az gelişmiş ülkelerde) gibi uygulamalar planlayarak öğrencilerin uluslararasılaşmasına katkıda
bulunmayı amaçlayan Küresel Sağlık Merkezi (Global Health) ile görüşülmüştür.
Daha sonra iki katta 8 dönüm alan üzerine kurulmuş olan ve tıpta kullanılan becerilerin çoğunun
eğitiminin verildiği klinik beceri eğitimi ve değerlendirme merkezi ziyaret edilmiştir. Gerçek yaşamda
kullanılanlarla aynı donanıma sahip ortamlarda verilen eğitimler arasında hasta görüşmesi, standardize
hastalarda eğitim, küçük grup eğitimleri, kritik bakım eğitimi, ultrason eğitimi, cerrahi uygulamalar ve
girişimler gibi eğitimler bulunmaktadır.
Programın devamında şehir merkezinde bir binada hizmet veren Aile Hekimliği Merkezi ziyaret
edilmiştir. 10 eğitici ve 21 asistanın bulunduğu merkezde elektronik sağlık kayıtları için üç farklı yazılım
kullanılmakta ancak bu yazılımlar arasında haberleşme bulunmamaktadır; çünkü Sağlık Bakanlığı’na
veri gönderilmemektedir. Birinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri burada eğitim almaktadır.
Bu ofiste yapılan görüşmeye direktör Daniel D. SEDMARK ve direktör yardımcısı katılmıştır. Toplantıda,
Ohio State Üniversitesi Tıp Merkezinin uluslarasılaşma faaliyetlerinin bu ofis tarafından
gerçekleştirildiği; eğitim ve araştırma faaliyetlerinin uluslararası bağlantıların ve ilişkilerin önemli
olduğu üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda Atatürk Üniversitesinden öğretim üyeleriyle eğitim ve
12/21
araştırmada ilişkiler geliştirilebileceği ve gelecek öğretim üyelerine imkân sağlanabileceği belirtilmiştir.
Ohio State Üniversitesinde Atatürk üniversitesine kısa süreli eğitim için gidecek öğretim üyesi
potansiyelinin var olduğu ve tüm bu faaliyetlerin ofisin amaçlarına hizmet edeceği için
gerçekleştirilmesinin sürdürülebilir olabileceği belirtilmiştir.
Astronomi Bölümü:
Bu bölümden iki öğretim üyesi ve yanlarında çalışan Türkiye’den bir öğrencinin katıldığı toplantıda,
Atatürk Üniversitesinde yapılması planlanan uzak gözlem evi projesine bu öğretim üyelerinin
birikimlerinden yararlanılarak katkılarının değişik şekillerde sağlanması üzerinde durulmuştur. İlgililerle
yapılacak bağlantıların ve ilişkilerin nasıl gerçekleştirileceğinin konuşulduğu toplantıda gerektiğinde bu
öğretim üyelerinin Atatürk Üniversitesinde çeşitli akademik aktiviteler gerçekleştirmesi için davet
edilmesi ve bu anlamda karşılıklı öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğinin gerçekleştirilmesinin
sağlanması üzerinde durulmuştur.
13/21
11 Haziran, Salı
Gıda, Tarım ve Çevre Bilimleri Fakültesi:
Toplantı 3 bölüm halinde gerçekleşmiştir. Birinci bölümde Tarımda Uluslararası Programlar direktörü J.
Mark Erbaugh tarafından ABD’de tarım, Ohio eyaletinde tarım, Ziraat Fakültesinin yapısı ve eğitim
araştırma ve yayım sisteminin nasıl organize edildiği konusunda Atatürk Üniversitesi heyetine sunum
yapıldı. Bu sunumda eğitim, araştırma ve yayım faaliyetlerinin iç içe olmasının gerekliliği ile
programların ve fakültenin yapısı, müfredatı ve isimlerin yıllar içerisinde bir takım değişkenlere bağlı
olarak dinamik bir değişim içinde olduğu ifade edilmiştir.
Toplantının ikinci kısmında Atatürk Üniversitesi delegasyonu ile görüşen Ziraat İdaresinden sorumlu
Rektör Yardımcısı ve Dekan Bruce A. McPHERON konuşmasında Gıda Tarım ve Çevre Bilimleri
fakültesinin yapılanmasından bahsederek, özellikle gıda - gıda güvenliği, enerji - çevre ve sağlık rekabet konularına ağırlık vererek hayvancılık, su kalitesi, beslenme idaresi ve biyoenerji konularında
araştırmaların öne çıktığını belirtmiştir. Amaçlarının çiftçiye “seçilecek hangi cevabın verilecek en iyi
cevap olduğunu” belirten Rektör Yardımcısına delegasyonumuz tarafından Atatürk Üniversitesi, Ziraat
Fakültesi konusunda bilgi verilmiştir. Görüşme sırasında işbirliği vasıtasıyla üniversitede yayım
merkezinin yeniden yapılandırması ve faal hale getirilmesi, Türkiye tarım politikalarının geleceği
konusunda planlanan uluslararası sempozyum, Ziraat Fakültesinin yeniden yapılanması ve Çiftlik İdaresi
MBA programı açılmasının gündemimizde olduğu ifade edilmiştir.
14/21
Toplantının 3. Kısmında Ohio State Üniversitesi Gıda, Tarım ve Çevre Bilimleri Fakültesinin değişik
bölümlerinde olan ve çeşitli gerekçelerle Atatürk Üniversitesi ile ilişkisi olan öğretim üyeleri: Erdal
Özkan, Gönül Kaletunç, Carl R. Zulauf, Robert Ockerman, Kondrad Debrosky, Larry Brown, Refik Islam
ve Sally Miller delegasyonumuza hangi alanlarda çalışma yaptıkları ve Atatürk Üniversitesi ile neler
yapabilecekleri konusunda bilgi vermişlerdir. Atatürk Üniversitesi delegasyonu da ilgili öğretim
elemanlarına işbirliği gündemini tekrarlamıştır.
Eğitim ve İnsan Ekolojisi Fakültesi:
Eğitim ve İnsan Ekolojisi Fakültesi Dekanı Cherly Achterberg, Dekan Yardımcısı Jackie Blount ve çok
sayıda öğretim üyesinin katıldığı toplantı, iki tarafın eğitim fakültelerini tanıtımı ile başlamıştır. İki
fakülte arasında, eğitimde kantitatif analizler, özel eğitim programları başta olmak üzere değişik
alanlarda işbirliği yapılabileceği, bu anlamda Atatürk Üniversitesinin ulusal ve üniversite düzeyinde
finansal kaynaklar sahip olduğu, Ohio State Üniversitesinin de uluslararasılaşma adına bu kaynaklardan
yararlanabileceği ve karşılığında finansal kaynak üretebileceği ifade edilmiştir. İki yıl önce gündeme
gelen İkinci Dil Olarak İngilizce Eğitimi programında lisansüstü eğitim yapan ABD’li öğrencilerin
araştırmalarını Atatürk Üniversitesinde sürdürmeleri ve aynı zamanda ders vermeleri konusu üzerinde
mutabakata varılmış ve çalışılması vurgulanmıştır.
15/21
Entegre Tıp Merkezi:
Ohio State Üniversitesi Entegre Tıp Merkezi 2001 yılından beri müstakil binası ile 4 dönümlük bir
kullanım alanında hizmet vermektedir. Merkezde akupunktur, masaj terapisi, ayurveda, yoga, egzersiz,
fonksiyonel tıp, beslenme, şiroptaksi gibi çeşitli tedavi modaliteleri 18 kişilik bir ekip tarafından
sunulmaktadır. Hekimin reçete etmesi halinde masaj terapisi ve akupunktur da dâhil birçok uygulama
sigortaların %80’i tarafından karşılanmaktadır. Bir doktora programının açılmasının da planlandığı,
hastalara yönelik eğitici ve bilgilendirici seminerlerin de verildiği merkezde çeşitli branşlardan tıp
asistanları da kısa süreli gözlem yapmaya gelmektedirler.
Merkezin kurucularından Prof. Glen AUKERMAN ve Merkez Müdürü MAUREEN, üniversitemizden ilgi
duyan hekimlerin gözlem amaçlı merkezlerine gidebileceklerini belirtmiştir.
16/21
Yale Üniversitesi
13 Haziran, Perşembe
Stamford Hastanesi Entegre Tıp Merkezi ve Kardiyak Rehabilitasyon Merkezi:
Çeşitli tamamlayıcı tedavi yöntemleri uygulandığı merkezde Dr. Marc BRODSKY ile görüşülmüştür. ilk
fellowlarının iki hafta sonra mezun olacağı merkezde iki yıldır entegre tıp fellowship programı
uygulanmaktadır. Elektronik bir sağlık kayıt sisteminin bulunduğu ve çeşitli branşlardan sevkle gelen
yılda yaklaşık 10 bin hastanın görüldüğü merkezde tedavi modalitesi ve sigorta çeşidine göre
değişmekle birlikte, uygulamaların %10-70 arası sigortalar tarafından karşılanmaktadır. Hastane
içerisindeki eczanede tedavide kullanılan bitkisel ürünler mamul olarak satılmaktadır.
Kolombiya Üniversitesi ile afiliye olarak çalışan bu merkezde tedavide kullanılan çeşitli bitkilerin
demonstrasyon amacıyla yetiştirildiği bir bahçe bulunmaktadır. İki katlı, çok donanımlı bir egzersiz ve
kardiyak rehabilitasyon merkezlerinin bulunduğu tamamen poliklinik olarak hizmet veren hastanede
günübirlik ameliyatlar da yapılmaktadır. Kardiyolog muayenesinden sonra uygun görülen hastalar 12
haftalık bir rehabilitasyona alınmakta ve sonrasında dileyen hastalar kulüp üyelik aidatı ödeyerek
hizmet almaya devam edebilmektedir.
17/21
Yale üniversitesi ile afiliye olarak çalışan Griffin Hastanesi’nde Dr. David KATZ ile görüşülmüş ve bilgi
alınmıştır. Meme kanseri merkezi olarak hizmet veren hastanede ayaktan kemoterapi, radyoterapi
ünitesi, entegre tıp merkezi ve fizyoterapi ünitesi bulunmaktadır. Entegre tıp merkezinde hizmet ve
araştırma bir arada yürütülmektedir. Yakın zamanda entegre tıp modalitelerinin kanıt değeri konulu 3
milyon dolarlık bir NIH projesi yapılmış ve modern tıp ile geleneksel yöntemleri birleştiren bir model
üzerinde çalışılmaktadır.
Yale Üniversitesi Stres Merkezi gezilmiş ve Dr. Ali ATHER ve müdür Dr. Rajita SİNHA’dan merkez
hakkında bilgi alınmıştır. İşbirliği yapılarak ortak programların oluşturulabileceği, eğitimci ve
araştırmacılarımızın kısa süreli gözlem için bu merkeze gelebilecekleri taraflar arasında konuşulmuştur.
18/21
Ziyaret Sonuçları
1.
ABD’nin en önemli Tıp merkezlerinden birine sahip olması dolayısıyla işbirliğinin üniversitemizin
özellikle sağlık bilimleri alanına ciddi katkılar sağlayacağı düşünülen Pittsburgh Üniversitesi ile
2000’li yıllardan bu yana işbirliğimizin olduğu düşünüldüğünde bu üniversite ile ilişkilerin
geliştirilmesinin ve artırılmasının sağlıklı olacağı düşünülmektedir.
2.
Üniversitemizin kuruluşunda önemli rol üstlenmiş, öğretim elemanlarıyla üniversitemize 10 yıl
katkı sağlamış olan Nebraska Üniversitesi, üniversitemizin 40 ve 50. yıl kutlamalarına rektör
düzeyinde katılmış ve son olarak 5 Aralık 2012’de üniversitemize rektör düzeyinde bir heyetle
işbirliğini geliştirmek için ziyaret etmiştir. Tüm bu ilişkilerin birikimi, özellikle tarım, eğitim, sağlık
ve mühendislik alanlarında ciddi işbirlikleri yapılabileceği, yapılan ziyarette her düzeyde net bir
şekilde gözlenmiştir.
3.
Dünyada etki yaygınlığı ile tanınan ve ABD’de zaman zaman üniversite olarak ya da bölümleriyle ilk
10’da yer alan Ohio State Üniversitesi en fazla öğrenci ve öğretim üyesi değişimimizin olduğu
üniversite olması sebebiyle işbirliği yapılabilecek öncelikli üniversitelerden biri olarak
değerlendirilebilir. Ohio State Üniversitesinin her alandaki küreselleşme hedefi, bu işbirliklerinin
gerçekleşmesini de kolaylaştıracaktır.
4.
Üniversitemizin uluslararası bir üniversite olma yolunda gösterdiği uluslararasılaşma hedeflerini
gerçekleştirmesi ve bu yolla kalite güvencesine katkı sağlayarak üniversitemizin uluslararası
seviyeye dönüştürülmesi açısından bu işbirliklerini geliştirmek, gerçekleştirmek ve artırmak
gereklidir. Dolayısıyla bu üç ABD üniversitesiyle bölüm, program, proje, öğretim üyesi ve öğrenci
düzeylerinde ilişkiler için görüşmeler yapmak ve iki yönlü hareketliliği sağlamak gerekmektedir.
5.
YÖK tarafından öğretim üyelerine (3 ay), doktora öğrencilerine (1 yıl) ve yüksek lisan öğrencilerine
(3 ay) sağlanan burslardan, TÜBİTAK’ın verdiği uluslararası projeye dayalı desteklerden,
üniversitemizin verdiği 3 aylık ziyaretçi öğretim üyesi burslarından ve yeni yürürlüğe giren Mevlana
programından azami ölçüde yararlanarak bu potansiyelleri etkin bir şekilde kullanmak gerekir.
6.
Üniversite (rektörlük) düzeyinde yapılan bu ziyaretlerin, yapılan ikili işbirliği anlaşmalar referans
gösterilerek bölümler başta olmak üzere, program, proje, öğretim üyesi ve öğrenci düzeyinde
yapılması ikili ilişkilerin gerçekleşmesi, sağlıklı bir şekilde geliştirilmesi ve sürdürülebilir olması
açısından zorunludur. Gözlemlerimize göre, ABD üniversiteleri bu ilişkileri bölüm ve alan
düzeyinde ve projelere dayalı olarak yürütmektedir. Atatürk Üniversitesinin de böyle bir strateji
19/21
gütmesi başarı açısından kaçınılmazdır. Bu bağlamda tüm birimlerimize ve öğretim üyelerimize
sorumluluk düşmektedir.
7.
ABD üniversitelerinde en belirgin olarak göze çarpan ve son yıllarda gelişen her alandaki
küreselleşme (globalleşme) eğilimidir. Yani her alanda yapılan araştırma, eğitim ve yayım
projelerinde uluslararası unsurların yer almasıdır. Projelerde yabancı öğretim üyesi, eğitimde
yabancı öğrenciler, çok disiplinli çalışmalarda yabancı öğretim üyelerinin yer alması artık akademik
derecelerin alınmasında çoğu durumda bir ön koşul olarak görülmektedir. Bu eğilim, ABD
üniversiteleriyle işbirliğini geliştirmede ve artırmada önemli fırsatlar ve kolaylıklar sunmaktadır ki
bunun üniversitemiz tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir.
8.
Yukarıda belirtilen hususlardan hareketle, bu üniversitelerle öncelikli olarak aşağıdaki başlıklarda
(ziyaretlerde yapılan alan görüşmeleri) işbirliği yapılabileceği gibi, diğer tüm var olan alanlarda da
işbirliği yapılabilir; çünkü imzalanan işbirliği anlaşmaları üniversitelerdeki tüm alanları
kapsamaktadır
a.
Pennsylvania (University of Pittsburgh) www.pitt.edu; www.upmc.edu
i.
b.
Sağlık
Nebraska (University of Nebraska) www.un.edu; www.unl.edu; www.un.omaha.edu
i. Tarım
ii. Eğitim
iii. Sağlık
iv. Mühendislik
v. Arkeoloji
vi. Kamu Yönetimi
c.
Ohio (Ohio State University) www.osu.edu
i. Tarım
ii. Sağlık
iii. Eğitim
iv. Astronomi
v. Mühendislik
d.
Connecticut (Yale University) www.yale.edu
i. Sağlık
20/21
9.
Öğrenci ve öğretim üyesi değişiminde tek yönlü hareketlilik istenen bir durum değildir. Şu ana
kadar gerçekleştirilen hareketlilik daha çok Atatürk Üniversitesinden öğrenci ve öğretim üyelerinin
ABD Üniversitelerine gitmesi şeklinde olmuştur. Bunun önüne geçilebilmesi için, ihtiyaç
duyduğumuz alanlarda (tıp, İngilizce eğitimi) öğretim üyesi davet etmek, 7 yıldan beri
sürdürdüğümüz yaz okuluna bu üniversitelerden öğrenci kabul etmek ve ABD yükseköğretiminde
önemli bir program olan “Study Abroad” programlarını Atatürk Üniversitesinde
gerçekleştirmelerine imkân sağlamak hareketlilikte dengeyi sağlamak açısından önemli fırsatlar
olarak önümüzde durmaktadır.
10. Üniversitemizde potansiyeli olan birkaç bölümde (program) lisans+yüksek lisans yani 3+2 çift
diploma (öğrenci 3 yıl Atatürk Üniversitesinde okuduktan sonra 2 yıl işbirliği yapılan ABD
üniversitesinde okuyarak lisans ve yüksek lisansını tamamlayacak) programlarının geliştirilmesi için
gerekli çalışmaların yapılması, güçlü ve sağlıklı ilişkiler oluşturmak açısından önemli görülmektedir.
Bu anlamda potansiyeli olan bölümler de inisiyatif alabilir ve alabilmelidirler.
11. Bu uluslararası hareketliliklerin daha hızlı gelişmesi açısından üniversitemizde;
a. Çok ciddi mesafeler alınan Bologna Süreci çalışmalarının hızlı bir şekilde istenen noktaya
gelmesi için ders bilgi paketinde ders kodlama sistematiğinin gerçekleştirilmesi, ders bilgi
paketlerinin kalitesinin artırılması ve ders bilgi paketinin eğitim öğretimde kullanımını
sağlayacak bilgi işlem sisteminde yapılacakların tamamlanmasının,
b. Son yıllarda üniversitemizde gerek artan öğretim elemanı ve gerekse düzenlenen çok sayıda
kurslarla artan İngilizce kullanımı imkânlarını daha da artıracak; gerek öğrenci gerekse öğretim
üyesi dil becerilerinin hızlı bir şekilde geliştirecek tedbirlerin alınmasının,
c. Yine son birkaç yılda artan İngilizce lisans ve yüksek lisans programların sayısının artırılmasına
üniversitemizdeki her düzeyde çaba gösterilmesinin,
d. İşbirliği görüşmeleri yapılan üniversitelerle program düzeyinde video konferans online dersleri
düzenlenerek yerinde uluslarasılaşma imkanı sağlanması ve dil becerilerinin geliştirilmesine
katkı verilmesinin,
e. Fakülte, bölüm ve program düzeyinde Türkçe ve İngilizce tanıtım materyalleri hazırlanması ve
aynı zamanda birimlerin web sayfalarındaki bilgilerin Türkçe ve İngilizce olarak tamamlanması
ve güncellenmesinin, gerekli ve yararlı olacağı öngörülmektedir.
21/21

Benzer belgeler