Klinik Psikolog Cumhur AVCİL

Transkript

Klinik Psikolog Cumhur AVCİL
Klinik Psikolog Cumhur AVCİL
1981 yılında Bursa'da doğdu. 1999 yılında Bursa Erkek Lisesi'nden, 2004 yılında ise Ankara Üniversitesi Psikoloji
Bölümü'nden mezun oldu. Lisans bitirme projesini “Ortaokul Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısı Düzeylerine
Duygusal Özgürlük Tekniğinin (EFT) Etkileri” konulu teziyle başarıyla tamamladı.
Lisans öğrenimi sırasında Ankara Hastanesi Ruh Sağlığı Dispanseri'nde staj yaptı. Ankara Üniversitesi Psikoloji
Topluluğu Başkanlığı'nın yanı sıra, 8. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi'nin Düzenleme Kurulu Başkanlığı ve
Kongre Başkanlığı görevlerini yürüttü. Lisans öğrenimi sonrasında Uğur Böceği Özel Eğitim Merkezi, Evlilik
Terapileri Enstitüsü ve Sağduyu Danışmanlık bünyesinde psikolog olarak çalıştı.
Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümünde yüksek lisans eğitimini “Psikiyatrik Hasta Yakınlarında
Stigmatizasyon Düzeyleri ve Etkili Faktörler” konulu teziyle tamamladıktan sonra NPİstanbul Nöropsikiyatri
Hastanesi'nde yatan hasta servislerinde ve polikliniklerinde psikoterapi hizmetlerine devam etti. Aynı zamanda
Üsküdar Üniversitesi bünyesinde “Pozitif Psikoloji” derslerini vermiştir.
2016 Ocak ayından itibaren Terapi Tıp Merkezi ailesine katıldı.
Sertifikalı Eğitimleri:










EMDR, Davranış Bilimleri Enstitüsü
Farkındalık Temelli Bilişsel Terapiler, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği
Gottman Çift Terapisi, Psikoloji İstanbul
Bilişsel – Davranışçı Terapiler, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği
Kompleks Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve EMDR, Türkiye Psikiyatri Derneği
Cinsel İşlev Bozukluklarının Değerlendirilmesi ve Tedavisi, Prof. Dr. Mehmet Z. Sungur
Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, PADEM
Duygusal Özgürlük Tekniği (EFT), Türk Psikologlar Derneği
MMPI Uygulanması ve Yorumlanması, Türk Psikologlar Derneği
Nöropsikolojik Testler, Türk Psikologlar Derneği
Yayınları:




Avcil, C., Hızlı Sayar, G. (2014). Stigmatization and Related Factors Among The Healty Relatives of
Psychiatric Patients. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2014;24(Suppl. 1):S270
Avcil, C. (2014). Alkol ve Madde Bağımlılığında Bilişsel İşlevlerin Nöropsikolojik Testler ile
Değerlendirilmesi, 7. Ulusal Anksiyete Kongresi Poster Sunum.
Nurmedov, S., Avcil, C. (2015). Extensive Gray Matter Volume Reduction in Alcohol Use Disorder
Patients: Are There Effects of Drinking History and Neuropsychological Performance? Archives of
Clinical Neuropsychology. (ACNP-2015-192)
Avcil, C. (2002). Tırmanışın Dağcıların Psikolojik Belirtileri Üzerine Etkisi. Fenomen Dergisi: 7, s: 36-40,
Ankara.

Benzer belgeler