Prof.Dr. Ayşe AYÇİÇEĞİ DİNN

Transkript

Prof.Dr. Ayşe AYÇİÇEĞİ DİNN
Prof.Dr. Ayşe AYÇİÇEĞİ DİNN
Detaylı Özgeçmiş
Eğitim
: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Psikoloji Bölümü, 1989.
Yüksek Lisans
: Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Psikoloji Bölümü, 1993.
Tez
: The Effects of the Mother Training Program on
Attitudes of Mothers Towards Sex Roles.
Doktora
: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996
Tez
: Uyaranların Hafızaya Kodlanmasında İşitsel, Görsel
ve Anlamsal Özelliklerin Etkisi.
Post Doktora
: Amerikan Üniversitesi Psikoloji Bölümü,
Washington D.C., 1997-1999.
Misafir Öğretim Üyesi : Boston Üniversitesi Psikoloji Bölümü,
Boston, 1999-2001.
Lisans
İdari Görevler
 İ.Ü Psikoloji Bölüm Başkan Yardımcısı (Mart 2002-Ekim 2002).
 İ.Ü Psikoloji Bölümü Deneysel Psikoloji A.B.D. Başkanı (Kasım 2005Devam Ediyor).
 İ.Ü Psikoloji Bölüm Başkanı (Ocak 2010- Devam Ediyor).
 İ.Ü Kariyer Merkezi Müdürü (Nisan 2010- Devam Ediyor).
Kitaplar ve Kitap Bölümleri
 Kayaalp, Z., Ayçiçeği, A., Çavaş. S. & Çavaş, M. (1995). Ailede
Çocuk Eğitimi. Bizim Büro Basımevi, Ankara.
 Ayçiçeği, A (Çeviri Editorü) (2005). Psikolojide Deneysel Yönteme
Giriş: Vaka Yaklaşımı, KitapeviYayınları, İstanbul.
 Harris, C.L., Gleason, J.B., & Ayçiçeği, A. (2006). When is a first
language more emotional? Psychophysiological evidence from
bilingual speakers. Içinde A. Pavlenko (Ed.), Bilingual minds:
Emotional experience, expression,and representation. Clevedon,
United Kingdom: Mulingual Matters.
 Ayçiçeği-Dinn, A. (Çevirmen) (2011). Bilişsel Psikoloji, 4. Basım,
Kitapevi Yayınları, İstanbul.
Makaleler
 Arık, A, İ. & Ayçiçeği, A. (1990). Yaş ve zaman değişkenlerinin
dikkati gerektiren görevlere etkisi. İ.Ü. Tecrübi Psikoloji Çalışmaları
Dergisi, 18, 51-60.
 Kepir, H., Spor, Y. A. Öner, S. & Ayçiçeği, A. (1990). Üniversite
öğrencilerinde sınav öncesi sonrası kaygı düzeyleri. VI. Ulusal
Psikoloji Kongresi Kitabı,İstanbul.
 Arık, İ. A., Ayçiçeği, A., Dora, H. K. (1990). Anaokulu faktörünün
çocuğun sosyal ve bilişsel gelişimi üzerindeki etkisi. VI. Ulusal
Psikoloji Kongresi Kitabı, 7, İstanbul.
 Cantez, E. & Ayçiçeği, A. (1990). Psikojen ve organik kökenli
rahatsızlıkların kişinin ruhsal yapısına etkileri. V. Ulusal Psikoloji
Kongresi Kitabı, 8, İzmir.
 Arık, İ. A. & Ayçiçeği, A. (1990). Doğum sırası ve çalışan anne
faktörlerinin, çocuklarda nörotik belirtiler ve arkadaş çevresinin
algıları üzerindeki etkileri. V. Ulusal Psikoloji Kongresi Kitabı, 8,
İzmir.
 Ayçiçeği, A. (1992). Anaokulu yaşantısının çocuğun bilişsel gelişimi
üzerindeki etkisinin incelenmesi. VII.Ulusal Psikoloji Kongresi Kitabı,
11, Ankara.
 Ayçiçeği, A., Peksoy, Ö., Sayıner, B. (1992). Fiziksel çekiciliğin
kişilik özelliklerini değerlendirilmedeki etkileri. VII. Ulusal Psikoloji
Kongresi Kitabı, 13,Ankara.
 Ayçiçeği, A., Arık, İ. A. (1992). Eysenck’in içedönüklükdışadönüklük görüşünün test edilmesi. VII. Ulusal Psikoloji Kongresi
Kitabı, 12, Ankara.
 Ayçiçeği, A. (1995). The effects of the mother training program on
attitudes of mothers towards sex roles. M.S.Ü Fen-Edebiyat Fakültesi
Dergisi, 2, 36-58.
 Ayçiçeği, A., Oktay, A. (1996). Okul öncesi çocuk kitaplarının
değerlendirilmesi. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 47, 10-16.
 Ayçiçeği, A. (1996). Uyaranın fiziksel ve anlamsal özelliklerinin
tanımaya etkisi. IX. Ulusal Psikoloji Kongresi Kitabı, İstanbul.
 Ayçiçeği, A. & Oktay, A. (1997). İlkokul ve ortaokul ders kitaplarının
analizi. M.Ü. Eğitim Bilimleri Dergisi, 8, 33-40.
 Ayçiçeği, A., Bal, E. & Göçmen, M. (1999). Hatırlama zamanının
sınırlı olduğu durumda yerleştirme metodunun etkinliği. İ.Ü Tecrübi
Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 21, 203-213.
 Ayçiçeği, A., Torbalı, N. & Karslı, A. (1999). Tekrarlama
kolaylaştırıcısı etkisinin sınırları. İ.Ü. Tecrübi Psikoloji Çalışmaları
Dergisi, 21, 191-201.
 Ayçiçeği, A. & Aydemir, N. (1999). Zekanın müzik yeteneğine etkisi.
İ.Ü Tecrübi Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 21, 242-246.
 Ayçiçeği, A. & Yüceil, S. (1999). Soyut kelimeler de somut kelimeler
kadar hatırlanabilir mi? İ.Ü Tecrübi Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 21,
233-239.
 Ayçiçeği, A., Doğan, Z. & Gönenç, E. (1999). Eşanlamlı, zıt anlamlı
ve anlamca ilgili kelimeler kendileriyle ilgili olmayan kelimelerin
tanınmasına ket vurmakta mıdır? İ.Ü. Tecrübi Psikoloji Çalışmaları
Dergisi, 21, 183-190.
 Ayçiçeği, A. & Özdemir, E. (1999). Zihinde yeniden inşa. İ.Ü Tecrübi
Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 21, 215-220.
 Ayçiçeği, A., Tunoğlu, S. & Karagöz, S. (1999). Eşanlamlı, zıt anlamlı
ve anlamca ilgili kelimelerin hafızdaki yeri. İ.Ü Tecrübi Psikoloji
Çalışmaları Dergisi, 21, 171-182.
 Ayçiçeği, A., Özdemir, E. & Yurtsever, A. (1999). Kosslyn, Ball ve
Reiser’in harita öğrenme deneyine farklı bir yaklaşım. İ.Ü Tecrübi
Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 21, 221-232.
 Ayçiçeği, A., Göçmen, M. & Bal, E. (1999). Hatırlama zamanının
sınırlı olduğu durumda yerleştirme metodunun etkinliği. İ.Ü Tecrübi
Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 21, 203-213.
 Ayçiçeği, A. (1999). Resmin tanımaya etkisi. İ.Ü Tecrübi Psikoloji
Çalışmaları Dergisi, 21, 93-110.
 Ayçiçeği, A., Dinn, W. M. & Harris, C. L. (2002). Neuropsychological
function in obsessive-compulsive personality with schizotypal
features. Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 12 (3), 121-125.
 Ayçiçeği, A., Harris, C. L. & Dinn, W. (2002). Parenting style and
obsessive-compulsive symptoms and traits in a student sample.
Clinical Psychology and Psychotherapy, 9, 406-417. Dinn, W. M.,
Harris, C. L.,
 Ayçiçeği, A., Greene, P. & Andover, M. S. (2002). Positive and
negative Schizotypy in a student sample: Neurocognitive and clinical
correlates. Schizophrenia Research, 56(1-2), 171-185.
 Ayçiçeği, A. & Harris, C. L. (2002). How are letters containing
diacritics represented? Repetition blindness for Turkish words.
European Journal of Cognitive Psychology, 14(3), 371-382.
 Ayçiçeği, A. & Peynircioğlu, Z. P. (2002). Effects of bilingual and
monolingual presentations and time on Concept- and LanguageMatching Tasks. Psychological Reports, 91, 17-27.
 Ayçiçeği, A., Dinn, W. M. & Harris, C. L. (2003). Assesing adult
attention-deficit / hyperactivity disorder: The Current Symptoms Scale
(Turkish Version). Psychopathology, 36, 160-167.
 Ayçiçeği, A., W. M. Dinn, C. L. Harris & Erkmen. (2003).
Neuropsychological function in Obsessive-Compulsive Disorder:












effects of comorbid conditions on task performance, European
Psychiatry, 18, 5, 241-248.
Ayçiçeği, A., Dinn, W. M. & Harris, C. L. (2003). Prefrontal lob
nöropsikolojik test bataryası: Sağlıklı yetişkinlerden elde edilen test
sonuçları. İ.Ü Psikoloji Çalışmaları, 23, 1-26.
Harris, C. L, Ayçiçeği, A. & Gleason, J. B. (2003). Taboo words and
reprimands elicit greater autonomic reactiviy in a first than in a second
language. Applied Psycholingusitics, 24, 561-578.
Dinn, W. M., Harris, C. L. & Ayçiçeği, A. (2004). Cigarette smoking
in a student sample: Neurocognitive and clinical correlates. Addictive
Behaviors, 29,1, 107-26.
Dinn, W. M., Harris, C.L., Ayçiçeği, A, Greene, P., Marcinkiewicz,
J.A.& Reilly, C. (2004). Neurocognitive function in borderline
personality disorder, Progress in Neuro Psychopharmacology and
Biological Psychiatry, 28, 329-341.
Ayçiçeği, A., Dinn, W.M., & Harris, C.L. (2004). Obsessivecompulsive disorder: Patterns of axis-II comorbidity, International
Journal of Psychiatry in Clinical Practice, 8, 85-89.
Ayçiçeği, A. & Harris, C.L. (2004). Bilinguals’ recall and recognition
of emotion words, Cognition and Emotion, 18, 977-987.
Ayçiçeği, A., Dinn, W.M., & Harris, C.L. (2005). Validation of
Turkish and English versions of the schizotypal personality
questionnaire- B, European Journal of Psychological Assessment, 21,
34-43.
Dinn, W.M., Ayçiçeği-Dinn, A., Robbins, N.C., & Harris, C.L.
(2005). Migraine headache and obsessive-compulsive symptoms in a
student sample, Bulletin of Clinical Psychopharmacology,15, 174-181.
Caldwell-Harris, C.L & Ayçiçeği, A. (2006). When personality and
culture clash: The psychological distress of allocentrics in an
individualistic culture and idiocentrics in a collectivist culture.
Transcultural Psychiatry, 43(3), 331-361.
Ayçiçeği-Dinn, A ., Dinn, W.M. ve Caldwell-Harris, C.L. (2008). The
temporolimbic personality: A Cross-national study, The European
Journal of Psychiatry, 22 (4) 211-244.
Caldwell-Harris, C.L. ve Ayçiçeği-Dinn, A. (2009). Emotion and
lying in a non-native language, International Journal of
Psychophysiology, 71, 193-204.
Ayçiçeği-Dinn , A ., Dinn, W.M. ve Caldwell-Harris, C.L. (2009).
obsessive compulsive personality traits: Compensatory response to
executive function deficit? International Journal of Neuroscience, 119,
600-608.
 Ayçiçeği-Dinn, A. ve Caldwell-Harris, C.L. (2009). Emotion memory
effects in bilingual speakers: A levels-of-processing approach,
Bilingualism: Language and Cognition.
 Ayçiçeği-Dinn, A. ve Kagitçibasi, Ç (2010). The value of children for
parents in the minds of emerging adults. Cross-Cultural Research. 44 ,
174-205.
 Ayçiçeği-Dinn, A. ve Caldwell-Harris, C.L. (2011). Individualismcollectivism among Americans, Turks and Turkish immigrants to the
U.S. International Journal of Intercultural Relations, 35, 9-16.
 Ayçiçeği-Dinn, A., Dervent-Ozbek, S., Yazgan, Y., Bicer, D & Dinn,
W.M. (2011). Neurocognitive correlates of adult attentiondeficit/hyperactivity disorder in a Turkish sample. ADHD Attention
Deficit and Hyperactivity Disorders, 3(1), 41-52.
 Ayçiçeği-Dinn, A. & Dinn., W. (2011). Efficacy of an alternative
smoking cessation treatment. Journal of Addictive Diseases, 30
(4):368-81.
Bildiriler / Posterler
 Ayçiçeği, A. & Harris, C. L. (2000). How are letters containing
diacretics represented? Evidence from Turkish repetition blindness.
Psychonomic Society 41st Annual Meeting’de sunulmuş poster, New
Orleans.
 Ayçiçeği, A. & Peynircioğlu, F. Z. (2000). Effects of bilingual and
monolingual presentations on concept-and-language-matching tasks.
Eastern Psychological Association (EPA)’de sunulmuş poster,
Baltimore.
 Harris, C.L. & Ayçiçeği, A. & Morris, A. L. (2001). Words “blinded”
due to repeated letters show priming in word-stem completion. 5th
Annual Perception and Attention Mini-Conference, Psychonomic
Society Meeting’de sunulmuş bildiri, Orlando Florida.
 Harris, C. L., Ayçiçeği, A. & Gleason, J. B. (2002). Are taboo words
less arosing when spoken in a second language. 9th 2002 Annual
Meeting of the Cognitive Neuroscience Society’de sunulmuş poster,
San Francisco.
 Harris, C. L., Ayçiçeği, A. & Gleason, J. B. (2002). Taboo and
emotion laden words elicit greater autonomic reactivity in a first than
in a second language. Eastern Psychological Association’da (EPA)
sunulmuş bildiri, Boston.
 Ayçiçeği, A. & Harris, C. L. (2003). Emotional resonance differs for
words and phrases in first and second languages. Eastern
Psychological Association (EPA)’da sunulmuş poster, Baltimore.
 Harris, C. L., Ayçiçeği, A.& Dinn, W. M. (2003). Neuropsychological
function in obsessive-compulsive disorder: Effects of comorbid
conditions on task performance. Eastern Psychological Association
(EPA)’da sunulmuş poster, Baltimore.
 Ayçiçeği, A., Harris, C. & Dinn, W. (2004). Migrane headche and
obsessive compulsive symtoms in a student sample. Eastern
Psychological Association (EPA)’da sunulmuş bildiri,Washington DC.
 Ayçiçeği, A. & Harris, C. (2004). Taboo words: arousal, memory, and
cross-cultural ıssues. Sempozyum, Eastern Psychological Association
(EPA),Washington DC.
 Ayçiçeği, A., Dinn, W.M., & Harris, C.L. (2005). ObsessiveCompulsive Personality Response to Executive Function Deficit,
Eastern Psychological Association (EPA), Boston.
 Ayçiçeği-Dinn, A. & Dinn, W.M. (2006). Schizotypal Personality and
Executive Dysfunction in Turkish Sample, International
Neuropsychology Conference, Boston.
 Caldwell-Harris, C.L., Sanchez, N., Ventura, B., Angun, C. ve
Ayçiçeği-Dinn, A. (2007). Preferring to Lie in L1 vs L2: Is
Emotionality or Proficiency More Important? Annual Meeting of the
Association for Psychological Science, Washington DC.
 Ayçiçeği-Dinn, A. ve Caldwell-Harris, C.L. (2008). Emotion and
Lying in a Non-Native Language , Eastern Psychological Association
(EPA), May 13-16, Boston .
 Sisman, S., Ayçiçeği-Dinn, A. ve Dinn, W. M. (2008). Cigarette
Smoking: Clinical Presentation and Neuropsychological Performance
Profile, Cognition V: International Cognitive Neuroscience Meeting,
May 17- 21, Divan Mares Hotel, Marmaris.
 Dervent Özbek S., Ayçiçeği-Dinn, A., Yazgan Y., Biçer D. ve Dinn
W. (2008). Adult Attention Deficit Hyperactivity Disorder:
Neurocognitive Correlates, 10th International Conference on
Cognitive Neuroscience , September 1-5, Bodrum.
 Sisman, S., Ayçiçeği-Dinn, A. ve Dinn, W. M. (2008). Davranışsal
Aktivasyon Sistemi/Davranışsal Inhibisyon Sistemi Ölçeği'nin
Üniversite Ögrencileri Için Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışması, 15.
Ulusal Psikoloji Kongresi, Istanbul.
 Karadeniz, Y.A., Ayçiçeği-Dinn, A. ve Dinn, W. M. (2008). Otistik
Çocukların Aileleri: Nörobilişsel ve Klinik Bulgular, 15. Ulusal
Psikoloji Kongresi, Istanbul.
 Karagöz, A., Ayçiçeği-Dinn, A. ve Dinn, W. M. (2008). Obsesif
Kompulsif Bozuklukta Sigara Kullanımı ve Komorbidite, 15. Ulusal
Psikoloji Kongresi, Istanbul.
 Akar, Ö., Ayçiçeği-Dinn, A. ve Dinn, W. M. (2008). Pazarlama
Sektöründe Çalışanların Kişilik Özelliklerinin Karşılaştırılması, 15.
Ulusal Psikoloji Kongresi, Istanbul.
 Brockhaus, R, Ayçiçeği-Dinn, A., Juday, M., Kok, P., Yavuz, A.,
Stevens, A. ve Thies, E. (2009). Is Answering “Yes” and “No” a
culturally distinct Response Style? Huba's Runs Test applied to MMPI
in German and Turkish normal and litigant Samples, The First
European Symposium on Symtom Validity Assessment, May 8-9,
Germany .
 Ayçiçeği-Dinn, A. ve Caldwell-Harris, C.L. (2009). Is It More
Anxiety-Provoking to Lie in a First or Second Language? A Skin
Conductance and Rating Study, International Conference on Cognitive
and Neural Systems (ICCNS), May 27-30, Boston, USA.
 Tekin, S., Göz, I., Ayçiçeği-Dinn, A. (2010). Görgü Tanıklığında
Bellek Yanılması: ‘Olay Sonrası Yanlış Bilgi Etkisi'nde Kategori
Faktörünün Rolü, 16. Ulusal Psikoloji Kongresi, 14-17 Nisan, Mersin.
 Sunar, D. & Ayciceği-Dinn, A. (2011). Cross-Cultural and Regional
Variation in Childrearing Practices and Their Correlates. International
Association for Cross-Cultural Psychology (IACCP) Regional
Conference 'de sunulmus sözlü bildiri, 30 Haziran-3 Temmuz 2011,
Istanbul, Türkiye.
Proje ve Araştırmalar
Uluslararası Projeler
Proje Adı: Effects of Bilingual and Monolingual Presentations and Time on
Concept-and-Language-Matching Tasks (American Üniversitesi, Psikoloji
Bölümü,
Washington
D.C).
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 1997-1998.
Proje
Yürütücüsü:
Doç.
Dr.
Ayşe
Ayçiçeği.
Proje Grubu: Prof. Dr. Zehra Peynircioğlu.
Proje Adı: Repetition Blindness Using Recall, Recognition and Word Stem
Completion (Boston Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Dil Laboratuarı).
Başlangıç
ve
Bitiş
Tarihleri:
1999-2000.
Proje
Yürütücüsü:
Doç.
Dr.
Ayşe
Ayçiçeği.
Proje Grubu: Prof.Dr. Catherine Harris.
Proje Adı: Prefrontal Subsystems and Personality: Neuropsychological and
Clinical Correlates (Boston Üniversitesi Nöropsikoloji Laboratuarı).
Başlangıç
ve
Bitiş
Tarihleri:
2000.
Proje
Yürütücüsü:
Doç.
Dr.
Ayşe
Proje Grubu: Prof.Dr. Catherine Harris ve Wayne M. Dinn.
Ayçiçeği.
Proje Adı: Parenting Styles and Value of Children (Boston Üniversitesi
Psikoloji
Bölümü,
Dil
Laboratuarı).
Başlangıç
ve
Bitiş
Tarihleri:
2001.
Proje
Yürütücüsü:
Doç.
Dr.
Ayşe
Ayçiçeği.
Proje Grubu: Prof.Dr. Catherine Harris.
Proje Adı: Bilingualism, Emotion, and Autonimic Reactivity (Boston
Üniversitesi
Psikoloji
Bölümü,
Dil
Laboratuarı).
Başlangıç
ve
Bitiş
Tarihleri:
2001.
Proje
Yürütücüsü:
Doç.
Dr.
Ayşe
Ayçiçeği.
Proje Grubu: Prof.Dr. Catherine Harris.
Proje Adı: Bilingualism, Lie and Autonimic Reactivity (Boston Üniversitesi
Psikoloji
Bölümü,
Dil
Laboratuarı).
Başlangıç
ve
Bitiş
Tarihleri:
2003.
Proje
Yürütücüsü:
Doç.
Dr.
Ayşe
Ayçiçeği.
Proje Grubu: Prof. Dr. Catherine Harris.
Proje Adı: Depression and culture (Boston Üniversitesi Psikoloji Bölümü,
Nöropsikoloji
Laboratuarı).
Başlangıç
ve
Bitiş
Tarihleri:
2004-2009.
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ayşe Ayçiçeği-Dinn.
Proje Grubu: Prof. Dr. Catherine Harris.
Ulusal Projeler
Proje Adı: Ailede Çocuğun Değeri, Aile Araştırma Kurumu tarafından
desteklenmiştir.
Başlangıç
ve
Bitiş
Tarihleri:
1992-1993.
Proje
Yürütücüsü:
Makro
Araştırma
Grubu.
Proje Grubu: Doç. Dr. Ayşe Ayçiçeği, Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı, Prof. Dr.
Ayla Oktay.
Proje Adı: Türkiye’de Adölesanların Sorunları ve Bunlara İlişkin Politikalar,
Aile
Araştırma
Kurumu
tarafından
desteklenmiştir.
Başlangıç
ve
Bitiş
Tarihleri:1994-1995.
Proje
Yürütücüsü:
Makro
Araştırma
Grubu.
Proje Grubu: Doç. Dr. Ayşe Ayçiçeği, Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı.
Proje Adı: Çocuğa Verilen Değer ve Çocuk Yetiştirme Biçimi: Amerikan ve
Türk Aile Yapısının Karşılaştırılması, İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu
tarafından
Başlangıç
ve
Bitiş
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ayşe Ayçiçeği.
Tarihleri:
desteklenmiştir.
2002-2003.
Proje Adı: Yetişkinlikte Dikkat Bozukluğu/Hiperaktivite Bozukluğunu
Ölçmeye Yarayan Bir Testin Türkiye’ye Adaptasyonu ve Normlarının
Belirlenmesi, İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenmiştir.
Başlangıç
ve
Bitiş
Tarihleri:
2004-2005.
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ayşe Ayçiçeği-Dinn.
Proje Adı: Şizotipal Kişilik Bozukluğu Ölçeğinin Türkiye’ye Adaptasyonu ve
Normlarının Belirlenmesi, İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından
desteklenmiştir.
Başlangıç
ve
Bitiş
Tarihleri:
20052007.
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ayşe Ayçiçeği-Dinn.
Proje Adı: Rey Karmaşık Şekil Testi ve Tanıma Testinin, Değişik Yaş ve
Eğitim Düzeyindeki Normal Populasyon İçin Normlarının Tespiti (TÜBİTAK
Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Grubu (SOBAG) tarafından
desteklenmiştir.)
Başlangıç
ve
Bitiş
Tarihleri:
20062007.
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ayşe Ayçiçeği-Dinn.
Proje Grubu: Arş. Gör. Simge Şişman.
Proje Adı: İngilizceyi Yabancı Bir Dil Olarak Öğrenmede Duygusal Tepkinin
Rolü, (TÜBITAK-1010 EVRANA projesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma
Grubu
(SOBAG)
tarafından
desteklenmiştir.)
Başlangıç
ve
Bitiş
Tarihleri:
20082011.
Proje
Yürütücüsü:
Doç.
Dr.
Ayşe
Ayçiçeği-Dinn.
Proje Grubu: Prof.Catherine Caldwell-Harris.
Proje Adı: R.I.S.E. Cihazının Etkinliğinin Araştırılması, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi
adına
Başlangıç
ve
Bitiş
Tarihleri:
2008-2010.
Proje
Yürütücüsü:
Prof.Dr.Ayşe
Ayçiçeği-Dinn.
Proje Grubu: Prof.Dr.Ayşe Ayçiçeği-Dinn, Wayne M.Dinn, Simge Sişman,
Serra Tekin.
Proje Adı: Depresyonun Nedenleri Ölçeğinin İngilizce Formunun
Güvenirliğinin Tespiti, (İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
Birimi
tarafından
desteklenmiştir.)
Başlangıç
ve
Bitiş
Tarihleri:
20092010.
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ayşe Ayçiçeği-Dinn.
Proje Adı: Kelime Oyunu İçeren (Cinas) Şakaların Değerlendirmesi, (İstanbul
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmektedir.)
Başlangıç
ve
Bitiş
Tarihleri:
20112013.
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ayşe Ayçiçeği-Dinn.
Ödüller/Burslar
 TUBA Post-Doktora Yurt Dışı Bursu, 1997.
 İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Ödülü, 2003.
 İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Ödülü, 2004.
 İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Ödülü, 2005.
 TÜBİTAK-Hızlı Destek Projesi, 2006.
 TÜBİTAK-1010 EVRANA, 2008-2011.
Vermiş Olduğu ve Verdiği Dersler
Lisans
 Bilişsel Psikolojiye Giriş
 Bilişsel Psikolojide Proje Çalışmaları
 Bilişsel Psikolojide Deneysel Yaklaşımlar
 Öğrenme Psikolojisi: Bilişsel Yaklaşımlar ve Klasik Şartlanma
 Öğrenme Psikolojisi: Uyaranların Kontrolü ve Operant Şartlanma
 English Texts-Research Methods in Psychology
 English Texts-Applied Human Relations
Yüksek Lisans
 Seminer
 Bilişsel Psikolojide Araştırmalar I
 Bilişsel Psikolojide Araştırmalar II
Doktora
 Seminer
 Nöropsikoloji Alanında Seçilmiş Metinler
Yönetmiş ve Yönetmekte Olduğu Tezler:
 Özbek, S. D. (2006).
Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
Bozukluğu (EDHB): Klinik Sunum ve Nöropsikolojik Performans Profili.
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
İstanbul.
 Memiş, Ö. (2007). Renk Algısının Beyindeki Algısal Organizasyonun
Bireysel Farklılıklar Metoduyla Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi,
İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 Karadeniz A. Y. (2007). Otistik Çocukların Ebeveynleri: Nörobilişsel ve
Klinik Bulgular. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 Karagöz, A. (2007). Obsesif Kompulsif Bozuklukta Sigara Kullanım
Alışkanlığının İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 Şişman, S. (2008). Sigara Kullanımı: Klinik Sunum ve Nöropsikolojik
Performans Profili. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 Tekin, S (2009). Görgü Tanıklığı: Olay Sonrası Yanlış Bilgi Etkisi’nde
Kategori Faktörü, İstanbul Üniversitesi, Adli Tıp Enstitüsü, Istanbul.
 Akar, Ö. (2008). Pazarlama Sektöründe Çalışanların Kişilik Özelliklerinin
Karşılaştırılması. Bitirme Projesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 Şişman, S. (Devam ediyor). Sağ ve Sol Hemisfer Farklılıkları. İstanbul
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Çalışma Alanları
 Nöropsikoloji: Orbitofrontal ve dorsolateral bozukluğa duyarlı bazı
nöropsikolojik ve kişilik testlerinin standardizasyonu.
 Orbitofrontal ve dorsolateral bozuklukla ilişkili bazı psikiyatrik
hastalıkların nöropsikolojik açıdan incelenmesi.
 Dil Psikolojisi.
 Kültürlerarası Psikoloji.

Benzer belgeler

Prof. Dr. Ayşe AYÇİÇEĞİ-DINN - İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Ayşe AYÇİÇEĞİ-DINN - İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Kayaalp, Z., Ayçiçeği, A., Çavaş. S. & Çavaş, M. (1995). Ailede Çocuk Eğitimi. Bizim Büro Basımevi, Ankara. Ayçiçeği, A (Çeviri Editorü) (2005). Psikolojide Deneysel Yönteme Giriş: Vaka Yaklaşımı, ...

Detaylı

PROF. DR. AYŞE AYÇİÇEĞİ-DİNN`İN ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER

PROF. DR. AYŞE AYÇİÇEĞİ-DİNN`İN ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER 15. Sisman, S., Ayçiçeği-Dinn, A. ve Dinn, W. M. “Cigarette smoking: Clinical presentation and neuropsychological performance profile,” Cognition V: International Cognitive Neuroscience Meeting’de ...

Detaylı