Reinigungsplan / Temizlik planı Toilette / Tuvalet

Transkript

Reinigungsplan / Temizlik planı Toilette / Tuvalet
Service Telefon-Nr. / Servis telefonu
.
Betrieb / lşIetme:
.
Betriebsbereich / lşIetme bölümü:
Verantwortlicher / Sorumlu kişi:
Stand/Datum / Sürüm/tarihi:
zu reinigender
Gegenstand
Temizlenecek nesne
Produktkategorie
als Oberbegriff
Genel ürün kategorisi
Datum, Unterschrift / Tarih, imza
2
Produktname
Ürün adı
Einwirkzeit/
Dosierung
Etki süresi/dozaj
Stempel / Firma kaşesi
Frequenz
Sıklık
Verantwortlich
Sorumlu kişi
Reinigungsplan / Temizlik planı
z.B. Fußböden, Wände, Toiletten, Urinale, Waschbecken, usw.
Örn. bar, kahve makinesi, yüzeyler, bardaklar vs.
Toilette / Tuvalet
Reinigung aller Gegenstände lt. Reinigungsplan / Tüm nesnelerin temizlik planına göre temizlenmesi
Toilette / Tuvalet
Reinigung lt. Reinigungsplan / Temizlik planına göre temizlik
mind. 1x täglich / en az günde 1 kez
.
Betrieb / lşIetme:
Etage/Raum / Kat/oda:
2
Monat/Jahr / Ay/yıl:
Datum
Tarih
Herrentoilette / Baylar tuvaleti
Zeit
Saat
Unterschrift / Imza
Zeit
Saat
Service Telefon-Nr. / Servis telefonu:
Datum, Unterschrift / Tarih, imza
Stempel / Firma kaşesi
Unterschrift / Imza
Dokumentation / Dokümantasyon
Damentoilette / Bayanlar tuvaleti

Benzer belgeler