BÖLÜM AKADEMİK PERSONELİ HAKKINDAKİ BİLGİLERİ

Transkript

BÖLÜM AKADEMİK PERSONELİ HAKKINDAKİ BİLGİLERİ
Arş. Gör. Mehmet ÇAKIR
İletişim bilgileri
Yazışma adresi: Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,
Sosyoloji Bölümü 06800, Beytepe/Ankara/Türkiye
Telefon: (0312) 297 83 41
E-posta: [email protected]
: [email protected]
Öğrenim özgeçmişi:
Lisans: Adnan Menderes Üniversitesi, 2007-2011
: Spiru Haret University
2009-2010
Doktora (Bütünleşik): Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü-2012 (Devam ediyor)
Araştırma ilgileri:
Kimlik, Toplumsal Adalet
Akademik Deneyim:
Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi,
2012-2013
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi,
2013 (Devam ediyor)
İdari Görevler:
Hacettepe Üniversitesi Gençlik Araştırmaları ve Merkezi Uygulama Birimi Araştırma
Görevlisi, (2013- )
1

Benzer belgeler

Araş. Gör. Munise KOÇ - Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve

Araş. Gör. Munise KOÇ - Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve E ĞİTİM D URUMU Lisans: 2005– 2009 Cumhuriyet Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yüksek Lisans: 2009–2012 Cumhuriyet Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Doktora 2012 – (…) Hacettepe ...

Detaylı