Platform broşür kapadokya turu

Transkript

Platform broşür kapadokya turu
Turlarımızdan
haberdar olmak
için facebook
sayfamızı
beğenebilirsiniz
KAYSERİ TUR PLATFORMU
GÜNÜ BİRLİK KAPADOKYA TURU
www.turplatformu.com
GÜVERCİNLİK VADİSİ – PANOROMİK UÇHİSAR KALESİ – ESENTEPE PANORAMA
GÖREME AÇIK HAVA MÜZESİ – PAŞABAĞLARI – DERVENT VADİSİ – ÜÇ GÜZELLER
08:00’deKayseriparkönündesizdeğerlimisafirlerimizilebuluşarakturumuziçinhareketediyoruz.Turumuzdailk
durağımız9.yüzyılakadargüvercinlerinbölgehalkıiçinönemlihayvanlarolduklarınıgöreceğimiz,odönemdebölgede
yaşayanhalktarafındanvadilereoyulmuşolanvegüvercinlikdenilenyuvalardakuşlarıbeslediklerivebuyuvalardan
topladıklarıgübreleribağlarındakullandıkları,eskidenbölgedeyaşayanHristiyanlarisebukuşlarınyumurtalarını
toplayıpfreskadınıverdiklerikiliseresimlerininalçılarındakullandıklarıGüvercinlikVadisi’nigörüyoruz.Ardından
UçhisarKalesi’ndenbölgenintamamınınıizleyip,manzarakeyfindensonrakapadokyabölgesininengüzelpanorama
yeriolanEsentepe’deresimvedinlenmemolasıveriyoruz.Kayaiçineoyulmuşmanastırlar,kiliseler,şapeller,
yemekhaneler,mutfaklarveyaşamalanlarındanoluşan.BölgedekiHıristiyanlıktarihindeönemlibirkişiolanKayseri
PiskoposuAzizBasiltarafından4.yüzyıldabirdinieğitimvedüşüncemerkeziolarakkurdurulan.Manastırhayatının
1000yılkadarsürdüğüGöremeAçıkHavaMüzesi‘nigeziyoruz.Keyifligezimizinardındanbölgeninengüzelmantar
şeklindekiperibacaları,kilisevemanastırlararasındayürüyüşimkanıbulabileceğimizPaşabağlarıgezimizin
sonrasındaKapadokya'daherzamanyoğunilgiyleduraklanıpseyredilenenteresangörüntüleriileilgiuyandıranbir
vadiolanhayalvadisiDerventvadisinigeziyoruz.Avanos’taçanakyapılışınınanlatımıvealışverişimkanındansonra
Ürgüp’teÜçgüzelaileperibacalarınıgördüktensonraKayseri’yedönüşyolculuğumuzabaşlıyoruz.
ÖğlenYemeği:Geziesnasındaextraolarakalınmaktadır.
Turhareketsaati:08:00
Turdönüşsaati:18:00
TurunAdı
Yetişkin
7-12Yaş
03-06Yaş
Çocuk
Çocuk
KAPADOKYATURU
TURHAREKETTARİHLERİ
HerhaftaCuma,
Cumartesi,Pazar
99.00TL
79.00TL
59.00TL
hareketli
ÜCRETEDAHİLOLANHİZMETLER
LüksAraçlarlaUlaşım
ProfesyonelRehberlik Sınırsızikramlar
FerdiKazasigortası
ĞÜCRETEDAHİLOLMAYANHİZMETLER
TümEkstraHarcamalar
TümÖğlenyemeği
MüzeÖrenyeriGirişÜcretleri
ÖNEMLİBİLGİLER
-Turda00-2,99YaşÇocuklardanÜcretAlınmaz.EğerÇocuklariçinaraçtaKoltukİstenirse3-6,99YaşÇocukFiyatı
Uygulanır.
-GeziSüresigünübirlikprogramdır.
-RehberimizProgramıTamamenGerçekleştirmekKaydıİleProgramınSeyrindeDeğişiklikYapabilir.
-TurlarımızOtel,Otobüs,Turprogramıverehberlikhizmetleriilebirbütündürayrıayrıdüşünülemez.
-Turiçerisindekullanılmayanulaşım,çevregezilerivb.haklariadeedilmez.
-Rezervasyonesnasındakoltuksözüverilemez.
-TuröncesiveturiçindehavamuhalefetinedeniyleyapılamayanturlardaKayseriTurPlatformununsorumluluğuyoktur.
-Yeterlisayıdayoğunlukolmadığındaturu3günöncedenhabervermekkaydıileiptalhakkıKayseriTurPlatformunda
saklıdır.TuruniptalidurumundaKayseriTurPlatformuiptalinibizzatbildirmekzorundadır.
TAVSİYELER
- Yanınızdan hiç ayırmadığınız ilacınız var ise yanınıza alın mutlaka. Turumuz yürüyüş turu olduğu için her yerde
bulunmadığınıdüşündüğünüzvemutlakaalmakistediğinizbirşeyvarsayanınızaalmanızıtavsiyeederiz.
- Doğanın eşsiz güzelliklerini fotoğraf karelerine almak isterseniz, Fotoğraf Makinenizi, Video Kameranızı, Yedek
Pillerinizi,ŞarjAletinizi,YedekHafızaKartınızıgetirmeyiunutmayınız.
1618NOLUZORUNLUSEYAHATSIGORTASIKAPSAMI
Acentenin iflası veya herhangi bir nedenle paket tur hizmetinin verilememesini kapsar. Sağlık sigortası değildir, tedavi
masraflarınıkarşılamaz.(Özelsağlıksigortasımisafireaitözelharcamadır.)
MİNİBÜSLER
Mercedes Sprinter &WolksvagenCrafter 17+1 kişilik Lüx Klimalı araçlar, 27 Kişilik Isuzu, Royal, Prestij Marka
Midibüslerdir.
Turdakişisayısınagörebuaraçlarkullanılacaktır.KullanımhakkıKayseriTurPlatformundasaklıdır.
OTOBÜSLER
Travego&Tourismo MERCEDES & Man FORTUNA 46+1+1 veya 54+1+1 koltuklandırma,Abs, Asr, Klimalı, Karoseri
indirmekaldırmasistemiTempomat(hızsınırlayıcıvesabitleyici),TV,DVDPlayer(DVD,VCD,CD,MP3),öndeveortada
15"LCDmonitör,buaraçlarımızdaceptelefonukullanılmaz.
Turdakişisayısınagörebuaraçlarkullanılacaktır.KullanımhakkıKayseriTurPlatformundasaklıdır.