SAYI 4.indd

Transkript

SAYI 4.indd
www.kilispostasi.com
SAYI:4
TEMMUZ - AUSTOS - EYLÜL 2011
FIYATI: 1 TL
RE
DYANET FT
ÇIKLADI
MKTARINI A
ki
»
»
»
»
»
»
RAMAZAN ÖZEL
DOSYASI
SAYFA
20-21-22 ve 23’ TE
RAHMET ve BEREKET KLM 3 AYLAR
ORUÇ HAYATI ANLAMAKTIR
ZEKAT HAKINNDA
EVVAL ORUCU
TKAF NEDR?
RAMAZANDA BESLENME
ümüzde
Bakanl ön
Diyanet leri
rn 7.50
ta
ik
nda tre m
Ramazan ay
nan kaal
a
c
yr
lirledi. A
lira olarak be
iktar oldutarn asgari m
rarda, bu mik
ek miktar
ec
ftrda veril
-i
ka
da
sa
n
unu
olmadn
r üst snrn
bi
a
nd
su
nu
ko
hatrlatt.
Kilisli ehit Er Bar Çiçekda
Topraa Verildi
O
ruç, riyas olmayan bir ibadettir. Oruç ibadetinin, riyann karmad bir ibadet olmasnn sebebi; açln ve susuzluun bizzat yaanmasndan kaynaklanmaktadr. Orucun
sr ve hikmetlerine eremeyen, imann lezzetini tadamayan, ilimden ve irfandan nasibi
az ya da yok olanlar, maalesef oruçla alakal dier ilere riya katmaktan geri durmam, riya ve
gösterii iftar sofralarna tamlardr.
Diyarbakr’da terör örgütünün
hain saldrs sonucu hayata gözlerini yuman Kilis’in Polateli lçesi
nüfusuna kaytl ehit Er Bar Çiçekda, 15 Temmuz Cuma günü
Gaziantep’te topraa verildi. •S’18
UUR KEPEKÇ
Hafzlk Bölge Yarmas
Kilis’te Yapld
Camiler ve Din Görevlileri Haftas münasebetiyle tertip edilen Hafzlk Bölge Yarmas
Kilis’in Tekye Camii’nde yapld.
• S.2’DE
Üniversite’de
Mezuniyet
Cokusu
ÖNCE KENDMZDEN
BALAMALIYIZ
SAYFA 2’DE
YUSUF YAKUT
NASILSAN
ÖYLE YÖNETLRSN
SAYFA 6’DA
SELM BAYTÜRKMEN
DOLMU ÜCRETLERi
ZAMLANDI
Kilis’te ehir içi dolmu ücretlerine 08 Temmuz 2011
Cuma gününden itibaren
zam yaplarak uygulanmaya
baland. • SAYFA 15’TE
SAYFA 6’DA
BEN TÜRKYE’YE
GÖTÜRÜN!
SAYFA 8’DE
MURAT ÇABAS
EDTÖRDEN
imdi sözlerin yerine getirilme zamandr.
SAYFA 3’TE
SYASLERMZ SURYE’ Y
MEZARA SÜRÜKLÜYOR
SAYFA 13’TE
KLS POSTASI
SAYFA
02
KLS AKTÜEL
TEMMUZ - EYLÜL 2011
Uur KEPEKÇ
ÖNCE KENDMZDEN
BALAMALIYIZ
[email protected]
Yaratl gayesinden adm adm uzaklaan insanolu, yaad çevreyi ve
dünyay kendi elleriyle yaanmaz hâle
getirmitir. Yaanan her olumsuzluun sebeplerini sürekli bakalarnda
ve darda aramak yerine kendimize ve çevremize ibretle baktmzda
esas suçun insann kendisinden kaynaklandn görürüz.
Çevrede gördüünüz bir çöpü, bir
pislii oraya atan insan deil mi? Birilerinin maln çalan, canna malna
kast eden insan deil mi? nsanlarn
yaamlarn tehlikeye sokan, trak ve
terör magandal yapan insan deil
mi? Biri birine zulmeden, hakk olmad halde hakszlk eden, gücünü hak
kabul eden, mazlumun hakkn yiyen,
insan deil mi?
Bunun yannda bulunduu her ortama güzellikler saçan, hakk adaleti
gözeten, mazlumun yetimin elinden
tutan, zalimin karsnda duran ve sürekli hakk tavsiye eden, yüce Yaratanna kar ve kullara kar görevlerini
aksatmadan yaayan, güzeller güzeli
olan da insan deil mi?
Her ikisi de ayn cinsten olmasna ramen birinden kötülükler, dierinden
de iyilikler yansyan insanolunun
kendisidir...
Toplumsal iyilemenin temelini tekil
eden insann yine kendisi olduuna göre,
ie önce kendimizden balamalyz.
Ferdin iyilemesinin yolu da mutlaka
kâmil yol göstericilerden geçmektedir. Peygamberimiz efendimiz Hz.
Muhammed’in (sav) vasisi, Velayetin
ah Hz Ali’nin son anlarnda oullarna yapt vasiyet bu konuda akl ve
izan sahibi olanlara yol göstermeye
yeter de artar bile… Bizlerde bir bö-
www.kilispostasi.com
lüm aktararak kendimizi muhasebe
etmemizi salamaya çalalm. Yaplan nasihatlerin nda bu kymetli
vasiyetten bir nebze olsun nasiplenmeye çalalm inallah… Bakalm
hâlimiz nedir? Sonumuz nereye gidiyor? Kendimiz karar verelim…
“kinize de Allah’tan korkup saknmay, dünya sizi istese de onu istememeyi tavsiye ederim. Dünyaya ait bir
eyi elde edemediiniz, elinizdekini
yitirdiiniz için hayanmayn. Gerçei söyleyin. Ahiret ecri için amel edin.
Zalime düman olun, mazluma yardmc kesilin. kinize, bütün evlatlarma, aileme ve bu yazm kime ularsa
ona, Allah’tan korkup saknmay, ilerinizi düzene koymay, aranz düzeltmeyi vasiyet ederim.
Ceddinizden (sav) duydum der ki; “iki
kiinin arasn bulmak bütün nale namazlardan, oruçlardan üstündür.”
Allah için, Allah için yetimleri koruyun; baz kere aç baz kere tok brakmayn onlar; gözünüzün önünde
haklarnn zayi olmasna müsaade
etmeyin.
Allah için, Allah için komularnz görün, gözetin; bu Peygamberimizin(sav)
vasiyetidir. Komular arasnda o kadar tavsiyede bulundu ki, onlar da
mirasçlar arasna katacak sandk.
Allah için, Allah için Kuran’a riayet
edin; onunla amel etmekte bakalar
sizi geçmesin.
Allah için, Allah için namaz önemseyin; çünkü o dinimizin direidir.
Allah için, Allah için Rabbinizin evini
ziyareti, Haccetmeyi ihmal etmeyin.
Hayatta olduunuz sürece bo brakmayn o evi, çünkü o ev terk edilirse,
size mühlet verilmez; azap gelir çatar.
Allah için, Allah için mallarnzla, canlarnzla, dillerinizle Allah yolunda savan. Birbirinizden yüz çevirmeyin,
birbirinizden kopmayn.
yilii emretmeyi, kötülükten nehyetmeyi brakmayn. Sonra kötüleriniz
banza geçer; sonra da dua edersiniz,
icabet edilmez…” (mam Hüseyin /
Prof. Dr. Haydar Ba /icmal yaynlar
Eylül 2010 / sayfa 151–152)
Deerli okurlarm, söylenen sözler
bouna söylenmemi, yazlanlar bouna yazlmamtr... Neslerinize alet
olmadan, yaplan hak nasihatlerden
nasiplenmeye çaln ki yaadmz
ve irtibat kurduumuz kimselere, çevrelere güzellikler yanssn. Kötülüün
ve olumsuzluklarn younluu sizi
karamsarla sevk edebilir; belki de
bir çiçekle yaz gelmez diye düünürsünüz ama çiçein etki alan kadar
da olsa oralara güzellikle götürün.
Hem dünyada hem ahrette karlksz kalmayacaktr.
Hafzlk Bölge Yarmas
Kilis’te Yapld
Camiler ve Din Görevlileri
Haftas münasebetiyle tertip edilen Hafzlk Bölge
Yarmas Kilis’in Tekye
Camii’nde yapld.
A
dana, Hatay, Karaman, Kilis, Mersin ve Kahramanmara illerinden
hafzlk yarmasnda birincilii elde
etmi olan hafzlarn katlmyla, Kilis
Tekye Camii’nde gerçekletirilen Hafzlar Bölge
Yarmas’na Kilisli vatandalar da dinleyici
olarak itirak ettiler.
“Ailenizin Televizyonu”
Turksat 3A Frekans=12729 Sembol=30000 FEC=5/6 Polarizasyon=Yatay (H)
ve D-SMART 143. Kanal’da
Kilis l Müftüsü Cüneyt Kavut yapt konuma
ile yarmann içerii hakknda bilgiler verirken,
yarmaya katlacak olan hafzlara da heyecana
gerek olmad hususunda uyarlar yapp, sakin
olmalarn istedi. Yaplan yarma sonucunda Kilis Kesik Minare Kur’an Kursu’ndan Hafz Mustafa Çelebiolu bölge birinciliini elde etti. Hafz
Çelebiolu burada elde ettii birincilik sayesinde
zmir’de yaplacak müsabakaya da katlma hakk
kazanm oldu.
KLS POSTASI
KLS AKTÜEL
www.kilispostasi.com
SAYFA
TEMMUZ - EYLÜL 2011
03
l Tütün Kurulu Toplants Yapld
imdi sözlerin yerine
getirilme zamandr.
Editörden | [email protected]
imdi sözlerin yerine getirilme zamandr.
Seçim bitti. Milletin kendine vekil olmasn
istedii kimseler millete vekil olmak sfatyla Milletin Meclisinde yerini ald. Kilis’i
temsil eden milletvekilleri Dr. Fuat Karaku
ve Ahmet Salih Dal oldular. Her siyasetçi
gibi Kilis Millet vekili aday olanlarda vatandalarna çeitli vaatlerde bulundular.
Vekil olan hemerilerimize vatana ve millete hizmet yolunda baarlar diliyoruz. AKP
den milletvekili seçilen her iki hemerimizi çok önemli sorunlar ve sorumluluklar
beklemektedir. imdi yakalarndaki parti
rozetlerini bir dahaki seçime kadar ceketlerinin iç cebine koymal, hiçbir ayrm
yapmadan Kilislinin ve Kilisin sorunlarna çözüm bulmaldrlar.
Kilisli bilmektedir ki partizanlk eden, yandalarn ve arkadalarn koruyan hiçbir
zihniyet bu güne kadar beklenen hizmetlerde baarl olamam, aksine vatandalarmz ve memleketimiz zarar görmütür.
Dier iller eitimde, sanayide, ehirlemede, gelimede, görünen mesafeler almasna
ramen Kilis hala bir il olmak görüntüsünden uzaktr.
Hiç kimse unutmasn ki verilen oylar kimsenin tapulu mal deildir. Hizmete susayan
vatandalarmzn daha kaliteli bir hizmet
görmek adna verdii karara saygl davranlmal ve Kilis hizmete doyurulmaldr.
Kilis Postas gazetesinin elinize ulaan 4. says Mübarek 3 aylara rast gelmi durumda.
Bu vesile ile Recep, aban ve Ramazan aynz ve idrak edeceimiz Ramazan Bayramnz tebrik ediyoruz.
l Tütün Kontrol Kurulu Vali Yusuf Odaba Bakanlnda,
26/05/2011 tarihinde saat 11.00’de Valilik Bring
Salonu’nda topland.
V
ali Yusuf Odaba’n yan sra,
kurul üyesi daire amir ve
müdürleri katld. Toplantda bir
konuma yapan l Salk Müdürü
Dr.Happani: “Tütün kullanm
önlenebilir
ölümlere
neden
olmaktadr. Bu yl dünyada 5
milyondan fazla insann tütünle
balantl kalp krizi, felç, kanser,
akcier rahatszlklar ve dier
hastalklardan ölmesi beklenmektedir. Her yl 600.000’den fazla
kii ise sigara dumannn pasif etkisinden dolay ölmektedir. Pasif
içicilikten dolay ölen bu kiilerin
150.000’den fazlas çocuktur. Gerekli önlemler alnmad takdirde
2030 ylnda beklenen ölüm says
yllk 8 milyona ulaacaktr.
20.yüzylda 100 milyon kii
tütün kullanmndan ölmütür.
21.Yüzylda ise 1 milyar kii tütün kullanmndan ölecektir.
Bilindii üzere 19 Temmuz
2009 tarihinden itibaren
tam dumansz Türkiye'ye
merhaba dedik.
ali Yusuf Odaba ise
yapt konumasnda,
bugün
bu
toplanty
yapmamzn sebebi, uygulamada görülen eksiklik
ve aksamalar saptamak,
uygulamay istenilen seviyeye çkarmaktr. Denetimlerin salkl bir ekilde
uygulanmas için özellikle
Belediye Bakanl ile Emniyet Müdürlüü, l Salk
Müdürlüüne destek olmak zorundadr. Okull-
V
12562 Vertical (Dikey) 25000 FEC : 5/6
www.tv34.com.tr
arda sigara içilmesinin önlenmesi
konusunda hassas olmalyz.
Öretmenlerimiz
örencilere
örnek olmaldrlar. Okul alan ile
spor tesislerinde kesinlikle sigara
içilmeyecektir. Öretmenlerimiz
kontrollerde bulunacak, içenleri tespit edecek ve idareye bildirecektir. Okullarmz bünyesinde bununla ilgili Müdür ve
Müdür Yardmcs bakanlnda
komisyonlar
oluturularak,
örencilere sigara ve benzeri kötü
alkanlklar konusunda konferanslar verilerek, örenciler takip
edilecek ve tutulan rapor aylk
olarak, Milli Eitim Müdürlüüne
gönderilecektir. Sigarann faydal
olduunu iddia eden yoktur. Sigara alkanlnn braklmas
zordur. Önemli olan alkanln
balamasnn önüne geçmektir.
Sigarann satlmasndan çok, tek
tek satlmasn önlemeliyiz. Okul
giri ve çklarndan yarm saat
önce, okul çevresindeki büfe ve
kantinlerde sk denetimlerde bulunarak, örencilerin velilerinden
aldklar harçlklarla tek tek sigara almalarn önlemek bu gibi tek
sigara satan iyerlerine de gerekli
cezai müeyyidenin uygulanmasn
salamak zorundayz. Zayf irade
mazeret arar. Baba ve anne sigara içiyorsa, çocuk da anne ve
babasna özenerek sigara içer.
Çocuklarmzn yannda sigara
içmemeliyiz dedi.
aha sonra Vali Yusuf Odaba,
l Tütün Kontrol Kurulu
üyeleri ile kanunun uygulanmas
ve denetimlerde görülen eksiklikler ile ilgili olarak görü
alveriinde bulunduktan sonra,
D
SAYFA
04
TEMMUZ - EYLÜL 2011
KLS POSTASI
KLS AKTÜEL
www.kilispostasi.com
Kilis’te Esnaf Dükkanda
Hayvan Yetitiriyor
Kilis Küçük Sanayi Sitesi’nde baz
esnaarn bata kümes hayvanclna merak sald dikkatlerden
kaçmazken,
dükkan
içerisinde
gezinen tavuklar ve civcivler ilginç
görüntüler oluturuyor.
K
ilis Sanayi Sitesi’nde çekiç, torna ve motor
sesleri haricinde sesler de duyuyorsunuz.
Alageldiimiz sanayi görüntüsünden farkl
manzaralara rastladnz Kilis Sanayi Sitesi’nde esnaf tarafndan beslenen kular, tavuklar gönüllerince
çevrede ve dükkanlarda dolaarak yiyecek aryorlar.
Hatta bazlarnn özel kümesleri dahi bulunuyor.
sizlikten mi yoksa ilerin younluundan uzaklamak
için mi beslendii merak konusu olan bu hayvanlar,
sanayi sitesine farkl bir renk katyor. Eer sizin de yolunuz bir gün sanayi sitesine düerse çevrede dolaan
hayvanlara dikkat etmenizi tavsiye ederiz.
YILIN ANNESiNE
ONUR BELGESi VERiLDi
Kilis Valisi Yusuf Odaba, ehit Astsubay Kdemli Baçavu Hasan Özüberk’in
baba evine ziyarette bulundu. Gerçekletirilen ziyarete Vali Yusuf Odaba
ve Ei Songül Odaba Hanmefendi, l
Milli Eitim Müdürü M. Emin Akkurt
ve ei ile l Basn ve Halkla likiler Müdürü Selçuk Özpolat katld.
Z
iyaret srasnda Vali Yusuf Odaba, “Olunuz
Hasan Özüberk, Tunceli li Nazimiye lçesi Saryayla Jandarma Karakol Komutan olarak görev yaparken 30.04.2010 tarihinde ehit dümütür. ehidimizin onuruna limiz Merkezinde yaptrlan ehit
Hasan Özüberk Anadolu Lisesine isminin verilmesi
uygun görülmütür. Ayrca Vali Yusuf Odaba’n
ei Songül Odaba Hanmefendi ehit annesine altn takt. ehit Annesi Sultan Özüberk de “Bu payeyi
bana layk gören bütün yüreklere teekkür ederim.
Yüreinde analk duygusu tayan bütün anneler
adna bu Onur Belgesini alyorum” dedi.
Madde Bamll Konferans
Kilis 7 Aralk Üniversitesi’nde l Salk Müdürlüü ile Gaziantep Büyükehir Belediyesi Salk ve Sosyal Hizmetler Daire
Bakanl tarafndan ortaklaa olarak “Madde Bamll ve
Zararlar” balnda bir konferans düzenlendi.
Psikiyatri Uzman Dr. Cenk
Yancar’n
konumacs
olduu konferans Muallim
Rfat Eitim Fakültesi’nde
yapld. Dr. Cenk Yancar konumasnda, sigara,
alkol, uyuturucu madde
bamll
konularnda
bilgiler verdi ve uyarc,
uçucu maddelerin verdii
zararlar örneklerle açklad.
Bu tip maddelerin panik, korku, bellek ve konsantrasyon
bozukluuna
sebep olduunu ve ruhsal
bamllk gibi sorunlarn
ortaya çkmasna yol açtn
belirtti. Madde bamllna
bal ölümlerde Gaziantep’in
3, Kilis’in ise 12. srada
olduuna dikkati çekti
Konferansa, l Salk Müdürü Dr. Turgay Happani, l Milli
Eitim Müdürü Emin Akkurt, Salk Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mehmet Demir,
Muallim Rfat Eitim Fakültesi Dekan Yardmcs Yrd. Doç.
Dr. Mustafa Cinolu ve örenciler katld.
KLS POSTASI
KLS AKTÜEL
www.kilispostasi.com
SAYFA
TEMMUZ - EYLÜL 2011
05
Öncüpnar Snr Kaps’nda
Olayl Protesto
Suriye’de yaanan olaylar protesto etmek amacyla Kilis Öncüpnar Snr Kaps’na gelen Sivil
Toplum Örgütü temsilcileri ile Suriye’ye gidi-geli yapan vatandalar arasnda yaanan kargaa
ve olaylar nedeniyle gergin saatler yaand.
STK temsilcilerinin, protesto amacyla Öncüpnar
Snr Kaps’nda toplanmaya balamasnn ardndan,
Suriye’ye günübirlik olarak
gidip gelen Kilisliler, eyleme
kar çkarak, “Siz burada
Suriye’yi protesto ederseniz
bizi bu ülkeye sokmazlar.
Bizim ekmek kapmz, gidin
baka yerde eylem yapn. 13
askerimiz ehit olmu, ehitlerimize destek açklamas yapmyorsunuz” eklinde
protestolarn dile getirdiler.
Kilis Emniyet Müdürlüü
yetkililerinin her iki taraa
konuup arabuluculuk çalmas srasnda kalabalk
ve baz STK üyeleri arasnda arbede yaand. Çkan
olaylarda çok sayda kii
gözaltna alnd.
Çkan olaylarn ardndan Kilis Öncüpnar Snr Kaps’na
yaklatrlmayan STK üyeleri, Kilis-Öncüpnar karayolunda basn açklamas
yapmak zorunda kaldlar
“Yönümü Aryorum”
Y
eni Mesaj Gazetesinden ve Kilis
Postasndan
tandnz Yazar Uur
Kepekçinin beklenen
eseri “Yönümü Aryorum” Kitab çkt.
Kitabn önsözünde
belirtildii üzere yön
problemi çeken insanmza yönünü arayta
yardmc olmak gayesiyle yazlan bu eserdir.
Organik Zeytin Üreticileri Birlii Kuruldu
Adl Eseri Sipari Etmek için
0212 507 81 81
www.istedim.com
Kilis’te kurulan Kilis li Merkez ilçe Organik Zeytin Üreticileri Birlii Kurulu Genel
Kurul Toplants 03.06.2011 tarihinde saat 10.00 da Kocabeyli
Köyü’nde yapld. Kilis li Merkez ilçe Organik Zeytin Üreticileri Birliinin kuruluu nedeniyle yaplan törene Vali Yusuf
Odaba, Kilis Belediye Bakan
M. Abdi Bulut, Jandarma Alay
Komutan, kurum amirleri ve
çiftçiler katld.
Y
aplan Genel Kurulda Bakan
seçilen Hüseyin Polat, törende yapt konumada, Birliin
kuruluunda emei geçen bata
Vali Odaba olmak üzere herkese
teekkür etti. l Tarm Müdürü Ali
Eker, limizde iki yl önce balatlan
Organik Zeytinya çalmalarnn
uan 7.900 dekar alanda yapldn ve amaçlarnn bu rakam 21.000
dekara çkarmak olduunu belirterek, bu sayede çiftçilerin gelir seviyesinin arttrlacan söyledi.
Belediye Bakan Abdi Bulut da
konumalarnda kendisinin de bir
zeytin üreticisi olduunu ve en büyük sorunun pazarlama problemi
olduunu belirtti. Vali Yusuf Odaba da törende yapt konumalarnda, “Üretimin artrlmas ve üretilen ürünün kaliteli ve standartlara
uygun olmas gerekmektedir. Yine
üretilen ürünün sivil toplum kurulular araclyla pazarlanmas
gerekmektedir. Bu aamalarn birinde sorun yaanrsa çiftçi üretimde, pazarlamada sorunlar yaarsa,
üretimden vazgeçer. Üretilen ürünün markalamas ve pazarlanmas
noktasnda Birlii çok önemsiyo-
rum ve çiftçilerin gösterdii ilgiden
de memnunum. limizin kuraklk
sorunu vardr. Birtakm kaynaklardan arazilerin sulanabilir tarm
araziye dönütürülmesi ve bunun
sonucu olarak çiftçinin ürün ve
gelirinin arttrlmas için çalmalarmz var. Birliin kurulmasnda
emei geçenlere teekkür ediyorum” dedi.
Törenin ardndan katlan misarlere yemek ikram yapld. Yemein
ardndan Vali Yusuf Odaba Kocabeyli Jandarma Karakoluna geçerek
incelemelerde bulundu.
KLS POSTASI
SAYFA
06
TEMMUZ - EYLÜL 2011
KÜLTÜR ve MEDENYET
Yusuf YAKUT
Naslsan öyle
yönetilirsin
[email protected]
Havalarn snmasyla beraber birçok kurumlarnda kaynadn görüyoruz. Bata siyaset olmak üzere
ekonomide de kazan kaynamaya
balad. Yemin krizinin almasyla beraber siyasiler derin bir nefes
alm oldular. Ekonomi ise hala
dalgal, avro düüte dolar çkta,
ekonomistler bunu, Yunanistan’n
ardndan spanya ve talyan’nda
içinde olduu ikinci Avrupa krizine balyorlar. ki trilyon avro borcu olan talya topun azndaki ülke
konumunda, yani kriz kapda, nasl
olmasn ki, yer alt kayna tükenmi, gençlii kalmam durumda.
Bunu dier Avrupa ülkeleri takip
edecektir, kaçnlmaz sonu hepsi
yaayacaktr.
Bu tespit bize ait deil,2005 ylndaki uluslar aras bir toplantda, Prof.
Dr Haydar Ba ilk söyleyen olmutur. O gün burun kvranlar imdi
yandm yal eleye dütüler.2007 de
Bursa yaplan, uluslararas Sosyal
Devlet, Milli Devlet sempozyumun-
www.kilispostasi.com
da Hollandal ilim kadn Cornalle hanm unlar söyledi.”Bana bu
eser(MEM) ulatnda, hamasetle
söylenmi bir söz olarak düündüm.
Kitab okuyunca gördüm ki yazl
olan her eyim ilmi ve akademik bir
izah olduunu gördüm. nanamayp tekrar okudum ve Prof Dr Haydar Ban, Avrupa on be, en fazla
yirmi yl içinde çökecektir, sözünün
matematiksel izahnn ortada canl bir ekilde gözler önünde olmas
benim hayretimi bir kat daha artrmtr ve bu toplantya katlmama
neden olmutur. Ben inanyorum
ki, deil Avrupa, dünyann kurtuluu MEM ve Haydar Ba tadr.”
nallah yetkili kurumlarda bunlar
dikkate alrlar.
Baka bir kriz ise, bugüne kadar eine
rastlamadmz cinsten. Futboldaki
ike olay! Tüm spor camiasn cad
kazanna çevirdi. ddialar doruysa
FB futbol takmnn ampiyonluuna gölge düecek. Bata FB kulübü
bakan Aziz Yldrm olmak üzere,
birçok yönetici, spor adam, eski
ve yeni futbolcularn da aralarnda
bulunduu birçok kii mahkemeye
sevk edildi. Aziz yldrmn tutuklanmasnn ardnda birçok taraftar
terör estirdi. Gerçekleri bamsz
yargnn verecei karar ne olursa
olsun, Türk futbolu derin yara almtr. Toplumuzdaki ahlaki, siyasi,
ekonomi ve kültürel dejerenasyon
spora da ulam olmas ülkemiz
adna kayglarmzn ne kadar hakl
olduunu ortaya koymutur. Ylladr Türk Milletine “Önce nsan, nsan zübde i kâinat, günümüzün en
önemli meselesi mükemmel insan
yetitirmek” diyen Prof. Dr. Haydar
Ba’n ne kadar hakl olduunu göstermitir. Krizlere alk olan milletimiz bu badireden de yüzü ak olarak
çkacana inanyoruz.
Üniversite’de Mezuniyet Cokusu
Kilis 7 Aralk Üniversitesi’nden mezun olan örenciler için “2010/2011 Eitim
Öretim Mezuniyet Töreni”
yapld. enlik alannda düzenlenen ve bir dakikalk sayg
duruu ve stiklal Mar ile
balayan Mezuniyet Töreni’ne,
yüzlerce örenci velisi, Kilis
7 Aralk Üniversitesi Rektör
Vekili Prof. Dr. Osman Türer,
Belediye Bakan Yardmcs
Ömer Kerkütlüolu, senato
üyeleri, hayrsever iadam
Rfat Kazancolu, il müdürleri
ve çok sayda davetli katld.
D
aha sonra dereceye giren
örencilere belgeleri ve
armaanlar
Rektör
Vekili
Prof. Dr. Osman Türer, Rektör
Yardmcs Prof. Dr. Abdulkadir
Yldz, Rektör Yardmcs Prof.
Dr. Bilal Acemiolu, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr.
Ahmet Çakr, Sosyal Bilimler
Enstitüsü Müdürü Yrd. Doç. Dr.
Hasan ener, Yusuf erefolu
Salk Yüksekokulu Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Gülcihan Güzelda,
Meslek Yüksekokulu Müdürü
Doç. Dr. Murat Pala, Prof. Dr.
Ömer Faruk Farsakolu, Hu-
Kilis’te Hdrellez
enlik Gibi Kutland
K
ilis’te her yl geleneksel olarak kutlanan, Hzr ve lyas Peygamberlerin yeryüzünde bir araya geldikleri gün olarak kabul
edilen Hdrellez Günü, bu yl da özellikle Kilisli bayanlar tarafndan bir enlik havasnda kutland.
mus Baas Üniversitesi Öretim
Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman
Albitar, Halep Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr.
Savah El Ahmed tarafndan verildi. Hayrsever adam Rfat
Kazancolu da dereceye giren
örencilere altn armaan etti.
Karadeniz
Kadrga'dan izlenir
UYDU BLGLER
Türksat 3A 12729
Vertical (dikey) 30000 FEC : 5/6
ve D-Smart 173. Kanalda
www.kadirga.com.tr
KLS POSTASI
YAAM
www.kilispostasi.com
Kilis’te 7 Okul Beyaz Bayrak
Sertifikas le Ödüllendirildi
Babam Bir Trak Kazasnda
Kaybetmitik
[email protected]
30 Austos 1974 ylnn Zafer Bayramnda babam Osman Nuri’yi topraa
verdiimizde, o gün bu günkü kadar
trak kazalar youn deildi. Ama
yine de trak kazalar vard ve hiç
bir önlem alnmyordu. Bu günlerde
gazete sayfalarna baktmzda veya
ekranlar izlediimizde en çok yine
vukuatlar listesinde trak kazalar var.
Canlar gidiyor, milli servetler heder
oluyor ve biz yalnz bakyoruz.
te bir sabah namaz klmak için camiye giderken, bir ehliyetsiz motor sklet
sürücüsünün çarparak kaldrmda brakp kaçt rahmetli babam yoldan
geçenler bir hastaneye kaldryorlar
ve biz babam üç gün sonra hastane
hastane dolatktan sonra bulup PTT
hastanesine getiriyoruz. Tabi ki youn
bakma. Çünkü üç günde heder olan
80 küsur yanda ki Osman Nuri artk
takati tükenmi ve bu i bitmitir, de-
mitir.
Babama çarpan zavall nihayet ortaya
çkp bir gün babamn kulana hastanede eilip u ifadeleri aynen kullanr:
Amca, sekiz çocuum var, ne olur beni
yakma. Suç bende, de...
Evet, babam her soruturma amasnda suç bende, ben motorun önüne atldm, der ve bizim dava etmemize engel
olur. Çünkü ortada sekiz çocuk vardr.
Bir gün aratrmaya koyulduumuzda
motor sürücüsünün ehliyetsiz olduunu örendik ve sekiz çocuk masalnn
da hayal olup, bekâr bir insan olarak
kaldrmda yürüyen yayaya çarpan
bir katil olarak onu içimize gömdük
ve baba vasiyetini yetine getirip bu konuda hiç bir suçlama yapmadan olay
kapattk. yi mi yaptk, kötü mü onun
kararn da sizler verin. Herhalde hiç
iyi yapmadk.
imdi etrafa bakyorum, etrafta bir
TEMMUZ - EYLÜL 2011
07
Salk Bakanl ile Milli Eitim Bakanl tarafndan birlikte yürütülen “Temiz Okul, Salkl Okul” projesi kapsamnda Kilis’te 5 okul ilk
defa beyaz bayrak ve sertika almaya hak kazanrken daha önce beyaz bayrak alm 3 okulun ise süresi 2 yl uzatld.
Temizlik ve hijyen bakmndan
Salk Bakanlnca öngörülen
kriterlere uygunluu komisyon
tarafndan tespit edilen Mehmet
Sanl Anadolu Salk Meslek Lisesi, Mehmet Zelzele Fen Lisesi, Cemil Çetin lköretim Okulu, Halit
Rek Kertmen lköretim Okulu,
Gülten Ünlükahraman Anaokulu,
Mehmet Temel lköretim Okulu,
Mehmet Döme lköretim Okulu, Merkez Yatl Bölge lköretim
Okulu düzenlenen törenle beyaz bayrak, plaket ve sertikayla
ödüllendirildi.
Törende bir konuma yapan Salk Müdürü Dr. Turgay HAPPAN; Yeterli ve kaliteli eitim alm
salkl nesiller yetitirilerek toplum salnn korunmas, gelitirilmesi ve yaam kalitesinin
yükseltilmesi amacyla çocuklarmzn eitildii okullarmzn
temizlik ve hijyen açsndan proje
kapsamnda, ilköretim okullarna yönelik hijyen kriterlerinin
belirlendii bir ‘Okul Sal Denetim Formu’ hazrlandn, söz
konusu formda okul içi ve çev-
Nejat TAKIN
SAYFA
sürü maganda var. Ben trae çkmaya korkuyorum. Çünkü oför ehliyeti
veren müesseseler iyi denetlenmiyor
ve gerei yaplmyor. Üç ay kurs ve
bastr paray al ehliyeti. En aa etrafmda be kii tanyorum bu kurslardan geçen ,emin olunuz arabay deil
yürütmek ,marn nerde olduunu
kontak nedir, debriyaj nedir ve bir arabay nasl iletir, nasl kaldrr ve nasl
durdurur, hepsinden bihaber. Tabi ki
bu bihaberler birkaç hafta sonunda cebinde ki ehliyete güvenerek baba parasyla alnan arabalara binip bas kaza ve
ondan sonra sallan köprülerden aa
dört ölü, be yaral al sana ehliyetli insanlarn katliam.
Ben 1961 ylndan ehliyet almak için
ordu mensubu olarak tam bir yl uratm. Her gün araba kullandm
halde, o yllarda Çankr Piyade okulundaydm, Ankara’dan gelen trak
imtihan heyeti biz 25 kiiyi üç gün
imtihan ederek ancak on kiiye ehliyet
verdiler.
Bir büyük S harne giri ve çk vard ki, ona her ehliyetlinin girmesi
imkânszd. Ama imdi çk E-5 yoluna
git bir km. al yavrum ehliyetini...
Bütün bunlara ramen hâlâ 50 yla
yaklaan ehliyetli araba kullanmama
istinaden yined e kendime fazla güvenemem. Azami 100 km. hzla giderken
resi, idari birim, öretmen odas,
kütüphane, stma durumu, spor
ve tiyatro salonu, atölyeler, laboratuarlar, revir, kantin, tuvaletler
ve içme sular göz önüne alnarak
100 puan üzerinden bir deerlendirme yapldn, iki bakanln il
müdürlükleri yetkililerince denetlenen okullarda, yaplan deerlendirme sonucunda 90 ve üzerinde
puan alan okullara, salk ve temizlii simgeleyen beyaz bayrak,
plaket ve sertika verildiini, bu
belgenin 2 yl süreyle geçerliliini
koruduunu ve kontrollerin bu
süre içerisinde de devam ettiini
söyledi.
Milli Eitim Müdürü Mehmet
Emin AKKURT ise yapm olduu
konumada; Beyaz bayrak almaya
hak kazanan okullarn örenci ve
yöneticilerini tebrik ederek, bu
projenin salkl nesilleri yetitirmek yolunda önemli bir basamak
olduunu, çocuklarmzn hasta
olmamas, tertemiz snarda hijyenik ortamlarda eitim alabilmesi için, bu projenin çok önemli
olduunu söyledi.
geçen yanmdan geçen magandann
biri bana barmaya balad. Amca bas
gaza, sürmesini bilmiyorsan gelelim
biz sana yardm edelim, diyerek elini
kolunu sallad ve cep telefonuna sarlp yol akalaryla gözden uzaklat.
Bütün bunlara son verilmelidir. Öle
hemen, tr ve otobüs kullanmaya,
kamyon oförlüü yapmaya imkân
verilmemelidir. En aa lise mezunu
oför olmaldr. Özel ehliyet kurslar
yine devlet kontrol etmeli, onlardan
sonra ancak ehliyete hak kazanlmaldr. Bunun için de Ordu Ulatrma
Tabur ve Bölüklerindeki tecrübeli
ekiplerden istifade edilirse araba kullanmann zevki o zaman çok daha güzel olur. Bir kulaklar çnlasn Albay
Mehmet Ayhan bölüünden er oför
yetisin de görünüz, baknz. Aynen
uçak pilotu gibi deneyimli oförler çok
nadir ufak tefek kazalarla yola çkarlar. Ama ciddi ve disiplinli eitim art.
oför eitimsiz ite böyle büyük vakalar ve kazalar olur, otomobil sanayisi
yükseldikçe ölüm artlar çoalr ve
ehliyetsiz kimselerin tad bu kazlar çok can yakar, yuva ykar. Tedbir
demokrasinin içindedir, fazla esneklik
oförlükte hayat söndürür.
Bir söz vardr: ACELE GDEN ECELE
GDER. Onun için bas gaza derken,
dikkatli olmalyz.
SAYFA
08
TEMMUZ - EYLÜL 2011
Selim
BAYTÜRKMEN
Beni
Türkiye’ye götürün!
KLS POSTASI
YAAM
www.kilispostasi.com
Dereceye Giren Örencilere Hediyeler Verdi
5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebetiyle düzenlenen resim, iir
ve kompozisyon dalnda dereceye giren örencilere hediyeleri Kilis
Valisi Yusuf Odaba tarafndan verildi.
[email protected]
Dünyada irili ufakl, zengin ve fakir birçok ülke bulunur. Genel olarak manzaraya baktnzda ülke
halklarnn yaam standartlar ülkesinin zenginlii
veya fakirlii ile edeer görüntüler arz eder. Yani
çeliki pek yoktur.
Türkiye ismindeki bir ülkede ekonomi sürekli büyüyormu. Hatta gelecek 20–30 yl zarfnda en güçlü
ekonomiler arasna girmesi mümkün gözüküyormu.
Türkiye’de isizlik azalrken, kii bana düen milli
gelir oran Cumhuriyet tarihinin en yüksek düzeyine
varm. Halkn durumu o kadar iyi ki, kimse ikayet
etmiyor, dert yanmyormu. Bu yüzden 3. dönemde
de ayn Babakan ve hükümete yetki vermiler. Hem
de oylarn yükseltme baarsn göstermiler. Bunlar duyunca imrenmemek elde deil. Hatta içimden
geçmedi deil, birileri beni bu ülkeye götürsün dedim. Ben bu Türkiye’de yaamak istiyorum.
Ben de ad Türkiye olan farkl bir ülkede yayorum.
bulmann deveye hendek atlamadan zor olduu
bir ülke buras. Milli gelirimiz yüksek ama halkn
çounluunun bu milli gelir denen eyden haberi
bile yok, çünkü kt kanaat geçim normal bir durum
olarak kabul ediliyor. nsanlar faturalarn ödemekte
zorland, temel ihtiyaçlar dahil birçok eyin tasarruf konusu olduu bir ülkede yayoruz. Çiftçiler bir
deil birkaç bankaya borçlu durumdalar.
Üniversitelilerden
Örnek Davran
iir dalnda dereceye giren, 1.
Abdurrahman yigün lköretim Okulu Örencisi Mercan
Kaya, 2. Mercidabk lköretim
Okulu Örencisi Sümeyra Güler, 3. Özel Mehmet Döme lköretim Okulu Örencisi Melike layda Küyük, kompozisyon
dalnda dereceye giren, 1. Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Örencisi Büra Mazlum, 2. Nedim Ökmen Anadolu Öretmen
Lisesi Örencisi Dilek Yasemin
BEKMEZ, 3. Kilis Anadolu Lisesi Örencisi Aye Delihacolu ile resim dalnda dereceye
giren örenciler 1. Ekrem Çetin
lköretim Okulu Örencisi Feray Hafzolu, 2. Rek Kertmen
lköretim Okulu Örencisi Sümeyra Budak, 3. Mehmet Temel
ilköretim Okulu Örencisi lknur Maaolu’na hediyelerini
Vali Yusuf Odaba verdi. Vali
Odaba, dereceye giren örencileri kutlayarak baarlarnn
devamn diledi.
Kilis 7 Aralk Üniversitesi Muallim Rfat Eitim Fakültesi Snf Öretmenlii Bölümü örencileri Kilis’in Polateli
ilçesi Belenözü (Ravanda) Köyü lköretim Okulu’na kitap banda bulundu.
Ama ben kendi yaadm Türkiye’den ayrlmak istiyorum. Her eyin yolunda gittii istikrar ve büyümenin büyük bir hzla sürdüü Türkiye’ye göç etmek
istiyorum. Beni Türkiye’ye götürün diyorum ama
herkes diyor ki sen zaten Türkiye’de yayorsun!
FELHAN YAYINCILIK REKLAMCILIK ve DAITIM
3 AYLIK YEREL GAZETE
mtiyaz Sahibi ve Sorumlu
Yaz ileri Müdürü
Dr.Ahmet Hamdi Kepekçi
0532 558 93 69
Yaz leri Müdürü
Abdülkadir Uur Kepekçi
0532 413 30 76
Kilis Temsilcisi
Selim BAYTÜRKMEN
0535 774 22 02
dare Yeri: Mahmutbey yolu Cad. 5. Sok.
No:16 Bahçelievler - stanbul / TÜRKYE
Bask: Akademi Basm Yayn Org. Matbaaclk
Turizm San. Tic. Ltd. ti. Bask: Davutpaa cad.
Güven San. Sit. CBlok No: 230 Topkap / ST.
Tel.: 0212 493 24 67 | 0532 558 93 69
abone olun
“gazeteniz kapnza gelsin”
0532 558 93 69
Yaynlarmzn tüm haklar KLS POSTASI’na aittir. Kaynak gösterilmeden iktibas edilemez.
Yazlarn sorumluluu yazarlarna, ilanlarn sorumluluu ilan sahiplerine aittir. Gazetemiz il temsilcileri fahri olarak görev yapmaktadr. Yaynlanan köe yazs ve haberin tüm haklar Felhan Yaynclk
Reklamclk ve Datm’a aittir. Kaynak gösterilerek kullanlabilir.
[email protected]
| www.kilispostasi.com
REKLAMLARINIZ iÇiN
BiZi ARAYIN: 0532 558 93 69
Topluma Hizmet Uygulamalar dersi kapsamnda gerçekletirilen ve ilköretim çandaki çocuklarn okuyabilecei yaklak
500 adet kitabn topland etkinlikte örenciler, ilkokuldaki miniklerle maç yaptlar, oyun oynadlar ve kitaplar dattlar.
Danmanlklarn Yrd. Doç. Dr. Hatice Asl
ile Yrd. Doç. Dr. Pnar Bülbül’ün yapt
örenciler, kitaplar kampanya süresince
kendi olanaklaryla topladklarn belirterek, kitap banda bulunanlara teekkür
ettiler. Bata Köy Muhtar olmak üzere
okul öretmenleri ve köy sakinlerinin ilgi
ile karlad üniversiteliler, topluma hizmet amacyla yaptklar bu tür etkinlikleri
sürdüreceklerini söylediler.
KLS POSTASI
LÇELER
www.kilispostasi.com
Kilis Merkez ve
lçelerine bal
köylerinde tarm
ve hayvancln
giderek
zayamasnn
da etkisiyle
köylerde hane
saylarnn giderek
azalmaya balad
gözleniyor.
SAYFA
TEMMUZ - EYLÜL 2011
09
Köylerde hane says azalyor
H
arabe evlerin artk daha
çok göze çarpmaya balad köylerden kente ve büyük ehirlere göç baladn
köyün yallar üzülerek dile
getiriyorlar.Be olundan sadece birinin yannda kaldndan dert yanan bir köylü
vatanda, dier çocuklarnn
i bulmak için çoktan kente
gittiini ifade ediyor.
Köylerde harabe evler kadar yal nüfusun da artyor olmas, gençlerin belirli bir
yatan sonra köyü terk etmek zorunda
kaldklarnn açk bir göstergesi olarak
dikkatleri çekiyor. Evlenen gençlerin çounun köyde kalmadn ifade eden vatandalar, “Çiftçilik ve hayvanclk öldü,
çocuklarmza gelir temin edemiyoruz.
Onlar da çareyi buradan gitmekte buluyorlar. Köyümüz 80 haneydi. imdi 30
haneye dütük. Biz de burada kaldk” diyerek dertlerini dile getiriyorlar.
Köy Sokaklarndan
Vatanda Dertli!
TÜRKYE’NN
Kilis’in ilçelerine bal köylerinde yaayan vatandalarn geneli yaadklar
köylerin yaam artlarndan dert yanarken, en çok sokaklarnn hallerinden ikâyetçi olduklar görülüyor.
Pis sularn akt kanallarn ve çukurlarn bulunduu sokaklarda
günlerini geçiren köylü vatandalar, bu durumdan oldukça rahatsz olduklarn dile getirerek, “Bize
imkan versinler kendi köyümüzü
kendimiz yapalm. Ama her ey
ya yarm yaplyor ya da hiç yaplmyor. Sokaklarmzn hali ortada,
pislikten geçilmiyor” eklinde konuuyorlar. Zamanlarnn çounu
tarlada, bada, bahçede geçiren
köylü vatandalar, hiç olmazsa yaadklar köyün bakml ve temiz
olmasn bekliyorlar. Bu noktada
yetkilileri göreve çaran köylülerin pek de umutlu olmadklar dikkatlerden kaçmyor.
Elbeyli Halk Eitimi Merkezi Nak ve Mefruat Sergisi Açld
Müt GÜLTEKN: “Kzlarmz diki inesi tutmadan gelin oluyor“
Açl töreninde, sayg duruu ve stiklal Mar’nn okunmasnn ardndan, lçe Halk Eitim Merkezi Müdürü Orhan ÇAKMAK sergi ile ilgili
açl konumas yapt. Daha sonra
kürsüye gelen Elbeyli Kaymakam
Müt GÜLTEKN yapt konuma-
da, açlan kurslarn önemi üzerinde
durarak, "Kzlarmz diki inesini
tutmadan gelin oluyor. Kaymakamlk olarak sergilere önem veriyoruz,
destek veriyoruz. lçe halknn açlan
kurslara daha etkin bir ekilde katlmalarn bekliyoruz" dedi.
BEYAZ
EKRANI
12729 H 30000 5/6
D-Smart: 141. Kanal
Kablolu TV:
Teledünya 39. Kanal
www.mesaj-tv.com
SAYFA
10
TEMMUZ - EYLÜL 2011
KLS POSTASI
ARATIRMA
www.kilispostasi.com
Dr.Kepekci:
“ Aile yapmz
elimizden gidiyor”
Sayn Kepekçi, aileyapmz nasl tahrip ediliyor?
TV. dizilerinde, gösterime giren sinema lmlerinde youn olarak ilenen
temalarla Türk aile yaam tarz tahrip
edilmeye uzun zamandan beri devam
ediliyor. Özellikle son dönemde aile
yapsnn temellerini tahrip etmeye
gelmitir. Sra, aile yapmzn ortadan
kaldrlmasndadr. Bizim inancmz,
töremiz gerei Türk aile yapsnda
Müslüman bir kz, gayrimüslim bir
erkekle evlenemez. Yani Türk modeli
bir aile yapsnda kz çocuklarn gayrimüslim erkeklerle evlenmesi yasaktr. Yüzyllardan beri bu böyle yaana
gelmitir.
Sizce toplumu ekillendirmede en önemli görev
kimlerindir?
“Cennet, annelerin ayaklar altndadr” ve yuvay kuran dii ku olmas misali anne
aile yuvasnn temelidir. Yavrusunu
eiten o efkatli yürekler, ayn zamanda toplumun da mimardr. O ilk
mürebbiyedir. Milletin gelecei annelerin elindedir. O halde bir toplumun
geleceini ekillendirmenin en pratik
yolu, anneleri ekillendirmekten geçer.
Bundandr ki, Vatikan’n talimat gerei Müslüman kzlarn gayrimüslim
erkeklerle evlenmesi son dönemde
tevik edilmektedir. Uzun zamandan
beri bir Vatikan projesi olan dinleraras diyalog çalmalar ile peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’ sz bir
din anlayn dikte etmeye çalanlar
slam’n içini boaltarak bu sonuca
ulamak istiyorlard. Hedef lml
slam’d. Hogörü ad altnda tepkisizlii iar edinen “Ilml slam”, küresel güçlerle “uyumlu slam” temini
için hedene toplumun dinamiklerini
koymutu. Maksat, slam ile ekillenmi aile yapmz, toplum yapmz
dinamitlemek idi. Yani milletimizi
millet olmaktan çkartmak.
Bu tahribat nezaman
balad?
Gelelim yaplan çalmalara; lml,
uyumlu slam derken bunun toplumsal yansmalar yaanmaya baland.
Türkiye gibi slam ülkesinde, TV kanallarndaki sinemalarn, dizi lmlerini öyle bir gözünüzün önünden
geçirin. Göreceksiniz ki, aile hayatmzda ki oran neredeyse yüzde sfr
mesabesinde olan gayrimüslim
bir kadnn, Türk aile hayatna
sokulmaya çalldn göreceksiniz. Artk senaryo Türklere mi
ait yoksa yabanclara ayrt edilememektedir. in daha fenas,
son dönemde Müslüman kzn
gayrimüslimle gayri meru
ilikileri ve evlilikleri el birlii
halinde gündem edilmektedir.
Bunlar gündem edilirken izleyiciyi etki altna almak, duygu
sömürüsü yapmak için her türlü argüman kullanlmaktadr.
Yeri geldiinde bir manzara,
bir müzik, bir duygusal iliki;
yeri geldiinde porno devreye konmaktadr. in ac taraf son yllarda
bu tahribat bizzat devlet imkânlar
kullanlarak yaplmaktadr.
Dinimiz slama nasl
müdahale ediliyor?
Yabanclarn damat edildii TV dizileri, yüreine soracak kadar ileri
giden sinema ve bunlarn dizi lm
haline getirilii, sanal minarelerin
Newyork’a kadar tanmas, bir Almann bir Türkle yapt çlgn düün
derken proje sürat perdesini am
oluyor. “Almanya’ya hogeldiniz!
diye balanan proje yolculuu, ben
kimim ve neyim; Alman m, Türk mü;
benim vatanm neresi” aamasna ge-
Op.Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi ile
SORU
CEVAP
tirilmitir. Bizzat Kültür Bakanlnn
çevirdii sinema lmleriyle insan psikolojisinin bütün unsurlarn kullanarak aile yapsyla sava ilan edilmi
durumdadr. Bu töre sanki sevenleri
ayryor, zaten Tanzimat’tan beri dini
eitimden, slam’n ruhundan mahrum braklan zihinler bulandrlyor.
‘Dini bütünlüümüzün milli bütünlüümüzün teminat’ olduunu idrak
edemeyecek noktaya getiriliyor.
Oluturulan duygu seliyle ‘bu gelekd
d çkt’
kt ’ dedirtecek
d di t k çall
nek
de nereden
malar yaplmaktadr. Kurallarn deil
de duygularn hâkim olduu topluluklarda hukuktan bahsedilemez.
Hukukun olmad yerde ise, hakkaniyet yoktur; var olan, hak gaspdr.
Bir baka ifade ile eker hastasnn
can eker istedii için, istedii kadar
eker mi tüketecek! Eer haddinden
fazla eker alrsa, bir seviyeden sonra
eker komasna girecek, hayati tehlike
ile kar karya kalnacaktr.
Bu noktaya nasl gelinmitir… nsanmz dinimiz slam’n özünden uzak
tutulmu, bunun yannda geriye kalan iman hassasiyetini de devre d
brakmak ve insanmz teslim almak
için dinleraras diyalog, medeniyetler ittifak, lml slam gündeme tanmtr. Bu anlamda konunun hem
dini hem de siyasi ayann e zamanl
olarak dizayn edildiine tarih ahitlik
etmitir. Bu kuraln ihlali aile yapsn
bozmak için bir altn vuru anlamna
gelmektedir.
Austos 1999 tarihinde Papa John
Paul’un, ‘Hristiyan erkekler Müslü-
man kzlarla evlenebilmeli’ talimatnn
ardndan, balantlarn çorap söküü
gibi devreye girdiini görüyoruz. Zamann devlet bakan Mehmet Aydn,
Samanyolundaki bir TV programnda
‘Hristiyan erkekler Müslüman kzlarla evlenebilmeli aksi halde Avrupa
birliine giremeyiz’ dedikten sonra
kendi duruuna göre asl sorumluyu
ilan ediyor. ‘Mümtehine Suresinin 10.
ayeti buna engel tekil ediyor’ diyor
‘gerekli çalmalar yaplmal ve Mümkaldrlmal’
diyor. Y
Yanii
ttehine
hi engeli
li k
ld l l ’ di
(haa) Kuran engeli kaldrlmal diyor
ve bir cephe açyor.
Ardndan Dinleraras diyalogcu, Gazeteciler ve Yazarlar Vakf’nn organizatörlüünde yaplan Harran toplantlarna ahit oluyoruz. 11 Nisan 2000
cumartesi tarihli Zaman Gazetesinde
de duyurulan Haham, papaz ve müftünün elik ettii, Müslüman bir kadnla, Hristiyan bir erkein düünü
ülkemiz kamuoyuna duyurulur. Bu
konu çevrilen lmlerle, sanatsal etkinliklerle, cemaat çalmalaryla bir
yaam ekli haline getirilmeye çallr. Yaplan tamamen bir deccaliyettir.
Hak görüntüsü altnda, batln topluma enjekte edilme etkinlikleridir.
Peki siyasi olarak
yaplanlar nelerdir?
Babakanlktan yaynlanan “Medeniyetler ttifak Ulusal Plan” genelgesiyle milletimiz için tarihi bir dönüümün balangc ilan edilir. Tarih, 12
Nisan 2008 cumartesidir. Resmî Gazetenin 26845 nolu saysnda yaynlanr.
KLS POSTASI
www.kilispostasi.com
Burada Diyanetten sorumlu Devlet Bakanl bata olmak üzere Kültür
Bakanl ve neredeyse bütün bakanlklara görev verilir. Her bir bakanln icraatinin ortak bir yönü vardr.
Toplumun yaps dönütürmek ve
deitirmek, yani bizi biz olmaktan
çkartmak. Zaten Tanzimat’tan beri
kimlik bunalm yaayan milletimiz
her geçen gün köklerinden de uzak-
ARATIRMA
latrlacaktr. Genelge ile
bakanlklara yol haritas verilerek ittifak ad altnda inancmz, kültürümüzü, milli
duruumuzu sulandrmak
adna, lml slam bir baka
ifade ile lml ve uyumlu
Türk kimlii ortaya konmaktadr. Toplumsal korunma duvar tahrip edilen her
ne kadar aile gibi görülse
de, asl maksat ailenin korumas altnda bulundurulan bireylerdir. Yani bizzat
milletin kendisidir. Tahrip
edilmeye çallan dini kurallar, gelenek ve görenekler gibi görülse de, asl tahrip edilen
bu ölçüyle hayatn disiplin altna alan
insandr ve millettir.
Ülkemiz nereye götürülmeye çallyor?
Türk milletine biçilen Endülüs Emevilerinin kaftandr:
Tarih büyük bir laboratuvardr. Bu
laboratuvarda yaptmz aratrmalar bizlere ciddi ufuklar açmaktadr.
Bizzat devlet eliyle inanç yaps tahrip
edilen ve milletinde bu tahribata göz
yumduu bir medeniyet, Endülüs
Emevi devletidir. Çok ilginçtir Avrupa ile içiçe olan ve temaslarn da sklatran Endülüs devleti uyum adna
Avrupallarn hayatyla hayatlarn
uyumlu hale getirmeye baladklarnda ac son da balam olur.
Tarihte dinleraras diyalogun en youn yaand ülke spanya (Endülüs) dr. Endülüs (Güney spanya) de
hüküm süren slam medeniyeti 700 lü
yllarda kurulmu ve büyüyerek tam
sekiz asr devam etmitir. Batllar da
gelip burada ilim tahsil etmitir. Üstelik batl, Endülüs’ün etkisi altnda
kalarak Reform ve Rönesans’ gerçekletirmitir. Ancak son dönemlerinde
haçlnn oyununa gelen Endülüslü
Müslümanlar, Hristiyan ve Yahudilerin balattklar dinleraras diyalog
çalmasna uymulardr. slam’n
yasaklamasna ramen, dinin itikad
SAYFA
TEMMUZ - EYLÜL 2011
11
esaslarndan taviz vererek bugünkü
ifade ile lml slam’ hâkim klarak
gayri Müslümlere kz verme noktasna bile geldiler. Gaetin artt bir zaman diliminde ise Hristiyan ordularnn anszn saldrlar sonucunda, hem
canlarn, hem mallarn, hem de vatanlarn kaybetmilerdir. Endülüs’te
ta üstünde ta braklmamtr; bütün
ilmi eserler yaklm, Kurtuba nehrine
atlan kitap küllerinden dolay, nehir
aylarca adeta alarcasna mürekkep
renginde akmtr. te dinleraras
diyalogun, medeniyetler ittifaknn
tarih aynasndaki emsali Endülüs’te
yaanan akbettir.
Son sözünüz nedir?
imdi bütün bu yaananlar bir kez
daha düünelim ve karar verelim.
Tavrmz, duruumuzu ortaya koyalm. Artk, vakit geçten de geçtir.
“SORU - CEVAP EKB” olarak
Op.Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi’ye
teekkür ederiz...
TÜRKiYE’NiN
ViZYONU
SAYFA
12
TEMMUZ - EYLÜL 2011
KLS POSTASI
SALIK
www.kilispostasi.com
Ramazan’da Beslenme
Rabia Gül Kepekçi
Diyetisyen
Ramazan ay toplumumuz için çok önemlidir. Aylar öncesinden hazrlklar yaplmaya
balanr. Yemek düzenimizin tamamen deitii bir dönemdir Ramazan. Yeterli ve dengeli beslenme kurallarna dikkat ettiimiz sürece deil kilo almak salkl bir ekilde
kilo verip kendimizi çok daha salkl hissetmek de tabii ki mümkündür.
O
ruçla ilgili slam Ülkelerinin dnda da
birçok aratrmalar yaplm ve yaplmaktadr. Bu aratrmalarn sonucunda
“oruç tutunuz ki salk bulasnz” hadisini dorularcasna hastalklarn önlenmesi için orucu
tavsiye eden uzman doktorlarn says her geçen gün artmaktadr. Vücudun senelerce depo
ettii zehirleri ve pislikleri darya atmann en
tabii yoludur.
1- Beslenme Düzeni: 3 veya 4 öüne göre ayarlanmaldr. ftar iki parça halinde yaplmal; yatmadan 2 saat önce meyve öünü olmaldr.
2-Sahur Mutlaka Yaplmaldr. Belki de iftardan bile önemli bir öündür. Çünkü arkasndan 12 ila15 saat aras bir açlk dönemi
gelmektedir. Sahurda sadece su içmek veya
gece yatmadan önce yemek yemek son derece
zararldr. Bu açlk dönemini daha da uzatacandan vücudun çalma hzn düürecektir.
Sahurda daha çok , gün boyunca tok tutucu
(kepekli yani lii gdalar, tahllar, baklagiller,
sebze ve meyve gibi kompleks karbonhidratlar)
ve susamay arttrmayacak, hazm kolay yiyecekler tercih edilmelidir. Yarm yal süt veya
yourt, peynir, kepek ekmei , halanm yumurta
( kolesterolü yüksek olanlar snrl tüketmelidir),
çorba , domates , salatalk , yeillik, meyve, açk
çay, sahur için ideal bir menü olacaktr.
3-Sv Almna dikkat edilmelidir. Vücut gün
boyunca susuz kald için sv ihtiyac karlanmaldr. En az 2,5 litre su içilmelidir.
4- ftar: Orucumuzu 1-2 adet hurma ile açp
hemen arkasndan 1 kase çorba ve ekmek
(kepek, çavdar veya tam buday ekmei) ile
devam etmeliyiz. çerisinde ku sütü bile eksik
olmayan geleneksel ramazan sofralarmz düündüümüz zaman snr koymak her ne kadar zorda
olsa sebze, halama veya zgara (tavuk veya balk)
gibi haf yemeklerden daha çok; kzartmal, yal
etli, unlu, ekerli yiyeceklerden tadmlk yemeliyiz.
Midemizi hazmszlk ve yanma gibi rahatszlklara kar korumak için iftarmz hzl deil yava
yava yapmalyz.
5-ftar Sonras: ftardan sonra, yavalayan metabolizmamz hzlandrmak ve vücudumuzun ya
depolamasn önlemek için yürüyü veya egzersiz
yapmaya özen göstermemiz gerekir.
6-Tatllar: Lezzetli olduklar kadar tehlikeli olan
tatllarn seçimini yaparken ar erbetli, yal olmamalarna özen göstermeliyiz. Sütlü ve meyveli
tatllar tercih etmeliyiz. unu ifade etmek isterim
ki; yetersiz ve dengesiz beslenme birçok hastaln
balangcdr. Ramazan geçsin, bayram geçsin, tatil
geçsin v.s. eklinde; sonra beslenmeme dikkat ederim gibi düünceler çok yanl olacaktr. Unutmayalm ki; salkl beslenme hayatmzn her döneminde arttr.
DYT. RABA GÜL KEPEKÇ
Meltem Hastanesi
KLS POSTASI
www.kilispostasi.com
LAN
SAYFA
TEMMUZ - EYLÜL 2011
13
SAYFA
14
TEMMUZ - EYLÜL 2011
KLS POSTASI
YAAM
www.kilispostasi.com
ARAMIZDAN AYRILANLAR
GAP Gazeteciler Birlii Yönetim
Kurulu Görev Bölümü Yapt
GAP Gazeteciler Birlii yönetimi toplanarak görev bölümü yapt. Adyaman Esnaf Odalar Birlii Toplant Salonu'nda gerçekletirilen GAP Gazeteciler Birlii
genel kurulunda Genel Bakanla Zeynel Abidin Kymaz yeniden seçildi.
GAP Gazeteciler Birlii Genel Bakan
Kymaz'n listesi u isimlerden olutu: " Hamit Özpolat, Durdu Mehmet Ta, Mehmet Ali
Da, Mehmet Talat Akay, Fevzi imdi, smail
ahin, Fahrettin Çelik, Kamer Ulucan, Mehmet
Çelik, Enver Özdüzen, Gün San, Kenan Tezerdi, Mustafa Saim Ayhan, Mustafa ahin, Samira Akta ve Ali Ku."
Yönetim Kurulu Üyeleri, Zeynel Abidin Kymaz bakanlnda toplanarak görev bölümü
yaparken, Genel Bakan Vekillii'ne Hamit Özpolat getirildi. Genel Bakan Yardmclar hlas
Haber Ajans Kilis Muhabiri Mehmet Ali Da,
smail ahin, Talat Akay, Fevzi imdi, Durdu
Mehmet Ta, Genel Sekreter Fahrettin Çelik,
Genel Muhasip ise Kamer Ulucan oldu.
Nisan 2011:
CEMLE GÜMRAH, NURYE DEMR, (NEEL) HASAN ÖTEN,
AL ÖZKENT, MERYEM KI, AHMET YILMAZ, MÜNEVVER KARTAL, BLAL KANAL, HALL GÖK, SEYFETTN TOPUZ, HACI HALL ÇELK, HURYE YILDIZOLU, GÜLSER ARSLAN, FATMA
YILMAZ, FATTUM KARATA, HDAYET SARIBUDAY, AYE
DADEVREN, FATME TÖREMOLU, AHN GÜNE, FATME KIROLU, NAZMYE SAPAN, AYE BALKAR, MERYEM
ERDOAN, ALYE KARTAL, SALH BAYKAL, HATUN KAYA,
ABDURRAHMAN KANDEMR, MUSTAFA KEMAL ÖZER, MELAHAT BÜYÜKSOY, KARA SAT DALIOLU, BER ÖZLEM, FATMA TOPALBEKROLU, NAF ÇAKICIER, ABDULLAH MAZHAR
BAYTAZ.
Mays 2011:
EMNE HDAYET, AHMET MÜNR (HICIP) ÇELEB, GÜLLÜ NACAROLU, FERDE AÇMANOLU, PERHAN DEMR, AYTEN
NAL, HAMDE POLAT, MÜNEVVER REVAN, ELF KORKUT,
FA KURTBOAN, HASAN KILIÇKESMEZ, NECLA DKCSOY,
AHMET AKBAL, ELF CANITATLI, FATTUM MERCANGÖZ, HÜSEYN EMRE AYGÖZLÜ, GÜLER ÖLMEZ, ZEYNEP YILMAZ, SABHA KOLTUKOLU, FAHRYE TÜRK, HAMT UYANIK, VEL
KILINÇ, AHMET KAVAK.
Haziran 2011:
ZEKERYA TUVARLAK, GÜLAH AHAN, TALAT KUTLUGÜN,
HAYRETTN POLAT, RUKYE AHN, ZEKERYA DANDAN,
YAAR ÇAKMAK, MEDHA ÇAKMAK, AHMET ÇETN, EMNE
POLAT, VEL KILIÇ, RAHME TOPALFAKIOLU, MÜZEYYEN
PRNÇCOLU, PERHAN TACOLU, HÜSEYN KAPLAN,
MEHMET ASLAN, KEMAL GÜLSES, HALL ÖZUÇAR, ALYE KARABAOLU, HKMET LEVENT MISIRLI, HATCE PAKGÜL, BESME GÜLTEKN, SÜLEYMAN BAYINDIR, FATMA YAVUZCAN,
ZAHDE KAYASÖKEN, EMNE ERENDOR, MEHMET TOLU, AL
YEDLOLU, DURAN AÇMANOLU, HACI SABRYE ÖZAICI, TÜRKAN ONUR, FDAN SÜRÜCÜ, HANF CAN, AL KÖSE,
MUSTAFA TALAY ÖZSAYGILI, MEHMET SALH RUH, RET
DELÇAY, HATCE UURLUER, HACI ÜKRÜ YILMAZ, OSMAN
BAYINDIR.
KLS POSTASI
www.kilispostasi.com
EKONOM
SAYFA
TEMMUZ - EYLÜL 2011
15
Ekonomik Kriz
DERiNLEiYOR
TÜK’in açklad d ticaret verilere göre ihracat Mays 2011’de
geçen yln ayn ayna göre yüzde
11.7 artarak, 10 milyar 948 milyon
dolara, ithalat ise yüzde 42.6 artarak 21 milyar 5 milyon dolara
yükseldi. Bu dönemde ihracatn
ithalat karlama oran yüzde
66.5’ten yüzde 52.1’e geriledi.
hracat 2011 ylnn ilk 5 aynda
Türkiye’nin 2011 yl ilk 5
aylk d ticaret aç, Cumhuriyet tarihinin rekorunu
krarak 43 milyar 754 milyon dolara ulat.
DOLMU ÜCRETLERi
ZAMLANDI
Kilis’te ehir içi dolmu
ücretlerine 08 Temmuz
2011 Cuma gününden itibaren zam yaplarak uygulanmaya baland.
Ö
renci 75 Kuru, Sivil 1 TL olan dolmu
ücretleri yaplan zamdan sonra Örenci 1
TL, Sivil 1,25 TL oldu. Kilis’te ehir içi dolmuçular zaml yeni tarifeyi 08 Temmuz Cuma
gününden itibaren uygulamaya koyarken,
zaml yattan haberi olmayan vatandalar bu
deiiklii aknlkla karlad. Dolmu oförlerinin uyarlar ile zaml yatlardan haberdar
olan vatandalar, zamdan pek memnun olmasalar da dolmu oförlerine ek ödeme yapmak
zorunda kaldlar.
geçen yln ayn dönemine göre
yüzde 20.1 artla 54 milyar 263
milyon dolara yükselirken, ithalat ise yüzde 43.8 artla 98 milyar 17 milyon dolara ulat. D
ticaret aç yüzde 90.3 artarak 43
milyar 754 milyon dolar düzeyinde gerçekleti. Yln ilk 5 aynda
ihracatn ithalat karlama oran
ise yüzde 55.4’e geriledi.
SAYFA
16
TEMMUZ - EYLÜL 2011
KLS POSTASI
KTAP DÜNYASI
www.kilispostasi.com
Hakikat u ki;
mam Hasan ve
mam Hüseyin,
Resulüllah'n
cennet
gülleridir...
Prof. Dr. Haydar BA’n kaleminden:
Imam Hasan
Ü
zerimizde sonsuz bir
ükür borcu var... Çünkü, Yüce Allah'n,
kü
Allah'n bizzat
Kur'an- Kerim'in medh ü sena
ile yücelttii, Allah'n Sevgilisinin hadisleriyle övdüü ve ümmetine ebedî Ömek ve "Nuh'un
gemisi" nitelemesiyle miras
brakt Ehl-i Beyt'ini kaleme
alma çabamzda "dördüncü
halka"ya ulam olduk. ehid-i
Kerbelâ mam Hüseyin'e dair
çalmamz ise yolda, geliyor...
Sonsuz ükürler olsun
Önce Ehl-i Beyt’in ba ve Hamse-i
âl-i Aba"nn sahibi "Âlemlere
rahmet
Hz.
Muhammed’i
(s.a.v.), yüce efaatlerine mazhar
olmak di-leimizle 2 cilt halinde
yüce milletimize takdim etme
imkân bulduk. Ardndan mam
Ali ve Hz. Fatma isimli eserlerimizde, bu "seçkin", "övülmü"
ve "özel" ailenin üstünlüklerini,
faziletlerini, "insanla örnek"
hayatlarm, çile ile yorulmu
yaamlarn ve bize braktklar
miras mam Ali Efendimiz ve
Hz. Fatma annemiz özelinde
anlatma¬ya gayret ettik.
“Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd;
O’nun bütün âlemlere ve tüm zamanlara
“rahmet elçisi” olarak gönderdii peygamberi Hz.Muhammed (s.a.v.)’e salat û selam
olsun… Ve yine, O esiz Peygamberin pâk
ve yüce Ehl-i Beyt'ine, onlarn yoluna ba
koyanlar, onlar sevenlere, kyamete kadar
yolundan gidenlere ve gidecek olanlara
selam olsun.”
mam Hasan ve mam Hüseyin,
Ehl-i Beyt’in cennet gülleridir...
Onlarsz hayatn ve imann tad
olmaz. Elinizde bulunan mam
Hasan adl bu eserde ise, Peygamber ailesinin bir dier ferdi,
Allah'n Sevgilisinin "reyhanesi"
mam Hasan’ çeitli yönleriyle
aktarmaya gayret ettik.
Onu anlatmaya çalarak, onun
adn anarak erefyâb olduk, efaatini talep ettik.
Yüce Peygamberimiz pek çok
hadislerinde mam Hasan ve
mam Hüseyin'i birlikte zikrederek, onlar nasl sevmemiz gerektii konu-sunda çok
açk ölçüler ve emirler ifade
buyuruyor:
“Allah’m! Biliyorsun ki Be
Ben bu
Se de
ikisini seviyorum, onlar Sen
s
sev ve onlar sevenleri de sev."
o
Hasan ile Hüseyin Benim oulla
rmdr. Kim onlar severse Beni
sever. Kim Beni severse Allah
(c.c.) onu sever. Allah kimi severse onu cennete koyar. Kim o
ikisinden nefret ederse Benden
nefret etmi olur. Kim Benden
nefret ederse Allah (c.c.) da ondan nefret eder. Allah (c.c), kimden nefret ederse onu cehennemine koyar."
Bu balamda Resulüllah'n
(s.a.v.) mübarek lisanndan yüzlerce hadis-i erif sâdr olmutur.
Bunlarn bazlarn kitabmzn
ilgili bölümlerine aldk...
KLS POSTASI
www.kilispostasi.com
SAYFA
KTAP DÜNYASI
TEMMUZ - EYLÜL 2011
17
Ölçü ise apaçktr:
Muhabbetullah’a ve Muhabbet-i
Resulullah’a ulamanm yolu, Allah’n Sevgilisinin Ehl-i Beyt’ini, yani mam Ali’yi,
Hz. Fatma’y, mam Hasan ve mam
Hüseyin’i ve onlarn pâk sulbünden gelen yüce zevat katksz ve hesapsz tam bir sevgiyle
sevmekten geçiyor...
B
u temel ölçüden hareket
ettiimizde yine apaçk
görülmektedir ki; fertlerin, cemiyetlerin, milletlerin hatta yklmaz denilen
devletlerin bahtlar ve bahtszlklar, Ehl-i Beyt'e olan sevgileri,
hizmetleri veya nefretleriyle ekillenmitir. Çeitli sebepler ve
bahaneler zinciri ortaya çkm
olsa da, yücelenler, onlara olan
sevgileri ve hizmetleri nispetinde yücelmiler, batanlar ve tarihten silinenler onlara olan
nefretleri ve srt çevirmilikleri
nispetinde batmlardr.
Nitekim bugün insanln ak ve
sevdal olduu Ahmed Yesevî,
Abdülkadir
Geylanî,
Hac
Bekta- Veli, Ahi Evren, Hz.
Mevlana... gibi üstünlüklerini
saya saya bitiremediimiz nice
büyük zevat, Hz. Peygamber'e
ve O'nun bu seçilmi ailesine
duyduklar derin muhab¬bet ve
ak ball neticesinde bu büyüklüe ulamlardr. Kendileri de "sevilmiler"den olmular.
Buna mukabil olarak, dünyada
ve ahrette kaybedenler, kötü bir
nâm ile anlanlar ise, bu sevgiden nasibi olmayanlardr.
Yine bu cümleden olarak, Ehl-i
Beyt elinden ebedî kurtulu erbetini içmi, slam’ o ak ve vecd
içerisinde benimsemi ve bu ak,
iman ve heyecanla gönül
medeniyetleri ina etmi, altn
yaldzlarla tarihler yazm yüce
Türk Milletini burada zikretmemiz gerekiyor.
Bugün inkar edilemez bir gerçektir
ki, Türk Milleti, Ehl-i Beyt sevgisinden ilhamla oluturduu “adalet,
ak ve gönül medeniyetiyle asrlara
damgasn vurmu, hüküm sürdüü topraklara bu sevgiyi ta-m,
ulaabildii tüm insanlar bu muhabbet ve hizmetle yourmutur.
Neticede sadece Müslümanlar deil, Ehl-i Beyt mayasyla mayalanm Türk milletinin idaresi altndaki her türlü inançtan ve rktan
insanlar, her türlü can, mal, namus,
din ve vicdan emniyetini, adaleti,
hürriyeti doya doya yaamtr.
Ancak Ehl-i Beyt mayasyla yorulmu Türk milleti, maalesef bilhassa Yavuz Sultan Selim döneminde,
Ehl-i Beyt evlatlarna srtn çevirmi,
kör ve karanlk bir dönem yaamtr. Emevîlerin saltanat ihtiras ve illeti, adeta Yavuz döneminde tekrar
nüksetmi, "saltanatmz elimizden
gidecek" vehmiyle Ehl-i Beyt evlatlaryla mücadeleye girilmitir. Ehl-i
Beyt'e gönül vermi onbinlerce zevat
bu dönemde can vermitir. Türk milleti, bilerek ya da bilmeyerek, Ehl-i
Beyt'e srtn dönmenin faturasn ise
tarih ve kader plannda çok ar ekilde ödemek durumunda kalmtr.
Gönüllerde haçl medeniyetinin
öretileri yer tutmaya balam,
Tanzimat'la birlikte tam bir babozumu yaanmtr. Ehl-i Beyt'in ma-
yas, mânâs, ölçüsü, ak, eitimi,
öretimi adeta unutulmutur.
Hatta i öyle bir raddeye varmtr
ki, gayr-i Müslim aznlklara hak ve
hürriyet ad altnda ehl-i salib'e devlet ve milletin her eyi kaptrlm
koskoca bir imparatorluk ksa zaman
içinde darmadan olmutur. Türk
Milleti olarak, “Ehl-i Beyt’e srtmz
döndüümüz bu andan itibaren batmzn balad tarihimizden ibret
ve ders çkartmak durumundayz.
Benzer yanllar devam ettirir, millet olarak kimliimizi ekillendi¬ren
ve medeniyetimizin temellerini atan
Ehl-i Beyt'i tanmaz, onlarn ölçü ve
istikametlerini dikkate almaz, onlara
hizmet ve hürmette kusur edersek,
iki yakamz hiçbir zaman bir araya
gelmez. Haçl dünyasnn ve küresel
irk öretilerinin oyunca halinde
yok olmakla kar kar-ya kalrz.
Bu gerçei idrak ederek kendimize
gelmemiz gerekmektedir. Bugün
dünyada oluk oluk kan akyor, bir
sortide milyonlarca ma-sum can
veriyor, ortal ate ve barut kokusu sarm, gözya sel olup her eyi
götürüyor, her türlü emniyet ve hürriyet kaybolmusa; bu durum, Ehl-i
Beyt mayas ve ölçüsüyle ekillenmi "adalet ve gönül medeniyetinden uzaklamann ac neticesidir.
Dolayyla bar, huzur ve adalet için
çare bellidir; yitirdiimiz medeniyetimizin ölçülerine yeniden kavumak, onlarla hayat bulmak! Bizi,
Ehl-i Beyt'in örnek ve saysz ibretlerle dolu hayatn kaleme almaya iten
temel âmillerden biri de dünyann
geldii bu vahim durumdur. Öyleyse yaplacak i bellidir: Mensubu
bulunduumuz yüce mille-timizin
kimliini, asaletini ve medeniyetini
ekillendiren, Allah'n ve Peygamberin (s.a.v.) bize sahip çkmamz
emrettii Ehl-i Beyt'i her yönüyle
tanyalm, tantalm. Onlarn ölçüleri
ve istikameti üzere ola-lm, onlarla
olalm, onlara benzeyelim, benzeelim. Bize braktklar manevi mirasa
dört elle sarlalm. Hayatmzn her
bir detayn onlarn ahlakyla süsleydim. man, istikameti, kulluu,
Allah akn, gerçek hürriyeti, adaleti, insanlk sevgisini, paylamay,
yardmlamay, fe-dakârl, gayreti,
ecaati, ibadeti... zirvede yaam bu
"üstün" aileyi mutlak bir örnek olarak kabul edip, tam bir teslimiyetle
onlar yaaya-lm ve yaatalm.
"Ahir zaman" diye nitelenen insanln
bu son kertesinde, eer, millet olarak
toparlanmamzda ve kendimize gelmemizde kaleme al-dmz bu eserler, hayrl bir katkda bulunuyorsa,
kendimi bahtiyar hissedeceim.
Bu duygularla sizleri, îmam Hasan
Efendimizin muhteem dünyasyla ba baa brakyor, efaatlerine nail olmamz bütün kalbimle
diliyorum...
Prof. Dr. Haydar Ba
Trabzon/2010
(mam Hasan Kitab Önsözü)
KLS POSTASI
SAYFA
18
SYASET
TEMMUZ - EYLÜL 2011
Op.Dr. Ahmet Hamdi KEPEKÇ
Seçim Deerlendirmesi
[email protected]
Bir genel seçimi daha geride brakm bulunuyoruz.
Siyasete bak açmz öncelikle
okuyucularmzla paylamak isterim. “Hepiniz gayretlerinizi son nefesiniz için yapn. Bu milletin karnnn doymaya ihtiyac var, birlie
ihtiyac var. Aldn kazandn kime
brakacaksn. Yemek yok, yedirmek var. Siyasetçi milletin geleceini düünecektir. Bunu yaparsanz
hem dünyanz mamur hem ahiretiniz mamur olacaktr. Prof. Dr. Haydar Ba” Seçim öncesinde ittifak
görümelerine katlm olmak ve
çou partiler ile üst düzey görümeler yapmakla bir takm görü
ve düüncelerimiz daha da pekimi oldu. Özet olarak diyebiliriz ki,
“Türkiye Türklere braklmam” .
imdi bu cümleden yaadklarmzdan bahsedelim. Neler görmedik ki,
ittifak adna kilitlenen görümeler.
Geni tabanl oluan ittifak bozma
giriimleri. Seçimin sonucunu göremeyen ve gördüü halde alternatif
oluturacak birlikteliklere destek
vermeyenler. Siyaseti millet menfaatine deil de ahsi hesaplar üzerine bina edenler ve daha niceleri...
Gelelim oluan DP ve BTP ittifakna
Bu köenin okuyucular bilirler,
BTP ilk günden itibaren egodan
uzak sadece ve sadece vatan ve
millet menfaatine olacak bir ittifak
araynda oldu. Kaytsz ve artsz
olarak da DP ile seçim ittifakna girdi. lk günler ortak protokoller oluturuldu. Ortak çalma programlar
üzerinde çalld. Seçim sürecinin
nansman planland.
DP Genel Merkezinde yaplan aday
tantm programnda çok büyük bir
coku vard. Yurt çapnda bütün
demokratlar uyanmaya ve hareket
etmeye balamlard. Haydar Hocann ayn cokulu hitabeti ve taban
üzerinde ki tesiri Bursa ve Trabzon
programlarnda da görüldü. Bu
baz güçleri ciddi anlamda rahatsz
etmi olacak ki, süreç birden bire
ters yüz oldu.
Heyhat ki, DP verilen sözleri yerine
www.kilispostasi.com
getirmedi. Her defasna oyalama
taktii uyguland.
Hazrlanan reklam lmleri gösterime girmedi. llerde billboardlara
reklam aleri girilmedi.
Birlikte görüntü vermekten, miting
yapmaktan srarla kaçld. ttifak
olmann sinerjisi sürekli engellendi. Bütün bu anlattklarm illerdeki
partililer ve seçmenin gözü önünde
cereyan etmitir. Önceki seçimde
kongre sürecinde sabote edilen Demokrat Parti, imdi ki seçim sürecinde tekrar sabote ediliyordu. Hem
de tertemiz ve geçmiine hasretle
bakan, gelecek adna özlem duyan
bir demokrat kitlenin vebalini alma
pahasna.
Burada belirtmek gerekir, yönetimi
elinde bulunduran DP Genel Bakan Sayn Namk Kemal Zeybek
ve çekirdek kadrosuyla defaten
yaplan vicahi ve gyabi hiçbir görümeden müspet sonuç alnamad. Sayn Prof. Dr. Haydar Ba beyin srarla vurgulad soru u idi:
bizim bu ittifaktaki hukukumuz
nedir? Öyle ya, misar miyiz, ev
sahibi miyiz yoksa hiçbir ey miyiz? te en temel bu sorunun bile
cevab bize verilmedi. Haydar Ba
Bey bu sabote hareketinin ardndaki gayeyi tespit etmilerdi. Hedef
iki partili bir meclis oluturmakt.
DP yi baraj altndan brakmak yetmiyormu gibi MHP’yi de barajn
altna çekmeye çalyorlard. Sayn
Zeybek yllarn siyasetçisi olmasna
ramen MHP ye muhalefeti seçim
stratejisinin esas haline getirmiti. Ne zaman görülmü ki, muhalefete kar muhalefet ederek seçim kazanmak.
BTP kadrolar ahde vefa gerei
milletimize kar verilen ittifak
söze sadk kaldlar. 81 ilde yaplan çalmalar çileke BTP’liler
üzerinden yaplyordu. DP’nin
samimi taban BTP’liler ile kenetleniyordu, ama DP Genel Merkezinin destei ve estirecei kararl
rüzgâr olmaynca bu da yeterli
olmuyordu.
Alternati olmayan bir parti olarak
seçime girdi AKP. stikrar sürsün
vurgusu, alg yönetimi ile birleince adeta vatanda tehdit edildi.
stikrar, ABD’nin Avrupa’nn öngördüü yönetimin devam etmesiydi. Yabanclara ait ve ne zaman
gidecei belli olmayan scak parann gidebilecei tehdidi idi. Bizzat
devletin kaderini yaayan borcu
borçla çevirme tarznn devam etmesiydi istikrardan kastedilen.
Seçim sürecinde insanlarn para,
mevki, makam vs. beklentileri yönetilerek iradelerine ipotek kondu.
Evet, bir seçim daha bitti ve seçim
sonucu bir öncekinden çok da farkl
sonuçlanmad. Bir önceki dönemde ki yandan çarkl yönetim anlay aynen devam edecek hem de
yeni bir perdesi açlacak ekilde. Ne
diyelim Allah milletimizi ve devletimizi korusun.
Kilisli ehit Er Bar Çiçekda Topraa Verildi
TÜRKSAT 3A FREKANS: 12729
SYMBOL: 30000 POLARZASYON:
HORZANTAL (YATAY)
ve D-SMART 168. Kanalda
Diyarbakr’da terör örgütünün hain saldrs sonucu hayata gözlerini yuman Kilis’in Polateli lçesi nüfusuna kaytl ehit Er Bar
Çiçekda, 15 Temmuz Cuma günü Gaziantep’te topraa verildi.
ehit Jandarma Komando Er Bar
Çiçekda’nn na uçakla Gaziantep’e getirildikten sonra cenaze namaznn klnaca Ulu Cami’ye götürüldü. Yaknlarnn
gözyalar içerisinde camiye getirilen ehit
Er Bar Çiçekda’nn cenaze töreninde
özellikle ailesi ve yaknlarnn duygulu ve
zor anlar yaadklar dikkat çekti.
Kilisli ehit Er Bar Çiçekda’nn cenaze
namazn halkn geni katlm ile Gaziantep Müftüsü Ahmet Bulut kldrd. Cenaze
namaznn ardndan ehit Er Bar Çiçekda, Yeilkent Mezarl’ndaki ehitlik’te
topraa verildi.
KLS POSTASI
SAYFA
SYASET
www.kilispostasi.com
TEMMUZ - EYLÜL 2011
19
Habervaktim’den tümüyle
iFTiRA DOLU BiR HABER
Müslümanlk deyince mangalda kül brakmayan Akit gazetesi, bir Müslümana yakmayan “iftira” haberlerini yaynlamaya devam ediyor. Müslümanlk deyince mangalda kül brakmayan Akit gazetesi, bir Müslümana yakmayan “iftira”
haberlerini yaynlamaya devam ediyor. Türkiye’nin yetitirdii saygn ilim ve siyaset adamlarndan olan Haydar Ba hakknda basn tarihimize örnek olarak geçecek yalan haberlerden birine daha imza att Akit...
A
kit gazetesi srf Prof.
Dr. Haydar Ba’ karalamak uruna utanç vesikas bir haber yaynlad.
Akit’in internet sitesi "habervaktim.com"da yer alan
yalan dolu haberde “Prof.
Ba oyunu DP’ye atmad”
deniliyor ve u iddialara
yer veriliyor: “Bamsz
Türkiye Partisi (BTP) Genel
Bakan Prof. Dr. Haydar
Ba, son seçimlere Namk
Kemal Zeybek’in Genel
Bakan olduu Demokrat
Parti ile birleerek, DP çats
altnda girmiti. Seçimlerde
DP Bursa Milletvekili Aday olan Haydar Ba, oyunu
Bursa’nn Nilüfer lçesine
bal Çaran Köyü’ndeki
1163 numaral sandkta kulland. Ancak 268 seçmenin
oy kulland 1163 numaral
sandktan DP’ye hiç oy çkmad örenildi.”
Sandktan 6 OY ÇIKTI
Bu haberi siteden alarak yaynlayan onlarca haber sitesi ayn
yalana ortak oluyor.
Birileri
habervaktim.com’u
fena gaza getirmi. “Haydar
Ba aleyhine haber verelim de
gerisi hiç mühim deil” mantn sergileyen bu rezillere
olayn dorusunu aktaralm:
Prof. Dr. Haydar Ba, oyunu Nilüfer’e bal Çaran
Köyü’ndeki 1163 Nolu sandkta deil, Mudanya’ya bal Çaran Köyü’ndeki 1163
Nolu sandkta kulland! Zaten
Çaran Köyü Mudanya’ya
bal, Nilüfer’e deil. Bursa
Nilüfer’de böyle bir köy yok!
Haydar Ba’n oyunu kulland Çaran Köyü 1163 Nolu
sandktan Demokrat Parti’ye
çkan oy miktar 6.
Seçim sonuçlarn örenmek için internetten
Mudanya, Çaran Köyü 1163 Nolu sanda
bakanlar zaten bu sonucu rahatlkla görürler.
Akit gazetesi srf Prof. Dr. Haydar Ba’ karalamak uruna utanç vesikas bir haber yayn-
Murat ÇABAS
Siyasilerimiz Suriye’yi mezara
sürüklüyor
[email protected]
AKP’li siyasiler, Suriye konusunda ii
oldukça ilerletti, iddialara göre imdi de
Suriye’nin dördüncü ordu komutan Mahir Esad’n görevinden uzaklatrlmasn
ve Türkiye’ye teslim edilmesini istiyorlar.
ddiann sahibi bölgenin en etkili medya
kanallarndan biri olan El Arabiya televizyonu… ddiaya göre, Ankara am’a bir
mektup yazacak ve ordunun kilit adam
Mahir Esad’n görevden alnp Türkiye’ye
verilmesini talep edecek. Eer bu iddia
doruysa, Türkiye ile Suriye arasndaki
ilikiler “sfr sorun politikas” gerei daha
da gerilecek. Peki, Mahir Esad yanl bir
ey mi yapt ki Türkiye böyle bir talepte
bulunuyor? Malum, konu Türkiye s-
nrna yakn Cisr E uur kasabasnda
olan olaylarla ilgili… Teröristler isyanc
klnda bu kasabada 120 polisi ar silahlarla vahi bir ekilde katletmiti. Bunun
üzeriye Esad, kardei Mahir’i ordusuyla
birlikte bu kasabaya göndermi ve Mahir
kasabada düzeni tekrar salamt. Öncelikle unu ifade etmeliyiz ki, teröristlerin
120 polisi katlettii bir yere askeri bir müdahale yanl deildir. Yaplan katliam
halkn yapt deil, tamamen d destekli
teröristler tarafndan icra edilmi bir katliamdr. Türkiye de benzer olaylar karsnda benzer tavrlarda bulunmutur. Örnein Dalca basknnda askerlerimiz ehit
olunca, bölgeye tecrübeli birlikler gönde-
lad.Babali’nin geldii bu ibret verici durumu
ve Haydar Ba’a çamur atmaya kalkanlarn
çamurunun kendi yüzlerine bulaacan bir
kez daha hatrlatalm.
rilmi ve gerekli müdahaleler yaplmtr.
ABD, srail, Fransa gibi ülkeler dünyann
birçok yerinde, haklar olmad halde,
tamamen hukuk d bir ekilde hatta sivilleri de hedef alarak binlerce operasyon
yaparken, Suriye, Türkiye gibi ülkelerin
en azndan kendi topraklarnda terör saldrlarna müdahale etmesi en doal haklar deil midir? Hedef Suriye’yi bölmek
ve igal etmek olduu için Suriye ordusunun halka kar vahet yapt sürekli
iddia edilmektedir. Hatta bununla ilgili
fotoraflar ve görüntüler ortalkta dolamaktadr. Esasen Suriye ordusunun kritik
bir dönemde, yani askeri müdahalenin
konuulduu bugünlerde böyle bir hata
yapabileceini düünmek asla doru deildir. Bu görüntüler olsa olsa isyanclarn
yapt katliamn görüntüleridir. Türkiye, yllarca hiçbir sorun yaamad dost
ve müttefik ülke Suriye hakknda böyle
düünmesi gerekirken, AKP’li siyasiler
BOP kapsamnda rol kapma gayretinde
ve Türk milleti ile hiçbir alakas olmayan
talepleri Suriye devletinden istemektedir. Suriye’ye verilecek mektupta baka
talepler de bulunmaktadr. Örnein, isyanclarn yapt gösterilere izin verilmesi, bölücülere ifade özgürlüü, bölücü
partilere siyasi yasan kaldrlmas ve
ilginçtir Müslüman kardeler üyelerine
verilen cezalarn kaldrlmas… Dikkat
ederseniz bunlarn hepsi Suriye’nin ABD
ve srail adna dizayn edilmesinin önünü açacak taleplerdir. Ve bu Türkiye’nin
eliyle Suriye’den istenmektedir. Birkaç
cümle de Suriyeli isyanclarn Antalya’da
yaptklar 3 günlük toplantdan biraz bahsedelim. Malum, toplant 31 Mays 2 Haziran aras yapld ve Suriyeli isyanclarn
300’ü akn temsilcisi bu toplantya katld.
Konferansn ismi “Deiim için Suriye
konferans”… Toplantda üniter yapy
ortadan kaldracak etnik ve dini ayrmclklar ortaya konuldu. Yaplan reformlarn
asla çözüm olmayaca, Esad rejiminin
tamamen yklmas gerektii vurguland.
syanclar için Türkiye snrnda bir tampon bölge oluturulmas talep edildi. AB
ve ABD’nin yaptrmlarnn yeterli olmad belirtildi ve Libya’da olduu gibi
daha fazlas istendi. Ksaca komumuz
Suriye’nin mezar Türkiye’de kazld ve
imdi de Suriye bu mezara doru Türk
siyasiler tarafndan hzla sürükleniyor.
unu unutmayalm ki Suriye bölünürse,
Türkiye daha hzl bölünür. Ve Türk siyasiler maalesef bu sürece hizmet ediyor.
SAYFA
20
TEMMUZ - EYLÜL 2011
KLS POSTASI
SLAM
www.kilispostasi.com
Öyle zamanlar vardr, bir an ömre bedel…
Öyle mekânlar vardr, bir kar topra cihan deer…
Öyle insanlar vardr, varl kâinata bedel…
Öyle zamanlara ulamak, öyle mekânlara erimek, öyle insanlara yar ve yolda olmak da nasip meselesidir.
Özel zamanlar niteliinde olan Allah’n rahmet ve bereketinin saanak saanak kainata yad bir zaman dilimi
hükmünde olan Recebi erif aynn ile birlikte üç aylarn rahmet ve bereket iklimine girmi bulunmaktayz.
Recebi erif ay ile birlikte Yüce Peygamberimiz sürekli u duay yaparak
biz ümmetine bu aylarn önemini hatrlatmtr;
"Allahumme barik lena recebe ve
a'ban ve bellina ramazan"
Manas; "Allah'm! Recep ve aban
aylarn bizim için mübarek kl ve bizi
Ramazan ayna ulatr."
Madem ki bu özel zamanlar bizim
için yaratlmtr. Bize düen de bu zamanlar en güzel ve verimli bir ekilde
deerlendirmektir. Dua ve ibadetlerimizi bu özel zamanlarda artrmalyz.
Çünkü; özel zamanlarn bereketi de
özel olaca, erbabnca malumdur…
Bildiiniz gibi Allah (cc) kulunun duasna çok önem vermektedir. Kur’an-
Kerim’de ''Duanz yoksa ne ehemmiyetiniz olabilir ki!'' (Furkan, 25/77)
burulmaktadr. “Rabbiniz öyle buyurdu: Bana dua edin, kabul edeyim.
Çünkü bana ibadeti brakp büyüklük
taslayanlar aalanarak cehenneme
gireceklerdir.” (Mümin,40/60); “Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua
edin. Bilesiniz ki O, haddi aanlar
sevmez.” (Araf,7/55)
Kur’an- Kerimde dört haram ay olduu zikredilmitir:
"Gökleri ve yeri yaratt günde
Allah'n yazsna göre Allah katnda
aylarn says on iki olup, bunlardan
dördü haram aylardr. te bu doru
hesaptr. O aylar içinde (Allah'n koyduu yasa çineyen) kendinize zulmetmeyin ve mürikler nasl sizinle
topyekûn savayorlarsa siz de onlara
kar topyekûn savan ve bilin ki Allah (kötülükten) saknanlarla beraberdir." (tevbe suresi 9/36.)
Hadisi erifte de dört haram aylardan
birinin Recep ay olduu beyan edilmitir. Ebu Said–i Hudrî'den rivayet
edilen bir hadisi erifte, Resulullah
Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz öyle buyurmutur:
"Allah katnda aylarn says on ikidir. Yeri ve semalar Allah yaratt
günden beri bu böyledir. Bu aylardan
dört tanesi haram ay olup unlardr: Allah'n ay Receptir. Bu ay tek
banadr. Kalan üç tanesi pe pee
olup unlardr: Zilkade, Zilhicce ve
Muharrem'dir. Recep, Allah'n aydr. aban, benim aymdr. Ramazan,
ümmetimin aydr...." (Abdülkadir
Geylanî, Gunyet'üt Talibîn)
Recep ay, içerisinde iki mübarek geceyi barndrmaktadr. Onlar; Regaip
ve Miraç geceleridir.
"Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz Recep aynda baz yllarda öyle oruç tutard ki biz; "galiba
hiç yemeyecek (ayn her gününde tutacak) derdik. (baz yllarda da öyle)
yerdi ki biz, galiba hiç tutmayacak
derdik." (Buhari, savm 53; Müslim, Syam 179,). Recep ayndan sonra içerisinde Berat gecesini barndran aban
ayn idrak etmekte, herkes nasibince
bu gün ve gecelerden istifade edebilmektedir.
Üç aylarn rahmet ve bereket ikliminde bir yandan yol alrken bir yandan
da bu bereketli günlerden süratle
uzaklayoruz.
KADR GECES
Ramazann 27. gecesi olduu ittifakla
kabul edilen ancak özellikle de son 10
gün içerisinde aranmas istenilen gece
mübarek Kadir gecesidir. Bu gece
öyle bir gece ki; ömre bedeldir. Öyle
bir gece ki bin aydan daha hayrldr.
O zaman bize düen o geceyi aramak,
bulmak ve deerlendirmektir.
Bu geceyi; bilenler Kur’an okuya-
rak, Namaz klarak, Allah’ zikrederek, Âlemlere Rahmet Hazreti
Muhammed (sav) Efendimize bolca
salâvat getirerek ve günahlarmza
samimi bir vaziyette tövbe ve dua
ederek deerlendirmek gerekmektedir. Selâm olsun “Kadir” kymet
bilenlere…
TERAVH NAMAZLARINI HMAL
ETMEYELM
Ramazann gelmesiyle birlikte ibadet younluuna girer. Teravih
namazlar yediden yetmie özlem
duyduumuz, feyz aldmz namazlardandr. Ramazan boyunca
bu ibadetin hazzn yaayacaz,
cami cami dolap ramazan aynn
zevkini tadacaz. Allah(cc) ibadetlerimizin, teravihin ve bu sayede
peygamberimizin müjdesinin; “Her
kim inanarak ve karln Allah’tan
bekleyerek Ramazan’ ihya ederse,
geçmi günahlar balanr” srrna
ermeyi nasip eylesin. (Amin)
Üç aylarnz mübarek olsun, gönlünüz iman ve huzur dolsun…
KLS POSTASI
SAYFA
RAMAZAN
www.kilispostasi.com
TEMMUZ - EYLÜL 2011
Oruç Hayat Anlamaktr
Ramazanla birlikte insanln gündeminde birinci sraya oturan oruc ibadeti, hayat anlamak adna; insanl
farkl bir düünce ufkuna tamaktadr. Belirtilen bir zaman aralnda yemekten, içmekten ve nefsi münasebetlerden uzak kalarak, açlk ve yokluk çekenleri bir nebze olsun anlamak için tarihi bir frsattr.
M
ehur bir ata sözünde; “tok
acn halinde anlamaz” buyurulmakla, bu gerçein alt
çizilmesine ramen, genellikle insanlar
zorunlu kalmad müddetçe açl
deil de tokluu tercih ettiinden, açlk
ve sefalet çekenler anlalmaktan uzak
kalmlardr. Yüce Allah, insanlk tarihi
ile birlikte orucu insanlara emir ve tavsiyede bulunmakla, açl yaayarak
anlamay, dolaysyla hayat anlamamz
istemitir. Bu gerçek
Kur’an Kerimde Bakara suresinde öylece dile getirilmitir;
“Ey iman edenler!
oruç sizden önce gelip geçmi ümmetlere farz klnd gibi
size de farz klnd.
Umulur ki korunursunuz.” (Bakara/
183) Böylece iftar sofralar, israf sofralarna dönümü, açlarn yedirilmesi
içirilmesi emredilmesine ramen, toklar ve zenginler tercih edilmitir. Ebu
Hüreyreden rivayet edilen Hadisi
erifte Resulullah (sav) buyuruyor
ki: "En erli yemek, sadece zenginlerin çarlp fakirlerin çarlmad yemektir. Kim de davete icabet
etmez, yemee gelmezse, Allah ve
Resulüne asi olmutur." (Bir dier
rivayette "(Yemein kötüsü) gelene
verilmeyen, ona gelmeyeceklerin
davet edildii yemektir" denilmitir)
(Buhari, Nikah 72; Müslim, Nikah
107-110, (1432); Muvatta, Nikah 50, (2,
546); Ebu Davud, Et'ime 1, (3742) Hele
birde diyalog ve hogörü havarileri tarafndan dinimiz slam’a öyle bir bidat
Geçenlerde düzenlenen bir iftarda ekranlara yansyanlar seyredenler görmütür;
Hamamlar, papazlar, imamlar…
manl, imansz, oruçlu oruçsuz birbirine karm, yoksulun acn bulunmad, israf ve riyann bir arada sergilendii bir tiyatro, bir meclis..! Hatrlatlan
bilgiler nda, yaplmas gereken;
“Din ile alakal bir ii o dinin sahibinin
emir ve yasaklar çerçevesinde yerine getirmektir.” Aksi takdirde o din
kiinin dini olur ki o da bizden kabul
edilmez, yani Allah katnda bir ie yaramaz… Yaplan yanllar; sünnetten,
dolaysyla dinden uzaklamaya sebep
tekil etmektedir. Bu konuda bizi bekleyen tehlikeyi Resullulah(sav) iaret
ediyor; “Peygamberlerinden sonra
dinlerinde bid’at uyduran her ümmet,
sünnetten de o bid’at kadar bir sünneti
zayi etmi olur.” (Et-Tergîb ve’t-Terhîb
Trc, 1:109)
sokulmutur ki; brakn orucun farziyetine inanmay, orucun emredildii
Kur’an kitap, alemlere Rahmet Hazreti Muhammedi Peygamber, kabul
etmeyenlerle birlikte, iftar sofralar,
(tiyatrolar) düzenlemektedirler. Böyle
bir uygulamann huzuru maherde
vebalinden kurtulabileceklerini sananlara amamak elde deildir.
Allah(cc), cümlemize riyasz amellerle
süslü, sadece ve sadece kendi rzasna uygun bir hayat sürmeyi, Resulü
Muhammed Mustafa’ya(sav) ümmet
olarak yaamay, sapklk ve delaletten, her türlü bidatten uzak bir ömür
geçirmeyi nasip eylesin. Amin…
UUR KEPEKÇ
Orucu Bozup Keffareti Gerektiren eyler:
l. Gda ve ilaç türünden bireyi kasten yeme ve içme,
2. Kasten cinsel ilikide bulunma ve bulunulma,
3. Kan aldrp ya da gybet edip, orucu bozuldu sanarak
yiyip içmek suretiyle kasten orucunu bozma.
Orucu Bozulup Sadece Kaza Gerektiren:
l. Âdetli ve lohusa,
2. Oruç tutmakla hastal artan hasta,
3. Körpe çocuk emziren anne ya da süt anne,
4. Yolcu,
5. Oruca niyyet etmeden yiyen kimse (Bir isyan olarak
kasten yiyenlerin, niyyet etmemi
olsalar bile keffaret tutmalar gerektii söylenmitir).6.
Öpme, okama ve el ile (masturbasyon) boalan,
7. Güne batmad halde batt sanarak iftar eden,
8. Ve afak söktügü halde sökmediini sanarak sahur yiyene keffaret gerekmez. Bunlar sadece kaza ile yetinir.
imdi sayacamz eylerden biri, kasten
yaplm olsa da, oruç bozulur; ancak keffaret gerekmez:
l. Sa olan kadnn önü ve arkas ile, erkein arkasndan baka herhangi bir varlga, ya da organa
cima etme,
2. Yenilmesi arzu edilmeyen ve gda özellii tamayan ta, demir ve çelik gibi eyleri yutma,
3. Kendi istei ile bilerek az dolusu kusma.
4. Burundan alnan svnn boaza ulamas,
5. Hukne (lavman) kullanma (Arkadan aletle kaln
barsa temizleme),
6. Kulaga ilaç, yag, v.b. bir ey aktma,
7. Derin yaraya, karn boluuna ileyecek özellikte ilâç koyma.
8. Bataki yara ilaç aktma,
9. Unutarak yedikten sonra, orucu bozuldu sa-
21
ZEKÂT HAKKINDA
TEMEL BLGLER
Zekâtn Faydalar
Zekât, kalbi cimrilik hastalndan, mali fakirin
hakkndan temizleyen, zenginlerde efkat ve merhamet duygularn gelitiren bir ibadettir.
Zekât sayesinde fakirlerin kalbindeki haset ve kskançlk ortadan kalkar. Kendilerine yârdim eden
zenginlere kars sevgi ve sayg meydana
gelerek toplumda birlik ve kardelik kuvvetlenmi olur. slâm Dini, toplumun dertlerini tedavi
eden, ihtiyaçlarn karlayan birçok
esaslar getirmitir. Allah’n emri olan zekât, bir
sosyal yardmlama sistemidir. Zekât malin büyümesini ve bereketlenmesini salar. Zekât verilen serveti, yok olmaktan, kötü insanlarn zararndan Allah korur. Sevgili Peygamberimiz söyle
buyuruyor: " Mallarnz zekât ile koruyunuz. "
(et-Tergib ve't-Terhib, c.1, s.520)
Zekât Kimlere Farzdr?
Zekât, Müslüman, erginlik çana gelmi, akll, hür ve dinen zengin saylan kimselere farzdr.
Dinen zengin saylanlar, borcundan ve aslî ihtiyaçlarndan baka "NISAP MIKTARI" mali olan
kimselerdir.
ASLÎ IHTIYAÇ: Oturulan ev, giyim eyas, binek
arabas, ticaret için olmayan kitaplar, sanatn icras
için gerekli aletler ve ailenin bir yllk nafakasdr.
NISAP: Dinimizin koyduu bir zenginlik ölçüsüdür. Bu ölçüye göre: Aslî ihtiyacndan baka 81
gram altn, 561 gram gümüü veya bu miktarlar
karl paras veya ticaret mali bulunan, krk koyun veya keçiye, otuz sra veya be deveye sahip olan Müslümanlar "NISAP MIKTARI" mala
sahip olmu saylrlar. Asli ihtiyaçtan baka bu
miktarlarda mala sahip olduktan sonra tam bir yl
geçince zekât farz olur.
Zekât Kimlere Verilir?
Zekât verilecek kimseler unlardr:
1) Fakirler: Dini ölçülere göre zengin saylmayan,
nisab miktar mali olmayan kimselerdir.
2) Yoksullar: Hiçbir eyi olmayanlar.
3) Borçlular: Borcundan fazla nisab miktar mala
sahip olmayanlar.
4) Yolcu: Memleketinde mali olduu halde yolda
parasz kalan, elinde bir ey bulunmayan kimselerdir. (Bunlara memleketlerine varacak kadar
zekât verilebilir.)
5) Allah Yolundakiler: Bunlar cihad veya hac için
yola çkp parasz kalanlar ile isini gücünü brakp
kendisini ilme vermi olan kimselerdir.
Zekâtn öncelikle fakir olan yakin akrabaya, komsulara, hemsehrilere verilmesi daha sevapldr.
Zekât Kimlere Verilmez?
1) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,
2) Oluna, olunun çocuklarna, kzna, kznn
çocuklarna ve bunlardan doan çocuklara,
3) Zenginlere,
4) Müslüman olmayanlara,
5) Kari-koca birbirlerine.
Zekâtn Ödenmesi
Parann her 40 liradan bir liras zekât olarak fakire
verilecektir. Canl hayvanlarn zekât nevi’ne göre
deiir. Koyunda: krkta bir; devede: be devede
bir koyun, srda: otuzda bir danadr.
np kasten yeme,
10. Uyurken birisinin boazna su döküp midesine gitmesi,
11. Uyurken cima edilme,
12. Ramazan'a niyyet etmeden yeme ,
13. Yanlarak yeme,
14. Zorla yedirilme.
KLS POSTASI
SAYFA
22
RAMAZAN
TEMMUZ - EYLÜL 2011
www.kilispostasi.com
Dr.Ali Bestami
KEPEKÇ
ORUÇLA...
[email protected]
EVVAL
ORUCU
On bir ayn sultan Ramazan ayna elveda demekle, oruç tutmaya da elveda dememeliyiz. Oruçla elde ettiimiz güzellikleri korumak ve nefsimizi temizlemek adna; arada bir de olsa,
oruç tutmaya devam etmeliyiz. Oruç tutmak sadece Ramazan
aynda farz klnmtr, fakat Ramazan dnda da tutulacak
oruçlar vardr.
evval aynda tutulan alt gün oruçve “Pazartesi– Perembe” günleri tutulmas faziletli
olan oruçlardr.
Ramazan ayndan sonra evval aynda alt gün
oruç tutmak sünnet olan bir oruçtur. Peygamber
Efendimiz (sav), “Kim Ramazan orucunu tutar
ve ona evval ayndan alt gün ilave ederse, sanki
yln bütününde oruç tutmu gibi olur” (Müslim,
Syam:204; Tirmizî, Savm:53; Ebû Davud, Savm:
58) buyurarak, bizleri evval aynda alt gün oruç
tutmaya tevik etmilerdir. Bu oruç pei–peine tutulabilecei gibi, ara verilerek de tutulabilir.
Gücü kuvveti sal yerinde olan kimseler pazartesi perembe günlerini oruçlu geçirmekle çok ulvi
derecelere eriebilirler. Ayn zamanda Peygamber
Efendimizin çok önemli bir sünnetini yerine getirmi olurlar.
Allah (cc) cümlemizin tuttuu ve tutaca oruçlar
kabul eylesin...
TKAF HAKKINDA
Ramazan aynda
yaplan ve peygamberimizin çok önem verdii itikaf konusuna
deinmeden geçersek
eksik kalaca kanaatiyle bu yazmz
da itikaf mevzuuna
ayrdk.
Bildiiniz gibi Ramazan- erif aynda,
ibadet arlkl bir zaman dilimi yaanr. Oruçtan, namazdan, zekâttan, teravihten, Kuran’dan güzel davranlardan
din büyüklerinin hazrladklar bilgiler
tazelenir. Rabbim eksiklerimizi ve hatalarmz af eylesin inallah… Bu konuda
Ömer Nasuhi Bilmen Hoca efendinin
Büyük slam lmihalinden faydalanarak
derlediimiz bilgileri sizlerle paylamaya çalacaz;
tikâfn mahiyeti, çeitleri ve hikmeti
tikâf lûgat deyiminde bir eye devam
etmek manasndadr. Bir eye devam
eden kimseye de mutekif (itikâf yapan)
denir. eriatta ise itikâf: Bir mescidde
veya o hükümdeki bir yerde itikâf niyeti ile durmaktan ibarettir.
Birçoumuz için Ramazanla; hatta bazlarmz için üç aylarn balamasyla birlikte
gündemimizde birinci sraya oturan oruç
or
ibadeti, hayat anlamak adna; insanl farkfar
l bir düünce ufkuna tamaktadr. BelirtiBelir
len bir zaman aralnda yemekten, içmekiçme
ten ve nefsi münasebetlerden uzak kalarak,
kalara
açlk ve yokluk çekenleri bir nebze olsun
olsu
anlamak için tarihi bir frsattr, oruç. Hep
H
deriz ya; “tok acn halinde anlamaz”. Bu
B
frsat
hali yaamak
y için
ç oruçtan
ç
daha iyi frs
olur mu? Özellikle, uzun ve scak güngü
lerin denk geldii Ramazanlarda
Ramazanlarrda “Allah
“All
kimseyi açlkla terbiye etmesin”” diye dua
d
ederiz. Bu dua bir nebze olsun aaçn hâli ile
hâllendiimizdendir herhalde.
Peygamberimiz (sav) öyle buyurur:
buyu
urur: “Eer
“E
gönlündeki huzursuzluu haetmek istiyorsan, Ramazan aynda ve her ayn üç günü
oruç tut.”
Hz. Ali (ra) da öyle buyurur: “Her ayn
ilk ve son perembesi ve ortasndaki çaramba günlerinden oluan üç günlük
orucu ile Ramazan aynda tutulan oruç
gönüllerin perianlk duygusunu ve vesveselerini yok eder.”
Oruç beden sal için en güzel bir ilâç,
maddî ve manevî bir perhizdir. nsan nefsi yeme içme hususunda key olarak hareket ettikçe vücuduna, salna zarar verir.
Ramazan’da oruç sayesinde insan perhize
alr.
Oruçlu insanda uyarlan salglar azalr. Mide,
barsak sistemi istirahate çekilir. Yani bir ay
süresince bu sistem kendini yeniler ve organize eder. Bu sayede vücut fazladan biriken
yalar eritir, zindeleir. Bu suretle 11 ay
zarfnda vücutta depo edilen zararl yalar
erimi olur. Bu ise çamzda herkese tavsiye edilen en mühim salk kuraldr. Çünkü
imanlk eker hastal, damar sertlii, kalb
hastal, tansiyon yükseklii ve buna bal
pek çok hastala müsait bir zemin hazrlar.
Demek oluyor ki oruç, bütün bu dertlerden
insan koruyucu bir etki yapar.
Oruç tutma döneminde metabolizmann
deien durumu nedeniyle, kolesterol,
trigliserit, kan ekeri ve kan basnc, tansiyon deerleri düer.
Ama bu deerlerde kalc düzelme ancak
kaybedilen arlkta sabit kalmakla salanabilir.
Düzenli yeme alkanl salanr. Sürekli
yeme alkanlndan kaynaklanan obezite
(imanlk) hastas olanlarn vücutlar dinlenir ve yeme alkanlklarn düzenlemeleri
için bir frsat doar.
Ne büyük bir nimet deil mi? Ne mutlu oruç
tutanlara!
KLS POSTASI
RAMAZAN
www.kilispostasi.com
K
ilis’te eskiden beri ister Ramazan ister Kurban Bayram olsun, çocuklarn tek elence adresi olan “Bayram Yeri”,
deyim yerindeyse Kilis’in lunaparkdr.
SAYFA
TEMMUZ - EYLÜL 2011
23
Kilis’in Lunapark
“Bayram Yeri”
Yllardan beri süregelen teknikler ve
malzemeler kullanlarak yaplan tahta
salncaklar, atlkarncalar, Kilis’te naraba olarak bilinen basit tahtadan dönmedolaplar Bayram Yeri’ne bayram
girmeden kurulup hazrlanr. Bayram
sabah çocuklarn el öpme ve harçlk
toplama ileri bittikten sonra ki ilk adresleri bayram yeridir. Özellikle scak
yaz günlerine denk gelen bayramlarda
bir baka güzeldir bayram yeri. Kilis’te
çocuklar için bayram bir baka güzel
yaanr burada.
Bayram yerine çocuklar pek yalnz
gitmezler. Akrabalarn en büyük abla
veya aabeylerine dier küçük çocuklar emanet edilerek bayram yerinin
yoluna düülür. Salncaklar, atlkarncalar ve narabalar gün boyu durmak
nedir bilmeden Kilisli çocuklarn bayram neesi olurlar.
Elbette bayram, toplanan harçlklarn
bitene kadar harcand bir zamandr. Salncak ve narabaya binmekten
sklan çocuklar için seyyar tezgahlarda bayrama özgü malzemeler satlr.
Haytalya, pamuk eker, dondurma ve
envai çeit yiyecek satn alr çocuklar.
Bayram cokusunu doyasya yaamak
için çocuklarnzla bu bayramda Bayram Yeri’ni ziyaret etmeyi unutmayn.
yi Bayramlar!
RAMAZAN BAYRAMI
Ramazan ve Kurban bayramlar Hicretin 2. ylndan tibaren kutlanmaya balanmtr. Ramazan orucu da ilk defa bu yl farz klnm, bu ay oruçla geçiren
rnü'minler sonraki ayn (evval) ilk üç gününü bayram olarak kutlamlardr.
Bu sebeple bu bayrama Ramazan Bayram denmitir.
“Bu günümüzde yapacamz ilk ey namaz klmaktr”
Ramazan Bayramınız
Mübarek Olsun...
B
ayram sevinç günü demektir. Topluca klnan bayram namazlar;
Müslümanlar arasndaki birlik ve
beraberliin güzel bir göstergesidir.
Bayramlar Müslümanlar birbirine
yaklatran, dargnlklar ortadan kaldran, kardelik duygularn kuvvetlendiren önemli günlerdir. Bayramlar, Allah’n mümin kullarna birer ziyafet günleridir. Bayram sabah erkenden
kalkmal, ykanp temizlenmeli, en iyi ve temiz
elbiseleri giyerek güzel kokular sürünmelidir.
Ylda iki dini bayrammz vardr:
1) Ramazan Bayram.
2) Kurban Bayram,
Cuma namaz farz olan kimselere, bayram namazlarn klmak vaciptir. Bayram namaz iki
rek'attir. Cemaatle klnr. Bayram namazlarnda ezan okumak, ikamet getirmek yoktur.
Bayram hutbesi sünnettir ve namazdan sonra
okunur. Cuma hutbesi ise farzdr, namazdan
önce okunur. Dier namazlardan farkl olarak bayram namazlarnn birinci rek'atinda üç,
ikinci rek'atinda da üç kere olmak üzere fazladan alt tekbir alnr. Bunlara ''Zevaid'' tekbirleri denir.Ramazan Bayram Namaznn Kln
senede iki defa olduu için imam tarafndan
tarif edilir. Usulüne göre klnmaldr.
“Kilis için haberden fazlas”
www.kilispostasi.com
www.kilispostasi.com
Bayram Namaz: 06:40

Benzer belgeler