Vizyon, Misyon, Temel Değerler ve Temel Yetkinlikler

Transkript

Vizyon, Misyon, Temel Değerler ve Temel Yetkinlikler
2015’e Giderken
COLIN’S
Stratejik Yönetim Modeli
İşle İlgili Stratejileri Uygulamanın 2 Temeli
• Kurumda “çalışan bağlılığını” artırmak.
–
–
–
–
–
–
“Netlik ve güvenlik” ihtiyacı
“İnisiyatif kullanma ve mücadele etme” ihtiyacı
“Özerklik” ihtiyacı
“Aidiyet” ihtiyacı
“Kendini gerçekleştirme” ihtiyacı
“Kendini aşma” ihtiyacı
• Müşterilerin daha fazla kuruma “bağlı olmasını” sağlamak.
Ref: Engin Emre «Road to Victory Experience»
İşle İlgili Stratejileri Uygulama Döngüsü
Çalışan
Bağlılığının
Artması
Müşteri
Bağlılığının
Artması
Karlılığın
Artması
VİZYON
ANA HEDEF
FİNANS
MÜŞTERİ
İŞ SÜREÇLERİ
ÖĞRENME VE
GELİŞME
MİSYON: Sadece hazır giyim işinde değil;
ürün ve hizmetlerimizle insanları daha iyi hissettirme işindeyiz.
YETKİNLİKLER: İletişim Becerileri, Ticari Düşünme, Müşteri Odaklılık,
Takım Çalışması, Liderlik ve Yönetme
DEĞERLER: Güvenilirlik, Proaktiflik, Hızlı Hareket, Özgürlük, Saygı,
Mükemmellik, Dünya Vatandaşlığı
Misyon
• Misyon ifadesi yapılan işin ana fikrinin ve kurumun
toplumdaki temel görevinin açıklamasıdır.
•Yapılan işin devam etmesinin uzun dönemli sebebini de
ortaya koyar.
• Misyon ifadesi herkes tarafından çok iyi bilinmeli ve herkese
anlamlı gelmelidir. Bu nedenle, kurumun anlaşılır bir şekilde
tarif edilmiş bir misyon ifadesine sahip olması gerekir.
2015’e Giderken COLIN’S Misyonu
Sadece hazır giyim işinde
değil; ürün ve hizmetlerimizle
insanları daha iyi hissettirme
işindeyiz.
COLIN’S Misyonu
KURUM ve
TOPLUM
AÇISINDAN
ÇALIŞANLAR
AÇISINDAN
MÜŞTERİ
AÇISINDAN
VİZYON
ANA HEDEF
FİNANS
MÜŞTERİ
İŞ SÜREÇLERİ
ÖĞRENME VE
GELİŞME
MİSYON: Sadece hazır giyim işinde değil;
ürün ve hizmetlerimizle insanları daha iyi hissettirme işindeyiz.
YETKİNLİKLER: İletişim Becerileri, Ticari Düşünme, Müşteri Odaklılık,
Takım Çalışması, Liderlik ve Yönetme
DEĞERLER: Güvenilirlik, Proaktiflik, Hızlı Hareket, Özgürlük, Saygı,
Mükemmellik, Dünya Vatandaşlığı
Yetkinlik Nedir?
“bir kişinin bir işte
yeterli performans ve verimlilik
göstermesine neden olan
temel özelliklerdir.”
• Görev değil, görevleri yerine
getirebilmek için gösterilmesi
gereken davranış ve
becerilerdir.
YETKİNLİKLER
• Yetkinlikler,
Yetkinliklerimiz
• İletişim Becerileri
• Ticari Düşünme
• Müşteri Odaklılık
• Takım Çalışması
• Liderlik ve Yönetme
VİZYON
ANA HEDEF
FİNANS
MÜŞTERİ
İŞ SÜREÇLERİ
ÖĞRENME VE
GELİŞME
MİSYON: Sadece hazır giyim işinde değil;
ürün ve hizmetlerimizle insanları daha iyi hissettirme işindeyiz.
YETKİNLİKLER: İletişim Becerileri, Ticari Düşünme, Müşteri Odaklılık,
Takım Çalışması, Liderlik ve Yönetme
DEĞERLER: Güvenilirlik, Proaktiflik, Hızlı Hareket, Özgürlük, Saygı,
Mükemmellik, Dünya Vatandaşlığı
Değerler – Kurumsal & Evrensel
• Kurumun neyi temsil
ettiğine ve neyi temsil
etmediğine dair net
kriterleri açıklar.
• Kurumun neyi nasıl
yapması veya yapmaması
gerektiği konusunda
vicdani kriterleri belirler.
• Bu nitelikler, en zor
konumlarda ve
zamanlarda dahi işlerliğini
sürdürür...
Altın kural
Sebep-Sonuç kuralı
Dürüstlük & Doğruluk
Tam Sorumluluk
Mükemmele Bağlılık
Cesaret & Tevazu
Sabır & Sebat
Çalışkanlık & Öz disiplin
Kazan-Kazan anlayışı
2015’e Giderken COLIN’S Değerleri
Güvenilirlik
Proaktiflik
Dünya Vatandaşlığı
Hızlı Hareket
Mükemmelik
Özgürlük
Saygı
İletişim Becerileri
COLIN’S DEĞERLERİ
Müşteri Odaklılık
Takım Çalışması
Güvenilirlik
Proaktiflik
Hızlı hareket
Özgürlük
Saygı
Mükemmellik
Dünya vatandaşlığı
Ticari Düşünme
Liderlik &
Yönetme
(Yönetici Yetkinliği)
VİZYON:
2015 yılı sonunda
Türkiye’nin dünyada en büyük ve en
beğenilen hazır giyim markası olmak
ANA HEDEF
FİNANS
MÜŞTERİ
İŞ SÜREÇLERİ
.
ÖĞRENME VE
GELİŞME
MİSYON: Sadece hazır giyim işinde değil;
ürün ve hizmetlerimizle insanları daha iyi hissettirme işindeyiz.
YETKİNLİKLER: İletişim Becerileri,Ticari Düşünme,Müşteri Odaklılık, Takım
Çalışması,Liderlik ve Yönetme
DEĞERLER: Güvenilirlik, Proaktiflik, Hızlı Hareket, Özgürlük, Saygı, Mükemmellik, Dünya
Vatandaşlığı
Vizyon
• Kurumun belirli bir zaman sürecinde ulaşılması istenen çok
"net" açıklanmış "büyük", "değerli", "heyecan verici" hedefidir.
• Vizyon, kurumu tümüyle kapsar; kurumda enerjiyi harekete
geçirir ve tüm kurumda başarı için "mücadeleci" bir ruh yaratır.
• Vizyonun, içselleştirilmesi için kurumun vizyonunu ve bu
vizyona ulaşıldığında çalışanların ne fayda sağlayacaklarını çok
net bir biçimde anlatmak gerekir.
2015’e Giderken COLIN’S Vizyonu
2015 sonunda
Türkiye’nin dünyada en büyük ve en
beğenilen “hazır giyim” markası olmak.
Bunun için 50 ülkede,
1.200 mağaza,
500.000 m2 alan ve
10.000 çalışan ile
2 milyar USD yıllık ciro
hedeflenmektedir.
Başarı Alanları
• VİZYON ulaşmak için mutlaka
başarılması gereken temel hususlar
BAŞARI ALANLARI olarak belirlenmeli
ve bu alanda beklenen başarının net
tarifi yapılmalıdır.
• Vizyon yapılan işe anlam ve duygusal
enerji kazandırırken, başarı alanları da
çalışanların vizyona doğru ilerlerken
odaklanacağı ana başlıkları ortaya
koyar.
• Başarı alanları departmanlarla değil
süreçlerle ilişkilendirilmelidir. Balanced
Score Card Temelinde
yapılandırılmalıdır.
Hedefler Hiyerarşisi
Vizyon &
Ana Hedef
Başarı Alanı 1
Başarı Alanı 2
Başarı Alanı 3
Başarı Alanı 4
«Stratejiler»
«Stratejiler»
«Stratejiler»
«Stratejiler»
Blue Print
Green Print
Blue Print
Green Print
Performans
Formu
Blue Print
Blue Print
Green Print
Green Print
Performans
Formu