eas nedir? - Amazon S3

Transkript

eas nedir? - Amazon S3
K AYIP Ö NLEME İ PUCU
EAS NEDİR?
EAS, yani Ürün Koruma Sistemleri, ürünlerimizin mağazadan çalınmasını önlemek amacıyla kullandığımız sensörlü etiketlerin ve alarm izleyicilerin toplamıdır.
Hırsızlık yapmayı düşünen biri ürünün üzerinde etiket gördüğünde bu fikrinden vazgeçebilir; dolayısıyla etiketlenmesi gereken her üründe mutlaka etiket
olmalıdır.
EAS Nasıl Çalışır
Belirli ürünlere özel tasarlanmış sensörler yerleştirilir. Sensörler çıkarılmamışsa, müşteri mağazadan çıkarken sesli bir alarm çalar. Çalışanlar sensörleri takarken sivri
pimlere dikkat etmelidir. Çalışanlar ayrıca mağazada boşta duran iğnelere ve çıkarılmış sensörlere karşı dikkatli olmalıdır.
EAS'ın Yararlılığını Sağlama
Sevkiyat Yapan ve Sevkiyat Karşılayan Çalışanlar gerekli tüm ürünlerin etiketlendiğinden emin olmalıdır; kasa Çalışanları ise satış
işlemi tamamlandıktan sonra tüm etiketlerin çıkartıldığından emin olmalıdır. Çalan alarma herkes karşılık vermelidir!
Alarma Karşılık Verme
Müşteri çıkarken çalan alarmlara karşılık vermek kadar müşteri girerken çalan alarmlara karşılık vermek de önemlidir.
Çalan alarmların büyük çoğunluğu mağazamızda veya başka bir mağazada kasiyerlerin çıkarmayı unuttuğu
etiketlerden kaynaklanmaktadır.
> Müşteri GİRERKEN: Görünürde alışveriş torbası yoksa yanlış alarm olduğunu belirtin. Müşteri çıkarken
alarm yeniden çalarsa kendini daha rahat hissedecektir.
> Müşteri GİRERKEN VEYA ÇIKARKEN: Görünürde bir başka mağazanın alışveriş torbasını taşıyorsa yanlış
alarm olduğunu belirtin ve kasiyerin bir etiketi çıkarmayı unutmuş olabileceğini söyleyin. Mağazaya
geri dönüp çıkarttırmaları için etiketli ürünü bulmalarına yardımcı olmayı teklif edin.
> Müşteri GİRERKEN veya ÇIKARKEN: Görünürde Nike alışveriş torbası taşıyorsa, kasiyerin çıkarmayı
unutmuş olabileceği etiketleri bulup çıkarmasına yardımcı olmayı teklif edin.
> EAS prosedürleriyle ilgili sorularınızı Yöneticinize sorabilirsiniz.
Kayıp Önleme Hızlı İpucu: Ürün Koruma Sistemleri – Yönetici Kılavuzu
TALİMATLAR
Amaç: Bu Hızlı İpucu'nun amacı, çalışanlara Ürün
Koruma Sistemleri'nin nasıl çalıştığı hakkında bilgi
vermektir.
Uygulama: Toplantı sırasında çalışanlara Hızlı
İpucu'nu gösterin ve incelenmesi için kayıp önleme
panosunda paylaşılacağını söyleyin.
Çalışanlar için sunulan toplantı konuşmasını ve
aktiviteyi yönetin.
Ürün Koruma Sistemleri
Toplantı Yöneticisi Kılavuzu
KONUŞUN: ÜKS, yani Ürün Koruma Sistemleri, ürünlerimizin mağazadan çalınmasını
önlemek amacıyla kullandığımız sensörlü etiketlerin ve alarm izleyicilerin
toplamıdır. Hırsızlık yapmayı düşünen biri ürünün üzerinde etiket
gördüğünde bu fikrinden vazgeçebilir; dolayısıyla etiketlenmesi gereken
her üründe mutlaka etiket olmalıdır.
SORUN: ÜKS'nin nasıl çalıştığını bana kim söyleyebilir?
o
SORUN: Hizmet harici bölümlerdeki çalışanlar nelere dikkat etmelidir?
o
ANAHTAR:
Aşağıdaki resimler toplantı sırasında size rehberlik
edecektir.
SORUN: Yöneticinin ekibi konuya dahil etmek
için ekibe soru SORMASI gerektiğini
belirtir.
KONUŞUN: Yöneticinin vermesi gereken belirli bir
mesajj olduğunu
ğ
belirtir
YAPIN: Yöneticinin canlandırma yapma gibi
belirli bir eylem gerçekleştirmesi
gerektiğini belirtir.
Belirli ürünlere sensörler takılır. Sensörler çıkarılmamışsa, müşteri
mağazadan çıkarken sesli bir alarm çalar.
İğneler sivridir. Yere düşen iğneleri mutlaka kaldırın ve ürüne iğne
takarken dikkatli olun.
SORUN: Müşteriler ürün satın alırken kasiyerler nelere dikkat etmelidir?
o
Satış sonlandıktan sonra ödeme alanında tüm ÜKS etiketlerini çıkarın.
KONUŞUN: Alarmlara karşılık vermekten herkes sorumludur. Müşteri çıkarken çalan
alarmlara karşılık vermek kadar müşteri girerken çalan alarmlara karşılık
vermek de önemlidir. Çalan alarmların büyük çoğunluğu mağazamızda
veya başka bir mağazada kasiyerlerin çıkarmayı unuttuğu etiketlerden
kaynaklanmaktadır. Birkaç dakika ayırarak, alarm çaldığında müşterilerle
nasıl ilgilenmemiz gerektiğinin örneklerini canlandırma yaparak göreceğiz.
SORUN Müşteri
SORUN:
Mü t i rolünü
lü ü ü
üstlenecek
tl
k bi
bir gönüllü
ö üllü iisteyin.
t i
YAPIN: Görünürde alışveriş torbası olmayan bir müşteri mağazaya girerken alarm
çaldığında ne yapılması gerektiğini gösterin.
YAPIN: İki çalışana aşağıdaki durumlarda alarm çaldığında müşteriye nasıl
davranmaları gerektiğini göstermelerini söyleyin:
o
o
Müşteri GİRERKEN
İ
veya ÇIKARKEN: Görünürde bir başka mağazanın
alışveriş torbasını taşıyor
Müşteri GİRERKEN veya ÇIKARKEN: Görünürde Nike alışveriş torbası taşıyor