kur`anda nice ibretler ve deliller vardır

Transkript

kur`anda nice ibretler ve deliller vardır
KUR’ANDA NİCE İBRETLER
DELİLLER VARDIR
VE
KUR’ANDA NİCE İBRETLER VE DELİLLER VARDIR
Rahman ve Rahim Allah’ın Adıyla
·
(Allah’ın) sizi yaratmasında ve (yeryüzüne)
yaydığı her bir canlıda, (ve her canlıyı uygun ortamlarına
göre yaymasında) kesin iman eden bir kavim için âyetler (nice
ibretler) vardır.Gece ile gündüzün (peş peşe) değişmesinde,
Allah’ın gökten bir rızık (sebebi) indirip onunla, ölümünden
sonra yere can vermesinde, rüzgarları (türlü hallere) evirip
çevirmesinde, aklı erip anlayan bir kavim için nice işaret (ve
ibret)ler vardır.(Casiye/4 -5)
·
O, yeri yayıp döşeyen, orada sabit dağları ve
nehirleri var edendir. O, bitkilerin hepsinden kendi içlerinde
(erkek ve dişi) iki eş olarak yaratan, gündüzü (kısaltıp)
geceyle bürüyüp örtendir. Doğrusu bunlarda, iyice düşünen bir
toplum için elbette (birçok) âyetler (delil ve ibretler)
vardır.Yeryüzünde birbiriyle komşu kıtalar, (ve onlarda) üzüm
bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır ki
(bunların hepsi) bir tek su ile sulanır. Halbuki meyvesinde(ki
tat bakımından) onların bir kısmını diğerlerinden üstün
tutuyoruz. Doğrusu bunda aklını kullanacak bir toplum için
elbette (birçok) âyetler (delil ve ibretler) vardır. (Rad/3-4)
·
FARKINDA MIYIZ ?
·
Onlar Kur’an(’ın söyledikleri) üzerinde
düşünmezler mi? Yoksa kalpler(inin) üzerinde kilitler mi
var?(Muhammed/24)
·
Seleme oğullarının oturduğu mahalle de Mescid-i
Nebi’ye çok uzaktı. Bu yüzden evlerini satarak, mescidin
etrafına göçmek istediler. O zamanlar Mescidin etrafındaki
arsalar da boştu. Rasulullah (sav) bunu duydu ve onlara:
·
– Duydum ki mescidin yakınına taşınmak
istiyormuşsunuz.” dedi. Onlar:
·
dediler.
– Evet, Ey Allah’ın Rasülü! Buna niyet ettik”
·
Bunun üzerine: “Şüphesiz ölüleri ancak biz
diriltiriz. Onların yaptıkları her işi, bıraktıkları her izi
yazarız. Biz, her şeyi apaçık bir kitapta sayıp yazmışızdır.”
(Yasin, 12) ayeti indi. Onların bulundukları yerleşim birimini
koruyucusuz kalmasını istemeyen Rasulullah (sav):
·
– EySeleme oğulları! Mahallenizde kalın. Attığınız
adımlarınız sevap olarak yazılsın. ” buyurdular.
·
·
Bunun üzerine onlar:
-Bundan sonra yerlerimizden göçmüş olsaydık asla
sevinmezdik, dediler.
·
(Müslim, Mesacid, 279-281; Tirmizi, Tefsir, 37)
Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyurmuş:
“-Ramazan’dan sonraki ayda, Şevval ayında altı gün kim oruç
tutarsa, bütün seneyi oruçla geçirmiş gibi olur.” Bu hadis-i
şerifinde Peygamber Efendimiz böyle söylediğine göre,
tamamdır. İnşallah biz de bayramdan sonraki günlerde altı gün
oruç tutarak, böylece Ramazandan sonra altı gün daha tutup
bütün seneyi oruçla geçirmiş olmanın zevkini, sevabını,
mükafatını yakalayalım. Allah ihsan eylesin…
·
Şimdi tabii, bir de bunun çeşitli bilgilerimizle
te’yid ve takviyesi babında, şu açıklamayı yapabiliriz:
Biliyorsunuz, (El-hasenetü biaşri emsaliha) “Yapılan iyi bir
hareket, ibadetin mükafatı -en aşağı- bire ondur.” O zaman
Ramazanın otuz gün orucu, bire on hesabıyla olursa 300 eder.
Altı gün oruç da bire on hesabıyla, 60 eder; ikisi 360 olur.
Zaten kameri sene 354 gün, yani 360 bile değil. Hicri sene,
aya göre olan sene, yani Ramazandan Ramazana, hacdan hacca,
dini hayatta kullandığımız sene 354 gündür, biraz da saatlerle
küsuratı var. Bu güneş takviminden farklı. Arada 11 gün kadar
fark var. Bizim kullandığımız güneş yılı 365 gün. Her sene de
aynı olmuyor da, dört senede bir Şubat 29 oluyor.
Biliyorsunuz, bu işlerin böyle bazı incelikleri var veya tam
kurala uymaz gibi görünen yönleri var.
Demek ki, 300 + 60 = 360; bütün seneyi oruç tutmuş gibi
oluyor. Ama buradan şu anlaşılmasın:
-Allah oruca bire on verecek…
Hayır! Bire on değil, bire yetmiş değil, bire yediyüz değil,
ondan da fazla vereceğini, bigayri hisab vereceğini hadis-i
şeriflerden biliyoruz. Çünkü oruç sabır ibadetidir.
(Prof. Dr. Mahmud Es’ad COŞAN)
Bu köşenin içeriği KUR’AN’IN ANLAMIYLA BULUŞMAK PLATFORMU
tarafından hazırlanmıştır. Ayet mealleri Hasan Tahsin
Feyizli’nin
Hazırladığı Feyzü’l Furkan Açıklamalı Kur’an-ı
Kerim Meali’nden alınmıştır.
Ayet meallerinin tamamına
www.kuranimiz.net,
ses
dosyalarına
www.akradyo.netadreslerinden ulaşabilirsiniz.

Benzer belgeler

7şubat 2014 cuma sayfası

7şubat 2014 cuma sayfası olması gerek; dişsiz anahtar bir yeri açmaz. Bu anahtarın dişleri de vardır, dörttür. Şöyle ki; a)Yalana, gıybete girmeyen bir dil.. b)Aldatmacaya, hıyanete batmayan bir kalb.. c)Haram, şüpheli bir...

Detaylı