mekanik test laboratuvarı-1 mekanik test laboratuvarı

Yorumlar

Transkript

mekanik test laboratuvarı-1 mekanik test laboratuvarı
MEKANİK TEST LABORATUVARI-1
Analiz Kodu Analiz Adı
PRE
Hidrolik Pres
HDT 1
Hızlı Darbe Testi ( Oda Sıcaklığı)
HDT 2
Hızlı Darbe Testi ( Düşük ve Yüksek Sıcaklıklar)
TER
Termal Görüntü Ölçümü
ULT
Ultrasonik Test
PÜR
Yüzey Pürüzlülüğü Ölçümü
STA
Statik Test (Çekme,Basma ve Eğme)
YOR
Yorulma Testi
*Fiyatlar test standartlarına bağlı olarak değişebilmektedir.
Analiz Bedeli
30 TL/Adet
120 TL/Adet
140 TL/Adet
20 TL/Görüntü
60 TL /Adet
30 TL/ Adet
90 TL/Adet
7250TL/ 1 set*
MEKANİK TEST LABORATUVARI-2
Analiz Kodu
ANM
AKF
ÇDT 1
ÇDT 2
DAT
KAK
STG
BUR
SER
KAL
Analiz Adı
Aşınma Testi
Atm. Kontrollü Fırın Kullanımı
Çentik Darbe Testi ( Oda Sıcaklığı)
Çentik Darbe Testi ( Düşük Sıcaklıklar)
Data Logger
Kaplama Kalınlığı Ölçümü
Starin-Stress Ölçümü
Burulma Testi
Makro Sertlik Ölçümü
Sıcak Kalıplama
Analiz Bedeli
80 TL/Adet
80 TL/Adet
50 TL/Adet
80 TL/Adet
100 TL/Gün
10 TL/Adet
110 TL/Gün
90 TL/Adet
60 TL /Adet
20 TL/Adet
TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOP LABORATUVARI
Analiz Kodu
SEM 1
SEM 2
SEM 3
SEM 4
SEM 5
Analiz Adı
1 Saatlik görüntü/analiz (ETD, CBS, LFD, GSED
dedektörlerinde, ESEM ve WetSTEM modunda görüntü
alınabilmektedir)
1 Numune görüntü/analiz (ETD, CBS, LFD, GSED
dedektörlerinde, ESEM ve WetSTEM modunda görüntü
alınabilmektedir)
EDS Analizi (Nokta ve Alan Taraması)
EDS Analitik Haritalama (Mapping)
Numune hazırlama (altın ya da karbon kaplama) (6 adet
numuneye kadar)
Analiz Bedeli
100 TL / Saat
50 TL / Adet
50 TL / Adet
50 TL / Saat
50 TL / 1-6 Adet
BİYOLOJİK ANALİZ TEKNİKLERİ LABORATUVARI
Analiz Kodu
İZO 1
İZO 2
İZO 3
PCR 1
PCR 2
Analiz Adı
DNA İzolasyonu
RNA İzolasyonu
cDNA Sentezi
Termal Cycler (PCR) (1-8 Numune)
Real Time PCR Reaksyonu (1-8 Numune)
Analiz Bedeli
20 TL / Adet
20 TL / Adet
30 TL / Adet
25 TL / 1-8 Adet
25 TL / 1-8 Adet
PCR 3
Real Time PCR Metod geliştirme
JEL 1
Jel görüntüleme
JEL 2
Jel yürütme
NAN
DNA saflık miktar tayini
Sarflar analizi talep eden kişi ya da kuruluş tarafından karşılanacaktır
2000 TL / Adet
25 TL / Adet
30 TL / Adet
10 TL / Adet
SPEKTROSKOPİK ANALİZ TEKNİKLERİ LABORATUVARI
Analiz Kodu Analiz Adı
AAS 1
Metal Analizi
ICP-OES
Metal Analizi
FT-IR RAM.
Yapı Analizi
UV-VIS
Çözünür Madde Analizi
EA
Elemental Analiz
Sarflar analizi talep eden kişi ya da kuruluş tarafından karşılanacaktır
Analiz Bedeli
70-100 TL / Adet
60-160 TL / Adet
50-120 TL / Adet
20 TL / Adet
50 TL / Adet
KROMATOGRAFİK ANALİZ TEKNİKLERİ LABORATUVARI
Analiz Kodu
GPC-SEC
GC-MSMS
GC-MSMS 1
GC
GC 1
LC-MSMS
LC-MSMS 1
HPLC
Analiz Adı
Polimer Kütle Ölçümü
Uçucu Madde Analizi
Metot Geliştirme
Uçucu Madde Analizi
Metot Geliştirme
Çözünür Madde Analizi
Metot Geliştirme
Çözünür Madde Analizi
Sakkarit/Polisakkaritler/Tatlandırıcı/Şeker aminleri
Arabinoz
Arabinobioz
Arabinotrioz
Fruktoz
Galaktoz
Glikoz
Ksiloz
Laktoz
Maltitol
Maltotrioz
Maltoz
Mannitol
Mannoz
N-asetil galaktoz amin
N-asetil glikoz amin
Nistoz
Ramnoz
Rafinoz
Riboz
Sakkaroz
Analiz Bedeli
100-150 TL/Adet
40-240 TL / Adet
400 TL / Adet
30-180 TL / Adet
400 TL / Adet
250-4000 TL/Adet
400 TL / Adet
30-500 TL / Adet
Sellobioz
Sorbitol
Trehaloz
1 adet numunede 1 adet şeker tayini
Eklenen her şeker için 100 TL eklenir
Şeker Kompozisyonu
*
Meyve ve Sebze Sularında HPLC İle Glikoz, Fruktoz, Sorbitol Ve Sakaroz
Tayini (TSEN12630)
Organik asitler
Asetik asit
Butirik asit
Formik asit
Fumarik asit
Galaktronik asit
Glukonik asit
Glukuronik asit
Glutarik asit
İtakonik asit
Laktik asit
Maleik asit
Malik asit
Malonik asit
Okzalasetik asit
Okzalik asit
Propiyonik asit
Purivik asit
Sitrik asit
Süksinik asit
Şikimik asit
Tartarik asit
α-keto glutamik asit
1 adet numunede 1 adet organik asit tayini
Eklenen her organik asit için 125TL eklenir
150TL
500TL
300TL
150TL
Organik Asit Komposizyonu
500TL
Alkol grubu
Etanol
Isopropanol
Metanol
Propanol
100TL
100TL
100TL
100TL
İlaç Hammaddesi
Morfin
Paklitaksel
Pseudomorfin
Selekoksib
Tamoksifen
150TL
150TL
150TL
150TL
150TL
Vitamin derivativleri
α - tokoferol
β - tokoferol
γ - tokoferol
δ - tokoferol
α - β - γ - δ - tokoferol/1 adet numunede
150TL
150TL
150TL
150TL
400TL