Çek firmaların kendilerini tanıtımı

Transkript

Çek firmaların kendilerini tanıtımı
Embassy of the Czech Republic
in Ankara
ÇEK CUMHURİYETİ
MADEN GÜVENLİĞİ VE
TEKNOLOJİLERİ
ANKARA - Haziran 2016
ÇEK CUMHURİYETİ DEVLET MADENCİLİK KURUMU (PRAG)
Çek Cumhuriyeti Devlet Madencilik Kurumu (CMA) Çek Cumhuriyeti'nde madenlerin mülkiyet
haklarıyla ilgili işleri, madendeki sağlık ve güvenlik uygulamalarını yürüten merkezi organdır.
Devlet Madencilik Kurumu'nun Başkanı Çek Cumhuriyeti Hükümeti tarafından atanır.
Prag'daki Devlet Madencilik Kurumu'nun faaliyetlerinin organizasyonu ve kapsamı esas olarak
iki kanun tarafından belirlenmiştir. (Kanun No. 44/1988 Coll. ve Kanun No.61/1988 Coll.) İlki
maden kaynaklarının korunması ve kullanımı hakkında (Madencilik Kanunu) ikincisi ise
madencilik faaliyetleri, patlayıcılar ve devlet maden idaresi üzerinedir. Ayrıca sivil amaçlar için
patlayıcı kullanımını, maden atık yönetimini ve bazı uygulamaları değiştiren yasaları belirleyen
birkaç kanun daha vardır.
Çek Madencilik Kurumu Çek Ulusal Konseyi'nin madencilik uygulamaları, patlayıcı kullanımı ve
devlet maden idaresi hakkındaki 44/1988 ve 61/1988 no.lu kanunlarıyla ve bunların esas
regulasyonları üzerine çıkarılmış; işteki güvenliği ve sağlık korumasını, ekipmanların güvenliğini,
yer altında yangın önlemlerini ve madencilik faaliyeti yürüten kurumlardaki çalışma koşullarını
veya patlayıcıların kullanımı için madencilik metotları ile yürütülen uygulamaları yöneten
düzenlemeleri ayarlar.
Çek Madencilik Kurumu (CMA):

8 adet Bölge Madencilik kurumunun faaliyetlerini kontrol eder ve onların kararlarına karşı
temyiz kararı verir ve patlayıcıların transferine, ihracatına, ithalatına ve transitine izin verir.

Maden ocaklarının ekonomik kullanımı, işteki güvenlik ve sağlık koruması ve operasyon
güvenliği için tedbirler uygular ve bu amaçla özel denetlemeler organize eder ve bu
denetlemeleri gerçekleştirir.

Bölge maden kurtarma istasyonlarının kurulması için onay verir veya uygunsa kurulmasına
dair talimatta bulunur, merkezlerini ve yetkilerini belirler, işteki güvenlik ve sağlık koruması
ve patlayıcıların kullanımında operasyon güvenliği hususlarında tedbirler uygular ve bu
amaçla özel denetlemeler organize eder, düzenler ve gerçekleştirir.

Teknik ekipmanı uygulamaya sokmak için gerekli şartları belirler, yöneticilerinin mesleki
yeterliliğini kontrol eder, maden ocağının durumunu, yapısını ve ekipmanını denetler.

Çek Madencilik Kurumu Devlet Madencilik İdaresi organlarının denetim işlevlerini yerine
getirir ve iş yerlerinin, uygulamaların ve ekipmanın kontrollerini gerçekleştirerek Bölge
Madencilik Kurumunun tüm bunlar için çıkarılan Maden Yasası, mevcut yasa ve
düzenlemelerin gereği yükümlüklerini ne derece yerine getirdiğine karar verir.
Ing. Antonin Taufer CSc.
[email protected]
1 MADEN KURTARMA SERVİSİ (HBZS)
Maden kurtarma servisinin görevleri
aşağıda
sayılan
durumlara
hızlı
ve
verimli bir şekilde tepki vermektir:
1) Kazalarda insan yaşamının ve mülkünün
kurtarılması
(Yer
altında
ilk
yardım
müdahalesi de dahil olmak üzere)
2) Kazaların önlenmesi
3) Kaza etkilerinin bertaraf edilmesi
Bu görevlerine ek olarak, maden kurtarma servisi
 Nefes alınması mümkün olmayan veya zararlı olan ortamlardaki diğer görevleri aynı
zamanda uzmanlık gerektiren ve tehlikeli işleri yürütür. (Örneğin: serbest derinliğin
üzerindeki veya su seviyesinin altındaki mesafeler)
 Operasyonlarda iş güvenliğinin ve sağlık korumasının sağlanması ve asıl olarak iş
sahalarında ani denetimlerin gerçekleştirilmesi ve kazaların önlenmesi ve / veya
personel eğitimleri için hazırlanan ekipmanın kontrolü konularında kaza önleme
konusunda faaliyet gösteren kuruluşlarla işbirliği yapar.
 Maden kurtarma servisi için geçerli özel yasal düzenlemelere uygun olarak görev ve
sorumluluklarını yerine getirir.
Maden Kurtarma Servisi'nin Başlıca Görevleri
 Maden kurtarma ekibi ve gerekli ekipman ile kesintisiz hizmet verilmesi,
 Yeraltı maden ocaklarında tıbbi ilk yardım sağlanması,
 Eğitim programları ve maden kurtarma ekipleri için saha eğitimi
 Ferdi kurtarma solunum cihazı, resüsitasyon cihazı ve diğer kurtarma cihazlarının
tamiri, muayenesi ve testi
 Maden tabanlı kurtarma servisinin faaliyetlerinin metodik kontrolü
 Kaza önleme ve acil durum planları için tasarlanmış ekipman ve cihazların muayenesi
 Maden ocaklarındaki havanın izlenilmesi için geliştirilmiş tespit ve gösterge
cihazlarının devreye alma, bakım ve tamirat işlemlerinde görev alan çalışanların ve
gaz laboratuvarındaki analistlerin eğitimi ve muayenesi
 Kalibrasyon gazlarının tedariki, ikmali ve gaz laboratuvarlarının kontrolü
2 Yürütülen diğer faaliyetler:
 Atık yönetimi alanında sürdürülen işler
 Külden elde edilen sertifikalı ürünlerin üretimi için teknolojik tesislerin işletilmesi
 Söndürücülerin onarımı, muayenesi, dolum ve basınç testleri
 Maden lambalarının, şarj cihazlarının, ferdi kurtarma cihazlarının, tespit ve gösterge
cihazlarının kullanılması, bakımı ve kiralama hizmeti
 OKD (Ostravsko-Karvinské Doly)'nin merkezi lamba (uyarı) odasının işletilmesi
 Metal ürünlerin kumla temizlenmesi
 Demirsiz betonun, demirli betonun ve güçlendirilmiş camın hidrolik ekipmanlar
aracılığıyla ve patlatma uygulanmaksızın ayrıştırılması
 Termo-görsel kamera ile ısı dağılımı ölçümü
 Basınç silindirlerinin servisi ve basınç testleri
 Havanın kromatografik analizi
 Fotoğraf-dokümantasyon ve video kayıt
 Teknik danışmanlık ve danışmanlık hizmetleri
 Test
Ing. Zdeněk Pavelek, Ph.D,
MBA
Baş Mühendis
[email protected]
http://www.hbzs-ov.cz/
3 ÇEK EKSTRAKSİYON VE MADENCİLİK DERNEĞİ
CDT Derneğini oluşturan İş şirketleri, Çek Cumhuriyetinin uzun vadeli madencilik
geleneğine bağlı, tanınmış, müreffeh ve ekonomik açıdan gelişmiş şirketleridir. Onların,
madenin planlanması, doğru teknolojinin seçimi, tesisin kesin olarak planlanması, tüm
üretimin güvenceye alınması, tüm işin finansmanı da dahil olmak üzere montajı ve
çalıştırılması konularına uzanan, madencilik ve mineral kaynaklarının modifikasyonu ile
ilgili komple hizmet konusunda pratik deneyimleri vardır.
Özetle, teorik konulardaki bilgileri, pratik becerileri ve genel olarak büyük ekipman
temini, mühendislik ve ticaret bilgileri, mineral kaynaklarının çıkarılması alanında
karmaşık proje kapasitesine, mühendislik ve mali etkinliğe katkıda bulunur. Dikkat
çekmeyen olumlu bir faktör de dış ticaret alanında deneyim ve bağlantıları ve üye
şirketlerin Rusya ile mevcut bireysel yakın şirketlerdir.
CDT derneğinin çabası, bir araya gelerek Doğu Avrupa ülkelerinde maden sanayisine
destek olmuş sabit merkezli şirketlerin dünya pazarına açılmasıdır. Sanayi ve ticaret
bakanlığının, Çek Trade şirketinin desteği ve bireysel kurucu şirketlerin kalitesi, CDT
derneğine kendi yetki ve amaçları çerçevesinde aktif olması için iyi bir başlangıç
pozisyonunu vermektedir.
Müh. Jan Poloch
CDT Dernek Başkanı
4 Báňské Projekty Ostrava, a.s.
Báňské Projekty Ostrava, a.s. (Maden Tasarımı Ostrava Ltd), BPO a.s. olarak
kısaltılmıştır. Ostrava şehrinde, Ostrava Karviná maden bölgesi merkezindedir. Yeraltı
işleri ve maden teknolojileri tasarımı Uzman ekibimiz kendi deneyimlerini Ostrava Karviná Maden Grubunda kazanmıştır. Biz, eski Yugoslavya, Malezya, İran, Türkiye,
Kazakistan, Meksika ve Polonya’da bulunan müşterilerimiz için başka birçok maden
geliştirme proje tasarımları tamamladık.
BPO a.s. bir müşterinin özel ihtiyaçlarını karşılamak için keşiften çalışmaya kadar tüm
proje aşamalarını kapsayacak şekilde yüksek teknik düzeyde karmaşık proje tasarımları
sunmaktadır. Maden tasarımı, tam bir yüzey tesisi, kömür yıkama tesisi, enerji ve su
temini, ulaştırma düzeni ve arazi ıslahı içerebilir. Tasarımlarımız çoğunlukla AutoCad
veya Microstation yazılımları ile oluşturulmuştur. Biz çeşitli veritabanlarına bağlı
grafiksel dijital ürünler oluşturabilir ve ilgili verilerin bakımını teklif edebiliriz.
Sunduğumuz profesyonel destek ve yardım müşterilerimizin bilgisayarlı işlerini kurmak
veya yükseltmek konusundaki hizmetlerimizin bariz bir parçasıdır. Biz, uygun donanım,
yazılım ve mesleki eğitim sağlayabiliriz.
Şirket, Çek madencilik otoriteleri, Ostrava Madencilik Üniversitesi, enstitü ya da
uzmanlarla geleneksel ilişkiler içindedir ve gerektiğinde onlarla işbirliği yapar.
BPO a.s. Česká dobývací technika (Çek Ekstraksiyon ve Maden Teknolojisi), madencilik
ile ilgili Çek şirketleri derneği - CDT'nin bir kurucu üyesidir. Dernek Çek Cumhuriyeti
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ve tanıtım ajansı CzechTrade tarafından açıkça
desteklenmektedir. Bkz. www.cdte.cz.
Báňské Projekty Ostrava, a.s. kalite ve çevre yönetim sistemi altında çalışır ve ISO
9001:2000 standardı sertifikasına sahiptir.
Báňské projekty Ostrava, a.s.
Müh. Jan Poloch, Müdür
Vítkovická 11, 702 00 Ostrava, Czech Republic
Telefon: +420 595 620 031, +420 596 622 122
Fax: +420 596 622 195
E-mail: [email protected]
http://www.bapro.cz
5 GREEN GAS DPB
Şirket Adı: Green Gas DPB, a.s.
Şirket Merkezi: Rude Armady 637, 739 21, Paskov, Çek Cumhuriyeti
Çalışan Sayısı: 317
Ana İş Faaliyetleri: Şirketin temel iş faaliyetleri kömür madeni metanından (CMM) ve
kullanılmayan madenlerden elde edilen metandan (AMM) ısı ve elektrik üretimi, gaz üretimi ve
dağıtımı, gaz ticareti, madencilik, yüzey sondajı ve madencilik alanında uzmanlaşmış
mühendislik faaliyetlerinden oluşmaktadır.
Ana İş Faaliyetlerinin Tanımı:
Maden gazının ve karbon içerikli gazların arama, çıkarma ve dağıtım faaliyetleri
- Kojenerasyon ile elektrik enerjisi ve ısı üretimi
- Madencilik aktiviteleri, jeoloji ve ekoloji üzerine yoğunlaşmış mühendislik hizmeti ve teknik
hizmet; jeo-mekanik, jeofizik, degazifikasyon alanlarında uzmanlık faaliyetleri , maden güvenliği,
gaz ve kömür rezervleri hesaplama amacıyla hidroloji ve jeofizik
- Yeraltı sondaj işleri (gazdan arındırma, jeolojik keşif, büyük çaplı sondaj kuyuları ve güvenlik
sondajı, vs.), yurt dışı deneyimi(Polonya, İspanya, İzlanda, Türkiye, İsviçre, Almanya, Yunanistan)
- Jeolojik keşif için yüzey sondaj delikleri, işleme sondaj delikleri, burgu su kuyuları, ısı pompaları
için sondaj delikleri, gaz problarının tamiri ve tasfiyesi
- OKD, a.s. (Çek kömür madeni şirketi) madenlerinin operasyon güvenliğini sağlanması için
Nitrojen gazı dağıtımı.
- Eski ocakların güvenliği ve tasfiyesi; ocak gazlarının yüzeye sızmasının önlenmesi
- Yakıtların, yanma sonucu ortaya çıkan ürünlerin, zemin gazının, gaz karışımlarının ve jeoloji
laboratuvarındaki havanın kimyasal ve fiziksel analizi
Ing. Antonín Kunz, Ph.D.
Genel Müdür
Tel: +420 558 612 230
E-mail: [email protected]
www.dpb.cz
6 ZAM SERVİS
Biz özel bağımsız bir şirketiz. Hizmet, üretim ve elektrik, elektronik, güvenlik, ölçme, ayar
ve analiz ekipmanları sağlanması konusunda uzmanlaştık. Biz Ostrava-Privoz'ta yer
alıyoruz, burada ürünlerimizi inceleyebilir ve test edebilirsiniz. Bizim Polonya, Slovakya,
Rusya ve Türkiye'de temsilciliklerimiz ve birçok yerel satıcımız vardır.
Hakkımızda genel bilgiler
Şirket 1994 yılında kurulmuştur. Çalışanlarımızın sayısı ve ciro hacmimiz yıldan yıla
artmaktadır.
Şirket yapısı
Şirketin yapısı iki ana kısma bölünmüştür - üretim ve hizmet. Çalışanların çoğu sadece
bu bölümlerde çalışır. Şirketimizin diğer önemli faaliyetleri mühendislik ve
danışmanlıktır. Bu iki faaliyet iş ve geliştirme departmanı çalışanları tarafından
sağlanmaktadır. Projeksiyon, ulaşım ve makine üretimi gibi bir çok faaliyet
tedarikçilerimiz tarafından yapılmaktadır.
Kalite garantisi
Günümüzde, kalite günden güne daha da önemli bir faktör haline gelmektedir. Ve
sadece hatasız ürünler değil, aynı zamanda diğer pek çok şey anlamına gelir. Potansiyel
bir müşteri ekipman seçimi için yardım istediğinde çalışanlarımızın kendisine tam
zamanlı ve profesyonel bir danışmanlık hizmeti vereceğinden emin olabilirsiniz. Dha
sonra anlaşmaya varıldığı koşullarda kendisine ekipman eksiksiz olarak teslim
edilecektir. ISO 9001 sertifikası ile müşterilerimize kalite garantisi verebiliriz. Biz 1999
yılından beri bu sertifikaya sahibiz.
zam servis
Ing. Jiří Ševčik
E-mail: [email protected]
7 8 INCO MÜHENDİSLİK
INCO
Mühendislik
Cumhuriyeti)
Prag
merkezli
özel
(Çek
bir
şirkettir. INCO Mühendislik yeraltı
madenleri
için
teknolojisinin
düşey
dünya
taşınma
çapındaki
tedarikçilerindendir.
INCO Mühendislik aşağıda belirtilen
ekipmanların dizayn ve üretimini
gerçekleştirmektedir:
- sürtünme tamburları
- davul sargılar
- otomatik yükleme / boşaltma istasyonları
- makaralar ve kasnaklar
- maden sinyalizasyonu
INCO Mühendislik müşterileri için uzaktan danışmanlık hizmeti sağlar, böylece
müşteriler hiçbir zaman yalnız bırakılmazlar.
Rockwell Otomasyon Frekans Dönüştürücüler de dahil olmak üzere sofistike Rockwell
Otomasyon Kontrol Sistemleri kullanılır.
INCO Mühendislik eski sarıcıların
modernizasyonunda
büyük
deneyime
sahiptir.
INCO
Mühendislik kendi ürünlerinin yanı
sıra diğer üreticilerin sarıcılarını da
modernize etmektedir. Bu şunları
da kapsayan tam teşekküllü bir
modernizasyon olabilir: frenler,
kontrol sistemi, hidrolikler, elektrikli
kısımlar, mekanik parça, veya
sadece en sıkıntılı sorunların
çözüldüğü kısmi modernizasyondur.
Ing. Zdeněk Darebnik
INCO Mühendislik
Thamova 13 186 00 Prag 8
Tel: +420 222 780372
E-mail: [email protected]
www.incoengineering.cz
9 FERRIT
Ferrit şirketi, 1993 yılında kurulmuş olup dünya çapında faaliyet gösteren bir Çek
şirketidir. Ticari bir şirketten kendi AR&GE birimi olan bir imalat şirketine dönüşmüştür.
Şu anda şirket Çek Cumhuriyeti‘nde 230 kişi, yurtdışında ise yaklaşık olarak 270 kişiyi
istihdam sağlamaktadır.En büyük imalat payına sahip olan monoray asma taşıma
sistemi şirketi dünya pazarında lider konuma taşımıştır.
Faaliyetleri;





Tüm maden işlerinde malzeme ve insan taşımacılığı ve kapsamlı ulaştırma
çözümleri (kömür, cevher madenlerinde ve tünel,metro veya yeraltı kolektörleri
yer altı inşaatlarında)
Gaz ve maden tozu patlama tehlikesi olan çevrelerdeki kullanımı için sertifikalı
kapsamlı maden makine donanımı imalatı
Monoray asma taşıma sistemleri, karayolu raylı taşımacılık, bant ve tekerlekli
paletlerde makine ve donanımları
Maden taşımacılığı lojistik optimizasyonu ve işletmesi, anahtar teslim projeler ve
yer altı madenlerinin tam donanımı
Madendeki beklenmedik olaylarda ve kazalarda maden kurtarma görevlileri için
nakletme takımları imal etmektedir. Bu takımlar hem yaralıların nakledilmesi için
özel kabinlerle hem de kurtarma görevlilerinin kaza yerine taşınması için
kabinlerle donatılmıştır.
Şirketin faaliyet gösterdiği tüm ülkelerdeki eğitimli ve uzman kadrosundan oluşan şube
ve servis merkezlerinin geniş ağı, tüm müşterilerimize sadece garanti süresi
çerçevesinde değil garanti sonrası da kapsamlı servis sunmaktadır. Servis merkezleri
Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Polonya, Slovakya, Bosna Hersek, Türkiye, Çin Vietnam,
Meksika, Kolombiya ve Şili’de bulunmaktadır.
FERRIT s.r.o. şirketi faaliyetlerini Güney Afrika, Endonezya, Avustralya, Arjantin ve
Hindistan gibi ülkelere taşıma çabasındadır.
Müşterilerimize projeleri Çek bankaları vasıtası ile finanse etme olanağını sunmaktayız.
Juraj Švorc
Türkiye Şubesi Müdürü
GSM SK: +421 903 271 200
GSM TR: +90 539 494 14 90
E-mail: [email protected]
10 VVÚU RADVANICE
Tozların Yanma-Teknik Özellikleri:

Toz bulutu ve toz tabakasının minimum tutuşma sıcaklığı (TR 50281-2-1)

Maks. patlama basıncı (TR 14034-1 + A1)

Maks. patlayabilirlik sabiti (TR 14.034-2 + A1)

Toz bulutları alt patlama sınırı (TR 14034-3 + A1)

Sınırlayıcı Oksijen konsantrasyonu (EN 14034-4 + A1)

Toz / hava karışımlarının minimum ateşleme enerjisi (TR 13821)
Diğer Akredite Testler:

Elek analizi

Temel kimyasal analiz

Yanma ısısı ve ısıl değer

Kendiliğinden tutuşmaya yatkınlık (ADR / RID'e göre)

Yığın yoğunluğu
Katı, sıvı ve gaz formlarının yanma-teknik özellikleri:
• Katıların parlama, tutuşma ve korlaşma sıcaklıklarının belirlenmesi
• Hidrolik devreler için sıvıların alevlenebilirlik testi
• Pensky-Martens (2719 EN ISO) kapalı kap parlama noktası tayini
• Parlama noktası ve yanma belirlenmesi (EN ISO 2592)
• Abel - Pensky (EN 57) kapalı kap parlama noktasının belirlenmesi
• Gazların ve buharların parlama noktası tayini (EN14522)
Komisyon Kararnamesi (ES) no. 440/2008:

A10 Katıların yanıcılıklarının belirlenmesi

A12 Suyla reaksiyonunda ortaya yanıcı gaz çıkan maddelerin ve preparatların
yanıcılıklarının belirlenmesi

A13 Katıların ve sıvıların piroforik özellikleri

A16 Göreceli tutuşmanın belirlenmesi

Katıların sıcaklığı

A17 Katıların oksitleyici özelliklerinin belirlenmesi
11 Endüstriyel uygulamalarda gazlar ve buharlar için sızıntı tespiti:
• Yanıcı gaz, zehirli gaz ve sıvı buharı kaçaklarının tespiti
• Oksijen konsantrasyonunun tespiti (Örn: Çalışma ortamının etkisizleştirilmesi)
• İşyerindeki tozluluğun izlenmesi, çözüm ve taslak tedbirleri
• Makinaların, teknolojilerin ve cihazların tozluluklarının ölçümü
• Çevresel tasnif için toz atıkların ölçülmesi
• Toz ayırıcılarının hatalarının nedenlerinin belirlenmesi
• Toz önleyici cihazların,filtrelerin ve ayırıcıların verimliliklerinin belirlenmesi
• Boru hattı içindeki katı parçacıkların kütle akışının belirlenmesi
Teknolojik uygulamalarda tozluluğun ölçümü ve izlenmesi:
• Teknolojik uygulamalarda tozluluğun yangın ve patlama tehlikesi açısından
değerlendirilmesi
Referanslar
Ing. Robert Pilar
Ing.Ladislav Mokos
Test Laboratuvarı Başkanı, VVUÜ
E-mail: [email protected]
Test Laboratuvarı Başkan Yardımcısı,
VVUU
Tel: 420 596 252 257
Gsm: 420 725 772 461
E-mail: [email protected]
12 SIGMA PUMPY HRANICE
Sigma Pumpy Hranice
Firmamız Sigma Pumpy Hranice Ltd. 1883 yılından
beri çeşitli uygulamalar için pompa ve pompa
ekipmanları üreticisidir. Üretimimiz olan pompanın
temel avantajı emniyetli işletim ve uzun kullanım
ömrüdür.
 Koridor
hidrolik
tahkimatını
ilerletmek
için
basınçlı sıvı pompalayan maden hidrolik basınç
setleri üretiyoruz ve tedarik ediyoruz.
HA tipi
hidrolik basınç seti ürünümüz 80 l/dk ile 300 l/dk
arasında değişen akış hızında ve 320 bar basınca sahip farklı boyutlarda temin edilebilir. HA
hidrolik basınç seti çalışmaya başladıktan sonra otomatik modda devam eder. Otomatik
emülsiyon karıştırma cihazı ile donatılabilir ve 1000, 2000 veya 3000 l kapasiteli tanklar ile
birlikte verilebilir.

HA standart hidrolik basınç setleri
dışında
operatör
gerektirmeden
tam
otomatik çalışan otomatik filtrasyon ve
kontrollü
HA-KOMPLEX
basınç
setleri
tedarikçisiyiz.

Maden
kafasını
kömür
ıslatmak
yükleyicisinin
için
kesici
HA-50/120
su
püskürtmeli basınç seti üretiyoruz.

Tüm hidrolik basınç setlerimiz ATEX
sertifikalıdır.
Hidrolik basınç setlerimiz Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Polonya, Rusya, Ukrayna, Kazakistan,
Türkiye, Vietnam, İspanya maden ocaklarına arz edilmiştir.
BDT Madencilik ve Ticaret Ltd. Şti.
Murat İşcan
Genel Koordinatör
Büklüm Sk. No: 56/5 Çankaya/Ankara
Tel: +90 (312) 467 18 45
Fax: +90 (312) 467 02 00
E-mail: [email protected]
13 TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİ
Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ticaret Birimi
Ticaret Müsteşarı: Erik SIEGL
E-mail: [email protected]
Tel : +90 312 405 6962
www.mzv.cz/ankara
Notlar:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
14 

Benzer belgeler