Türkçe Konuşan Devletlerinİşbirliği Konseyi Almatı

Yorumlar

Transkript

Türkçe Konuşan Devletlerinİşbirliği Konseyi Almatı
Türkçe Konuşan Devletlerin İşbirliği
Konseyi Almatı’da Yapılacak
Kazakistan’da yayın yapan Liter Gazetesi’nde yer alan
röportajında TDİK Genel Sekreteri Akıncı, zirvenin son
derece önemli sonuçları olacağına dikkat çekti. Almatı
Zirvesi’nin Türk Cumhuriyetleri’nin bağımsızlıklarını kazanmasının 20’inci yılına denk geldiğini ve Türk Konseyi
Genel Sekreterliği’nin de ilk büyük organizasyonu olacağını vurguladı.
Türkçe Konuşan Devletlerin İşbirliği Konseyi çerçevesinde ekonomik alanda işbirliğini güçlendirmek istediklerini ifade eden Halil Akıncı, Türkçe Konuşan Ülkeler Bölgesel İş Konseyi kuracaklarını ifade etti.
Türk devletleri arasındaki ortak iş projeleri önündeki
engelleri kaldırmak için böyle bir konseyi kurmayı amaçladıklarını vurgulayan Akıncı, Türkiye’nin Türk Dünyası
Zirvesi’ne her türlü desteği verdiğinin altını çizdi. 2’de.
В Бишкеке открыт
памятник Манасу
Великодушному
31 августа, в день празднования 20-летия независимости Кыргызстана, в Бишкеке был торжественно
открыт памятник «Айкол Манас» («Манас Великодушный»). По мнению властей, изваяние эпического героя
Манаса, установленное на главной площади столицы,
должно стать символом, который объединит нацию.
Церемония открытия памятника сопровождалась чтением отрывков из эпоса «Манас» и небольшим театрализованным представлением. Скрывавшее памятник
полотно слетело с него в тот момент, когда к микрофону подошел премьер-министр Алмазбек Атамбаев,
который не преминул воспользоваться данным фактом и увидеть в этом знамение небес.
Kazakistan ile Kırgızistan arasındaki
ticaret hacmi 300 milyon dolara ulaştı
№ 7 Eylül / Сентябрь 2011
[email protected] www.turkelpress.com
Мехрибан Алиева
пила в Азербайджанский государственный
медицинский институт, затем продолжила
обучение в Первом московском государственном медицинском университете имени И. М.
Сеченова, который окончила с красным дипломом в 1988 году.
В период с 1988-го 1992 год. Мехрибан Алиева работала в Московском научно-исследовательском институте глазных болезней под руководством академика Михаила
Краснова. В 1995 году она основала и возглавила благотворительный фонд «Друзья
культуры Азербайджана», а в следующем году
учредила культурно-исторический журнал
«Наследие Азербайджана», печатающийся на
азербайджанском, русском и английском языках, и стала его редактором.
В 2002 году Мехрибан была избрана президентом Федерации гимнастики Азербайджана.
С момента основания- 2004
года - Мехрибан Алиева президент Фонд Гейдара
Алиева.
Алиева также является
первой женщиной-кавалером ордена Рубинового креста, врученного ей
Международным благотворительным фондом
«Меценаты столетия».
Первая леди Азербайджана, президент, Фонда Гейдара Алиева и Фонда друзей культуры Азербайджана,
президент Федерации гимнастики
Азербайджана, Посол доброй воли
ЮНЕСКО, ООН, ОИК и ИСЕСКО.
Мехрибан Алиева (урождённая Пашаева) родилась 26 августа 1964 года в Баку. Её отец, Ариф
Пашаев, сын писателя и литературоведа, заслуженного деятеля науки Азербайджанской ССР,
доктора филологических наук Мира Джалала Пашаева, является ректором Национальной академии
авиации, а мать - Аида Имангулиева (умерла в 1992
года), дочь выдающегося азербайджанского журналиста Насира Имангулиева, видный учёныйвостоковед, исследователь современной арабской литературы, доктор филологических наук,
профессор, директор Института
востоковедения АН Азербайджана. Cупруга Президента
Азербайджана Ильхама Алиева, депутат Милли Меджлиса Азербайджана, руководитель рабочей группы
по азербайджано-французским межпарламентским
связи.
В 1982 году Мехрибан Алиева
окончила с золотой медалью
бакинскую среднюю школу №
23. В том же году она посту-
Devamı 6’da.
Azerbaycan First Ladysi
Konya Türk Tasavvuf Müziği
Topluluğu Kırgızistan’da
‘Değerli konuklar, Dost ve kardeş Kırgızistan’ın bağımsızlığının 20. yılında, Bakanlığımızın
Konya Türk Tasavvuf Müziği
Topluluğu’nu Kırgızistan’da görevlendirmiş olmaktan mutluluk
duyuyorum.
O sahnede izleyeceğiniz dans gösterisi, bir konser değil; Anadolu’dan yükselen Mevlana’nın sesidir.
‘Gel, gel, ne olursan ol yine gel ister kafir, ister Mecusi, ister puta tapan ol yine
gel, yüz kere tövbeni bozmuş olsan da
yine gel…’ diyerek, hiç bir ayrım yapmadan insanlığı sevgi, barış, birlik ve
beraberlik içinde yaşamaya çağıran bir
sestir.
İşte bu programda tasavvuf müziğinin
ezgileriyle bir an gözlerinizi kapattığı-
nızda o sevgiyi içinizde hissedeceksiniz ve gözlerinizi açtığınızda o ezgiler
eşliğinde insanın mükemmele ulaşma
çabasını simgeleyen semazenleri göreceksiniz.
Bu konser vesilesiyle tüm izleyicilere, dost ve kardeş Kırgız halkına sevgi, saygı ve selamlarımı iletiyorum.
Kırgızistan’ın bağımsızlığının 20. Yılı
kutlu olsun.
Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanı
Ertuğrul GÜNAY’
2’de.
2’de.
TEBRİK EDİYORUZ!
T.C ALMATI YENİ BAŞKONSOLOSU
SADİN AYYILDIZ
1974 yılında Elazığ’da doğdu. Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden
mezun olduktan sonra 1997 yılında Dışişleri Bakanlığı’nda
göreve başladı. Önce konsolosluk, ekonomi
ve insan kaynakları departmanlarında çalıştı. Yurtdışında
ise Türkiye’nin üç yıl Taşkent Büyükelçiliği, Birleşmiş Miletler Viyana Ofisi Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği ve
son olarak da dört yıl Moskova Büyükelçiliği’nde görev
yaptı.
T.C Almatı Başkonsolos görevine 30 Ağustos tarihinden
başladı.
Читайте в
следующем номере
Познакомьтес:
Динара Айдарбековна
Туменбаева –
заведующая oтделением
нефрологии с
блоком гемодиализа
Национального
госпитала Минздрава КР
Инервью с Командующим Внутренними
войсками МВД Кыргызской Руспублики
полковником Советбеком Асановичом
Арбаевым.
2
RESMİ - ОФИЦИАЛЬНО
№ 7 Eylül / Сентябрь 2011
Kazakistan ile Kırgızistan arasındaki
ticaret hacmi 300 milyon dolara ulaştı
Geçen hafta Kazakistan Başbakanı Karim Masimov, Kırgızistan’a bir
günlük çalışma ziyaretinde bulundu.
Bir dizi üst düzey temasta bulunan
Karimov, Kırgızistan meslektaşı Almazbek Atambayev ile görüştü. İkili
görüşmenin ardından her iki başbakan,
Kazakistan’ın Kırgızistan’a gaz ihracatını öngören anlaşmayı imzaladı. Karim
Masimov’un Kırgızistan’a gerçekleştiği
ziyaretten sonra ise iki ülke arasındaki
ikili ilişkileri ile ilgili bazı bilgiler verildi.
Kazakistan Başbakanlığı resmi web
sitesinde verilen bilgiye göre, 2011
yılının ilk altı ayında Kazakistan ile
Kırgızistan arasındaki ticaret hacminin
300.821 milyon dolar tutarına ulaştığı
belirtildi. 2011 yılının ilk yarısında iki
ülkenin toplam ihracat hacmi bir önceki
yılın aynı döneminde göre 1.4 kat
artarak 211.833 milyon dolar, ithalat
ise 88.987 milyon dolar tutarına ulaştı.
Kırgızistan’ın enerji, doğalgaz, sanayi,
inşaat malzeme üretimi ve bankacılık
sektörü başta olmak üzere 400 dolayında ortak Kazak –Kırgız şirketin faaliyet
gösterdiği açıklanırken Kazakistan’da
turizm, inşaat, reklam ve ulaştırma
sektörlerinde yaklaşık 250 ortak KırgızKazak şirketin bulunduğu belirtildi.
türkkazak.com
Türkçe Konuşan Devletlerin İşbirliği
Konseyi Almatı’da Yapılacak
Devamı. Başı 1’de.
Kazakistan’ın eski başkenti Almatı’da
yapılacak toplantıya Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül ile beraber Dışişleri
Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun da katılacağını söyleyen Akıncı, sözlerine
şöyle devam etti: “Türk Devletleri
İş Konseyinin iki yıl önce Türkçe Konuşan Ülkeler Zirvesinde Kazakistan
Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından ilk defa gündeme getirildi . Bu organizasyon Türk halkları arasında birliği güçlendirmeyi
amaçlamaktadır. Amacımız, Türk
devletleri arasındaki işbirliğinin daha
da geliştirilmesi ve gelecek nesillere
daha yaşanabilir bir ortam oluşturmaktır.”
Türk devletleri olarak tarih, kültür,
din ve dil olarak aynı duyguları paylaştıklarını ifade eden Akıncı, ülkeler
arası ekonomik işbirliğinin önündeki
engelleri düzenleyen yeni mekanizmaların kurulacağını belirtti.
Kurulacak iş konseyinin zirveye katılacak Türkiye, Azerbaycan, Kazakis-
tan ve Kırgızistan cumhurbaşkanları
tarafından imzalanacağını vurgulayan Halil Akıncı, Türkmenistan ve
Özbekistan’ın zirveye katılmamalarını da “Kendi tercihleri” diye yorumladı.
Öte yandan dünyada yalnış anlaşılmalardan dolayı İslamafobi oluşturulduğunun da altını çizen Halil Akıncı, bu yalnış anlayışın her dönemde
olduğunu ve bu hatanında medya
tarafından Batı ülkelerine empoze
edilmeye çalışıldığını ifade etti.
İlham Aliyev
Kazakistan’a gidecek
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev 20 Ekim’de Kazakistan’a resmi ziyarette bulunacak.
Diplomatik kaynaklardan edinilen
bilgiye göre, iki gün sürecek ziyaret çerçevesinde bir takım belgeler
imzalanacaktır.
Президент Азербайджана
примет участие в саммите
Совета сотрудничества
тюркоязычных стран
19-21 октября состоится визит
Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан.
Как передает 1news.az, об этом
на пресс-конференции в Баку,
посвященной 16-летию принятия Конституции Казахстана,
Двусторонние отношения Кыргызстана и
Казахстана обсудили в Бишкеке премьеры стран
Премьер-министр Казахстана Карим
Масимов в рамках рабочего визита в
Киргизию встретился с главой правительства страны Алмазбеком Атамбаевым, сообщается на официальном
сайте Масимова.
“В ходе беседы обсуждены вопросы
развития двусторонних отношений
в сфере торгово-экономического и
культурно-гуманитарного сотрудничества”, – говорится в сообщении,
пишет ИА Новости-Казахстан.
После завершения переговоров Карим Масимов принял участие в открытии второго заседания казахстанскокыргызского межправительственного
совета, по итогам которого был подписан ряд документов.
“Я сильно надеюсь на то, что все
встречи кыргызской и казахской сторон будут заканчиваться конкретными результатами”, – цитирует главу
казахстанского правительства киргизское агентство 24kg.
“С момента последнего заседания
нами проделана серьезная работа.
По всем направлениям есть четкие
ориентиры, но есть и вопросы для
обсуждения. Я уверен, что в результате мы найдем решения на благо
народов наших стран и процветания
экономик”, – сказал Масимов.
“Наши отношения развиваются динамично, но есть большой нереализованный потенциал. Сегодняшнее заседание даст мощный толчок новому
развитию отношений, станет этапной
встречей для того, чтобы принятые
решения отвечали интересам обеих стран”, – в свою очередь отметил
Атамбаев.
баева приняла премьер-министра Казахстана Карима Масимова.
В ходе встречи были обсуждены итоги прошедшего II заседания кыргызско-казахского
межправительственного совета, на котором были
обсуждены вопросы экономического,
культурно-гуманитарного,
приграничного взаимодействия Кыргызстана и Казахстана. С удовлетворением
было отмечено, что практически по
всем вопросам стороны нашли понимание и достигли договоренностей,
сообщает пресс-служба Президента
КР.
Р.Отунбаева обратила внимание на
необходимость активной работы
сторон по наращиванию торговоэкономических связей, укреплению
культурно-гуманитарного взаимодействия между двумя странами.
Стороны затронули вопросы сотрудничества в сфере привлечения
инвестиций в Кыргызстан, а также
развития банковской системы и туристической отрасли республики.
Глава государства подчеркнула, что
кыргызская сторона открыта для казахстанского капитала и ведения совместного бизнеса.
«Мы придаем большое значение
развитию взаимовыгодного сотрудничества с Казахстаном», –
отметила Р.Отунбаева.
Торага Жогорку Кенеша и
премьер-министр Казахстана
обсудили перспективы
двусторонних отношений
Торага Жогорку Кенеша Ахматбек
Келдибеков и премьер-министр КаПрезидент Р.Отунбаева
захстана Карим Масимов на встрече
приняла премьер–министра в Бишкеке обсудили перспективы
Казахстана К.Масимова
двусторонних отношений.
Президент Кыргызстана Роза Отун- Как сообщает пресс-служба кыргыз-
ского парламента, А.Келдибеков,
приветствуя гостя, отметил, что официальный визит парламентской делегации Кыргызстана в апреле этого
года в Казахстан имел положительные последствия для обеих стран.
«Мои встречи с Вами, а также с председателем Мажилиса парламента РК
Уралом Мухамеджановым, с председателем Сената парламента РК Кайратом Мами решили многие вопросы наших взаимоотношений. Мы и
дальше готовы тесно сотрудничать с
братским казахским народом», – подчеркнул торага.
К.Масимов рассказал А.Келдибекову
об итогах встреч с руководителями
республики и высказал твердую уверенность в том, что братские взаимоотношения между двумя государствами будут и дальше развиваться
и углубляться на благо народов. Показателем этого является создание
Инвестиционного фонда с капиталом
в 100 миллионов долларов.
Торага Жогорку Кенеша и премьерминистр Казахстана обсудили вопросы бюджета, гидроэнергетики, Таможенного союза, поставок газа.
А.Келдибеков еще раз поднял вопрос
о пребывании кыргызстанских мигрантов на территории Казахстана.
Премьер-министр РК подчеркнул, что
он решил вопрос открытия дополнительных пропускных пунктов. Но
из-за того, что Кыргызстан не входит
в Таможенный союз возникли трудности организационно-технического
характера, которые он надеется решить в ближайшем будущем.
Спикер
парламента
Кыргызстана
попросил
премьер-министра
К.Масимова передать свои пожелания успехов в работе председателю
Мажилиса парламента РК Уралу Мухамеджанову и председателю Сената
парламента РК Кайрат Мами.
заявил журналистам
посол Казахстана в
Азербайджане Серик
Примбетов.
По его словам, в
рамках визита намечены встречи Ильхама
Алиева в Астане с
руководством Казахстана.
«20-21 октября глава
государства примет
участие в саммите
Совета сотрудничества тюркоязычных стран (ССТС),
который пройдет в Алмате», –
сказал дипломат.
Касаясь пакета документов, которые будут подписаны в рамках
визита Ильхама Алиева в Казахстан, посол отметил, что данные
документы будут согласованы
в ходе 8-го заседания межправительственной комиссии 29-30
сентября в Баку.
T.C.Kültür Bakanı Almatı Ziyareti
T.C. Kültür ve Turizm Bakanı
Sn.Ertuğrul Günay’ın Astana’da
yapılmakta olan TÜRKSOY Kültür
Bakanları Daimi Konseyi 29. Dönem Toplantısı vesilesiyle Kazakis-
tan ziyareti çerçevesinde Almatı’da
bulundukları 19 Eylül Pazartesi
günü KATİAD Başkanı Sn.Zeki Pilge, T.C. Kültür ve Turizm Bakanı
Sn.Ertuğrul Günay ve eşi Sn.Gulten
Günay, TÜRKSOY Genel Sekreteri
Sn.Düsen Kaseinov ve Bakana eşlik eden heyet KATİAD tarafından
tertiplenen öğle yemeğinde biraraya
geldiler.
KATİAD Sekreteryası
Суфийская музыка в Кыргызстане
В рамках II Всемирного
фестиваля эпосов народов мира «Традиционные
ценности
национальной
культуры и эпическое наследие», проводимого Министерством культуры и
информации
Кыргызской
Республики, приглашенный
представительством
по
культуре и информации посольства Турции в Кыргыз-
стане турецкий ансамбль
Суфийской музыки города
Коньи проводил концерт
«Таинство
мистической
музыки и танца дервишей
- Сема» в Кыргызской национальной филармонии
им.Т.Сатылганова.
Перед началом выступления гостей поздравил от
имени министра культуры
Турции Эртогрула Гюная
с прошедшим праздником
представитель по культуре
и информации посольства
Турции в Кыргызстане Нафиз Шахин.
Наиболее
отличившимся
сотрудникам в сфере культуры Кыргызстана были
вручены денежные премии.
После этого собравшимся зрителям был показан
документальный фильм о
дервишах, их образе жизни, целях и идеях суфизма.
Позже ансамбль из Коньи
сыграл старинную музыку
дервишей, показав их знаменитый древний круговой
танец.
Для справки: Суфизм религиозное течение, последователи которого ведут
аскетический и глубоко религиозный образ жизни, покло-
няются Аллаху. Его приверженцев называли дервишами,
что в переводе с персидского
означает «бедняк», «нищий».
Частью мистических церемоний суфизма стал завораживающий и головокружительный
танец.
www.turkelpress.com
SİYASET - ПОЛИТИКА
«Terörle Mücadeleyi Birlikte Vereceğiz»
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,
ABD Başkanı Barack Obama ile
bir araya geldi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,
''Terörle mücadeleyi birlikte vereceğiz, gerek teknolojik noktada
gerekse planlama, projelendirme
noktasında müşterek atmamız gereken adımlar var. Ki bu noktada
terör örgütlerine karşı müşterek
adımımız devam ediyor, bundan
sonra da devam edecek'' dedi.
Erdoğan, ABD Başkanı Barack Obama ile Waldorf Astoria
Oteli'nde gerçekleştirdiği görüşme
öncesinde yaptığı açıklamada,
şunları kaydetti:
''BM'nin 66. Genel Kurulu nedeniyle bulunduğumuz New York'ta
kendileriyle bir arada olmamız,
özellikle de kendi ifadeleriyle
model ortaklık süreci içinde gerçekten çok önemli adımları attık,
atıyoruz. Bu arada terörle mücadelede ortak mücadele platformu
oluşturmamız... Ankara'da meydana gelen patlamanın ardından
Siirt'te dört tane bayanın içinde
olduğu araca da teröristler tarafından bir saldırı neticesinde dört
tane bayanı, sivil vatandaşımızı
kaybettik. Bu da bizim için tabii
gerçekten ayrı bir üzüntü sebebi. Tabii terörle mücadele bitirilir
mi denildiğinde, minimize edilir,
ama ben bitirilmesi noktasında
çok çok iyimser değilim. Fakat
bu mücadeleyi birlikte vereceğiz,
gerek teknolojik noktada gerekse
planlama, projelendirme nokta-
sında müşterek atmamız gereken
adımlar var ki bu noktada terör
örgütlerine karşı müşterek adımımız devam ediyor. Bundan sonra
da devam edecek. Nitekim bugün
burada bunları da geniş manada
görüşeceğimize inanıyorum.''
Erdoğan, ''Son dönemde Mısır,
Tunus, Libya'yı kapsayan ziyaretlerimiz ve bunun dışında yine
Afganistan'daki birlikteliğimiz,
Irak'taki gelişmelerin değerlendirilmesi, bunlar bizim müşterek
attığımız adımlar oluyor. Temennim odur ki Türkiye, ABD arasındaki bu model ortaklık neticesini
vererek, bundan sonra da devam
etsin'' dedi.
Obama
Taziyelerini Sundu
ABD Başkanı Barack Obama, Ankara’daki terör saldırısında 3 kişinin hayatını kaybetmesi dolasıyla
«çok derin taziyelerini» sundu.
Obama, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD’nin New
York kentindeki Waldorf Astoria
Oteli’nde bir araya geldi.
Başkan Obama, görüşmenin
başında Başbakan Erdoğan ve
beraberindeki heyete «ABD’ye ve
New York’a hoşgeldiniz» dedi.
ABD Başkanı Obama, «Ankara’daki saldırıya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini biliyorum»
diyerek «bu saldırının da terörizmin dünyanın her yerinde olabileceğini ve terörle mücadelede
birlikte çalışılması gerektiğini
gösterdiğini» ifade etti.
«Türkiye ve ABD çok güçlü
ortaklardır» diyen Obama, güçlü
ortaklar olarak terörle mücadele
çalışmalarına devam edileceğini
belirtti.
Türkiye’nin, ABD’nin bir NATO
müttefiki, aynı zamanda da son
derece iyi bir dost ülke olduğunu
belirten Obama, bu kapsamda
iki ülkenin değişik konularda,
Afganistan’da işbirliğinden dolayı
teşekkür etti.
Obama, Libya’nın özgürlük
sürecinde de işbirliği yaptıklarını
söyledi.
ABD Başkanı Obama ayrıca,
Türkiye’nin NATO’nun yükümlülükleri çerçevesinde Türkiye’ye
füze savunma radarının yerleştirilmesi aşamasında da işbirliği
yaptıklarını belirtti.
Başkan Obama, Başbakan
Erdoğan’ın sergilediği liderlik,
demokrasiye olan taahhütleri nedeniyle ile de kendisine teşekkür
etmek istediğini söyledi.
Görüşmede Hazır
Bulundular
Görüşmede, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Avrupa
Birliği Bakanı ve Başmüzakereci
Egemen Bağış, AK Parti Genel
Başkan Yardımcısı Ömer Çelik,
Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Namık Tan, Genelkurmay
İkinci Başkanı Orgeneral Hulusi
Akar da hazır bulundu.
Toplantıya ABD tarafından
Dışişleri Bakanı Hillary Clinton,
Dışişleri Bakanlığı’nın Avrupa ve
Avrasya işlerinden sorumlu Bakan
Yardımcısı Philip Gordon, Beyaz
Saray Ulusal Güvenlik Konseyi
Avrupa Kıdemli Direktörü Elizabeth Sherwood-Randall, BM Daimi Temsilcisi Susan Rice, Beyaz
Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı
Tom Donilon da katıldılar.
NEW YORK (A.A) - Özlem Şahin
Şakar - Adem Kadam
Kırgızistan Başbakanı
Atanbayev’den Taşkent’e
Sürpriz Ziyaret
Kırgızistan Başbakanı ve Sosyal Demokrat Partisi(SDP)
lideri Almazbek Atanbayev, Özbekistan’a sürpriz bir ziyarette bulundu. Atanbayev’i Taşkent Havaalanı’nda Özbekistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Bahtiyar İslamov ve
Kırgızistan’ın Özbekistan Büyükelçiliği ilgilileri karşıladı.
Atanbayev, Taşkent’te Özbek mevkidaşı Şavkat Mirziyoyev
ile bir araya geldi. Yabancı
basının takip edemediği
ziyarette iki tarafın, güvenlik, etnik durum, ve iki ülke
arasında tartışmalı olan
sınır ve su konuları üzerinde
müzakerelerde bulunduğu
belirtildi. Ziyaretin detayına
ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı. Almazbek
Atanbayev’in Kırgızistan’ın
güneyinde Özbeklerle-Kırgızlar arasında yaşanan
kanlı etnik çatışmalardan
sonra yapılan ilk ziyaret
olması bakımından ayrı bir
önem taşıyor.
30 Ekim’de yapılacak olan
Cumhurbaşkanlığı seçimine
aday olan Atanbayev, dün
öğleden sonra Taşkent’ten
ayrılarak Çin’e hareket etti.
Haber Merkezi
TÜRKSOY İLHAM VERİCİ BİR ÖRNEKTİR
Astana’da “Radisson“
Oteli’nde gerçekleşen, TÜRKSOY Kültür Bakanları Daimi
Konseyi 29.Dönem
Toplantısı’nda Türkiye
Cumhuriyeti Kültür ve
Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, bakanlığın yeni projesi olan
TÜRKSOY’a üye tüm
devletlerin önemli kültür
büstlerini içeren park
hakkında bilgi verdi.
Ayrıca bakan, “bu proje
için sadece yer satın
almak kaldı” dedi. Kazakistan Kültür Bakanı
Muhtar Kul-Muhammed,
TÜRKSOY konseyine
Türkiye’nin bir şehri
olan Eskişehir’in, 2013
yılında Türk Dünyası
Kültür Başkenti olması
fikrini sundu. Bu konuda TÜRKSOY’un genel
sekreter yardımcısı
Fırat Purtaş bilgi verdi.
Daha sonra ise üyeler,
TÜRKSOY’un genel
sekreterinin seçimi konusunu gözden geçirdiler. 2011-2014 dönemi için TÜRKSOY’un
genel sekreteri olarak
Düsen Kaseinov atandı. Örgütün yeni geçici
koordinatörü Türkiye
Cumhuriyeti Kültür ve
Turizm Bakanı Ertuğrul
Günay oldu. Son olarak
Kültür Bakanları Daimi Konseyi’nin Sonuç
Bildirgesini imzalama
töreni yapıldı.
kazpravda.kz
№ 7 Eylül / Сентябрь 2011
3
Президенту официально присвоят
титул «Аркадаг» («Покровитель»)
В Туркменистане Президенту Гурбангулы Бердымухамедову планируется
официально присвоить
титул «Аркадаг» («Покровитель»). Об этом сообщает Лента.Ру со ссылкой
на «Радио Азаттык» (региональная служба «Радио
Свобода»).
Данный вопрос планируется обсудить на предстоящем Совете старейшин,
заседание которого уже
назначено на 25 октября
2011 года. В повестку заседания будут включены
«первоочередные задачи
государственной жизни».
Вероятно, присвоение
громкого титула Президенту и является такой
первоочередной задачей
страны. За то, чтобы официально присвоить Президенту упомянутое звание,
высказался представитель
совета Мурат Каррыев, в
прошлом занимавший пост
главы Центризбиркома
республики.
Совет старейшин Туркмении является общественной организацией,
которая собирается раз в
году и выносит решения
по различным вопросам
государственного значения. Решения не имеют
обязательной силы, а
носят совещательный
характер. При прежнем
Президенте Сапармурате
Ниязове Совет старейшин
был трансформирован в
Народный совет, который
стал фактически дополнительным парламентом с
широкими полномочиями
(подконтрольным Президенту). Однако при новом
Президенте этот орган
был ликвидирован, его
полномочия распределены между Президентом и
парламентом. После этого
Совет старейшин был
восстановлен в прежнем
виде, уточняет Лента.Ру.
Что касается титула «Аркадаг», то
неофициально он
уже широко используется в Туркмении
по отношению к
Президенту. Презентация титула,
как сообщалось,
прошла на параде в
2010 году. Девушки
в спортивных костюмах изобразили
надпись «Аркадаг»,
а затем участники
торжественного
мероприятия хором
исполнили песню
«Алкыс сана, Аркадаг!» («Благодарим тебя,
о покровитель!»).
Недавно стало известно,
что в Туркмении выведены
новый сорт дыни, получивший название «Аркадаг», а также сорт арбуза
под названием «Президент».
Первый Президент Тур-
кмении Сапармурат Ниязов носил звания Туркменбаши (Отец туркмен)
и Акбар Сердар (Великий Вождь). Период его
правления именовался
«золотым веком». Время
правления нынешнего
Президента получило название «Эпоха великого
возрождения».
В Бишкеке отметили 20-летие
независимости Узбекистана
Посольство Узбекистана в Кыргызстане устроило официальный прием по случаю национального праздника страны
– 20-й годовщины государственной независимости.
Были исполнены государственные
гимны обеих стран. Затем исполняющий обязанности посла, советник посольства Узбекистана
Рахматулла Назаров, поприветствовав гостей, рассказал о путях
развития его страны за прошедшие 20 лет, подчеркнул, что достигнут большой прогресс в экономической и культурной сферах.
Он сообщил, что Узбекистан наладил торгово-экономические связи
со 180 странами.
Дипломат отметил:”Касаясь узбекско-кыргызских отношений, хотел
бы подчеркнуть, что в Узбекистане
всегда дорожили и дорожат узами
дружбы и взаимного уважения,
всем тем позитивным, что накоплено веками. Мы - близкие соседи, а соседей не выбирают. Наши
народы всегда объединяла и объединяет духовная, религиозная
и культурная общность, близость
языков и менталитета”.
Заведующий отделом внешней
политики аппарата правительства Кыргызской Республики Сапар Исаков, выступая на приеме,
сказал:”Наши государства почти
одновременно отмечают национальные праздники независимости. И это, видимо, не случайно,
ибо кыргызские и узбекские народы связывают глубокие исто-
рические корни, родство языка и
добрососедские отношения. Наша
общая задача - беречь это историческое достояние двух народов и
предупреждать любое посягательство на это бесценное богатство.
В Кыргызстане высоко ценят мудрый, взвешенный подход и поддержку Президента Республики
Узбекистан Ислама Каримова во
время прошлогодних трагических
событий на юге Кыргызстана.
Именно в такой взаимной поддержке наших народов видится
сила единения и сотрудничества
двух стран”.
Говоря о развитии связей между
Кыргызстаном и Узбекистаном во
всех сферах, Сапар Исаков далее
сказал:”С удовлетворением отмечаю, что в ходе недавнего рабочего визита премьер-министра Кыргызской Республики А.Атамбаева
в Узбекистан правительственными
делегациями двух стран был обсужден широкий спектр вопросов
кыргызско-узбекского двустороннего сотрудничества. Кыргызстан
нацелен на последовательное
развитие кыргызско-узбекских добрососедских отношений и укрепление взаимовыгодного сотрудничества с Узбекистаном в духе
Договора о вечной дружбе”.
На приеме присутствовали послы
зарубежных стран, аккредитованные в Кыргызстане, представители общественности.
Х.Халилова,
Р.Мешедигасанлы
4
EKONOMİ – ЭКОНОМИКА
№ 7 Eylül / Сентябрь 2011
DAVOS TÜRKiYE’YE GiDiYOR
kabul etmişti. Schwab’ın Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’ın bulunduğu masaya oturması için
masa düzeni değiştirilirken,
Schwab’ın yakın arkadaşı
Cüneyd Zapsu da bu masaya
geçti.
Davos zirvesini düzenleyen Dünya Ekonomi
Forumu İcra Kurulu Başkanı Klaus Schwab’dan
ilginç talep…
Başbakan Tayyip Erdoğan’la
görüşmek için Türkiye’ye
sonra yine değerlendiririz’
dedi.
Schwab, “Somali ziyaretinizi yakından takip ettik.
Dünyaya bir cesaret örneği
oldunuz” dediği Başbakan’ın
iftar davetini, “Ramazan’da
bir iftar tecrübesi yaşamaktan onur duyarım” sözleriyle
Schwab’ın iftara katılma
süreci sorulan Egemen Bağış kabul etti. Schwab Davos’taki
‘One minute’ sözüyle tarihe
şunları söyledi: “Türkiye’de,
geçen diyaloglar nedeniykuzeyle güney, doğuyla batının buluşacağı bir
le üzüntülerini yinelerken
Erdoğan’ı seçimdeki büyük
zirve düzenlemek istiyorlar. Böyle bir toplantı için
başarısı ve olumsuz küresel
gelen, İsviçre’deki ünlü Davos
Başbakan’dan izin almak
koşullara karşın büyüyen Türk
zirvesini düzenleyen Klaus
istediler. Yaptıkları görüşme- ekonomisi nedeniyle tebrik
Schwab, Başbakan Tayyip
de bunun için Başbakan’dan etti. Başbakan, Schwab’a
Erdoğan’ın da bulunduğu iftara destek istediler. Başbakan,
Somali gözlemlerini aktarırken,
katıldı.
‘Biz memnun oluruz. Siz AB Avrupa’nın Somali’ye daha
Milliyet gazetesinin haberine Bakanımız Egemen Bağış ve duyarlı olması gerektiği uyarıgöre; Başbakan Schwab’ı ön- yakın arkadaşınız Cüneyd
sında bulundu.
ceki gün İstanbul’daki ofisinde Zapsu ile bir çalışma yapın,
TURİST SAYISI YÜZDE 10.64 ARTTI
Türkiye’ye gelen turist sayisi
yüzde 10.64 Artarak 17 milyon
624 bine ulaşti.
Türkiye'ye yılın ilk yedi ayında gelen turist sayısı geçen yılın
aynı dönemine göre yüzde 10, 64
artarak 17 milyon 624 bin 969'a
yükseldi. Temmuz ayındaki ziyaretçi sayısı da yüzde 5, 49 artış
göstererek 4 milyon 597 bin 475
oldu. Ocak-Temmuz döneminde
Türkiye'ye en fazla ziyaretçi yine
Almanya'dan geldi. Temmuz ayında Türkiye'ye turist gönderen ülkeler arasında Almanya ilk sırada
yer alırken, Rusya ikinci, İngiltere
üçüncü oldu. Yedi ayda gelen 17
milyon 624 bin 969 turistin 990 bin
906'sı (yüzde 5, 62) günübirlikçilerden oluştu.
Ocak-temmuz
döneminde
Almanya'dan 2 milyon 581 bin
202, Rusya'dan 2 milyon 78 bin
741, İngiltere'den 1 milyon 401
bin 833, İran'dan 1 milyon 107
bin 67, Bulgaristan'dan 813 bin
976 ve Hollanda'dan 718 bin 965
ziyaretçi geldi. Aynı dönemde
Almanya'dan gelen turist sayısı yüzde 14, 29, Rusya'dan 11,
79, İngiltere'den 7, 95, İran'dan
6, 28, Bulgaristan'dan 4, 62 ve
Hollanda'dan 4, 08 oranında arttı.
Yedi aylık dönemde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçiler yüzde 33,
57'lik oranla en çok Antalya'dan
giriş yaptı. Bu dönemde Antalya
Havalimanı'ndan 5 milyon 916
bin 398 turist giriş yaptı. Diğer il-
ler ise yüzde 25, 41 ile İstanbul,
yüzde 9, 48 ile Muğla, yüzde 9, 11
ile Edirne ve yüzde 4, 20 ile İzmir
sıralandı.
TEMMUZ AYINDA 4, 5 MİLYON
TURİST GELDİ
Temmuz ayında Türkiye'ye gelen turist sayısı da geçen yılın
aynı ayına göre yüzde 6, 67 oranında artarak 4 milyon 597 bin
475 olarak gerçekleşti. Temmuz
ayında en fazla turist gönderen
ülkeler sıralaması ise değişmedi. Almanya, Rusya, İngiltere,
Hollanda ve İran temmuz ayında en fazla turist gönderen ülkeler oldu. Bir aylık dönemde
Almanya'dan
gelen
ziyaretçi
sayısı yüzde 13, 11, Rusya'dan
yüzde 12, 77, İngiltere'den yüzde 9, 46, Hollanda'dan yüzde 5,
28 ve İran'dan 4, 17 artış gösterdi. Temmuzda Almanya'dan
602 bin 511, Rusya'dan 586
bin 905, İngiltere'den 435 bin
143, Hollanda'dan 242 bin 870,
İran'dan ise 191 bin 681 ziyaretçi
geldi. Temmuz ayında Türkiye'yi
ziyaret eden 4 milyon 597 bin 475
yabancı ziyaretçinin 310 bin 225'i
(yüzde 6, 75) günübirlikçiler olarak kaydedildi. Temmuz ayında
en çok giriş yapılan sınır kapıları
Antalya, İstanbul, Muğla, Edirne
ve İzmir olarak sıralandı.
Ocak-Temmuz dönemi turist dağılımı Ülke Turist sayısı Payı (Yüzde) Almanya 2. 518. 202 14, 29
Rusya 2. 078.
741 11, 79, İngiltere 1. 401.
833 7, 95, İran
1. 107. 067 6,
28, Bulgaristan
813. 976 4, 62,
Hollanda
718.
965 4, 08, Fransa 694. 024 3, 94, Gürcistan 608.
417 3, 45, Suriye 547. 258 3, 11,
A. B. D. 402. 395 2, 28.
Популярность турецких
курортов постоянно растет, число туристов в
2011 году бьет все рекорды
Число туристов, побывавших в
Турции в этом году, увеличилось
на 10.64 % по сравнению с прошлым годом. Всего за период с
января по август 2011 года на
турецких курортах отдохнуло 17
624 969 человек. 990 906 туристов (5.62 %) находились в Турции всего один день, сообщает
веб-сайт «Анталия сегодня».
4 597 475 туристов посетили
Турцию только в июле этого
года, что на 5.49 % больше, чем
в июле 2010 года.
Наибольшей
популярностью
турецкие курорты по-прежнему
пользуются у немцев, за которыми следуют туристы из России и Великобритании.
Из тех 17 624 969 туристов, которые уже успели в этом году
отдохнуть в Турции, 14.29 %
прибыли из Германии (2 518
202 туриста), 11.79 % – из России (2 078 741 турист), 7.95 %
– из Англии (1 401 833 туриста),
6.28 % – из Ирана (1 107 067
туристов), 4.62 % – из Болгарии
(813 976 туристов), 4.08 % – из
Нидерландов, 3.94 % – из Франции, 3.45 % – из Грузии, 3.11 %
– из Сирии, 2.28 % – из США.
Если в 2002 году Турция занимала 17-е место в мире по популярности среди туристов из
других стран, то уже в 2009 году
страна вышла по данному показателю на 9-е место, согласно
данным ВТО. В 2002 году в Турции отдохнули 13.2 миллиона
туристов, в 2009 – 28.6 миллиона. В последние годы Турция
установила безвизовый режим
со многими странами мира,
что привело к существенному
увеличению потока иностранных туристов. Однако в этом
году политические восстания на
Ближнем Востоке и в Северной
Африке значительно сократили число отдыхающих из этих
стран.
Almatı Issık Göl Arasında Teleferik Yolu İnşa Edilecek
Tabigat adlı Kazakistan
Ekoloji Derneği Başkanı
Mels Yeleusizov, Kazakistan
Cumhurbaşkanı Nursultan
Nazarbayev’e Kazakistan ve
Kırgızistan Arasında Teleferik
Yolu Projesini takdim ederek
Almatı ve İssık-Kol şehirleri
arasında teleferik yolunun inşa
edilmesini teklif etti.Konuyla
ilgili bilgi veren Ekoloji Derneği
Başkanı Mels Yeleusizov,
Söz konusu proje, iki ülke
arasında ulaştırma kolaylığını
sağlayacak eşsiz bir proje olabilir. Almatı’dan özellikle yaz
aylarında Issık-Göl’e giden
turistlerin yıllık ortalama sayısı
800’e ulaşmakta, dedi.
Kazakistan ve Kırgızistan
arasında inşa edilecek teleferik yolunun, BDT ülkeleri
turistlerinin de çekmesini
sağlayabileceğini söyleyen
Mels Yeleusizov, Almatı’dan
Issık-Göe kadar teleferik yolu
ile 5 saatte varılabilir, dedi.
Haberde, Nazarbayev’in bu
proje ile ilgili her hangi bir
açıklamada bulunmadığı belirtildi.
Kaynak: vesti.kz
KAZAKİSTAN’DA, DEVLET BÜTÇESİ
GELİRİ 20 MİLYAR DOLAR OLDU
Kazakistan Cumhuriyeti Maliye
Bakan Yardımcısı Ruslan Dalenov,
Twitter sayfasında, Kazakistan’ın,
devlet bütçesi gelirinin 20 milyar
dolar olduğunu bildirdi.
Ayrıca R.Dalenov da, “1 Eylül itibariyle devlet (merkez) bütçesinin geliri
20 milyar dolardır” diye ifade etti.
Transfer haricinde 2011 yılının dev-
let bütçesi tahmin olarak 2.844,7
milyar tenge veya gayrisafi yurt içi
hâsılanın %12’si olarak belirlenmiştir.
2011 yılında 4.945,1 milyarlık gider
planlamaktadır.
2011 yılında planlanan bütçe
eksikliği ise 695,8 milyar tenge ya da
gayrisafi yurt içi hâsılasının %3’üdür.
В КАЗАХСТАНЕ ДОХОД РЕСПУБЛИКАНСКОГО
БЮДЖЕТА ДОСТИГ 20 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ
Доход республиканского бюджета на 1 сентября 2011 года составил 20 миллиардов долларов,
сообщает КазТАГ со ссылкой на
вице-министра финансов Казахстана Руслана Даленова.
«На 1 сентября доходы республиканского (центрального) бюджета - 20 миллиардов», - написал
Даленов в Twitter. Как ранее сообщалось, общий объем поступлений республиканского бюджета
на 2011 год определен законодательством в 4,25 триллиона тенге
(свыше 29 миллиардов долларов).
В 2012 году правительство прогнозирует поступление доходов в
бюджет в размере 3,31 триллио-
на тенге (свыше 22,7 миллиарда
долларов).
Напомним, как ранее сообщалось, в ходе открытой V сессии
парламента Президент Казахстана
Нурсултан Назарбаев сообщил о
том, что республиканский бюджет на 2012-2014 годы приблизит
Казахстан к развитым странам.
«Следует взвешенно, обоснованно подойти к формированию
трехлетнего бюджета на 20122014 годы. Там ставятся очень
серьезные, амбициозные задачи
выхода на 15 тысяч долларов на
человека по объему ВВП», - отметил глава республики.
АСТАНА-БАКУ
Между Казахстаном
и Азербайджаном
ведутся переговоры
об открытии прямого
рейса казахстанской
авиакомпании SCAT
между Астаной и Баку,
сообщил посол Казахстана
в Азербайджане Серик
Примбетов.
“Три
Три раза в неделю
осуществляются
регулярные рейсы
Алматы - Баку Алматы. Сейчас
прорабатывается
вопрос об открытии
прямого рейса между
Баку и Астаной
Астаной”, - сказал
Примбетов на прессконференции.
Посол отметил
позитивную динамику в
развитии авиасообщения
между Казахстаном и
Азербайджаном, напомнив,
что еще несколько лет
назад приходилось летать
через третьи страны,
что создавало массу
неудобств. Авиасообщение
осуществлялось самолетами старого образца Ту154 и Ту-134.
“Сейчас между
Казахстаном и
Азербайджаном летают
современные модели
самолетов - Boeing и Airbus”, - сказал
Примбетов.
Говоря о развитии
двустороннего
сотрудничества между
двумя странами, посол
отметил позитивную
динамику торговоэкономических
связей. Двусторонний
товарооборот между
Казахстаном и
Азербайджаном, по
его словам, достиг 111
миллионов долларов.
В Азербайджане успешно
функционирует совместное
предприятие с участием
казахстанского капитала
- Бакинский зерновой
терминал, сказал посол.
“В прошлом году
Казахстан поставил в
Азербайджан около
960 тысяч тонн
зерна. Сейчас ведутся
переговоры о закупке
Азербайджаном в этом
году казахстанской
пшеницы “, - сказал
Примбетов.
В подтверждение
позитивной тенденции
развития посол привел
экономические показатели
1995 года.
“Если в 1995
году двусторонний
товарооборот составлял
48 миллионов
долларов, то в 2010
году это были 444
миллиона долларов”,
- сказал Примбетов,
добавив, что самого
большого объема
товарооборота в 465
миллионов долларов
удалось достичь в 2008
году, до кризиса.
Сравнивая показатели
экспорта и импорта, посол
сообщил, что в 1995 году
объем экспорта составлял
23 миллиона долларов,
в настоящее время это
342 миллиона долларов.
Импорт в 1995 году
составлял 25 миллионов
долларов, сейчас - 102
миллиона долларов.
TAŞKENT İLE SEMERKANT’A HIZLI TREN
Orta Asya ülkeleri arasında ilk olarak hayata
geçirilen ve Taşkent ile tarihi Semerkant şehri
arasında sefer düzenleyecek olan Yüksek Hızlı
Trenin tanıtımı yapıldı.
Geçen haftasonu, ülkenin en büyük iki şehri
arasında ticari olmayan tanıtım seferini düzenleyen "Afrasiyab" adı verilen Yüksek Hızlı Trenin,
bugün Taşkent'te düzenlenen tanıtım törenine,
ülkedeki yabancı misyon şefleri, yerli ve yabancı
gazeteciler ile Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri demiryolu işletmeleri üst düzey yöneticileri
ve hükümet üyeleri katıldı.
Özbekistan Senatosu Başkanı İlgizar Sabirov,
Başbakan Yardımcısı Batır Hocayev ve çok sayıda
hükümet üyelerinin katıldığı törende konuşan
Özbekistan Devlet Demiryolları İşletmesi Genel
Müdürü Açılbay Ramatov, İspanya'nın Patentes
Talgo AŞ şirketi ile Kasım 2009'da, 2 adet YHT
AVE 250 trenini satın alınmasıyla ilgili 38 milyon
Avroluk bir kontrat imzalandığını hatırlatarak,
bu çerçevede, bu ay ilk Yüksek Hızlı Treni teslim
aldıklarını belirtti.
Ramatov, Eylül ayı başında hizmete girecek
Yüksek Hızlı Trenin, geçen haftasonu, ticari
amaçlı olmayan tanıtım seferini düzenlediğini
hatırlatarak, saatte 250 kilometre hız yapan söz
konusu trenin, Taşkent ile Semerkant arasındaki
344 kilometre mesafeyi, 3,5 saat yerine 2 saatte
geçtiğini vurguladı.
Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri arasında,
Rusya'nın ardından 2. olarak düzenlenen Taşkent
- Semerkant YHT hattı projesinin toplam maliyetinin 170 milyon doları bulduğunu ifade eden
Ramatov, İspanya'nın Talgo şirketinden satın
aldıkları ikinci Yüksek Hızlı Trenin ise sonbahar
aylarında teslim edileceğini belirtti.
Из Ташкента в
Самарканд теперь
можно добраться
поездом всего за
2 часа
Первый пробный рейс по маршруту Ташкент - Самарканд - Ташкент совершил новый
скоростной поезд Afrosiyob (Афросиаб), названный в честь обнаруженного археологами
древнего городища. Об этом сообщила "Курсору" пресс-служба МИДа Узбекистана.
В поездку были приглашены главы аккредитованных в Узбекистане зарубежных дипломатических миссий, которые менее чем за 2
часа преодолели 344 км и приняли участие
в торжественном открытии традиционного
Международного музыкального фестиваля
"Шарк тароналари" ("Восточные напевы") в
Самарканде. На отдельных участках состав
набирал скорость 254 км/ч.
По словам главы
представительства
ЮНИСЕФ Ж. Дельмота, "Узбекистан стал
восьмым по счету
государством мира,
использующим высокоскоростные железнодорожные сообщения".
До сих пор пассажиры
популярного среди
зарубежных туристов
направления поездом
добирались из Ташкента в Самарканд за
4-6 часов.
По информации
пресс-службы, в августе испанская компания
Patentes Talgo S.A. поставила в Узбекистан
два высокоскоростных железнодорожных состава, которые эксплуатируются с сентября
2011 года между Ташкентом и Самаркандом.
Также отмечается, что запуск скоростного
поезда приурочен к 20-летию независимости
Республики Узбекистан.
VATANSEVERLİK – ПАТРИОТИЗМ
№ 7 Eylül / Сентябрь 2011
5
Внутренним войскам МВД Кыргызстана 70-лет
Праздничное мероприятие с участием ряда высокопоставленных
чиновников прошло во Дворце
спорта в столице Кыргызстана.
В мероприятии приняли участие
вице-премьер-министр по блоку силовых структур Шамиль Атаханов,
министр внутренних дел Зарылбек
Рысалиев, а также мэр Бишкека Иса
Омуркулов. Также присутствовали
офицеры и часть военнослужащих
Внутренних войск, военные атташе ряда иностранных посольств в
Кыргызстане.
В ходе мероприятия министр внутренних дел Зарылбек Рысалиев
представил гостям новый штандарт
Внутренних войск, врученный командующему полковнику Советбеку Арбаеву несколько дней назад.
Также гостей ознакомили с изделиями, изготовленными руками военнослужащих Внутренних войск.
Далее гостям, присутствовавшим
офицерам и солдатам показали документальный фильм об истории
Внутренних войск. Мероприятие
завершилось театральным представлением и праздничным концертом.
Изъято свыше 45 тонн
наркотиков и прекурсоров
За восемь месяцев 2011 года в
Кыргызстане изъято из незаконного оборота свыше 500 килограммов
гашиша, более 238 килограммов
героина и около 15 тонн каннабиса.
Об этом сообщил на прессконференции начальник Главного
управления по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков МВД КР Адилбек Ботобаев.
По его словам, количество изымаемых наркотиков по сравнению с аналогичным периодом 2010 года существенно возросло: каннабиса - на 14,4
тонны, гашиша - на 120 килограммов,
героина - на 108 килограммов. Часть
наркотиков имеет афганское происхождение.
Как отметил Адилбек Ботобаев,
Кыргызстан сталкивается с пробле-
мами не только
из-за того, что на
территории страны произрастают
растения каннабисной группы, но и из-за близости
республики к Афганистану. Большая
часть границы с Таджикистаном, через который проходит трафик опиатов
и гашиша из ИРА, - горная гряда с
многочисленными конно-пешими тропами. Силовики разделяют их на пять
маршрутов.
Первый - в направлении Алайского
района Ошской области с территории
Горно-Бадахшанской автономной
области Таджикистана. Преимущественно по трассе Хорог - Ош и прилегающим к ней конно-пешим тропам
или в обход перевала Кызыл-Арт по
территории КНР. Второй - в направлении Чон-Алайского района Ошской
области из ГБАО или районов Гармской группы. Третий - в направлении
Баткенского района одноименной
области. Четвертый - в направлении
Ляйлякского. Пятый - в направлении
Кадамджайского района.
Кроме того он отметил, что за 8
месяцев текущего года органами
внутренних дел выявлено 1107 преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков.Также за прошедший период сотрудниками внутренних дел было произведено более
150 арестов наркозаготовителей и
торговцев, сказал А.Ботобаев.
В целом с начала года, согласно
оценкам ГУБНОН МВД КР, в Кыргызстане изъято свыше 45 тонн наркотиков и прекурсоров.
На пресс-конференции также присутствовали начальник Управления
ГУБНОН МВД Эстебек Жумабеков и
начальник межрегионального отделения ГУБНОН МВД Турат Исаев.
www.turkelpress.com
www.24.kg
‘Göç’
ve bu filmin tarihi ipek yolunu konu aldığını söyledi.
Yine Özbekistan’da düzenlenen Spor Festivalinde iki
filmimiz ödül aldı. Bu ödüller
Kırgızistan’ın Özbekistan
Büyük Elçisi Anvar Mokoev’e
teslim edildiğini söyledi. İzciler konuşmasında üniversitemizin, uluslar arası bir üniversite olduğunu, teknolojik
ve fiziki alt yapısının çok iyi
olduğunu, mezunlarımızın da
dünyanın her yerinde çalışabilecek bir donanımla mezun
olduklarını belirtti.
Basın açıklamasının ardından gazetecilerin filmlerle
ilgili soruları cevaplandı.
Kırgızistan Türkiye Manas
Üniversitesi Rektörlüğü tarafından desteklenen ‘Göç’ adlı
kısa metrajlı film Kazan’da
düzenlenen İslam Ülkeleri
Film Festivalinde birincilik
ödülüne layık görüldü.
2004 yılından bugüne İletişim Fakültesi öğrencileri
tarafından 200’den fazla kısa
metrajlı film çekildi. Bunlardan 50’ye yakını uluslararası
festivallerde ödül kazandı.
‘Göç’ filminde alınan birincilik ödülü ve ‘Manasçı Cusup
Мировая премьера
Mamay’ adlı belgesel film
projesiyle ilgili bilgi vermek
фильма «Коч»
için (16.09.2011) Kabar Haber Ajansında basın toplantısı Мировая премьера фильма «Коч» («Кочевье»)
düzenlendi.
пройдет на Амстердамском
международном фестиToplantıda Rektör Yardımвале документального
cımız Prof. Dr. Mahmut İZCİLER, basına yaptığı açıkla- кино (Нидерланды). Об
этом пресс-конференции
mada iki filminde tamamen
üniversite bütçesi tarafından в агентстве «Кабар» рассказал кинорежиссер Артык
karşılandığını belirtti. Türk
Суюндуков.
Dünyasının önemli bir değeri olan Çin’de yaşayan 95
По его словам, фильм
yaşındaki Manasçı Cusup
с глубокой задумкой моMamay’ın üniversitemizce
лодых
режиссеров Кырbelgeselinin yapıldığını, Göç
гызско-Турецкого униbelgeselinin üniversitemizce
верситета (КТУ) «Манас»
desteklenerek hazırlandığını
понравился многим участникам фестиваля в Татарстане, где из 200 работ победило именно кыргызское
кино.
«По итогам конкурса к нам
обратились представители
центрального телеканала
Амстердама. Они заинтересованы в показе отечественного короткометражного фильма для аудитории
Европы. Сейчас ведутся
переговоры по этому вопросу. Показ состоится
примерно в октябре-ноябре этого года» - сказал
А.Суюндуков.
В Кыргызстане премьера
фильма и других работ
молодых режиссеров КТУ
приурочат к дню рождения
писателя Ч.Айтматова, и
состоится она 12 декабря
в Бишкеке на симпозиуме
под названием «Айтматов и
кино».
Важно отметить, что
фильм «Коч» («Кочевье»)
занял I первое место на VII
Международном фестивале
игрового и документального кино в Казани.
Подготовили страницу
Хокума Халилова,
Рамиз Мешадигасанлы.
6
AKTÜEL – АКТУАЛЬНО
№ 7 Eylül / Сентябрь 2011
Azerbaycan First Ladysi
Profesör Arif Paşayev ve Aida İmanguliyeva ailesinden olan Mehriban
Aliyeva, Azerbaycan’ın başkenti
Bakü’de doğdu. Mehriban Aliyeva
Paris’in Versay sarayının
parkında iki anıtın restorasyonunu gerçekleştirdi.
Azerbaycan’da da birçok
cami, sinagog ve kilise
restore edildi. 17 Şubat
2011 tarihinde Paris’te
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin
90′lı yılların ortalarında Mehriban Aliyeva,
bağımsızlığının 20. yıldönümü ve “AzerbayAzerbaycan Medeniyetinin Dostları Fonu’nu
can” kitabının tanıtımına ilişkin tören yapıldı.
kurdu. Ülkenin Birinci Hanımı hala bu Fonda
İlham Aliyev’in “Azerbaycan Cumhuriyeti’nin
başkanlık ediyor. Fon Azerbaycan kültürünün
bağımsızlığının 20. yıldönümü” kutlamalarına
tanıtımı amacıyla üç dilde yayınlanan (Azeruygun olarak, 18-21 Nisan 2011 tarihinde Haybaycan, İngilizce, Rusça) “Azerbaycan-İRS”
dar Aliyev Vakfı ve Azerbaycan’ın Fransa’daki
dergisini çıkarıyor. Mehriban Aliyeva 10 Mayıs
Büyükelçiliği Paris’te bayram töreni düzenledi.
2004 tarihinden itibaren Haydar Aliyev Vakfına Bayram günleri çerçevesinde 19 Nisan`da
Başkanlık ediyor. Vakıf şimdiye kadar birçok
UNESCO’nun merkezinde Azerbaycan Halısı’nın
projeye imza attı.
sergisi açıldı. 17 Mayıs 2011 tarihinde Heyder
Aliyev Vakfı’nın girişimiyle Moskova’da Kremlin
Bakü’de Mehriban Aliyeva’nın girişimiyle
Devlet Sarayı’nda Azerbaycan Cumhuriyeti’nin
Modern Sanat Müzesi açıldı ve hala faaliyet
bağımsızlığının 20. yıldönümü dolayısıyla Azergöstermektedir. Azerbaycan kültürünün tanıtımı baycan gecesi yapıldı.
amacıyla Haydar Aliyev Vakfı’nın girişimi ile
Gebele`de tüm dünyadan olan bir çok ünlü
Haydar Aliyev Vakfı’nın faaliyetlerinin öncemüzisyenin katılımı ile Uluslararası Müzik
liklerinden biri de dünya kamuoyuna Dağlık
Festivali düzenlendi. Haydar Aliyev Vakfı`nın
Karabağ sorununun gerçeklerini anlatmaktır.
diğer ülkelerde de temsilcilikleri bulunmaktadır Gerçekleştirilen projeler arasında birkaç dilde
ve Azerbaycan dışında da birçok projeleri
yayınlanmış, Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı
başarıyla uygulamakta.
saldırı tarihini yansıtan “Karabağ gerçekleri”
broşürlerini, Ermeni vahşetini anlatan “Savaş
Haziran 2010`de Haydar Aliyev Vakfı’nın
ve Kültürel Tarihi Anıtlarımız”, “Azerbaycan’a
Başkan Yardımcısı Leyla Hanım Aliyeva’nın
Karşı Savaş: Kültürel Miras Hedef Altında”
girişimiyle Bakü’de “Küreselleşme Ortamında
kitapları belirtilebilir. Ayrıca, Vakıf, dünyanın
Kültürlerin Diyalogu” konusunda forum yapıldı. çeşitli ülkelerinde Hocalı soykırımına ilişkin eylemler, fotoğraf ve video sergiler gibi faaliyetler
Vakıf Evrensel Kültür Anıtlarının restoragerçekleştiriyor.
syonuna da katkıda bulunmaktadır. Vakıf
1982’de Bakü’deki 23 sayılı liseden
mezun olduktan sonra Azerbaycan
Tıp Üniversitesi’ni kazandı. İkinci
sınıftan eğitimini Seçenov Birinci
2004 yılı Ağustos ayında Mehriban Aliyeva Azerbaycan sözlü edebiyatının ve
müzik mirasının korunması ve gelişmesi için
çabalarından dolayı UNESCO’nun iyi niyet elçisi
ilan edildi. İki yıl sonra First Lady, çeşitli alanlardaki kapsamlı ve özverili çalışmaları, geniş
medeniyetlerarası diyalog, ilgiye ihtiyaç duyan
çocuklara yardım, onların yaşam koşullarının
ve eğitiminin iyileştirilmesi için büyük desteğine göre İSESCO’nun (İslam ülkelerinin
bilim, eğitim ve kültür örgütü) iyi niyet elçisi
seçildi. Bu tür saygın uluslararası kuruluşların
Büyükelçisi olmak çok onurlu ve sorumlu bir
görevdir. UNESCO ve İSESCO, tüzüklerinde
de belirtildiği üzere, siyasi bir kurum değiller.
Aynı zamanda bu, Mehriban Aliyeva’nın kendi
ülkesini temsil ettiği uluslararası bir sahnedir. Bu, çağdaş Azerbaycan’ın, eski tarihi ve
kültürel köklere sahip halkımızın, sanatımızın,
müziğimizin ve edebiyatımızın başarılarının tüm
dünyaya ulaştırılması için bir fırsattır.
2005 yılında sponsorluk ve hayırseverlik
faaliyeti, eğitim ve kültürün organizasyonuna
desteği, Rusya ve Azerbaycan halkları arasında
dostluğun pekiştirilmesine büyük katkıları
için Mehriban Aliyeva, Rusya’nın ‘Yüzyılın
Mesenatları’ Uluslararası Yardımseverler
Vakfı’nın ‘Yakut Haç’ nişanı ile ödüllendirildi.
Dünya Sağlık Örgütü Yönetim Komitesi ise
First Lady’yi “Ana, çocuk ve aile sağlığının
korunması ve güçlendirilmesi çalışmalarında
hizmetlerinden dolayı” özel ödülü ile ödüllendirdi. Hayırseverlik faaliyeti, insanlığın yüksek
ideallerine hizmet alanında başarılarından
dolayı Mehriban Aliyeva 2007 yılında Altın Kalp
uluslararası ödülü aldı.
Moskova Devlet Tıp Üniversitesi’nde
devam ettirdi. 1988-1992 yılları
arasında Moskova Göz Hastalıkları
Araştırma Enstitüsü’nde çalıştı.
Mehriban Aliyeva’nın geniş faaliyeti bununla
da sınırlı değil. 2002 yılından beri Azerbaycan Jimnastik Federasyonu Başkanı’dır. 2003
ve 2004 yıllarında Dünya Jimnastik Kupası
yarışının, 2005 yılında ise Dünya jimnastik
Şampiyonasının, 2007 ve 2009 yıllarında Avrupa şampiyonasının Azerbaycan’da yapılması
konusunda kararın kabulünde önemli rol
oynamıştır. Bugün Azerbaycan jimnastik milli
takımı dünyada büyük nüfuza sahiptir. Sporcular uluslararası turnuvalarda başta geliyorlar.
2005’de Mehriban Aliyeva felsefe bilimleri
adayı akademik unvanını aldı. Ayrıca Mehriban
Aliyeva, 2005 ve 2010 yıllarında Azerbaycan
Parlamento (AMM) seçimlerinde milletvekili
seçildi.
layık görüldü. 2 Haziran 2011’de Mehriban
Aliyeva, mülteci ve zorunlu göçmenler için
Haydar Aliyev Vakfı’nın gerçekleştirdiği insani
projeler, ayrıca Türk Dünyası kültürel mirasının
zengin bir parçası olan Azerbaycan Türklerinin
maddi ve manevi kültürel mirasın korunması ve
tanıtımı alanında yaptığı çalışmalardan dolayı
Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı’nın
(TÜRKSAV) “Türk Dünyasına Hizmet” ödülünü
aldı.
24 Haziran 2011’de ise Mehriban Aliyeva’ya,
Brüksel’de Krans Montana Forumu’nun Altın
madalyası takdim edildi. Söz konusu madalya
verdiği emek ve bulunduğu özel hizmetler ile
dünyada büyük nüfuz kazanan kişilere verilmektedir. Mehriban Aliyeva, bu madalyayı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in
kültür, bilim, eğitim, sağlık, sosyal ve diğer
5 Mayıs 2009 tarihli kararı ile Mehriban Alialanlar olmak üzere uluslararası arenada
yeva, Azerbaycan’ın sosyo-politik ve kültürel
gerçekleştirdiği çok yönlü çalışmalarından
hayatında etkin çalışmalarından dolayı Haydar
dolayı aldı. Haydar Aliyev Vakfı Azerbaycan’ın
Aliyev Ödülü’ne layık görüldü. 14 Eylül 2009’da
“Eurovision” şarkı yarışmasına katılımını hiMehriban Aliyeva, Azerbaycan ve Polonya
maye
etti. Azerbaycan bu yarışmaya toplam
arasında dostluk ilişkilerinin gelişimine sağladığı
dört kez katıldı ve Azerbaycan temsilcileri her
katkılarından dolayı Polonya Cumhuriyeti
defasında yarışmanın liderleri arasında yer
“Hizmetlere göre” Büyük Kumandan Haçı,
aldılar. Mayıs’ta Azerbaycan’ın genç şarkıcıları
10 Şubat 2010’da ise Fransa Cumhurbaşkanı
Eldar ve Nigar “Eurovision 2011″ birincisi
kararı ile “Fahri Lejyonun Büyük Haç
oldular. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in kararı
Kumandanı” nişanı ile ödüllendirildi.
doğrultusunda Mehriban Aliyeva, gelecek yılın
Mayıs
ayında Bakü’de yapılacak “Eurovision
Bunun yanı sıra Mehriban Aliyeva, 30 Tem2012″
şarkı yarışmasının Organizasyon Komite
muz 2010’da insanlığın maddi ve maddi
Başkanı
olarak tayin edildi.
olmayan kültürel miras ve kültürlerarası
diyalogun gelişimine, aynı zamanda kültürel
Mehriban Aliyeva’nın, Leyla ve Arzu adında
çeşitliliğin güçlendirilmesine sağladığı katkılar
iki
kızı, Haydar adında bir de oğlu ayrıca
ve UNESCO misyonuna gösterdiği sadakatMikayıl ve Ali adında iki torunu var.
ten dolayı UNESCO’nun “Mozart Madalyası”na
Hayırlı Uğurlu Olsun! Kırgızistan’daki Türk Vatandaşları
Kırgızistan Türkiye Manas
Üniversitesi Cengiz Aytmatov
Kampüsü İİBF Konferans Salonunda yapılan devir teslim törenine Kırgızistan Cumhuriyeti
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı
Muhtar Orazbekov, Kırgızistan
Türkiye Manas Üniversitesi
Kurucu Eski Rektörü Karıbek Moldobayev, Kırgızistan
Türkiye Manas Üniversitesi
Eski Rektörü Prof. Dr. Suleyman Kayıpov, Rektör Prof. Dr.
Sebahattin Balcı, Rektör Vekili
Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev
ve üniversitemizin Akademik ve
idari personeli katıldı.
İki Ülkenin milli marşlarının
okunması ile başlayan tören, Kırgızistan Milli Eğitim
Bakan Yardımcısı Muhtar
Orazbekov'un rektör değişliği ile ilgili kararı okumasıyla
devam etti. Orazbekov yaptığı
açıklamada : ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Kırgızistan
Cumhuriyeti Hükümeti arasında 26 Nisan 2011 tarihinde
Kırgızistan Türkiye Manas
Üniversitesi'nin işleyiş esaslarına ilişkin yeni bir anlaşma
imzalanmıştır. Söz konusu anlaşmanın 6. Maddesi gereğince
üniversite rektörü mütevelli heyetinin önerisi üzerine Türkiye
Cumhuriyeti tarafından, rektör
vekili ise Kırgızistan tarafından
atanacaktır. Kırgızistan Cumhuriyeti Başbakanının 23 Ağustos tarih ve 408 sayılı kararıyla
Prof. Dr. Süleyman Kayıpov'un
Rektörlük görev süresine son
verildiğini, rektörlük görevine
ise Kırgızistan Türkiye Manas
Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyelerinin oy birliği ile ve
Türkiye Cumhuriyeti Yüksek
Öğretim Kurumu'nun onayı ile
25 Ağustos tarihinde Prof. Dr.
Sebahattin Balcı'nın ve rektör
vekilliği görevine ise Prof.Dr.
Asılbek Kulmırzayev
atandığını bildirdi.'
Görevi devralarak
rektörlük binişi giyen
Prof. Dr. Sebahattin
Balcı ise, Kırgızistan Türkiye Manas
Üniversitesi çok özel
bir misyonla kurulmuştur, 16 yıldır bu
ülkeye hizmet vermiş,
bugüne kadar ki kazanımlarıyla daha büyük
işler yapmak üzere
görevini tazelemiş,
misyonunu belirlemiş,
vizyonunu çok daha
fazla genişletmiş bir
üniversitedir. 1,5 yıllık
hizmet dönemde çok
değerli Suleyman
Hocamla birlikte ve
sizlerle iç içe, gönül
gönüle ve her zaman sizlere
yakın olarak yaşadım. Bu güzel
ülke benim ülkem, bu güzel
topraklar benim topraklarım, bu
toprak için en güzel duyguları
besledim. Bu güzel insanlar
benim öz kardeşlerim ve onlar
için burada bulunmanın büyük
mutluluğunu yaşıyorum. Burada bulunmamın başka hiçbir
sebebi de yoktur. Bence hiçbir
sebep bizi 6.000 km uzaklıktan
buraya getiremez. Evlerimizi,
ailelerimizi, dostlarımızı bırakıp
bizi buraya getiremezdi. Bu
şartlarda başka hiçbir ülkeye
gitmezdik. Ama Kırgızistan'a
geldik, Türk Dünyasına geldik, çünkü bizim bu ülkelere,
atalarımızın topraklarına büyük
saygımız ve büyük sevgimiz
vardır. Bu toprakların altında
Kırgız kardeşlerimin ataları
kadar benim atalarımda yatıyor. Ben burada kendimi hiçbir
zaman yabancı olarak görmedim, yabancı olarak da hissetmedim. Göreve ilk başladığım
andan itibaren Kırgız kardeşlerimde beni yalnız bırakmadı.
Sanki yıllarca beraber olduğum, bir uzun hayatı paylaştığım ortak kader birlikte yürüdüğüm, kardeşlerimle beraber
olduğum ve onun sıcaklığıyla,
onun rahatlığıyla burada kalıp
hizmet ediyorum. Bu üniversite bütün emeği geçenlerce,
başta kuranlar olmak üzere,
bütün yöneticilerce başta sayın
rektörümüz ve onlarla birlikte
yürüyen çok değerli arkadaşlarımızla birlikte bu görevi
verenleri mahcup etmemek
için çalışmıştır, üretmiştir ve
üretmeye devam etmektedir.
Zaman hızla değişmektedir.
Yıllar çok hızlı geçmektedir.
Yüz Yıllar, on yıllara sığmaktadır. Bizim vizyonumuz da
buna göre çok gelişecek ve
genişleyecektir. Kırgızistan
Türkiye Manas Üniversitesi,
Kırgızistan'ın gelişmesine, değişmesine ve istikrarına katkı
sağlamaya devam edecektir.
Kırgızistan örneğinden Türk
Dünyasına cesaret verelim.
İşte Kırgızistan başardı dedirtelim. Bizim üniversitemizin
başaramama gibi bir ihtimali
yoktur. Bizim üniversitemizin
yerinde durmak gibi bir hakkı
yoktur. Onun için çok çalışmamız lazım, birlik içerisinde çok
çalışmamız lazım. Biz burada
nüfus cüzdanımızı, pasaportumuzda yazanları çoktan
unuttuk. Ben Türkiyeliyim, siz
Kırgızsınız biz burada bunları
unuttuk. Biz burada ortak kadere beraber yürüyoruz ve yeni
bir kimlik inşa eden bir üniversitenin, büyük sorumluluk
taşıyan mensuplarıyız. Hangi
görevi kimin yaptığının bir
önemi yoktur. Bu bir nöbettir.
Biz bu nöbeti devralırken neyi
devraldığımızı, hangi imkanları
devraldığımızı biliyoruz. Hangi
emeklerle, hangi çalışmalarla, hangi gayretlerle, hangi
çabalarla bu üniversitenin
bugünlere geldiğini biliyoruz. Bundan sonrada yine bu
hedefin üzerine, bu başarıların
üstüne daha yeni başarıları,
hedefleri gerçekleştirmiş olarak
çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
Biz iki bedende bir canız, böyle
olmaya da gönülden talibiz.
6.000 km öbür tarafta olsa
da bir olmayı başarabilmeliyiz. Her arkadaşımın kendisi
aşmasını bekliyorum, daha çok
çalışmasını, daha çok gayret
etmesini bekliyorum. Bu kutlu
yolda yorulmak, bıkmak yoktur.
Çalışmaları yaparken, sizlere
danışarak, devletlerimizin en
yetkili organlarına danışarak
yapacağız. Görevler insanlara hizmet için vardır, ben bu
üniversitenin hizmetkarıyım.
Herkesin hizmetinde olacağım, herkes için çalışacağım.
Kırgızistan'ın, Türkiye'nin ve
Türk Dünyası'nın gelişmesi için
yılmadan, durmadan çalışacağım.' diye konuştu.
Rektör Vekilliğine atanan
Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev
ise yaptığı konuşmada: ‘Bu
görevin büyük bir sorumluluk
verdiğini, verilen görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışacağını dile getirdi.'
Yapılan konuşmaların ardından makam odalarında görev
değişikleri Kırgızistan Milli
Eğitim Bakan Yardımcısı Muhtar Orazbekov ve Aksakalların
huzurunda gerçekleştirildi.
Manas.kg
Ramazan Bayramını Kutladı
Kırgızistan'ın başkenti
Bişkek'teki Türk vatandaşları,
Kırgızistan-Türkiye Sanayiciler
ve İş Adamları Derneği (KITİAD)
tarafından düzenlenen etkinlikle
Ramazan bayramını kutladı.
Kutlamaya, Türkiye'nin
Kırgızistan Büyükelçi Yardımcısı
Seyfullah Şahin başta olmak
üzere Kırgızistan'da faaliyet
gösteren Türk şirketlerinin tem-
silcileri ve vatandaşlar katıldı.
Bayramların coşku ve sevinçle
kutlandığını açıklayan Şahin
Kırgızistan'daki Türk toplumunun
Ramazan bayramı münasebetiyle bir araya geldiklerini
belirtti. Şahin, "Sabah Kırgız
kardeşlerimiz ile birlikteydik.
Dün merhum yazar Cengiz
Aytmatov'un heykelinin açılış
törenine katıldık. Bugün de Ma-
nas heykelinin açılışında birlikte
olduk" şeklinde konuştu.
Şahin, Kırgızistan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 20. yılı
dolayısıyla düzenlenen törenleri izlediğini ve Kırgız halkının
bağımsızlığının coşkusuna ortak
olduklarını da sözlerine ekledi.
Kırgızistan Müslümanlarının
bayramını kutlayan KITİAD
Yönetim Kurulu temsilcisi Osman
TAŞAR, “Bugün üç bayramın
mutluluğunu yaşıyoruz. Zafer
Bayramımız, Ramazan Bayramı
ve Kırgızistan’ın Bağımsızlık
günü. Allah yardımcımız olsun.
Hayatta sağlık ve başarılar diliyorum!’’ şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından,
gelen konuklara yemek ve tatlı
ikramı yapıldı.
www.turkelpress.com
GERÇEKLER, OLAYLAR, YORUMLAR - ФАКТЫ, СОБЫТИИ, КОММЕНТАРИИ
Зарылбек Рысалиев
выступил в Жогорку Кенеше
Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ)
HAstanesi yoğun bakım servisinde tedavisi süren, KKTC’nin
1. Cumhurbaşkanı Rauf
Denktaş’a verilen antibiyotikten
olumlu cevap alındığı, ancak
sağlık durumunun ciddiyetini
koruduğu belirtildi.
YDÜ Hastanesi Hasta ve Dışilişkiler Başkanı Ahmet Savaşan,
konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Denktaş’ın tedavisine, yoğun bakım ünitesinde solunum
desteği ile genişletilmiş doktorlar heyeti tarafından devam
edildiğini söyledi.
Savaşan, açıklamasında şunları
kaydetti.
Председатель Комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию, депутат
А.Арапбаев задал вопрос о действиях МВД в
отношении него и возглавляемого им частного
предприятия.
В связи с тем, что депутаты получают большое
количество жалоб в адрес действий сотрудников милиции, принято решение о том, чтобы депутаты задали
накопившиеся у них вопросы министру.
18 сентября алматинцы и гости южной столицы
отметили День города. Праздник прошел на площади Астана. С 11 до 16 на площади проводилась
ярмарка яблок Apple Fest, которая проходит в Алматы
каждый год. Также прошел праздничный концерт с
участием казахстанских звезд. Ведущими концерта
были участники телевизионной программы «Наша
Казаша». Веселому настроению в праздничный
день сопутствовала теплая и солнечная погода. Но
главный сюрприз, приготовленный организаторами,
ожидал людей, пришедших на праздник, вечером. С
19 и до 22 вечера прошел еще один концерт с участием групп «Т9» и «Danzel», а после концерта был
праздничный фейерверк. Но не просто фейерверк, а
пиротехническое мультимедийное 3D шоу. Разработчик - американский дизайнер, режиссер-постановщик
3D шоу Альберто Наваро.
оркестры страны исполняли оркестровою духовую,
Также помимо прошедших мероприятий 18 сенсимфоническую
и народную музыку.
тября, в Алматы 15 и 16 сентября на площади
Ш.Валиханова напротив Академии наук прошел
Карина Агаева,
музыкальный фестиваль «Парад оркестров». Лучшие
спец.корр.
Almatı’da Spor Bayramı Yapıldı
İngiltere, Ermeni sekreteriyle
aşk yaşayan Ermenistan elçisini
görevden aldı. Yerine James Aves
ve Jonathan Leach çiftini Erivan’a
‘dönüşümlü elçiler’ olarak atadı.
Erivan atamaya itiraz etti. Ermeniler
‘Erivan değil, aşk elçiliği oldu’
sözleriyle tepki gösterd.
İngiltere aşk yaşadığı Ermeni
sekreteriyle evlendiği ortaya çıkan
Erivan Büyükelçisi Charles Lonsdale’i
görevden almaya karar verdi.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı gelecek
yıl ocak ayında boşalacak olan
koltuğa James Aves ve eşi Jonathan
Leach’ı birlikte atadı. Üç çocuk
sahibi James ve Jonathan Leach
çifti Erivan Büyükelçiliği görevini
dörder aylık dönemlerle dönüşümlü
olarak üstlenecek. Eşlerden biri dört
ay boyunca büyükelçiliği yönetirken,
diğeri üç çocuklarına bakacak. Ancak
Erivan’daki İngiliz Büyükelçiliği’nin
ciddiyetinin sorgulanmasına neden
olan Lonsdale’in yerine yapılan
atama, Ermenilerin tepkilerinin daha
da artmasına neden oldu.
Ermenistan yönetiminin bu
atamaya itiraz ettiği ama daha
sonra Londra hükümeti tarafından
ikna edildiği söyleniyor. İngiliz
Dışişleri, çiftin Güney Kafkaslar
konusunda büyük tecrübe ve
bilgilere sahip olduklarını söyleyerek
durumu iyileştirilmiştir. Biz de Ahıska
Türkleri olarak Kazakistan boyunca
43 okulda Türkçe eğitimi vermekteyiz.
Gençlerimizin daha sağlıklı ortamda
spor yapmaları için, desteğimizi her
zaman sürdüreceğiz. Her fırsatta
Ahıskalı yetenekli sporcularımıza
katkı sağladık. Spor salonları yaptık.
Önemli olan burada gençlerimizin
daha sağlıklı ortamda spor yapmaları
bizi daha çok mutlu eder, gururlandırır. Bugünkü organizasyondan dolayı
Ahıska Türkleri Milli Merkezi Spor
Komite başkanı Celal MEMMEDOV’a
ve sponsor olan işadamı Sayran
ÇULAGOV’a da çok teşekkür ediyorum” dedi.
KASSANOV, daha sonra Spor alanında faaliyetlerinden dolayı başarılara imza atan antrenörlere, sporcu ve
gazetecilere hediye ve başarı belgeleri takdim etti.
Başarı Belgesi ile ödüllendirilenler
arasında Ahıskapress Basın Bilim
Merkezi ve Kazakistan Ahıska Türkleri Milli Merkezine bağlı Ahıska gazetesi de yer aldı.
Bişkek’te bulunan Ayçürök Kız Lisesi Müdürü iken Sebat Eğitim
Kurumları ilköğretim koordinatörlüğü görevine atanan Ömer ÖZKAYA Beyefendi’yi tebrik eder başarılarının devamını dileriz!
Saygılarla ‘TÜRKEL’ Gazetesi yetkilileri.
yapılan bu muameleyi ise hiç
kararını savunuyor. Ancak Ermeni
siyasetçilerin itirazları devam ediyor. anlamıyorum” diye konuştu.
İngiliz Mail on Sunday Gazetesi,
“Ermeni politikacılar büyükelçiliğimize
aşk elçiliği adını taktı” diye yazdı.
Mail on Sunday Gazetesi’ne
konuşan adının açıklanmasını
istemeyen üst düzey bir Ermeni
yetkili de “Bu bizim için sürpriz oldu..
Ancak bunun İngiliz elçiliklerindeki
yeni bir trend olduğu söylendi” dedi.
’CİDDİYE
ALINMIYORUZ’
Eski Ermenistan Dışişleri Bakanı
Yardımcısı Arman Navasardyan
da “İngilizler biz Ermenileri ciddiye
almıyorlar. ABD’ye böyle bir çifti,
büyükelçi olarak gönderirler miydi
merak ediyorum. Ermenistan’a
Denizli Valiliği, Denizli Belediyesi ve
TRT işbirliğiyle bu yıl 3.’sü düzenlenen Türkçevizyon Uluslararası Türkçe Müzik Festivali, grupların muhteşem performansıyla sona erdi.
Türkçevizyon Festivali’nin son
bölümünde İncilipınar Parkı ve Ziya
Tıkıroğlu Açık Hava Tiyatrosu’nda
konser programı düzenlendi.
İncilipınar Parkındaki konserde,
K.K.T.C, Azerbaycan, Makedonya,
Kırım, Gagavuzya, Romanya, Arna-
vutluk, Bosna-Hersek, Yunanistan
ve Başkurdistan grupları sahne aldı.
Festival grupları ilk olarak festivalde
yer alan eserleri Türkçe seslendirdi
ve ardından her biri kendi dillerinde
bir şarkı söyledi. Yaklaşık 2 saat
süren festival programının ardından
Denizlili sanatçı Efe, sahne aldı. Efe,
Denizli ve Ege yöresine ait birbirinden güzel eserleri hayranlarına
okudu.
Festivalin diğer bölümü ise Ziya
Tıkıroğlu Açık Hava Tiyatrosu’nda
gerçekleşti. Buradaki etkinliğe Denizli
Belediye Başkanı Osman Zolan,
Başkan Yardımcısı Şamil Çınar, ve
TRT Dış Yayınlar Dairesi Başkanı ve
Türkçevizyon TRT Festival Başkanı
Süleyman Köksoy ile binlerce Denizlili katıldı.
Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Gürcistan, Bulgaristan, Filistin, Suriye, Tataristan ve
Арестованы
Kırgızistan’da faili meçhuller için soruşturma
Kırgızistan Başbakanı
Almazbek
Atambayev,
devrik lider Kurmanbek
Bakiyev dönemiyle son
yıllardaki şüpheli ölüm ve
faili meçhul cinayet gibi
olayların yeniden soruşturulması talimatınI verdi.
Atambayev,
Organize
Suç ve Yolsuzlukla Mü-
cadele biriminin önceki
dönemin tanınmış siyasetçileri arasında yer
alan ve dönemin Cumhurbaşkanlığı bürokrasisini yöneten Medetbek
Sadırkulov'un iki yıl önce
esrarengiz bir trafik kazasına kurban gitmesiyle ilgili ayrıntıları açığa
çıkarmasını çok başarılı bulduğunu belirterek,
''söz konusu olayda iktidarın mafya ve organize
suç örgütleri liderleriyle
işbirliğinin ortaya çıkarıldığını'' kaydetti.
Daha önce 4 milletvekilinin öldürülmesi, gazetecilerin saldırıya uğraması
gibi olayların yaşandığını
hatırlatan
Atambayev,
"Bu cinayetlerin arkasında kim olursa olsun
yeniden araştırılması gerektiğini" belirterek, hükümetin, güvenlik güçlerinin
mafya ile mücadelesine
bundan sonra da destek
olacağını vurguladı.
BİRİ ÇALIŞACAK
DİĞERİ
BAKACAK
Ocak ayında göreve başlayacak
Jonathan Aves ve Jonathan Leach
çiftinin Maddie, Mimi ve Joe isminde
üç çocuğu bulunuyor. Çift dörder ay
arayla dönüşümlü olarak çocuklara
bakacak. Çocuklara bakmayan
büyükelçiliği yönetecek.
SEKRETERİYLE
EVLENMİŞTİ
İngiltere’nin Erivan Büyükelçisi
Charles Lonsdale uzun süre aşk
yaşadığı Ermeni basın sekreteriyle iki
ay önce evlenmişti.
TÜRKÇEVİZYON FESTİVALİ’NDE MUHTEŞEM FİNAL
www.turkelpress.com
TEBRİK EDİYORUZ!
”Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz
günlerde Kurucu Cumhurbaşkanımızın akciğer enfeksiyonunu
kontrol altına alabilmek için
gerekli olan antibiyotik üniversitemize ait uçakla İstanbul’dan
çok kısa bir süre içerisinde
getirilmiş ve Sayın Denktaş’a
verilmeye başlanmıştı. Bugün
yapılan tetkiklerde Sayın Kurucu
Cumhurbaşkanımızdan verilen
antibiyotiğe cevap alındığı sevindirici şekilde gözlemlenmiştir.
Cumhurbaşkanımızın şuurunun
açık, fakat sağlık durumunun
ciddiyetini halen koruduğunu
söyleyebiliriz.”
Londra-Erivan Hattında
‘Aşk Büyükelçiliği’ Krizi
ERMENİSTAN
İTİRAZ ETTİ
Kazakistan Ahıska Türkleri Milli Merkezi Spor Komite başkanı
Celal MEMMEDOV tarafından
Kazakistan’da Spor Bayramı nedeni
ile bir kutlama programı düzenlendi.
Ahıska Türkleri yaşlıları arasında
Futbol antremanı ardından, DATÜB
Genel başkanı Sayın Ziyatdin KASSANOV, “Gençlerimiz, hayatta bize
emanet edilmiş en güzel, en değerli
varlıklardır. Onlar için çalışırız, onlar
için kazanırız, onlar için birçok sıkıntılara katlanırız. Ülkemizde eğitimin
daha sağlıklı koşullarda verilebilmesi için okullarımızın fiziki ve genel
7
Denktaş’ın Sağlık Durumu
Ciddiyetini Koruyor
Министр внутренних дел Кыргызской Республики генерал-майор Зарылбек Рысалиев рассказал депутатам о
работе органов внутренних дел, а также о нелегальных
поставках нефтепродуктов в Республику Таджикистан.
С Днем города Алматы
№ 7 Eylül / Сентябрь 2011
Altay’dan (Doğu Türkistan) gelen
festival sanatçıları hem festival
şarklarını Türkçe olarak seslendirdi
hem de kendi dillerinden birer eser
okudu. Binlerce kişi ellerinde Türk
Bayrakları’yla festival coşkusuna
katıldı. Azerbaycan Devlet Sanatçısı
Azerim de festival programının ardından birbirinden güzel şarkıları okudu.
Binlerce kişi Azerim’e eşlik etti.
Başkan Zolan, yardımcısı Çınar ve
TRT Dış Yayınlar Daire Başkanı
Köksoy, festivalin ardından Azerim’e
plaket sundu. Başkan Zolan, 3 yıl
önce Türkçenin doğru kullanılması ve
dünya genelinde yaygınlaştırılması
amacıyla tohum ekildiğini, bugün
filizlenen tohumun gelecekte ulu bir
çınara dönüşeceğini söyledi. TRT Dış
Yayınlar Daire Başkanı Köksoy da,
Türkçevizyon Festivali’nin artık bir
yarışmaya dönüşmesi gerektiğinin
altını çizdi.
и под угрозой убийства насильственным путем отнимали у них
крупные суммы денег и автомашины. Опасаясь за свою безопасность, большинство пострадавших
Посольство Кыргызской РеспуЗамир. Бахтияр Капаров (кличка
в правоохранительные органы Росблики в Российской Федерации
Баха), пытаясь при задержании
сии
не обращались. Некоторые из
информирует, что в августе т.г.
скрыться, выпрыгнул с 4-го этажа
тех,
кто обращался с заявлением в
в Москве и Московской области
и разбился. В отношении остальполицию
РФ, в последующем из-за
проведены совместные оперативных участников ОПГ совместные
поступающих
угроз отзывали свои
но-розыскные мероприятия МВД
оперативные мероприятия продолзаявления
либо
отзывались от
Кыргызской Республики и МВД
жаются.
собственных показаний в отношеРоссийской Федерации при практиВ ходе оперативной разработки
нии преступников. В этой связи в
ческой поддержке Бюро по кооркриминальных группировок было
правоохранительных органах Росдинации борьбы с организованной
установлено, что преступные орга- сии по поступающим материалам
преступностью и иными опасными
выносились решения об отказе в
низации во главе с Э. Казаковым,
видами преступлений на территовозбуждении
уголовных дел.
З.Камбаралиевым, К.Билаловым, и
рии государств – участников СНГ.
Б.Капаровым на протяжении длиПосле задержания лидеров
В результате проведенных спец- тельного времени занимались вы- криминальных группировок их
операций арестованы лидеры
могательством денежных средств
преступные группы разобщены и в
организованных преступных групу наших соотечественников – пред- настоящее время уровень преступпировок: Казаков Эрнисбек (кличка принимателей на строительных
ности в отношении лиц кыргызских
Казак), Билалов Казбек (кличка
рынках г. Москвы и Московской
трудовых мигрантов значительно
Черный Казбек), Камбаралиев
области. Многих граждан избивали снижен.
МИД КР.
8
DİPLOMASİ – ДИПЛОМАТИЯ
№ 7 Eylül / Сентябрь 2011
DR. SERDAR ÇAM
TİKA YENİ BAŞKANI
Bir süredir vekâletle yürütülen TİKA
Başkanlığı görevine Dr. Serdar Çam
getirildi. Dr. Çam, Eylül 2002-Ağustos 2009 tarihleri arasında yedi yıl
süresince, Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ın TBMM’deki makamında
Özel Kalem Müdürü olarak görev
yaptı. Ağustos 2009 tarihinden beri
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mehmet Ali Şahin’in Özel Kalem
Müdürlüğü görevini yürütmekte olan
Dr. Çam, 1992–2002 yılları arasında,
Türkiye’de ve yurtdışında özel şirketlerde üst düzey yönetici olarak çalıştı.
Çeşitli üniversitelerde uluslararası
yatırım, uluslararası ticaret ve yönetim
dersleri verdi.
ÇAM’ın Mesajı
Türkiye, uluslararası ilişkilerden ekonomiye,
sanattan sosyolojiye etkin olduğu her alanda
yüksek performans göstermiş; etkili kararlar
alarak ve doğru adımlar atarak kalkınma tecrübeleri konusunda diğer ülkeler için bir model
haline gelmiştir. Barışın, huzurun ve refahın
çok yönlü bir kalkınma ile mümkün olacağına
inanmış, sahip olduğu siyasi, sosyal ve teknik
altyapı ile bölgesel ölçekte ve dünya ölçeğinde
pek çok projede koordinasyonu sağlamıştır.
Bunun yanı sıra yaşanılabilir bir yeryüzü için
bilgisini ve tecrübesini paylaşmıştır. Türkiye,
geçtiğimiz on yılda uyguladığı politikalarla,
dünya ülkelerini daha iyi bir gelecek için ortak
paydalarda buluşturmayı başarmış ve yaptığı
işbirliği çalışmalarıyla kalkınma tarihinde yeni
bir dönem başlatmıştır.
Ülkemizde kurumlar geliştirilen sosyal, siyasi,
ekonomik ilişkilere paralel olarak işbirliği ve
kalkınma eksenli değişimi sağlamak ve yaygınlaştırmak için hızlı çalışma temposuyla her
geçen gün kendilerini daha çok yenilemişler;
yaşanan değişimlere ve dönüşümlere duyarsız
kalmamışlardır. Uluslararası arenada faaliyetleriyle Türkiye’yi temsil eden kurumların yaptığı
çalışmalar dünya gündeminde yankı bulmuştur.
Türk İşbirliği ve Kakınma İdaresi Başkanlığı (TİKA), kurulduğu 1992 yılından bu yana
Türkiye’nin dünyaya yansıyan yüzü olmuş,
uluslararası çalışmalar yürütmüş, projeleriyle
dünya kamuoyunda saygınlık kazanmıştır.
Ülkemizin özellikle 2002 yılından sonra yakaladığı büyümeyi TİKA da takip etmiş ve 2002
yılında 12 ülkede ofislerimiz aracılığı ile yapılan
çalışmalar yıllar içinde büyüyerek bugün 23 ülkede 26 ofis
aracılğı ile gerçekleştirilir hale
gelmiştir. Kurumumuz 100’den
fazla ülkede projelere imza atmış, Moğolistan’dan Kosova’ya,
Senegal’den Afganistan’a,
Ukrayna’dan Madagaskar’a kadar geniş bir coğrafyada işbirliği
ve destek çalışmaları yapmış,
milyonlarca insana hizmet
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya
Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan
Dr. Çam, Boston Üniversitesi’nden
İşletme alanında yüksek lisans,
Marmara Üniversitesi’nden ise Uluslararası Pazarlama alanında doktora
dereceleri aldı. Dr. Çam, babasının
Dışişleri Bakanlığı’ndaki görevi nedeniyle ilköğrenimini Libya ve Fransa’da,
ortaöğrenimini ise Lefkoşa Türk Maarif
Koleji’nde tamamladı. Başkan Dr. Çam
İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerini bilmektedir.
30 Mart 1966 Ankara doğumlu olan
Dr. Serdar Çam, evli ve 3 çocuk babasıdır.
kalkınma stratejisinin sağlaması amaçlanmaktadır. Bu çalışma yönteminde öncelikli hedef,
Türkiye’nin kalkınma yolundaki tercübelerinin
sistematik ve sağlıklı bir şekilde yerel şartları da
dikkate alarak aktarılmasıdır.
Çalışma anlayışının diğer ayağını ise kalkınma hedefleri doğrultusunda belirlenen, uzun
vadeli stratejileri destekleyen, kısa vadeli ve acil
çözüm önerilerini içeren projeler oluşturmaktadır. Projelerin önceliği temel ihtiyaçların gidesunmuştur.
rilmesidir. İlgili ülkenin içinde bulunduğu özel
şartlar dikkate alınarak, yaşanan doğal afetlerin
Ülkemizin yapmış olduğu dış yardımlar
veya ekonomik krizlerin yarattığı tahribat tespit
bağlamında kurumumuzun 2002 yılına kıyasla
edilmekte, öncelikli ihtiyaçları gidermeye yöneçalışmaları %300 oranında artmıştır. Dış yardım lik bir çalışma planı belirlenmekte ve uygulama
bütçesi de aynı doğultuda sürekli artma eğilimi
safhasına geçilmektedir.
göstermiştir. 2002 yılında 85 Milyon Dolar olan
dış yardım miktarı 2010 yılı itibari ile (STK’lar
TİKA’nın yapmış olduğu çalışmaları sadece
dahil) 1 milyar 718 Milyon Dolara çıkmıştır.
teknik destek hizmeti olarak görmek yanıltıcı
TİKA, Türkiye’nin kalkınma tecrübesinin başolacaktır. TİKA, projelerin yürütüldüğü ülkelerde
ka ülkelerle paylaşılması ve “işbirliği ortaklığı”
‘insan odaklı’ bir yaklaşımın benimsenmesiyle,
anlayışı ile çalışmaktadır. Bu anlayışın temelini ilgili ülkeler nezdinde ve dünya genelindeki
uyumlu sürdürülebilir ve çok boyutlu bir işbirlikalkınma kuruluşları arasında hak ettiği sayği düşüncesi oluşturmakta, projeler aktörlerin
gınlığa ‘daha yaşanılabilir bir dünya’ hedefiyle
uygun pozisyonlarda uygun görevler almasının kavuşmuştur. TİKA devlet kurumu ciddiyeti ile
bir sonucu olarak yüzde yüz başarıyla tamamhareket eden, bir şirketin yatırım planlaması
lanmaktadır.
ilkeleriyle proje üreten, bir STK gönüllüsü gibi
çalışan disiplinler arası başarı prensiplerini
Ülkemizin kalkınma alanında izlediği politikalar benimsemiştir.
ve uygulamalar, ilgili ülkelerin ulusal stratejik
planlarını gerçekleştirilmesine de olanak sağlaYeni dönemde TİKA, dünyanın dört bir yamaktadır.
nında dil, din ve ırk ayırdetmeden çalışmayı
sürdürecek; uygulayacağı projelerle birbirinden
Kurumumuz yaptığı çalışmalarda birbirine
farklı gelişmişlik düzeyinde olan ülke halklarına
paralel hareket eden, birbirinden beslenen inte- Türk insanının sıcak yüreğini ve yardımseverraktif bakış açısı ve çalışma anlayışı ile hareket liğini, samimi ve kesintisiz bir anlayışla hissetetmektedir. Bu anlayışın ilk ayağını kalkınma
tirmeye devam edecektir. Barışın, huzurun ve
yardımını temel alan iş birliği ortaklığı oluşrefahın kalkınmadan; kalkınmanın işbirliğinden
turmaktadır. Teknik destek verilmekte olan ya
geçtiği bir dünyada farklı ülkeleri ve coğrafyaları
da verilmesi öngörülen ülkelerde öncelikler ve
ortak paydalarda buluşturan bir platform olma
ihtiyaçlar belirlenmekte, uzun vadeli kalkınma
misyonunu sürdürecektir.
hedefleri ve stratejiler hazırlanmaktadır. Geçici
çözümler üzerine odaklanmak yerine, sabır ve
Türkiye’nin kalkınma yardımı yaklaşımına
istikrarla çalışmaların sürdürülmesine öncelik
hayat veren TİKA’nın çalışmalarının kıtalar ve
verilmektedir. Uzun vadeli hedefler çerçevesin- coğrafyalar boyunca milyonlarca insan için
de teknik altyapının geliştirilmesi, iyileştirilmesi, fayda sağlamasını, ‘insan odaklı’ çalışmalara
yetişmiş insan kaynağının aktif hale getirilmebugün olduğu gibi gelecekte de ilham kaynağı
si için analizler yapılmakta, sürdürülebilir bir
olmasını içtenlikle diliyorum.
Bayramlaşma Etkinliği Düzenlenmiştir
KATİAD tarafından
Ankara Oteli’nde,
Ramazan Bayramı
vesilesiyle bayramlaşma
etkinliği düzenlendi.
Bayramlaşmaya, T.C.
Başkonsolosu Sadin
Ayyıldız, KATİAD Başkanı
Zeki Pilge, firmaların
üst düzey yetkillileri
aileleriyle birlikte katıldı.
Bayramlaşmada konuşma
yapan KATİAD Başkanı
Zeki Pilge, Ramazan
Bayramı’nın hayırlara
vesile olmasını dileyerek,
davetlilerin bayramını
kutladı. Daha sonra ise
T.C. Başkonsolosu Sadin
Ayyıldız da davetlilerin
Ramazan bayramını en
içten dilekleriyle kutladı.
Bayramlaşma Salonu’nda
çocuklar için düzenlenen
aktivitiler büyük beğeni
toplayıp, çocuklara eğlenme
imkanı sağladı.
Mеморандум о
сотрудничестве
В г.Анкаре подписан Меморандум о
сотрудничестве между Национальным
институтом стратегических исследований Кыргызстана и Центром стратегических исследований при Министерстве иностранных дел Турции. Об этом
сообщили в пресс-службе НИСИ.
Турецкой стороной было высказано
удовлетворение тем, что при правительстве КР был создан современный,
отвечающий международным стандартам исследовательский центр для
поддержки принятия важных государственных решений путем вовлечения в
процесс научных и экспертных кругов
Кыргызстана. Доктор Б.Араш отметил,
что ЦСИ Турции приветствует появление подходящего партнера для совместной работы.
По ее информации, директор НИСИ
КР Ч.Шамшиев и директор ЦСИ Турции
Б.Араш, который также является советником министра иностранных дел
Турции, отметили, что подписание
Меморандума стало важным шагом по
установлению долгосрочного плодот- Национальный институт стратегических исследований Кыргызской Респуворного сотрудничества.
блики планирует в ближайшее время
Меморандум предполагает двухсторон- подписать Меморандумы о сотрудничений обмен опытом, обмен экспертами стве с крупными стратегическими цендля проведения исследований, совмест- трами России, Казахстана, Узбекистаное проведение исследований, семина- на, Азербайджана, Франции, Германии
ров, конференций, «круглых столов».
и других стран, говорится в сообщении.
Gülnara Kerimova New
York’da Defile Düzenledi
Diplomat, şarkıcı, işkadını,
moda tasarımcısı, aynı zamanda Özbekstan’ın hem
İspanya hem BM büyükelçisi.
Özbekistan’ın lideri İslam
Kerimov’un kızı, Gülnara
Kerimova’nın New York’s
Fashion Week’de dün planlanan defilesi, “babasının
insan hakları ihlalleri” yüzünden programdan çıkarılmıştı.
39 yaşındaki Gülnara’nın
defilesinin orjinal moda
haftası mekanı dışında New
York’ta bir başka yerde
gerçekleşeceği, organizasyon komitesince açıklandı.
Türkrus.com’da yer alan
habere göre, insan hakları
örgütleri tepkili.
Türkkazak.com
Renkli Yemek
Festivali
Taşkent’te görev yapan yabancı
diplomatların aileleri tarafından düzenlenen milli yemek festivali renkli
görüntülere sahne oldu. Özbekistan’ın
bağımsızlığının 20. yıl dönümüne atfedilen festivale aralarında, Mısır, Lübnan,
İran, Kırgızistan, Çin ve Hindistan’ın da
olduğu 15 dolayında ülke iştirak etti.
Katılımcı ülkeler milli yemeklerinden
örnekler sergiledi. Festival alanında
kurulan değişik ülkelere ait stantlarda
birbirinden farklı görüntü ve tattaki
türlü yemekler ve tatlılar davetlilerin
beğenisine sunuldu. Taşkentlilerin ilgi
gösterdiği festivalde davetliler, değişik
ülke mutfaklarına ait yemekleri bir
2011». Данное мероприятие,
посвященное 20-летию
независимости Узбекистана,
организовано при сотрудничестве
Совета обществ дружбы и культурнопросветительских связей Узбекистана
с зарубежными странами и Ассоциации поваров Узбекистана.
На фестивале, регулярно
проводимом с 2004 года, продемонстрированы национальные блюда
Узбекистана, Китая, Индии, Чехии,
Италии, Греции, Украины, Вьетнама,
Иордании, Южной Кореи, Индонезии,
Ирана, Туркменистана, Кыргызстана
и многих других стран.
Данный фестиваль
важен и тем, что дает
возможность ознакомиться
с культурой и обычаями
различных народов.
«В Узбекистане ведется
достойная восхищения
широкомасштабная
работа по укреплению
сотрудничества и
дружественных связей с
другими странами мира,
– говорит Чрезвычайный
и Полномочный Посол
Пакистана в Узбекистане Мохамад
arada görebilme fırsatı buldu. DavВахил ул-Хасан. – Проводимые
etliler birçok stantta yemek alabilmek
в вашей стране подобные мероiçin uzun kuyruklar oluşturdu. Değişik
приятия играют важную роль в
ülkelere ait yemekler bir taraftan
дальнейшем укреплении взаимных
iştah kabartırken bir taraftan farkı
görünüşleriyle göz kamaştırdı.
культурных отношений. Узбекистан
Bu arada kimi ülkeler ise yemeklerle
богат уникальными обычаями,
birlikte kültürlerini yansıtan el işi becer- национальными традициями и
ilerini de sergilemeyi ihmal etmedi. Fes- ценностями. Изысканные узбекские
tivalde Özbekistan standında hazırlanan национальные блюда славятся во
ülke bayrağı desenli pilav ise dikkat
всем мире своим неповторимым
çekti.
вкусом».
На мероприятии были представлены
культура и обычаи, традиции,
Фестиваль
национальные наряды и блюда,
национальных блюд песни и танцы народов различных
стран мира.
«Тасанно-2011»
В Ташкенте прошел фестиваль
кулинарного искусства «Тасанно-
Отдел инфрмации.
DOSTLUK KÖPRÜSÜ - МОСТ ДРУЖБЫ
№ 7 Eylül / Сентябрь 2011
9
Посвящается 20-летию независимости Кыргызстана
Как известно, Кыргызстан является
многонациональной страной, в нем
проживают представители более
ста двадцати национальностей. Все
диаспоры объединяются под эгидой
Ассамблеи народа Кыргызстана.
Уйгурская диаспора является одной
из таких активных представителей общества, которые участвуют
в общественной, политической и
экономической жизни республики.
Среди них есть академики, писатели,
бизнесмены, художники, деловые
люди из всех сфер общественной и
культурной жизни страны. Руководи-
тели и активисты уйгурской диаспоры очень часто организуют мероприятия на разные темы, посвященные
государственным и национальным
праздникам, знаменательным датам. На днях было организовано
очередное мероприятие, посвященное Дню независимости Кыргызской
Республики, куда были приглашены
председатель совета АНК Бектемир
Мурзубраимович Мурзубраимов,
депутаты ЖК, представители других диаспор, знаменитые личности
уйгурской диаспоры, СМИ и т.д.
Танцевальная группа из Алматы и
певцы из Урумчи своим талантом
и ярким выступлением обрадовали
публику. Музыка и песни, которые
исполнялись на родном языке, колорит и разнообразные национальные
одежды особенно пришлись по вкусу
зрителям. Вечер открыл известный и
очень популярный певец, заслуженный артист КР Султан Каримов с патриотической песней «Кыргызстан».
Также прозвучал Государственный
Гимн Кыргызстана. Далее слово
было предоставлено руководителю
АНК Б.М. Мурзубраимову, который
подчеркнул роль, вклад, успехи и
İş Konseyi Toplantısı
Kırgızistan’da faaliyette bulunan
Uygur Türkleri ‘İTTİPAK’ Milli Birliğine
bağlı Bişkek’teki Uygur işadamları, İş
Konseyi toplantısında bir araya geldi.
Toplantı Kırgız Milli Marşı’nın çalınması
ile başladı.
Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te
gerçekleştirilen toplantıya Kırgızistan
Halklar Assamblesi başkanı Bektemir
Murzubraimov, Kırgızistan Jogorku
Keneşi (Parlamentosu) milletvekili,
uygur kökenli Tursuntay Salimov ve
işadamları katıldı.
Uygur Türkleri ‘İTTİPAK’ Milli
Birliği başkanı Artık Haciyev yaptığı
konuşmanın
ardından
aktif
iş
adamlarına Kaşkarlı Mahmut’un resmini ve teşekkür belgeleri verdi.
İş konseyi toplantısının ana amacı
ithalatın arttılması ve yatırımların
geliştirilmesini
sağlamak
olduğu
kaydedildi.
Milletvekili Salimov, sermayeye
olan güvencelerini de her zaman
ortaya koymak istediklerini belirterek, ‘Kırgızistan’da özel sektörün
gelişmesi ve yatırımların çoğalması
bakımından bu birliktelik güzel bir
örnek. Birlikten güç doğar boşuna
söylenmemiştir. Bir araya geldiğinizde,
bizim işadamlarımızın Anavatanımız
için yapamayacağı şey olmadığını
kanıtlamış oluyorsunuz. Çünkü biz
özel girişimin becerisine inanıyor ve
faaliyetlerinizden dolayı sizi tebrik
ediyorum. Uygur tacirlerimiz her zaman Kırgızistan’da örnek olmaktadır.
Kırgızistan Uygurlarının hayırseverlik
desteği, Kırgız halkı için çok önemli
bir destektir. Ülkemizin zor durumunda hayırseverlik yapan, insanlarımıza
destek olan iş adamlarına teşekkür
ediyorum” diye konuştu.
Kırgızistan Halklar Assamblesi
başkanı
Bektemir
Murzubraimov
toplantıda yaptığı konuşmada, etnik
alanda daha kaynaştırıcı, birlik ve
bütünlüğe yönelik bir siyasete ihtiyaç
duyulduğunu belirtti. Murzubraimov,
sivil toplum ve ülkedeki etnik grupların
işbirliği içinde çalışması gerektiğine
dikkat çekerek, «Ülkede 90’dan fazla etnik unsur bulunmaktadır. Hepsi
de kanunlar çerçevesinde Kırgızlar’la
aynı haklara sahiptir. Uygurların aktif faaliyette olmaları ise bir örnektir.»
dedi.
Bişkek’teki Uygur işadamları İş Konseyi toplantısı konser programı ile
sona erdi.
www.turkelpress.com
достижения уйгурской диаспоры в
общественной жизни Кыргызстана.
Высокому гостю в знак уважения
была подарена национальная одежда.
В конце своей речи он высказал
самые наилучшие пожелания народу Кыргызстана и поздравил всех с
Днем независимости.
После него выступил депутат ЖК
Турсунтай Салимов. Он отметил, что
уйгурская диаспора является одной
из неотъмлемых частей общества,
она всегда поддерживала и сейчас
поддерживает государственную
экономическую и национальную
политику страны и как диаспора
способствует поддержанию мира и
межнационального согласия.
Руководитель уйгурской диаспоры в Кыргызстане Артык Хаджиев
в своем выступлении поддержал
депутата ЖК Т. Салимова и сказал:
«Мы, уйгуры Кыргызстана, и впредь
будем активно участвовать во всех
общественных и государственных
мероприятиях, будем стараться, чтобы всегда царили на этой земле мир,
дружба и стабильность».
www.turkelpress.com
10
YAŞAM TARZI - ОБРАЗ ЖИЗНИ
№ 7 Eylül / Сентябрь 2011
Tarihin Ak Sayfaları: Cengiz Aytmatov’un
Babası Ve Kırgız Halkının Dramı
“Kızım, orayı bir tek sen biliyorsun. Elbet ileride bir gün bu sistem değişecektir. İşte o zaman masum olarak öldürülen o şehitlerin ailelerine ve topluma bu gerçekleri anlat. Bu benim boynumda
bir borç olarak kalmasını istemem. Sana vasiyet ediyorum”
Erden ÖZKANT (Ankara).
çürümeden 1930′lu
yıllarda yapılan zulmün
yüzünü günümüzde
göstermeye yardım
eder. Aynı zamanda
1938 yılının Kasım
ayında gerçekleştirilen
olayı da tastikler. 1938
yılı Kasım ayının başında
Moskova’dan, Sovyet
yüksek mahkemesinin
askeri hâkimleri Alekseev, Zaytsev ve başkan
olarak Batner, rejim
muhaliflerini yargılamak
üzere Bişkek’e gelirler.
5- 8 Kasım 1938 tarihlerinde mahkemenin üyeleri, 40 mahkûma ölüm
cezası kararı verirler
ve bu kararın geciktirilmeden uygulanması
gerektiğini ifade ederler.
Zaten tam o günlerde
Büyük bir çaresizliği anlatan bu
cümleler, Sovyetler Birliği döneminde tutuklama ve idamlarla ilgili olarak
Dvoyka ve Troyka hapishanelerinde
İçişleri Bakanlığı’nın istihbarat birimi
de çok yoğun çalışmalar yapılmakolan GPU’de bekçi olarak çalışan bir
tadır. Bu çalışmaları yapan hâkimler,
babaya, Abıkan’a ait. 1973 yılında
1930′lu yılların ikinci yarısında Üst Düölüm döşeğinde yatarken yanında
zey Sovyet Partisi’nin onayıyla İçişleri
bekleyen kızı Bübüra’ya Stalin basHalk Komitesine bağlı çalışıyorlardı.
kısında öldürülenlerden bahsediyor
çünkü kimseye söylemeden, yerlerini Hapishanelerde ne ile suçlandıkları
kimselere gösteremeden ölüp gidece- bile belli olmayan 97 mahkûm bulunuyordu. Bu 97 mahkûmla beraber
ğinden korkuyor.
Çağrıldığı zaman 2 veya 3 günde bir tutuklanan 40 kişinin, yani toplam 137
yazlığa giderek oradaki işleri halleden mahkûmun, ortadan kaldırılmasına
karar verilir. İçişleri Halk Komitesinin
eve döndüğü zaman ise kimseyle
konuşmayarak yaşadıklarını içine atan verdiği karar listesinde 5 Kasım’dan
8 Kasım’a kadar kurşuna dizilen 137
Abıkan, 15- 20 gün geçtikten sonra
ailesini geri Çontaş’a götürmeye karar kişinin kaydı bulunmaktadır. Kazı sıraverir. Gitmeden önce ise eşi ve çocuk- sında ise 138 kafatası bulunur. Ancak
bu 138. kafatasının kime ait olduğu
larına tembihte bulunur: Gittiğimizde
orada bazı değişiklikler olmuş olabilir. ile ilgili bugüne kadar net bir bilgiye
Fakat siz hiçbir şey olmamış gibi dav- ulaşılamamıştır. SSCB Merkez Yürütme
Komitesinin 01.12. 34 tarihli N- 58
ranın. Kimseye bir şey sormayın…
maddesine göre alınan infaz kararının
Çontaş’a yaklaşırlarken, Abıkan’ın
en kısa zamanda yerine getirilmesi
kızı Bübüra, kerpiç fabrikasının yegerekiyordu.
rinde yüksek bir tepeciğin meydana
Ölüm cezası verilen tüm tutuklular,
geldiğini fark eder. Çocukluğuna aldanarak, onca hatırlatmalara rağmen hapishanenin bahçesine çıkartılarak
“Baba, hani fabrika nerede?” diye so- ardı ardına infaz edilir. Ölüler yük ararar babasına. Babası ise kızına “Kızım balarına yüklenip, üzerlerine kalın tente kapatılarak, sabaha kadar şu anki
artık fabrika filan yok. Ben sana hiç
bir şey bilmiyormuş gibi davran ve hiç Toktogul ve Logvinenko sokaklarından
kimseden hiç bir şey sorma demedim geçirilerek Çontaş’a doğru taşınırlar.
Yük arabalarının geçtiği köylere barimi? Biliyorum sen her şeyi bilmek isteyen, meraklı kızsın. Ama oradakilere katlar kurularak (şu anki Taş- Döbö)
orada yaşayanların dışarı çıkmaları
en ufak bir şey çaktırırsanız, başta
ben olmak üzere hepimiz öldürülürüz. da önlenir. Buna rağmen insanlar, bir
yolunu bularak üst üste dizilmiş olan
Bunu mu istiyorsunuz?” diye çıkışır.
tezeklerin arasındaki deliklerden dahi
Bir gün gece, Abıkan’ın, o tepeye
olsa geçen arabaları görürler. Halk
giderek kerpiç fabrikasının ocağının
arasında “Kırgızlar’ın kaymaklarını
yanında gizli gizli Kuran okuduğunu,
yani dâhileri toplayarak öldürdüler ve
ağladığını ve huyunun değişerek
gömmeye gidiyorlar” gibi söylentiler
sinirli bir hal aldığını fark eder ailesi.
çıkmaya başlar.
Bu arada baharın gelmesi ve havaBübüra, babasının vasiyetini yerine
ların ısınmasıyla birlikte tepecikten
getirir
tahammül edilemeyecek kadar ağır
Beklenen gün 18 yıl sonra 31 Ağustos
kokular gelmeye başlar. Burada bir
1991′de gerçekleşir. Bugünlerde 20.
şeylerin yaşandığını, bir muammanın
yılını halkıyla beraber coşkuyla, 7′den
olduğunu hisseden Bübüra, babası77′ye herkesin katılımıyla kutlayan
na hep sorular sormaya devam edip
Kırgızistan’ın bağımsızlığının kazanıldıdurur. Babası ise kızını azarlayarak
ğı ve Bübüra’nın babasının hayal ettiği
açıklamada bulunmaz. Bu vasiyetin
gün nihayet gelmiştir. İşte tam sırası
ardından vefat eden Abıkan’ın kızını
azarlayarak açıklama yapmadığı konu, diye Bübüra, Rus İstihbarat Servisi
KGB’ye giderek, Stalin döneminde
1991 yılında Kırgızistan’ın başkenti
Bişkek yakınlarındaki Çontaş civarında öldürülen insanların yattığı yeri göstermeye hazır olduğunu söyler. Fakat
bulunan toplu mezardır.
oradaki idareciler, bu habere pek itiStalin‘in zulmü…
bar etmezler. Çünkü bunu ispatlamak
Bulunan bu mezarlığa, Rus lideri
Stalin baskısı zamanında tutuklanarak için ellerinde yeterli bir delil yoktur.
KGB’nin Olağanüstü Hal Bakanlığı Kotopluca kurşuna dizilenlerin defnedildiği anlaşılır. Mezarlığın olduğu yerde, misyonunu desteklediği her halinden
bellidir. Bübüra, diğer devlet idareci“Selvi Boylum Al Yazmalım”, “Beyaz
lerine ve şehitlerin ailelerine mektup
Gemi” ve “Gün Uzar Yüzyıl Olur” gibi
yazarak yıllardır sakladığı bu sırrı
eserlerin sahibi dünyaca ünlü Kırgız
paylaşır. Stalin döneminde öldürülenyazar Cengiz Aytmatov’un babası
Törökul Aytmatov dâhil öldürülen dört lerin şehre yakın bir yere gömüldüğü
hakkında söylentiler vardır. Tam olarak
kişiye atfedilen suçlar içeren iddiayerini kimse bilmese de Bübüra’ya da
name bulunur. Yıllar sonra bulunan
inanmazlar.
bu iddianameyi içeren belge, yarım
asır toprak altında kalmasına rağmen Bütün bu ilgisizliğe rağmen Bübüra
mücadelesine devam eder. Bir yandan
babasının vasiyetini yerine getirmek, diğer yandan da kendi insanlık
borcunu ödemek için bu işi sonuna
kadar götürür. Bübüra, KGB’de çalışan
Bolot Abdurahmanov adındaki bir
delikanlıyla görüşür. Mezarlığı araştırmak Bolot’un görevi değildir hatta ilgi
alanına da girmez. Ama o, Bübüra’nın
söylediklerine inanmış ve Çontaş’ın
sırrını açmaya karar vermiştir. Bübüra ve Bolot, KGB’nin görevlileriyle
buluşarak, Çontaş’a giderler ve kazı
işlemini başlatırlar. Yıllar sonra Bolot,
kazı işleminin başladığı o günle ilgili
hatıralarında ayrıntılı açıklamalarda
bulunur:
” Çontaş’daki kazı yapılan yerde Çeklilerin kurduğu kerpiç fabrikası vardı.
Bu fabrikada kerpici pişirmek için
3,5×3,5×3,5 metre büyüklüğünde
kurduğu ocakların diplerine 10- 15′er
kişilik vali sekreterleri, halk komiserleri, işçiler ve sıradan çiftçiler şeklinde
cesetler atılmış ve üzerleri toprakla
örtülmüş sonra tekrar cesetler atılmış.
Bu kazıda arkeolojik açıdan farklı bir
şey çıkmıştı ortaya. 53 sene toprağın
altında kalmasına rağmen, ceza raporunun özeti çürümeden bu günlere
ulaşmış. Abdıray Abdrahmanov, Cusup
Abdrahmanov, Törökul Aytmatov
ve Yusup Bulatov’ların ceza raporu
bulunmuştu. Bunun dışında Sultanbekov kendi ismini ipek iple gömleğinin
yakasına ve pantolonun kemerine
dikmiş ve bu dikili yazı da olduğu
gibi duruyordu. Bu çok şaşırtıcı bir
durumdu! Açıkçası böyle bir durumla
karşılaşacağımızı beklemiyorduk…
(B.Abdurahmanov, «Temmuzdaki iki
hafta» kitabından, «Törökul Aytmat
oğlu», Bişkek - 1993)
Ölüm cezasına çarptırılanların listesi
Törökul Aytmatov’un birkaç sayfalık
ceza raporunun özeti olduğu gibi durur. Belgeler, iki metre toprak altında
bulunduğu için iyice yıpranmış durumdadır. Bu ceza raporunun sağlam
kalmış olması, KGB arşivinden diğer
şehitlerin de isimlerinin bulunmasına
kolaylık sağlar. Çontaş’ta bulunan
listede 5- 8 Kasım 1938 yılında ölüm
cezasına çarptırılan mahkûmların ad
ve soyadları ortaya çıkar. O listede
isimleri geçenler şunlardır:
Abdıkadır Abdrahmanov, Cusup
Abdırahmanov, İmanalı Aydarbekov,
Törökul Aytmatov, Osmonkul Aliyev,
Abdıray Abdırahmanov, Abdıraman
Bulatov, Yusup Bulatov, Asanbay Camansariyev, Hasan Ciyenbayev, Omor
Cumayev, Dali Zulfibayev, Bayalı İsakeev, İyosif Kuzmin, Pavel Lvov, Murat
Salihov, Eşbay Sultanbekov, Kasım
Tınıstanov, Sıdık Çonbaşev, Kocokan
Şorukov, Erkinbek Esenamanov.
Listede adı geçen isimler, 1938′li
yıllardaki Kırgızistan’ın aydınları ve
Sovyetlere de gönülden inanmış
Çarlık döneminden sonra Kırgızistan’ın
bir devlet olarak kalkınması için
fedakârlık yapan insanlardır.
Tarihin Ak Sayfaları
Yukarıdaki bilgilerin ayrıntıları ve
1930′lu yıllardaki Stalin sürgününde
kurşuna dizilerek öldürülen Kırgız
halkının siyaset ve iş dünyasındaki
önemli ismi, devlet adamı Törökul
Aytmatov’un hayatı, Törökul’un kızı
Roza Aytmatova’nın kaleme aldığı,
ülkemizde de Salkımsöğüt Yayınları
tarafından bu yıl yayınlanan 176 sayfalık “Tarihin Ak Sayfaları” adlı kitapta
yer alıyor. Bu acılı hayata ortak olan
ve aynı acıları paylaşan ailesi ve akrabalarının başından geçen zor günler,
kurşuna dizilen Törökul Aytmatov’un
hayat serüveni, hanımının yaşadığı
acılar ve onun cesareti ile çocuklarının, akrabalarının çektiği sıkıntılar bu
eserde bulunuyor.
Yazar, “Yirminci asrın 30′lu ve 50′li
Kansere karşı koruyucu yiyecekler
Doğru beslenerek kanser riskinin azaltılabileceği
belirtildi. İşte kanserden koruyan mucizevi yiyecekler…
Beslenme ve Diyet Uzmanı
İpek Cirit, doğru beslenerek kanser riskinin
azaltılabileceğini belirtti.
Kanserden korunma konusunda en etkili yöntemlerin başında antioksidanlardan
zengin beslenme geldiğini
ifade eden Cirit, şöyle devam etti:
“Yapılan bir araştırmada
incelemeye alınan 170 adet
kanser türünün 132′sinde
antioksidanlardan zengin
yılları arasında kurşuna dizilen suçsuzlara armağan ediyorum” dediği kitabın
önsözündeki şu cümlelerle tarihin
karanlık sayfalarından tozlu bir yaprak
önümüze sermekte:
Ben o mezarlığın bulunduğu günü
hatırlıyorum, heyecandan yerimde
duramıyordum. Aynı zamanda babamı
acımasızca suçsuz yere öldürdüklerini
haykıra haykıra söyleyerek içimdeki
saklı kini çıkarmak istedim. Ama kime
ne diyeceksin, kiminle neyi paylaşacaksın…? Haykırmak değil öylesine
oturup anlatmaya bile kalp dayanamaz… İşte bütün ruh gücümü toplayarak kalemime sarıldım. Bari dille
anlatmaya kalp dayanamazsa kalem
anlatsın da gelecek nesiller bu gerçeği
bilsin ve bu olaydan ibret alsın. Okuyucu bu kitabı eline aldığı zaman haklı
olarak: ‘Bir ailenin yaşamış olduğu
olaydan kime ne? Hatta o ünlü, tanınmış biri olsa bile?’diye sorabilir. Ben
de buna cevap olarak:”Bu acılar sadece tek bir ailenin yaşamış olduğu acı,
keder değildir aksine binlerce ailenin
yaşamış olduğu hüsrandır.” derim.
Repressi yani baskı döneminin eğri
aynası binlerce ama binlerce ailenin
kaderini ve geleceğini kararttı.
1930‘lu yıllarda Sovyetler Birliği, parti
üyelerini ve işçilerini tutuklayarak sürgün etmiştir. Bu baskı 1920′li yıllardan
başlayarak 1937- 1938′li yıllarda tam
zirveye ulaşmıştır. Bu yıllarda sürgünler toplu halde yapılmıştır. Suçsuz
insanlar bulunduğu görevine, ünvanına rağmen, kadın erkek demeksizin,
ırkına, dini inancına ve sosyal statüsüne v.s. bakılmaksızın çeşitli cezalara
çarptırılmıştır. Böylece kendi ülkesine
samimice, fedakârca, hiç bir art niyet
beslemeden çalışan insanlar yine
kendi devleti tarafından en olunmayacak derecede haksızlıklara maruz
bırakılmışlardır… Sadece Kırgızistan’da
tutuklananların sayısı genel olarak
100.000′e yakındır (Ruh Kençi gazetesinin 2008 Kasım ayındaki sayısında
ise Stalin baskısı devrinde tutuklananların 100.000′den fazla olduğu belirtilmiştir). Bu rakamlar ispatlanmış resmi
araştırmalardır: Yüz bin kişinin kaderi,
bu bir istatistikî gerçektir. Acıdır ama
gerçektir. Tek kişinin kaderine gelince fert olarak bu, büyük bir trajedik
durumdur. Gerçekten de yüz bin kişi
sözünü ağza almak kolay ama düşününce insanın beyni zonkluyor. Oradaki her bir kişiyi ele alacak olursak
onlar Kırgızistan’ın önemli bireyleri
olarak gecesini gündüzünü ülkesi için
veren kahramanlardı. Onların ailesi, akrabaları, arkadaşları, yakınları,
telafisi mümkün olmayan acılar yaşadı
ve bu acılar hala da devam etmekte.
Kolay mı babasız yaşamak? Başkaları
baba derken hüzünlenmemek… Ya
onların hayat hakkı… Olay sadece
onları tutuklamakla sona ermedi ve
bu sefer de onların aileleri takip altına
alındılar. Çocuklarına halk düşmanlarının çocukları denilerek uzun yıllar
boyunca her konuda yükselmelerine
engel olmaya çalıştılar. Bu engeller
çocukların geleceklerini etkiliyordu.
Onların önemli karar mercilerine gelmeleri hep engellendi. Önlerine hep
zorluklar çıkarıldı. Bu yapılan zulmü
devlet yıllar boyu sakladı. Gerçeği
insanlara söylemekten hep korktular.
Ortaya çıkmaması için ya sustular ya
da tarihe gidecek doğru yolu saptırmaya çalıştılar. Hala 1930′lu yıllara
ait bilgiler ortaya çıkarılamamış ve
eksiktir. Elinizdeki bu kitap hakikati ama sadece ve sadece hakikati
kapsamaktadır. Ben bu eserin, tarihin
tamamlanamamış eksik kalan bölümünün bir kısmının tamamlanmasına
katkı sağlayacağına inanıyorum.
sebze ve meyve tüketerek
beslenmenin kansere karşı
koruyucu etkisinin olduğu
saptanmıştır. Bu da sağlıklı
beslenmenin koruyucu
etkisinin yüzde 77′lerde
olduğu anlamına gelir. En
önemli antioksidanlar C, A,
E vitaminleri, selenyum ve
bazı antioksidan gibi hareket
eden kartenoidler, flavonoidler, inositol, fitatlar ve
fenol içeren bileşiklerdir.
KİVİ, BÖĞÜRTLEN, SARIMSAK
Önemli antioksidan
kaynakları olarak kuşburnu,
yeşil yapraklı sebzeler,
kivi, yeşil ve kırmızı biber,
domates, havuç, kayısı,
sarı ve turuncu renkteki tüm
sebze ve meyveler, fındık,
ceviz gibi sert kabuklu
meyveler, özü ayrılmamış
tahıllar, kurubaklagiller,
kara üzüm, kiraz, ahududu,
böğürtlen, erik , çilek, beyaz
üzüm, elma, şeftali, bezelye, soğan, patates, soya
fasülyesi, kakao, yeşil çay,
sarımsak, soğan, pırasa,
turp, fesleğen, nane, dereotu, rezene, kereviz,
maydanoz, roka, tere gibi
besinleri sayabiliriz. Fakat
bu besinlerle beraber tüm
sebzeler, meyveler, kurubaklagiller, tahıllar, zeytinyağı,
balık gibi besinlerin de yine
antioksidanlardan zengin besinler oldukları unutulmamalı
ve günlük beslenmede
hepsine mutlaka yer verilmelidir.”
Allah Rahmet Etsin!
Kazakistan’da Türk Diaspora Aktiflerinden sayılan İşadamı Süleyman BAHALOVA Babası Şerafetdin BAHALOV’UN
Vefatından Dolayı Üzüntülerimizi bildiriyor, Merhuma Tanrıdan rahmet, kederli
ailesi ve yakınlarına başsağlığı iletiyoruz!
Allah Rahmet Etsin!
‘TÜRKEL’ Gazetesi Yayın Kurulu.
Ermenilerin
Sersem İddiaları
Ermenilerin “İncirlik Dedelerimizin Yasadışı El Konulan Toprakları Üzerine Kuruldu” iddiasıyla
açtığı tazminat davasında ABD
Dışişleri’nin Türkiye’ye, “Davaya
savunma gönderin” diye diplomatik
nota gönderdiği ortaya çıktı.
Osmanlı döneminde yaşayan
Dikran Efendi ile Kalina Hatun isimli
Ermenilerin yakınlarının, ABD’de
İncirlik Üssü’nün kurulduğu arazinin
bir kısmının kendilerine ait olduğu
iddiasıyla açtığı davada kritik bir
gelişme yaşandı. Vatan gazetesinin haberine göre, İncirlik’in yüzde
3.671’i üzerinde hak iddia eden
3 Ermeni’nin California Federal
Mahkemesi’nde açtığı davada ABD
Dışişleri’nin bir diplomatik nota
ile Ankara’yı uyarmasına rağmen
savunma göndermeyen Türkiye’nin
“sorumluluklarını yerine getirmediği
için gıyabında mahkûm” (default)
ilan edilmesi tehlikesi belirdi.
Dava dosyasına göre Alex Bakalian, Anais Harotunian ve Rita
Mahdessian tarafından, Türkiye
Cumhuriyeti Devleti, Ziraat Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası aleyhinde açılan davada
davacı taraf, 1915 yılında el konularak Ziraat Bankası’na devredildiğini iddia ettikleri 4 parça arazi ve
evlerinin toplam büyüklüğünün 496
dönüm olduğunu ve bu toprakların
şu an tamamının İncirlik Üssü içerisinde kaldığını ileri sürüyor.
Davacı Ermenilerin bunun karşılığında istediği miktar ise arazi ve
apartmanlar için 63.9 milyon dolar.
Buna ek olarak arazinin ABD ordusuna kiralanmış olması nedeniyle
şimdiye dek elde edilen kira gelirlerinden pay ve geriye dönük faiz de
talep ediliyor. Tüm bunlar bir araya
getirildiğinde Türkiye’ye mahkemeden yaklaşık 100 milyon dolarlık bir
fatura çıkarılıyor.
AVUKAT ÖNERİSİ
ABD vatandaşı olan Ermeni asıllı
davacılar, söz konusu arazinin ABD
tarafından üs olarak kullanılması ve
İncirlik üssünde Pizza Hut, Taco Bell
gibi Amerikan firmalarının faaliyet
göstermesi amacıyla California Federal Mahkemesi’ne dava açabilme
imkânı bulmuş ve mahkeme de
gerekçeleri ciddi görerek davalı taraflardan savunma alınmasına karar
verdi. Bu talep Lahey Konvansiyonu
aracılığıyla Türkiye devletine Mart
ayında bir resmi yazışma ile iletildi.
Ancak Türkiye, güvenlik ve devlet
sırlarını içeren gizlilik gerekçesiyle
bu talebi reddetti. Bu kez davacılar
14 Nisan tarihinde ABD Dışişleri’ne
başvurarak Türkiye’den diplomatik
yollarla savunma talep edilmesini
istedi. Nitekim 20 Haziran tarihinde
Amerikan Dışişleri Bakanlığı, Ankara Büyükelçiliği aracılığıyla gönderdiği CONS 11-01208 dosya numaralı diplomatik notada Türkiye’den
davaya savunma göndermesini
resmen talep etti. Notada, “ABD
yasalarına göre davalı taraf olarak
savunma vermek zorundasınız.
Size ABD’de bir avukat tutmanızı
öneriyoruz. Bu konuda ABD Dışişleri yardımcı olmaya hazırdır. 60 gün
içinde savunma göndermezseniz
mahkemeden ‘default’ kararı çıkma
ihtimali bulunuyor” denildi.
BANKALAR CİDDİYE ALDI
ABD Federal Mahkemeleri, “default” kararını savunma vermesi istenen kişinin mahkemeye gelmemesi
ya da savunmasını göndermemesi
durumunda veriyor. Hukukçuların
“hükmen mağlubiyet” olarak tanımladıkları bu karar verildiği an, davalı
tarafın dava süresince bir daha
hiçbir şekilde duruşmalara müdahil
olma şansı kalmıyor. Bu durumda
da mahkeme genellikle suçlanan
kişinin suçunu kabul ettiğini varsayarak kararını davalı tarafı haklı
bularak veriyor. ABD’nin verdiği bu
notanın üzerinden 70 günden fazla
süre geçmesine rağmen Türkiye’nin
savunma göndermemesi nedeniyle davacılar mahkemeye “default”
başvurusu yaptı ve kararın birkaç
gün içinde çıkması bekleniyor.
1915-1923 yılları arasında davaya
konu olan mülkleri sahiplenen Ziraat
Bankası ile 1923’ten sonra devredilen Merkez Bankası ise durumun
ciddiyetinin farkına vararak Amerika’daki bir hukuk firmasıyla anlaştı
ve mahkemeden savunma vermek
için 19 Eylül’e kadar süre istedi.
Talep kabul edildi.
HANGİ ARAZİLER?
Dava dosyasına eklenen haritada
Google Earth üzerinden konulan
görüntüler yer alıyor. İncirlik üssünün güneydoğu kısmında yer
alan 4 parça toprağın üzeri boyanmış şekilde gösteriliyor. Üzerinde
hak iddia edilen arazinin İncirlik
Üssü’nün %3.671’ine karşılık geldiği
belirtiliyor. Karşılığında istenen 69
milyon dolarlık tazminat bedelinin
ise ABD ordu dokumalarında yer
alan ve İncirlik üssünün değerinin
kayıtlı olduğu belgeden alınan veri
ile hesaplandığına vurgu yapılıyor.
Dosyada ayrıca Osmanlı vatandaşı Ermeniler’in pasaport örneği ve
Osmanlı arşivinden alınmış tapu
bilgileri de var.
Ntvmsnbc
ПОТОМКИ ЖЕРТВ
ГЕНОЦИДА АРМЯН
ТРЕБУЮТ ОТДАТЬ ИМ
ТЕРРИТОРИЮ БАЗЫ США В
ТУРЕЦКОМ ИНДЖИРЛИКЕ
Потомки жертв армянского
геноцида, проживающие в США,
выдвинули новый судебный иск
против Турции. Как сообщает
Hurriyet, адвокат Вардкес Егиян
обратился в Федеральный суд
США с иском от имени жертвы
армянского геноцида, который во
время событий 1915 года потерял
свою недвижимость, а также
страховую компанию.
Егиян требует компенсации
у турецкого правительства за
потерянную землю, на которой
он жил сам. В иске указывается
конкретное месторасположение
этой территории, где сейчас
находится американская военная
база в Инджирлике.
В иске выдвигается обвинение
против Турецкой Республики и ее
предшественницы в конфискации,
продаже и получении доходов
от использования недвижимого
и движимого имущества,
принадлежащего семье этого
армянина, имя которого почемуто не раскрывается.
В частности, по этому иску
выдвигается требование
вернуть те суммы, которые
были незаконно присвоены
и в одночасье отданы в
турецкое хранилище органам
государственного правления и
другим организациям турецкого
государства. Адвокат уже
оценил эту сумму в размере 63
миллионов долларов.
Федеральный окружной суд
Лос-Анджелеса принял решение
по поводу иска трех армян
против властей Турции, которым
обязал Анкару стать сторонойответчиком в судебном процессе.
Об этом сообщает Center for
Armenian Relief, называя решение
суда “преждевременной победой
армянской стороны-истца” в
тяжелой судебной битве. Суд
обязал обвиняемую сторону
представить до 19 августа
защиту.
В декабре 2010 года группа
проживающих в США армян
представила иск против
правительства Турции и двух
крупных банков этой страны –
Центрального банка и Сельхоз
банка.
Истцы, в числе которых жена
адвоката, за потерянное их
дедами имущество требуют у
правительства Турции и турецких
банков компенсацию в размере
63 млн. 900 тысяч долларов США.
Их дедам в Адане якобы
принадлежали земельные участки
в 49,5 га, в том числе территория
нынешней американской военной
базы в Инджирлике.
EĞLENCE - РАЗВЛЕЧЕНИЕ
№ 7 Eylül / Сентябрь 2011
POYRAZ BİŞKEK’TE
Kırgızistan’ın Başkenti Bişkek’te Moskovskaya/
Tınıstanov sok., T.C. Bişkek Büyükelçiliği
karşısında Avni ÖZDEMİR ve Mehmet AKTAŞ’ın
ortak olduğu, Türk yemeklerinin sunulduğu yeni
bir lokanta, POYRAZ KAFE’si hizmete açıldı.
Dualarla açılan törene katılanlar hayırlı olsun
dileklerinde bulundular.
Lokantanın menüsü Bişkek’teki diğer
Türk lokantaları aratmayacak kadar zengin.
Lokanta’da kuzu eti, kebap, kuzu haşlama, ciğer
ve çoban kavurma gibi Türk yemeklerinin yanı
sıra, her gün bir kaç çeşit çorbanın bulunduğu
işletmede, etli sarma, dolma, pilavlar, sebze
yemekleri ve diğer yemekleri bulmak da
mümkün.
Lokantada Türk mutfağına ait
yemek kültürünün geliştirilerek
yaygınlaştırılması amacıyla Kırgız
ve Türk müşterilerine seçkin kaliteli
yemek menüsü ile hizmet verecek
olan POYRAZ lokantası ortağı Avni
ÖZDEMİR, Kırgızistan’da Türk
lokantası açmayı kendine bir hedef
olarak belirlemiş.
Kemaliye hanım, “Tüm lokanta
hizmetlerini vereceğiz. Kebap ve
sulu yemek olmak üzere tüm yemek
çeşitlerimiz mevcuttur. Toplu yemek
İFTAR
Kazakistan’ın Almatı vilayetinde,
Ahıska Türklerinin yoğun olarak
yaşadığı Talgar, Enbekşi Kazak,
Isık, Karasay İlçesi ve Almatı
şehrinde bulunan camilerde Ramazan ayı boyunca toplu iftar
yemekleri verildi.
DATÜB Genel Koordinatörü
Sadyr EİBOV ve ailesi tarafından
iftar verildi. Kazakistan’ın Güney
Başkenti ve çevresinde yaşayan
bir grub Ahıska Türkünü bir araya getiren bu gecede, iftarı takiben dualar okundu.
Gecede okunan dualarda, diğer ülkelerde yaşayan gariban
Ahıska Türklerinin DATÜB genel
başkanı Ziyatdin KASSANOV
başta olmak üzere birlik ve beraberlik içinde olmasının önemi
vurgulandı, vatana dönüş mücadelesinde canlarını kaybeden liderlerimizin ruhu anıldı, Allah’tan
rahmet dilendi!
İftar gecesine katılanlar, düzenlenen iftar sofrası için teşekkür
ederek, EİBOVLAR ailesinin
üyeleriyle bir araya gelmekten
memnuniyet duyduklarını ifade
ettiler.
11
organizasyonları da yapacağız. Bişkek’te en
güzel, birebir hizmeti müşterilerimize sunacağız”,
şeklinde konuştu.
2001 Yılından günümüze kadar Kazakistan
ve Kırgızistan’dan Türkiyeye bağırsak ihracatı
yaptığını ve Türk yemek kültürünü geliştirerek
yaygınlaştırmak olduğunu söyleyen ÖZDEMİR,
yolculuk yapan kişilere ve yerli müşterilerine
helal yemek hazırlayarak hizmet vermeye gayret
edeceklerini kaydetti.
Davetliler Türk mutfağına yoğun ilgi gösterdi.
Törenin sonunda misafirlere Bişkek’te faaliyette
bulunan BAHAR firmasının ürünleri hediye olarak
dağıtıldı.
www.turkelpress.com
Dünya Turizm Günü Azerbaycan’da
törenle kutlanacak
Azerbaycan’da “Turizm yılı”
çerçevesinde Dünya Turizm
Günü’nün törenle kutlanması dolayısıyla 27 Eylül’de Azerbaycan
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından etkinler düzelecek.
Bakanlığın basın servisinden
verilen bilgiye göre, o gün turizm
konferansı düzenlenecek. Saat
10:00’dan 19:00’a kadar Sahil
Milli Park’ta el sanatı ürünleri
sergilenecek. Akşam da parkta
konser gerçekleşecek. Bunun
yanı sıra, müzelerde “Açık kapı”
uygulaması hayata geçirilecek.
Verilen bilgiye göre, Paris’te
yapılan “TOP RESA 2011” uluslararası turizm fuarına Azerbaycan
Kültür ve Turizm Bakanlığı da
katılıyor.
В Азербайджане
утверждена программа
мероприятий Всемирного
дня туризма
Министерством культуры и туризма АР утверждена програм-
ма мероприятий, посвященных
Всемирному дню туризма. Ежегодно этот день - 27 сентября
- отмечается во всем мире.
Как сообщает 1news.az со
ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и туризма
АР, согласно программе, 27
сентября в 10:00 в комплексе
Kempinski Hotel Badamdar начнется Общереспубликанская
конференция на тему «Развитие внутреннего туризма».
В тот же день на территории
Национального приморского
парка с 10:00 до 19:00 пройдет
выставка декоративно-прикладного искусства, а в 19:00 начнется праздничный концерт.
Напомним, что Всемирный
день туризма (World Tourism
Day) учрежден Генеральной
ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в
испанском городе Торремолино
(Torremolinos).
GENÇLİK BAKANLIĞINDAN
TEŞEKKÜR’
Bişkek’teki faaliyetlerini her
geçen gün artırarak Türkçenin her
alanda konuşulması ve bir dünya
diline dönüşmesi için çalışmalarını
aralıksız olarak sürdüren TTEÖMER’in
başarılı Müdürü Ebubekir AYDIN’a
bir ödül de Gençlik Bakanı Alyasbek
ALIMKULOV’dan geldi.
Geçen yıl Gençlik Bakanlığı ile
işbirliği yaparak Bakanlık çalışanlarına da Türkçe öğreten TTEÖMER, bu
yıl da Bakanlıkla işbirliğine devam
ediyor. İki kardeş ülkenin birbirini
daha iyi anlaması için en büyük araç
olan, adeta bir kardeşlik köprüsü
kuran TTEÖMER’e olan ilgi ise çığ
gibi büyüyor.
TTEÖMER’in başarısına, gayretli çalışmalarıyla yön veren Müdür
Ebubekir AYDIN’a ödülünü Gençlik
Bakanı Alyasbek ALIMKULOV verdi.
Ve gayretli çalışmalarından ötürü
teşekkür etti.
TTEÖMER Müdürü Ebubekir
AYDIN ise ödülünü aldıktan sonra
yaptığı konuşmada: ‘Bu ödülü gece
gündüz demeden aşkla, şevkle,
gayret ve fedakârlıkla çalışan öğretmenlerim adına alıyorum’ dedi. Ayrıca kendisini bu ödüle lâyık gören
Sn.Bakan Alyasbek ALIMKULOV’a
teşekkür etti.
www.turkelpress.com
Şeyh Edebali’nin Nasihati
Bak dostum!
Cahil ile dost olma:
İlim bilmez, irfan bilmez, söz bilmez; üzülürsün….
Saygısızla dost olma:
Usul bilmez, adap bilmez, sınır bilmez; üzülürsün.
Aç gözlü ile dost olma:
İkram bilmez, kural bilmez, doymak bilmez; üzülürsün,
Görgüsüzle dost olma:
Yol bilmez, yordam bilmez, kural bilmez; üzülürsün.
Kibirliyle dost olma:
Hal bilmez, ahval bilmez, gönül bilmez; üzülürsün.
Ukalayla dost olma:
Çok konuşur, boş konuşur, kem konuşur; üzülürsün.
Namertle dost olma:
Mertlik bilmez, yürek bilmez, dost bilmez; üzülürsün.
— İlim bil, irfan bil, söz bil.
— İkram bil, kural bil, doyum bil.
— Usul bil, adap bil, sınır bil.
— Yol bil, yordam bil.
— Hal bil, ahval bil, gönül bil.
— Çok konuşma, boş konuşma, kem konuşma.
— Mert ol, yürekli ol.
— Kimsenin umudunu kırma.
Sen seni bil; ömrünce bu yeter sana.
Dr.Kadır ÇETİN.
Tasisci ve sahibi: “TÜRKEL” – İctimai Teşkilatı
Başkan, baş Editör yardımcısı Höküme HALİLOVA
Genel Yayın Yönetmeni - Ramiz MEŞEDİHASANLI
Baş Hukukcu – Umud MİHMANDARLI (Türliye)
Mühabirler – Talip ÖZ (Türkiye), İslam YILDIRIM, Mira Jenişbayeva (Orta
Asya), Dr.Afgan VELİYEV (İstanbul)
Menecerler – Rahib MEŞEDİYEV, Seymur HALİLOV
Bilgisayar-dizayn – R.ABBASOĞLU, A.TEREŞKİNA, M.BEREMBAYEV
Gazete Kırgız Cumhuriyeti Adalet Bakanlığında kaytdan geçmiştir
Kayıt: No1062 ГР 001979
Adres: Kırgızistan 720051 Bişkek, Budyonov Cad. 181a
Telefon: Bişkek: (+996312) 36 76 22, (+996552) 27 77 88, (+996555) 66 52
52; Bakü: (+99450) 7998710, (+99412) 5662552; İstanbul:+(90539) 3444147;
Almatı: (+7701) 344 27 71, 344 27 72; Taşkent: (+99897)331 15 51 (Ö.SALMAN);
Moskova:+(7926) 511 48 97 (N.NOVRUZOV).
E-mail: [email protected]
Учредитель: ОФ “ TÜRKEL ”
Президент и зам.главредактора - Хокума ХАЛИЛОВА
Главный редактор – Рамиз МЕШЕДИГАСАНЛЫ
Юрист-консультант – Умут МИХМАНДАРЛЫ (Турция)
Представители: - Т. ОЗ (Турция), М. ЖЕНИШБАЕВА (ЦА)
Менеджеры - Сеймур ХАЛИЛОВ, Рагиб МЕШАДИЕВ
Компьютерная верстка - Р.АББАСОГЛУ, А.ТЕРЕШКИНА, М.БЕРЕМБАЕВ
Зарегистрирована в МЮ КР
Регистрационный №1062 ГР 001979
Адрес: 720051, Кыргызская Республика,
г. Бишкек, ул.Буденного 181а
Тел: +(996 312) 36-76-22, +(996 552) 27-77-88, 0555 66-52-52.
Тел.кор.пунктов; Баку: +(99455)2095555; Анкара: (С.Алтайлы); Стамбул: +(90539) 3444147;
Алматы: +(7701) 3442771, 3442772; Ташкент:+(99897)3311551 (О.САЛМАН),
Москва: +(7926) 511 48 97 (Н.НОВРУЗОВ)
E-mail: [email protected]
Отпечатано в типографии «Цент поддержки СМИ»
Заказ - № 2547
Газета распространяется в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Центральной Азии,
Турции, Азербайджане, России, на Северном Турецком Кипре и в других странах.
Т.2Т.020
12
№ 7 Eylül / Сентябрь 2011
КЫРГЫЗСТАН
ТРАССА АЛМАТЫ-БИШКЕК 113 КМ.
Тел.: 7701 227 32 15, +7327 70 222 98

Benzer belgeler

С Новым годом, с новым счастьем!

С Новым годом, с новым счастьем! находившийся с рабочим визитом в Российской Федерации, 20 декабря встретился в Москве с Президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым. На встрече глава Азербайджанского государства поздравил Алмазб...

Detaylı

3.TÜRKSOY Basın “Onur Ödülleri” Töreni

3.TÜRKSOY Basın “Onur Ödülleri” Töreni attığımız adımlar oluyor. Temennim odur ki Türkiye, ABD arasındaki bu model ortaklık neticesini

Detaylı