Ìzcilere Cumartesiden Cumartesiye ormanlarda

Transkript

Ìzcilere Cumartesiden Cumartesiye ormanlarda
izciler!
Ìzcilere Cumartesiden Cumartesiye ormanlarda, köylerde ya da şehirlerde rastlamak mümkündür. Ìzcileri gömleklerinden ve kravatlarından rahatlıkla tanıyabilirsiniz. Fakat onların
neler yaptığını bir çoğumuz bilmeyiz. Ateş yakmak, çadır kurmak, yağışlı havalarda açık
alanlarda olmak gibi etkinlikler çoğunlukla izcilik kavramı ile bağlantılıdır. Elbette izcileri
sadece bu etkinliklerle tanımlamak yeterli olmaz. Onlar için bu daha farklı bir anlam taşır:
Birliktelik, eşit derecede ve birlikte sorumluluklar üstlenmek, olağanüstü bir arkadaşlık
duygusu yaşamak.
halk topluluklarından kız ve erkeklere açıktır. Dinsel ve
politik açıdan tarafsızdır. Ìzcilik hareketi herkese yaşının
gereğince destek vermek açısından dört ayrı gruba ayrılır.
Ìzcilik hareketi: kızlar, erkekler ve karışık olmak üzere üç
ayrı sınıf teşkil eder. Çeşitli etkinliklerin yerine getirilmesinde her zaman gruptaki üyelerin yaşlılık dereceleri,
kişisel özellikleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulur.
Genç insanlar izciliğin tüm aşamalarında grup içinde
birlikte yaşamayı, etkin bir rol ve sorumluluk üstlenmeyi
öğrenirler. «Gençler gençleri yönetiyor». Ìlkesi çerçevesi
içinde daha erken yaşlarda yönetim görevinin önemini
kavrarlar. Yöneticiler için bu dört aşamanın tümü büyük
bir uğraş olamakla birlikte, çocukların ve ailelerinin onlara
karşı olan güvenini son derece ciddiye alırlar. Yöneticiler
davranışları ile her zaman çocuklar ve gençler için örnek
olmaya çabalarlar. Öğretmenler ve eşlik eden şahıslar
kendi başlarına buyruk hareket etmezler. Daha ziyade tecrübeli yöneticiler ve aileler tarafından yoğun bir işbirliğine
ve kontrole tabidirler. Bunun için düzenli olarak kurslar
sunulur ki, onlar bu yönetim görevlerine ve sorumluluğuna
hazırlıklı olsunlar.
YAŞ ORANLARINA GÖRE IZCILIK ETKINLIKERI. Ìzcilerin
etkinlikleri genelikle Cumartesi öğlenden sonra vuku bulurlar. Bunun için çocuklar kendi yakın çevrelerindeki tramvay
ya da otobüs duraklarında yanlarında öğretmenleri olmak
koşulu ile buluşurlar. Çocuklar ve gençler öğretmenleri ile
birlikte düzenli olarak hafta sonları çevrelerindeki yakın
klübelerden birine gidip, orada gecelerler. Bu durum özellikle henüz herhangi bir yabancı ortamda gecelememiş
çocuklar için iyi bir tecrübedir. Ayrıca yaz ve sonbahar
tatilerinde bir ya da iki haftalığına dağ klübesine giderler.
Arılar ve Kurtlar grubu bu tatili birlikte bir klübede geçirirler. Ìzciler ise çadırda gecelerler. Bu etkinlik izcilikte yılın
doruk noktasını oluşturur.
AMAÇLAR. Ìzcilik hareketi çocukları, gençleri ve yetişkinleri
bir bütün olarak görür ve destekler. Bu hareket üyelerine
kedine güven, kişisel bilinç ve kişisel eleştiri için katkıda
bulunur. Çocuklar ve gençler kendi bedensel ve duygusal
ihtiyaçlarını, kendi olanaklarını ve sınırlarını tanımayı
öğrenirler. Önemli olan birlikte yaşadığımız insanlarla
ilişkilerimizde, onlara karşı açık olmak, dışımızdakı insanlara ulaşmak ve onlara karşı anlayışlı olmaktır. Ìzcilik
hareketi ile çocuklar ve gençler dünyayı, dünyanın güzelliklerini ve gizlerini, doğayla ve çevre ile nasıl geçinebileceklerini öğrenirler. Ìzcilik genç insanların kendi hayatları
için bir anlam ve amaç arayışlarında yardımcı olur.
KISA ÖYKÜSÜ, OLAYLAR VE RAKAMLAR. Ìzcilik hare-
keti 1907 yılında Lord Baden Powel ve eşi tarafından
Ìngiltere’de kurulmuştur. Onların amacı; gençlere uygun
ve anlamlı uğraşlarında ve birlikte yaşamanın olağanüstü
güzel tecrübesini edinmelerinde yardımcı olmaktı.
Yaklaşık olarak bütün dünyada kadın ve erkek olmak üzere
izcilerin sayısı 25 milyonu bulmaktadır.
Bu, dünya çapındaki izcilik hareketinin içinde Ìsviçre izcilik
hareketi’de (Pfadibewegung Schweiz PBS) yerini almıştır.
51’200 üyemizle Ìsviçre’nin en büyük gençlik derneğiyiz.
Ì sviçre izcilik hareketinin kendi içinde çeşitli kanton
şubeleri vardır. Basel izcilik hareketi de bunlardan biridir.
Basel izcilik hareketi kendi içinde etkinliklerini sürdüren
çeşitli alt grupların bir araya gelmesinden oluşur. Bu alt
gruplar Cumartesi öğlen sonrası etkinliklerinden ve konaklamalardan sorumludurlar.
MASRAFLAR. Ì zcilik için yapılan harcamaların senelik
miktarı yaklaşık olarak 50 ile 100 Frank arasındadır. Buna
ek olarak özel bazı etkinlikler için (örneğin: hayvanat
bahçesi ziyaretlerinde bilet ücretleri) ya da özel giyimler
için (örneğin: izci gömleği ve sırt çanatası gibi) maddi
katkılar.
SIGG SAGG SUGG
Pfadi Region Basel
Postfach
4002 Basel
Tel. 061 272 22 55
[email protected]
www.sigg-sagg-sugg.ch
türkisch/05
ÌZCILIK HAREKETI. Ìzcilik okul çağından itibaren çocuklara ve gençlere yöneliktir. Ìzcilik bütün ülkelerden ve
BIENLI, WÖLFE. Birinci Aşama 7–11 yaşları arasındaki
çocuklara yöneliktir. Cumartesi öğlenden sonraları
kamplarda kendi çevrelerini oyunlarla tanımayı öğrenirler. Bunun yanısıra çocuklar çeşitli öykülerle
(örneğin: Pipi Langstrumpf, Dschungelbuch, Zihirbaz)
kendi fantazi dünyalarını yaşama olanağı bulurlar.
Birlikte yolculuk yapmak, oynamak, dans etmek, resim
yapmak, kendini sakinleştirmek, müzikle ilgilenmek,
Cumartesi öğlenden sonrasının önemli etkinliklerindendir.
KRAWATTE
DARAN ERKENNT MAN
DIE VERSCHIEDENEN
PFADIGRUPPEN
PFADI. Ìkinci Aş ama 11–15 yaşları arasındaki çocuk
ve gençlere yöneliktir. Çocuklar ve gençler grubun
etkinliklerini katılımcı olarak belirlerler. Kendine özgü
ve unutulmaz maceraları birlikte yaşarlar. Küçük gruplar içinde her üye çok erken bir yaşta sorumluluk
üstlenebilir. Ìzcilik hareketinin etkinlikleri her zaman
belirli bir konu çerçevesinde gerçekleşirler (örneğin:
Kızılderililer, Korsanlar veya Dünya Yolculuğu). El
işlerinden tiyatroya, iz sürme tekniğinden oyuna,
oyundan spora kadar uzanan bir birlikte ve huzurlu
yaşama bilincine vardırır.
PFADIHEMD
DIESER STOFF
HÄLT ALLES AUS
PIONIERS. Üçüncü Aşama 15–18 yaşları arasındaki
gençlere yöneliktir. Birlikte yaşama duygusu ön plan-
da yer alır. Birlikte yaşama duygusu grup tarafından
araştırılmış, planlanmış ve gerçekleştirilmiş etkinliklerin bir sonucudur. Üçüncü aşamanın önemli özelliklerinden biri de şudur: Yönetim artık programı belirlemez, aksine sadece bunu koordine eder. Program
daha büyük etkinlikleri kapsadığından, bu etkinliklerin
bir Cumartesi öğlenden sonrasında gerçekleştirilmesi
zorlaşır. Örneğin; bir haftalığına yürüyüşe çıkmak,
başka bir ülkeye gitmek ya da bir bisiklet turu yapmak
gibi.
ROVER. Dördüncü Aşama 18 yaşıdan büyük gençlere
yöneliktir. Dördüncü aşama bize grup içinde kendini
organize etmek, grup üyeleriyle ve öteki genç gruplarla birlikte kendi düşüncelerini hayata geçirmek
gibi olanakları sunar. Buların yanısıra neşe ve eğlence
de ihmal edilmez. Bazı çok özel etkinlikler toplumsal bir angaje olmayı gerektirir. Ya da bu etkinlikler
uluslararası bir kişiliğe sahip olabilirler. Bu grubun
üyelerinin bir çoğu aynı zamanda yönetici olarak etkindirler.
KLEIDUNG
JE ÄLTER DESTO
BESSER
GUTE LAUNE
PFADI BRAUCHT
UND MACHT GUTE
LAUNE