Kurumsal Yönetimden Sorumlu Komite Raporu

Transkript

Kurumsal Yönetimden Sorumlu Komite Raporu
TOFAS Türk Otomobil Fabrikasi A.S.
YÖNETIM KURULU’NA ;
KURUMSAL YÖNETIMDEN SORUMLU KOMITE olarak, SPK Kurumsal Yönetim Ilkeleri ve
Sirketimizin Kurumsal Yönetim uygulamalari çerçevesinde, Faaliyet Raporu’nun ekinde yer
almak üzere hazirlanan, ekteki Kurumsal Yönetim Uyum Raporu’nu incelenmek üzere
toplanmis ve asagida yer alan Beyanimiz dogrultusunda uygun görülerek, bilgilerinize
sunulmustur. 26.02.2010
Saygilarimizla,
KURUMSAL YÖNETIM ILKELERI BEYANI
SPK’nin 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayili toplanti karari geregince, IMKB’de islem gören
sirketlerin, Faaliyet Raporlari’nda ve Internet Sitelerinde Kurumsal Yönetim Ilkeleri’ne uyumla
ilgili Beyan ve Uyum Raporlarina yer vermeleri uygun görülmüs ve bu çerçevede, 2005 yili
Genel Kurul’undan itibaren, Sirketimizce hazirlanan 2004, 2005, 2006, 2007 ve 2008
dönemlerine ait “Kurumsal Yönetim Ilkeleri Beyani ve Uyum Raporlari”, sirket internet sitesi
ve Faaliyet Raporlarimiz içinde yayimlanmistir.
2009 dönemine ait Kurumsal Yönetim Ilkeleri Uyum Raporu’muz da, sözkonusu bu
Beyanimizin ekinde yer almaktadir.
Sermaye Piyasalarindaki gelismelerin bir geregi olarak ve herzaman oldugu gibi, Kurumsal
Yönetim Ilkeleri’nin uygulanmasi, Sirketimiz açisindan belirleyici ve artan bir önem
tasimaktadir. Sirketimiz, Sermaye Piyasasi Kurulu tarafindan yayimlanan Kurumsal Yönetim
Ilkelerine uymayi
ve
gelisen kosullara bagli olarak uyum saglanacak konularda
düzenlemeler yapmayi benimseyerek sürdürmektedir.
Bu baglamda, Sirketimiz, 2007 ve 2008 yillarinda da oldugu gibi, 2009 yili içinde de
Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi yaptirmistir. 2009 yili içinde de, Sirketimizin Kurumsal
Yönetim uygulamalarina yönelik çalismalari ve bu dogrultudaki faaliyetleri artarak devam
etmistir.
2009 yili içinde devam eden çalismalarimiz ve Kurumsal Yönetim uygulamalarimiz
çerçevesinde, derecelendirme firmasi Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme
Hizmetleri A.S. tarafindan
yeni derecelendirme dönemi itibariyle Kurumsal Yönetim
derecelendirmesine yönelik olarak 23.11.2009 itibariyle hazirlanan Derecelendirme
Raporu’na istinaden, kurumsal yönetim derecelendirme notumuz tekrar yükseltilmek
suretiyle, 8.24 (82.37) olarak belirlenmistir.
Sözkonusu Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu’nda da belirtildigi gibi, Sirketimizin
SPK Kurumsal Yönetim Ilkeleri’nin uygulanmasi kapsaminda, gereken özeni göstermesi ve
bunu dinamik bir süreç olarak devam ettirmesi neticesinde, Sirketimiz IMKB Kurumsal
Yönetim Endeksi çalismaya basladiktan sonra sözkonusu derecelendirme notunu üst üste
üç kez yükselten ilk sirket olma basarisi da göstermis bulunmaktadir. Sirketimiz, Kurumsal
Yönetim Ilkeleri’nin uygulanmasi dogrultusunda, kurumsal yönetim anlayisini
yayginlastirarak sürdürmeye devam edecektir.
1
Sözkonusu Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporuna ve önceki Derecelendirme
Raporlarina www.tofas.com.tr web adresinden ulasilarak, incelenebilir.
Sirketimiz; pay sahiplerinin haklarinin korunmasi, kamunun aydinlatilmasi ve seffafligin
saglanmasi ile menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu’nu ilgilendiren karar ve islemlerde,
Kurumsal Yönetim Ilkeleri’ne uygun çalismalarin sirket bünyesinde uygulamaya geçirilmesine
ve bunu paydaslariyla beraber gerçeklestirmeyi hedefleyen faaliyetlere gereken özeni
göstermek suretiyle, bu yöndeki çalismalara azami önem vermektedir.
Bu dogrultuda, tüm paydaslarin esitligi, bilgilendirme sorumlulugu ve kurumsal yönetim
uygulamalari ve prensiplerine bagli olarak, sözkonusu Ilkelerin hayata geçirilmesi ve
sürdürülmesi, Sirketimizin temel amaçlari arasinda yer almaktadir. Sirketimizce yürütülen
faaliyetler bu Ilkelerin sorumlulugu çerçevesinde tatbik ve takip edilmektedir.
2009 yili faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim Ilkeleri Uyum Raporumuz,
sözkonusu Ilkelerin uygulanabilen ve uygulanamayan hususlarini içerecek sekilde ve
Sirketimizin bu konudaki öncelikleri dogrultusunda gözden geçirilmek suretiyle asagida
ayrintili olarak bilgilerinize sunulmustur.
Ayrica, asagida yer alan yeni Kurumsal Yönetim Uyum Raporumuz, Sirketimizin internet
adresinden de (www.tofas.com.tr) ulasilarak, incelenebilir.
KURUMSAL YÖNETIM KOMITESI
Cengiz EROLDU
Ali Aydin PANDIR
O.Turgay DURAK
2