kurumsal gereklilikleri

Transkript

kurumsal gereklilikleri
TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR
SERTİKASYON PROGRAMI KURUMSAL GEREKLİLİKLER
1. Sertifikasyon programı açacak kurumun geçerli TKYK Kurumsal Yeterlilik
Belgesi sahibi olması gerekir.
2. İlgili kurumun koroner bakım ünitesi dışında, anestezi-reanimasyon yoğun
bakım ünitesi, dahili bilimler ve kalp-damar cerrahisi yoğun bakım ünitelerine
sahip olması gerekir.
3. Sertikasyon Programı açmak isteyen kurumlar TKYK tarafından önerilen basal
program esaslarına göre yapılandıracakları kurumsal sertifikasyon programını
bilgilendirme amacıyla TKYK’ya göndermek zorundadır.
4. Sertifikasyon Programına başlayan adayların isimleri ilk bir ay içinde kurumları
tarafından TKYK’ya bildirilmek zorundadır.
5. Sertifikasyon Programını başarı ile bitiren adaylara TKD/TKYK ve ilgili kurum
tarafından onaylı sertifika verilir.
6. Koroner Bakım İleri Klinik Uygulamalar Sertifikasyon Programı TKD/TKYK
sorumluluğunda yürütülür.

Benzer belgeler