Hazreti Ali (ra)`den Hikmetli Sözler

Transkript

Hazreti Ali (ra)`den Hikmetli Sözler
Hazreti Ali (ra)'den Hikmetli Sözler
• Fitne sırasında iki yaşındaki deve gibi ol! Zira onun ne binilecek sırtı, ne de sağılacak memesi
vardır.
• İnsanın gizleyip de, dilinin altında işareti görülmeyen, yüzünün mimiklerinden anlaşılmayan hiçbir
şeyi yoktur.
• Edep ve ahlâk, tekrar tekrar giyilen yepyeni elbiselerdir.
• Bil ki, kendini beğenmek, doğrunun tersi ve akılların afetidir.
• Nezaketten ayrılma çünkü o, doğru işin anahtarı ve akıllı kimsenin ayrılmaz niteliğidir.
• Yanlışlıklardan korunmanın temeli, iş ve sözden önce iyi düşünmektir.
• Yolun uzaklığını düşünen, ona hazırlık yapar.
• içinde tamahkârlık (aç gözlülük) taşıyan, kendini hor görülmeye hedef yapar. Musibetini ortaya döken, zillete (küçümseyici bakış) razı olur. Dilini kendine egemen kılan, kendi kendini değerden
düşürür.
• Cimrilik büyük bir ayıptır; korkaklık eksikliktir; fakirlik, haklılığını dile getiremez hale getirir;
yoksul kendi öz vatanında gariptir.
• Acizlik âfettir; sabır kahramanlıktır; dünyalığa karşı ilgisizlik, servettir; harama karşı duyarlılık,
kalkandır; takdire rıza ne güzel arkadaştır!
• ilim çok değerli bir mirastır. Edep, sürekli tazelenen bir elbisedir. Düşünme, berrak bir aynadır.
• Rızık iki çeşittir: İsteyen ve istenen. Kim dünyayı isterse ölüm onu dünyadan çıkarıncaya kadar
ister. Kim ahireti isterse dünya onu, rızkının tümünü dünyadan alıncaya kadar ister.
• Sana rağbet edenden uzaklaşman hayırdan nasibini eksiltir. Senden uzaklaşana rağbet etmen nefsin
zilletidir.
• Akıllının gönlü, sırrının sandığıdır. Güler yüz, dostluk ağıdır. Tahammül ise ayıpların kabridir.
Kendini beğenmişlerin düşmanları çok olur.
• Sadaka, şifa verici bir ilaçtır. İnsanların dünyada yaptıkları ahirette aynen karşılarına çıkacaktır.
• Şu insana hayret ediniz ki, bir yağ parçası ile görür, bir et parçası ile konuşur, bir kemikle duyar ve
bir delikle nefes alır.
• Düşmanını yendiğin zaman onu affetmeyi, ona güç yetirmenin şükrü eyle.
• Kendi nefsinden razı olan, aklanmıştır. Ona güvenen mağrur ve yolunu şaşırmıştır.
• İlim, maldan daha hayırlıdır. İlim seni, sen de malı korursun.
• Sabır, insanın başına gelene katlanması demektir. İnsanı kızdırana karşı da kendisine hakim
olmaktır.
• Korku kaderi değiştirmez, yalnız sevabın yok olmasına neden olur.
• Günahlar birer dert olup, devası istiğfardır.
•
İyiliği tamamlamak, yeniden başlamaktan daha hayırlıdır.
• Allah korkusundan dolayı gözyaşı dökmek, kalbi nurlandırır.
• Kişi, dili altında saklıdır. Konuşturunuz, kıymetinden neler kaybettiğini anlarsınız.
• Devam edilen az şey, usanılarak terk edilen çok şeyden daha hayırlıdır.
• Yumuşak huyluluk, gizleyen bir örtü; akıl, kesen bir koparıcıdır. Huyunun eksikliğini yumuşak
huyluluğunla ört; aklını kullanarak arzunla savaş.
• Sizin için korktuğum şeylerin en başında, nefsinin isteğine uymak ve uzun emelli olmak gelir.
Birincisi hak yoldan alıkoyar; ikincisi ise ahireti unutturur.
• İnsanın aciz olanı, dost edinmekten aciz olandır. Ondan daha acizi ise, kazandığı dostları yitirendir.
• Nimetin başlangıcı size ulaştığında, şükürsüzlükle sonunu ürkütüp kaçırmayın.
• En yakınları kendisini gözden çıkarana, en uzakları yardımcı verilir.
• Her şey takdire öylesine boyun eğer ki, bizzat tedbirin kendisi bile ölüme neden olabilir.
• Sürekli hayallerinin ardınca koşan kişinin ayağı bir gün eceline takılır.
• Korku, ümitsizliğe eş olmuştur; utangaçlık mahrumiyete. Fırsat, bulut gibi geçip gider. Hayırlı
fırsatları elde etmeye çalışın.
• Büyük günahların kefareti, feryat edenlere yardım etmek, derde düşenleri rahata kavuşturmaktır.
• Sen ölüme doğru yol alırken, ölüm de sana doğru geldiğine göre, buluşmanız ne kadar da hızlı
olacaktır.
• insanlar hakkında hoşlanmadıkları şeyi söyleyen kimseye başkaları da hoşlanılmayacak şeyler
söylerler.
• Kulun iki haslete güvenmemesi gerekir. Sağlık ve zenginlik. Kul, sağlıklıyken birden
hastalandığını, zenginken birden fakirleştiğini düşünsün.
• Övünmeyi bırak, kibirlenmeyi terk et, mezarını hatırla.
• Kul, eceli ve varılacak yerini görse, emelden ve gururdan nefret ederdi.
• Yoksula yardımı, dilenmeden önce yap. Sen onu el açmak zorunda bırakırsan, verdiğin sadaka ile
onun bu sadakadan daha değerli olan haysiyetini satın alacaksın.
• Bin kapıdan, yüz bin kaleden içeri girebilirsin de küçücük bir gönülden içeri giremezsin.
• Haset ederek rahatlık elde edilemez. İntikam hissi ile efendilik bir arada olmaz. Gösteriş ile sevgi
bir araya gelmez.
• Üç şey hayatı tatsızlaştırır: Kin, kıskançlık, kötü huyluluk.
• İkiyüzlünün dilinde tat, kalbinde fesat gizlidir.
• Başkalarının görüşüne değer verip danışanlar yanlış işler yapmaktan kendilerini korumuş olurlar.
"İlle de ben" diyerek enaniyet yapanlar yanılırlar.
• Öfke korkunç bir ateştir. Onu bastıran, ateşi söndürür, yapamayan içinde yanıp gider.
•
Bir devletin başı, sahip olduğu iktidardan; bilgin, ilimden; iyiliksever, yaptığı iyiliklerden; ihtiyar
da yaşından ötürü saygı görür.
• Yetim, anne ve babadan ayrı düşmüş değil, ilim, edep, fazl ve kemalden mahrum kalandır.
• Azla yetinen kimse zengindir.
• Nice sözler vardır ki hamleden daha etkilidir.
• Günahların en kötüsü sahibinin küçümsediğidir.
• Amelsiz dua eden yaysız ok atan gibidir.
• Varlığınla başkaları arasında kendini bir terazi yerine koy. Hoşlandığın şeyleri başkaları için de
sevici ol. Tiksindiğin şeylerden başkaları için de tiksinici ol. Kendin için istediğin iyilikleri
başkalarına da isteyici ol. Sana yapılması hoşuna gitmeyecek hareketleri başkaları için de istekli
olma.
• Şerefli insan, başarıların en yücesine de çıksa küstahlaşmaz. Kuzeyden rüzgâr estikçe yerinden
kımıldamayan dağ gibi vakur kalır. Aşağılık insan ise, en küçük başarı ile sarhoş olur. Ufacık bir
yel estikçe oynayan otlar gibi sallanır durur.
• Büyüklüğün, yükselmen değil; yükseldiğin zamanki küçülmendir.
• Çok düşünürken az konuşabilirsin. Fakat çok konuşurken hiç düşünemezsin.
•
Susmak, sana ağırbaşlı bir elbise giydirir. Seni sonunda özür dileme zorunda bırakmaz.
• Söylemediğin sözün hâkimi, söylediğin sözün ise mahkûmusun.
• İffetli olmadıkça zengin olamazsın, mütevazı olmadıkça zahit olamazsın, halim olmadıkça da
mütevazı olamazsın, kendin için istediğini başkaları için istemedikçe de selim kalbe sahip
olamazsın.
• Kim sırrını gizlerse seçme hakkı elinde olur.
•
Sevgi göstermek aklın yarısıdır.
•
Allah'ın her gün, "Ölüm için doğun! Yokluk için biriktirin! Yıkım için inşa edin!" diye
Seslenen bir meleği var.

Asil insanın, acıktığı zaman saldırısından çekinin; alçak insanın da doyduğu zaman
saldırısından çekinin.
• Akıllının zannı cahilin (yakininden) bilmesinden daha doğrudur.
• İnsanlara akılları seviyesinden konuşunuz.
• Kişi, dilinin altında gizlidir.
• Gerçek dost; ayıbını görüp sana nasihat eden, gıyabında seni koruyan ve seni kendisine tercih
edendir.
• Sabır iki kısımdır; belaya sabır iyi ve güzeldir. Bundan daha güzeli, haramlara karşı sabırdır.
• Yumuşaklık, durulmayı sağlar ve zor olan şeyleri kolaylaştırır.
• Kalpler, kaplara benzer. Hayırlı olanı, hayırla dolu olanıdır.
• Olgunluk üç şeyde gereklidir. Musibetlere sabır, isteklerde aşırıya kaçmamak ve isteyene
vermektir.
• Öfke tutuşturulmuş ateş gibidir. Her kim öfkesine hâkim olursa, onu söndürür ve her kim onu
salıverirse, ilk yanan kendisi olur.
• Mal, harcandığı kadar sahibine ikramda bulunur; kişinin yaptığı cimrilik kadar da ona ihanet eder.
Allah korkusundan dolayı gözyaşı dökmek, kalbi nurlandırır.
• Arkadaş, kardeşini üç şeyde korumadıkça arkadaş olamaz: Sıkıntısında, yokluğunda ve vefatında..