Future Tips - Fütüristler Derneği

Transkript

Future Tips - Fütüristler Derneği
Geleceği şekillendirmekten sorumluyuz...
Future Tips
Birlikte Olmak Başlamaktır, Biraradalığı Sürdürmek Gelişimdir, Birlikte Çalışmak Başarıdır
DHL 2020 yılının trendlerini belirledi
Deutsche Post DHL'in yaptığı ve Türkiye'den altı büyük ölçekli şirketin de katıldığı "Yarına Ulaşmak,
2020 ve sonrasında Müşteri İhtiyaçları" adlı çalışma yayınlandı. 2020 ve hatta sonrasının trendlerini
gösteren bu çalışma kapsamında; küreselleşme, ekonomi, teknoloji, lojistik, çevre ve toplum gibi
konularda uzman görüşlerine ve analizlere yer verildi. Böylece posta ve lojistik grubu Deutsche Post
DHL, olası gelecek senaryoları için rehberlik edecek bir kaynak yarattı ve uzun vadeli stratejilerini de bu
doğrultuda şekillendirdi.
Stockholm'deki Dünya Forumu'nda çalışmanın resmi prezantasyonunu yapan Deutsche Post DHL
CEO'su Frank Appel; "Çalışma sonuçları bize, sürdürülebilirlik, eğitim ve sosyal sorumluluk gibi
konuların gelecekte daha fazla önem kazanacağını gösteriyor. GoGreen ve Teach First Today (Önce
Eğitim) gibi programlarımızla, kendimizi şimdiden geleceğin rekabet ortamı için hazırlıyoruz" dedi.
"Yarına Ulaşmak - 2020 ve sonrasında Müşteri İhtiyaçları" araştırması Haziran 2008 ile Haziran 2009
arasında yapıldı. Geleceğe yönelik 81 adet tez geliştirildi ve bu tezler katılımcılar tarafından tartışıldı.
Bu araştırmaya dünyanın dört bir yanındaki prestijli uluslararası şirketlerin CEO'ları, ekonomist ve
fütürologların yanı sıra, lojistikçiler ve çeşitli sektörlerden seçilen müşteriler tarafından sağlanan
uzmanların da içinde olduğu toplam 900 kişi katıldı.
Çalışmaya Türkiye'nin de önde gelen altı büyük ölçekli şirketinden üst düzey yöneticiler dahil oldu.
Araştırma 1950 yılından bu yana kullanılan Delphi metodolojisi ile gerçekleştirdi. Çok basamaklı
değerlendirme prosesleri içeren Delphi çalışmasında katılımcılara değişik tezler sunuluyor ve bu tezleri
değerlendirmeleri isteniyor. Bu sistemetik yaklaşım sayesinde Delphi diğer araştırma metotlarına göre
çok daha net ve tutarlı sonuçlar veriyor. Bu çalışmada en fazla öne çıkan konular ise; iklim değişikliği,
günden güne gelişen internet ağının etkisi ve lojistik endüstrisinin büyüyen önemi.
İklim Değişikliği ve CO2 azaltma
İklim değişikliği şimdiden insanlığın karşı karşıya kaldığı önemli sorunlardan biri olarak görülüyor.
Delphi çalışması, gelecek yıllarda bir mal ya da hizmet satın alırken dikkat edeceğimiz tek noktanın
marka, kalite ve fiyat olmayacağını gösteriyor. Çalışmaya göre gelecekte, satın alacağımız ürün ve
hizmetlerin çevreye olan etkisi büyük bir rol oynayacak.
Konu hakkında konuşan Frank Appel; "Bugün bir reçel kavanozunun etiketinde kaç kalori olduğuna dair
bir bilgi bulunuyor. Ancak 2020'lere gelindiğinde etiketlerde, büyük bir olasılıkla aynı zamanda o
ürünün üretimi ve dağıtımı sırasında ne kadar karbon salınımı yaptığı bilgisini de görüyor olacağız"
dedi. Tüketiciler, çevre dostu ürün ve servisler için bir miktar fazla ödeme yapmaya gönüllü olacaklar.
Artan bu bilinç sonucu ise ürün ve servis sağlayıcıları rekabet güçlerini artırmak için çevreye karşı
duyarlı politikalar geliştirmek durumunda kalacaklar.
Fütüristler Derneği –TFD
[email protected]
Büyükdere Cad. No:151, Yonca Apt. B Blok
Kat:4, D:25 – 34394 – Zincirlikuyu – İSTANBUL
t:0212 356 40 43, m:0536 495 34 34 f:0212 356 45 65
www.futurizm.org
Aidat ödemesi ve Bağışlarınız için; Tüm Fütüristler Derneği, Garanti Bankası Gayrettepe Şb (236), Hesap No: 6297301
Geleceği şekillendirmekten sorumluyuz...
Future Tips
Birlikte Olmak Başlamaktır, Biraradalığı Sürdürmek Gelişimdir, Birlikte Çalışmak Başarıdır
Lojistik şirketleri önden gidecek
Ekonomik krize rağmen Delphi çalışması, politik ve sosyal sistemde herhangi bir büyük çalkantı
öngörmüyor. 2020'de dünyada hala pazar ekonomisi geçerli olacak. Ülkeler ve şirketler arasındaki
büyüme, refah ve kaynak rekabetleri devam edecek. Üretimde dış kaynak kullanımına karşı olan eğilim
devam edecek ve birçok şirket rekabetçiliğini koruma arayışı kapsamında global değer zincirine
bakacak. Öte yandan Delphi çalışması, şirketlerin aynı zamanda daha önce hiç olmadığı kadar işbirliğine
yapmak ve birbiri ile daha yakın çalışmak zorunda kalacağını tahmin ediyor. Bu değişimin öncülüğünde
lojistik sektörü bulunacak ve diğer sektörler onu takip edecek. Yüksek enerji fiyatları ile mücadele
edebilmek için lojistik şirketleri, ortak kullanılan ağların inşasına ve işletmesine hiç olmadığı kadar fazla
yatırım yapacak.
Appel; "Lojistik sektörünün gelecekte mümkün olduğunca çevreci olması bizim stratejik
hedeflerimizden biridir. DHL olarak örneğin şimididen karbon salınımını nötrize eden ürünler
sunuyoruz. Ayrıca spesifik emisyon azaltma hedefleri açıklayan ve bu kapsamda iklim koruma
programları geliştiren ve uygulayan ilk taşımacılık şirketiyiz. Bu anlamda zaten doğru yoldayız. Ancak
Delphi çalışması bize, 2020 yılında birçok rakibimizin izimizden geleceğini gösteriyor. Bu nedenle
ilerlemek ve en önde kalmak için yeni yollar bulmak zorundayız" şeklinde konuştu.
İnternet üzerinden çalışmak- her zaman her yerde
2020'de müşteriler bütün ürün ve hizmetlere anında ulaşmak isteyecekler. Bunun sonucunda
tüketiciler tedarikçilerden gerçek zaman konusunda daha fazla saydamlık ve daha detaylı bilgi talep
edecek. Bu da interneti her zamankinden daha önemli bir hale getirecek. 2020'de dünya nüfusunun
önemli bir bölümü- özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde- neredeyse sürekli olarak online
olacak ve üç milyarı kişinin işlerini sadece internet üzerinden yapacağı öngörülüyor. Bu durum sadece
ticarette değil hayatın bütün alanlarında büyüyerek devam edecek. Sürekli ulaşabilirlik ve esneklik
talebi giderek aratacak.
İyimser bakış
Her ne kadar terörist saldırılar ve küresel ölçekte yaşanan salgın hastalıklar gelecekte de tehdit olarak
görülse de, uzmanlar bu tip senaryoların finansal ve teknolojik yatırımlarla kontrol altında tutulacağına
inanıyor. Bu giderek artan dünya nüfusu için de geçerli olacak. Asya'dan ankete katılanlar, devletin
yaptığı nüfus kontrolü sonucu nüfus büyümesinin kontrol altına alınacağını ve dünya nüfusunun yedi ile
sekiz milyarın arasında bir seviyede tutulacağını düşünse de, dünyanın kalan kısmı aksine, nüfusun ve
buna bağlı olarak kaynak tüketiminin giderek artacağını düşünüyor. "Bununla birlikte uzmanlarımız
genellikle iyimserdi" diyen Frank Appel, "Uzmanlar, gelecekte yaşanacak bu tip zorlukların pazar
ekonomisiyle kontrol altında tutulacağına inanıyorlar" dedi.
Fütüristler Derneği –TFD
[email protected]
Büyükdere Cad. No:151, Yonca Apt. B Blok
Kat:4, D:25 – 34394 – Zincirlikuyu – İSTANBUL
t:0212 356 40 43, m:0536 495 34 34 f:0212 356 45 65
www.futurizm.org
Aidat ödemesi ve Bağışlarınız için; Tüm Fütüristler Derneği, Garanti Bankası Gayrettepe Şb (236), Hesap No: 6297301
Geleceği şekillendirmekten sorumluyuz...
Future Tips
Birlikte Olmak Başlamaktır, Biraradalığı Sürdürmek Gelişimdir, Birlikte Çalışmak Başarıdır
Delphi Çalışması - "Yarına ulaşmak, 2020 ve Sonrasında Müşteri İhtiyaçları" DELPHI Çalışması ile
Ortaya Çıkan Gelecek 10 Yıl için Top 10 Trend:
Küresel Gelişmeler: Dünya Ekonomisi Büyüyor
1- Iklim değişimi en önemli konulardan biri haline gelecek ve "yeşil" ürün ve hizmetlerin kullanımı
artacak ve geri dönüşümlü enerji üretimi için başlangıç noktası olacak.
2- Dünya çapında ekonomik farklılıklar gittikçe büyüyecek. Sosyal anlaşmazlıklar artacak bu duru1.
Iklim değişimi en önemli konulardan biri haline gelecek ve "yeşil" ürün ve hizmetlerin kullanımı artacak
ve
3- Çin, ekonomik büyümenin tatışmasız lideri olacak ve dünya teknoloji liderleri sıralamasında yerini
alacak.
"Yeni" Müşteriler: Yeni İhtiyaçlar, Beklentiler, Davranışlar
4- Internet dünya çapında müşteri beklenti ve davranışlarını değiştirecek -bireyselleşme, şeffaflık,
uygunluk ve hız konularına odaklanılacak.
5- Çevreye dost düşünce ve dikkatli tüketim satın alma davranışlarını önemli derecede etkileyecek.
6- Rahatlık, konfor ve sadelik ana istekler haline gelecek.
7- Yüz yüze iletişim iletişimdeki önemini koruyacak.
Lojıstikte Değişim: Yeni Model Endüstri
8- Lojistik endüstrisi trendleri belirleyen bir pozisyona gelecek. Ortak girişimlerde ve "yeşil"
taşımacılıkta yeni standartlar ortaya koyacak.
9- Offshore ve outsourcing yeni olanaklar yaratacak ve değer zinciri lojistik ile ilgili tüm hizmet
konularında genişleyecek.
10- Lojistik sağlayıcılar danışman firmalar konumuna gelecek; bütünleyici hizmetler katma değer
sağlayacak.
Fütüristler Derneği –TFD
[email protected]
Büyükdere Cad. No:151, Yonca Apt. B Blok
Kat:4, D:25 – 34394 – Zincirlikuyu – İSTANBUL
t:0212 356 40 43, m:0536 495 34 34 f:0212 356 45 65
www.futurizm.org
Aidat ödemesi ve Bağışlarınız için; Tüm Fütüristler Derneği, Garanti Bankası Gayrettepe Şb (236), Hesap No: 6297301

Benzer belgeler

bölüm adı / servis adı

bölüm adı / servis adı Birlikte Olmak Başlamaktır, Biraradalığı Sürdürmek Gelişimdir, Birlikte Çalışmak Başarıdır Vizyonumuz; Geleceği

Detaylı

Daha Fazla Bilgi İçin Ekli Dosyayı İndirebilirsiniz.

Daha Fazla Bilgi İçin Ekli Dosyayı İndirebilirsiniz. Fütürizm Okulu: Her biri haftada üç saat olan ve yedi hafta süren iki bölümlük sertifika programıdır. Yurt içi ve yurt dışından, iş ve akademik dünyadan fütüristler tarafından verilen seminerler şe...

Detaylı

Ray Kurzweil - Ufuk Tarhan

Ray Kurzweil - Ufuk Tarhan Devrimi’’ (The Age of Spiritual Machines) adlı kitabı 9 dile çevrilmiş olup, Amazon’da bilim dalında en çok satılan kitap olmuştur. Son kitabı ‘’Eşsizlik Yakında’’ (The Singularity is Near), Newyor...

Detaylı