Bankamız, 04 Temmuz 2005 tarihinde İstanb

Transkript

Bankamız, 04 Temmuz 2005 tarihinde İstanb
ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklı ın Unvanı
Adresi
Telefon ve Fax No
Tarih
Sayı
Konu
:
:
:
:
:
:
TEKST L BANKASI A. .
Büyükdere Caddesi No:63 Maslak- STANBUL
(0212) 335 50 60-(0212) 276 23 76
04/07/2005
YKR/2005/118
Sermaye Piyasası Kurulunun Seri VIII, No:39 sayılı Tebli i
uyarınca yapılan açıklamadır.
stanbul Menkul Kıymetler Borsası Ba kanlı ı’na,
Açıklanacak Özel Durum: Bankamız, 04 Temmuz 2005 tarihinde stanbul'da imzalanan
kredi sözle mesi ile uluslararası finans kurulu larından 1 yıl vadeli, US$ 180.000.000.tutarında Sendikasyon Kredisi sa lamı tır.
Toplam 45 uluslararası bankanın katılımı ile sa lanan krediye, Libor + %0.60 düzeyinde faiz
uygulanacaktır ve söz konusu kredi ihracat i lemlerini desteklemek amacıyla
kullandırılacaktır.
Sendikasyon kredisi ile ilgili di er detaylar:
Sendikasyon kredisi düzenleyen bankalar: Abu Dhabi Commercial Bank, American
Express Bank GmbH, The Arab Investment Company SAA, The Bank of New York,
Commerzbank Aktiengesellschaft, Demir-Halk Bank (Nederland) N.V., Doha Bank,
Finansbank (Holland) N.V., HSH Nordbank AG, HVB Group (Bank Austria Creditanstalt
AG, Bankhaus Neelmeyer AG, Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG), Mashreqbank psc,
National Bank of Egypt (UK) Limited, Raiffeisen Zentralbank Österrich Aktiengesellschaft,
Standard Chartered Bank ve Wachovia Bank, National Association.
Sendikasyona katılan di er bankalar: Landesbank Baden-Württemberg Group (BadenWürttembergische Bank AG, LRP Landesbank Rheinland-Pfalz), Al Ahli Bank of Kuwait
K.S.C., Alpha Bank A.E., GarantiBank International N.V., National City Bank, Union Bank
of California N.A., Züricher Kantonalbank, AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH, Kocbank
Nederland NV, Misr Bank-Europe GmbH, UBAE Arab Italian Bank Spa, Bank of Beirut
(UK) Ltd., Bank of Ireland, BRE Bank SA, N.V. De Indonesische Overzeese Bank, KeyBank
National Association, Natexis Baques Populaires, Banca Intesa SpA, Banca Monte dei Paschi
di Siena, Banco Popular Español S.A., Banque Cantonale de Genève, Canadian Imperial Bank
of Commerce, Habib Bank AG Zurich, London Forfaiting Company Ltd, Unicredito Italiano,
New York Branch, Ziraat Bank International AG, Živnostenská Banka A.S.
Tekstilbank, 1986 yılında kurulmu tur ve bankanın %75,4 hissesi GSD Holding A. .'ye aittir.
Tekstilbank, ticaret ve yatırım finansmanı ile kurumsal ve ticari bankacılık konularında butik
bankacılık hizmeti vermektedir. Genel Müdürlü ü stanbul'da bulunan bankanın Türkiye
çapında hizmet veren toplam 39 ubesi bulunmaktadır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri VIII, No:39 sayılı
Tebli inde yer alan esaslara uygun oldu unu, bu konuda/ konularda tarafımıza ula an bilgileri
tam olarak yansıttı ını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun oldu unu, konuyla
ilgili bilgileri tam ve do ru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdi imizi ve
yapılan bu açıklamalardan sorumlu oldu umuzu beyan ederiz.
TEKST L BANKASI A. .
Genel Müdürlük
H. Çim GÜZELAYDINLI
Genel Müdür
Nergis GÜNER
Ba Hukuk Mü aviri

Benzer belgeler

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı : TEKSTİL

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı : TEKSTİL ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklı ın Unvanı Adresi Telefon ve Fax No Tarih Sayı Konu

Detaylı

özel durum açıklama formu

özel durum açıklama formu dei Paschi di Siena S.p.A.- London Branch, Banca UBAE S.p.A, Bank of Montreal, CITIBANK N.A., Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., Dexia Bank, EMRO Finance Ireland Limited, Habib B...

Detaylı