Yapılandırma Talebini Arttıracak Trendler

Transkript

Yapılandırma Talebini Arttıracak Trendler
YENİDEN YAPILANDIRMA
Uygulama, Trend ve Hizmetler Tanıtımı – 2016
Giriş
• Şirketleri tehdit eden finansal krizler genellikle benzer süreçler izlemektedir. Şirketlerin içinde yer aldığı ekonomilerdeki yavaşlamalar ve
politik istikrarsızlıklar farklı ve acil kararlar alınmasını gerektirmekte, bu süreçte yapılan stratejik hatalar, finansal kontrol ve müdahale
eksiklikleri ise gelir krizlerine sebep olmaktadır. Gelir alanındaki bu krizler de ne yazık ki likidite krizleri ve iflas ile sonuçlanmaktadır.
• İşletmelerin başarısızlığa uğramasında en çok görülen hatalardan biri finansal altyapı içermeyen iş planı ve stratejilerdir. İş planına uygun
finansal planlamayı gerçekleştiremeyen firmalar yanlış finansman sonucunda sorunlarını büyütmektedir.
Dışsal
Faktörler
İçsel
Faktörler
Gelir Krizi
Likidite Krizi
İflas
• Gelişmiş piyasalarda finansal problemler tarafların erken aksiyonları ile mahkemeye gitmeden (out-of-court) çözülmektedir.
• Bunun dışında iflas erteleme ve iflastan kurtarma işlemleri özellikle ABD’de öne çıkmakta ve çoğunlukla firmalar bu süreci başarılı bir
şekilde atlatmaktadır. ABD’de Federal İflas Kanunu 11. Bölüm (Chapter 11) (in-court) bu konunun işlendiği en başarılı yönetmeliktir. General
Motors, Six Flags, Samsonite, Delta Airlines, CIT Group, Marvel Studios Amerika’da bu süreci başarı ile tamamlamış firmalardan sadece
birkaçıdır.
• Ülkemizde iflas öncesi yapılandırma işlemleri sıklıkla görülmezken, iflas erteleme ise firmalar tarafından sadece iflas sürecini uzatan bir araç
olarak kullanılmaktadır. Türkiye’de lehine iflas erteleme kararı alınan bir firmanın finansal durumunun düzeldiği bir örnek bulunmamaktadır.
Bu süreçten istenen başarıyı elde etmek için şirketlerin, finansal kuruluşların finansal yapılandırma danışmanlığına ihtiyaçları bulunmaktadır.
tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları Besfin Finansal Hizmetler Danışmanlık ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.
2
Şirketlerde Karşılaşılan Sorunların Evreleri
• Finansal açıdan sorun yaşayan şirketlerde ihtiyaç duyulan likiditenin genellikle borçlanma yoluyla giderilmesinden ötürü artan borçluluk gün
geçtikçe operasyonun zayıflığı sebebiyle yükselmekte ve şirketler üstündeki baskı artmaktadır. Bu sebeple kısıtlı olan likiditenin iyi bir şekilde
ve hızlı bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir.
• Plansız ve uyumsuz bir şekilde hızlı büyüyen şirketler yaptığı yüksek borçlanmalar sebebiyle zor duruma düşmektedir. Şirketler işletme
sermayesi ihtiyacını ve nakit akışını dikkate alarak yapacakları iş planları ile sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde büyüme sağlayabilirler.
Büyüme azalan dış kaynak kullanımı ve artan karlılık hedefleriyle planlanmalıdır.
tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları Besfin Finansal Hizmetler Danışmanlık ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.
3
Öncü Finansal Rasyolar
Satışlar Düşüyor
Maliyetler Artıyor
Karlılık Düşüyor
Likidite Sorunu Ortaya
Çıkıyor
Artan Borç
Eriyen Özkaynak
Düşen Özkaynaklar
Artan Borç
Artan Borç
Yükselen Finansman Gideri
Düşen Karlılık
SPK Gözaltı Pazarı 20
reel sektör şirket
verilerinden
değerlendirilmiştir.
*Besfin Analiz
tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları Besfin Finansal Hizmetler Danışmanlık ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.
4
Dünyada Yapılandırma Uygulamaları
Dünya'da Yapılandırma İşlemlerinin
Boyutu (Milyon USD) - 2014
Danışman Firmalar
Houllhan Lokey
Lazard
Blackstone
Rothschild
Moelis
Morgan Stanley
Greenhill
GLC Advisors
KPMG
FTI Consulting
Messier
PwC
Toplam
Kaynak: Reuters
Adet
48
31
25
26
22
11
2
4
15
6
6
6
304
Değer
90.451
83.937
64.765
63.375
51.996
28.326
22.038
19.785
18.866
17.827
12.499
12.278
558.632
2013 yılına göre değer bazında %12 oranında artan
yapılandırma işlemler adet bakımından %37 oranında
gerilemiştir. Küresel çapta yapılandırma işlemleri
arasında en büyük pay %31 ile ABD’nin elindeyken
88 adet işlem yapılmıştır. 2013 yılına göre en hızlı
yükseliş %55 ile EMEA bölgesinde görülürken 169
adet işleme karşılık 116 milyar USD işlem yapılmıştır.
tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları Besfin Finansal Hizmetler Danışmanlık ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.
5
Dünyada Yapılandırma Uygulamaları
Chapter 11’in
Aşamaları
Chapter 11
öncesi
borçlunun
durumu
Reorganizasyon
(İş) planının
başlaması
Yeniden
planlama sonrası
durum
• Amerikan iflas kanunu içerisinde en önemli bölüm olan 11. Bölüm mali açıdan sorun yaşayan şirketlerin reorganizasyonu için plan
hazırlamasını ve işletmelerin alacaklıları ile arasında bulunan borçların yeniden yapılandırmasını sağlayarak şirketlerin ticari faaliyetlerini
sürdürmelerini sağlar.
Varlık Satışı
Gelir
Temliki
Sermaye
Katkısı
İş Planı
Peşin
Ödeme
Kaynakları
Stratejik
Yatırımcı &
Şirket
Birleşmesi
• Reorganizasyon planı borcun peşin olarak ödenmesini düzenleyeceği gibi gelecekteki kazançlarla, aktifin paraya çevrilmesiyle, yeni sermaye
katkısıyla veya bazı kaynakların birleştirilme yöntemiyle ödenmesini düzenleyebilir.
tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları Besfin Finansal Hizmetler Danışmanlık ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.
6
Dünyada Yapılandırma Uygulamaları Süreci
tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları Besfin Finansal Hizmetler Danışmanlık ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.
7
Türkiye’de Yapılandırma Uygulamaları
• Son 9 yılda Türkiye’de iflas Ertelemeye giren toplam 82 firmanın %37’sini
Tekstil şirketleri oluştururken 2. sırada %14 ile Gıda şirketlerinin yer aldığı
dikkat çekmektedir.
• 2015 yılının ilk 8 ayında toplam 29 şirket iflas erteleme yaparken bunların 6’sı
İnşaat, 5’i Tekstil ve 4’ü Gıda şirketleridir.
Son Dönemde
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2014
2014
2014
2014
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2012
2012
İflas Ertelemeye Giren Önemli Firmalar
Ertaş Metal
Demir Çelik
Yeşil Kundura
Perakende
Seven Hill
Tekstil
ÇBS Grubu
Boya
Mango Gıda
Gıda
Jamie's Italian
Gıda
Dentistanbul
Sağlık
Tombak
Gıda
Bücürük
Tekstil
Sbarro
Gıda
Kırcı Group Genpower
Elektronik
Orion Holding
Holding
Rodi Mood
Tekstil
Ora Alışveriş Merkezi ve Otel AVM
Ukra İnşaat
İnşaat
Goldaş
Kuyumculuk
Praktiker
Perakende
Şeker Piliç
Gıda
Wenice Kids
Tekstil
Fi Yapı
İnşaat
İflas ertelemeyle ilgili veriler basına çıkan büyük firmalar arasından
seçilmiştir.
Kaynak: Hürriyet, şirketnews
tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları Besfin Finansal Hizmetler Danışmanlık ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.
8
Türkiye’de Yapılandırma Uygulamaları
• İflas ertelemenin ana amacı erteleme süresi boyunca borçlu şirkete icra takibi yapılmasını ve mevcut takiplerin durmasını sağlamaktır.
Böylece şirketin mali durumunu düzeltmesi ve faaliyetlerine devam etmesi sağlanmış olur.
• Mahkemece şirketin iyileştirme projesi baz alınarak erteleme süresi bir defada en çok 1 yıl için verilebilir. Bu süre uzatma talepleri ile 4 yıla
kadar uzayabilmektedir. Erteleme süresi sonunda şirketin mali durumu düzelmemiş ise iflasına karar verilir.
• Şirketin iyileştirme projesinin gerçekçi, somut ve inandırıcı olup olmadığının tespiti yapılmaktadır. Tespit sadece bilançonun aktif ve pasiflerini
incelemekle değil aynı zamanda dinamik bir analiz ile geleceğe yönelik projeksiyonu kapsamaktadır.
• Kayyum her 3 ayda bir şirketin projeye uygun olarak iyileştirme gösterip göstermediğini mahkemeye rapor eder.
Ülkemizde iflas öncesi yapılandırma işlemleri sıklıkla görülmezken, iflas erteleme ise firmalar tarafından
sadece iflas sürecini uzatan bir araç olarak kullanılmaktadır. Türkiye’de lehine iflas erteleme kararı
alınan ve etkin iş planı ile süregiden bir örnek görülmemektedir.
İFLAS SÜRECİNDEN ÖNCE; MÜDAHALEDE HEDEF ve YÖNTEMLER
Faaliyetleri İyileştiren Aksiyonlar
• Üretimin ve ürünün verimliliğinin arttırılması,
• Düşük maliyetli yeni üretim ve pazarlama
araçlarının geliştirilmesi,
• İşletmenin kapasitesinde gerekli küçülmeye
gidilmesi,
• İşletmenin karlı ve verimli faaliyet ve alanlar ile
sınırlanması,
• Yönetimin
ve
yöneticilerin
yeniden
yapılandırılması.
Mali Durumu İyileştiren Aksiyonlar
•
•
•
•
Özkaynakları yükseltilmesi,
Yeni kaynaklar sağlanması,
Etkin İşletme Sermayesi Yönetimi,
Aktif-Pasif dengesinin sağlanması.
tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları Besfin Finansal Hizmetler Danışmanlık ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.
9
Başarılı Bir Yapılandırmada Dikkate Alınması Gereken 15 Adım
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Durum Analizi
Uzun Dönemli Şirket Stratejisinin Tespiti
5 Yıllık İş Planı Hazırlanması
Nakit Akımı Planlanması(Gün, Hafta, Ay)
Kredilerin Yönetimi
Sermaye Artışı
Aktif Optimizasyonu Yapılması
8. Satışların Artırılması
9. Satın Alma Kontrolü
10. Satış Maliyetleri ve Faaliyet Giderlerinin Düşürülmesi
11. Etkin İşletme Sermayesi ve Aktif Yönetimi
12. İşgücünde Düzenleme Yapılması
13. Müşteri ve Ürün Karlılığı
14. Hisse Satışı (Yabancı Ortaklık)
15. ARGE, Ürün ve Pazar Geliştirme
Gelir Tablosu
NET SATIŞLAR
Satılan Malın Maliyeti
BRÜT KAR
Faaliyet Giderleri
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri
Genel Yönetim Giderleri
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
FAALİYET KARI (EBIT)
Diğer Gelirler
Diğer Giderler
Net Finansman Gideri
DÖNEM KARI
68.750.000
56.250.000
12.500.000
10.625.000
2.500.000
6.250.000
1.875.000
1.875.000
11.875.000
375.000
18.750.000
-5.375.000
2
8
13
15
9
10
11
12
9
10
12
13
5
6
7
15
7
4
tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları Besfin Finansal Hizmetler Danışmanlık ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.
11
10
Başarılı Bir Yapılandırmada Dikkate Alınması Gereken 15 Adım
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Durum Analizi
Uzun Dönemli Şirket Stratejisinin Tespiti
5 Yıllık İş Planı Hazırlanması
Nakit Akımı Planlanması(Gün, Hafta, Ay)
Kredilerin Yönetimi
Sermaye Artışı
Aktif Optimizasyonu Yapılması
8. Satışların Artırılması
9. Satın Alma Kontrolü
10. Satış Maliyetleri ve Faaliyet Giderlerinin Düşürülmesi
11. Etkin İşletme Sermayesi ve Aktif Yönetimi
12. İşgücünde Düzenleme Yapılması
13. Müşteri ve Ürün Karlılığı
14. Hisse Satışı (Yabancı Ortaklık)
15. ARGE, Ürün ve Pazar Geliştirme
Bilanço
Aktif
11
11
7
11
DÖNEN VARLIKLAR
Hazır Değerler
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
Stoklar
Gelecek Aylara Ait Gid.ve Gelir Tah.
Diğer Dönen Varlıklar
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI
Ticari Alacaklar
Finansal Duran Varlıklar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Diğer Duran Varlıklar
AKTİF TOPLAMI
Pasif
88.750.000 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
625.000
Mali Borçlar
33.750.000
Ticari Borçlar
4.375.000
Diğer Borçlar
41.250.000
Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
5.000.000
Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gid. Tah.
3.750.000
Diğer KV Yabancı Kaynaklar
157.125.000 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
1.250.000
Mali Borçlar
10.625.000
Diğer Borçlar
143.750.000 ÖZKAYNAKLAR
1.250.000
Ödenmiş Sermaye
250.000
Yedekler
Geçmiş Dönem Karı (Zararı)
Net Dönem Kar/Zarar
245.875.000 PASİF TOPLAMI
tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları Besfin Finansal Hizmetler Danışmanlık ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.
138.062.500
50.000.000
75.000.000
1.125.000
2.500.000
9.062.500
375.000
65.000.000
26.250.000
38.750.000
42.812.500
87.500.000
10.687.500
-50.000.000
-5.375.000
245.875.000
5
11
14
5
14
7
6
11
Yapılandırma Talebini Arttıracak Trendler
Trend / Kur Riski
•
Şirketlerin açık pozisyonu 184,3 milyar USD olup firmaların ödemesi gereken kısa vadeli yurtdışı yükümlülükler 76
milyar USD’ye gerilemiştir.
Analiz
Etki
• 2013 yılsonu itibarıyla 81 milyar USD olan yurtdışı
yükümlülükler 2014 sonunda 79 milyar USD’ye, 2015 yılı
sonunda 76,5 milyar USD'ye gerilemiştir. Son 1 senede
USD bazında yükümlülükler %3 oranında gerilemesine
rağmen bu yükümlülüğün TL karşılığı %22 oranında
yükselmiştir. 2014 yılsonundan 2015 sonuna kadar USD
kurunun %24 oranında büyüdüğü görülmüştür. Şirketlerin
döviz yükümlülükleri kapsamında 2016-2017 yılı kur
seyrini ve riskini dikkatli izleyecekleri dönem olacaktır.
Şirketler taşıdıkları döviz kredileri hacmini ve
yükünü süregiden kur seyrine ve beklentilere
göre etkin bir şekilde yönetmeleri gerekmektedir.
Kur gelişimleri için doğru öngörüler ile hatasız
aksiyonları almak kritik görünmektedir.
tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları Besfin Finansal Hizmetler Danışmanlık ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.
12
Yapılandırma Talebini Arttıracak Trendler
Trend / Büyüme & Faiz Oranları
•
IMF 2016 tahminleri Türkiye ekonomisi için yukarı yönlü revize edilerek %3,8 seviyesinde belirlenirken, 2016 – 18 yılları
arası tahmin %3,8 - %3,5 aralığında değişmektedir. Dünya ekonomisi için ise tahminlerini aşağı yönlü revize etmiştir.
•
Piyasa faiz oranları 2015 yılı başlangıcından yükselme eğilimine girmiştir.
Analiz
Etki
• Yüksek faiz oranları ve artan maliyetler
enflasyonun yüksek kalmasına sebep olmaktadır.
• Yüksek enflasyon ve faiz oranları şirketlerin satış
hacmi ve karlılığına olumsuz etki yapmaktadır.
Azalan talep ve yükselen maliyetler
şirketlerin karlılık oranlarını düşürüp,
borçlarını
karşılama
kabiliyetlerini
zayıflayacaktır. Bu durum şirketlerin Nakit
Akışını olumsuz etkilerken Banka geri
ödemeleri üstünde baskı artacaktır.
tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları Besfin Finansal Hizmetler Danışmanlık ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.
13
Yapılandırma Talebini Arttıracak Trendler
Trend / Kar Marjı
•
Merkez Bankası verilerine göre şirketlerin karlılık oranlarında düşüş trendinin 2014 yılında daha da hızlandığı
gözükmektedir. 2014 yılında EBITDA Marjı/Karlılık bir önceki yıla göre %25 oranında azalmıştır.
Analiz
Etki
• Yükselen maliyetler nedeniyle şirketlerin karlılıkları
düşerken, nakit akışında sorun yaşayan firmalar
yükümlülüklerini zamanında yerine getirmede
zorlanmaktadır.
Karlılıkları düşen ve nakit sorunu yaşayan
şirketler faaliyetlerini sürdürebilmeleri için
daha fazla borçlanma yapmak veya
küçülmeye gitmek zorunda kalacaklardır.
TCMB verileri kullanılmıştır.
tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları Besfin Finansal Hizmetler Danışmanlık ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.
14
Yapılandırma Talebini Arttıracak Trendler
Trend / Borçlanma
•
TCMB verilerine göre şirketlerin mali borçları artan oranda yükselmektedir.
Analiz
Etki
• Düşen kar ve artan borçlar şirketlerin borçluluk
rasyolarını olumsuz yönde etkilerken ratingleri
zarar görmektedir.
• Yüksek borçluluk ve düşük kar bilançoların
dengesini bozmaktadır. Mali borçların payı bilanço
içinde yükselirken düşen karlılık şirketlerin
özkaynaklarını eritmektedir.
Yükselen mali borçlar ve zayıflayan
özkaynaklar şirketlerin borç servislerini
zamanında yapmalarını zorlaştıracaktır.
TCMB verileri kullanılmıştır.
tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları Besfin Finansal Hizmetler Danışmanlık ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.
15
Yapılandırma Talebini Arttıracak Trendler
Trend / Sorunlu Krediler
•
Kredi artışı, GSMH ve Mevduat artışına göre daha hızlı olup 2013 yılında ilk defa Kredi/Mevduat oranı %100’ün üstüne
çıkmıştır.
Analiz
Etki
• Gerek şirketlerin gerek hane halkının borçlulukları
artmakta kredilerin banka bilançosu içindeki payı
yükselmektedir.
Yüksek kredi artışı takipteki kredilerin
yükselmesine neden olacak, PD (Probability
of Default) oranı yükselecektir.
tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları Besfin Finansal Hizmetler Danışmanlık ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.
16
Besfin Yeniden Yapılandırma Hizmet Kapsamı
Finansal yapılandırma danışmanlığı altında verdiğimiz hizmetlerimiz aşağıdaki adımlarda gerçekleştirilmektedir
Finansal
Check-Up
Çalışmanın ilk adımı olarak Şirketin durumunun hızlı bir şekilde tespit edilmesi için faaliyet gösterilen
sektör dinamikleri, rakiplerin konumu, rekabet avantajları, finansal tablo analizi, mali borçlar ve
dağılımını, borç ödeme planlarının faaliyetler ile uyumu tespiti edilerek hızlı bir şekilde Şirketin finansal
durum tespiti yapılmaktadır.
Yol Haritası
Durum tespiti sonrasında firmanın ihtiyaçları doğrultusunda izlenecek yol belirlenecektir. Sonraki
sayfada görülen karar ağacı mekanizması ile Firmanın gereksinimlerine en uygun çözümler ve bu
çözümlere ulaşım yöntemleri belirlenecektir.
Finansal Model
Finansal yapılandırmanın temelini oluşturacak olan iş planı dinamik bir model eşliğinde hazırlanacak ve
uzun dönemde Şirketin faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdürmesi için gerekli finansal ve operasyonel
iyileştirme alanları model ile belirlenecek ve bu iyileştirmelerin Şirket finansal tablolarına etkisi simule
edilecektir.
İş Planı
Finansal Modele paralel şirketin gelecekteki faaliyetlerini özetleyen, rekabet gücüne göre şekillenen bir
iş planı hazırlanacaktır. İş planı içerisinde sektör ve firma faaliyetleri, ileri vadeli finansal projeksiyonlar,
kredi özellikleri (vade, teminat, döviz kuru, ödeme planı vb.), nakit akış tabloları yer almaktadır.
Banka Sunumları
ve Kredi Tahsis
Süreci
Hazırlanan iş planı sonrasında finansörlere yapılacak olan başvurularda tarafların ortak çıkarları
gözetilerek iki taraf için de optimum faydayı sağlayacak çözüm belirlenecek ve belirlenen bu prensipler
kapsamında finansal yapılandırma işlemi şekillendirilecektir.
Denetim
Mekanizması
Borçlarını yeniden yapılandırıp yeniden yapılandırmaya giden şirketin 1 yıl boyunca finansal açıdan
performansı denetlenmekte ve elinde bulunan riskleri nasıl yönettiği araştırılmaktadır.
*Hizmet kapsamı detayları için Mehmet Gökdemir ile [email protected] adresinden iletişime geçebilirsiniz
tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları Besfin Finansal Hizmetler Danışmanlık ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.
17
Besfin Yeniden Yapılandırma Hizmet Süreci
Durum Tespiti
Finansal Check-Up
Yapılandırma
Kararı
E
H
Yapılandırma
Likiditasyon
Varlık
Satışı
Finansal
Model
Geliştirme ve
İyileştirme Stratejileri
• Problemin &
nedenlerinin tespiti
• Sürdürülebilirlik
• Yeni yönetim
anlayışı
• Kritik iş süreçlerinin
revizesi
• Organizasyon yapısı
• Finansal
yapılandırma
Pazar &
Kapasite
Stratejik
hedefler
Kurumsal
Şirket
Satışı
Ortaklar
Acil Fon
ihtiyacı
Fon
kaynağı?
Sermaye
Yapılandırma
Ön Finansman
Yeni Ortak
tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları Besfin Finansal Hizmetler Danışmanlık ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.
18
Besfin Hizmetleri
tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları Besfin Finansal Hizmetler Danışmanlık ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.
19
Proje Ekibi
BESFİN'in kurucusu ve yönetici ortağıdır. Besli, Akbank'ta çeşitli pozisyonlarda çalıştıktan sonra Ticari Bankacılık, KOBİ, Proje
Finansmanı ve Nakit Yönetimi Bölümlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevinden 2011 yılında emekli olmuş ve aynı yıl
BESFİN'i kurmuştur. İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü Mezunu olan Besli Akbank'ta görev yaptığı süre boyunca dünyanın önde gelen
finans kuruluşu Deutsche Bank'ta staj yapmış, satış ve pazarlama konularında çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı eğitimlere katılmıştır. Deneyim
alanları
Ferda
BESLİ
•
•
•
•
Kurumsal Finansman,
Proje Finansmanı,
Kredi ve Banka İlişki Yönetimi,
Stratejik Pazarlama,
olan Besli, son olarak London Business School'da “Müşteri Odaklı Pazarlama Stratejisi” eğitimine katılan, Avrupa Birliği'nin think-tank
kuruluşu olan CEPS (Centre For European Policy) - IEMED ile birlikte Akdeniz ülkelerinde faaliyet gösteren KOBİ'lerin finansman
sorunlarının çözümü için oluşturulan inisiyatifte görev alan Besli, 2010 yılında Barcelona ve Brüksel'deki toplantılara katılarak bu inisiyatifte
aktif görev almıştır. Kurumsal Finansman, proje finansmanı, kredi ve banka ilişki yönetimi, stratejik pazarlama konularında deneyimli olan
Besli Amerika'da WFS (Dünya Futuristler Derneği), İngiltere'de Chatham House, Türkiye'de TUSİAD ve çeşitli sosyal kuruluşlarda üyedir.
Mehmet
GÖKDEMİR
1990 yılında başladığı bankacılık kariyerinde Osmanlı Bankası’nda Şube Kambiyo Uzmanı, Teftiş Kurulu Müfettiş, Şube Operasyon
Yöneticiliği, Genel Müdürlük Ticari Krediler Müdürü görevlerinde bulunmuş, Garanti Bankası’nda Genel Müdürlük Kurumsal Krediler
Yönetici ve Krediler Bölge Müdürü görevlerinde bulunmuştur.
Çukurova Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olan Mehmet Gökdemir, bankacılık kariyeri sürecinde kurum içi ve dışı bir çok mesleki ve
sosyal eğitimler almış ve ayrıca eğitmen olarak da kurum içi görevlerde bulunmuştur. Bankacılık çalışmalarında mesleki, sistem geliştirme
ve reorganizasyon vb bir çok projede görev almış ve proje liderliği yapmıştır. Ayrıca banka yönetici assessment sürecinde yer almış ve
belirli bir süre assessor olarak görev almıştır.
Özel sermaye girişimi olarak TAM Faktoring A.Ş.nin kurucu ekibinde üst düzey yönetici – Genel Müdür Yardımcısı olarak yer almıştır.
Şirket kuruluş, yapılanma ve geliştirme çalışmalarının yönetiminde görev almıştır.
Mehmet Gökdemir 2015 Eylül ayı itibariyle Besfin ekibine katılmıştır.
tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları Besfin Finansal Hizmetler Danışmanlık ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.
20
Proje Ekibi
Erhan
BENİM
Aralık 2014’te Besfin bünyesine katılan Erhan Benim lisans eğitimini ekonomi ana dalı ve matematik yan dalı üzerine çalışarak
tamamlamıştır. Mayıs 2014’te Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Franklin and Marshall College’tan BA derecesi ile mezun olmuştur.
Besfin’de Kurumsal Finansman Uzman Yardımcısı olarak hizmet vermektedir.
Lise eğitimini V.K.V. Koç Özel Lisesi’nde tamamlamış, lisede Uluslararası Bakalorya (IB) programını tercih etmiştir. Temmuz 2012’teki
Deutsche Bank Sales&Trading departmanındaki stajı ile finans sektörüne ilk adımını atmıştır. 2013’te ise UBS Yatırım Bankacılığı
bölümünde yaz analisti olarak görev almıştır. Ayrıca 2010-2014 yılları arasında Franklin and Marshall College İşletme Ofisinde
muhasebe asistanı olarak çalışmıştır.
Finansal modelleme, değerleme, analiz, araştırma ve şirket satın alma & birleşmeleri gibi mevcut konularda Besfin’e hizmet
vermektedir.
Anıl
BİRİNCİ
Selen
URUK
Haziran 2015’te Besfin bünyesine katılan Anıl Birinci, lisans derecesini 2014 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisat bölümünden
almıştır. Besfin’de Kurumsal Finans Uzman Yardımcısı olarak hizmet vermektedir.
Finans sektörüne ilk adımını Temmuz 2012’de Deloitte İstanbul ofisinde Denetim bölümü stajyeri olarak atmıştır. Ağustos 2013’te
Ernst&Young İstanbul ofisinde Danışmanlık bölümü stajyeri olarak çalışmıştır. Bununla beraber üniversite eğitimi boyunca SPK, E&Y,
PwC gibi kurumların kısa süreli eğitim programlarına katılmıştır.Finansal modelleme, değerleme, analiz, araştırma ve M&A gibi
konularda Besfin’de hizmet vermektedir.
Haziran 2015’te Besfin bünyesine katılan Selen Uruk, lisans derecesini 2013 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Matematik bölümünden almıştır. Ayrıca Anadolu Üniversitesi, İktisat bölümü mezunudur. 2014 yılında İstanbul üniversitesi’nden
Finans alanında master derecesini almıştır.
Selen Uruk, 2012 Haziran ayında Agis Zorgverzekeringen’de stajyer olarak çalışmıştır. 2013 Mayıs ayında ise n11.com’un ETicaret bölümünde stajyer olarak görev almıştır.
Finansal Modelleme, değerleme, analiz, araştırma ve M&A konularında Kurumsal Finans Analisti olarak Besfin’de hizmet vermektedir.
tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları Besfin Finansal Hizmetler Danışmanlık ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.
21
Proje Ekibi
Emre Ekrem
ADVAN
Kasım 2015’te Besfin bünyesine katılan Emre Ekrem Advan, lisans derecesini 2013 yılında Bilkent Üniversitesi İktisat
bölümünden almıştır.
Emre Ekrem Advan, 2011 Temmuz ayında Garanti Bankası’nda stajyer olarak çalışmış, 2013 Temmuz ayında ise Doğuş
Otomotiv’in Satış bölümünde stajyer olarak görev almıştır. 2015 yılının Ocak ayından Ekim ayının sonuna kadar Garanti
Yatırım’ın Kurumsal Finansman departmanında stajyer olarak görev yapmıştır.
Finansal Modelleme, değerleme, analiz, araştırma ve M&A konularında Kurumsal Finans Uzman Yardımcısı olarak
Besfin’de hizmet vermektedir.
Ali Enver
ARSLAN
Ocak 2016’da Besfin bünyesine katılan Ali Enver Arslan, lisans derecesini 2014 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi
İktisat bölümünden almıştır.
Ali Enver Arslan, 2012 Ağustos ayında Türk Hava Yolları’nda stajyer olarak çalışmış, aynı yılın Eylül ayında ise Halk
Bankası Ticari Krediler biriminde staj yapmıştır. 2013 yılının Ağustos ayında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
(UNDP)’nda GAP Bölgesi Organik Tarım Kümelemesi Projesinde staj yaptıktan sonra bir süre halkla ilişkiler alanında
çalışmıştır.
Finansal Modelleme, değerleme, analiz, araştırma ve M&A konularında Kurumsal Finans Uzman Yardımcısı olarak
Besfin’de hizmet vermektedir.
Besfin Kadrosu & Araştırma Ekibi
Ferda Besli
Kurumsal Finans – Başkan & CEO
[email protected]
Erhan Benim
Kurumsal Finans Analist
[email protected]
Anıl Birinci
Kurumsal Finans Analist
[email protected]
Mehmet Gökdemir
Kurumsal Finans
[email protected]
Selen Uruk
Kurumsal Finans Analist
[email protected]
Emre Ekrem Advan
Kurumsal Finans Analist
[email protected]
tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları Besfin Finansal Hizmetler Danışmanlık ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.
Ali Enver Arslan
Kurumsal Finans Analist
[email protected]
22
Besfin Finansal Hizmetler
Danışmanlık ve Tic. A.Ş.
Tel: +90 212 609 83 50
Faks: +90 212 609 83 49
Avrupa Rezidans
Karayolları Mah. Abdi İpekçi Cad.
No:30 27. Kat 34250
Küçükköy Gaziosmanpaşa İSTANBUL
www.besfin.com
Bu çalışma, Besfin tarafından özel olarak hazırlanmıştır.
Çalışmanın içeriği Besfin’in bilgisi dışında kopyalanıp
yayınlanamaz. Çalışmanın kapsadığı görüşler ve yorumlar genel
kabul görmüş teorik yaklaşımlar olup, gerçekleşmeleri koşullara
bağlıdır. Çalışmanın içeriğinin Besfin bilgisi dışında direkt
kullanımından doğacak olan zararlardan Besfin ve çalışanları
sorumlu tutulamaz.
©2015 Besfin Finansal Hizmetler Danışmanlık ve Tic. A.Ş.

Benzer belgeler

finansal borç yönetimi

finansal borç yönetimi Haziran 2015’te Besfin bünyesine katılan Anıl Birinci, lisans derecesini 2014 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisat bölümünden almıştır. Besfin’de Kurumsal Finans Uzman Yardımcısı olarak h...

Detaylı

ŞİRKETİNİZE HIZ TESTİ YAPIN!

ŞİRKETİNİZE HIZ TESTİ YAPIN! Hesaplama Örneği Örnek Şirketimizin bilançosu aşağıdaki şekilde olsun: Hazır Değerler Ticari Alacaklar Stoklar Toplam Dönen Varlıklar Maddi Duran Varlıklar Toplam Varlıklar Ticari Borçlar Mali Borç...

Detaylı