İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM

Transkript

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM
İTÜ
DERS KATALOG FORMU
(COURSE CATALOGUE FORM)
Dersin Adı
Course Name
FLÜT III
FLUTE III
Kodu
(Code)
Yarıyılı
(Semeste
r)
Kredisi
(Local
Credits)
AKTS Kredisi
(ECTS
Credits)
CAB 223
3
2
6
Bölüm / Program
(Department/Progr
am)
Dersin Türü
(Course Type)
Ders Uygulaması, Saat/Hafta
(Course Implementation, Hours/Week)
Ders
Uygulama Laboratuar
(Theoretical)
(Tutorial)
(Laboratory)
0
4
0
Çalgı Bölümü – Çalgı Programı
Instrument Department – Instrument Division
Zorunlu
(Compulsory)
Dersin Önkoşulları CAB 124
(Course
Prerequisites)
Dersin mesleki
Temel Müzik
bileşene katkısı, %
Bilim
(Course Category
(Basic Music
by Content, %)
Sciences)
Türkçe
(Turkish)
Dersin Dili
(Course
Language)
Temel Meslek
(Main Profession)
Meslek Tasarım
(Profession
Design)
İnsan ve Toplum
Bilim
(General
Education)
100
Dersin İçeriği
(Course
Description)
Dersin Amacı
Marcel Moyse Geniş ses aralıkları, Barok solo flüt eserlerinde detaylı stil
çalışması. Telemann ve C.P.E. Bach’ın solo flüt eserleri. 20. Yüzyıl dönemine
ait bir konçertino’nun çalışılması.
Marcel Moyse’s Large intervals . Detailed studies on Baroque Period for flute.
Solo. Solo Works of Telemann and C.P.E Bach, a concertino from twentieth
century repertoire
1)
2)
3)
4)
Çalgının teknik icrasını öğrenmek
İlgili alanda yapılan icralara katkı sağlamak
Çalgının kullanım alanları ile ilgili bilgi kazandırmak
Çalgıyla ilgili araştırmalara yönlendirmek
1) To learn the technical side of the instrument performing
(Course Objectives) 2) To make a contribution by performing to the relevant area
3) To make a contribution to the relevant area of the instrument
4) To direct research towards sectors
Ders Kitabı
(Textbook)
TAFFANEL ,Paul. -GAUBERT ,Philippe. 1990 Grands Exercises Journalieres.Paris:
Alphonse Leduc
Dersin Öğrenme
Çıktıları :
1- Üç oktavı
(Course Learning
Outcomes)
içeren geniş ses aralıklarına hakim olma
2- Barok dönem eserlerini stile uygun icra etme
3- Yirminci yüzyıl dönemine ait bir konçertino icra etme
4- Türk Müziği eserlerini doğru yorumlama.
I- Perform the large intervals in 3 registres.
II-Perform the Baroque pieces in an appropriate style.
III-Perform a concertino from 20. Th century period.
IV- Perform the Turkish Music works in an appropriate style
Diğer Kaynaklar
(Other References)
1. İTÜ TMDK Ercüment Berker Kütüphane Arşiv ve Dökümantasyon Birimi
2. BERNOLD, Philippe, 1995 La Technique d’Embouchure: Paris : La Stravaganza
3- HANDEL, George Frederich, 1955 11 Sonatas for flute and figured bass, Kassel:
Barenreiter
4-LORENZ, Johannes, 1952 Fingergymnastische Studien für Flöte, Frankfurt:
Zimmermann
Ödevler ve Projeler
YOK
(Homepiece &
Projects
Laboratuar
Uygulamaları
NONE
YOK
NONE
(Laboratory Piece)
Bilgisayar
Kullanımı
YOK
NONE
(Computer Use)
Diğer Uygulamalar
YOK
(Other Activities)
Başarı
Değerlendirme
Sistemi
(Assessment
Criteria)
NONE
Faaliyetler
(Activities)
Yıl İçi Sınavları
(Midterm Exams)
Kısa Sınavlar
(Quizzes)
Ödevler
(Homepiece)
Projeler
(Projects)
Dönem Ödevi/Projesi
(Term Paper/Project)
Laboratuar Uygulaması
(Laboratory Piece)
Diğer Uygulamalar
Adedi
(Quantit
y)
Değerlendirmedeki Katkısı, %
(Effects on Grading, %)
(Other Activities)
Final Sınavı
(Final Exam)
1
100
DERS PLANI
Hafta
1
Konular
Dersin
Çıktıları
Bir barok sonat 1. Bölüm, gamlar
I
2
Bir barok sonat 1. Bölüm
I
3
Bir barok sonat 2. Bölüm Gam, arpej ve tiersler.
I
4
Tiersler.
Bir barok sonat 3. bölüm
5
Gam, arpej ve tiersler. Bir barok sonat 4. bölüm
6
Etüd ve tiersler. Bir barok sonat 4. bölüm
II-III
7
8
9
10
Bir konçertino 1. Bölüm, etüd
Bir konçertino 2. Bölüm Etüd,tiersler.
Bir konçertino 1 ve 2 . bölüm Etüd,tiersler.gamlar
Ses egzersizleri, etüd, Türk Müziği Eseri
III-IV
11
12
Türk Müziği Eseri, tiers ve gamlar
Türk Müziği Eseri Bir konçertino 3. Bölüm, etüd
III-IV
13
14
Bir konçertino 3. Bölüm
Bir konçertino tüm bölümler, Türk Müziği Eseri
III-IV
I-II
II
III-IV
III-IV
III-IV
III-IV
III-IV
COURSE PLAN
Weeks
1
Topics
First movement of a baroque sonata, scales
Course
Outcomes
I
2
First movement of a baroque sonata
I
3
4
Second movement of a baroque sonata, scales and arpeggios and tiers
Tiers.Third movement of a baroque sonata
I
5
6
Fourth movement of a baroque sonata Gam, arpej ve tiersler. scales and
arpeggios and tiers
Etüd, tiers. Fourth movement of a baroque sonata
7
8
Concertino 1. First movement, etüde
Concertino 2. Movement, etude tiers
I-II
II
II-III
III-IV
III-IV
.
9
10
Concertino 1 th and 2 nd movement, Etude, ,tiers, scales
Tone exercises, Turkish music pieces.
III-IV
11
Turkish music pieces.Tiers, scales.
III-IV
12
Turkish music pieces. Etude, Concertino 3 th movement
III-IV
13
14
Concertino 3 th movement
Concertino, allthe movements, Turkish music pieces
III-IV
14
Practicing transposition on Ferahnâk makam and example of vocal
compositions
III-IV
III-IV
III-IV -VI
Dersin Çalgı Programıyla İlişkisi
Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler (programa ait çıktılar)
A
B
C
D
E
Çalgısını ileri düzeyde icra etme
Göçürme ve entonasyon sorunlarını çözme
Solo ve eşlik icralarda yorum gücü ve teknik hâkimiyete sahip olma
Farklı icra tekniklerini öğrenme ve uygulama
Çalgısı hakkında teorik çalışma ve araştırmalar yapma
Katkı
Seviyesi
1 2 3
x
x
x
x
x
Relationship between the Course and Instrument Program
Program Outcomes
A
B
C
D
E
To play advanced level to the instrument
To solve the problems of intonation and transpositions
To have ability of interpration and technical capability
To learn and apply different interpretation techniques
To make theorical studies and research about the instrument
Düzenleyen (Prepared by)
Tarih (Date)
04.12.2009
Level of
Contribution
1
2
3
x
x
x
x x
x x
İmza (Signature)

Benzer belgeler

Untitled

Untitled Bir Başka Faust 408 Sayfa, 135 x 185 mm ROMAN Gizem, Kendini tanımak,

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM Çalgısını ileri düzeyde icra etme Göçürme ve entonasyon sorunlarını çözme Solo ve eşlik icralarda yorum gücü ve teknik hâkimiyete sahip olma Farklı icra tekniklerini öğrenme ve uygulama Çalgısı hak...

Detaylı

Dersin Adı: STATİK

Dersin Adı: STATİK Çalgısını ileri düzeyde icra etme Göçürme ve entonasyon sorunlarını çözme Solo ve eşlik icralarda yorum gücü ve teknik hâkimiyete sahip olma Farklı icra tekniklerini öğrenme ve uygulama Çalgısı hak...

Detaylı

Dersin Adı: STATİK

Dersin Adı: STATİK Çalgısını ileri düzeyde icra etme Göçürme ve entonasyon sorunlarını çözme Solo ve eşlik icralarda yorum gücü ve teknik hâkimiyete sahip olma Farklı icra tekniklerini öğrenme ve uygulama Çalgısı hak...

Detaylı