Ek-1 Kaymakamlık Onayı

Transkript

Ek-1 Kaymakamlık Onayı
T.C.
KADIKÖY KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 97423997-51.02-E.12853512
Konu: Konferans
14/12/2015
KAYMAKAMLIK MAKAMINA
KADIKÖY
İlgi: Özel Çevre Koleji Müdürlüğü'nün 09/12/2015 tarihli ve 051.05/176 sayılı yazısı.
İlçemizde faaliyet gösteren Özel Çevre Koleji Müdürlüğü, İlimiz genelinde resmi-özel
okullarda görev yapan İngilizce öğretmenlerine yönelik 27 Şubat 2016 Cumartesi günü
09.00-15.30 saatleri arasında, okulun konferans salonunda, Dr. Özgür POLAT'ın konuşmacı
olarak katılacağı İngilizce dil eğitiminde sınıf dinamizmini arttırıcı yeni yaratıcı yaklaşımlar,
yeni metodlar konulu konferansı düzenlemek istediklerini ilgi yazı ile bildirmiştir.
Özel Çevre Koleji Müdürlüğünün
Müdürlüğümüzce uygun görülmüştür.
söz
konusu
etkinliği
düzenleme
talebi
Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde Olurlarınıza arz ederim.
Ömer YAHŞİ
Müdür
OLUR
.../12/2015
Birol KURUBAL
Kadıköy Kaymakam
EKLER :
İlgi yazı ve ekleri
Bahariye Cad. Kuzu Kestane Sok. No:7 Kadıköy/İSTANBUL
Elektronik Ağ: www.kadikoy.meb.gov.tr
E-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Cihat AKÇA-Memur
Tel: (0 216) 346 82 04
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden8a74-7590-3930-858f-36f6 kodu ile teyit edilebilir.

Benzer belgeler

T.C. SAKARYA VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü Sayı : 10284503

T.C. SAKARYA VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü Sayı : 10284503 listedeki ilçelerimizin merkezinde bulunan ilkokul ve ortaokul müdürleriyle toplantı yapılması planlanmıştır. Söz konusu toplantıya ekli listedeki ilkokul ve ortaokul müdürlerinin katılmaları ve gö...

Detaylı