Prospektüs

Transkript

Prospektüs
Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
PRAZIMEC
Oral Pat
Veteriner Antihelmintik
BİLEŞİMİ
Prazimec Oral Pat, beher gramda 18,7 mg ivermektin ve 140,3 mg Prazikuantel içeren, beyazla uçuk pembemsi
renkte, homojen görünümde bir pat olup, elma aromalıdır.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER
Prazimec Oral Pat, sadece atlarda kullanılan, İvermektin ve Prazikuantel kombinasyonundan oluşan geniş
spektrumlu bir antihelmintiktir.
İvermektin bir avermektin türevidir ve Streptomyces avermitilis’in fermentasyon ürünüdür. Parazitlerin
presinaptik nöronlarında (nematodlar) veya nöromukuler son plaklarda (artropodlar) Gama Amino Butirik Asit
(GABA) salgısını artırır. GABA salgısının artması parazitin hücre duvarında bulunan klor kanallarını açık
tutarak motorik sinir impulsunun geçişini önler ;parazit felç olur ve ölür.
İvermektin uygulama sonrası emilerek, beyin-omurilik sıvısı hariç tüm dokulara ve vücut sıvılarına dağılır.
Karaciğer ve yağ dokuda yüksek, kaslarda düşük yoğunlukta bulunur. Plazma proteinlerine bağlanarak taşınır ve
plazma yarılanma ömrü 5,3 gündür. Karaciğerde metabolize olur. Başlıca dışkı ile atılır. %5’ten az bir oranda da
idrar ile değişmemiş halde atılır.
Prazikuantel, İzokinolin bileşiklerinden olup; sestodlara spesifik bir antihelmintiktir. Prazikuantel, helmintlerin
plazma membranlarının kalsiyum iyonlarına karşı olan permeabilitesinde bir artış sağlar. Bu etkiye bağlı olarak
intrasellular kalsiyum kaybı meydana gelir.Helmintin kas yapısında kasılma ve paraliz oluşur. Böylece
helmintler konakçı vücudunda tutunamayarak barsaklardan atılr veya vücut tarafından sindirilir.
Praziquantelin yarılanma ömrü 3 saat dolaylarıdır ve 24 saat içinde balıca renal yolla vücuttan atılır. %70-80’i
idrarda bulunur. İdrarla atılan değişmemiş ilaç son derece (%0,1-0,3) azdır. Bu durum barsaklardaki sestodlara
karşı son derece etkili olan ilacın atılma ürünleri arasında yine aynı ölçüde etkin metabolitlerinin bulunabileceği
fikrini verir.
İlaç ağızdan verildikten sonra sindirim kanalından çabuk ve tam emilir;emilme daha zyade mide ve ince
barsakların ön kısmında gerçekleşir. İlaç emilirken barsak duvarında ve karaciğerde büyük ölçüde ilk geçiş
etkisine maruz kalır. Tüm vücut kesimlerine dağılır;kan-beyin engelini aşar ve safraya geçer. İlaç konakçının
baş,beyin karın boşluğu, safra kanalları, barsaklar gibi değişik organ ve dokularına yerleşmiş olan sestod
larvalarına ve sindirim kanalındaki ergin sestodlara karşı etkili olur.
KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLARI
Atlardaki karışık sestod ve nematod ya da artropod (at sineği) enfestasyonlarında tedavi amacıyla kullanılır.
Nematodlar:Büyük Strongyluslar: Strongylus vulgaris (yetişkin ve arterial larvalar),Strongylus edentatus
(yetişkin ve 4.dönem larvalar),Strongylus equinus (yetişkin),Triodontophorus spp (yetişkin),
Küçük Strongyluslar:Cyathostomum sp, Cylicocylus sp,Cylicostephanus sp, Cylicodontophorus sp,
Gyalocephalus sp(yetişkin ve immature form)
Askaridler:Parascaris equorum (yetişkin ve larva),Kıl Kurdu: Oxyuris Equi (larva),Trichostrongylus axei
(yetişkin),Strongyloides westeri (yetişkin),Akciğer Kıl kurtları: Dictyocaulus arnfieldi (yetişkin ve larva)
Diğerleri: Habronema(yetişkin),Onchocerca sp.
Sestodlar:Anaplocephala perfoliata, Anaplocephala manga, Paranoplocephala mamillana.
Dipteran insektler: Gasterophilus sp. (larva)
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Veteriner
hekim
tarafından
başka
şekilde
tavsiye
edilmediği
taktirde
;
Atlara, 0,2 mg/kg. c.a. İvermektin ve 1,5 mg / kg c.a. dozunda Prazikuantel olacak şekilde, her 100 kg canlı
ağırlık için 1,07 g pat oral yolla uygulanır.
Atlarda Ağırlık
100 kg’a kadar
101-150 kg c.a.
151-200 kg c.a.
201-250 kg c.a.
251-300 kg c.a.
301-350 kg c.a.
Dozaj
1,070 g
1,605 g
2,140 g
2,675 g
3,210 g
3,745 g
Atlarda Ağırlık
351-400 kg c.a.
401-450 kg c.a.
451-500 kg c.a.
501-550 kg c.a.
551-600 kg c.a.
Dozaj
4,280 g
4,815 g
5,350 g
5,885 g
6,420 g
Enjektör üzerindeki uzun çizgiyle ayrılmış ilk kısımdaki ilaç miktarı 100 kg’lık bir hayvan için yeterlidir. Küçük
çizgilerle ayrılmış her bölümdeki ilaç miktarı 50 kg canlı ağırlık içindir. Tavsiye edilen doz doğrultusunda
enjektördeki ilaç miktarı 600 kg’lık bir hayvan için yeterlidir. Kullanmadan önce, enjektörün üzerindeki halkayı
vereceğiniz ilaç miktarına göre gerekli çizgiye kadar çekerek ayarlayın.
Veteriner hekim başka şekilde tavsiye etmediği sürece, tedavinin ilkbahar ve sonbaharda (yarış sezonundan önce
ve sonra) olmak üzere yılda en az iki defa yapılması tavsiye edilir.
ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR
Enjektörün uç kısmı ön ve arka dişlerin arasından ağzın içine sokulur ve içerik dilin arka tarafına boşaltılır.
Uygulama yapılan hayvanın ağzında herhangi bir yiyecek maddesi olmamalıdır. Uygulamadan hemen sonra
ilacın yutulduğundan emin olmak için, atın başı kaldırılır ve birkaç saniye o şekilde kalması sağlanmalıdır.
Tedaviden önce uygulama yapılacak hayvanın ağırlığı ve uygulama dozu doğru şekilde tespit edilmelidir.
Tavsiye edilen dozlar aşılmamalıdır. Yarış atlarında, ülkemizdeki yarışma kuralları gözetilerek uygulama
yapılmalıdır. Kısrak, tay ve 1 yaşındaki yavrulara uygulanırken özellikle dikkat edilmeli, 6.ile 8. haftalarda ilaç
uygulanacak taylarda doz miktarı aşılmamlıdır.
Gebelik ve laktasyon döneminde kullanımı: Gebe kısraklardaki kullanım güvenliği kesin olarak belli değildir.
Bu nedenle gebe ve laktasyondaki kısraklarda veteriner hekimin değerlendirmesine göre uygulama yapılmalıdır.
İSTENMEYEN YAN / ETKİLER
Ağır Onchocera microfilariae enfeksiyonu geçiren atlarda, tedavi sonrası şişkinlik ve kaşıntı gibi reaksiyonlar
görülebilir. Bu reaksiyonlar çok sayıdaki mikrofilariaların yıkımlanmasından ileri gelir. Semptomatik tedavi
yapılır.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Diğer ilaçlarla bilinen bir geçimsizliği yoktur.
DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT
Doz aşımında miktara bağlı olarak gözyaşı, kolik, artan salivasyon, hızlı solunum, muskuler tremorlar ve
huzursuzluk görülebilir. Klinik semptomlara göre müdahale edilmelidir. Hassas ve ağır parazit invazyonu
bulunan hayvanlarda doz tekrarında şok gelişebilir.
GIDALARDA İLAÇ KALINTI SÜRELERİ
Gıda değeri olan hayvanlarda kullanılmaz. Kesime gidecek atlar için ilaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.):
Tedavi süresince ve ilaç uygulanmasından sonra atlar 35 gün geçmeden kesime sevk edilmemelidir.
KONTRENDİKASYONLAR
Bilinen bir kontrendikasyonu yoktur. 2 haftalıktan küçük taylarda kullanılmamalıdır.
GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. Gıda
maddelerinden uzak tutunuz. Ambalajı hasarlı ürünleri satın almayınız ve kullanmayınız. Beklenmeyen bir etki
görüldüğünde veteriner hekime danışınız.
UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR
Kullandıktan sonra ellerinizi yıkayın ( gözlerinizin kontamine olmadığından emin olun). İlacın gözlere
temasından sakının. Kazayla temas etmesi halinde gözlerinizi suyla iyice yıkayın. Gözlerin irritasyonu
durumunda doktora müracaat edin.
Uygulama esnasında hiçbir şey yenilmemeli, içilmemeli, sigara
içilmemelidir. Kaza ile yenilmesi durumunda ilacın prospektüsü ile birlikte doktora gidilmelidir.
MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Orijinal ambalaj ve kutusunda, 25 ⁰C’nin altında saklanmalıdır. Müstahzarın ticarete arz edildiği halde ve normal
şartlar altındaki raf ömrü imal tarihinden itibaren 24 aydır. Özgün ambalajı ilk açıldıktan sonraki artan miktar 6
ay içinde tüketilmelidir. Açılmış enjektörü 25⁰C’nin altında muhafaza edin.
KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR
İvermektin balıklar ve deniz canlıları için oldukça tehlikelidir. Kullanıldıktan sonra ilaç ambalajları ve diğer ilaç
kalıntısı bulunan materyaller suya atılmamalıdır, toprağa gömülerek imha edilmelidir. Prazimec atların kullanımı
için özel olarak formüle edilmiştir. Eğer kedi ve köpekler bu ürünü yerlerse, üründeki İvermektin
konsantrasyonu nedeniyle şiddetli bir şekilde etkilenebilirler. Ölüme neden olabileceğinden başta Collie ırkı
olmak üzere köpeklerde ve kedilerde kullanılmamalıdır.
TİCARİ TAKTİM ŞEKLİ
Kutulu, 6,42 gram oral pat içeren HDPE plastik beyaz enjektörde.
SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI
Veteriner hekim reçetesi ile veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır.
PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 26.12.2011
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO :
16.12.2011-14/019
PAZARLAMA İZNİ SAHİBİ ADI VE ADRESİ: HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş., G.O.S.B. İhsan dede cad.700.
sk. Gebze-Kocaeli
İMAL YERİ:
CIPLA LTD. Mumbai Central 400 008., Hindistan
:

Benzer belgeler