histeral enj prospektüs

Transkript

histeral enj prospektüs
PROSPEKTÜS
Sadece Hayvan Sağlığında kullanılır
HİSTERAL
Enjeksiyonluk Çözelti
Veteriner Antihistaminik-Antiallerjik
BİLEŞİMİ
Histeral Enjeksiyonluk Çözelti; berrak, renksiz, kokusuz, akışkan bir çözelti olup her ml’sinde 20 mg tripelenamin HCl
içerir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Tripelenamin antihistaminik ve anti-allerjik bir madde olup etki mekanizması yönünden H-1 reseptör blokörüdür.
Histaminin farmakolojik antagonistleri olarak tanımlanan H1 reseptör blokörleri, dokularda histaminle yarışarak histamin
reseptörlerine bağlanırlar ve böylece bronşiyal, intestinal, uterus ve düz kaslarda histaminin etkisinin önlenmesinde etkili
olurlar. Kapillar damar permeabilitesinin artmasını antagonize ederler. Duyusal sinir uçlarındaki H-1 reseptörleri bloke
ederek histaminin kaşıntı ve yanma yapıcı alerjik reaksiyonlarını engellerler. Buna karşılık ne H-1, ne de H-2
antihistaminikler histamin salınımını önleyemezler. Parasempatolitik etkileri de vardır. Mide salgısı dışındaki tüm salgıları
azaltır. Parenteral yollarla verildiğinde, etkileri oral etkilerinden daha belirgindir. Karaciğerde transformasyona uğrar ve
metabolitleri halinde idrarla atılır.
KULLANIM SAHASI/ ENDİKASYONLARI
H-1 antihistaminikleri başlıca vücutta allerjik ve anafilaktik reaksiyonlara neden olan histaminin etkilerini önlemek için
kullanılır.
Deri problemleri: Pruritis (Kaşıntı), ürtiker, değişik tipdeki dermatitis'ler, sulu egzama, akut egzamatöz otitis, böcek ısırma
ve sokmaları
Genel durumlar: Beslenme ve doğuma bağlı laminitis'ler, paroksimal myoglobinuria veya azoturia, ruminantların bazı
tympanileri ve ketosis'lerinde (asetonemia), barsak ödeminde, fotosensitizasyonda, atların topallıklarında, stomatitis, motion
sickness (Seyahat hastalığı) ve ilaç duyarlılıklarında
Solunum problemleri: At ve sığırların pulmoner anfizem'lerinde, akut akciğer ödemi, sekunder pneumoni, astım
Genital ve meme problemleri: Akut septik ve gangrenli mastitis, septik metritis ve retentio sekundinarium'da başarıyla
kullanılır.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
At, kedi ve köpeklerde sadece intramuskuler yolla uygulanır:
At
Köpek
: 1 ml
- Kedi
/ 40 kg c.a
(0.5 mg/kg c.a)
İM
: 0.5 ml / 10 kg c.a
(0.5 mg/kg c.a)
İM
8 saat arayla günde 3 defa uygulanır. Enjeksiyon sırasında ilacın avuç içinde ısıtılarak vücut ısısına yakın hale gelmesi
sağlanmalıdır.
ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR:
H-1 antihistaminiklerinin en belli başlı yan etkileri sedasyon ve antikolinerjik etkileridir. İlaç terapatik dozlarda
kullanıldığında merkezi sinir sistemi depresyonu ve inkoordinasyon meydana gelebilir.
Atlarda, kedi ve köpeklerde intravenöz uygulamadan sonra hipereksitabilite, sinirlilik ve kas tremorları şeklinde merkezi sinir
sistemi uyarımı söz konusu olabileceğinden atlarda sadece intramuskuler uygulama yolu tercih edilmelidir.
Gebelikte Kullanım: Gebeliğin erken dönemlerinde kullanılmamalıdır.
İSTENMEYEN/YAN ETKİLER
Merkezi sinir sistemini baskılayıcı etkilerine bağlı olarak sedasyon, uyuşukluk, hareketsizlik, insanlarda dikkati
toplayamama, uyuma eğiliminde artma, baş dönmesi ve ataksi gelişebilir.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Nöroleptikler, trankilizanlar, narkotikler ve anestezikler gibi merkezi sinir sistemini etkileyen ilaçlarla birlikte kullanılmaları
sinerjistik etkilenme nedeniyle bu ilaçların etkilerini artırır. Bunun yanında steroidler, androgenler, progesteron ve
hidrokortizon'un etkilerini azaltırlar.
DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT
Yüksek dozda uygulama hipereksitabilite, ataksi, pupillaların genişlemesi ve hatta konvülsiyonlarla seyreden toksik etkilerin
ortaya çıkmasına neden olabilir. Zehirlenme belirtileri görüldüğünde, derhal ilaç uygulamasına son verilmeli ve semptomatik
tedaviye geçilmelidir.
GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR
İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s); Gıda değeri olan hayvanlarda kullanılamaz.
KONTRENDİKASYONLAR
Trankilizan, narkotik ve anestezik ilaçlarla birlikte kullanılmaları durumunda kontrendikedir. Hipereksitabilite, ataksi,
pupillaların genişlemesi ve hatta konvülsiyonlarla seyreden toksik etkilerin ortaya çıkmasına neden olabilir.
GENEL UYARILAR
Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime daşınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.
UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR
Yanlışlıkla uygulayıcının kendine enjeksiyon yapması durumunda prospektüsle birlikte hekime başvurulmalıdır.
MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Işıktan koruyunuz. Oda sıcaklığında (15-25ºC) muhafaza ediniz.
Raf ömrü imal tarihinden itibaren 4 yıldır.
AMBALAJIN NİTELİK VE MİKTARINI GÖSTEREN TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutularda 20, 50 ve 100 ml lik amber renkli flakonlarda satışa sunulmuştur.
SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI
Veteriner hekim reçetesiyle eczanelerde ve veteriner muayenehanelerinde satılır.
PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 24.03.2006
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİHİ-NO :19.04.2002 – 11/1038
PAZARLAMA İZİN SAHİBİ:
ALKE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Çınardere Mah. Petek Sk. No:18 Pendik/İSTANBUL
İMAL YERİ:
ALKE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım 10. Cadde No:7 TOKAT

Benzer belgeler

Prospektüs

Prospektüs suyuna girmesine izin verilmemelidir. Boş ilaç ambalajları ve ilaç artıkları uygun bir şekilde imha edilmeli, su kaynaklarına atılmamalıdır. TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ 100 ml’lik beyaz renkli coex şişeler...

Detaylı