en güçlü 50 şahsiyet - TKM - Toplumcu Kardeşlik Merkezi

Yorumlar

Transkript

en güçlü 50 şahsiyet - TKM - Toplumcu Kardeşlik Merkezi
Türk Kardeþlik Merkezi
EN GÜÇLÜ 50 ÞAHSÝYET
Dünyanýn En Güçlü 50 þahsiyetiAmerikan Newsweek dergisi, “Dünyanýn En Güçlü 50 Kiþisi’ni belirledi. Ýþte Ne
göre "dünyanýn efendileri"... Listede Türk yok. Ama terörist Bin Ladin var.
Dünyanýn En Güçlü 50 þahsiyeti
Amerikan Newsweek dergisi, “Dünyanýn En Güçlü 50 Kiþisi’ni belirledi. Ýþte Newsweek'e göre "dünyanýn efen
Listede Türk yok. Ama terörist Bin Ladin var.
ABD Baþkanlýðýný 20 Ocak’ta devralacak Barack Obama’nýn, “Dünyanýn En Güçlü Kiþiþi” þeçi
Newsweek, 5 Ocak tarihli yeni sayýsýnda “Dünyanýn En Güçlü 50 Kiþisi’ni belirledi.Dergi, “Dünyanýn En Gü
Kiþisi” ilan ettiði Barak Obama kapak yaptý. Hiçbir Türk’ün girmediði, “Dünyanýn En Güçlü 50 Kiþisi”
arasýnda Çin lideri Hu Jintao, ikincisi, Fransa Cumhurbaþkaný Nicolas Sarkozy ise, üçüncü oldu. Ekonomik krizin yansýmasý ola
ABD, AB ve Japonya Merkez Bankalarý Baþkanlarýnýn 4.,5. ve 6. sýrada bulunduðu listede IMF Baþkaný 32. sýrada yer aldý.
GÜCÜN HÝKAYESÝ VE KÜRESEL ELÝT
Prestijli Newsweek dergisi, 5 Ocak sayýlý yeni sayýsýnda, “Dünya’nýn En Güçlü 50 Kiþiþi” listesini yayý
“En güçlü kiþi” seçilen Barack Obama, kapak yapýlýrken, sayýnýn ana konusunu da “Gücün Hikayesi. Küres
Elit” oluþturdu.
"ÜÇLÜ EKONOMÝK HÜKÜMDARLIK" NEDÝR
Bu arada Çin Cumhurbaþkaný Hu Jintao ikinci, Fransa Cumhurbaþkaný Nicolas Sarkozy’nin 3. olduðu listeye hiçbir Tü
giremedi. Küresel ekonomik krizinin aðýrlýðýnýn da yansýtýldýðý listenin 4.5. ve 6. sýralarýnda da “Üçlü Ekonomik Hüküm
olarak adlandýrýlan ABD Merkez Bankasý Baþkaný Ben Bernanke, Avrupa Merkez Bankasý Baþkaný Jean Claude Trichet ile
Japonya Merkez Bankasý Baþkaný Masaaki Shirakawa’ya yer verilirken IMF Baþkaný Dominique Strauss-Kahn 32.
sýraya konuldu.
HAMANEÝ, NASRALLAH VE BÝN LADÝN DE LÝSTEDE
En güçlü 10 kiþi arasýnda da Ýngiltere Baþbakaný Gordon Brown, Almanya Baþbakaný Angela Merkel, Rusya Baþbakaný V
Putin ve Suudi Kralý ABDullah da bulunuyor. Ýran’ýn dini lideri Ayetullah Hamenei’nin 11. seçilirken Irak
Baþbakaný El Maliki 21., Usame Bin Ladin 42., radikal Þii lideri Hasan Nasrallah da 43. sýrada yer aldý.
Newsweek’in “Dünyanýn En Güçlü 50 Kiþiþi” Listesi þöyle:
ÝLK 10
1: Barack Obama (ABD'nin yeni baþkaný)
2: Hu Jintao (Çin devlet Baþkaný)
3: Nicolas Sarkozy (Fransa Cumhurbaþkaný)
4-5-6: Üçlü Ekonomik Hükümdarlýk
7: Gordon Brown (Ýngiltere Baþbakaný)
8: Angela Merkel (Almanya Baþbakaný)
9: Vladimir Putin (Rusya Baþbakaný)
10 Suudi Kral Abdullah
VE DÝÐERLERÝ
11 Ayetullah Hamenei
http://www.tkm.org.tr/main
Joomla! Tarafýndan Desteklenmektedir
Üreten: 12 October, 2016, 12:05
Türk Kardeþlik Merkezi
12: Kim Jong Il
13-14: Clintonlar
15: Timothy Geithner
16: General David Petraeus
17: Sonia Gandhi
18: Luiz Inácio Lula da Silva
19: Warren Buffett
20: Gen. Pervez Kayani
21: Nuri El-Maliki
22-23: The Philanthropists
24: Nancy Pelosi
25: Halife bin Zayed El Nahyan
26: Mike Duke
27: Rahm Emanuel
28: Eric Schmidt
29: Jamie Dimon
30-31: Barack’ýn Dostlarý
32: Dominique Strauss-Kahn
33: Rex Tillerson
34: Steve Jobs
35: John Lasseter
36: Michael Bloomberg
37: Papa 16. Benedict
38: Katsuaki Watanabe
39: Rupert Murdoch
40: Jeff Bezos
41: Shahrukh Khan
42: Usame Bin Ladin
43: Hasan Nasrallah
44: Dr. Margaret Chan
45: Carlos Slim Helú
46: The Dalai Lama
47: Oprah Winfrey
http://www.tkm.org.tr/main
Joomla! Tarafýndan Desteklenmektedir
Üreten: 12 October, 2016, 12:05
Türk Kardeþlik Merkezi
48: Amr Khaled
49: E. A. Adeboye
50: Jim Rogers
http://www.tkm.org.tr/main
Joomla! Tarafýndan Desteklenmektedir
Üreten: 12 October, 2016, 12:05