IBM Servis Yönetimi Stratejisi

Transkript

IBM Servis Yönetimi Stratejisi
IBM Servis Yönetimi Stratejisi
Çağlar Uluğbay
Ürün Yöneticisi – Tivoli
IBM Türk Limited Şirketi
®
IBM Yazılım Zirvesi 2007
Yenilikçilik & Değişim - yeni ürünler, servisler, süreçler ve iş modelleri ile
rekabette öne geçerek büyümeyi hızlandırmaktadır.
Kurumsal Hedefler
Büyüme &
Rekabette öne geçmek
Sınırlı kaynak ile daha
fazlasını başarmak...
Risk &
Yasal Uyumluluk
CapEx &
OpEx Kontrol
Kaynakların büyük bölümü İş sürekliliğinin
sağlanabilmesine adanmaktadır.
“CEO’lar, bugünün pazar koşullarında kurumsal hedeflere ulaşabilmek
için sürekli değişimin şart olduğunu düşünmekte”…ama nasıl?
Kaynak: IBM Global CEO Study 2006
IBM Yazılım Zirvesi 2007
Değişimi tetikleyen nedenler
CEO’ların 78%’i
İş Süreçleri ve Bilgi Teknolojilerinin entegre edilmesi
gerektiğine inanmaktadır.
İş Süreçleri ve Bilgi Teknolojileri altyapsının entegre edilmesi
yenilenmeyi yavaşlatan birçok etkeni ortadan kaldıracaktır;
Yatırım için sınırlı bütçe
Esnek olmayan BT
altyapısı ve demirbaşlar
Yasal sınırlamalar
Olgunlaşmamış süreçler
Kritik veriye erişimde
yaşanan sıkıntılar
İş Süreçleri ve Bilgi Teknolojileri altyapısını entegre
eden kurumlar rakiplerine oranla maliyetlerini azaltma
konusunda iki kat daha başarılı ve gelirlerini rakiplerine
oranla %5 daha hızlı büyüttüğü görülmektedir.
Kaynak: IBM Global CEO Study 2006
IBM Yazılım Zirvesi 2007
Değişim ve Başarının önündeki engeller
Kurumsal Hedefler
Büyüme &
Rekabette öne geçmek
Risk &
Yasal Uyumluluk
CapEx &
OpEx Kontrol
Anlaşılması Zor Veriler. Yetersiz Yönetim.
Operasyonel Kopukluk.
Kaybedilen Fırsatlar. Gereksiz Riskler. Düşük Verimlilik & Geri Dönüş.
İş Akışları
İş Varlıkları
Veri Kaynakları
İnsanlar
İş Süreçleri & Teknoloji Varlıkları
Bilgi Teknolojileri
BT Süreçleri
IBM Yazılım Zirvesi 2007
İş Süreçleri ve Teknolojilerinin entegre edilmesi
Kurumsal Hedefler
Büyüme &
Rekabette öne geçmek
Risk &
Yasal Uyumluluk
CapEx &
OpEx Kontrol
IBM Servi
sY
önetimi
Servis
Yönetimi
Altyapıdan toplanan bilgilerin ilişkilendirilerek görüntülenmesini, İş
Süreçleri ve Teknoloji varlıklarının otomasyon ve kontrol mekanizmaları
ile yönetilerek kurumsal hedeflere ulaşılmasını sağlar.
G
örünürlük
Görünürlük
İş Akışları
İş Varlıkları
Kontrol
Veri Kaynakları
Otomasyon
İnsanlar
İş Süreçleri & Teknoloji Varlıkları
Bilgi Teknolojileri
BT Süreçleri
IBM Yazılım Zirvesi 2007
Kötü Servis Yönetiminin maliyeti çok yüksek olabilir.
FRONT PAGE – COMPANIES AND MARKETS:
Software bug hits electronic trade at LME
By Kevin Morrison, Commodities Correspondent
Financial Times, Nov. 07, 2006
Cingular users dropped during
system failure in Galveston Co.
08:28 AM CST on Thursday, February 15, 2007
June 23, 2006
Glitch Locks Ameritrade Users
Out of Their Trading Accounts
By Gaston F. Ceron
CHAOS: Voting Extension Denied Amid Massive
Computer Problems in Colorado
Air-traffic system outage grounds flights
Planes nearly came too close together; glitch
causes Miami delays
By George Merritt and Jeffrey Leib, Denver Post Staff Writers
November 07, 2006
Associated Press
Updated: 3:30 p.m. ET Dec. 5, 2006
November 24, 2006
Wal-Mart website shuts down
on Black Friday morning
By CNN’s Katy Byron
iTunes back to normal after
holiday traffic quadruples
ABC News: December 28, 2006
IBM Yazılım Zirvesi 2007
Teknoloji Odaklı Yaklaşımdan İş Odaklı Yaklaşıma...
• BT servislerinin optimizasyonu
• Dinamik BT altyapısının yönetimi
• Entegre BT süreçleri ve bilgi ortamı
• BT servis işakışlarının otomatikleştirilmesi
On Demand
Bilgi Teknolojileri Servis Yönetimi
İş Ortamı
Uygulama ve Sistem Yönetimi
Geleneksel
• BT uygulamalarının optimizasyonu
• Kaynak yönetiminin otomatikleştirilmesi
• Merkezi yönetim bilgisi
Kaynak Yönetimi
• BT kaynaklarının optimizasyonu
• Kaynaklara ait bilgilerin tutulması
• Operasyonel işlerin otomatikleştirilmesi
Teknoloji Odaklı
İş Odaklı
BT Yönetimine Bakış
IBM Yazılım Zirvesi 2007
Karmaşıklık BT Organizasyonlarını Değişime Zorluyor
Mainframe (Anabilgisayar)
Intel tabanlı uygulamalar
UNIX tabanlı uygulamalar
Dış uygulamalara arabirim
AIS Reports
Budget
Analysis Tool
AIS Calendar
Due Dates
General
Maintenance
Broadcast
Filter
Stores & Mrkts
Depository
Banks
Vendor Setup
Vendor
Maintenance
Insertions
Orders
Invoice App
Process Servers
(Imaging)
Printer
Maintenance
NEW Soundscan
NPD Group
AIG Warranty Guard
Mesa Data
S20-Sales
Polling
Printer PO
I13- Auto
Replenishment
I06 - Customer
Order
S01 - Sales
Corrections
I17 Customer Perceived
In-Stock
UAR - Universal Account
Reconciliation
Sterling VAN
Mailbox (Value)
Roadshow
I15 Hand Scan
Apps
I06 Warehouse
Management
Print Costing
E13
E3 Interface
Fringe PO
Smart Plus
M03 - Millennium 3.0
Smart Plus
Launcher
S04 - Sales Posting
P16 - Tally Sheet
S07 - Cell
Phones
M02 - Millennium
I03 Return to
Vendor
D01 Post Load
Billing
S06 - Credit App
Equifax
Stock Options
P15 EES Employee
Change Notice
L02-Resource
Scheduling
(Campbell)
E01-EDI
P14 On-line New
Hire Entry
Resumix
Cobra
CTS
Frick
Co
ACH
V02-Price
Marketing
Support
CTO2.Bestbuy.
com
V04-Sign
System
Prodigy
Banks - ACH and Pos to
Pay
I10 Cycle Physical
Inventory
I04 Home
Deliveries
U18 - CTO
I02 Transfers
B01 - Stock
Status
Spec Source
SKU Tracking
Intercept
E02-Employee
Purchase
S08 - Vertex
Sales
Tax
I11 Price
Testing
I09 Cycle Counts
S02 Layaways
NPD,
SoundScan
Spec
Source
Scorecard - HR
S03-Polling
I35 - CEI
K02
Customer Repair
Tracking
I18
SKU Rep
U16-Texlon
I07 Purchase
Order
Ad Expense
Store
Scorecard
NARM
Merch Mngr Approval
Batch Forcasting
Ad Measurement
AIMS Admin
Store Budget
Reporting
Valley Media
BMP - Bus
performance Mngt
EDI
Coordinator
AIMS
Journal Entry Tool Kit
A05 - AP
Cellular
Rollover
AIMS
Reporting
Ad
Launcher
I14 Count Corrections
B02 Merchandise
Analysis
CopyWriter's
Workspace
S05 - House
Charges
Optika
PSP
Data Warehouse
(Interfaces to and from the
Data Warehouse are not
displayed on this diagram)
Arthur Planning
G02 - General
Ledger
Sign
System
Texlon 3.5
SKU
Performance
SKU Selection
Tool
I35 Early Warning
System
I55 SKU
Information
ELT
PowerSuite
Supplier
Compliance
L60 MDF
Coop
I05
Inventory Info
V01-Price Management
System
ASIS
Rebate
Transfer
X92-X96
Host to AS400
Communication
I01 PO
Receiving
V03- Mkt
Reactions
P09
Bonus/HR
Washington,
RGIS,
Ntl Bus Systems
S11 - ISP
Tracking
POS
Plan Administrators
(401K, PCS, Life,
Unicare, Solomon
Smith Barney)
Store
Monitor
L01-Promo
Analysis
1
AAS
P01Employee
Masterfile
P09 - P17
Cyborg
S09 - Digital
Satellite
System
I12 Entertainment
Software
A04 - Cust
Refund Chks
C02 - Capital
Projects
US Bank Recon
File
Connect 3
ICMS Credit
SiteSeer
In-Home
Repair
Warranty
Billing
System
OTHER APPS - PC
AP - Collections/Credit
TM - Credit Card DB
F06 - Fixed
Assets
Star Repair
Connect 3
PDF Transfe
Connect 3
Reports
Cash Over/
Short
Cash Receipts/Credit
Misc Accounting/Finance Apps - PC/NT
COBA
(Corp office Budget Assistant)
PCBS(Profit Center Budget System)
Merchandising Budget
INVENTORY CONTROL APPS - PC
Code Alarm
Debit Receivings
Devo Sales
Display Inventory
In Home
Junkouts
Merchandise Withdrawal
Promo Credits
RTV Accrual
Shrink
AP Research - Inv Cntrl
AP Research-Addl Rpts
Book to Perpetual Inventory
Close Out Reporting
Computer Intelligence Data
Count Corrections
Cross Ref for VCB Dnlds
Damage Write Off
Debit Receivings
DFI Vendor Database
Display Inventory Reconcile
Display Inventory Reporting
INVENTORY CONTROL APPS - PC
DPI/CPI
IC Batching
Inventory Adj/Count Correct
Inventory Control Reports
Inventory Levels
Inventory Roll
Merchandise Withdrawal
Open Receivings
PI Count Results
PI Time Results from Inv
Price Protection
Sales Flash Reporting
Shrink Reporting
SKU Gross Margin
SKU Shrink Level Detail
USM
VCB Downloads
ACCTS REC APPS - PC
990COR
Bad Debt
Beneficial Fees
Beneficial Reconcile
JEAXF
JEBFA
JEBKA
JEDVA
JESOA
JEVSA
JEVSF
NSF
TeleCredit Fees
Prepared by Michelle Mills
Elektronik cihazlar üreten bir firmaya ait gerçek bir uygulamanın mimarisi
IBM Yazılım Zirvesi 2007
Kaliteli ve Uygun Maliyetli Servis Sağlamak Zordur
Zorluklar:
Karmaşık, “silo” yönetimi
Sürekli değişim
Operasyonel harcamalar ve geliştirme
kaynakları arasındaki fark
BT Yönetimi, kaynaklarını İş
Gereksinimlerine göre
önceliklendirmek, dengelemek ve
tahsis etmek zorundadır;
Güvenilirlik
Gelişimcilik
Servis odaklı yönetim her ikisinde
başarı getirecektir.
IBM Yazılım Zirvesi 2007
İş Servisi Nedir?
Geleneksel tanım:
Herhangi bir müşteri, iş ortağı veya kullanıcı karşısındaki iş uygulaması.
Örnekler: Lotus, SAP, Siebel, DB2, Oracle, Microsoft Exchange
İş servisi, herhangi bir müşteri, iş ortağı veya kullanıcı karşısında
uçtan uca bir iş sürecinin, işlemin veya bilgi akışının detaylı olarak
tanımlanmasına olanak veren, çeşitli uygulamalar, arakatman
yazılımları, güvenlik, ağ ve depolama gibi diğer destekleyici altyapı
bileşenlerinin biraraya gelerek oluşturdukları kümeye verilen isimdir.
Örnek: Internet Bankacılığı
IBM Yazılım Zirvesi 2007
IBM Servis Yönetimi Nedir?
Varlıkların Servisler
ile İlişkilendirilmesi
IBM Servis Yönetimi
BT Kaynaklarının İş
Süreçleri ile
ilişkilendirilmesi
Service Management Platform
BT Süreç
Yönetimi Çözümleri
BT Servis
Yönetim Platformu
BT Operasyonel
Yönetim Çözümleri
En İyi Pratikler
Tümünün Yönetimi!
IBM Yazılım Zirvesi 2007
IBM Servis Yönetimi Nedir?
IBM Servis Yönetimi Aşağıdaki Sorulara Cevap Verebilme Yeteneği Sağlar
Sistem
altyapısında neler
olup bitiyor?
Service
Platform
Servis Management
Yönetim Platformu
Hangi aksiyonları
almalıyız?
Bundan iş
servislerim nasıl
etkileniyor?
IBM Yazılım Zirvesi 2007
Başarılı Servis Yönetimi, Organizasyon Hizalaması ile Sağlanabilir
İş Servisleri
Üretim
Hizmetleri
Kamu Hizmetleri
Finansal
Hizmetler
Sağlık Hizmetleri
Perakende
Hizmetleri
İş Hedefleri
İş birimleri,
kurumsal
hedeflere
ulaşırken
operasyon
bölümünün
desteğine
ihtyaç duyar
Servis Altyapısı Uygulamalar
Operasyon
bölümü
kurumsal
hedeflere olan
katkısını
göstermek
ister
SERVİS YÖNETİMİ
insanları, süreçleri, verileri
ve teknolojiyi birleştirerek
BT kaynakları ile en iyi
servisi ve kurumsal değeri
sağlamayı hedefler
Operasyonel Hedefler
Sunucular
Ağ Altyapısı
Depolama
Güvenlik
Varlıklar
IBM Yazılım Zirvesi 2007
Yüksek
Başarılı Yönetim Servis Odaklı Yaklaşım Gerektirir
Servis
Yönetimi
Kurumsal Hedefler
ile hizalanma
Düşük
• BT ve Kurumsal Hedeflerin
ilişkilendirilmesine
odaklanmak
• BT Süreçlerine
odaklanmak
• Görevler, İş Sevisleri ile
ilişkilendirilir
• İlişkili kaynakları bir araya
getirir
• İş ve kaynak grupları odaklı
otomasyon
Sistem
Yönetimi
• Adacık Yönetimi –
suncular, veritabanları, vb.
• İş ve sistem odaklı
otomasyon
Kaynak
Yönetimi
İş/Görev
Otomasyon
Kapsamı/Sınırı
Yönetimsel
IBM Yazılım Zirvesi 2007
Düşük
Kurumsal Hedefler
ile hizalanma
Yüksek
Servis Yönetimi Aşamaları
Uçtan-Uca
Servis
Yönetimi
•
•
•
•
Servis
Yönetimi
Süreç
Otomasyonu
•
•
•
•
•
İş Süreçleri Yönetimi
İş Akışı Yönetimi
Servis Kataloğu
Değişim Yönetimi
Uygulama Performans
Yönetimi
• İlişkilendirme
Sistemleri
İlişkilendirme
Sistem
OMP
Yönetimi
Entegrasyonu
Bağımsız
OMP
Kaynak
Yönetimi
İş/Görev
Otomasyon
Kapsamı/Sınırı
BT Finansal Yönetim
Servis Seviyesi Yönetimi
Yönetimin Etkinleştirilmesi
İş Servisleri Yönetimi
Yönetimsel
•
•
•
•
•
•
İzleme
Dağıtım
Güvenlik / Depolama
Sistem Otomasyonu
Sıralı İş Yönetimi
CCMDB
IBM Yazılım Zirvesi 2007
IBM Servis Yönetimi Bileşenleri
Servis
Kataloğu
Yardım
Masası
Service Temini & Desteği
BT
Varlık Yönetimi
(ITAM)
Kurumsal
Varlık Yönetimi
(EAM)
IBM Servis Yönetim Çözümleri
Entegrasyon
BPEL Süreçleri, Sıralı İş Yönetimi, SOA Servisleri
Kullanıcı
Arayüzleri,
Raporlar &
Göstergeler
(işbirliği, bildirim, eskalasyon, iş akışları, güvenlik)
Configuration Management Database
Operasyonel
Yönetim Çözümleri
• BT Varlıkları Deposu
( Web
& Portal )
• BT Kaynaklarının
ilişkilendirilmesi
Altyapı Keşfi
Senkronizasyon
Federation
• Konfigürasyon
bileşenleri
Veri Eşleme
• İş Uygulamaları
Yönetimi
• Sunucu, Cihaz ve Ağ
Yönetimi
• Depolama Yönetimi
• Güvenlik Yönetimi
• Kurumsal Varlık
Yönetimi
BT Altyapısı
(Sunucular, Depolama, Ağ, Güvenlik, Uygulamalar, İşlembilgi, Servisler)
Ek araçlar
(Yedekleme,
Kullanıcı
Yönetimi, vb.)
IBM Yazılım Zirvesi 2007
İş Süreçleri ve Teknolojilerinin entegre edilmesi
Kurumsal Hedefler
Büyüme &
Rekabette öne geçmek
Risk &
Yasal Uyumluluk
CapEx &
OpEx Kontrol
IBM Servi
sY
önetimi
Servis
Yönetimi
Altyapıdan toplanan bilgilerin ilişkilendirilerek görüntülenmesini, İş
Süreçleri ve Teknoloji varlıklarının otomasyon ve kontrol mekanizmaları
ile yönetilerek kurumsal hedeflere ulaşılmasını sağlar.
G
örünürlük
Görünürlük
İş Akışları
İş Varlıkları
Kontrol
Veri Kaynakları
Otomasyon
İnsanlar
İş Süreçleri & Teknoloji Varlıkları
Bilgi Teknolojileri
BT Süreçleri
IBM Yazılım Zirvesi 2007

Benzer belgeler

IBM Servis Yönetimi Stratejisi

IBM Servis Yönetimi Stratejisi İş Süreçleri ve Bilgi Teknolojileri altyapısını entegre eden kurumlar rakiplerine oranla maliyetlerini azaltma konusunda iki kat daha başarılı ve gelirlerini rakiplerine oranla %5 daha hızlı büyütt...

Detaylı

IBM Yazılım

IBM Yazılım Java Uygulamalarınızı Uygulamalarınızı Çalıştırmak Çalıştırmak için için Servis Odaklı Mimari’nin Kalbi Temeldir. Temeldir. Websphere’dir.  SOA Pazar Payı Lideri (Wintergreen)  En fazla yatırım y...

Detaylı