Anasinifi_PYP_Bulteni_10_10 SUBAT 2014

Transkript

Anasinifi_PYP_Bulteni_10_10 SUBAT 2014
ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ
DÜNYANIN İŞLEYİŞİ
(10 ŞUBAT 2014 – 21 MART 2014)
Sayın Velimiz,
PYP çalışmaları kapsamında hazırladığımız, 10 Şubat 2014- 21 Mart 2014
tarihleri arasındaki dördüncü temamıza ait bilgiler, bu bültende yer almaktadır. PYP
disiplinler üstü temalara bağlı düzenlediğimiz ve MEB kazanımlarına ulaştığımız
çalışmalarımız bu bültenimizde paylaşılacaktır. Çalışmalar sırasında; öğrencilerimizde
hedeflediğimiz IB öğrenen Profil özellikleri bülten içinde ayrıca verilmiştir.
ANAFİKİR: Doğa ve tüm canlılar mevsimsel değişikliklere uyum sağlar.
DÜNYANIN İŞLEYİŞİ
Doğa ve kanunları hakkında
sorgulama, doğa ile insan toplumları
arasındaki etkileşim, insanların bilim
ilkelerinden anladıklarını nasıl
kullandıkları, bilimsel ve teknolojik
gelişmelerin toplum ve çevre
üzerindeki etkisi.
SORGULAMA HATLARI
*Mevsimlerin özellikleri,
*Değişikliklerin canlıların
hayatının üzerindeki etkileri.
Temaya giriş yaparken ‘’Ne
Biliyorum?’’, ‘’ Ne Öğrenmek
İstiyorum?’’ ve “Ne
Öğrendim?’’ çalışmalarını
yaptık. Tetikleyici etkinlik
olarak mevsimler sunumu
izledik ve bu sunumdaki farklılıklar hakkında konuştuk.
Ardından en sevdiğimiz mevsimin resmini çizdik.
Ağaç posteri etkinliği ile ağaçların dört mevsimdeki
değişikliklerini gözlemledik ve ardından ağaç
modellerini atık materyaller ile tamamladık. Daha
sonra her ağacın mevsime göre değişen özellikleri
hakkında sohbet ettik.
Drama yolu ile kutup ayılarının yaşantıları ve yaşam
alanları hakkında bilgiler edinerek drama sonunda
yaşadıklarımızı resimledik.
Dört mevsim draması ile
mevsimlerin nasıl
oluştuğunu öğrendik. Drama sonrasında neler
yaşadığımızı resmettik ve dünyanın güneşin etrafında
dönüşü sonucu nelerin
oluştuğunu öğrenmiş
olduk.
National Geographic
filmlerinden hayvanların
ve bitkilerin yaşantılarını anlatan bir film izledik daha
sonra hayvanların ve bitkilerin yaşantıları hakkında bir şiir yazdık.
Bitkilerin yaşam alanlarındaki farklılıkları anlamak amacıyla sınıfa getirilen kaktüs
ve menekşe çiçeklerini bir süre inceledik, inceleme ardından iki çiçek arasındaki
farkları gözlem formlarına kaydettik.
Kutup ve kurak yaşam alanları hakkında öğrencilere sorulan yansıtma soruları,
ardından konu ile ilgili belgesel izledik. Kutuplarda
yaşamını devam ettiren Eskimolardan bahsettik. 3
boyutlu kutup bölgesi ve tropikal bölge çalışması
yaptık.
Mevsim defilesi ile
geçirdiğimiz dört
mevsimde insanların
neler giydikleri ve bu değişimin bizi nasıl etkilediği
üzerinde durduk.
“Dünya farklı şekillerde olsaydı?” çalışması ile prizma ve
küp şeklindeki dünya modelleri üzerinde denemeler yaparak
dünyanın var olan şeklinin tüm canlılar için uygun olup olmadığını düşündük.
Nesli tükenen hayvanlar ile ilgili görseller inceledik ve “Nesli
Tükenen Hayvanlar Albümü” yaptık. Albümde bulunan
hayvanları nasıl korumamız gerektiği hakkında sohbet ettik
ve nesillerinin tükenmemesi için çözüm yolları ürettik.
Sonuç etkinliğimizde; dört
mevsimin taslağı ve son sayfasında ailemize
yönelteceğimiz anket sorularının bulunduğu mevsimler
kitapçığını eve götürdük. Mevsim kitapçığına dört mevsim
kolaj çalışması yaptık ve yapılan kolaj çalışmalarını sınıfta
arkadaşlarımıza sunduk.
Okul başladığından beri
heyecanla beklediğimiz okulda
100. günümüzü bir parti ile
kutladık. 100. Günü partimiz
için birçok sanat çalışmalarını
grup olarak yaptık.
Göçmen balıklar ve göçmen balıklar konusunda beyin fırtınası yaptık ve zihin haritası
oluşturduk. Destekleyici etkinlik olarak da origami tekniği ile göçmen balıklar ve
göçmen kuşlar mobili etkinliğimizi yaptık ve
sınıfımızda sergiledik.
Botanik bitkileri hakkında bilgi edindik. Bahçemize
nergis diktik.
Mutfak etkinliğinde kumpir yaptık.
Elips, dikdörtgen şekilleri ve altında, ortasında,
üstünde kavramları ile ilgili çalışmalar yaptık. Sağ ve
sol el çalışmaları yaptık. Farklı sanat dalları ve
sanatçılar hakkında bilgi edindik. Nesnelerle ve
çalışma kâğıtları üzerinde çeşitli örüntü çalışmaları
yaptık. Eşit paylaşma çalışma etkinlikleri yaptık.
Okuma Yazmaya Hazırlanıyorum “Farklı Çocuk Eğitim Seti 4” Ve “Farklı Çocuk
Eğitim Seti Matematik 4” den çalışma sayfaları yaptık. 8-9-10 rakamlarını çalıştık.
10’ar 10’ar ritmik sayma çalışmaları yaptık. Nesneler ile eksiltme ve arttırma
çalışmaları yaptık.
Okulumuzda gerçekleştirilen bilim şenliği etkinliği
için planetaryuma girdik ve gezegenler ve uzay
bilimi hakkında bilgiler edindik. Bilim şenliği
sergisini gezdik ve birçok bilimsel buluşu inceledik
ve buluşlar hakkında fikir sahibi olduk.
Kütüphane dersinde; “Mevsimlerin Oluşumu” ile ilgili video izledik. “O Kadar
Seviyorum Ki Dört Mevsim” adlı masalı izledik. Hikayede geçen olay ve
kahramanların davranışlarını uygun profil, tutum ve becerilerle ilişkilendirmeye
çalıştık. “Ayı Yavrusunun Uykusu Nereye Kaçtı? ve Marmelat ve Dört Mevsim
Masalı” ile paylaşımcı ve sorgulayıcı okuma yaptık.
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik dersinde; mevsimsel
koşullara göre yaşamını sürdüren hayvan görsellerini
inceledik.
Daha
paylaşımlarda
mevsimsel
sonra
kendi
bulunduk.
Sonuç
değişimlere
nasıl
aramızda
olarak
uyum
farklı
insanların
sağladıkları
hakkında bağlantı kurarak cevap vermeye çalıştık.
İngilizce dersinde; farklı mevsimlere
ait kıyafetlerle yapılan etkinlikte çok
eğlendik. Mevsimler posteri üzerinde
mevsimlerin özellikleri hakkında
konuştuk. Grup oyununda ise
mevsimleri ve kıyafetleri İngilizce
kalıpları da kullanarak eşleştirdik.
Yaratıcı Drama dersinde; karıncaların yaşayış biçimleri sorguladık. Daha sonra bir
karınca kolonisi yaşantısı oluşturularak öğrenenlerin karınca rolünü üstlenmelerini
sağladık. Karıncaların mevsimlere göre farklılaşan yaşayış biçimlerini canlandırdık.
Mevsimsel değişimlere nasıl uyum sağladıklarını fark ettik. Bu çalışmadan sonra
gerçek yaşamda da biz insanların mevsimler değişikliklere nasıl uyum sağladığı
üzerine sorgulama yaparak ana fikrimize ulaşmış olduk.
Müzik dersinde; Vivaldi’nin “Dört mevsim” adlı eserini dinledik ve dinlediğimiz
mevsimlerin bize hissettirdiklerini resmettik.
Beden Eğitimi dersinde; spor salonunda daire
şeklinde
dizildik
ve
arkadaşlarımızın
ne
giydiğine baktık. “Niçin kısa kollu tişörtlerimizle
gelmediniz?” sorusuna cevap aradık. Ortaya
çıkan
farklılıkların
Sorulara
verilen
nedenlerini
cevaplardan
düşündük.
yola
çıkarak
mevsimsel değişikliklere göre kıyafetlerinin uzun
kollu ve kalın giysiler olduğunu fark ettik. Daha
sonra spor salonunda koşmaya başladık ve koşudan
sonra yaptırılan çeşitli hareketler sonucunda terleyip terlemediğimizi söyledik.
Yazın daha ince kıyafetlerle daha çabuk terlediğimizi ve kış aylarında da daha
kalın kıyafetlerle daha az terlediğimizi fark ettik.
Önümüzdeki PYP ünitesinde ne yapacağız?
24 Mart 2014 tarihi itibari ile 6 hafta boyunca “Kendimizi Düzenleme
Biçimimiz” disiplinler üstü teması kapsamında “Toplumdaki sistemlerin etkin
işleyebilmesi için insanlar farklı rolleri üstlenir.” ana fikri çalışılacaktır.
Tema sonunla yapılan çalışmalar ile sizleri tekrar bilgilendireceğiz.
Anahtar Kavramlar:
- İşlev
-Sorumluluk
- Bağlantı
IB ÖĞRENEN PROFİLİ
- Araştıran-sorgulayan
-Düşünen
-İletişim kuran

Benzer belgeler

Ana_Sinif_PYP_Bülteni_19_Ekim

Ana_Sinif_PYP_Bülteni_19_Ekim ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (19 Ekim - 04 Aralık 2015 )

Detaylı

4_Sinif_PYP_Bulteni_8_28 EKIM

4_Sinif_PYP_Bulteni_8_28 EKIM ortamında arkadaşlarımızla paylaştık. Araştıran sorgulayan profili,

Detaylı

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ Sayın Velimiz, PYP çalışmaları kapsamında hazırladığımız, 24 Mart 2014 – 9 Mayıs 2014 tarihleri arasındaki beşinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. PYP disiplinler üstü temalara ba...

Detaylı

2_Sinif_PYP_Bulteni_13_20 Ekim–05 Aralık 2014

2_Sinif_PYP_Bulteni_13_20 Ekim–05 Aralık 2014 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 – 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl...

Detaylı

Anasinifi_PYP_Bulteni_13_20 Ekim–05 Aralık 2014

Anasinifi_PYP_Bulteni_13_20 Ekim–05 Aralık 2014 ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 – 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl b...

Detaylı