Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon

Transkript

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon
Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon
Sheldon Nidle
13 Cimi, 19 Kayab, 12 Manik
29 Haziran 2004
Sevgili Varlıklar, geliyoruz! Çok daha fazla bir Sevgi ile sizi selamlıyoruz! Etrafınızda gittikçe
belirsizleşen (solan) ve de hızla değişen bir realite var. Bu realite, ilahi plan tarafından kehanet
edilen büyük değişimin eşiğindedir. Bu değişim, bu galaksiye pozitif yönde etki eden diğer
değişimlerin de bir parçasıdır. Daha önceki birçok mesajda belirttiğimiz gibi, bu değişimler
Güneş’inize
etki
etmekte
ve
hiperaktif
olmasına
neden
olmaktadır.
Aynı
şekilde,
bu
modifikasyonlar, bu galaksinin en merkezine kadar sıçramış durumdadır. Bu değişimler, bu
küçük fizikselliği, büyük bir bilinç değişimine hazırlamaktadır. Bu galaksideki birleşmiş karanlık
enerjilerin, iyonlarca zamandır devam eden galaktik savaşlarını bitirip sürekli bir barış için
ihtimaller yaratan, bu önlenemez değişimlerdir. Dünyanızda, bu şeyler sizleri, memnuniyetle
karanlığı kucaklayan ve pozitif değişimi bekleyenler arasında son mücadeleye itmiştir. Şimdi, bu
realite için son büyük mücadelenin ortasında oturuyorsunuz. Işığa yardım etmek için, Cennet,
daha önce engellediği dış müdahaleye izin vermiştir.
Bu hükümler, bizi sizin kıyılarınıza getirdi ve aynı şekilde, kullanılabilir teknolojileriniz
seviyesinde de çok büyük bir sıçrayışın gerçekleşmek üzere olduğunu haber verdi. Bu sıçrayış,
sizin farkındalık seviyenizdeki yükselişe bağlanmıştır. Gezegeniniz, ilkel teknolojilerinizin ve
onların zehirli etkilerinin Dünya Ana’nın ekosisteminin daha fazla tahammül edemeyeceği bir
noktaya ulaşmıştır. Bu şu anlama geliyor; doğal teknolojik gelişmelerinizin bir sonraki aşamaları
atlanmak zorundadır. Böylece, birçok araç ve ilişik bilimsel keşiflerin halka açık olması
gerekmektedir. Ek olarak, bilime yeni bir yaklaşım size ifşa edilmelidir. Bu yeni yaklaşım, dünya
teknolojileriniz ile dini inançlarınız arasındaki mevcut derin bölünmeleri sona erdirip bilince
dayalı yeni bir kavramı ortaya çıkaracak. Bu kavram, fizikselliğin nasıl Can’ın devamlı yaratımı
olduğunu gösterir. Fiziksellik birçok potansiyelin olduğu muhteşem bir yerdir. Bu önemli
potansiyeller, ilahi plan tarafından düzenlenmiş ve Yaratıcının, Cennetin ve fizikselliğin birleşik
bilinci ile harekete geçirilmiştir.
Bu güçler ve potansiyeller birleştikçe, sizin “bilinen” evreninizi oluşturan makro- ve mikrorealiteleri üretmiştir. Sizin durumunuzda, içinde yaşadığınız mikro-realiteler, tek algılanan
Dünya Ana ve çevresi dediğiniz makro-realiteyi ihtiva eder. Kolektif bilinciniz yükselirken bu
çevre de değişir. Çekirdek/merkez algılarınız değiştikçe, realitenizi görüşünüz de aynı şekilde
değişir. Size eskiden garip ya da bilinmeyen görünen şeyleri bilirsiniz. Bu dizi olaylar, sonunda
paradigma değişimini meydana getirir. Bunlar, karşılık olarak, anlayışınızda “büyük ilerlemeler”
sağlar ve temel ‘evren’ algılarınız yeniden düzenlenir. Bu operasyon normalde meydana gelmek
için çok zamana ihtiyaç duyar. Yine de, mevcut zaman [sisteminiz], size bu parametreyi kabul
edilebilir bir opsiyon olarak vermekte başarısızdır. Onun yerine size, şu an için alışılmamış
1
© 2012 LimitSiz | http://2012.8m.com
gelecek hükümler ve fikirlerle dolu yeni bir aleme büyük bir sıçrayış dönemi vermiştir. Bu koşul,
mevcut global krizi ve onu olumlu yönde çözmeniz gerkliliğini getirmiştir size.
Son birkaç bin yılın, dünyanızı dünya-dışı varlıkların ya da Anunnaki’nin [Ç.N. Sümer
mitolojisinde ‘Gökten yere inenler’ anlamına gelmektedir.] kontrol etmesine ve maniple etmesine
izin veren olaylarının, dönüşmeye ihtiyacı vardır. Bu dönüşüm, meydana gelmekte olan olayın
tam merkezindedir. Sizden basitçe, bu büyük tasarının ve kesin tarihinin sınırsız olmadığını
anlamanızı istiyoruz. Aslında, sizler bu değişimlerin tam ortasındasınız. Son karanlık
komplocular son bariz iktidarı ele geçirme girişimlerini yaptı çünkü iktidarlarının ne kadar
kırılgan bir hale geldiğini biliyorlardı. Yaptıkları, zamanı gelmiş ve geçmiş bir konsepte/kavrama
dayanıyordu. Programları ne kadar görkemli olsa da asla başarılı olamaz. Sadece, başarılı
olmalarının kaderi olduğu illüzyonunu size geçici olarak gösterebilirler. Gerçekte, bu planlar,
‘tarihin akıntısı’na ters yönde akıyor ve mutlaka başarısız olacaklar. Bu işlemler, Dünya
müttefiklerimize katılanların sayısını artırdı ve [komplocuların] ilahi düşüşlerinin hızlanmasını
garantiledi. Düşüşlerinden önceki bu son garip devrede, bazen sizin için bu gerçek önlenemez
olayı kabul etmek zor olabilir.
Çevrenizde gerçekten korkutucu görünen [görülebilir] güçler var. Günlük yaşamınızda içinde
olduğunuz büyük kabusa gerçek bir alternatif yok gibi görünüyor. Bu görüntünün altında, sessiz
ve maharetli bir alternatif vardır. Bu elementler, başarı için gerekli olan tüm operasyonlar
tamamlanmadan yüzeye çıkmayacaktır. Sonra ve sadece sonra, birçok mümkün görünmeyen
olay gerçekleşecek. Dünyanın birçok bölgesinde, gizlice uyuşmazlık tohumları ekilmişti. Kapalı
kapıların ardında ve fark edilemez güvenlikle yapılan toplantılarda bu konular açıldı ve çok
sayıdaki suç kanıtları incelendi. Bu son komplocunun iktidardan indirilmesini temin eden
faaliyetler başlatıldı. Ek olarak, rejim değişiklikleri ve varlık/para transferleri planlandı. Sadece
az sayıdaki gizli/karanlık/örtbas haberler ve bastırılmış anonslar, gerçekleşmesi çok yakın
olayları müjdelemektedir.
Bu dünya çapındaki gizli koalisyon gücünü bir araya getirdikçe, üyeleri de odak noktalarını,
makul dış desteğe çevirdiler. Bu arayış sonunda bu gelişmelerde bizim de elimizin olmasına izin
verdi. Son kabullenme noktası, bu son komplocu tarafından meydana getirilecek “terörist”
kampanyayı sınırlandırmadaki rolümüzdü. Bu kampanya, bu karanlık grubu sarsılmaz bir
iktidar pozisyonuna getirmek için tasarlanmıştır. Toparlayabildikleri her şeyi kullanarak ve
Kuzey Amerika’da sıkıyönetim ilan ederek, bu son komplocular, tek amacı baskın bir politik ve
ekonomik pozisyon kazandıran bir dizi global askeri kampanya başlatma niyetindeydiler. Bu
onlara dünyanızın tartışılmaz otoritesi olma imkanı verecekti.
Kaynaklarımız daha ve daha fazla kabul edildikçe, bu gizli komplonun kapsamını görmeye
başladık: Bu son komplocunun çekirdeğini temsil edenler ve bu komplocunun uzun zamandır
yaptıklarından tedirgin olan diğer elemanları içermektedir. Bu çeşitli ve farklı gruplar, ilk önce
yirmi yıl önce ittifak etmişlerdi. Bu gevşek koalisyon 1990’ların sonlarına doğru bir arada kalma
konusunda
sorunlar
yaşadı.
Ve
sonra
değişen
dünya
2
© 2012 LimitSiz | http://2012.8m.com
şartları
ve
Anunnaki’nin
eski
pozisyonundan çıkması her şeyi değiştirdi. Bu kargaşadan daha önce birçok kez bahsetmiştik.
Sonuç olarak, bir kez daha anlatmaya gerek yok. Bu yeni çevre, bu mesajın başında
bahsettiğimiz iktidara el koyma işlemini başlattı. Bu çevrede, geçmiş birkaç yılın kabusu
gerçekleşti. Şimdi, bu kabus, iktidarını hızla sonlandırıp bize parlak bir gün vermeye kararlı yeni
bir koalisyon doğurdu.
Galaktik Federasyonun her zamankinden daha fazla dahil olmasıyla size bu ‘sessiz devrimin’
gerçekleşmesinin çok yakın olduğunu garantileyebiliriz. Size hayal meyal ve çok kısaca
bahsettiğimiz bütün farklı elemanlar, çok karışık plandaki son darbeyi hazırlıyorlar. Büyük
iktidar değişimi, dünyanızı daha iyiye doğru değiştirecek. Bu nedenle, sabırlı olun ve bu
koalisyona, bu büyük görevlerinde, yardım etmeye kendinizi adayın. Bu rejimin değişimini
gerekli kılan, büyük iktidar çekişmesi ve bu son komplocuların büyük hatalarıdır. Bu şu anlama
geliyor; Amerikan tarihindeki eşsiz bir hareketin gerçekleşmesi gerekiyor. Bunu yapmak için, bir
dizi özel anlaşmalar ile beraber daha önce üzerinde anlaşılan yasal düzenlemeler yapılacak.
Bununla, Amerika ve dünya için yeni bir dönem başlayacak. İlk temasınız artık bir realite
olabilir.
Bugün, dünyanızda neler olduğunu anlattık. Gerçekten ne olduğu imgelerken, bu “büyük resmi”
daima aklınızda tutun. Önemli bir rol oynamanın kaderiniz olduğunu unutmayın. O zaman,
çağrı olduğunda rolünüzü oynamaya hazır olun. İlahi kaderinizin parlak yeni dünyası hemen
köşe başında. Şimdi ayrılıyoruz. Kutsanın, Sevgililer! Kalplerinizin Kalbinde bilin ki ebedi Refah
ve Cennetin sınırsız Kaynakları kesinlikle sizindir! Ve Öyle Olsun! Selamat Gajun! Selamat
Kasijaram! (Sirius dilinde, anlamı: Bir Olun! Sevgi ve Neşe ile Kutsanın!)
Planetary Activation Organization | Mailing Address: P. O. Box 880151, Pukalani, Maui, HI 96788-0151 U.S.A.
Voicemail: (808) 243-0728 | Fax: (808) 573-2867 | E-mail: [email protected] | Website address: www.paoweb.com
Tercüme
© 2004 Semra Ekmekci
2012 Limitsiz | http://2012.8m.com
e-mail: [email protected]
3
© 2012 LimitSiz | http://2012.8m.com

Benzer belgeler

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon Galip Olanlarız! Bugün, olaylara farklı bir perspektiften baktık. Arzumuz, yaklaşan kaderinizin engellenemez olduğunu anlamanızdır. Bu başarıya tamamen adanmış ve harika zaferinize odaklanmış olara...

Detaylı

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon Bugün, ilk temasın önlenemez başarısı için neler yaptığımızdan bahsettik. Bu başarıya olan adanmışlığınız ve bu muhteşem zafere odaklanmanızdan dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. Bu operasyon karşıl...

Detaylı

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon müttefiklerimiz için çetin bir düşman olmaya devam etmekte. Eğer gerçekten çok gerekli olursa biz güçlerini birden ellerinden alan bir seviyede müdahale edebiliriz. Bu görev bir ilk temas olmalı ya...

Detaylı

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon Sheldon Nidle

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon Sheldon Nidle Bugün dünyanızda olup bitenlerden daha fazlasını bahsettik. Çok önemli bir savaşın son aşamasında olan melezlerin geçmişleri hakkında kısa bir bilgi verdik. Savaşın sonucu ilahi plana yardım edecek...

Detaylı

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon Dünya düzleminde bildiğiniz birçok pastel renklerden daha parlaktır. Bu renkler canlıdır ve mevcut renk spektrumunuzun çok üstünde frekanslarla doludur. Bu çok daha geniş olan spektrum, Cennette ol...

Detaylı

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon Sheldon Nidle

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon Sheldon Nidle Bugün, günün olaylarının ardındaki gizli gerçeklerden bahsettik, hazır olun, Sevgili Varlıklar, yetilerinizi ve bilginizi yeni realitenizi şekillendirmede bize yardımca olmaları için kullanmaya haz...

Detaylı

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon

Spirituel Hiyerarşi ve Galaktik Federasyon göstermelerini sağlamak için olayları harekete geçirme zamanı gelmiştir. Sonuç olarak, toplumunuz, olan olaylar için bir katalizör görevi gören bir dizi önemli değişim deneyimlemiştir. Şu anda ihti...

Detaylı