Avrasya Üniversitesi Bologna Süreci

Yorumlar

Transkript

Avrasya Üniversitesi Bologna Süreci
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Ders Tanıtım Formu
Dersin Adı
Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları
Öğretim Dili
Türkçe
Dersin Verildiği Düzey
Eğitim Öğretim Sistemi
Örgün Öğretim (X)
Dersin Türü
Zorunlu (X)
Seçmeli ( )
Kuramsal Saat
2
Uygulama Saat
3
Ön Lisans (X)
Lisans ( )
Yüksek Lisans( )
Doktora( )
Uzaktan Öğretim( )
Diğer ( )
Dersin Alan Kodu
IAY
Ders Kodu
114
Toplam Saat
5
Yarıyılı
Bahar
Ulusal Kredi
3,5
AKTS Kredi
6
Bu dersin amacı;
Dersin Amacı
Paramedik adaylarının sık karşılaşabilecekleri acil yardım ve kurtarma ile
ilgili konular hakkında bilgi vermek ve beceri kazandırmak.
Bu dersin sonunda öğrenciler,
Dersin Özet İçeriği
Hastayı ilk değerlendirme, vital bulgulara bakma ve değerlendirme, hasta
immobilize etme ve taşıma teknikleri, hava yolu açıklığı, solunum ve
dolaşım kontrolü, vital bulgular, hasta monitörizasyonu, oksijen tedavisi,
fiziksel muayene, kanama kontrolü, CPR, yabancı cisim aspirasyonu, şok,
aspirasyon uygulaması
Ön Koşul Dersler
Önerilen Seçmeli Dersler
IAY 208 dersini başarıyla tamamlayan öğrenciler:
1.Temel sağlık kavramlarını anlama ve öğrenme becerisi
2.Normal insan vücudunun gelişimi, yapısı ve işleyişini bilme becerisi
Dersin Öğrenme Çıktıları
3.Hastalıklara neden olan etkenler hakkında bilgi sahibi olabilme ve
korunma yöntemlerini bilme becerisi
4.Verileri analiz edebilme, değerlendirebilme becerisi
5.Mesleki güncel konuları izleme
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Yardımcı Öğretim Elemanı
Öğretim Yöntemleri
(X) Sözel Anlatım
(X) Tartışma
( ) Problem Çözme
( ) Deney
(X) Örnek Olay
( ) Drama
( ) Buluş Yoluyla
(X) Proje
(X) Bilgisayar Destekli
( ) Laboratuvar
( ) ………………….
( ) ………………….
1/4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
1.Krohmer JR: EMT – Basic Field Care, Mosby, Missouri, ABD, 1999.
Ders Kitabı / Önerilen Kaynaklar
Yardımcı Ders Kitabı
2.Ekşi A., Sezer Y., Köymen H.: Hastane Öncesi Acil Bakımda Kullanılan
Sabitleme Ekipmanları, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Basımevi, 2004.
3.Bledsoe BE, Porter RS, Shade BR: Paramedic Emergency Care,
Pratice Hall, 2. Ed. USA, 2001.
Başarı Notunu Değerlendirme Sistemi
( ) Doğrudan Dönüşüm Sistemi
(X) Bağıl Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı %**
1
20
Ara Sınavlar*
1
30
Genel sınav
1
50
Devam (a)
Ölçme ve Değerlendirme
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Projeler
Seminer
Toplam 3
100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı
Notuna Katkısı
40
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı
Notuna Katkısı
60
TOPLAM
2/4
100
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular
Ön Hazırlık
Hastayı ilk değerlendirme
vital bulgulara bakma ve değerlendirme
hasta immobilize etme ve taşıma teknikleri
hava yolu açıklığı
solunum ve dolaşım kontrolü
vital bulgular
hasta monitörizasyonu
Ara sınav
oksijen tedavisi
fiziksel muayene
kanama kontrolü
CPR, yabancı cisim aspirasyonu
şok
aspirasyon uygulaması
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ
Dersin Öğrenme Çıktıları *
Program Yeterlilikleri
01
02
03
04
05
PY 01
5
4
3
5
3
PY 02
4
5
3
4
5
PY 03
PY 04
PY 05
PY 06
PY 07
PY 08
PY 09
PY 10
PY 11
PY 12
5
5
3
5
4
5
5
4
5
5
4
4
5
4
5
4
3
3
4
3
5
4
4
4
5
3
4
5
3
4
3
5
5
5
4
4
4
4
5
5
5
4
4
4
4
5
5
5
4
4
3/4
06
07
088
09
10
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
* 1: Çok düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
AKTS ( Öğrenci İş Yükü) Hesabı (Ortalama Saat)
Etkinlikler
Sayısı
Kuramsal Ders
13
Uygulamalı Ders
Ödevler
Sunum / Seminer hazırlama
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
13
Çalışma, pekiştirme, vb)
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama
1
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ)
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları
Kısa Sınav(lar)
Ara Sınav(lar)
1
Yarıyıl Sınavı
1
Ön Hazırlık
Etkinlik Süresi
3
-
Toplam İş Yükü
39
4
52
20
20
6
9
7
10
128
5
1
1
Toplam İş Yükü (Saat)
Yuvarla *Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30)+ = Dersin AKTS Kredisi
4/4

Benzer belgeler

Avrasya Üniversitesi Bologna Süreci

Avrasya Üniversitesi Bologna Süreci Değerlendirme Değerlendirme Final Sınavı.

Detaylı

Avrasya Üniversitesi Bologna Süreci

Avrasya Üniversitesi Bologna Süreci (X) Sözel Anlatım (X) Tartışma ( ) Problem Çözme ( ) Deney

Detaylı

2013 Müfredatı - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

2013 Müfredatı - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Acil yardım ve kurtarma konusunda temel bilgi ve becerileri kazanır. Acil yardım ve mutlak beraber olması gereken kurtarma konularında bilgi ve beceri kazanır. Bilgi teknolojilerini kullanarak acil...

Detaylı