Kent Sosyolojisi - Uludağ Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Transkript

Kent Sosyolojisi - Uludağ Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE 1 Dersin Adı: Kent Sosyolojisi 2 Dersin Kodu: SSY 3011 3 Dersin Türü: Zorunlu Ders 4 Dersin Seviyesi: Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 3 6 Dersin Verildiği Yarıyıl: Güz/V.Yarıyıl 7 Dersin AKTS Kredisi: 6 8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 3 9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta) : ‐ 10 Laboratuvar Ders Saati (saat/hafta) : ‐ 11 Dersin Önkoşulu: Yok 12 Dersin Dili: Türkçe 13 Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze ve teorik. 14 Dersin Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Gökhan Y. Demir 15 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: 16 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: Uludağ Üniversitesi Fen‐Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Tel: 0224‐294‐18‐44 17 Dersin WEB adresi: http://sosyoloji.uludag.edu.tr/lisans/default.html 18 Dersin Amacı: Bu ders kent fikriyatının temelinde yatan sorunları ele almayı hedefler: Kent bir gerçeklik midir, yoksa salt bir düşünsel tezahür müdür? Metaforik olarak, teşbih yoluyla ve hatta doğrudan kentin ve kentselliğin Borges'in anlattığı Alef olduğunu söyleyebilir miyiz? Bir diğer deyişle, kenti herşeyin bir araya geldiği bir bütünlük olarak işleyebilir miyiz? Bu ders, toplumsal ve sosyolojik kategoriler aracılığıyla bir kentte mevcut maddi, kültürel, ideolojik ve iktisadi gerçekliğin açıklayıcı gücüne erişip erişemeyeceğimizi sorgular. 19 Dersin Öğrenme Kazanımları: 1 2 3 4 5 6 Dersin İçeriği: Hafta Ayrıntılı Ders içeriği 20 Kent sosyolojisinin belli başlı kavramlarını tanımak. Kent sosyolojisinin Türkiye’deki uygulamaları ve örnekleri hakkında bilgi sahibi olabilme Kentlerin ve kentselliğin gelişimiyle sosyal bilimlerin ve beşeri çalışmaların diğer dalları arasındaki ilişkiyi ve toplumsal süreçlerle ilgisini kavrayabilmek Kentlerde ve kentleşme süreçlerinde ortaya çıkan toplumsal süreçleri analiz edebilme yeteneği edinebilmek Kent çalışmaları ve kentsellik üzerine belli başlı tartışmaları takip edebilme ve bunu dünyadaki örnekleri ile kıyaslama yeteneği edinebilmek Kent çalışmalarının terminolojisini yorumlayabilecek bir düzeye erişebilmek DERS İÇERİKLERİ 1 Kentlerin ortaya çıkışı: Pre‐modernite ve Kent Uygulama 2 Kır‐Kent Çatışması: Emek, Göç ve Sanayileşme ‐ 3 Endüstriyel Kent, Endüstrinin Kentleri ‐ 4 Bir hayat şekli olarak kent: İktisadi Gelişimin Odağı olarak Kent ‐ 5 Chicago Okulu: Kentsel coğrafya, Kentsel İktisat, Kentsel Ekoloji ‐ 6 Bir düşünce biçimi olarak kentlilik ve kentsellik ‐ 21 7 Ara Sınav‐Manuel Castells ve Kolektif Tüketimin mekanı olarak kentler ‐ 8 David Harvey ve tarihsel‐coğrafi materyalist kentçilik: Tarihin ve Mekanın Diyalektiği ‐ 9 Mekanın ve Toplumun Çatışması ‐ 10 Walter Benjamin: Mekanın ve Kolektif Hafızanın Çatışmaları ‐ 11 Gösteri Toplumları ve Kent ‐ 12 Henri Lefebvre ve Kentsel Devrim ‐ 13 Post‐modern Kentler ‐ 14 Değerlendirme ‐ Isik, O., and M. M. Pinarcioglu. Nobetlese Yoksulluk: Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Gecekondulasma ve Kent Yoksullari: Sultanbeyli Kaynaklar: Ornegi, 2001. Merrifield, Andy. “Karl Marx: Commodities and Cities, with Sober Senses” and “Frederick Engels: Backstreet Boy in Manchester” in Metromarxism ; a Marxist Tale of the City. New York: Routledge, 2002: 13‐47. Weber, Max. “Chapter 1: The Nature of the City” in The City. Glencoe, Ill.,: Free Press, 1958: 65‐89. Wirth, L. "Urbanism as a Way of Life." American Journal of Sociology 44, no. 1 (1938): 1‐15. Gottdiener, Mark.”Urban Ecology, Economics and Geography” in The Social Production of Urban Space. Second ed. Austin: University of Texas Press, 1994: 25‐70. Harvey, D. "The Urban Process under Capitalism: A Framework for Analysis." In Urbanization and Urban Planning in Capitalist Society edited by M. J. Dear and Allen John Scott. London ; New York: Methues, 1981: 91‐122 Sassen, Saskia. “Cities and Communities in the Global Economy” and “Locating Cities on Global Circuits” in Brenner, and Keil. The Global Cities Reader. Routledge urban reader series. London: Routledge, 2006: 82‐95. 22 Değerlendirme YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ Ara Sınav 1 %50 Kısa Sınav ‐ ‐ Ödev ‐ ‐ Yıl Sonu Sınavı 1 %50 Toplam 2 %100 Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı ‐ Finalin Başarıya Oranı %50 Toplam %100 23 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU Etkinlik SAYISI Süresi Toplam İş Yükü (Saat) (Saat) Teorik Dersler 14
2
28 Uygulamalı Dersler ‐
‐
‐ Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84 Ödevler ‐
‐
‐ Projeler ‐
‐
‐ Arazi Çalışmaları ‐
‐
‐ Arasınavlar 1
2
2 Diğer Yarıyıl Sonu Sınavı Toplam İş Yükü 1
2
2 116 Toplam İş Yükü / 30 saat 88/30=3,87 Dersin AKTS Kredisi 4 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRETİM KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU 24 ÖK1 PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 3 2 3 4 5 5 3 2 4 4 2 3 3 3 3 5 4
4
3
2
3
5 2 3
4 3 4 5 4 4 3 2 4 4 3 4 4 3 3 4 5 3 3 1 4 4 2 3 4 3 3 4 4 4 3 1 4 5 2 3 3 3 3 4 4 4 3 2 4 4 3 3 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK: Öğrenme kazanımlar Katkı Düzeyi: 1 çok düşük PY: Program yeterlilikleri 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek